Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kuvan (sapropterin dihydrochloride) – Etichetare - A16AX07

Updated on site: 08-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiKuvan
Cod ATCA16AX07
Substanţăsapropterin dihydrochloride
ProducătorBioMarin International Limited

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI PE

AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE ŞI ETICHETA FLACONULUI

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Kuvan 100 mg comprimate solubile

Diclorhidrat de sapropterină

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat solubil conţine diclorhidrat de sapropterină 100 mg (echivalent cu 77 mg sapropterină).

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

30 comprimate solubile

120 comprimate solubile

240 comprimate solubile

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală, după dizolvare.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Fiecare flacon de Kuvan conţine un tub mic de plastic cu desicant (gel de siliciu). A nu se înghiţi tubul sau conţinutul său.

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

A se ţine flaconul bine închis pentru a fi protejat de umiditate.

10.PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork

Irlanda

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/481/001

EU/1/08/481/002

EU/1/08/481/003

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Seria

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

kuvan

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate