Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Laventair (umeclidinium bromide / vilanterol) – Rezumatul caracteristicilor produsului - R03AL03

Updated on site: 08-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiLaventair
Cod ATCR03AL03
Substanţăumeclidinium bromide / vilanterol
ProducătorGlaxo Group Ltd

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate. Vezi pct. 4.8 pentru modul de raportare a reacţiilor adverse.

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

LAVENTAIR 55 micrograme/22 micrograme pulbere unidoză de inhalat

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare doză administrată (doza care este eliberată prin piesa bucală) conţine bromură de umeclidinium 65 micrograme, echivalent cu umeclidinium 55 micrograme şi vilanterol (sub formă de trifenatat de vilanterol) 22 micrograme. Aceasta corespunde unei unidoze de bromură de umeclidinium de 74,2 micrograme, echivalent cu umeclidinium 62,5 micrograme şi vilanterol (sub formă de trifenatat de vilanterol) 25 micrograme.

Excipient cu efect cunoscut

Fiecare doză eliberată conține lactoză (sub formă de lactoză monohidrat) aproximativ 25 mg.

Pentru lista tuturor excipienților, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere unidoză de inhalat (pulbere de inhalat).

Pulbere de culoare albă într-un inhalator de culoare gri deschis ( ELLIPTA), cu un capac de culoare roșie pentru piesa bucală și un dispozitiv de numărare a dozelor.

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

LAVENTAIR este indicat ca tratament bronhodilatator de întreținere pentru ameliorarea simptomelor la pacienții adulți cu bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC).

4.2Doze şi mod de administrare

Doze

Adulți

Doza recomandată este de o inhalare de LAVENTAIR 55/22 micrograme o dată pe zi.

LAVENTAIR trebuie administrat o dată pe zi, la aceeaşi oră în fiecare zi pentru a menţine bronhodilataţia. Doza maximă este de o inhalare de LAVENTAIR 55/22 micrograme o dată pe zi.

Categorii speciale de pacienţi

Vârstnici

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu vârsta peste 65 de ani.

Insuficiență renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții cu insuficiență renală.

Insuficiență hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții cu insuficiență hepatică ușoară sau moderată. Utilizarea LAVENTAIR nu a fost studiată la pacienții cu insuficiență hepatică severă și trebuie utilizat cu precauție.

Copii și adolescenți

Utilizarea LAVENTAIR nu este relevantă la copii și adolescenți (cu vârsta sub 18 ani) pentru indicația de BPOC.

Mod de administrare

LAVENTAIR este doar pentru administrare inhalatorie.

Instrucţiuni de utilizare

Instrucţiunile de utilizare prezentate mai jos pentru inhalatorul cu 30 doze (administrare pentru 30 de zile) sunt valabile şi pentru inhalatorul cu 7 doze (administrare pentru 7 zile).

Inhalatorul ELLIPTA conţine unidoze şi este gata de utilizare.

Inhalatorul este ambalat într-o tăviţă ce conţine un pliculeţ cu desicant pentru reducerea umidităţii. După deschidere, pliculeţul cu desicant trebuie aruncat şi nu trebuie deschis, ingerat sau inhalat. Pacientul trebuie sfătuit să nu deschidă tăviţa până când nu este gata să inhaleze o doză.

Când inhalatorul este scos din tăviţă prima dată, acesta va fi în poziţia “închis”. Spaţiul alocat pe eticheta inhalatorului pentru „ A se folosi până la” trebuie completat cu data corespunzătoare. Data de completat în dreptul „A se folosi până la” este de 6 săptămâni de la data deschiderii tăviţei. După această dată, inhalatorul nu mai trebuie să fie folosit. Tăviţa poate fi aruncată după deschidere.

În cazul în care se deschide şi se închide capacul inhalatorului fără ca pacientul să inhaleze medicamentul, doza se va pierde. Doza pierdută va rămâne în siguranţă în interiorul inhalatorului, dar nu va mai fi disponibilă pentru a fi inhalată.

Nu există posibilitatea de a utiliza în mod accidental o cantitate mai mare de medicament sau o doză dublă într-o singură inhalare.

a)Cum se pregăteşte o doză

Pacientul va deschide capacul atunci când este pregătit să utilizeze o doză. A nu se agita inhalatorul.

Se glisează capacul în jos până când se aude un “click”. Medicamentul este acum pregătit pentru inhalare.

Dispozitivul de numărare a dozelor va indica scăderea cu 1 unitate, pentru confirmarea utilizării dozei. În cazul în care dispozitivul de numărare a dozelor nu indică o scădere după ce s-a auzit “click-ul”, inhalatorul nu va elibera doza de medicament şi pacientul trebuie să meargă cu medicamentul înapoi la farmacist pentru recomandări.

b)Cum se inhalează medicamentul

Pacientul ţine inhalatorul la distanţă de gură şi expiră atât cât se simte confortabil. Pacientul nu trebuie să expire în inhalator.

Pacientul trebuie să pună piesa bucală între buze şi să strângă buzele ferm împrejurul acesteia. A nu se bloca orificiile de aerisire cu degetele.

Pacientul trebuie să inspire lung, ferm şi profund. Pacientul trebuie să îşi ţină respiraţia cât mai mult timp posibil (cel puţin 3-4 secunde).

Pacientul îndepărtează inhalatorul de la gură

Pacientul expiră încet şi uşor

Pacientul nu va percepe gustul medicamentului, chiar şi atunci când inhalatorul este utilizat corect.

Pentru curăţarea piesei bucale, se utilizează un şerveţel uscat, înainte de a închide capacul.

c)Închiderea inhalatorului

Se glisează capacul în sus până când acesta va acoperi piesa bucală.

4.3Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1

4.4Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Astm bronşic

Combinaţia umeclidinium/vilanterol nu trebuie utilizată la pacienții cu astm bronșic, deoarece nu a fost studiată la această categorie de pacienți.

Bronhospasm paradoxal

La fel ca în cazul altor tratamente cu administrare inhalatorie, administrarea combinaţiei umeclidinium/vilanterol poate produce bronhospasm paradoxal, care poate avea potenţial letal. Tratamentul cu combinaţia umeclidinium/vilanterol trebuie întrerupt imediat dacă apare bronhospasmul paradoxal și trebuie instituită terapie alternativă, dacă este cazul.

A nu se utiliza în fază acută

Combinaţia umeclidinium/vilanterol nu este indicată pentru tratamentul episoadelor acute de bronhospasm.

Agravare a bolii

Creșterea frecvenţei utilizării bronhodilatatoarelor cu durată scurtă de acţiune pentru ameliorarea simptomelor indică deteriorarea controlului asupra bolii. În cazul agravării BPOC în timpul tratamentului cu combinaţia umeclidinium/vilanterol, trebuie efectuată o re-evaluare a pacientului și a schemei de tratament a BPOC.

Efecte cardiovasculare

După administrarea de antagoniști ai receptorilor muscarinici și de simpatomimetice, inclusiv umeclidinium/vilanterol pot fi observate efecte cardiovasculare, cum sunt, de exemplu, aritmii cardiace, fibrilație atrială și tahicardie. Pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare clinic semnificative, insuficient controlate prin terapie au fost excluşi din studiile clinice. Prin urmare, combinaţia umeclidinium/vilanterol trebuie utilizată cu precauție la pacienții cu afecțiuni cardiovasculare severe.

Activitate antimuscarinicǎ

În concordanță cu activitatea sa antimuscarinică, combinaţia umeclidinium/vilanterol trebuie utilizată cu precauție la pacienții cu retenție urinară sau cu glaucom cu unghi îngust.

Hipokaliemie

La unii pacienţi, agoniştii β2-adrenergici pot produce hipokaliemie semnificativă, care poate duce la reacţii adverse cardiovasculare. Scăderea potasemiei este de obicei trecătoare şi nu necesită aport suplimentar.

Nu au fost observate efecte clinice relevante ale hipokaliemiei în cursul studiilor clinice efectuate cu combinaţia umeclidinium/vilanterol la dozele terapeutice recomandate.Trebuie luate măsuri de

precauţie atunci când combinaţia umeclidinium/vilanterol este utilizată concomitent cu alte medicamente cu potenţial hipokaliemiant (vezi pct. 4.5).

Hiperglicemie

La unii pacienţi, agoniştii β2-adrenergici pot produce hiperglicemie trecătoare.

Nu au fost observate modificări ale glicemiei care să determine efecte clinice relevante în cursul studiilor clinice efectuate cu combinaţia umeclidinium/vilanterol la dozele terapeutice recomandate. La începerea tratamentului cu combinaţia umeclidinium/vilanterol, glicemia trebuie monitorizată mai atent la pacienţii cu diabet zaharat.

Afecţiuni coexistente

Combinaţia umeclidinium/vilanterol trebuie utilizată cu precauţie la pacienţii cu tulburări convulsive sau tireotoxicoză şi la pacienţii care nu răspund de regulă la tratamentul cu agonişti β2-adrenergici.

Excipienți

Acest medicament conţine lactoză. Pacienții cu afecțiuni ereditare rare de intoleranță la galactoză, deficit de lactază Lapp sau sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză nu trebuie să ia acest medicament.

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Blocante beta-adrenergice

Medicamentele care conțin blocante beta-adrenergice pot reduce sau antagoniza efectul agoniștilor beta2- adrenergici, cum este vilanterol. Utilizarea concomitentă a beta-adrenergicelor neselective sau selective trebuie evitată, cu excepția cazului în care există motive întemeiate pentru utilizarea acestora.

Interacțiuni metabolice și asociate transportorului

Vilanterol este un substrat al citocromului P450 3A4 (CYP3A4). Administrarea concomitentă cu inhibitori puternici ai CYP3A4 (de exemplu, ketoconazol, claritromicină, itraconazol, ritonavir, telitromicină) poate inhiba metabolizarea și poate crește expunerea sistemică la vilanterol. La voluntari sănătoși, administrarea concomitentă cu ketoconazol (400 mg) a crescut media ASC(0 - t) și Cmax ale vilanterol cu 65% și respectiv 22 %. Creșterea expunerii la vilanterol nu a fost asociată cu o creştere a efectelor sistemice a agoniştilor beta-adrenergici asupra ritmului cardiac, potasemiei sau intervalului

QT (corectat prin metoda Fridericia). Se recomandă precauție în cazul administrării concomitente a combinaţiei umeclidinium/vilanterol cu ketoconazol și alți inhibitori puternici cunoscuți ai CYP3A4, deoarece există un potențial de creştere a expunerii sistemice la vilanterol, care ar putea duce la o creștere a riscului de reacții adverse. Verapamilul, un inhibitor moderat al CYP3A4, nu a influenţat în mod semnificativ farmacocinetica vilanterolului.

Umeclidinium este un substrat al citocromului P450 2D6 (CYP2D6). Farmacocinetica umeclidinium- ului la starea de echilibru a fost evaluată la voluntari sănătoși, cu deficit genetic privind activitatea

CYP2D6 (metabolizatori lenți). Nu a fost observat niciun efect asupra ASC sau Cmax ale umeclidinium la o doză mai mare de 8 ori. O creștere de aproximativ 1,3 ori a ASC a umeclidinium a fost observată la doze mai mari de 16 ori, fără niciun efect asupra Cmax pentru umeclidinium. Având în vedere amploarea acestor modificări, nu se preconizează nicio interacțiune medicamentoasă semnificativă clinic în cazul în care combinaţia umeclidinium/vilanterol este administrată concomitent cu inhibitori ai CYP2D6 sau atunci când este administrată la pacienţi cu deficit genetic privind activitatea CYP2D6

(metabolizatori lenți).

Atât umeclidinium cât și vilanterol sunt substraturi ale transportorului glicoproteinei P (P-gp). Efectul inhibitorului moderat al P-gp verapamil (240 mg o dată pe zi) asupra farmacocineticii la starea de echilibru a umeclidiniumului și vilanterolului a fost evaluată la voluntari sănătoşi. Nu a fost observat niciun efect al verapamilului asupra Cmax a umeclidinium sau vilanterolului. S-a observat o creștere de aproximativ 1,4 ori a ASC a umeclidinium, fără niciun efect asupra ASC a vilanterolului. Având în vedere amploarea acestor modificări, nu se preconizează nicio interacțiune medicamentoasă

semnificativă clinic, în cazul în care combinaţia umeclidinium/vilanterol este administrată concomitent cu inhibitori ai P-gp.

Alte antimuscarinice și simpatomimetice

Administrarea concomitentă a combinaţiei umeclidinium/vilanterol cu alți antagoniști muscarinici cu durată lungă de acţiune, cu agoniști beta2-adrenergici cu durată lungă de acţiune sau cu medicamente care conțin oricare dintre aceşti agenţi nu a fost studiată și nu este recomandată, deoarece pot potenţa reacţiile adverse cunoscute la antagoniștii muscarinici cu administrare inhalatorie şi la alţi agoniști beta2-adrenergici (vezi pct. 4.4 şi pct. 4.9)

Hipokaliemia

Administrarea concomitentă a tratamentului cu derivaţi de metilxantină, corticosteroizi sau diuretice care elimină potasiu, cu efect de reducere a potasemiei, poate potenţa posibilul efect hipokaliemiant al agoniştilor beta2-adrenergici şi, ca urmare, aceste medicamente trebuie utilizate cu precauţie (vezi pct.

4.4).

Alte medicamente pentru BPOC

Deși nu au fost efectuate studii oficiale in vivo privind interacțiunile medicamentoase, terapia inhalatorie cu combinaţia umeclidinium/vilanterol a fost utilizată concomitent cu alte medicamente pentru BPOC, inclusiv bronhodilatatoare simpatomimetice cu durată scurtă de acțiune și corticosteroizi cu administrare inhalatorie, fără dovezi clinice de interacţiuni medicamentoase.

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu există date privind utilizarea combinaţiei umeclidinium/vilanterol la femeile gravide. După administrarea de vilanterol, studiile la animale au evidențiat efecte toxice asupra funcției de reproducere, la expuneri care nu sunt relevante clinic (vezi pct. 5.3).

Combinaţia umeclidinium/vilanterol trebuie utilizată în timpul sarcinii numai dacă beneficiul preconizat pentru mamă justifică riscul potențial pentru făt.

Alăptarea

Nu se cunoaște dacă umeclidinium sau vilanterol sunt excretate în laptele matern. Cu toate acestea, alți agoniști beta2-adrenergici sunt detectaţi în laptele uman. Nu se poate exclude riscul pentru nou- născuți/sugari. Trebuie luată decizia fie de a întrerupe alăptarea, fie de a întrerupe tratamentul cu combinaţia umeclidinium/vilanterol, ținând cont de beneficiul alăptării pentru copil și beneficiul tratamentului pentru femeie.

Fertilitatea

Nu sunt disponibile date privind efectele combinaţiei umeclidinium/vilanterol asupra fertilității la om. Studiile la animale nu indică efecte ale umeclidinium sau vilanterol asupra fertilității.

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Combinaţia umeclidinium/vilanterol nu are nicio influenţă sau are o influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranță

Cea mai frecventă reacție adversă raportată la utilizarea combinaţiei umeclidinium/vilanterol a fost rinofaringita (9%).

Rezumatul reacțiilor adverse sub formă de tabel

Profilul de siguranţă al LAVENTAIR este bazat pe experienţa privind siguranţa utilizării combinaţiei umeclidinium/vilanterol şi a componentelor individuale din programul de dezvoltare clinică care a inclus 6855 pacienţi cu BPOC şi pe datele provenite din raportările spontane. Programul de dezvoltare clinică a inclus 2354 pacienţi care au utilizat combinaţia umeclidinium/vilanterol o dată pe zi în cadrul studiilor de fază III cu durata de 24 săptămâni sau mai mult, din care 1296 pacienţi au utilizat doza recomandată de 55/22 micrograme în studii cu durata de 24 săptămâni, 832 pacienţi care au utilizat doza mai mare de 113/22 micrograme în studii cu durata de 24 săptămâni şi 226 pacienţi au utilizat 113/22 micrograme într-un studiu cu durata de 12 luni.

Frecvențele atribuite reacțiilor adverse identificate în tabelul de mai jos reprezintă ratele de incidenţă brute, observate din integrarea a cinci studii cu durata de 24 săptămâni şi a unui studiu de siguranţă cu durata de 12 luni.

Frecvenţa reacţiilor adverse este definită folosind următoarea convenţie: foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100); rare (≥1/10000 şi <1/1000); foarte rare (<1/10000) şi cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Aparate, sisteme şi organe

Reacţie adversă

Frecvenţă

 

 

 

Infecţii şi infestări

Infecţii ale tractului urinar

Frecvente

 

Sinuzită

Frecvente

 

Rinofaringită

Frecvente

 

Faringită

Frecvente

 

Infecţii ale căilor respiratorii superioare

Frecvente

 

 

 

Tulburări ale sistemului

Reacţii de hipersensibilitate incluzând:

 

imunitar

Erupţie cutanată tranzitorie

Mai puţin frecvente

 

 

Anafilaxie, angioedem şi urticarie

Rare

 

 

 

Tulburări ale sistemului nervos

Cefalee

Frecvente

 

Tremor

Mai puţin frecvente

 

Disgeuzie

Mai puţin frecvente

Tulburări oculare

Vedere înceţoşată

Rare

 

Glaucom

Rare

 

Tensiune intraoculară crescută

Rare

Tulburări cardiace

Fibrilaţie atrială

Mai puţin frecvente

 

Tahicardie supraventriculară

Mai puţin frecvente

 

Ritm idioventricular

Mai puţin frecvente

 

Tahicardie

Mai puţin frecvente

 

Extrasistole supraventriculare

Mai puţin frecvente

 

Palpitaţii

Mai puţin frecvente

Tulburări respiratorii, toracice

Tuse

Frecvente

şi mediastinale

Dureri orofaringiene

Frecvente

 

Bronhospasm paradoxal

Rare

Tulburări gastro-intestinale

Constipaţie

Frecvente

 

Xerostomie

Frecvente

Afecţiuni cutanate şi ale

Erupţie cutanată tranzitorie

Mai puţin frecvente

ţesutului subcutanat

 

 

Tulburări renale şi ale căilor

Retenţie urinară

Rare

urinare

Disurie

Rare

 

Obstrucţie subvezicală

Rare

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Este importantă raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din

domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, astfel cum este menţionat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Supradozajul cu combinaţia umeclidinium/vilanterol va produce, probabil, semne și simptome cauzate de acțiunea componentelor individuale, în concordanţă cu reacțiile adverse cunoscute la antagoniştii muscarinici cu administrare inhalatorie (de exemplu, xerostomie, tulburări de acomodare vizuală și tahicardie) sau reacţiile observate în caz de supradozaj cu alți agoniști beta2-adrenergici (de exemplu, aritmii, tremor, cefalee, palpitații, greață, hiperglicemie și hipopotasemie).

În caz de supradozaj, pacientul trebuie tratat suportiv şi monitorizat adecvat, dacă este necesar.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: medicamente pentru afecțiuni obstructive ale căilor respiratorii, adrenergice în combinație cu anticolinergice, codul ATC: R03AL03

Mecanism de acțiune

Umeclidinium/vilanterol este o combinație cu administrare inhalatorie ce conţine un antagonist al receptorilor muscarinici cu durată lungă de acţiune/un agonist beta2- adrenergic cu durată lungă de acţiune (AMDLA/BADLA). După administrarea inhalatorie pe cale orală, ambele substanţe acţionează local la nivelul căilor respiratorii, determinând bronhodilataţie prin mecanisme diferite.

Umeclidinium

Umeclidinium este un antagonist al receptorilor muscarinici cu durată lungă de acțiune (denumit şi anticolinergic). Acesta este un derivat de chinuclidină, cu activitate pe mai multe subtipuri de receptori muscarinici. Umeclidinium își exercită activitatea bronhodilatatorie prin inhibarea competitivă a legării acetilcolinei de receptorii muscarinici din musculatura netedă de la nivelul căilor respiratorii. Aceasta demonstrează reversibilitate lentă in vitro la subtipul receptorului muscarinic uman M3 și o durată lungă de acțiune in vivo dacă se administrează direct la nivel pulmonar, în modele preclinice.

Vilanterol

Vilanterol este un agonist selectiv al receptorilor beta2 –adrenergici cu acţiune de lungă durată (agonist beta2 - adrenergic).

Efectele farmacologice ale agoniștilor beta2-adrenergici, inclusiv ale vilanterolului, sunt cel puțin parțial atribuite stimulării adenilatciclazei intracelulare, enzima care catalizează conversia adenozin trifosfat (ATP) la 3’,5’adenozin monofosfat ciclic (AMP ciclic). Creşterea concentraţiei AMP ciclic duce la relaxarea musculaturii netede bronșice și la inhibarea eliberării de mediatori de hipersensibilitate imediată din celule, în special din mastocite.

Efecte farmacodinamice

În studiile de fază III, cu durata de 6 luni, combinaţia umeclidinium/vilanterol a determinat

îmbunătățiri clinic semnificative comparativ cu placebo în ceea ce priveşte funcţia pulmonară (măsurată prin volumul expirator forţat într-o secundă [VEMS]) în decurs de 24 de ore după administrare o dată pe zi, care au fost evidente la 15 minute după administrarea primei doze (îmbunătăţirea comparativ cu placebo a fost de 112 ml (p< 0,001*)). Îmbunătățirea medie a valorilor

_________________

* În acest studiu s-a folosit o procedură de testare statistică tip „stepdown”, iar această comparaţie a urmat unei comparaţii care nu a atins semnificaţie statistică. Prin urmare, pentru această comparaţie nu se poate concluziona asupra semnificaţiei statistice.

maxime ale VEMS în primele 6 ore după administrarea dozei, comparativ cu placebo, a fost de 224 ml (p< 0,001*) în Săptămâna 24. Nu a existat nicio dovadă de tahifilaxie în timp cauzată de utilizarea

LAVENTAIR.

Electrofiziologie cardiacă

Efectul combinaţiei umeclidinium/vilanterol asupra intervalului QT a fost evaluat în cadrul unui studiu privind intervalul QT, controlat placebo și controlat activ (moxifloxacin), care implica administrarea o dată pe zi a unor unidoze de combinaţie umeclidinium/vilanterol 113/22 micrograme sau 500/100 micrograme (unidoza de umeclidinium de opt ori mai mare decât cea recomandată, iar cea de vilanterol de patru ori mai mare), timp de 10 zile, la 103 voluntari sănătoşi. Diferența maximă medie pentru prelungirea intervalului QT (corectat folosind metoda Fridericia , QTcF) comparativ cu placebo, după corecţia de la momentul iniţial a fost de 4,3 milisecunde (IÎ 90%= 2,2 – 6,4) observată la 10 minute după administrarea combinaţiei umeclidinium/vilanterol 113/22 micrograme și de 8,2 milisecunde (IÎ 90%= 6,2-10,2) observată la 30 de minute după administrare combinaţiei umeclidinium/vilanterol 500/100 micrograme. Prin urmare, nu s-a observat un potențial proaritmic relevant clinic, asociat cu prelungirea intervalului QT, în contextul administrării combinaţiei umeclidinium/vilanterol 113/22 micrograme.

S-a observat, de asemenea, o creștere dependentă de doză a frecvenței cardiace. Diferența maximă medie a frecvenței cardiace, comparativ cu placebo, după corecţia de la momentul iniţial a fost de 8,4 bătăi /minut (IÎ 90%=7,0 – 9,8) şi de 20, 3 bătăi/minut (IÎ 90%= 18,9- 21,7), observată la 10 minute după administrarea unor unidoze de combinaţie umeclidinium/vilanterol 113/22 micrograme și respectiv, 500/100 micrograme.

În plus, nu s-au observat efecte semnificative clinic asupra ritmului cardiac la monitorizarea Holter timp de 24 de ore, la 53 pacienți cu BPOC, care au fost tratați cu combinaţia umeclidinium/vilanterol 55/22 micrograme o dată pe zi într-un studiu cu durata de 6 luni sau la 55 pacienți care au utilizat combinaţia umeclidinium/vilanterol 113/22 micrograme o dată pe zi într-un alt studiu cu durata de 6 luni precum şi la 226 pacienţi care au fost trataţi cu doza de 113/22 micrograme o dată pe zi, în studiul cu durata de 12 luni.

Eficacitate clinică

Eficacitatea clinică a combinaţiei umeclidinium/vilanterol administrată o dată pe zi a fost evaluată în cadrul a opt studii clinice de fază III, la 6835 de pacienţi adulţi cu diagnostic clinic de BPOC; 5618 pacienţi din cinci studii cu durata de 6 luni (două controlate placebo și trei controlate cu comparator activ [tiotropium]), 655 pacienţi din două studii cu durata de 3 luni cu privire la rezistenţa la efortul fizic/funcţia pulmonară şi 562 pacienţi din studiul cu durata de 12 luni.

Efecte asupra funcției pulmonare

LAVENTAIR a demonstrat îmbunătăţiri ale funcției pulmonare (definite prin modificarea VEMS mediu anterior administrării dozei, faţă de valoarea iniţială) în câteva studii. Într-un studiu de fază III, cu durata de 6 luni, LAVENTAIR a demonstrat îmbunătăţiri statistic semnificative ale VEMS (criteriul final principal de evaluare) la Săptămâna 24, comparativ cu placebo şi cu fiecare braţ de tratament în care s-a administrat fiecare componentă în monoterapie. În plus, LAVENTAIR a demonstrat îmbunătăţiri statistic şi clinic semnificative ale VEMS, comparativ cu tiotropium, în cadrul a două din trei studii cu durata de 6 luni cu comparator activ şi îmbunătăţiri numeric mai mari comparativ cu tiotropium în celălalt studiu cu comparator activ (vezi Tabelul 1). Nu a existat nicio atenuare a efectului bronhodilatator în timp.

Rezultate pentru simptomatologie

Dispnee:

LAVENTAIR a demonstrat o reducere semnificativă statistic şi clinic semnificativă a dispneei, evaluată prin creșterea scorului focal TDI, în Săptămâna 24 (criteriu final secundar de evaluare), comparativ cu placebo (vezi Tabelul 1). Îmbunătățirile scorului focal TDI, comparativ cu administrarea fiecărei componente în monoterapie şi utilizarea de tiotropium nu au fost semnificative statistic (vezi Tabelul 1).

Procentul de pacienți care au răspuns cu cel puțin diferența minimă importantă clinic (MCID) de 1 unitate la scorul focal TDI, în Săptămâna 24 a fost mai mare în cazul utilizării LAVENTAIR (58%), comparativ cu placebo (41%) și fiecare componentă administrată în monoterapie (53% pentru umeclidinium și de 51% pentru vilanterol).

Calitatea vieţii, corelată cu starea de sănătate:

LAVENTAIR a demonstrat, de asemenea, o îmbunătățire a calității vieţii, corelate cu starea de sănătate, măsurată cu ajutorul chestionarului respirator St. George (SGRQ), așa cum este indicat printr-o reducere a scorului total SGRQ, în Săptămâna 24, comparativ cu placebo şi administrarea fiecărei componente în monoterapie (vezi Tabelul 1). LAVENTAIR a demonstrat o reducere semnificativă statistic a scorului total SGRQ, comparativ cu tiotropium, în unul din cele trei studii cu comparator activ (vezi Tabelul 1).

Procentul de pacienți care au răspuns cu cel puțin MCID în scorul SGRQ (definit ca o scădere de 4 unităţi faţă de valoarea iniţială) la Săptămâna 24 a fost mai mare pentru LAVENTAIR (49%), comparativ cu placebo (34%) și fiecare componentă utilizată în monoterapie (44% pentru umeclidinium și 48% pentru vilanterol). Într-unul din studiile cu comparator activ, un procent mai mare de pacienţi care au utilizat LAVENTAIR au răspuns cu o îmbunătățire semnificativă clinic în scorul SGRQ la Săptămâna 24 (53%), comparativ cu tiotropium (46%). În cele două studii cu comparator activ, un procent similar de pacienţi au atins cel puțin MCID cu LAVENTAIR și tiotropium; 49% și 54% pentru LAVENTAIR 55/22 micrograme și 52% și 55% pentru tiotropium.

Utilizarea medicaţiei de urgenţă

În săptămânile 1-24, administrarea de LAVENTAIR a redus utilizarea medicaţiei de urgenţă şi anume salbutamol, comparativ cu placebo şi umeclidinium (vezi Tabelul 1) și a demonstrat o creştere faţă de valorile la iniţierea studiului în ceea ce priveşte proporţia de zile când nu a fost necesară utilizarea medicației de urgenţă (în medie 11,1%), comparativ cu o scădere faţă de valorile la iniţierea studiului în cazul utilizării placebo (în medie 0,9%).

În cele trei studii controlate cu comparator activ, cu durata de 6 luni, LAVENTAIR a redus utilizarea medicaţiei de urgenţă, şi anume salbutamol, comparativ cu tiotropium, cu reduceri semnificative statistic observate în două studii (vezi Tabelul 1). LAVENTAIR a demonstrat, de asemenea, în toate cele trei studii, o creştere mai mare faţă de valorile la iniţierea studiului în ceea ce priveşte proporţia de zile când nu a fost necesară utilizarea medicaţiei de urgenţă (cu media cuprinsă între 17,6% și

21,5%), comparativ cu tiotropium (cu media cuprinsă între 11,7% și 13,4%) .

Tabel 1. Rezultatele asupra funcţiei pulmonare, cele pentru simptomatologie şi cele ale calităţii vieţii corelate cu starea de sănătate, la Săptămâna 24

Tratament

 

 

 

 

comparativ cu

Diferenţele de tratament1 (interval de confidenţă 95%, valoarea p)

LAVENTAIR

55/22 mcg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEMS mediu anterior

Scorul focal TDI

Scorul Total SGRQ

Utilizarea

 

administrării dozei

medicaţiei de

 

 

 

 

 

 

 

urgenţă3

LAVENTAIR

1,2

-5,51

-0,8

(N=413)

(128, 207)

(0,7, 1,7)

(-7,88, -3,13)

(-1,3 ,-0,3)

comparativ cu

 

<0,001

<0,001

<0,001

0,001*

placebo (N=280)

 

 

 

LAVENTAIR

 

 

 

(N=413)

(17, 87)

0,3

-0,82

-0,6

comparativ cu

0,004

(-0,2, 0,7)

(-2,90, 1,27)

(-1,0, -0,1)

Umeclidinium

 

 

0,244

0,441

0,014*

55 mcg (N=418)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVENTAIR

 

 

 

(N=413)

(60, 130)

0,4

-0,32

0,1

comparativ cu

<0,001

(-0,1, 0,8)

(-2,41, 1,78)

(-0,3, 0,5)

Vilanterol 22 mcg

 

 

0,117

0,767

0,675

(N=421)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVENTAIR

 

 

 

(N=454)

(81, 144)

 

 

 

comparativ cu

<0,001

 

-2,10

-0,5

tiotropium 18 mcg

 

n/e

(-3,61, -0,59)

(-0,7, -0,2)

(N=451)

 

 

0,006

<0,001

(Studiul

 

 

 

 

ZEP117115)

 

 

 

 

LAVENTAIR

 

 

 

(N=207)

(39, 141)

 

 

-0,7

comparativ cu

<0,001

 

0,75

tiotropium 18 mcg

 

 

(-2,12, 3,63)

(-1,2, -0,1)

(N=203)

 

 

0,607

0,022

(Studiul

 

0,12

 

 

DB2113360)

 

 

 

 

(-0,4, 0,5)

 

 

LAVENTAIR

 

 

0,817

 

 

(N=217)

(10, 109)

 

 

 

 

 

comparativ cu

0,018*

 

-0,17

-0,6

tiotropium 18 mcg

 

 

(-2,85, 2,52)

(-1,2, 0,0)

(N=215)

 

 

0,904

0,069

(Studiul

 

 

 

 

DB2113374)

 

 

 

 

* În acest studiu s-a folosit o procedură de testare statistică tip „stepdown” iar această comparaţie a urmat unei comparaţii care nu a atins semnificaţie statistică. Prin urmare, pentru această comparaţie nu se poate concluziona asupra semnificaţiei statistice.

N= numărul de subiecţi incluşi în populaţia în intenţie de tratament mcg = micrograme

n/e = neevaluat

1.Media celor mai mici pătrate

2.Datele cumulate din Studiul DB2113360 şi Studiul DB2113374

3.Diferenţa dintre numărul mediu de puff-uri administrate într-o zi în Săptămânile 1-24

De asemenea, în cadrul unui studiu clinic controlat placebo cu durata de 24 săptămâni şi în cadrul a două din trei studii cu comparator activ cu durata de 24 săptămâni, a fost studiată o doză mai mare a combinaţiei umeclidinium/vilanterol (113/22 micrograme). Rezultatele au fost similare celor obţinute cu LAVENTAIR la doza recomandată şi au furnizat dovezi suplimentare de susţinere a eficacităţii

LAVENTAIR.

Exacerbările BPOC

LAVENTAIR a redus cu 50% riscul de apariţie a exacerbărilor BPOC, comparativ cu administrarea placebo (analiza duratei de timp până la prima exacerbare BPOC: Risc Relativ (RR) 0,5, p=0,004*) cu 20%, comparativ cu administrarea umeclidinium (RR 0,8, p=0,391) şi cu 30% comparativ cu administrarea vilanterol (RR 0,7, p=0,121). Din cele trei studii efectuate cu comparator activ, riscul de apariţie a exacerbărilor BPOC a fost redus cu 50% comparativ cu tiotropium în unul din studii (RR 0,5, p=0,044) şi a crescut cu 20% şi 90 % în alte două studii (RR 1,2, p=0,709 şi respectiv RR 1,9, p=0,062). Aceste studii nu au fost specific concepute pentru a evalua efectul tratamentului asupra exacerbărilor BPOC. Pacienţii au fost retraşi din studiu dacă a apărut vreo exacerbare.

Rezistenţa la efort fizic şi volumele pulmonare

LAVENTAIR 55/22 micrograme a îmbunătățit timpul de rezistenţă la efort fizic, comparativ cu administrarea placebo, evaluat prin testul de rezistenţă la mersul pe jos (endurance shuttle walk test- ESWT) într-un studiu, dar nu şi în al doilea, și a îmbunătățit valorile volumelor pulmonare la pacienţii adulți cu BPOC cu hiperinflație (capacitatea reziduală funcțională [FRC] > 120%), comparativ cu administrarea placebo în ambele studii. În primul studiu, tratamentul cu LAVENTAIR 55/22 micrograme a demonstrat îmbunătăţiri semnificative statistic şi clinic relevante (bazate pe diferența minimă importantă clinic (MCID) între 45 şi 85 de secunde) față de placebo în ceea ce priveşte timpul de rezistenţă la efort fizic (EET) calculat la 3 ore după administrare în Săptămâna 12 (69,4 secunde [p=0,003]). Îmbunătățirea EET, comparativ cu placebo, s-a observat în Ziua 2 și a fost susținută în Săptămâna 6 și Săptămâna 12. În al doilea studiu, diferențele de tratament în ceea ce priveşte EET dintre LAVENTAIR 55/22 micrograme, comparativ cu placebo, au fost de 21,9 secunde (p=0,234) la Săptămâna 12.

În primul studiu, LAVENTAIR 55/22 micrograme a demonstrat de asemenea îmbunătăţiri semnificative statistic, comparativ cu placebo, în ceea ce priveşte modificarea faţă de valoarea iniţială a valorilor volumelor pulmonare măsurate înainte de administrarea dozei şi la 3 ore după administrarea dozei în Săptămâna 12 (capacitatea inspiratorie: 237 şi respectiv 316 ml, volumul rezidual: -466 ml şi respectiv -643 ml și capacitatea funcțională reziduală: -351 ml şi respectiv -522 ml; pentru toate p< 0,001). În al doilea studiu, LAVENTAIR 55/22 micrograme a demonstrat

îmbunătăţiri comparativ cu placebo, în ceea ce priveşte modificarea faţă de valoarea iniţială a valorilor volumelor pulmonare măsurate înainte de administrarea dozei şi la 3 ore după administrarea dozei în Săptămâna 12 (capacitatea inspiratorie: 198 ml şi respectiv 238 ml, volumul rezidual: -295 ml şi respectiv -351și capacitatea funcțională reziduală: -238 ml şi respectiv -302 ml; pentru toate p< 0,001*).

Copii și adolescenți

Agenţia Europeană pentru Medicamente a acordat o derogare de la obligaţia de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu LAVENTAIR la toate subgrupele de copii și adolescenți în BPOC (vezi pct. 4.2 pentru informații privind utilizarea la copii și adolescenți).

___________________________

* În acest studiu s-a folosit o procedură de testare statistică tip „stepdown” iar această comparaţie a urmat unei comparaţii care nu a atins semnificaţie statistică. Prin urmare, pentru această comparaţie nu se poate concluziona asupra semnificaţiei statistice.

5.2Proprietăţi farmacocinetice

Atunci când umeclidinium și vilanterol au fost administrate în combinaţie pe cale inhalatorie, farmacocinetica fiecărei componente a fost similară cu cea observată în cazul în care fiecare substanță activă a fost administrată separat. Prin urmare, în scopuri farmacocinetice, fiecare componentă poate fi evaluată separat.

Absorbție

Umeclidinium

După administrarea pe cale inhalatorie de umeclidinium la voluntari sănătoși, Cmax s-a obţinut în decurs de 5 până la 15 minute. Biodisponibilitatea absolută a umeclidinium administrat pe cale inhalatorie a fost în medie 13% din doză, cu o contribuție neglijabilă a absorbției orale. După administrarea repetată de umeclidinium pe cale inhalatorie, starea de echilibru a fost atinsă în decurs de 7 până la 10 zile, cu o acumulare între 1,5 şi 1,8 ori.

Vilanterol

După administrarea pe cale inhalatorie de vilanterol la voluntari sănătoși, Cmax s-a obţinut în decurs de 5 până la 15 minute. Biodisponibilitatea absolută a vilanterol administrat pe cale inhalatorie a fost de 27%, cu o contribuție neglijabilă a absorbției orale. După administrarea repetată de vilanterol pe cale inhalatorie, starea de echilibru a fost atinsă în decurs de 6 zile, cu o acumulare de până la 2,4 ori.

Distribuţie

Umeclidinium

După administrarea intravenoasă la voluntari sănătoși, volumul mediu de distribuție a fost de 86 de litri. In vitro, legarea de proteinele plasmatice umane a fost în medie de 89%.

Vilanterol

După administrarea intravenoasă la voluntari sănătoși, volumul mediu de distribuție la starea de echilibru a fost de 165 de litri. In vitro, legarea la proteinele plasmatice umane a fost în medie de 94%.

Metabolizare

Umeclidinium

Studiile in vitro au arătat că umeclidinium este metabolizat în principal de către citocromul P450 2D6 (CYP2D6) și este un substrat al transportorului glicoproteina P (P-gp). Principalele căi de metabolizare ale umeclidinium sunt cele oxidative (hidroxilare, O-dezalchilare), urmate de conjugare (glucuronoconjugare, etc.), rezultând o serie de metaboliți, fie cu activitate farmacologică redusă sau pentru care nu a fost stabilită activitatea farmacologică. Expunerea sistemică la metaboliți este redusă.

Vilanterol

Studiile in vitro au arătat că vilanterol este metabolizat în principal de către citocromul P450 3A4 (CYP3A4) și este un substrat al transportorului P-gp. Principalele căi de metabolizare pentru vilaterol sunt O- dezalchilarea la o gamă de metaboliți cu activitate semnificativ redusă la nivelul agoniştilor beta1 - și beta2 - adrenergici. Profilele metabolice plasmatice după administrarea orală de vilanterol marcat radioactiv într-un studiu efectuat la om au fost în concordanţă cu o metabolizare intensă la nivelul primului pasaj hepatic. Expunerea sistemică la metaboliți este redusă.

Eliminare

Umeclidinium

Clearance-ul plasmatic după administrarea intravenoasă a fost de 151 litri/oră. După administrarea intravenoasă, aproximativ 58% din doza administrată marcată radioactiv (sau 73% din radioactivitatea recuperată) a fost eliminată prin materiile fecale la 192 de ore de la administrare. Eliminarea pe cale urinară a reprezentat 22% din doza radiomarcată administrată, la168 de ore (27% din radioactivitatea

recuperată). Excreția de substanţe medicamentoase înrudite în materiile fecale, după administrare intravenoasă, a indicat secreția la nivelul vezicii biliare. După administrarea orală la voluntari sănătoși de sex masculin, radioactivitatea totală a fost eliminată în principal prin materiile fecale (92% din doza marcată radioactiv administrată sau 99% din radioactivitatea recuperată), la 168 de ore după administrarea dozei. Mai puțin de 1% din doza administrată oral (1% din radioactivitatea recuperată) a fost excretată în urină, sugerând o absorbție neglijabilă ca urmare a administrării pe cale orală. Timpul de înjumătățire plasmatică prin eliminare al umeclidinium după administrarea inhalatorie a dozelor timp de 10 zile, la voluntari sănătoşi, a fost în medie de 19 ore, cu un procent între 3% şi 4% din medicament excretat sub formă nemodificată în urină, la starea de echilibru.

Vilanterol

Clearance-ul plasmatic al vilanterol după administrare intravenoasă a fost de 108 litri/oră. După administrarea orală de vilanterol marcat radioactiv, bilanțul maselor era de 70% din radioactivitate în urină și de 30% în materiile fecale. Eliminarea principală a vilanterol a fost prin metabolizare, urmată de excreția metaboliților în urină și materii fecale. Timpul de înjumătățire plasmatică prin eliminare al vilanterol după administrarea inhalatorie a dozelor timp de 10 zile, a fost în medie de 11 ore.

Caracteristici la anumite grupuri de voluntari sănătoşi sau pacienți

Vârstnici

O analiză de farmacocinetică populațională a arătat că farmacocinetica umeclidinium și vilanterol este similară la pacienţii cu BPOC cu vârsta de 65 ani şi peste, comparativ cu cei cu vârsta sub 65 de ani.

Insuficiență renală

Pacienții cu insuficiență renală severă nu au prezentat o creștere a expunerii sistemice la umeclidinium sau vilanterol (Cmax și ASC) după administrarea combinaţiei umeclidinium/vilanterol, în cadrul căreia valoarea dozei de umeclidinium era de două ori doza recomandată iar vilanterolul a fost utilizat la doza recomandată şi nu a existat nicio modificare a legării de proteine plasmatice între pacienții cu insuficiență renală severă și voluntarii sănătoşi.

Insuficiență hepatică

Pacienții cu insuficiență hepatică moderată (Child Pugh Class B) nu au prezentat nicio dovadă de o creștere a expunerii sistemice la umeclidinium sau la vilanterol (Cmax și ASC) după administrarea combinaţiei umeclidinium/vilanterol, în cadrul căreia valoarea dozei de umeclidinium era de două ori doza recomandată iar vilanterolul a fost utilizat la doza recomandată şi nu a existat nicio modificare a legării de proteinele plasmatice între pacienții cu insuficiență hepatică moderată și voluntarii sănătoşi. Administrarea combinaţiei umeclidinium/vilanterol nu a fost evaluată la pacienții cu insuficiență hepatică severă.

Alte categorii speciale de pacienţi

O analiză farmacocinetică populațională a arătat că nu este necesară ajustarea dozelor de umeclidinium sau vilanterol în funcţie de vârstă, rasă, sex, utilizarea de corticosteroizi administraţi pe cale inhalatorie, sau în funcţie de greutate. Un studiu efectuat la metabolizatorii lenți prin intermediul CYP2D6 nu a evidențiat un efect semnificativ clinic al polimorfismului genetic CYP2D6 asupra expunerii sistemice la umeclidinium.

5.3Date preclinice de siguranţă

În studiile non-clinice efectuate cu umeclidinium și vilanterol, cu administrare în monoterapie şi în combinaţie, rezultatele au fost cele asociate de obicei cu farmacologia primară a antagoniştilor receptorilor muscarinici sau, respectiv, agoniştilor beta2 adrenergici și/sau iritaţie locală. Următoarele afirmații provin din studiile efectuate cu fiecare componentă în parte.

Genotoxicitatea și carcinogenitatea

Umeclidinium nu a demonstrat potenţial genotoxic într-o baterie standard de studii și nu s-a dovedit carcinogen în studii cu administrare inhalatorie pe durata vieții la șoareci sau șobolani, la expuneri

≥26 sau ≥22 ori faţă de expunerea clinică la om în cazul utilizării dozei de umeclidinium 55 micrograme, luându-se în calcul ASC.

În studiile de toxicitate genetică, vilanterol (sub formă de alfa-fenilcinamat) și acid trifenilacetic nu au demonstrat potenţial genotoxic, ceea ce indică faptul că vilanterol (sub formă de trifenatat) nu reprezintă un risc genotoxic la om. În concordanță cu rezultatele pentru alți agoniști beta2 -adrenergici în studii cu administrare inhalatorie pe durata vieții, vilanterol trifenatat a demonstrat efecte proliferative la nivelul organelor de reproducere la femelele de șobolan și şoarece și în glanda pituitară la șobolan. Nu a existat o creștere a incidenței tumorilor la șobolani sau șoareci, la expuneri între 0,5 - 13 ori faţă de expunerea clinică la om în cazul utilizării dozei de vilanterol 22 de micrograme, luându- se în calcul ASC.

Toxicitate asupra funcţiei de reproducere

Umeclidinium nu a fost teratogen la şobolani sau şoareci. Într-un studiu pre- și post-natal, administrarea subcutanată de umeclidinium la șobolani a avut ca rezultat o creștere mai mică a greutăţii corporale materne și a consumului de hrană și o ușoară scădere a greutății corporale înainte de înțărcarea puilor ale căror mame fuseseră tratate cu doza de 180 micrograme/kg şi zi (care a determinat o expunere de aproximativ 80 de ori mai mare decât expunerea clinică la om în cazul utilizării dozei de umeclidinium 55 micrograme, luându-se în calcul ASC).

Vilanterol nu a fost teratogen la șobolani. În studii cu administare inhalatorie la iepuri, vilanterol a cauzat efecte similare celor observate cu alți agoniști beta2 -adrenergici (palatoschizis, pleoape deschise, fuziune sternebrală și flexia/malrotația membrelor) în cazul în care s-au administrat doze care au determinat expuneri de 6 ori mai mari decât expunerea clinică la om, pe baza ASC. După administrarea subcutanată a unor doze ce au determinat expuneri de 36 de ori mai mari decât expunerea clinică la om în cazul utilizării dozei de vilanterol 22 micrograme, luându-se în calcul ASC, nu au existat efecte.

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Lactoză monohidrat,

Stearat de magneziu.

6.2Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3Perioada de valabilitate

2 ani

Perioada de valabilitate după deschiderea tăviţei: 6 săptămâni

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 30°C. Dacă este păstrat la frigider, a se lăsa inhalatorul timp de cel puţin o oră înainte de utilizare, pentru a ajunge la temperatura camerei.

A se păstra inhalatorul în tăviţa sigilată, pentru a fi protejat de umiditate; inhalatorul trebuie scos din tăviţă imediat înainte de prima utilizare.

A se utiliza în decurs de 6 săptămâni de la prima deschidere a tăviţei.

În spaţiul alocat pe eticheta inhalatorului se va scrie data la care acesta trebuie aruncat. Data trebuie completată imediat ce a fost scos inhalatorul din tăviţă.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

Inhalatorul ELLIPTA este format dintr-un corp de culoare gri deschis, un capac de culoare roşie pentru piesa bucală şi un dispozitiv de numărare a dozelor şi este ambalat într-o tăviţă laminată ce conţine un pliculeţ cu desicant. Tăviţa este sigilată cu o folie detaşabilă.

Inhalatorul conţine două blistere laminate din aluminiu a câte 7 sau 30 doze.

Inhalatorul este un dispozitiv multi-component, fabricat din polipropilenă, polietilenă de înaltă densitate, polioximetilenă, polibutilentereftalat, acrilonitril-butadienă-stirenă, policarbonat şi oţel inoxidabil.

Ambalaj cu 1 Inhalator cu 7 sau 30 doze.

Ambalaj multiplu de 3 inhalatoare x 30 doze

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Pentru instrucţiuni de utilizare, vezi pct. 4.2

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Marea Britanie

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/14/899/001

EU/1/14/899/002

EU/1/14/899/003

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 08 mai 2014

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru

Medicamente http://www.ema.europa.eu.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate