Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levetiracetam Actavis (levetiracetam) – Condiţii sau restricţii privind furnizarea şi utilizarea - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiLevetiracetam Actavis
Cod ATCN03AX14
Substanţălevetiracetam
ProducătorActavis Group PTC ehf

A.FABRICANTUL RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricanților responsabili pentru eliberarea seriei

Actavis hf

Reykjavíkurvegur 76 - 78

IS-220 Hafnarfjördur

Islanda

Specifar S.A

1, 28 Octovriou str. 123 51 Ag. Varvara Atena

Grecia

Tjoapack Netherlands B.V.

Nieuwe Donk 9

ETTEN-LEUR, 4879AC

Olanda

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur

Islanda

Prospectul tipărit al acestui medicament trebuie să conțină numele și adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei respective.

B.CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală.

C.ALTE CONDIŢII ŞI CERINŢE ALE AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Rapoarte periodice actualizate privind siguranţa

Cerințele privind depunerea rapoartelor periodice actualizate de siguranță pentru acest medicament sunt menționate în lista de date de referinţă şi frecvenţe de transmitere la nivelul Uniunii (lista EURD) menţionată la articolul 107c alineatul (7) din Directiva 2001/83/CE şi publicată pe portalul web european privind medicamentele.

D. CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND UTILIZAREA SIGURĂ ŞI EFICACE A MEDICAMENTULUI

Planul de management al riscului (PMR)

Nu este cazul.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate