Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levviax (telithromycin) – Etichetare - J01FA15

Updated on site: 08-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiLevviax
Cod ATCJ01FA15
Substanţătelithromycin
ProducătorAventis Pharma S.A.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

 

 

 

 

 

 

 

1.

DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

 

autorizat

 

 

 

Levviax 400 mg comprimate filmate

 

 

 

 

Telitromicină

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

 

 

 

Fiecare comprimat filmat conţine telitromicină 400 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA EXCIPIENŢILOR

 

este

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

 

 

 

 

 

 

mai

 

 

 

10 comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 comprimate filmate

 

 

 

 

 

20 comprimate filmate

 

 

 

 

100 comprimate filmate

 

 

nu

5 x 2 comprimate filmate

 

 

 

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

6.ATENŢIONARE SPECIALmedicinalĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

7.ProdusulALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Aventis Pharma S.A.

autorizat

20, Avenue Raymond Aron

F-92160 ANTONY

 

Franţa

 

 

 

 

 

 

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 

EU/1/01/192/001

 

 

 

 

10 comprimate

 

EU/1/01/192/002

14 comprimate

 

 

 

EU/1/01/192/003

20 comprimate

 

 

 

EU/1/01/192/004

100 comprimate

 

 

 

13. SERIA DE FABRICAŢIE

este

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODULmaiDE ELIBERAREEU/1/01/192005 5x2 comprimate

 

 

 

 

15.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

nu

 

 

 

 

 

16.

 

medicinal

 

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

 

Levviax

 

 

 

Produsul

 

 

 

 

 

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

autorizat

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

3. DATA DE EXPIRARE

este

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie {număr}

 

 

mai

 

 

 

 

 

 

 

5. ALTE INFORMAŢII

nu

 

 

 

Produsul

medicinal

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate