Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Luminity (perflutren) – Etichetare - V08DA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiLuminity
Cod ATCV08DA04
Substanţăperflutren
ProducătorLantheus MI UK Ltd.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE DE CARTON

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Luminity 150 microlitri/ml gaz şi solvent pentru dispersie injectabilă/perfuzabilă perflutren

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVĂ(E)

Fiecare ml conţine maximum 6,4 x 109 perflutren-conţinând microsfere lipidice cu diametrul mediu cuprins între 1,1-2,5 µm (aproximativ 150 microlitri perflutren gazos per ml).

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi:1,2-dipalmitoil-sn-glicerol-3-fosfatidilcolină (DPFC), sare monosodică a acidului 1,2- dipalmitoil-sn-glicerol-3-fosfatidic (ADPF), sare monosodică a N-(carbamoil 5000 metoxipolietilenglicol)-1,2-dipalmitoil-sn-glicerol-3-fosfatidiletanolamină (5000MPEG DPFE), dihidrogenofosfat de sodiu monohidrat, hidrogenofosfat disodic heptahidrat, clorură de sodiu, propilenglicol, glicerol, apă pentru preparate injectabile

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Gaz şi solvent pentru dispersie injectabilă/perfuzabilă

1 flacon unidoză a câte 1,5 ml

4 flacoane unidoză a câte 1,5 ml

5.MODUL ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

Administrare intravenoasă

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

Anu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

După activare: a se utiliza în decurs de 12 ore

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider

După activare: a nu se păstra la temperaturi peste 30°C

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Lantheus MI UK Limited

Festival House, 39 Oxford Street

Newbury, Berkshire RG14 1JG

Marea Britanie

12.NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/06/361/001 4 flacoane unidoză

EU/1/06/361/002 1 flacon unidoză

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

17.IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA DE FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Luminity 150microlitri/ml gaz şi solvent pentru dispersie injectabilă/perfuzabilă perflutren

Administrare intravenoasă

2.MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE<, CODURILE DONAȚIEI ȘI MEDICAMENTULUI>

Lot

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1,5 ml

6.ALTE INFORMAŢII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate