Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lusduna (insulin glargine) – Etichetare - A10AE04

Updated on site: 08-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiLusduna
Cod ATCA10AE04
Substanţăinsulin glargine
ProducătorMerck Sharp

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE – Ambalaj cu 1 şi 5 stilouri injectoare (pen-uri)

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

LUSDUNA 100 unităţi/ml soluţie injectabilă în stilou injector (pen) preumplut

Insulină glargin

2.DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare ml conţine insulină glargin 100 unităţi (3,64 mg).

3.LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienţi: clorură de zinc, metacrezol, glicerol, acid clorhidric şi hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH- ului), apă pentru preparate injectabile.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Soluţie injectabilă. Nexvue.

1 stilou injector (pen) preumplut a 3 ml

5 stilouri injectoare (pen-uri) preumplute a 3 ml

5.MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare incluse în cutie înainte de a utiliza Nexvue.

A se include codul QR de legătură la instrucţiunile de utilizare. Instrucţiunile de utilizare sunt disponibile online pe www.lusdunanexvue.com

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare subcutanată.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

A se arunca stiloul injector (pen-ul) după 28 zile de la scoaterea din frigider.

9.CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Înainte de utilizare

A se păstra la frigider.

A nu se congela şi a nu se pune lângă pereții congelatorului sau pachetul cu lichid de congelare din lada frigorifică.

A se ţine stiloul injector (pen-ul) preumplut în cutie pentru a fi protejat de lumină.

Pe perioada utilizării

A se păstra la temperaturi sub 30°C. A nu se refrigera sau congela.

După utilizare puneţi capacul stiloului injector (pen-ului) la loc pentru a-l proteja de lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

EU/1/16/1162/001 1 stilou injector (pen) preumplut a 3 ml

EU/1/16/1162/002 5 stilouri injectoare (pen-uri) preumplute a 3 ml

13.SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAȚII ÎN BRAILLE

LUSDUNA

17.IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18.IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE INTERMEDIARĂ (fără chenar albastru) componentă a unui ambalaj multiplu – 5 stilouri injectoare (pen-uri)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

LUSDUNA 100 unităţi/ml soluţie injectabilă în stilou injector (pen) preumplut

Insulină glargin

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare ml conţine insulină glargin 100 unităţi (3,64 mg).

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienţi: clorură de zinc, metacrezol, glicerol, acid clorhidric şi hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Soluţie injectabilă. Nexvue.

5 stilouri injectoare (pen-uri) preumplute a 3 ml. Componentă a unui ambalaj multiplu, care nu poate fi vândut separat.

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare incluse în cutie, înainte de a utiliza Nexvue.

A se include codul QR de legătură la instrucţiunile de utilizare. Instrucţiunile de utilizare sunt disponibile online pe www.lusdunanexvue.com

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare subcutanată.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se arunca stiloul injector (pen-ul) după 28 zile de la scoaterea din frigider.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Înainte de utilizare

A se păstra la frigider.

A nu se congela şi a nu se pune lângă pereții congelatorului sau pachetul cu lichid de congelare din lada frigorifică.

A se ţine stiloul injector (pen-ul) preumplut în cutie pentru a fi protejat de lumină.

Pe perioada utilizării

A se păstra la temperaturi sub 30°C. A nu se refrigera sau congela.

După utilizare puneţi capacul stiloului injector (pen-ului) la loc pentru a-l proteja de lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

EU/1/16/1162/003 5 stilouri injectoare (pen-uri) preumplute a 3 ml

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

LUSDUNA

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE (cu chenar albastru) ambalaj multiplu – 10 (2 x 5) stilouri injectoare (pen-uri)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

LUSDUNA 100 unităţi/ml soluţie injectabilă în stilou injector (pen) preumplut

Insulină glargin

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare ml conţine insulină glargin 100 unităţi (3,64 mg).

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienţi: clorură de zinc, metacrezol, glicerol, acid clorhidric şi hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH- ului), apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Soluţie injectabilă. Nexvue.

Ambalaj multiplu: 10 (2 cutii a 5) stilouri injectoare (pen-uri) preumplute a 3 ml.

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare incluse în cutie, înainte de a utiliza Nexvue.

A se include codul QR de legătură la instrucţiunile de utilizare. Instrucţiunile de utilizare sunt disponibile online pe www.lusdunanexvue.com

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare subcutanată.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se arunca stiloul injector (pen-ul) după 28 zile de la scoaterea din frigider.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Înainte de utilizare

A se păstra la frigider.

A nu se congela şi a nu se pune lângă congelator sau pachetul cu lichid de congelare din lada frigorifică. A se ţine stiloul injector (pen-ul) preumplut în cutie pentru a fi protejat de lumină.

Pe perioada utilizării

A se păstra la temperaturi sub 30°C. A nu se refrigera sau congela.

După utilizare puneţi capacul stiloului injector (pen-ului) la loc pentru a-l proteja de lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

EU/1/16/1162/003 10 (2 cutii cu 5) stilouri injectoare (pen-uri) preumplute a 3 ml

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

LUSDUNA

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA STILOULUI INJECTOR (PEN-ULUI) - NEXVUE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

LUSDUNA 100 unităţi/ml soluţie injectabilă

Nexvue

Insulină glargin

Utilizare subcutanată

2.MODUL DE ADMINISTRARE

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5.CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

3 ml

6.ALTE INFORMAȚII

Data scoaterii din frigider: Notaţi în spaţiul prevăzut data la care stiloul injector (pen-ul) a fost scos din frigider.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate