Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M-M-RVaxPro (measles virus Enders Edmonston strain...) – Rezumatul caracteristicilor produsului - J07BD52

Updated on site: 08-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiM-M-RVaxPro
Cod ATCJ07BD52
Substanţămeasles virus Enders Edmonston strain (live, attenuated) / mumps virus Jeryl Lynn (level B) strain (live, attenuated) / rubella virus Wistar RA 27/3 strain (live, attenuated)
ProducătorMSD VACCINS

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

M-M-RVAXPRO pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă

Vaccin rujeolic, urlian şi rubeolic (cu virusuri vii)

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

După reconstituire, o doză (0,50 ml) conţine:

 

 

Virus rujeolic1, tulpină Enders’ Edmonston (virus viu, atenuat) ...........

minimum 1 x 103 CCID50*

Virus urlian1, tulpină Jeryl Lynn™ [Nivel B] (virus viu, atenuat) ........

minimum 12,50 x

103 CCID50*

Virus rubeolic2, tulpină Wistar RA 27/3 (virus viu, atenuat) .................

minimum 1 x 103

CCID50*

*50% doză infectantă cultură celulară

 

 

produs în celule embrionare de pui de găină.

 

 

produs în fibroblaşti pulmonari umani diploizi WI-38.

 

 

Vaccinul poate conţine cantităţi infime de albumină umană recombinantă (AUr). Acest vaccin conţine o cantitate infimă de neomicină. Vezi pct. 4.3.

Excipienţi cu efect cunoscut:

Vaccinul conţine sorbitol 14,5 mg. Vezi pct. 4.4.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă.

Înainte de reconstituire, pulberea are aspectul unui comprimat compact cristalin, gălbui, iar solventul este un lichid limpede şi incolor.

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

M-M-RVAXPRO este indicat pentru vaccinarea simultană rujeolică, urliană şi rubeolică a persoanelor începând de la vârsta de 12 luni (vezi pct. 4.2).

În circumstanţe speciale, M-M-RVAXPRO poate fi administrat la sugari începând de la vârsta de 9 luni (vezi pct. 4.2, 4.4 şi 5.1).

Pentru utilizarea în timpul epidemiilor de rujeolă, sau pentru vaccinarea după expunere, sau pentru utilizare la persoane cu vârsta peste 9 luni nevaccinate anterior, care intră în contact cu femei gravide susceptibile şi la persoane susceptibile la parotidită epidemică şi rubeolă, vezi pct. 5.1.

M-M-RVAXPRO trebuie utilizat pe baza recomandărilor oficiale.

4.2Doze şi mod de administrare

Doze

Persoane cu vârsta de 12 luni sau peste:

Persoanelor cu vârsta de 12 luni sau peste trebuie să li se administreze o doză la o dată aleasă. O a doua doză poate fi administrată la cel puţin 4 săptămâni după prima doză, în conformitate cu

recomandările oficiale. A doua doză este destinată persoanelor care, din orice motiv, nu au prezentat răspuns imunologic la prima doză.

Sugari cu vârsta cuprinsă între 9 şi 12 luni:

Datele privind imunogenitatea şi siguranţa au arătat că M-M-RVAXPRO poate fi administrat la sugari cu vârsta cuprinsă între 9 şi 12 luni, în concordanţă cu recomandările oficiale sau când o protecţie timpurie este considerată necesară (de exemplu, creşă, situaţii epidemice sau călătorie într-o regiune cu prevalenţă mare a rujeolei). Aceşti sugari trebuie revaccinaţi la vârsta de 12 până la 15 luni. Trebuie avută în vedere administrarea unei doze suplimentare de vaccin cu componentă rujeolică, conform recomandărilor oficiale (vezi pct. 4.4 şi 5.1).

Sugari cu vârsta sub 9 luni:

Până în prezent nu sunt disponibile date cu privire la eficacitatea şi siguranţa administrării M-M-RVAXPRO la copii cu vârsta sub 9 luni.

Mod de administrare

Vaccinul trebuie să fie injectat intramuscular (i.m.) sau subcutanat (s.c.).

Locurile preferate de injectare sunt zona antero-laterală a coapsei la copii cu vârstă mai mică şi regiunea deltoidă la copii cu vârstă mai mare, adolescenţi şi adulţi.

Vaccinul trebuie administrat subcutanat la pacienţi cu trombocitopenie sau cu orice tulburare de coagulare.

Pentru precauţii care trebuie luate înainte de manipularea sau administrarea medicamentului şi pentru instrucţiuni privind reconstituirea medicamentului înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

A NU SE INJECTA INTRAVASCULAR.

4.3Contraindicaţii

Antecedente de hipersensibilitate la orice vaccinuri rujeolice, urliene sau rubeolice sau la oricare dintre excipienţi, inclusiv neomicină (vezi pct. 2, 4.4 şi 6.1).

Sarcină. În plus, sarcina trebuie evitată timp de 1 lună după vaccinare (vezi pct. 4.6).

Vaccinarea trebuie amânată în timpul evoluţiei oricărei boli cu febră >38,5°C.

Tuberculoză activă netratată. Copiii care urmează tratament pentru tuberculoză nu au prezentat exacerbarea bolii când au fost imunizaţi cu vaccin cu virus rujeolic viu. Până în prezent, nu au fost raportate studii privind efectele vaccinurilor cu virus rujeolic la copii cu tuberculoză netratată.

Discrazii sanguine, leucemii, limfoame de orice tip sau alte neoplasme maligne care afectează sistemele hematopoietic şi limfatic.

Terapie imunosupresivă curentă (inclusiv doze mari de corticosteroizi). Nu este contraindicată administrarea M-M-RVAXPRO la persoanele cărora li se administrează corticosteroizi topic sau parenteral în doze mici (de exemplu, pentru profilaxia astmului sau terapia de substituţie).

Imunodeficienţă umorală sau celulară severă (primară sau dobândită), de exemplu, imunodeficienţă combinată severă, hipogamaglobulinemie şi SIDA sau infecţie cu HIV simptomatică sau un procent de limfocite-T CD4+ specific vârstei la copii cu vârsta sub 12 luni: CD4+ <25%; copii cu vârsta între 12 şi 35 luni: CD4+ <20%; copii cu vârsta între 36 şi 59 luni: CD4+ <15% (vezi pct. 4.4).

La persoanele sever imunocompromise, care sunt vaccinate în mod necorespunzător cu vaccin care conţine componentă rujeolică, s-au raportat cazuri de encefalită rujeolică cu corpi de incluziune, pneumonită şi deces, ca o consecinţă directă a infecţiei diseminate cu virus rujeolic vaccinal.

Antecedente heredo-colaterale de imunodeficienţă congenitală sau ereditară, dacă nu se demonstrează imunocompetenţa potenţialului primitor de vaccin.

4.4Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Similar tuturor vaccinurilor injectabile, mijloacele de tratament adecvate trebuie să fie întotdeauna disponibile în cazul producerii unei reacţii anafilactice rare după administrarea vaccinului (vezi pct. 4.8).

Este posibil ca adulţii şi adolescenţii cu antecedente de reacţii alergice să prezinte un risc crescut de anafilaxie sau reacţii anafilactoide. Pentru evidenţierea semnelor precoce ale unor astfel de reacţii, se recomandă monitorizare atentă după vaccinare.

Deoarece vaccinurile cu virusuri vii rujeolic şi urlian sunt produse pe culturi de celule embrionare de pui de găină, persoanele cu antecedente de reacţii anafilactice, anafilactoide sau alte reacţii imediate (de exemplu, urticarie, edem la nivelul cavităţii orale şi faringelui, dificultăţi de respiraţie, hipotensiune arterială sau şoc) după ingestia de ouă pot să aibă un risc crescut de a face reacţii de hipersensibilitate de tip imediat. Raportul potenţial risc-beneficiu trebuie să fie evaluat cu atenţie înainte de a se lua în considerare vaccinarea în astfel de cazuri.

M-M-RVAXPRO trebuie să fie administrat cu precauţie persoanelor cu antecedente personale sau heredo-colaterale de convulsii sau antecedente de leziuni cerebrale. Medicul trebuie să fie atent la creşterea temperaturii care poate să apară după vaccinare (vezi pct. 4.8).

Sugarii cu vârsta cuprinsă între 9 şi 12 luni vaccinaţi cu un vaccin care conţine componentă rujeolică în timpul epidemiei de rujeolă sau pentru alte situaţii, pot să nu prezinte răspuns imunologic după administrarea vaccinului datorită prezenţei anticorpilor circulanţi de origine maternă şi/sau a imaturităţii sistemului imun (vezi pct. 4.2 şi 5.1).

Vaccinul conţine, ca excipient, sorbitol 14,5 mg. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la fructoză nu trebuie să utilizeze acest vaccin.

Trombocitopenie

Acest vaccin trebuie administrat subcutanat la persoane cu trombocitopenie sau cu orice tulburare de coagulare deoarece la aceste persoane este posibil să apară sângerare în urma administrării intramusculare.

Persoanele care suferă de trombocitopenie pot prezenta agravarea acesteia după vaccinare. În plus, persoanele care au prezentat trombocitopenie după administrarea primei doze de M-M-RVAXPRO (sau de vaccinuri care conţin componentele acestuia) pot prezenta trombocitopenie după administrarea dozelor ulterioare. Statusul serologic poate fi evaluat pentru a determina dacă este sau nu necesară administrarea unor doze suplimentare de vaccin. Raportul potenţial risc-beneficiu trebuie să fie evaluat cu atenţie înainte de a se lua în considerare vaccinarea în astfel de cazuri (vezi pct. 4.8).

Altele

Vaccinarea poate fi luată în considerare la pacienţii cu imunodeficienţe selectate atunci când beneficiile depăşesc riscurile (pacienţi seropozitivi asimptomatici, deficite ale subclaselor de IgG, neutropenie congenitală, boală granulomatoasă cronică şi boli de deficit al complementului).

Pacienţii cu imunodeficienţă care nu au contraindicaţii pentru această vaccinare (vezi pct. 4.3) pot să nu răspundă la fel de bine ca şi pacienţii imunocompetenţi; prin urmare, anumiţi pacienţi pot face rujeolă, oreion sau rubeolă în caz de contact, în pofida administrării corecte a vaccinului. Aceşti pacienţi trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru depistarea simptomelor de rujeolă, oreion şi rubeolă.

Vaccinarea cu M-M-RVAXPRO nu poate asigura protecţia tuturor persoanelor vaccinate.

Transmitere

La majoritatea persoanelor susceptibile, s-a constatat excreţia din gât sau nas a unor cantităţi mici de virus rubeolic viu atenuat timp de 7-28 zile după vaccinare. Nu există dovezi confirmate care să indice faptul că acest virus se transmite persoanelor susceptibile care intră în contact cu indivizii vaccinaţi. În consecinţă, transmiterea prin contact fizic, deşi este acceptată din punct de vedere teoretic ca fiind posibilă, nu este considerată ca fiind un risc semnificativ; cu toate acestea, a fost documentată transmiterea la sugar prin laptele matern a virusului rubeolic din componenţa vaccinului, dar fără vreun semn de boală clinică (vezi pct. 4.6).

Nu s-au raportat cazuri de transmitere a tulpinii atenuate Enders’ Edmonston a virusului rujeolic sau a tulpinii atenuate Jeryl Lynn™ a virusului urlian de la persoanele vaccinate la persoanele susceptibile cu care acestea vin în contact.

Interferenţa cu analizele de laborator: vezi pct. 4.5.

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Imunoglobulină

Nu trebuie administrată imunoglobulină (IG) concomitent cu M-M-RVAXPRO.

Administrarea de imunoglobulină concomitent cu M-M-RVAXPRO poate influenţa răspunsul imun aşteptat. Vaccinarea trebuie să fie amânată cu cel puţin 3 luni după transfuzia de sânge sau plasmă sau după administrarea de imunoglobulină serică umană.

Administrarea de produse din sânge care conţin anticorpi anti-rujeolici, anti-urlieni sau anti-rubeolici, inclusiv preparate cu imunoglobulină, trebuie evitată timp de 1 lună după administrarea unei doze de M-M-RVAXPRO, cu excepţia cazului când este considerată esenţială.

Analize de laborator

S-a raportat faptul că vaccinurile cu virusuri vii atenuate rujeolic, urlian şi rubeolic, administrate separat, pot determina o deprimare temporară a sensibilităţii cutanate la tuberculină. De aceea, dacă trebuie efectuat un test cu tuberculină, acesta trebuie să fie administrat în orice moment înainte de vaccinare, simultan cu aceasta sau la 4-6 săptămâni după vaccinarea cu M-M-RVAXPRO.

Utilizarea împreună cu alte vaccinuri

În prezent, nu s-au efectuat studii specifice referitoare la utilizarea concomitentă a M-M-RVAXPRO şi a altor vaccinuri. Cu toate acestea, deoarece s-a dovedit că M-M-RVAXPRO are profiluri de siguranţă şi imunogenitate similare cu formularea anterioară a vaccinului combinat rujeolic, urlian şi rubeolic, fabricat de Merck & Co., Inc., poate fi luată în considerare experienţa dobândită în cazul utilizării acestui vaccin.

Datele clinice publicate susţin administrarea concomitentă a formulării anterioare a vaccinului împotriva rujeolei, parotiditei epidemice şi rubeolei fabricat de Merck & Co., Inc. cu alte vaccinuri administrate în copilărie, inclusiv DTaP (sau DTwP), IPV (sau OPV), HIB (Haemophilus influenzae tip b), HIB-VHB (Haemophilus influenzae tip b cu vaccin împotriva hepatitei B) şi VAR (varicelă). M-M-RVAXPRO trebuie administrat în locuri diferite de injectare, concomitent sau cu o lună înainte de sau după administrarea altor vaccinuri cu virusuri vii.

Pe baza studiilor clinice efectuate cu vaccinul tetravalent rujeolic, urlian, rubeolic şi varicelic şi cu formularea anterioară a vaccinului combinat rujeolic, urlian şi rubeolic fabricate de Merck & Co., Inc., M-M-RVAXPRO poate fi administrat simultan (dar în locuri diferite de injectare) cu Prevenar şi/sau vaccin hepatitic A. În aceste studii clinice s-a demonstrat că răspunsurile imune nu au fost afectate, iar profilurile globale de siguranţă ale vaccinurilor administrate au fost similare.

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Femeile gravide nu trebuie vaccinate cu M-M-RVAXPRO.

Nu s-au efectuat studii referitor la efectul M-M-RVAXPRO asupra femeilor gravide. Nu se cunoaşte dacă M-M-RVAXPRO poate determina efecte dăunătoare la făt atunci când este administrat unei femei gravide sau dacă poate afecta capacitatea de reproducere.

Cu toate acestea, la administrarea vaccinurilor împotriva rujeolei sau oreionului la femeile gravide, nu a fost documentată afectare fetală. Chiar dacă riscul teoretic nu poate fi exclus, nu s-a raportat niciun caz de sindrom congenital rubeolic la mai mult de 3500 femei susceptibile, care se aflau fără să ştie în stadii incipiente ale sarcinii în momentul vaccinării cu un vaccin ce conţinea virus rubeolic. Prin urmare, vaccinarea accidentală a femeilor care nu ştiu că sunt gravide cu vaccinuri care conţin virus rujeolic, urlian sau rubeolic nu ar trebui să fie un motiv de întrerupere a sarcinii.

Sarcina trebuie să fie evitată timp de 1 lună după vaccinare. Femeile care intenţionează să rămână gravide trebuie sfătuite să amâne.

Alăptarea

Studiile au demonstrat că femeile care alăptează după naştere, cărora li s-au administrat vaccinuri cu virus rubeolic viu atenuat pot secreta virusul în laptele matern şi îl pot transmite nou-născuţilor alimentaţi natural. Dintre nou-născuţii care prezintă dovezi serologice de infecţie rubeolică, niciunul nu a prezentat boală simptomatică. Nu se cunoaşte dacă virusul rujeolic sau urlian din componenţa vaccinului este secretat în laptele matern; de aceea, M-M-RVAXPRO trebuie să fie administrat cu mare grijă femeilor care alăptează.

Fertilitatea

M-M-RVAXPRO nu a fost evaluat în studiile de fertilitate.

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Este de aşteptat ca M-M-RVAXPRO să nu aibă nicio influenţă sau să aibă o influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8Reacţii adverse

a. Rezumatul profilului de siguranţă

În studiile clinice, M-M-RVAXPRO a fost administrat la 1965 copii (vezi pct. 5.1), iar profilul general de siguranţă a fost comparabil cu cel al formulării precedente a vaccinului rujeolic, urlian şi rubeolic fabricat de Merck & Co., Inc.

Într-un studiu clinic, M-M-RVAXPRO a fost administrat la 752 copii, fie intramuscular, fie subcutanat. Profilurile generale de siguranţă pentru fiecare cale de administrare au fost comparabile, cu toate că reacţiile la locul de injectare au fost mai puţin frecvente în grupul cu administrare i.m. (15,80%) comparativ cu grupul cu administrare s.c. (25,80%).

S-au evaluat toate reacţiile adverse observate la 1940 copii. La aceşti copii, reacţiile adverse asociate administrării vaccinului, prezentate succint în secţiunea b, au fost observate la persoanele care au fost vaccinate cu M-M-RVAXPRO (cu excepţia raportărilor izolate, cu frecvenţă <0,2%).

Comparativ cu prima doză, administrarea celei de-a doua doze de M-M-RVAXPRO nu este asociată cu creşterea incidenţei şi severităţii simptomelor clinice, inclusiv a celor care sugerează apariţia unei reacţii de hipersensibilitate.

În plus, sunt disponibile alte reacţii adverse raportate în timpul utilizării după punerea pe piaţă a M-M-RVAXPRO şi/sau în cadrul studiilor clinice şi după punerea pe piaţă a formulărilor precedente ale vaccinurilor monovalente şi combinate rujeolice, urliene şi rubeolice, fabricate de Merck & Co., Inc., indiferent de relaţia de cauzalitate sau frecvenţă şi sunt prezentate în secţiunea b. Frecvenţa acestor evenimente adverse este clasificată ca fiind „frecvență necunoscută” atunci când nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile. Aceste date au fost raportate pe baza a peste 400 milioane doze distribuite la nivel internaţional.

Cele mai frecvente reacţii adverse raportate la utilizarea M-M-RVAXPRO au fost: febră (38,5°C sau mai mare); reacţii la nivelul locului de injectare incluzând durere, edem şi eritem.

b. Lista sub formă de tabel a reacţiilor adverse

Reacţiile adverse sunt grupate pe categorii de frecvenţă utilizând următoarea convenţie:

[Foarte frecvente (≥1/10); Frecvente (≥1/100 şi <1/10); Mai puţin frecvente (≥1/1000 şi ≤1/100); Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)]

Reacţii adverse

Frecvenţă

Infecţii şi infestări

 

Nasofaringită, infecţie a căilor respiratorii superioare sau infecţie virală

Mai puţin frecvente

Meningită aseptică, rujeolă atipică, epididimită, orhită, otită medie,

Cu frecvenţă

parotidită, rinită, panencefalită sclerozantă subacută

necunoscută

Tulburări hematologice şi limfatice

 

Limfadenopatie regională, trombocitopenie

Cu frecvenţă

necunoscută

 

Tulburări ale sistemului imunitar

 

Reacţie anafilactoidă, anafilaxie şi fenomene asociate cum sunt angioedem,

Cu frecvenţă

edem facial şi edem periferic

necunoscută

Tulburări psihice

 

Iritabilitate

Cu frecvenţă

necunoscută

 

Tulburări ale sistemului nervos

 

Convulsii afebrile sau crize convulsive, ataxie, ameţeli, encefalită,

 

encefalopatie, convulsii febrile (la copii), sindrom Guillain-Barré, cefalee,

Cu frecvenţă

encefalită rujeolică cu corpi de incluziune (MIBE) (vezi pct. 4.3), paralizie

necunoscută

oculară, nevrită optică, parestezie, polinevrită, polineuropatie, nevrită

 

retrobulbară, sincopă

 

Tulburări oculare

 

Conjunctivită, retinită

Cu frecvenţă

necunoscută

 

Tulburări acustice şi vestibulare

 

Surditate de cauză neurologică

Cu frecvenţă

necunoscută

 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

Rinoree

Mai puţin frecventă

Spasm bronşic, tuse, pneumonie, pneumonită (vezi pct. 4.3), dureri în gât

Cu frecvenţă

necunoscută

 

Tulburări gastro-intestinale

 

Diaree sau vărsături

Mai puţin frecvente

Greaţă

Cu frecvenţă

necunoscută

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

Erupţie cutanată morbiliformă sau alte tipuri de erupţii cutanate

Frecvente

Urticarie

Mai puţin frecventă

Paniculită, prurit, purpură, induraţie a tegumentului, sindrom

Cu frecvenţă

Stevens-Johnson

necunoscută

Reacţii adverse

Frecvenţă

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

Artrităşi/sau artralgie(de obicei tranzitorie şi rar cronică), mialgie

Cu frecvenţă

 

necunoscută

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Febră (38,5°C sau mai mare), eritem la locul de injectare, durere la locul de

Foarte frecvente

injectare şi edem la locul de injectare

 

Echimoze la locul de injectare

Frecvente

Erupţie cutanată la locul de injectare

Mai puţin frecventă

Senzaţie de arsură şi/sau înţepătură de scurtă durată la locul de injectare,

Cu frecvenţă

stare generală de rău, papilită, edem periferic, inflamare, sensibilitate la

necunoscută

atingere, vezicule la locul de injectare, papulă şi eritem la locul de injectare

 

Tulburări vasculare

 

Vasculită

Cu frecvenţă

necunoscută

 

vezi pct. c

 

c. Descrierea reacţiilor adverse selectate Meningită aseptică

S-au raportat cazuri de meningită aseptică după vaccinarea împotriva rujeolei, parotiditei epidemice şi rubeolei. Deşi s-a demonstrat o relaţie de cauzalitate între alte tulpini de virus urlian conţinute în vaccin şi meningita aseptică, nu există nicio dovadă care să determine legătura între vaccinul cu virus urlian Jeryl Lynn™ şi meningita aseptică.

Encefalita şi encefalopatia

La persoanele sever imunocompromise, care sunt vaccinate în mod necorespunzător cu vaccin care conţine componentă rujeolică, s-au raportat cazuri de encefalită rujeolică cu corpi de incluziune, pneumonită şi deces, ca o consecinţă directă a infecţiei diseminate cu virus rujeolic vaccinal (vezi pct. 4.3); de asemenea, s-a raportat infecție diseminată cu virus urlian și rubeolic vaccinal.

Panencefalita sclerozantă subacută

Nu există dovezi conform cărora vaccinul rujeolic poate determina PESS. S-au raportat cazuri de PESS la copii care nu aveau antecedente de infecţie cu virus rujeolic de tip sălbatic, dar cărora li s-a administrat vaccinul rujeolic. Este posibil ca unele dintre aceste cazuri să se fi datorat rujeolei neidentificate în primul an de viaţă sau, posibil, vaccinării împotriva rujeolei. Rezultatele unui studiu retrospectiv caz-control, efectuat de Centrele Americane de Control şi Prevenire a Bolii, sugerează că efectul general al vaccinului rujeolic a fost acela de a proteja împotriva PESS, prevenind apariţia rujeolei cu riscul său inerent de PESS.

Artralgia şi/sau artrita

Artralgia şi/sau artrita (de obicei tranzitorii şi, rareori, cronice) şi polinevrita sunt caracteristice infectării cu virusul rubeolic de tip sălbatic şi variază ca frecvenţă şi gravitate în raport cu vârsta şi sexul, fiind mai grave la femeile adulte şi mai puţin grave la copii sub vârsta pubertăţii. După vaccinarea copiilor, reacţiile la nivelul articulaţiilor sunt, în general, mai puţin frecvente (0-3%) şi de scurtă durată. La femei, incidenţa artritei şi artralgiei este în general mai mare faţă de cea observată la copii (12-20%), iar reacţiile par să fie mai accentuate şi de durată mai lungă. Simptomele pot persista luni sau, în cazuri rare, ani. Incidenţa reacţiilor care apar la adolescente pare a fi intermediară, între cea observată la copii şi cea observată la femeile adulte. Chiar şi la femei mai în vârstă (35-45 ani), aceste reacţii sunt în general bine tolerate şi rareori interferează cu activităţile normale.

Artrita cronică

Artrita cronică a fost asociată cu infecţie cu virus rubeolic de tip sălbatic şi cu persistenţa virusului şi/sau a antigenului viral izolat din ţesuturile organismului. Cei cărora li s-a administrat vaccinul au prezentat doar rareori simptome articulare cronice.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Administrarea unei doze mai mari decât doza recomandată de M-M-RVAXPRO a fost raportată rar şi profilul reacţiilor adverse a fost comparabil cu cel observat la doza recomandată de M-M-RVAXPRO.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: vaccin viral, codul ATC: J07BD52

Evaluarea imunogenităţii şi a eficacităţii clinice

Un studiu comparativ efectuat la 1279 subiecţi cărora li s-a administrat M-M-RVAXPRO sau formularea precedentă (fabricată cu albumină serică umană) a vaccinului rujeolic, urlian şi rubeolic fabricat de Merck & Co., Inc. a demonstrat o imunogenitate şi o siguranţă similară a celor 2 produse.

Studiile clinice efectuate la 284 copii triplu seronegativi, cu vârste cuprinse între 11 luni şi 7 ani, au demonstrat că formulările precedente ale vaccinului rujeolic, urlian şi rubeolic fabricat de Merck & Co., Inc. sunt înalt imunogene şi sunt în general bine tolerate. În cadrul acestor studii, o singură doză de vaccin a determinat apariţia anticorpilor anti-rujeolici de inhibare a hemaglutinării (IH) la 95% din subiecţi, anticorpi anti-urlieni neutralizanţi la 96% din subiecţi şi anticorpi IH anti-rubeolici la 99% din persoanele susceptibile.

Evaluarea imunogenităţii la copii cu vârsta cuprinsă între 9 până la 12 luni la momentul administrării primei doze

Un studiu clinic a fost efectuat cu vaccin tetravalent rujeolic, urlian, rubeolic şi varicelic fabricat de Merck & Co., Inc., administrat într-o schemă de 2 doze, dozele fiind administrate la interval de 3 luni la 1620 subiecţi sănătoşi cu vârsta cuprinsă între 9 până la 12 luni la momentul administrării primei doze. Profilul de siguranţă după administrarea dozei 1 şi 2 a fost în general comparabil pentru toate vârstele cohortelor.

Într-un Set de analiză completă (subiecţi vaccinaţi indiferent de titrul anticorpilor la momentul iniţial), ratele mari de seroprotecţie de > 99% au fost obţinute la virusurile urlian şi rubeolic după a 2-a doză, indiferent de vârsta administrării primei doze de vaccin. După cele 2 doze, ratele de seroprotecţie împotriva virusului rujeolic au fost de 98,1% când prima doză a fost administrată la vârsta de 11 luni, comparativ cu 98,9% când prima doză a fost administrată la vârsta de 12 luni (obiectivul studiului de non-inferioritate a fost îndeplinit). După cele două doze, ratele de seroprotecţie împotriva virusului rujeolic au fost de 94,6% când prima doză a fost administrată la vârsta de 9 luni, comparativ cu 98,9% când prima doză a fost administrată la vârsta de 12 luni (obiectivul studiului de non-inferioritate nu a fost îndeplinit).

Ratele de seroprotecţie împotriva virusurilor rujeolic, urlian şi rubeolic pentru Setul de analiză completă sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1: Ratele de seroprotecţie împotriva virusurilor rujeolic, urlian şi rubeolic în săptămâna 6 după doza 1 şi săptămâna 6 după doza 2 a vaccinului tetravalent rujeolic, urlian, rubeolic şi varicelic fabricat de Merck & Co., Inc. – Set de analiză completă

 

 

Doza 1 la 9 luni/

Doza 1 la 11 luni/

Doza 1 la 12 luni/

 

 

Doza 2 la 12 luni

Doza 2 la 14 luni

Doza 2 la 15 luni

Valenţa (nivel de

Moment

N = 527

N = 480

N = 466

seroprotecţie)

interimar

Rate de

Rate de

Rate de

 

 

seroprotecţie

seroprotecţie

seroprotecţie

 

 

[IÎ 95%]

[IÎ 95%]

[IÎ 95%]

 

După

72,3%

87,6%

90,6%

Rujeolic

doza 1

[68,2; 76,1]

[84,2; 90,4]

[87,6; 93,1]

(titru ≥ 255 mUI/mL)

După

94,6%

98,1%

98,9%

 

doza 2

[92,3; 96,4]

[96,4; 99,1]

[97,5; 99,6]

Urlian

După

96,4%

98,7%

98,5%

doza 1

[94,4; 97,8]

[97,3; 99,5]

[96,9; 99,4]

(titru ≥ 10 unităţi

După

99,2%

99,6%

99,3%

ELISA Ab/mL)

doza 2

[98,0; 99,8]

[98,5; 99,9]

[98,1; 99,9]

 

 

După

97,3%

98,7%

97,8%

Rubeolic

doza 1

[95,5; 98,5]

[97,3; 99,5]

[96,0; 98,9]

(titru ≥ 10 UI/mL)

După

99,4%

99,4%

99,6%

 

doza 2

[98,3; 99,9]

[98,1; 99,9]

[98,4; 99,9]

Mediile geometrice ale titrelor după cea de–a 2 doză (MGT) împotriva virusurilor urlian şi rubeolic au fost comparabile între toate categoriile de vârstă, în timp ce MGT împotriva virusului rujeolic au fost mai mici la subiecţii care au primit prima doză la vârsta de 9 luni, comparativ cu subiecţii care au primit prima doză la vârsta de 11 sau 12 luni.

Un studiu comparativ efectuat la 752 subiecţi cărora li s-a administrat M-M-RVAXPRO, fie pe cale intramusculară, fie pe cale subcutanată a demonstrat un profil similar al imunogenităţii între ambele căi de administrare.

Eficacitatea componentelor formulării precedente a vaccinului rujeolic, urlian şi rubeolic fabricat de Merck & Co., Inc. a fost stabilită în cadrul unor studii controlate, dublu-orb, care au demonstrat o eficacitate ridicată a componentelor individuale ale vaccinului. Aceste studii au stabilit, de asemenea, că seroconversia, ca reacţie la vaccinarea rujeolică, urliană şi rubeolică, a determinat protecţie împotriva acestor boli.

Vaccinarea după expunere

Vaccinarea indivizilor expuşi la virusul rujeolic de tip sălbatic poate oferi un anumit grad de protecţie, dacă vaccinul poate fi administrat în 72 ore după expunere. Dacă totuşi vaccinul este administrat cu câteva zile înainte de expunere, se asigură o protecţie mai bună. Nu există dovezi concludente conform cărora vaccinarea persoanelor care au fost expuse recent la virusurile urlian şi rubeolic de tip sălbatic asigură protecţia acestora.

Eficacitate

Peste 400 milioane de doze ale formulării anterioare a vaccinului rujeolic, urlian şi rubeolic, fabricat de Merck & Co., Inc., au fost distribuite la nivel internaţional (1978 până în 2003). Utilizarea pe scară largă a unei scheme de vaccinare cu 2 doze ale vaccinului în Statele Unite şi alte state cum ar fi Finlanda sau Suedia a determinat o scădere de >99% a incidenţei celor 3 tipuri de boli.

Adolescente şi femei adulte care nu sunt gravide

Vaccinarea adolescentelor şi femeilor adulte care nu sunt gravide aflate în perioada fertilă susceptibile cu vaccin cu virus rubeolic viu este indicată dacă sunt respectate anumite precauţii (vezi pct. 4.4 şi 4.6). Vaccinarea după pubertate a femeilor susceptibile conferă protecţie individuală împotriva infecţiei ulterioare în timpul sarcinii cu virus rubeolic, protecţie care previne infectarea fătului şi afecţiunile consecutive datorate rubeolei congenitale.

Persoanele cu vârsta peste 9 luni care nu au fost vaccinate şi care intră în contact cu femei gravide susceptibile, trebuie imunizate cu vaccinul rubeolic cu virus viu atenuat (cum ar fi M-M-RVAXPRO sau un vaccin rubeolic monovalent) pentru a se reduce riscul de expunere al femeii gravide.

Persoanele posibil susceptibile la infecţia cu virus urlian şi rubeolic

M-M-RVAXPRO este preferat pentru imunizarea persoanelor posibil susceptibile de a face parotidită epidemică şi rubeolă. M-M-RVAXPRO poate fi administrat persoanelor care necesită vaccinare împotriva rujeolei indiferent de starea lor de imunitate faţă de rubeolă sau parotidita epidemică, dacă nu este disponibil un vaccin rujeolic monovalent.

5.2Proprietăţi farmacocinetice

Nu este cazul.

5.3Date preclinice de siguranţă

Nu s-au efectuat studii non-clinice.

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Pulbere

Sorbitol

Fosfat de sodiu

Fosfat de potasiu

Zahăr

Gelatină hidrolizată

Mediul 199 cu săruri Hanks

Mediu minim esenţial, Eagle (MEM)

L-glutamat monosodic

Neomicină

Roşu de fenol

Bicarbonat de sodiu

Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)

Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)

Solvent

Apă pentru preparate injectabile

6.2Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest vaccin nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3Perioada de valabilitate

2 ani

După reconstituire, vaccinul trebuie să fie utilizat imediat; cu toate acestea, stabilitatea înainte de utilizare a fost dovedită pentru 8 ore dacă este păstrat la frigider la 2°C-8°C.

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra şi transporta la frigider (2°C-8°C).

A nu se congela.

A se păstra flaconul cu pulbere în cutie pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului după reconstituire, vezi pct. 6.3.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon cu pulbere (din sticlă) cu dop (din cauciuc butilic) şi flacon cu solvent (din sticlă) cu dop (din cauciuc clorobutilic), în ambalaj cu 1 şi 10 doze.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Pentru a reconstitui vaccinul, trebuie utilizat solventul pus la dispoziţie. Solventul este un lichid limpede şi incolor. Înainte de a amesteca cu solventul, pulberea are aspectul unui comprimat compact cristalin, gălbui. După ce este complet reconstituit, vaccinul este un lichid limpede, gălbui.

Este important să se utilizeze seringă şi ac sterile, separate pentru fiecare pacient, pentru a se evita transmiterea agenţilor infecţioşi de la o persoană la alta.

Instrucţiuni pentru reconstituire

Se extrage întreg volumul de solvent într-o seringă care va fi utilizată pentru reconstituire şi injectare. Se injectează întregul conţinut al seringii în flaconul care conţine pulberea. Se agită uşor flaconul pentru a se dizolva complet pulberea.

Vaccinul reconstituit nu trebuie utilizat dacă se observă particule sau dacă aspectul solventului, al pulberii sau al vaccinului reconstituit diferă faţă de cele menţionate mai sus.

Se extrage întregul conţinut al flaconului de vaccin reconstituit în aceeaşi seringă şi se injectează întregul volum.

În cazul în care sunt furnizate două ace: utilizaţi un ac pentru a reconstitui vaccinul şi celălalt pentru administrarea acestuia la persoana care urmează să fie vaccinată.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franţa

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/06/337/001

EU/1/06/337/002

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 11 mai 2006

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 11 mai 2011

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

M-M-RVAXPRO pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă în seringă preumplută Vaccin rujeolic, urlian şi rubeolic (cu virusuri vii)

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

După reconstituire, o doză (0,50 ml) conţine:

 

Virus rujeolic1, tulpină Enders’ Edmonston (virus viu, atenuat) ...........

minimum 1 x 103 CCID50*

Virus urlian1, tulpină Jeryl Lynn™ [Nivel B] (virus viu, atenuat) ........

minimum 12,50 x 103 CCID50*

Virus rubeolic2, tulpină Wistar RA 27/3 (virus viu, atenuat) ...............

minimum 1 x 103 CCID50*

*50% doză infectantă cultură celulară

 

produs în celule embrionare de pui de găină.

 

produs în fibroblaşti pulmonari umani diploizi WI-38.

 

Vaccinul poate conţine cantităţi infime de albumină umană recombinantă (AUr). Acest vaccin conţine o cantitate infimă de neomicină. Vezi pct. 4.3.

Excipienţi cu efect cunoscut:

Vaccinul conţine sorbitol 14,5 mg. Vezi pct. 4.4.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă în seringă preumplută.

Înainte de reconstituire, pulberea are aspectul unui comprimat compact cristalin, gălbui, iar solventul este un lichid limpede şi incolor.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

M-M-RVAXPRO este indicat pentru vaccinarea simultană rujeolică, urliană şi rubeolică a persoanelor începând de la vârsta de 12 luni (vezi pct. 4.2).

În circumstanţe speciale, M-M-RVAXPRO poate fi administrat la sugari începând de la vârsta de 9 luni (vezi pct. 4.2, 4.4 şi 5.1).

Pentru utilizarea în timpul epidemiilor de rujeolă, sau pentru vaccinarea după expunere, sau pentru utilizare la persoane cu vârsta peste 9 luni nevaccinate anterior, care intră în contact cu femei gravide susceptibile şi la persoane susceptibile la parotidită epidemică şi rubeolă, vezi pct. 5.1.

M-M-RVAXPRO trebuie utilizat pe baza recomandărilor oficiale.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Persoane cu vârsta de 12 luni sau peste:

Persoanelor cu vârsta de 12 luni sau peste trebuie să li se administreze o doză la o dată aleasă. O a doua doză poate fi administrată la cel puţin 4 săptămâni după prima doză, în conformitate cu

recomandările oficiale. A doua doză este destinată persoanelor care, din orice motiv, nu au prezentat răspuns imunologic la prima doză.

Sugari cu vârsta cuprinsă între 9 şi 12 luni:

Datele privind imunogenitatea şi siguranţa au arătat că M-M-RVAXPRO poate fi administrat la sugari cu vârsta cuprinsă între 9 şi 12 luni, în concordanţă cu recomandările oficiale sau când o protecţie timpurie este considerată necesară (de exemplu, creşă, situaţii epidemice sau călătorie într-o regiune cu prevalenţă mare a rujeolei). Aceşti sugari trebuie revaccinaţi la vârsta de 12 până la 15 luni. Trebuie avută în vedere administrarea unei doze suplimentare de vaccin cu componentă rujeolică, conform recomandărilor oficiale (vezi pct. 4.4 şi 5.1).

Sugari cu vârsta sub 9 luni:

Până în prezent nu sunt disponibile date cu privire la eficacitatea şi siguranţa administrării M-M-RVAXPRO la copii cu vârsta sub 9 luni.

Mod de administrare

Vaccinul trebuie să fie injectat intramuscular (i.m.) sau subcutanat (s.c.).

Locurile preferate de injectare sunt zona antero-laterală a coapsei la copii cu vârstă mai mică şi regiunea deltoidă la copii cu vârstă mai mare, adolescenţi şi adulţi.

Vaccinul trebuie administrat subcutanat la pacienţi cu trombocitopenie sau cu orice tulburare de coagulare.

Pentru precauţii care trebuie luate înainte de manipularea sau administrarea medicamentului şi pentru instrucţiuni privind reconstituirea medicamentului înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

A NU SE INJECTA INTRAVASCULAR.

4.3 Contraindicaţii

Antecedente de hipersensibilitate la orice vaccinuri rujeolice, urliene sau rubeolice sau la oricare dintre excipienţi, inclusiv neomicină (vezi pct. 2, 4.4 şi 6.1).

Sarcină. În plus, sarcina trebuie evitată timp de 1 lună după vaccinare (vezi pct. 4.6).

Vaccinarea trebuie amânată în timpul evoluţiei oricărei boli cu febră >38,5°C.

Tuberculoză activă netratată. Copiii care urmează tratament pentru tuberculoză nu au prezentat exacerbarea bolii când au fost imunizaţi cu vaccin cu virus rujeolic viu. Până în prezent, nu au fost raportate studii privind efectele vaccinurilor cu virus rujeolic la copii cu tuberculoză netratată.

Discrazii sanguine, leucemii, limfoame de orice tip sau alte neoplasme maligne care afectează sistemele hematopoietic şi limfatic.

Terapie imunosupresivă curentă (inclusiv doze mari de corticosteroizi). Nu este contraindicată administrarea M-M-RVAXPRO la persoanele cărora li se administrează corticosteroizi topic sau parenteral în doze mici (de exemplu, pentru profilaxia astmului sau terapia de substituţie).

Imunodeficienţă umorală sau celulară severă (primară sau dobândită), de exemplu, imunodeficienţă combinată severă, hipogamaglobulinemie şi SIDA sau infecţie cu HIV simptomatică sau un procent de limfocite-T CD4+ specific vârstei la copii cu vârsta sub 12 luni: CD4+ <25%; copii cu vârsta între 12 şi 35 luni: CD4+ <20%; copii cu vârsta între 36 şi 59 luni: CD4+ <15% (vezi pct. 4.4).

La persoanele sever imunocompromise, care sunt vaccinate în mod necorespunzător cu vaccin care conţine componentă rujeolică, s-au raportat cazuri de encefalită rujeolică cu corpi de incluziune, pneumonită şi deces, ca o consecinţă directă a infecţiei diseminate cu virus rujeolic vaccinal.

Antecedente heredo-colaterale de imunodeficienţă congenitală sau ereditară, dacă nu se demonstrează imunocompetenţa potenţialului primitor de vaccin.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Similar tuturor vaccinurilor injectabile, mijloacele de tratament adecvate trebuie să fie întotdeauna disponibile în cazul producerii unei reacţii anafilactice rare după administrarea vaccinului (vezi pct. 4.8).

Este posibil ca adulţii şi adolescenţii cu antecedente de reacţii alergice să prezinte un risc crescut de anafilaxie sau reacţii anafilactoide. Pentru evidenţierea semnelor precoce ale unor astfel de reacţii, se recomandă monitorizare atentă după vaccinare.

Deoarece vaccinurile cu virusuri vii rujeolic şi urlian sunt produse pe culturi de celule embrionare de pui de găină, persoanele cu antecedente de reacţii anafilactice, anafilactoide sau alte reacţii imediate (de exemplu, urticarie, edem la nivelul cavităţii orale şi faringelui, dificultăţi de respiraţie, hipotensiune arterială sau şoc) după ingestia de ouă pot să aibă un risc crescut de a face reacţii de hipersensibilitate de tip imediat. Raportul potenţial risc-beneficiu trebuie să fie evaluat cu atenţie înainte de a se lua în considerare vaccinarea în astfel de cazuri.

M-M-RVAXPRO trebuie să fie administrat cu precauţie persoanelor cu antecedente personale sau heredo-colaterale de convulsii sau antecedente de leziuni cerebrale. Medicul trebuie să fie atent la creşterea temperaturii care poate să apară după vaccinare (vezi pct. 4.8).

Sugarii cu vârsta cuprinsă între 9 şi 12 luni vaccinaţi cu un vaccin care conţine componentă rujeolică în timpul epidemiei de rujeolă sau pentru alte situaţii, pot să nu prezinte răspuns imunologic după administrarea vaccinului datorită prezenţei anticorpilor circulanţi de origine maternă şi/sau a imaturităţii sistemului imun (vezi pct. 4.2 şi 5.1).

Vaccinul conţine, ca excipient, sorbitol 14,5 mg. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la fructoză nu trebuie să utilizeze acest vaccin.

Trombocitopenie

Acest vaccin trebuie administrat subcutanat la persoane cu trombocitopenie sau cu orice tulburare de coagulare deoarece la aceste persoane este posibil să apară sângerare în urma administrării intramusculare.

Persoanele care suferă de trombocitopenie pot prezenta agravarea acesteia după vaccinare. În plus, persoanele care au prezentat trombocitopenie după administrarea primei doze de M-M-RVAXPRO (sau de vaccinuri care conţin componentele acestuia) pot prezenta trombocitopenie după administrarea dozelor ulterioare. Statusul serologic poate fi evaluat pentru a determina dacă este sau nu necesară administrarea unor doze suplimentare de vaccin. Raportul potenţial risc-beneficiu trebuie să fie evaluat cu atenţie înainte de a se lua în considerare vaccinarea în astfel de cazuri (vezi pct. 4.8).

Altele

Vaccinarea poate fi luată în considerare la pacienţii cu imunodeficienţe selectate atunci când beneficiile depăşesc riscurile (pacienţi seropozitivi asimptomatici, deficite ale subclaselor de IgG, neutropenie congenitală, boală granulomatoasă cronică şi boli de deficit al complementului).

Pacienţii cu imunodeficienţă care nu au contraindicaţii pentru această vaccinare (vezi pct. 4.3) pot să nu răspundă la fel de bine ca şi pacienţii imunocompetenţi; prin urmare, anumiţi pacienţi pot face rujeolă, oreion sau rubeolă în caz de contact, în pofida administrării corecte a vaccinului. Aceşti pacienţi trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru depistarea simptomelor de rujeolă, oreion şi rubeolă.

Vaccinarea cu M-M-RVAXPRO nu poate asigura protecţia tuturor persoanelor vaccinate.

Transmitere

La majoritatea persoanelor susceptibile, s-a constatat excreţia din gât sau nas a unor cantităţi mici de virus rubeolic viu atenuat timp de 7-28 zile după vaccinare. Nu există dovezi confirmate care să indice faptul că acest virus se transmite persoanelor susceptibile care intră în contact cu indivizii vaccinaţi. În consecinţă, transmiterea prin contact fizic, deşi este acceptată din punct de vedere teoretic ca fiind posibilă, nu este considerată ca fiind un risc semnificativ; cu toate acestea, a fost documentată transmiterea la sugar prin laptele matern a virusului rubeolic din componenţa vaccinului, dar fără vreun semn de boală clinică (vezi pct. 4.6).

Nu s-au raportat cazuri de transmitere a tulpinii atenuate Enders’ Edmonston a virusului rujeolic sau a tulpinii atenuate Jeryl Lynn™ a virusului urlian de la persoanele vaccinate la persoanele susceptibile cu care acestea vin în contact.

Interferenţa cu analizele de laborator: vezi pct. 4.5.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Imunoglobulină

Nu trebuie administrată imunoglobulină (IG) concomitent cu M-M-RVAXPRO.

Administrarea de imunoglobulină concomitent cu M-M-RVAXPRO poate influenţa răspunsul imun aşteptat. Vaccinarea trebuie să fie amânată cu cel puţin 3 luni după transfuzia de sânge sau plasmă sau după administrarea de imunoglobulină serică umană.

Administrarea de produse din sânge care conţin anticorpi anti-rujeolici, anti-urlieni sau anti-rubeolici, inclusiv preparate cu imunoglobulină, trebuie evitată timp de 1 lună după administrarea unei doze de M-M-RVAXPRO, cu excepţia cazului când este considerată esenţială.

Analize de laborator

S-a raportat faptul că vaccinurile cu virusuri vii atenuate rujeolic, urlian şi rubeolic, administrate separat, pot determina o deprimare temporară a sensibilităţii cutanate la tuberculină. De aceea, dacă trebuie efectuat un test cu tuberculină, acesta trebuie să fie administrat în orice moment înainte de vaccinare, simultan cu aceasta sau la 4-6 săptămâni după vaccinarea cu M-M-RVAXPRO.

Utilizarea împreună cu alte vaccinuri

În prezent, nu s-au efectuat studii specifice referitoare la utilizarea concomitentă a M-M-RVAXPRO şi a altor vaccinuri. Cu toate acestea, deoarece s-a dovedit că M-M-RVAXPRO are profiluri de siguranţă şi imunogenitate similare cu formularea anterioară a vaccinului combinat rujeolic, urlian şi rubeolic, fabricat de Merck & Co., Inc., poate fi luată în considerare experienţa dobândită în cazul utilizării acestui vaccin.

Datele clinice publicate susţin administrarea concomitentă a formulării anterioare a vaccinului împotriva rujeolei, parotiditei epidemice şi rubeolei fabricat de Merck & Co., Inc. cu alte vaccinuri administrate în copilărie, inclusiv DTaP (sau DTwP), IPV (sau OPV), HIB (Haemophilus influenzae tip b), HIB-VHB (Haemophilus influenzae tip b cu vaccin împotriva hepatitei B) şi VAR (varicelă). M-M-RVAXPRO trebuie administrat în locuri diferite de injectare, concomitent sau cu o lună înainte de sau după administrarea altor vaccinuri cu virusuri vii.

Pe baza studiilor clinice efectuate cu vaccinul tetravalent rujeolic, urlian, rubeolic şi varicelic şi cu formularea anterioară a vaccinului combinat rujeolic, urlian şi rubeolic fabricate de Merck & Co., Inc., M-M-RVAXPRO poate fi administrat simultan (dar în locuri diferite de injectare) cu Prevenar şi/sau vaccin hepatitic A. În aceste studii clinice s-a demonstrat că răspunsurile imune nu au fost afectate, iar profilurile globale de siguranţă ale vaccinurilor administrate au fost similare.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Femeile gravide nu trebuie vaccinate cu M-M-RVAXPRO.

Nu s-au efectuat studii referitor la efectul M-M-RVAXPRO asupra femeilor gravide. Nu se cunoaşte dacă M-M-RVAXPRO poate determina efecte dăunătoare la făt atunci când este administrat unei femei gravide sau dacă poate afecta capacitatea de reproducere.

Cu toate acestea, la administrarea vaccinurilor împotriva rujeolei sau oreionului la femeile gravide, nu a fost documentată afectare fetală. Chiar dacă riscul teoretic nu poate fi exclus, nu s-a raportat niciun caz de sindrom congenital rubeolic la mai mult de 3500 femei susceptibile, care se aflau fără să ştie în stadii incipiente ale sarcinii în momentul vaccinării cu un vaccin ce conţinea virus rubeolic. Prin urmare, vaccinarea accidentală a femeilor care nu ştiu că sunt gravide cu vaccinuri care conţin virus rujeolic, urlian sau rubeolic nu ar trebui să fie un motiv de întrerupere a sarcinii.

Sarcina trebuie să fie evitată timp de 1 lună după vaccinare. Femeile care intenţionează să rămână gravide trebuie sfătuite să amâne.

Alăptarea

Studiile au demonstrat că femeile care alăptează după naştere, cărora li s-au administrat vaccinuri cu virus rubeolic viu atenuat pot secreta virusul în laptele matern şi îl pot transmite nou-născuţilor alimentaţi natural. Dintre nou-născuţii care prezintă dovezi serologice de infecţie rubeolică, niciunul nu a prezentat boală simptomatică. Nu se cunoaşte dacă virusul rujeolic sau urlian din componenţa vaccinului este secretat în laptele matern; de aceea, M-M-RVAXPRO trebuie să fie administrat cu mare grijă femeilor care alăptează.

Fertilitatea

M-M-RVAXPRO nu a fost evaluat în studiile de fertilitate.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Este de aşteptat ca M-M-RVAXPRO să nu aibă nicio influenţă sau să aibă o influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

a. Rezumatul profilului de siguranţă

În studiile clinice, M-M-RVAXPRO a fost administrat la 1965 copii (vezi pct. 5.1), iar profilul general de siguranţă a fost comparabil cu cel al formulării precedente a vaccinului rujeolic, urlian şi rubeolic fabricat de Merck & Co., Inc.

Într-un studiu clinic, M-M-RVAXPRO a fost administrat la 752 copii, fie intramuscular, fie subcutanat. Profilurile generale de siguranţă pentru fiecare cale de administrare au fost comparabile, cu toate că reacţiile la locul de injectare au fost mai puţin frecvente în grupul cu administrare i.m. (15,80%) comparativ cu grupul cu administrare s.c. (25,80%).

S-au evaluat toate reacţiile adverse observate la 1940 copii. La aceşti copii, reacţiile adverse asociate administrării vaccinului, prezentate succint în secţiunea b, au fost observate la persoanele care au fost vaccinate cu M-M-RVAXPRO (cu excepţia raportărilor izolate, cu frecvenţă <0,2%).

Comparativ cu prima doză, administrarea celei de-a doua doze de M-M-RVAXPRO nu este asociată cu creşterea incidenţei şi severităţii simptomelor clinice, inclusiv a celor care sugerează apariţia unei reacţii de hipersensibilitate.

În plus, sunt disponibile alte reacţii adverse raportate în timpul utilizării după punerea pe piaţă a M-M-RVAXPRO şi/sau în cadrul studiilor clinice şi după punerea pe piaţă a formulărilor precedente ale vaccinurilor monovalente şi combinate rujeolice, urliene şi rubeolice, fabricate de Merck & Co., Inc., indiferent de relaţia de cauzalitate sau frecvenţă şi sunt prezentate în secţiunea b. Frecvenţa acestor evenimente adverse este clasificată ca fiind „frecvență necunoscută” atunci când nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile. Aceste date au fost raportate pe baza a peste 400 milioane doze distribuite la nivel internaţional.

Cele mai frecvente reacţii adverse raportate la utilizarea M-M-RVAXPRO au fost: febră (38,5°C sau mai mare); reacţii la nivelul locului de injectare incluzând durere, edem şi eritem.

b. Lista sub formă de tabel a reacţiilor adverse

Reacţiile adverse sunt grupate pe categorii de frecvenţă utilizând următoarea convenţie:

[Foarte frecvente (≥1/10); Frecvente (≥1/100 şi <1/10); Mai puţin frecvente (≥1/1000 şi ≤1/100); Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)]

Reacţii adverse

Frecvenţă

Infecţii şi infestări

 

Nasofaringită, infecţie a căilor respiratorii superioare sau infecţie virală

Mai puţin frecvente

Meningită aseptică, rujeolă atipică, epididimită, orhită, otită medie,

Cu frecvenţă

parotidită, rinită, panencefalită sclerozantă subacută

necunoscută

Tulburări hematologice şi limfatice

 

Limfadenopatie regională, trombocitopenie

Cu frecvenţă

necunoscută

 

Tulburări ale sistemului imunitar

 

Reacţie anafilactoidă, anafilaxie şi fenomene asociate cum sunt angioedem,

Cu frecvenţă

edem facial şi edem periferic

necunoscută

Tulburări psihice

 

Iritabilitate

Cu frecvenţă

necunoscută

 

Tulburări ale sistemului nervos

 

Convulsii afebrile sau crize convulsive, ataxie, ameţeli, encefalită,

 

encefalopatie, convulsii febrile (la copii), sindrom Guillain-Barré, cefalee,

Cu frecvenţă

encefalită rujeolică cu corpi de incluziune (MIBE) (vezi pct. 4.3), paralizie

necunoscută

oculară, nevrită optică, parestezie, polinevrită, polineuropatie, nevrită

 

retrobulbară, sincopă

 

Tulburări oculare

 

Conjunctivită, retinită

Cu frecvenţă

necunoscută

 

Tulburări acustice şi vestibulare

 

Surditate de cauză neurologică

Cu frecvenţă

necunoscută

 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

Rinoree

Mai puţin frecventă

Spasm bronşic, tuse, pneumonie, pneumonită (vezi pct. 4.3), dureri în gât

Cu frecvenţă

necunoscută

 

Tulburări gastro-intestinale

 

Diaree sau vărsături

Mai puţin frecvente

Greaţă

Cu frecvenţă

necunoscută

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

Erupţie cutanată morbiliformă sau alte tipuri de erupţii cutanate

Frecvente

Urticarie

Mai puţin frecventă

Paniculită, prurit, purpură, induraţie a tegumentului, sindrom

Cu frecvenţă

Stevens-Johnson

necunoscută

Reacţii adverse

Frecvenţă

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

Artrităşi/sau artralgie(de obicei tranzitorie şi rar cronică), mialgie

Cu frecvenţă

 

necunoscută

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Febră (38,5°C sau mai mare), eritem la locul de injectare, durere la locul de

Foarte frecvente

injectare şi edem la locul de injectare

 

Echimoze la locul de injectare

Frecvente

Erupţie cutanată la locul de injectare

Mai puţin frecventă

Senzaţie de arsură şi/sau înţepătură de scurtă durată la locul de injectare,

Cu frecvenţă

stare generală de rău, papilită, edem periferic, inflamare, sensibilitate la

necunoscută

atingere, vezicule la locul de injectare, papulă şi eritem la locul de injectare

 

Tulburări vasculare

 

Vasculită

Cu frecvenţă

necunoscută

 

vezi pct. c

 

c. Descrierea reacţiilor adverse selectate Meningită aseptică

S-au raportat cazuri de meningită aseptică după vaccinarea împotriva rujeolei, parotiditei epidemice şi rubeolei. Deşi s-a demonstrat o relaţie de cauzalitate între alte tulpini de virus urlian conţinute în vaccin şi meningita aseptică, nu există nicio dovadă care să determine legătura între vaccinul cu virus urlian Jeryl Lynn™ şi meningita aseptică.

Encefalita şi encefalopatia

La persoanele sever imunocompromise, care sunt vaccinate în mod necorespunzător cu vaccin care conţine componentă rujeolică, s-au raportat cazuri de encefalită rujeolică cu corpi de incluziune, pneumonită şi deces, ca o consecinţă directă a infecţiei diseminate cu virus rujeolic vaccinal (vezi pct. 4.3); de asemenea, s-a raportat infecție diseminată cu virus urlian și rubeolic vaccinal.

Panencefalita sclerozantă subacută

Nu există dovezi conform cărora vaccinul rujeolic poate determina PESS. S-au raportat cazuri de PESS la copii care nu aveau antecedente de infecţie cu virus rujeolic de tip sălbatic, dar cărora li s-a administrat vaccinul rujeolic. Este posibil ca unele dintre aceste cazuri să se fi datorat rujeolei neidentificate în primul an de viaţă sau, posibil, vaccinării împotriva rujeolei. Rezultatele unui studiu retrospectiv caz-control, efectuat de Centrele Americane de Control şi Prevenire a Bolii, sugerează că efectul general al vaccinului rujeolic a fost acela de a proteja împotriva PESS, prevenind apariţia rujeolei cu riscul său inerent de PESS.

Artralgia şi/sau artrita

Artralgia şi/sau artrita (de obicei tranzitorii şi, rareori, cronice) şi polinevrita sunt caracteristice infectării cu virusul rubeolic de tip sălbatic şi variază ca frecvenţă şi gravitate în raport cu vârsta şi sexul, fiind mai grave la femeile adulte şi mai puţin grave la copii sub vârsta pubertăţii. După vaccinarea copiilor, reacţiile la nivelul articulaţiilor sunt, în general, mai puţin frecvente (0-3%) şi de scurtă durată. La femei, incidenţa artritei şi artralgiei este în general mai mare faţă de cea observată la copii (12-20%), iar reacţiile par să fie mai accentuate şi de durată mai lungă. Simptomele pot persista luni sau, în cazuri rare, ani. Incidenţa reacţiilor care apar la adolescente pare a fi intermediară, între cea observată la copii şi cea observată la femeile adulte. Chiar şi la femei mai în vârstă (35-45 ani), aceste reacţii sunt în general bine tolerate şi rareori interferează cu activităţile normale.

Artrita cronică

Artrita cronică a fost asociată cu infecţie cu virus rubeolic de tip sălbatic şi cu persistenţa virusului şi/sau a antigenului viral izolat din ţesuturile organismului. Cei cărora li s-a administrat vaccinul au prezentat doar rareori simptome articulare cronice.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9 Supradozaj

Administrarea unei doze mai mari decât doza recomandată de M-M-RVAXPRO a fost raportată rar şi profilul reacţiilor adverse a fost comparabil cu cel observat la doza recomandată de M-M-RVAXPRO.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: vaccin viral, codul ATC: J07BD52

Evaluarea imunogenităţii şi a eficacităţii clinice

Un studiu comparativ efectuat la 1279 subiecţi cărora li s-a administrat M-M-RVAXPRO sau formularea precedentă (fabricată cu albumină serică umană) a vaccinului rujeolic, urlian şi rubeolic fabricat de Merck & Co., Inc. a demonstrat o imunogenitate şi o siguranţă similară a celor 2 produse.

Studiile clinice efectuate la 284 copii triplu seronegativi, cu vârste cuprinse între 11 luni şi 7 ani, au demonstrat că formulările precedente ale vaccinului rujeolic, urlian şi rubeolic fabricat de Merck & Co., Inc. sunt înalt imunogene şi sunt în general bine tolerate. În cadrul acestor studii, o singură doză de vaccin a determinat apariţia anticorpilor anti-rujeolici de inhibare a hemaglutinării (IH) la 95% din subiecţi, anticorpi anti-urlieni neutralizanţi la 96% din subiecţi şi anticorpi IH anti-rubeolici la 99% din persoanele susceptibile.

Evaluarea imunogenităţii la copii cu vârsta cuprinsă între 9 până la 12 luni la momentul administrării primei doze

Un studiu clinic a fost efectuat cu vaccin tetravalent rujeolic, urlian, rubeolic şi varicelic fabricat de Merck & Co., Inc., administrat într-o schemă de 2 doze, dozele fiind administrate la interval de 3 luni la 1620 subiecţi sănătoşi cu vârsta cuprinsă între 9 până la 12 luni la momentul administrării primei doze. Profilul de siguranţă după administrarea dozei 1 şi 2 a fost în general comparabil pentru toate vârstele cohortelor.

Într-un Set de analiză completă (subiecţi vaccinaţi indiferent de titrul anticorpilor la momentul iniţial), ratele mari de seroprotecţie de > 99% au fost obţinute la virusurile urlian şi rubeolic după a 2-a doză, indiferent de vârsta administrării primei doze de vaccin. După cele 2 doze, ratele de seroprotecţie împotriva virusului rujeolic au fost de 98,1% când prima doză a fost administrată la vârsta de 11 luni, comparativ cu 98,9% când prima doză a fost administrată la vârsta de 12 luni (obiectivul studiului de non-inferioritate a fost îndeplinit). După cele două doze, ratele de seroprotecţie împotriva virusului rujeolic au fost de 94,6% când prima doză a fost administrată la vârsta de 9 luni, comparativ cu 98,9% când prima doză a fost administrată la vârsta de 12 luni (obiectivul studiului de non-inferioritate nu a fost îndeplinit).

Ratele de seroprotecţie împotriva virusurilor rujeolic, urlian şi rubeolic pentru Setul de analiză completă sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1: Ratele de seroprotecţie împotriva virusurilor rujeolic, urlian şi rubeolic în săptămâna 6 după doza 1 şi săptămâna 6 după doza 2 a vaccinului tetravalent rujeolic, urlian, rubeolic şi varicelic fabricat de Merck & Co., Inc. – Set de analiză completă

 

 

Doza 1 la 9 luni/

Doza 1 la 11 luni/

Doza 1 la 12 luni/

 

 

Doza 2 la 12 luni

Doza 2 la 14 luni

Doza 2 la 15 luni

Valenţa (nivel de

Moment

N = 527

N = 480

N = 466

seroprotecţie)

interimar

Rate de

Rate de

Rate de

 

 

seroprotecţie

seroprotecţie

seroprotecţie

 

 

[IÎ 95%]

[IÎ 95%]

[IÎ 95%]

 

După

72,3%

87,6%

90,6%

Rujeolic

doza 1

[68,2; 76,1]

[84,2; 90,4]

[87,6; 93,1]

(titru ≥ 255 mUI/mL)

După

94,6%

98,1%

98,9%

 

doza 2

[92,3; 96,4]

[96,4; 99,1]

[97,5; 99,6]

Urlian

După

96,4%

98,7%

98,5%

doza 1

[94,4; 97,8]

[97,3; 99,5]

[96,9; 99,4]

(titru ≥ 10 unităţi

După

99,2%

99,6%

99,3%

ELISA Ab/mL)

doza 2

[98,0; 99,8]

[98,5; 99,9]

[98,1; 99,9]

 

 

După

97,3%

98,7%

97,8%

Rubeolic

doza 1

[95,5; 98,5]

[97,3; 99,5]

[96,0; 98,9]

(titru ≥ 10 UI/mL)

După

99,4%

99,4%

99,6%

 

doza 2

[98,3; 99,9]

[98,1; 99,9]

[98,4; 99,9]

Mediile geometrice ale titrelor după cea de–a 2 doză (MGT) împotriva virusurilor urlian şi rubeolic au fost comparabile între toate categoriile de vârstă, în timp ce MGT împotriva virusului rujeolic au fost mai mici la subiecţii care au primit prima doză la vârsta de 9 luni, comparativ cu subiecţii care au primit prima doză la vârsta de 11 sau 12 luni.

Un studiu comparativ efectuat la 752 subiecţi cărora li s-a administrat M-M-RVAXPRO, fie pe cale intramusculară, fie pe cale subcutanată a demonstrat un profil similar al imunogenităţii între ambele căi de administrare.

Eficacitatea componentelor formulării precedente a vaccinului rujeolic, urlian şi rubeolic fabricat de Merck & Co., Inc. a fost stabilită în cadrul unor studii controlate, dublu-orb, care au demonstrat o eficacitate ridicată a componentelor individuale ale vaccinului. Aceste studii au stabilit, de asemenea, că seroconversia, ca reacţie la vaccinarea rujeolică, urliană şi rubeolică, a determinat protecţie împotriva acestor boli.

Vaccinarea după expunere

Vaccinarea indivizilor expuşi la virusul rujeolic de tip sălbatic poate oferi un anumit grad de protecţie, dacă vaccinul poate fi administrat în 72 ore după expunere. Dacă totuşi vaccinul este administrat cu câteva zile înainte de expunere, se asigură o protecţie mai bună. Nu există dovezi concludente conform cărora vaccinarea persoanelor care au fost expuse recent la virusurile urlian şi rubeolic de tip sălbatic asigură protecţia acestora.

Eficacitate

Peste 400 milioane de doze ale formulării anterioare a vaccinului rujeolic, urlian şi rubeolic, fabricat de Merck & Co., Inc., au fost distribuite la nivel internaţional (1978 până în 2003). Utilizarea pe scară largă a unei scheme de vaccinare cu 2 doze ale vaccinului în Statele Unite şi alte state cum ar fi Finlanda sau Suedia a determinat o scădere de >99% a incidenţei celor 3 tipuri de boli.

Adolescente şi femei adulte care nu sunt gravide

Vaccinarea adolescentelor şi femeilor adulte care nu sunt gravide aflate în perioada fertilă susceptibile cu vaccin cu virus rubeolic viu este indicată dacă sunt respectate anumite precauţii (vezi pct. 4.4 şi 4.6). Vaccinarea după pubertate a femeilor susceptibile conferă protecţie individuală împotriva infecţiei ulterioare în timpul sarcinii cu virus rubeolic, protecţie care previne infectarea fătului şi afecţiunile consecutive datorate rubeolei congenitale.

Persoanele cu vârsta peste 9 luni care nu au fost vaccinate şi care intră în contact cu femei gravide susceptibile, trebuie imunizate cu vaccinul rubeolic cu virus viu atenuat (cum ar fi M-M-RVAXPRO sau un vaccin rubeolic monovalent) pentru a se reduce riscul de expunere al femeii gravide.

Persoanele posibil susceptibile la infecţia cu virus urlian şi rubeolic

M-M-RVAXPRO este preferat pentru imunizarea persoanelor posibil susceptibile de a face parotidită epidemică şi rubeolă. M-M-RVAXPRO poate fi administrat persoanelor care necesită vaccinare împotriva rujeolei indiferent de starea lor de imunitate faţă de rubeolă sau parotidita epidemică, dacă nu este disponibil un vaccin rujeolic monovalent.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Nu este cazul.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Nu s-au efectuat studii non-clinice.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Pulbere

Sorbitol

Fosfat de sodiu

Fosfat de potasiu

Zahăr

Gelatină hidrolizată

Mediul 199 cu săruri Hanks

Mediu minim esenţial, Eagle (MEM)

L-glutamat monosodic

Neomicină

Roşu de fenol

Bicarbonat de sodiu

Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)

Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)

Solvent

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest vaccin nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

După reconstituire, vaccinul trebuie să fie utilizat imediat; cu toate acestea, stabilitatea înainte de utilizare a fost dovedită pentru 8 ore dacă este păstrat la frigider la 2°C-8°C.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra şi transporta la frigider (2°C-8°C).

A nu se congela.

A se păstra flaconul cu pulbere în cutie pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului după reconstituire, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon cu pulbere (din sticlă) cu dop (din cauciuc butilic) şi seringă preumplută (din sticlă) cu solvent, cu ac ataşat şi dispozitiv de oprire a pistonului (din cauciuc clorobutilic) şi dispozitiv de protecţie pentru ac (din cauciuc natural), în ambalaj cu 1 sau 10 doze.

Flacon cu pulbere (din sticlă) cu dop (din cauciuc butilic) şi seringă preumplută (din sticlă) cu solvent, cu dispozitiv de oprire a pistonului (din cauciuc clorobutilic) şi capac de protecţie a locului de ataşare a acului (din cauciuc butadien-stirenic), fără ac, în ambalaj cu 1, 10 sau 20 doze.

Flacon cu pulbere (din sticlă) cu dop (din cauciuc butilic) şi seringă preumplută (din sticlă) cu solvent, cu dispozitiv de oprire a pistonului (din cauciuc clorobutilic) şi capac de protecţie a locului de ataşare a acului (din cauciuc butadien-stirenic), cu unul sau două ace incluse, în ambalaj cu 1, 10 sau 20 doze.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Pentru a reconstitui vaccinul, trebuie utilizat solventul pus la dispoziţie. Solventul este un lichid limpede şi incolor. Înainte de a amesteca cu solventul, pulberea are aspectul unui comprimat compact cristalin, gălbui. După ce este complet reconstituit, vaccinul este un lichid limpede, gălbui.

Este important să se utilizeze seringă şi ac sterile, separate pentru fiecare pacient, pentru a se evita transmiterea agenţilor infecţioşi de la o persoană la alta.

Instrucţiuni pentru reconstituire

Trebuie injectat întregul conţinut al seringii în flaconul care conţine pulberea. Se agită uşor flaconul pentru a se dizolva complet pulberea.

Vaccinul reconstituit nu trebuie utilizat dacă se observă particule sau dacă aspectul solventului, al pulberii sau al vaccinului reconstituit diferă faţă de cele menţionate mai sus.

Se extrage întregul conţinut al flaconului de vaccin reconstituit în aceeaşi seringă şi se injectează întregul volum.

În cazul în care sunt furnizate două ace: utilizaţi un ac pentru a reconstitui vaccinul şi celălalt pentru administrarea acestuia la persoana care urmează să fie vaccinată.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franţa

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/06/337/003

EU/1/06/337/004

EU/1/06/337/005

EU/1/06/337/006

EU/1/06/337/007

EU/1/06/337/008

EU/1/06/337/009

EU/1/06/337/010

EU/1/06/337/011

EU/1/06/337/012

EU/1/06/337/013

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 11 mai 2006

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 11 mai 2011

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate