Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Macugen (pegaptanib) – Etichetare - S01LA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiMacugen
Cod ATCS01LA03
Substanţăpegaptanib
ProducătorPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie de carton

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Macugen 0,3 mg soluţie injectabilă pegaptanib

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

O seringă preumplută asigură administrarea unei doze unice de 90 microlitri conținând pegaptanib sodic, echivalent cu 0,3 mg din forma acidă liberă a oligonucleotidului.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Clorură de sodiu, dihidrogenofosfat de sodiu monohidrat, fosfat disodic heptahidrat, hidroxid de sodiu, acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului), apă pentru preparate injectabile.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă.

Asigură administrarea unei doze unice de 0,3 mg în 90 microlitri

Ambalaj cu o seringă preumplută, un dop al pistonului şi un piston pre-ataşat. Acul nu este inclus.

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru administrare unică.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare intravitroasă.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

ATENŢIONARE: Eliminaţi excesul de volum înainte de injectare.

Aliniaţi marginea celui de-al 3-lea marcaj de pe dopul pistonului, cu linia neagră a dozei pre-imprimată pe seringă

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider. A nu se congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Republica Cehă

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/05/325/002

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Seringă preumplută

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Macugen 0,3 mg injectabil pegaptanib

2.MODUL DE ADMINISTRARE

3.DATA DE EXPIRARE

4.SERIA DE FABRICAŢIE

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

Doză unică: 0,3 mg/90 µl

6.ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

PUNGĂ conţinând seringă preumplută, un dop al pistonului şi un piston pre-ataşat

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Macugen 0,3 mg soluţie injectabilă pegaptanib

Administrare intravitroasă

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

Doză unică: 0,3 mg/90 µl

6. ALTE INFORMAŢII

Punga nu trebuie deschisă până când pacientul nu a fost pregătit pentru injectare.

ATENŢIONARE: Eliminaţi excesul de volum înainte de injectare

Aliniaţi marginea celui de-al 3-lea marcaj de pe dopul pistonului, cu linia neagră a dozei pre-imprimată pe seringă

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate