Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naglazyme (galsulfase) – Etichetare - A16AB

Updated on site: 08-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiNaglazyme
Cod ATCA16AB
Substanţăgalsulfase
ProducătorBioMarin Europe Ltd.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Naglazyme 1 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Galsulfază

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare ml de soluţie conţine galsulfază 1 mg. Un flacon de 5 ml conţine galsulfază 5 mg.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Clorură de sodiu,

Fosfat de sodiu monobazic monohidrat,

Fosfat de sodiu dibazic heptahidrat,

Polisorbat 80,

Apă pentru preparate injectabile

Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 flacon cu concentrat pentru soluţie perfuzabilă

6 flacoane cu concentrat pentru soluţie perfuzabilă

5 mg/5 ml

5.MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare intravenoasă

6.ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider

A nu se congela

10.PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE

SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE,

DACĂ ESTE CAZUL

Pentru o singură utilizare

Orice cantitate neutilizată de soluţie trebuie eliminată.

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BioMarin Europe Limited

10 Bloomsbury Way

London, WC1A 2SL

Marea Britanie

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/05/324/001 1 flacon

EU/1/05/324/002 6 flacoane

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

<Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille.>

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

FLACON de tip clar de 1, 5 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA (CĂILE) DE

ADMINISTRARE

Naglazyme 1 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Galsulfază

Administrarea intravenoasă

2.MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

5 mg/5 ml

6.ALTE INFORMAŢII

A se păstra la frigider

A nu se congela.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate