Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neoclarityn (desloratadine) – Etichetare - R06AX27

Updated on site: 08-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiNeoclarityn
Cod ATCR06AX27
Substanţădesloratadine
ProducătorMerck Sharp

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE CU 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 COMPRIMATE

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Neoclarityn 5 mg comprimate filmate desloratadină

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine desloratadină 5 mg.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză.

A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 comprimat filmat

2 comprimate filmate

3 comprimate filmate

5 comprimate filmate

7 comprimate filmate

10 comprimate filmate

14 comprimate filmate

15 comprimate filmate

20 comprimate filmate

21 comprimate filmate

30 comprimate filmate

50 comprimate filmate

100 comprimate filmate

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se înghiţi comprimatul întreg, cu apă.

Administrare orală

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C. A se păstra în ambalajul original.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/00/161/001 1 comprimat

EU/1/00/161/002 2 comprimate

EU/1/00/161/003 3 comprimate

EU/1/00/161/004 5 comprimate

EU/1/00/161/005 7 comprimate

EU/1/00/161/006 10 comprimate

EU/1/00/161/007 14 comprimate

EU/1/00/161/008 15 comprimate

EU/1/00/161/009 20 comprimate

EU/1/00/161/010 21 comprimate

EU/1/00/161/011 30 comprimate

EU/1/00/161/012 50 comprimate

EU/1/00/161/013 100 comprimate

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Neoclarityn

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

CUTIE CU 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 COMPRIMATE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Neoclarityn 5 mg comprimate desloratadină

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

MSD

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5.ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE CU 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 COMPRIMATE ORODISPERSABILE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Neoclarityn 2,5 mg comprimate orodispersabile desloratadină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare doză de comprimat orodispersabil conţine desloratadină 2,5 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine manitol şi aspartam.

A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

5 comprimate orodispersabile

6 comprimate orodispersabile

10 comprimate orodispersabile

12 comprimate orodispersabile

15 comprimate orodispersabile

18 comprimate orodispersabile

20 comprimate orodispersabile

30 comprimate orodispersabile

50 comprimate orodispersabile

60 comprimate orodispersabile

90 comprimate orodispersabile

100 comprimate orodispersabile

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/00/161/035

5 comprimate orodispersabile

 

EU/1/00/161/036

6 comprimate orodispersabile

 

EU/1/00/161/037

10 comprimate orodispersabile

EU/1/00/161/038

12 comprimate orodispersabile

EU/1/00/161/039

15 comprimate orodispersabile

EU/1/00/161/040

18 comprimate orodispersabile

EU/1/00/161/041

20 comprimate orodispersabile

EU/1/00/161/042

30 comprimate orodispersabile

EU/1/00/161/043

50 comprimate orodispersabile

EU/1/00/161/044

60 comprimate orodispersabile

EU/1/00/161/045

90 comprimate orodispersabile

EU/1/00/161/046

100 comprimate orodispersabile

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Neoclarityn 2,5 mg comprimat orodispersabil

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Neoclarityn 2,5 mg comprimate orodispersabile desloratadină

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

MSD

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE CU 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 COMPRIMATE ORODISPERSABILE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Neoclarityn 5 mg comprimate orodispersabile desloratadină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare doză de comprimat orodispersabil conţine desloratadină 5 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine manitol şi aspartam.

A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

5 comprimate orodispersabile

6 comprimate orodispersabile

10 comprimate orodispersabile

12 comprimate orodispersabile

15 comprimate orodispersabile

18 comprimate orodispersabile

20 comprimate orodispersabile

30 comprimate orodispersabile

50 comprimate orodispersabile

60 comprimate orodispersabile

90 comprimate orodispersabile

100 comprimate orodispersabile

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/00/161/047

5 comprimate orodispersabile

 

EU/1/00/161/048

6 comprimate orodispersabile

 

EU/1/00/161/049

10 comprimate orodispersabile

EU/1/00/161/050

12 comprimate orodispersabile

EU/1/00/161/051

15 comprimate orodispersabile

EU/1/00/161/052

18 comprimate orodispersabile

EU/1/00/161/053

20 comprimate orodispersabile

EU/1/00/161/054

30 comprimate orodispersabile

EU/1/00/161/055

50 comprimate orodispersabile

EU/1/00/161/056

60 comprimate orodispersabile

EU/1/00/161/057

90 comprimate orodispersabile

EU/1/00/161/058

100 comprimate orodispersabile

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Neoclarityn 5 mg comprimat orodispersabil

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Neoclarityn 5 mg comprimate orodispersabile desloratadină

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

MSD

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR FLACON A 30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Neoclarityn 0,5 mg/ml soluţie orală desloratadină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare ml de soluţie orală conţine desloratadină 0,5 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine propilenglicol şi sorbitol.

A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

soluţie orală

30 ml cu 1 linguriţă dozatoare

50 ml cu 1 linguriţă dozatoare

60 ml cu 1 linguriţă dozatoare

100 ml cu 1 linguriţă dozatoare

120 ml cu 1 linguriţă dozatoare

150 ml cu 1 linguriţă dozatoare

150 ml cu 1 seringă dozatoare pentru administrare orală

225 ml cu 1 linguriţă dozatoare

300 ml cu 1 linguriţă dozatoare

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se congela. A se păstra în ambalajul original.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/00/161/059

30 ml cu 1 linguriţă dozatoare

 

EU/1/00/161/060

50 ml

cu 1 linguriţă dozatoare

 

EU/1/00/161/061

60 ml

cu 1 linguriţă dozatoare

EU/1/00/161/062

100 ml

 

cu 1 linguriţă dozatoare

EU/1/00/161/063

120 ml

cu 1 linguriţă dozatoare

EU/1/00/161/064

150 ml

cu 1 linguriţă dozatoare

EU/1/00/161/067

150 ml

cu 1 seringă dozatoare pentru administrare orală

EU/1/00/161/065

225 ml

cu 1 linguriţă dozatoare

EU/1/00/161/066

300 ml

cu 1 linguriţă dozatoare

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Neoclarityn

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

FLACON A 30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Neoclarityn 0,5 mg/ml soluţie orală desloratadină

2.MODUL DE ADMINISTRARE

Administrare orală

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

30 ml

50 ml

60 ml

100 ml

120 ml

150 ml

225 ml

300 ml

6.LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine propilenglicol şi sorbitol.

A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

7.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

8. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se congela. A se păstra în ambalajul original.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate