Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NeuroBloc (botulinum toxin type B) – Rezumatul caracteristicilor produsului - M03AX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiNeuroBloc
Cod ATCM03AX01
Substanţăbotulinum toxin type B
ProducătorEisai Ltd.

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

NeuroBloc 5000 U/ml soluţie injectabilă.

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare ml conţine toxină botulinică de tip B 5000 U.

Fiecare flacon cu 0,5 ml conţine toxină botulinică de tip B 2500 U.

Fiecare flacon cu 1,0 ml conţine toxină botulinică de tip B 5000 U.

Fiecare flacon cu 2,0 ml conţine toxină botulinică de tip B 10000 U.

Produs în celule de Clostridium botulinum Serotip B (tulpină de fasole).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă.

Soluţie limpede şi incoloră până la galben pal.

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

NeuroBloc este indicat pentru tratamentul distoniei cervicale (torticolis) la adulţi.

4.2Doze şi mod de administrare

NeuroBloc trebuie administrat numai de către un medic specializat şi cu experienţă în tratamentul distoniei cervicale şi în utilizarea toxinelor botulinice.

Limitat numai pentru utilizare în spital.

Doze

Doza iniţială este de 10000 U şi trebuie împărţită între cei doi până la patru muşchi care sunt cei mai afectaţi. Datele obţinute în studii clinice sugerează că eficacitatea depinde de doză, dar, deoarece aceste studii nu au fost destinate unei comparaţii, ele nu arată o diferenţă semnificativă între eficacitatea dozei de 5000 U şi cea a dozei de 10000 U. De aceea, se poate lua în considerare utilizarea unei doze iniţiale de 5000 U, însă utilizarea unei doze de 10000 U poate creşte probabilitatea apariţiei unui rezultat clinic pozitiv.

Injecţiile trebuie repetate aşa cum este necesar pentru menţinerea funcţionalităţii şi pentru ameliorarea maximă a durerii. În studiile clinice pe termen lung, frecvenţa la care s-a făcut administrarea a fost, în medie, la fiecare 12 săptămâni. Totuşi, această valoare a variat de la un subiect la altul şi o anumită proporţie de pacienţi au prezentat un grad semnificativ de îmbunătăţire faţă de momentul iniţial, timp de 16 săptămâni sau mai mult. Prin urmare, frecvenţa de administrare trebuie adaptată în funcţie de evaluarea clinică sau de răspunsul fiecărui pacient în parte.

La pacienţii cu masă musculară diminuată, doza trebuie ajustată în funcţie de necesităţile fiecărui pacient în parte.

Potenţa acestui medicament este exprimată în NeuroBloc 5000 U/ml. Aceste unităţi nu sunt interschimbabile cu unităţile utilizate pentru exprimarea potenţei altor preparate care conţin toxină botulinică (vezi pct. 4.4).

Vârstnici

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţi vârstnici cu vârsta de 65 ani şi peste.

Insuficienţă hepatică şi renală

Nu s-au efectuat studii la pacienţi cu insuficienţă hepatică sau renală. Cu toate acestea, datele farmacologice nu indică necesitatea ajustării a dozei.

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea NeuroBloc la copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani nu au fost încă stabilite. Nu sunt disponibile date. NeuroBloc nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani până când nu vor fi disponibile mai multe date.

Mod de administrare

NeuroBloc trebuie administrat numai prin injectare intramusculară. Trebuie luate măsuri speciale de precauţie pentru a evita injectarea acestuia într-un vas sanguin.

Doza iniţială de 10000 U trebuie împărţită între cei doi până la patru muşchi care sunt cei mai afectaţi.

Pentru a permite împărţirea dozei totale în mai multe injecţii, NeuroBloc poate fi diluat cu soluţie injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) şi soluţia trebuie utilizată imediat. Pentru instrucţiuni privind diluarea medicamentului înaintea administrării, vezi pct. 6.6.

4.3Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

Persoanelor cu boli neuromusculare cunoscute (de exemplu scleroză laterală amiotrofică sau neuropatie periferică) sau cu tulburări ale plăcii neuromusculare (de exemplu miastenie gravă sau sindrom Lambert-Eaton) nu trebuie să li se administreze NeuroBloc.

4.4Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

NeuroBloc se recomandă numai pentru administrare intramusculară.

Siguranţa administrării NeuroBloc în afara indicaţiei terapeutice aprobate nu a fost stabilită. Această atenţionare include utilizarea la copii şi pentru alte indicaţii în afara distoniei cervicale. Riscurile, care pot include decesul, pot depăşi beneficiile posibile.

Seroconversie

La fel ca în cazul multor proteine biologice/obţinute prin biotehnologie care sunt utilizate ca agenţi terapeutici, administrarea repetată a NeuroBloc se poate asocia cu apariţie de anticorpi împotriva toxinei botulinice de tip B, la unii pacienţi. Datele de imunogenicitate provenite de la trei studii clinice pe termen lung indică faptul că aproximativ o treime din pacienţi dezvoltă anticorpi, conform determinărilor efectuate cu ajutorul testului de neutralizare/protecţie la şoareci, dependent de durata de expunere (vezi pct. 5.1).

O investigare a consecinţelor seroconversiei a indicat faptul că prezenţa anticorpilor nu a fost sinonimă cu o pierdere a răspunsului clinic şi nici nu a avut un impact asupra profilului general de siguranţă. Cu toate acestea, relevanţa clinică a prezenţei anticorpilor, conform determinărilor efectuate cu ajutorul testului de neutralizare/protecţie la şoareci, este incertă.

Trebuie luate măsuri de precauţie la pacienţii cu diateze hemoragice sau care urmează un tratament anticoagulant.

Reacţii adverse legate de răspândirea toxinei

Au fost raportate reacţii adverse neuromusculare legate de răspândirea toxinei în locuri aflate la distanţă de locul de administrare (vezi pct. 4.8). Acestea includ disfagie şi dificultăţi respiratorii.

Tulburări neuromusculare preexistente

Este posibil ca pacienţii trataţi cu doze terapeutice să prezinte slăbiciune musculară exagerată. Pacienţii cu afecţiuni neuromusculare pot prezenta un risc crescut de apariţie a reacţiilor adverse semnificative clinic, incluzând disfagie severă şi insuficienţă respiratorie, în urma administrării unor doze obişnuite de NeurBloc (vezi pct. 4.3).

Au existat raportări spontane de disfagie, pneumonie de aspiraţie şi/sau boală respiratorie care poate pune viaţa în pericol, după tratamentul cu toxină botulinică de tip A/B.

Copiii (utilizare neautorizată) şi pacienţii cu afecţiuni neuromusculare preexistente, inclusiv tulburări de deglutiţie, prezintă un risc crescut de apariţie a acestor reacţii adverse. La pacienţii cu afecţiuni neuromusculare sau cu antecedente de disfagie şi pneumonie de aspiraţie, toxinele botulinice trebuie utilizate numai într-un cadru experimental, sub supraveghere medicală strictă.

După tratamentul cu NeuroBloc, toţi pacienţii şi toţi aparţinătorii acestora trebuie sfătuiţi să solicite un consult medical în cazul apariţiei de dificultăţi respiratorii, senzaţie de sufocare sau orice debut sau agravare ale disfagiei.

A fost raportată apariţia disfagiei după injectare în alte locuri decât musculatura cervicală.

Absenţa interschimbabilităţii între medicamentele care conţin toxină botulinică

Doza iniţială de 10000 U (sau 5000 U) este recomandată doar în cazul utilizării NeuroBloc (toxină botulinică de tip B). Aceste unităţi de doză sunt specifice numai pentru NeuroBloc şi nu sunt relevante pentru produsele care conţin toxină botulinică de tip A. Unităţile de dozare recomandate pentru toxina botulinică de tip A sunt semnificativ mai mici decât cele recomandate pentru NeuroBloc, iar administrarea unui număr de unităţi de toxină botulinică de tip A egal cu cel al unităţilor recomandate pentru NeuroBloc poate determina toxicitate sistemică şi sechele clinice care pot pune viaţa în pericol.

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu se cunoaşte efectul administrării concomitente de neurotoxine botulinice diferite. Cu toate acestea, în studiile clinice, NeuroBloc a fost administrat la 16 săptămâni după injectarea de toxină botulinică de tip A.

Administrarea concomitentă a NeuroBloc cu aminoglicozide sau medicamente care interferează transmisia neuromusculară (de exemplu curarizante) trebuie evaluată cu atenţie.

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Studiile privind funcţia de reproducere la animale sunt insuficiente cu privire la efectele asupra sarcinii şi dezvoltării embrionare/fetale. Riscul potenţial pentru om este necunoscut. NeuroBloc nu trebuie utilizat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care starea clinică a pacientei impune tratamentul cu toxina botulinică de tip B.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă toxina botulinică de tip B se excretă în laptele uman. Eliminarea toxinei botulinice de tip B în lapte nu a fost studiată la animale. Trebuie luată o decizie de continuare/întrerupere a alăptării sau de continuare/întrerupere a tratamentului cu NeuroBloc luând în considerare avantajele alăptării copilului şi cele ale tratamentului cu NeuroBloc la femeie.

Fertilitatea

Nu s-au efectuat studii privind fertilitatea şi nu se cunoaşte dacă NeuroBloc poate afecta capacitatea de reproducere.

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. NeuroBloc poate afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje în cazul apariţiei unor reacţii adverse precum slăbiciune musculară şi tulburări de vedere (vedere înceţoşată, ptoză palpebrală).

4.8Reacţii adverse

Reacţiile adverse cel mai frecvent raportate în asociere cu tratamentul cu NeuroBloc au fost xerostomie, disfagie, dispepsie şi durere la locul administrării injecţiei.

S-au raportat reacţii adverse legate de răspândirea toxinei în locuri aflate la distanţă de locul de administrare: slăbiciune musculară exagerată, disfagie, dispnee, pneumonie de aspiraţie care, în unele cazuri, poate pune viaţa în pericol (vezi pct. 4.4).

Reacţiile adverse observate în toate studiile clinice sunt enumerate mai jos conform clasificării MedDRA pe aparate, sisteme şi organe şi în ordine descrescătoare a frecvenţei lor de apariţie, care se defineşte astfel: Foarte frecvente (> 1/10); Frecvente (> 1/100 şi < 1/10); Mai puţin frecvente (> 1/1000 şi < 1/100).

Clasificarea pe aparate, sisteme

Foarte frecvente

Frecvente

şi organe

 

 

Tulburări ale sistemului nervos

xerostomie, cefalee

torticolis (agravare faţă de momentul

 

 

iniţial), modificări ale gustului

Tulburări oculare

 

vedere înceţoşată

Tulburări respiratorii, toracice şi

 

disfonie

mediastinale

 

 

Tulburări gastro-intestinale

disfagie

dispepsie

Tulburări musculo-scheletice şi ale

 

miastenie

ţesutului conjunctiv

 

 

Tulburări generale şi la nivelul

durere la locul de

durere cervicală

locului de administrare

administrare a injecţiei

sindrom pseudogripal

În comun cu toxina botulinică de tip A, la unii muşchi aflaţi la distanţă poate apare excitaţia electrofiziologică, care nu este asociată cu slăbiciune musculară clinic manifestă şi nici cu alte tulburări electrofiziologice.

Experienţa dobândită după punerea pe piaţă a medicamentului

Au fost raportate reacţii adverse legate de răspândirea toxinei în locuri aflate la distanţă de locul de administrare (slăbiciune musculară exagerată, disfagie, dispnee, pneumonie de aspiraţie care, în unele cazuri, poate pune viaţa în pericol) (vezi pct. 4.4).

Au fost raportate de asemenea următoarele reacţii la utilizarea după punerea pe piaţă: tulburări de acomodare, ptoză, vărsături, constipaţie, simptome asemănătoare gripei, astenie, edem angioneurotic, erupţii cutanate tranzitorii, urticarie şi prurit.

Raportările disponibile indică faptul că medicamentul a fost utilizat la copii şi adolescenţi. Raportările de caz par a fi mai grave la copii (40%) comparativ cu cele de la adulţi şi vârstnici (12%), posibil ca rezultat al utilizării unei doze nepotrivit de mari la copii (vezi pct. 4.9).

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9Supradozaj

S-au raportat cazuri de supradozaj (unele dintre ele cu semne de toxicitate sistemică). În cazul producerii unui supradozaj, trebuie instituite măsuri terapeutice generale de susţinere a funcţiilor vitale. Dozele de până la 15000 U au determinat rareori toxicitate sistemică semnificativă din punct de vedere clinic la adulţi. Dacă se suspectează clinic botulismul, poate fi necesară spitalizarea pentru monitorizarea funcţiei respiratorii (insuficienţă respiratorie incipientă).

În cazul producerii unui supradozaj sau al injectării într-un muşchi care în mod normal compensează distonia cervicală, se presupune că distonia se poate agrava. La fel ca în cazul utilizării altor toxine botulinice, recuperarea spontană are loc după un anumit timp.

Utilizarea la copii şi adolescenţi (neautorizată): la copii, a apărut toxicitate sistemică semnificativă din punct de vedere clinic la dozele aprobate pentru tratamentul pacienţilor adulţi. Riscul răspândirii efectului este mai mare decât la adulţi şi mai frecvent sever. Acest lucru se poate datora dozelor mari utilizate de obicei la această grupă de pacienţi.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: miorelaxante, medicamente cu acţiune periferică, codul ATC: M03AX 01

NeuroBloc este un medicament blocant neuromuscular. Mecanismul de acţiune al NeuroBloc de blocare a conducerii neuromusculare are la bază un proces în trei etape:

1.Legarea extracelulară a toxinei de receptorii specifici de la nivelul terminaţiilor nervoase motorii

2.Internalizarea şi eliberarea toxinei în citoplasma terminaţiilor nervoase

3.Inhibarea eliberării de acetilcolină din terminaţiile nervoase la nivelul plăcii neuromusculare

Când este injectat direct într-un muşchi, NeuroBloc determină o paralizie localizată, care, se remite treptat în timp. Mecanismul prin care paralizia musculară se remite în timp rămâne necunoscut, însă poate fi asociat cu resintetizarea intraneuronală a proteinei afectate şi/sau cu refacerea terminaţiilor nervoase.

Au fost efectuate o serie de studii clinice pentru evaluarea eficacităţii şi siguranţei NeuroBloc în tratamentul distoniei cervicale. Aceste studii au demonstrat existenţa activităţii NeuroBloc, atât la pacienţii naivi la tratament cât şi la cei care au primit anterior tratament cu toxină botulinică de tip A, inclusiv cei care erau consideraţi ca fiind rezistenţi din punct de vedere clinic la toxina botulinică de tip A.

S-au efectuat două studii de fază III, randomizate, multicentrice, în sistem dublu-orb, controlate cu placebo la pacienţii cu distonie cervicală. În ambele studii s-au înrolat pacienţi adulţi ( 18 ani) cărora li s-a administrat anterior toxină botulinică de tip A. În primul studiu s-au înrolat pacienţi cu rezistenţă manifestă clinic la administrarea toxinei botulinice de tip A (non-responsivi A), confirmată printr-un test Frontalis de tip A. În al doilea studiu s-au înrolat pacienţi care au continuat să prezinte răspuns la administrarea toxinei botulinice de tip A (responsivi A). În primul studiu, pacienţii rezistenţi la administrarea toxinei botulinice de tip A (non-responsivi A) au fost randomizaţi pentru a li se administra placebo sau 10000 U NeuroBloc, iar în al doilea, pacienţii care prezentau răspuns la administrarea de toxină botulinică de tip A (responsivi A) au fost randomizaţi pentru a li se administra placebo, 5000 U sau 10000 U toxină. Medicamentul a fost injectat o singură dată în 2 până la 4 dintre următorii muşchi: splenius al capului, sternocleidomastoidian, ridicător al scapulei, trapez, semispinal al capului şi scalen. Doza totală a fost împărţită între muşchii selectaţi şi s-au administrat între 1 şi 5 injecţii pentru fiecare muşchi. În primul studiu s-au înrolat 77 subiecţi iar în cel de-al doilea, 109. Evaluarea pacienţilor a continuat timp de 16 săptămâni după administrarea injecţiei.

Variabila primară a rezultatului referitor la eficacitate, pentru ambele studii, a fost scorul total TWSTRS (intervalul de valori în care se poate încadra acest scor este 0 şi 87) în Săptămâna 4. Obiectivele secundare au inclus Scalele Analoge Vizuale (VAS) pentru cuantificarea evaluării globale a modificării efectuată de către pacient şi a evaluării globale a modificării efectuată de către medic, în ambele cazuri faţă de valorile iniţiale, în Săptămâna 4. Pe aceste scale, scorurile de 50 nu indică nicio modificare, 0 o agravare semnificativă şi 100 o ameliorare semnificativă. Rezultatele comparaţiilor dintre variabilele primare şi secundare referitoare la eficacitate sunt rezumate în Tabelul 1. Analiza subscalelor TWSTRS a evidenţiat efecte semnificative asupra severităţii distoniei cervicale şi a durerii şi incapacităţii asociate acesteia.

Tabelul 1:

Rezultate referitoare la eficacitate din studiile de fază III efectuate cu NeuroBloc

 

STUDIUL 1

 

STUDIUL 2

 

 

(Pacienţi A-rezistenţi)

(Pacienţi A-responsivi)

Evaluări

Placebo

10.000 U

Placebo

5000 U

 

10.000 U

 

n = 38

n = 39

n = 36

n = 36

 

n = 37

TWSTRS-total

 

 

 

 

 

 

Media la valoarea iniţială

51,2

52,8

43,6

46,4

 

46,9

Media în săptămâna 4

49,2

41,8

39,3

37,1

 

35,2

Modificarea faţă de

-2,0

-11,1

-4,3

-9,3

 

-11,7

valoarea iniţială

 

 

 

 

 

 

Valoarea P*

 

0,0001

 

0,0115

 

0,0004

Evaluarea Globală

 

 

 

 

 

 

efectuată de către

 

 

 

 

 

 

pacient

 

 

 

 

 

 

Media în săptămâna 4

39,5

60,2

43,6

60,6

 

64,6

Valoarea P*

 

0,0001

 

0,0010

 

0,0001

Evaluarea Globală

 

 

 

 

 

 

efectuată de către medic

 

 

 

 

 

 

Media în săptămâna 4

47,9

60,6

52,0

65,3

 

64,2

Valoarea P*

 

0,0001

 

0,0011

 

0,0038

* Analiza covariaţiei, teste cu două capete, = 0,05

S-a efectuat un alt studiu randomizat, multicentric, dublu-orb, pentru a se compara eficacitatea NeuroBloc (10000 U) cu toxina botulinică de tip A (150 U) la pacienţii cu distonie cervicală, cărora nu li s-a administrat niciodată un produs care conţine toxină botulinică. Evaluarea primară a eficacităţii a fost scorul total TWSTRS iar evaluările secundare au inclus evaluările folosind scala VAS a modificării, efectuate de către pacient şi investigator, la 4, 8 şi 12 săptămâni după tratament. Studiul a întrunit criteriul predefinit de non-inferioritate a NeuroBloc faţă de toxina botulinică de tip A, atât în ceea ce priveşte media scorului total TWSTRS în săptămâna 4 după primul şi al doilea ciclu de tratament, cât şi în ceea ce priveşte durata efectului.

Non-inferioritatea NeuroBloc în comparaţie cu toxina botulinică de tip A este sprijinită, în plus, şi de o analiză de responsiv care a arătat că procentaje similare de subiecţi au prezentat o ameliorare a scorului TWSTRS în Săptămâna 4 a sesiunii 1 (86% NeuroBloc şi 85% Botox), iar o proporţie similară de subiecţi au prezentat o reducere de cel puţin 20% a scorului TWSTRS faţă de valorile iniţiale în Săptămâna 4 a sesiunii 1 (51% NeuroBloc, 47% Botox).

Studiile clinice ulterioare şi secţiunea de urmărire a studiului, efectuată în regim deschis, au arătat că subiecţii pot continua să răspundă la NeuroBloc pe perioade prelungite de timp, unii dintre ei primind mai mult de 14 cicluri de tratament pe o perioadă de mai mult de 3,5 ani. În plus faţă de îmbunătăţirea funcţionalităţii, după cum o demonstrează reducerea scorului total TWSTRS, tratamentul cu NeuroBloc a fost asociat cu o reducere semnificativă a scorului TWSTRS pentru durere şi scorului VAS pentru durere, pentru fiecare ciclu de tratament, în săptămânile 4, 8 şi 12,

comparativ cu momentul iniţial. În aceste studii, frecvenţa la care s-a făcut administrarea a fost, în medie, la fiecare 12 săptămâni.

Imunogenicitatea NeuroBloc a fost evaluată în cadrul a două studii clinice şi unei extensii de studiu efectuată în regim deschis. În cadrul acestor studii, prezenţa anticorpilor a fost evaluată cu ajutorul testului de protecţie la şoarece (cunoscut şi sub numele de test de neutralizare la şoarece, TNŞ).

Datele de imunogenicitate provenite de la trei studii clinice pe termen lung indică faptul că aproximativ o treime din pacienţi dezvoltă anticorpi, conform determinărilor efectuate cu ajutorul testului de neutralizare/protecţie la şoareci, dependent de durata de expunere. În mod specific, aceste studii au indicat o proporţie a cazurilor de seroconversie de 19-25% în decurs de 18 luni de la iniţierea tratamentului, aceasta crescând la aproximativ 33-44% până la 45 de luni de tratament. O investigare a consecinţelor seroconversiei a indicat faptul că prezenţa anticorpilor nu a fost sinonimă cu o pierdere a răspunsului clinic şi nici nu a avut un impact asupra profilului general de siguranţă. Cu toate acestea, relevanţa clinică a prezenţei anticorpilor, conform determinărilor efectuate cu ajutorul testului de neutralizare/protecţie la şoareci, este incertă.

S-a constatat o similaritate în ceea ce priveşte durata şi evoluţia seroconversiei între pacienţii care au fost expuşi anterior la toxină botulinică de tip A şi cei care erau naivi la toxina botulinică de tip A, precum şi între pacienţii rezistenţi la toxină A şi cei responsivi la toxină A.

5.2Proprietăţi farmacocinetice

După injectare intramusculară, NeuroBloc determină slăbiciune musculară localizată prin denervare chimică. După injectarea intramusculară locală a NeuroBloc, s-au observat evenimente adverse grave, care s-ar putea datora efectelor sistemice ale toxinei botulinice de tip B, la 12% din cazurile de reacţii adverse raportate în perioada de după punerea pe piaţă a acestuia (inclusiv următoarele reacţii adverse: xerostomie, disfagie şi vedere neclară). Cu toate acestea, nu au fost efectuate studii de farmacocinetică sau de absorbţie, distribuţie, metabolizare şi excreţie (ADME).

5.3Date preclinice de siguranţă

Studiile de farmacologie cu doză unică efectuate la maimuţe Cynomolgus nu au evidenţiat niciun alt efect decât paralizia anticipată a muşchilor injectaţi, dependentă de doză, împreună cu o oarecare difuzie a toxinei în cazul administrări unor doze mari, care determină efecte similare în muşchii învecinaţi în care nu a fost injectată.

Au fost efectuate studii de toxicologie a dozei unice administrată intramuscular, la maimuţe Cynomolgus. Nivelul la care nu se observă efecte (NOEL) sistemice a fost de aproximativ 960 U/kg. Doza care a determinat deces a fost de 2400 U/kg.

Din cauza naturii produsului, nu s-au efectuat studii la animale pentru stabilirea efectelor carcinogene ale NeuroBloc. Nu s-au efectuat teste standard de investigare a potenţialului mutagen al NeuroBloc.

Studiile de dezvoltare efectuate la şobolani şi iepuri nu au evidenţiat nicio dovadă de apariţie a malformaţiilor fetale sau de modificări ale fertilităţii. La şobolani, în cadrul studiilor de dezvoltare, nivelul la care nu se observă efecte adverse (NOAEL) a fost de 1000 U/kg/zi în ceea ce priveşte efectele asupra femelei gestante şi de 3000 U/kg/zi în ceea ce priveşte efectele asupra puilor. La iepuri, NOAEL a fost de 0,1 U/kg şi zi în ceea ce priveşte efectele asupra femelei gestante şi 0,3 U/kg şi zi în ceea ce priveşte efectele asupra puilor. În cadrul studiilor de fertilitate, NOAEL a fost de 300 U/kg şi zi pentru toxicitate generală atât la masculi, cât şi la femele, şi de 1000 U/kg şi zi pentru fertilitate şi capacitate de reproducere.

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Succinat disodic

Clorură de sodiu

Albumină serică umană

Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)

Apă pentru preparate injectabile

6.2Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3Perioada de valabilitate

5 ani, aşa cum este ambalat pentru comercializare.

A se utiliza imediat dacă este diluat (vezi pct. 4.2 şi pct. 6.6).

Din punct de vedere microbiologic, dacă metoda de deschidere/diluare nu exclude riscul de contaminare microbiană, produsul trebuie utilizat imediat.

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider la 2oC – 8oC.

A nu se congela.

A se ţine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

În perioada de valabilitate, medicamentul poate fi scos din frigider pentru o perioadă unică de cel mult 3 luni, şi păstrat la o temperatură de până la 25oC, fără a fi refrigerat din nou. La sfârşitul acestei perioade medicamentul nu trebuie pus înapoi în frigider ci trebuie eliminat.

Pentru condiţiile de păstrare a medicamentului după diluare, vezi pct. 6.3.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

Flacon din sticlă de tip I, cu capacitate de 3,5 ml, care conţine 0,5 ml, 1 ml sau 2 ml soluţie, închis cu dop din cauciuc butilic siliconat, sigilat cu capace capsate din aluminiu.

Cutie cu un singur flacon.

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

NeuroBloc este livrat în flacoane de unică folosinţă.

Medicamentul este gata de utilizare şi reconstituirea nu este necesară. A nu se agita.

Pentru a permite împărţirea dozei totale în mai multe injecţii, NeuroBloc poate fi diluat cu soluţie injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) (vezi pct. 4.2). Astfel de diluţii cu clorură de sodiu trebuie efectuate în seringă, aspirând mai întâi cantitatea dorită de NeuroBloc în seringă şi adăugând apoi clorura de sodiu în seringă. În experimentele non-clinice, soluţia de NeuroBloc a fost diluată de cel mult 6 ori, fără să rezulte modificări ale potenţei. Deoarece nu conţine conservant, medicamentul trebuie utilizat imediat după diluare.

Orice soluţie neutilizată, toate flacoanele cu NeuroBloc expirate şi echipamentul utilizat la administrarea medicamentului trebuie îndepărtate cu atenţie ca deşeuri medicale cu potenţial biotoxic, în conformitate cu reglementările locale. Flacoanele trebuie inspectate vizual înainte de utilizare. Dacă soluţia NeuroBloc nu este limpede şi incoloră până la galben pal sau dacă flaconul pare a fi deteriorat, medicamentul nu trebuie utilizat, ci îndepărtat ca deşeu medical cu potenţial biotoxic, în conformitate cu reglementările locale.

Îndepărtaţi orice urme de lichid vărsat cu soluţie caustică 10% sau cu soluţie de hipoclorit de sodiu (soluţie de înălbire pentru uz domestic, care conţine clor – 2 ml (0,5%): 1 litru apă). Purtaţi mănuşi impermeabile şi absorbiţi lichidul cu un material absorbant adecvat. Puneţi toxina absorbită într-un sac autoclav, sigilaţi-l şi procesaţi-l conform procedurilor standard pentru deşeuri medicale cu potenţial biotoxic, în conformitate cu reglementările locale.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Eisai Limited

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Marea Britanie

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/00/166/001 – 2500 U

EU/1/00/166/002 – 5000 U

EU/1/00/166/003 – 10000 U

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 22 ianuarie 2001

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei:

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate