Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nimenrix (Neisseria meningitidis serogroup A polysaccharide...) – Rezumatul caracteristicilor produsului - J07AH08

Updated on site: 08-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiNimenrix
Cod ATCJ07AH08
SubstanţăNeisseria meningitidis serogroup A polysaccharide conjugated to tetanus toxoid / Neisseria meningitidis serogroup C polysaccharide conjugated to tetanus toxoid /Neisseria meningitidis serogroup W-135 polysaccharide conjugated to tetanus toxoid / Neisseria
ProducătorPfizer Limited

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Nimenrix pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă în seringă preumplută

Vaccin meningococic conjugat pentru serogrupurile A, C, W-135 şi Y

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

După reconstituire, 1 doză (0,5 ml) conţine:

 

Polizaharidă Neisseria meningitidis serogrup A 1

5 micrograme

Polizaharidă Neisseria meningitidis serogrup C 1

5 micrograme

Polizaharidă Neisseria meningitidis serogrup W-135 1

5 micrograme

Polizaharidă Neisseria meningitidis serogrup Y 1

5 micrograme

1 conjugată cu proteina transportoare pentru toxoidul tetanic

44 micrograme

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

 

3.

FORMA FARMACEUTICĂ

 

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă.

Pulberea sau masa compactă liofilizată este albă.

Solventul este limpede şi incolor.

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

Nimenrix este indicat pentru imunizarea activă a persoanelor începând cu vârsta de 6 săptămâni împotriva infecţiilor meningococice invazive determinate de Neisseria meningitidis serogrupurile A, C, W-135 şi Y.

4.2Doze şi mod de administrare

Doze

Nimenrix trebuie utilizat conform recomandărilor oficiale.

Sugari cu vârsta de la 6 la 12 săptămâni

Schema de imunizare recomandată constă din trei doze, fiecare a câte 0,5 ml. Schema primară de imunizare la sugar constă în două doze, cu prima doză administrată începând cu vârsta de 6 săptămâni și cu un interval de 2 luni între administrarea dozelor. A treia doză (de rapel) este recomandată la vârsta de 12 luni (vezi pct. 5.1).

Copii cu vârsta începând de la 12 luni, adolescenţi şi adulţi

Trebuie administrată o singură doză de 0,5 ml.

În cazul anumitor persoane, administrarea unei a doua doze de Nimenrix poate fi considerată adecvată (vezi pct. 4.4).

Copii cu vârsta începând de la 12 luni, adolescenţi şi adulţi, vaccinați anterior

Nimenrix poate fi administrat ca doză de rapel la persoanele cărora le-a fost administrat anterior în cadrul schemei de vaccinare primară un vaccin meningococic polizaharidic simplu sau conjugat (vezi pct. 4.4 şi 5.1).

Mod de administrare

Imunizarea se va realiza numai prin injecţie intramusculară.

La sugari, locul de injectare recomandat este partea anterolaterală a coapsei. La persoanele începând cu vârsta de 1 an, locul de injectare recomandat este partea anterolaterală a coapsei sau muşchiul deltoid (vezi pct. 4.4 şi 4.5).

Pentru instrucţiuni privind reconstituirea medicamentului înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

4.4Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

În nicio circumstanţă Nimenrix nu trebuie să fie administrat pe cale intravasculară, intradermică sau subcutanată.

Înainte de vaccinare, buna practică clinică prevede efectuarea unei verificări a istoricului medical (în special privind vaccinările anterioare şi posibile efecte adverse) şi a unui examen clinic.

Întotdeauna este necesar să fie imediat disponibile tratamentul şi supravegherea medicală adecvate, în eventualitatea reacţiilor anafilactice rare care pot să apară în urma administrării vaccinului.

Afecţiune intercurentă

Vaccinarea cu Nimenrix trebuie amânată la subiecţii care prezintă o afecţiune febrilă acută severă. Prezenţa unei infecţii minore, cum este o răceală, nu trebuie să determine amânarea vaccinării.

Sincopă

Sincopa (leşinul) poate să apară după, sau chiar înaintea oricărei vaccinări, în special la adolescenţi, ca un răspuns psihogen la acul de seringă. Aceasta poate fi însoţită de câteva simptome neurologice, cum sunt tulburare temporară a vederii, paraestezie şi mişcări tonico-clonice ale membrelor în timpul recuperării. Pentru a preveni rănirea ca urmare a leşinului, este important să fie luate măsuri de precauţie.

Trombocitopenie şi tulburări de coagulare

Nimenrix se administrează cu precauţie la subiecţii cu trombocitopenie sau orice tulburare de coagulare, deoarece la aceşti subiecţi poate apărea sângerare după administrarea intramusculară.

Imunodeficienţă

Este posibil ca la pacienţii care utilizează tratament imunosupresor sau la pacienţii cu imunodeficienţă să nu se obţină un răspuns imun adecvat.

Siguranţa şi imunogenitatea nu au fost evaluate la pacienţii cu sensibilitate crescută la infecţia meningococică determinată de anumite afecţiuni cum sunt deficite ale componentelor terminale ale complementului şi asplenie anatomică sau funcţională. La aceste persoane este posibil să nu se obţină un răspuns imun adecvat.

Protecţie împotriva bolii meningococice

Nimenrix asigură protecţie numai împotriva Neisseria meningitidis serogrupurile A, C, W-135 şi Y. Acest vaccin nu protejează împotriva altor grupuri de Neisseria meningitidis.

Este posibil să nu se obţină un răspuns imun protector la toate persoanele vaccinate.

Efectul vaccinării anterioare cu vaccin meningococic polizaharidic simplu

Subiecţii vaccinaţi anterior cu un vaccin meningococic polizaharidic simplu şi vaccinaţi cu Nimenrix 30 - 42 luni mai târziu au prezentat o valoare a mediei geometrice a titrurilor (MGT), măsurată prin testul bactericid al complementului seric la iepure (rSBA), mai mică decât cea observată la subiecţii care nu fuseseră vaccinaţi cu niciun vaccin meningococic în ultimii 10 ani (vezi pct. 5.1). Nu se cunoaşte relevanţa clinică a acestei observaţii.

Efectul anticorpului pre-vaccinare asupra anatoxinei tetanice

Siguranţa şi imunogenitatea Nimenrix a fost evaluată când acesta a fost administrat secvenţial sau concomitent cu un vaccin conţinând anatoxinele difterică, tetanică şi pertussis acelular, virusuri poliomielitice inactivate (1, 2 şi 3), antigen de suprafaţă al hepatitei B şi polizaharid al Haemophilus influenzae tip b (fosfat de poliribozilribitol, PRP) conjugat cu anatoxină tetanică (DTaP-HBV- IPV/Hib), în al doilea an de viaţă. Administrarea Nimenrix la o lună după vaccinul DTaP-HBV- IPV/Hib a determinat MGT rSBA mai reduse pentru grupurile A, C şi W-135, în comparaţie cu administrarea concomitentă (vezi pct. 4.5). Nu este cunoscută relevanţa clinică a acestei observaţii.

Răspunsurile imune la copii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 14 luni

Copiii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 14 luni au înregistrat răspunsuri rSBA similare la grupurile A, C, W-135 şi Y la o lună după administrarea unei doze de Nimenrix sau la o lună după administrarea a două doze de Nimenrix, la un interval de două luni.

Administrarea unei dozei unice s-a asociat cu titruri mai scăzute ale testului bactericid al complementului seric la om (hSBA) la grupurile W-135 şi Y în comparaţie cu administrarea a două doze succesive la un interval de două luni. Au fost observate răspunsuri similare la grupurile A şi C după administrarea unei doze sau a două doze (vezi pct. 5.1). Nu este cunoscută relevanţa clinică a acestor rezultate. În cazul în care se consideră că un copil este expus unui risc special de îmbolnăvire cu boală meningococică invazivă ca urmare a expunerii la grupurile W-135 şi Y, se poate lua în considerare administrarea celei de-a doua doze de Nimenrix, după un interval de 2 luni. Pentru detalii despre scăderea concentraţiilor de anticorpi împotriva grupului A sau grupului C după administrarea unei prime doze de Nimenrix la copiii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 23 de luni, vezi secţiunea Persistenţa titrurilor bactericide serice de anticorpi.

Persistenţa titrurilor bactericide serice de anticorpi

După administrarea Nimenrix există o scădere a titrurilor bactericide serice de anticorpi împotriva grupului A, utilizând la investigare complementul uman (hSBA) (vezi pct. 5.1).

Relevanţa clinică a reducerii concentraţiilor plasmatice de anticorpi hSBA pentru grupul A nu este cunoscută. Cu toate acestea, dacă se anticipează că o persoană prezintă un risc deosebit de expunere la grupul A şi cu mai mult de aproximativ 1 an în urmă i-a fost administrată o doză de Nimenrix, se poate lua în considerare administrarea unei doze de rapel.

A fost observată o scădere a titrurilor de anticorpi împotriva grupurilor A, C, W-135 şi Y pe parcursul timpului. Relevanţa clinică a scăderii titrurilor de anticorpi nu este cunoscută. Se poate lua în considerare administrarea unei doze de rapel la subiecţii vaccinaţi la vârstă mică (12-36 luni) şi care prezintă în continuare un risc mare de expunere la boala meningococică determinată de grupurile A, C, W-135 sau Y (vezi pct. 5.1).

Efectul Nimenrix asupra concentraţiilor plasmatice de anticorpi anti-tetanos

Deşi a fost observată o creştere a concentraţiilor plasmatice de anticorpi anti-anatoxină tetanică (AT) după vaccinarea cu Nimenrix, Nimenrix nu înlocuieşte imunizarea împotriva tetanosului.

Administrarea Nimenrix împreună cu sau cu o lună înainte de un vaccin care conţine AT în al doilea an de viaţă nu reduce răspunsul la AT şi nu are un impact semnificativ asupra siguranţei. Nu sunt disponibile date pentru subiecţi cu vârsta peste 2 ani.

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

La sugari, Nimenrix poate fi administrat concomitent cu vaccinurile combinate DTaP-HBV-IPV/Hib şi cu vaccinul pneumococic conjugat 10-valent.

Începând cu vârsta de 1 an şi peste, Nimenrix poate fi administrat concomitent cu oricare dintre următoarele vaccinuri: vaccin hepatitic A (VHA) şi hepatitic B (VHB), vaccin rujeolic - urlian - rubeolic (ROR), vaccin rujeolic - urlian - rubeolic - varicelic (RORV), vaccin pneumococic conjugat 10-valent sau vaccin anti-gripal fără adjuvant.

De asemenea, în al doilea an de viaţă, Nimenrix poate fi administrat concomitent cu vaccin combinat diftero-tetanic-pertussis acelular (DTaP), inclusiv combinaţia vaccinuri DTaP cu hepatitic B, poliomielitic inactivat sau Haemophilus influenzae tip b (HBV, IPV sau Hib), cum este vaccinul DTaP-HBV-IPV/Hib, precum şi cu vaccinul pneumococic conjugat 13-valent.

Ori de câte ori este posibil, Nimenrix şi un vaccin care conţine anatoxină tetanică, cum este vaccinul DTaP-HBV-IPV/Hib, trebuie administrate concomitent sau Nimenrix trebuie administrat cu cel puţin o lună înainte de vaccinul care conţine anatoxină tetanică.

La o lună după administrarea simultană cu un vaccin pneumococic conjugat 10-valent, au fost observate valori mai mici ale mediei geometrice a concentraţiilor de anticorpi (MGC) şi ale MGT, conform testului de opsonizare-fagocitare (OPA) pentru un serotip pneumococic (18 C conjugat cu proteina transportoare pentru toxoidul tetanic). Relevanţa clinică a acestei observaţii nu este cunoscută. Administrarea concomitentă nu a avut niciun impact asupra răspunsurilor imune la celelalte nouă serotipuri pneumococice.

În cazul în care Nimenrix trebuie utilizat concomitent cu un alt vaccin administrat injectabil, întotdeauna trebuie să se folosească locuri de injectare diferite.

Este posibil ca la pacienţii care utilizează tratament imunosupresor să nu se obţină un răspuns adecvat.

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Datele provenite din utilizarea Nimenrix la gravide sunt limitate.

Studiile la animale nu au evidenţiat efecte toxice nocive directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltării embrio/fetale, naşterii sau dezvoltării post-natale (vezi pct. 5.3).

Nimenrix trebuie utilizat în timpul sarcinii doar când este absolut necesar şi dacă posibilele avantaje depăşesc riscurile potenţiale pentru făt.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă Nimenrix se excretă în laptele uman.

Nimenrix va fi utilizat în timpul alăptării numai atunci când posibilele avantaje depăşesc riscurile potenţiale.

Fertilitatea

Studiile la animale nu au evidenţiat efecte toxice nocive directe sau indirecte asupra fertilităţii.

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, o parte dintre efectele menţionate la pct. 4.8 „Reacţii adverse” pot afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranţă

Siguranţa Nimenrix a fost evaluată în studii clinice, după cum urmează:

O doză unică a fost administrată la9621 subiecţi. Acest total a inclus 3079 copii (cu vârsta cuprinsă între 12 luni şi 23 luni), 909 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 5 ani, 990 copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 10 ani, 2317 adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 11 şi 17 ani) şi 2326 adulţi (cu vârsta de la 18 ani până la 55 ani).

În cadrul unui studiu separat, o doză unică de Nimenrix a fost administrată la 274 persoane cu vârsta de 56 de ani şi peste.

În cadrul unui studiu efectuat la sugari, cu vârsta între 6 şi 12 săptămâni în momentul administrării primei doze, la 1052 subiecţi s-a administrat cel puţin o doză dintr-o schemă

primară cu 2 sau 3 doze de Nimenrix şi la 1008 subiecți s-a administrat o doză de rapel la vârsta de aproximativ 12 luni.

În grupurile de copii cu vârsta între 6-12 săptămâni şi între 12-14 luni, în cazul administrării a 2 doze de Nimenrix la un interval de 2 luni, prima şi a doua doză au determinat valori similare de reactogenitate locală şi sistemică.

Profilul reacţiilor adverse locale şi generale în cazul utilizării de Nimenrix ca doză de rapel după vaccinarea primară cu Nimenrix sau cu alte vaccinuri meningococice polizaharidice simple sau conjugate a fost similar cu profilul reacţiilor adverse locale şi generale observat după vaccinarea primară cu Nimenrix, cu excepţia simptomelor gastro-intestinale (inclusiv diareea, vărsăturile şi greaţa), care au fost foarte frecvente.

Lista reacţiilor adverse prezentate sub formă de tabel

Reacţiile adverse raportate sunt prezentate în funcţie de următoarele categorii de frecvenţă:

Foarte frecvente:

(≥ 1/10)

Frecvente:

(≥1/100 şi <1/10)

Mai puţin frecvente:

(≥1/1000 şi <1/100)

Rare:

(≥1/10000 şi <1/1000)

Foarte rare:

(<1/10 000)

Tabelul 1 prezintă reacţiile adverse raportate în studiile cu subiecţi cu vârsta de la 6 săptămâni până la 55 ani şi din experienţa de după punerea pe piaţă. Reacţiile adverse raportate la subiecţii cu vârsta > 55 ani au fost similare cu cele observate la adulţii mai tineri.

Tabelul 1. Rezumatul sub formă de tabel al reacţiilor adverse, clasificate pe aparate, sisteme şi organe

Aparate, sisteme şi organe

Frecvenţa

Reacţii adverse

 

 

 

Tulburări metabolice şi de

Foarte frecvente

Pierdere a apetitului alimentar

nutriţie

 

 

Tulburări psihice

Foarte frecvente

Iritabilitate

 

Mai puţin frecvente

Insomnie

 

 

Plâns

Tulburări ale sistemului

Foarte frecvente

Letargie

nervos

 

Cefalee

 

Mai puţin frecvente

Hipoestezie

 

 

Ameţeli

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente

Diaree

 

 

Vărsături

 

 

Greaţă*

Afecţiuni cutanate şi ale

Mai puţin frecvente

Prurit

ţesutului subcutanat

 

Erupţii cutanate tranzitorii**

Tulburări musculo-scheletice

Mai puţin frecvente

Mialgie

şi ale ţesutului conjunctiv

 

Durere la nivelul extremităţilor

Tulburări generale şi la nivelul

Foarte frecvente

Febră

locului de administrare

 

Edem la nivelul locului de injectare

 

 

Durere la nivelul locului de injectare

 

 

Eritem la nivelul locului de injectare

 

 

Fatigabilitate

 

Frecvente

Hematom la nivelul locului de injectare*

 

Mai puţin frecvente

Stare generală de rău

 

 

Induraţie la nivelul locului de injectare

 

 

Prurit la nivelul locului de injectare

 

 

Senzaţie de căldură la nivelul locului de

 

 

injectare

 

 

Anestezie la nivelul locului de injectare

 

Necunoscută***

Edem extins al membrului la nivelul căruia

 

 

s-a efectuat injectarea, în locul în care s-a

 

 

administrat vaccinul, asociat frecvent cu

 

 

eritem, uneori extins până la articulaţia

 

 

adiacentă sau edem al întregului membru la

 

 

nivelul căruia s-a efectuat injectarea

*Greaţa şi hematomul la nivelul locului de injectare au apărut mai puţin frecvent la sugari **Erupţia cutanată tranzitorie a apărut frecvent la sugari

***RA identificată după punerea pe piaţă

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Nu s-a raportat niciun caz de supradozaj.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: vaccinuri, vaccinuri meningococice, codul ATC: J07AH08

Mecanism de acţiune

Anticorpii anti-capsulari anti-meningococ protejează împotriva bolilor meningococice prin activitatea bactericidă mediată de complement. Nimenrix induce producerea de anticorpi cu acţiune bactericidă împotriva polizaharidelor capsulare ale Neisseria meningitidis de serogrup A, C, W-135 şi Y, conform determinărilor prin teste care au utilizat fie complement de iepure (rSBA) fie complement uman (hSBA).

Imunogenitatea la sugari

În studiul clinic efectuat la sugari (MenACWY-TT-083), prima doză a fost administrată la vârsta de 6 până la 12 săptămâni, a doua doză a fost administrată după un interval de 2 luni şi o a treia doză (de rapel) a fost administrată la vârsta de aproximativ 12 luni. Au fost administrate concomitent DTaP- HBV-IPV/Hib şi un vaccin pneumococic 10-valent. Nimenrix a indus un răspuns umoral cu acţiune bactericidă împotriva celor patru grupuri meningococice. Răspunsul împotriva grupului C a fost non- inferior celui obţinut de vaccinurile aprobate MenC-CRM şi MenC-TT în ceea ce priveşte procentele titrurilor rSBA ≥8 la o lună după a doua doză. Vezi tabelul 2.

Tabelul 2: Răspunsurile umorale cu acţiune bactericidă (rSBA*) şi (hSBA**) la sugari după două doze administrate la distanţă de 2 luni şi după o doză de rapel la vârsta de 12 luni (studiul MenACWY-TT-083)

Grup

 

 

 

rSBA*

 

hSBA**

meningo-

Grup de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGT

 

MGT

cocic

vaccinuri

 

N

N

 

 

 

(IÎ

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

 

 

 

 

95%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După

 

97,4%

 

96,5%

 

 

(95,4;

(93,0;

 

 

doza 2(1)

(182; 227)

(131; 188)

A

Nimenrix

 

 

98,6)

 

 

98,6)

 

După

 

99,6%

 

99,5%

1007 (836;

 

 

 

 

 

 

doza de

(98,4;

(1412;

(97,4;

 

 

1214)

 

 

rapel(1)

 

99,9)

1725)

 

100)

 

 

După

 

98,7%

 

98,6%

 

 

(97,2;

(96,0;

 

 

doza 2(1)

(540; 693)

(1052; 1627)

 

Nimenrix

 

 

99,5)

 

 

99,7)

 

 

După

 

99,8%

 

99,5%

 

 

 

 

 

 

doza de

(98,8;

(1059;

(97,5;

 

 

(4086; 6100)

 

 

rapel(1)

 

100)

1308)

 

100)

 

 

După

 

99,6%

 

100%

 

 

(98,4;

(98,2;

 

vaccin

doza 2(1)

(850; 1079)

(2646; 3841)

C

MenC-

 

 

99,9)

 

 

100)

 

După

 

98,4%

 

 

100%

 

 

CRM

 

 

 

doza de

(96,8;

(98,3;

 

 

(920; 1202)

(4412; 6702)

 

 

rapel(1)

 

99,4)

 

100)

 

 

După

 

100%

 

100%

 

 

(99,2;

(1080;

(98,4;

 

vaccin

doza 2(1)

(2219; 3109)

 

MenC-

 

 

100)

1307)

 

100)

 

 

După

 

100%

 

100%

 

 

TT

 

 

 

doza de

(99,2;

(1776;

(98,3;

 

 

(4765; 6446)

 

 

rapel(1)

 

100)

2163)

 

100)

 

 

După

 

99,1%

 

100%

 

 

(97,8;

(1383;

(98,3;

 

 

doza 2(1)

(644; 882)

W

Nimenrix

 

 

99,8)

1862)

 

100)

 

După

 

99,8%

 

100%

 

 

 

 

 

 

doza de

(98,8;

(2485;

(98,3;

 

 

(4504; 5826)

 

 

rapel(1)

 

100)

3104)

 

100)

 

 

După

 

98,2%

 

97,7%

 

 

(96,6;

(94,6;

 

 

doza 2(1)

(419; 558)

(276; 390)

Y

Nimenrix

 

 

99,2)

 

 

99,2)

 

După

 

99,4%

 

100%

 

 

 

 

 

 

doza de

(99,1;

(98,3;

 

 

(787; 986)

(2498; 3493)

 

 

rapel(1)

 

99,9)

 

100)

Analiza imunogenităţii a fost efectuată la cohorta primară pentru evaluarea imunogenităţii, stabilită conform protocolului.

*testarea rSBA efectuată în laboratoarele Public Health England (PHE) din Marea Britanie **hSBA testată în laboratoarele GSK

(1) recoltare a probei de sânge efectuată la 21 - 48 zile post-vaccinare

Imunogenitatea la copii cu vârsta cuprinsă între 12-23 luni

În studiile clinice MenACWY-TT-039 şi MenACWY-TT-040 o doză unică de Nimenrix a indus răspunsuri rSBA împotriva celor patru grupuri meningococice, cu un răspuns împotriva

serogrupului C comparabil cu cel produs de către vaccinul autorizat MenC-CRM în ceea ce priveşte procentele cu titruri de rSBA ≥ 8 (Tabelul 3).

Tabelul 3: Răspunsurile umorale cu acţiune bactericidă (rSBA*) la copii cu vârsta cuprinsă între 12-23 luni

Grup

Grup de vaccinuri

Studiul MenACWY-TT-039 (1)

Studiul MenACWY-TT-040 (2)

 

 

 

 

 

 

meningococic

N

≥ 8

MGT

N

≥ 8

MGT

 

 

 

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

 

 

 

 

 

 

 

99,7%

 

98,4%

A

Nimenrix

(2008;

(95,3;

(98,4; 100)

(2577; 3899)

 

 

 

2422)

 

99,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,7%

 

97,3%

 

Nimenrix

(93,7;

 

(98,4; 100)

(437; 522)

(672; 1021)

C

 

 

 

99,1)

 

 

 

 

 

 

vaccin MenC-

 

97,5%

 

98,2%

 

 

 

 

(92,9;

(93,8;

 

CRM

(170; 265)

(521; 918)

 

 

99,5)

 

99,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

98,4%

W-135

Nimenrix

(2453;

(95,4;

(99,0; 100)

(3269; 4949)

 

 

 

2932)

 

99,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

97,3%

Y

Nimenrix

(2473;

(93,8;

(99,0; 100)

(2522; 3979)

 

 

 

3013)

 

99,1)

 

 

 

 

 

 

Analiza imunogenităţii a fost efectuată la cohortele pentru evaluarea imunogenităţii, stabilite conform protocolului.

(1)recoltare a probei de sânge efectuată la 42 - 56 zile post-vaccinare

(2)recoltare a probei de sânge efectuată la 30 - 42 zile post-vaccinare * testate în laboratoarele GSK

De asemenea, în studiul MenACWY-TT-039 a fost măsurată activitatea bactericidă serică, ca şi criteriu secundar final de evaluare, utilizând ser uman ca sursă de complement (hSBA) (Tabel 4).

Tabelul 4: Răspunsurile umorale cu acţiune bactericidă (hSBA*) la copii cu vârsta cuprinsă între 12-23 luni

Grup

Grup de vaccinuri

N

Studiul MenACWY-TT-039 (1)*

≥ 8

MGT

meningococic

 

 

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

 

 

 

A

Nimenrix

77,2%

19,0

(72,4; 81,6)

(16,4;

22,1)

 

 

 

 

Nimenrix

98,5%

C

(96,6; 99,5)

(175;

219)

 

 

vaccin MenC-CRM

81,9%

40,3

 

 

(73,7; 88,4)

(29,5;

55,1)

 

 

 

W-135

Nimenrix

87,5%

48,9

(83,5; 90,8)

(41,2;

58,0)

 

 

 

Y

Nimenrix

79,3%

30,9

(74,5; 83,6)

(25,8;

37,1)

 

 

 

Analiza imunogenităţii a fost efectuată la cohorta pentru evaluarea imunogenităţii, stabilită conform protocolului

(1) recoltare a probei de sânge efectuată la 42 - 56 zile post-vaccinare * testate în laboratoarele GSK

În Studiul Men ACWY-TT-104 a fost evaluat, la o lună după ultima vaccinare, răspunsul imun după administrarea unei doze sau a două doze de Nimenrix, la un interval de 2 luni. Nimenrix a indus răspunsuri bactericide împotriva tuturor celor patru grupuri, similare din punct de vedere procentual

(%) cu titru rSBA ≥ 8 şi MGT după una sau două doze (Tabelul 5).

Tabelul 5: Răspunsurile umorale cu acţiune bactericidă (rSBA)* la copii cu vârsta cuprinsă între 12-14 luni

Grup

Grup de

Coordonată

 

Studiul MenACWY-TT-104 (1)

meningococic

vaccinuri

temporală

 

 

 

 

 

 

N

≥ 8

MGT

 

 

 

 

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

A

Nimenrix

După doza 1

97,8%

 

1 doză

 

 

(94,4, 99,4)

 

 

 

(1118, 1847)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

După doza 1

96,8%

 

2 doze

 

 

(92,8, 99,0)

 

 

 

(970, 1675)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După doza 2

98,0%

 

 

 

 

(94,3, 99,6)

(922, 1501)

C

Nimenrix

După doza 1

95,0%

 

1 doză

 

 

(90,7, 97,7)

 

 

 

(346, 592)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

După doza 1

95,5%

 

2 doze

 

 

(91,0, 98,2)

 

 

 

(281, 485)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După doza 2

98,7%

 

 

 

 

(95,3, 99,8)

(522, 783)

W-135

Nimenrix

După doza 1

95,0%

 

1 doză

 

 

(90,8, 97,7)

 

 

 

(1601, 2808)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

După doza 1

94,9%

 

2 doze

 

 

(90,3, 97,8)

 

 

 

(1511, 2728)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După doza 2

100%

 

 

 

 

(97,6, 100)

(2914, 4283)

Y

Nimenrix

După doza 1

92,8%

 

1 doză

 

 

(88,0, 96,1)

 

 

 

(705, 1285)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

După doza 1

93,6%

 

2 doze

 

 

(88,6, 96,9)

 

 

 

(692, 1258)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După doza 2

99,3%

 

 

 

 

(96,3, 100)

(944, 1360)

Analiza imunogenităţii a fost efectuată la cohorta pentru evaluarea imunogenităţii, stabilită conform protocolului

(1) recoltare a probei de sânge efectuată la 21-48 zile post-vaccinare * testate în laboratoarele Public Health England

De asemenea, în studiul MenACWY-TT-104 a fost măsurată activitatea bactericidă serică, ca şi criteriu secundar final de evaluare, utilizând hSBA. Nimenrix a indus răspunsuri bactericide mai crescute din punct de vedere procentual (%) cu titru hSBA ≥ 8 împotriva grupurilor W-135 şi Y atunci când au fost administrate două doze, în comparaţie cu situaţiile când s-a administrat o singură doză. Au fost observate răspunsuri similare din punct de vedere procentual (%) cu titru hSBA ≥ 8 în cazul grupurilor A şi C (Tabelul 6).

Tabelul 6: Răspunsurile umorale cu acţiune bactericidă (hSBA)* la copii cu vârsta cuprinsă între 12-14 luni

Grup

Grup de

Coordonată

 

Studiul MenACWY-TT-104 (1)

meningococic

vaccinuri

temporală

N

≥ 8

MGT

 

 

 

 

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

A

Nimenrix

După doza 1

95,9%

 

1 doză

 

 

(88,6, 99,2)

 

 

 

(87, 160)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

După doza 1

97,0%

 

2 doze

 

 

(89,5, 99,6)

 

 

 

(98, 180)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După doza 2

97,0%

 

 

 

 

(89,5, 99,6)

(126, 230)

C

Nimenrix

După doza 1

98,7%

 

1 doză

 

 

(93,1, 100)

 

 

 

(105, 220)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

După doza 1

95,7%

 

2 doze

 

 

(88,0, 99,1)

 

 

 

(110, 236)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După doza 2

100%

 

 

 

 

(94,8, 100)

(1278, 2404)

W-135

Nimenrix

După doza 1

62,5%

 

1 doză

 

 

(50,3, 73,6)

 

 

 

(16, 47)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

După doza 1

68,9%

 

2 doze

 

 

(55,7, 80,1)

 

 

 

(16, 43)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După doza 2

97,1%

 

 

 

 

(90,1, 99,7)

(550, 1041)

Y

Nimenrix

După doza 1

67,6%

 

1 doză

 

 

(55,5, 78,20)

 

 

 

(24, 71)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

După doza 1

64,3%

 

2 doze

 

 

(50,4, 76,6)

 

 

 

(18, 58)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După doza 2

95,3%

 

 

 

 

(86,9, 99,0)

(339, 775)

Analiza imunogenităţii a fost efectuată la cohorta pentru evaluarea imunogenităţii, stabilită conform protocolului

(1) recoltare a probei de sânge efectuată la 21-48 zile post-vaccinare *testate în laboratoarele GSK

Persistenţa răspunsului imun a fost evaluată prin titrurile rSBA şi hSBA până la 5 ani, la copiii vaccinaţi iniţial în studiul MenACWY-TT-027 (Tabelul 7).

Tabelul 7: Persistenţa după 5 ani la copii cu vârsta cuprinsă între 12-23 luni în momentul vaccinării (studiul MenACWY-TT-032; extensie a studiului 027)

Grup

 

Referinţă

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

menin-

Grup de

 

 

 

 

 

 

 

 

temporală

 

≥ 8

 

MGT

 

≥ 8

 

MGT

goco-

vaccinuri

N

 

N

 

(ani)

(IÎ 95%)

 

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

 

(IÎ 95%)

cic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,4%

 

35,1

52,3%

 

8,8

A

Nimenrix

 

(48,8; 78,1)

 

(19,4; 63,4)

 

(36,7; 67,5)

 

(5,4; 14,2)

 

 

 

 

 

73,5%

 

37,4

35,6%

 

5,2

 

 

 

 

 

 

(58,9; 85,1)

 

(22,1; 63,2)

(21,9: 51,2)

 

(3,4; 7,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,8%

 

97,8%

 

 

Nimenrix

 

(88,2; 99,9)

 

(62,7; 192)

 

(88,2; 99,9)

 

(214; 640)

 

 

 

 

 

 

 

77,6%

 

48,9

91,7%

 

 

 

 

 

C

 

(63,4; 88,2)

 

(28.5; 84.0)

(80,0; 97,7)

 

(124; 379)

 

 

 

 

 

 

vaccin

80,0%

 

70,0%

 

91,9

 

 

 

 

 

(44,4; 97,5)

 

(22,6; 832)

 

(34,8; 93,3)

 

(9,8; 859)

 

MenC-

 

 

 

 

 

 

 

 

63,6%

 

26,5

 

90,9%

 

 

CRM

 

 

 

(30,8; 89,1)

 

(6,5; 107)

(58,7; 99,8)

 

(21,2; 557)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0%

 

50,8

84,4%

 

76,9

W-135

Nimenrix

 

(44,3; 74,3)

 

(24,0; 108)

 

(70,5; 93,5)

 

(44,0; 134)

 

 

 

 

 

34,7%

 

18,2

82,6%

 

59,7

 

 

 

 

 

 

(21,7; 49,6)

 

(9,3; 35,3)

(68,6; 92,2)

 

(35,1; 101)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,2%

 

44,9

87,8%

 

74,6

Y

Nimenrix

 

(46,5; 76,2)

 

(22,6; 89,3)

 

(73,8; 95,9)

 

(44,5; 125)

 

 

 

 

 

42,9%

 

20,6

80,0%

 

70,6

 

 

 

 

 

 

(28,8; 57,8)

 

(10,9; 39,2)

(65,4; 90,4)

 

(38,7; 129)

 

 

 

 

 

 

 

Persistenţa imunogenităţii a fost analizată utilizând cohorta ATP corespunzătoare anului 5.

O supraestimare a titrurilor ar putea fi rezultatul unei interferenţe de selecţie, datorată în principal revaccinării subiecţilor cu titruri grup C rSBA < 8 şi excluderea lor din cadrul referinţelor temporale ulterioare.

*testarea rSBA efectuată în laboratoarele PHE din Marea Britanie ** testată în laboratoarele GSK

Imunogenitatea la copii cu vârsta cuprinsă între 2-10 ani

În studiul MenACWY-TT-081, s-a demonstrat că Nimenrix este non-inferior altui vaccin aprobat MenC-CRM, din punct de vedere al răspunsului indus de vaccin împotriva grupului C [94,8% (IÎ 95%: 91,4; 97,1) şi, respectiv 95,7% (IÎ 95%: 89,2; 98,8)]. Valorile MGT au fost mai mici pentru grupul la care s-a administrat Nimenrix [2795 (95% IÎ: 2393, 3263)], comparativ cu vaccinul MenC-CRM [5292 (IÎ 95%: 3815, 7340)].

În MenACWY-TT-038, s-a demonstrat că Nimenrix este non-inferior vaccinului aprobat ACWY-PS, din punct de vedere al răspunsului indus de vaccin împotriva celor patru serogrupuri (A, C, W-135 şi Y) (Vezi tabelul 8).

Tabelul 8: Răspunsurile umorale cu acţiune bactericidă (rSBA*) induse de Nimenrix şi de vaccinul ACWY-PS la copii cu vârsta cuprinsă între 2-10 ani, la 1 lună după vaccinare (studiul MenACWY-TT-038)

Grup

 

Nimenrix

 

 

Vaccin ACWY-PS

menin-

N

RV

MGT

N

RV

MGT

gococic

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

 

 

A

89,1%

64,6%

(86,3; 91,5)

(5998;

6708)

(57,4; 71,3)

(2023; 2577)

 

 

 

C

96,1%

89,7%

(94,4; 97,4)

(4342;

5335)

(85,1; 93,3)

(1043; 1663)

 

 

 

W-135

97,4%

82,6%

(95,9; 98,4)

(10873;

12255)

(77,2; 87,2)

(1815; 2565)

 

 

 

Y

92,7%

68,8%

(90,5; 94,5)

(10233;

11452)

(62,5; 74,6)

(2237; 3052)

 

 

 

Analiza imunogenităţii a fost efectuată la cohorta pentru evaluarea imunogenităţii, stabilită conform protocolului.

RV: răspunsul indus de vaccin, definit ca procent de subiecţi cu:

titruri rSBA 32 pentru subiecţii iniţial seronegativi (de exemplu, titru rSBA pre-vaccinare < 8)

o creştere de minimum 4 ori a titrurilor rSBA post-vaccinare, comparativ cu valoarea prevaccinare,

la subiecţii iniţial seropozitivi (de exemplu, titru rSBA pre-vaccinare ≥ 8) * testate în laboratoarele GSK

Persistenţa răspunsului imun a fost evaluată la copiii vaccinaţi iniţial, în MenACWY-TT-081 (Tabelul 9).

Tabelul 9: Date privind persistenţa la 44 luni, la copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 10 ani la data vaccinării (studiul MenACWY-TT-088; extensie a studiului 081)

 

 

Referin-

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

Grup

Grup de

ţă

 

 

 

 

 

 

 

 

meningo-

tempo-

 

≥ 8

 

MGT

 

≥ 8

 

MGT

vaccinuri

N

 

N

 

cocic

 

rală

 

(IÎ 95%)

 

(IÎ 95%)

 

(IÎ 95%)

 

(IÎ 95%)

 

 

(luni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,5%

 

25,6%

 

4,6

A

Nimenrix

(80,9; 91,0)

 

(144; 267)

(16,9; 35,8)

 

(3,3; 6,3)

 

 

 

 

 

85,7%

 

25,8%

 

4,8

 

 

 

 

 

 

(79,9; 90,4)

 

(224; 423)

(17,1; 36,2)

 

(3,4; 6,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,6%

 

34,8

95,6%

 

75,9

 

Nimenrix

(57,4; 71,3)

 

(26,0; 46,4)

(89 ,0; 98,8)

 

(53,4; 108)

 

 

 

 

 

 

 

37,0%

 

14,5

76,8%

 

36,4

 

 

 

 

C

 

(30,1; 44,3)

 

(10,9; 19,2)

(66,2; 85,4)

 

(23,1; 57,2)

 

 

 

 

 

 

Vaccin

76,8%

 

86,5

90,9%

 

82,2

 

 

 

 

(65,1; 86,1)

 

(47,3; 158)

(75,7; 98,1)

 

(34,6; 196)

 

MenC-

 

 

 

 

 

 

 

 

45,5%

 

31,0

 

64,5%

 

38,8

 

CRM

 

 

 

(33,1; 58,2)

 

(16,6; 58,0)

(45,4; 80,8)

 

(13,3; 113)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,2%

 

84,9%

 

69,9

W-135

Nimenrix

(70,6; 82,9)

 

(149; 307)

(75,5; 91,7)

 

(48,2; 101)

 

 

 

 

 

68,3%

 

80,5%

 

64,3

 

 

 

 

 

 

(61,1; 74,8)

 

(72,5; 148)

(70,6; 88,2)

 

(42,7; 96,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,3%

 

81,3%

 

79,2

Y

Nimenrix

(75,1; 86,6)

 

(165; 314)

(71,8; 88,7)

 

(52,5; 119)

 

 

 

 

 

62,4%

 

78,9

82,9%

 

 

 

 

 

 

 

(55,1; 69,4)

 

(54,6; 114)

(72,5; 90,6)

 

(78,0; 206)

 

 

 

 

 

 

 

Analiza imunogenităţii a fost efectuată la cohorta ATP pentru evaluarea imunogenităţii, adaptată fiecărei referinţe temporale.

*testarea rSBA efectuată în laboratoarele PHE din Marea Britanie ** testată în laboratoarele GSK

Persistenţa răspunsului imun a fost evaluată prin hSBA, la 1 an după vaccinare, la copiii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 10 ani care au fost vaccinaţi iniţial în studiul MenACWY-TT-027 (Tabelul 10) (vezi pct.4.4).

Tabelul 10: Date privind persistenţa la 1 lună şi la 1 an post-vaccinare (hSBA*), la copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 10 ani

Grup

Grup de

 

1 lună post-vaccinare

 

Persistenţa la 1 an

vaccinuri

(studiul MenACWY-TT-027)

(studiul MenACWY-TT-028)

menin-

 

 

MGT

 

MGT

gococic

 

N

N

 

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

 

 

 

 

 

Nimenrix

80,0 %

53,4

16,3%

3,5

A

 

(71,1; 87,2)

(37,3; 76,2)

(9,8; 24,9)

(2,7; 4,4)

 

 

 

ACWY-PS

25,7%

4,1

5,7%

2,5

 

 

 

(12,5;43,3)

(2,6;6,5)

(0,7;19,2)

(1,9;3,3)

 

 

 

 

 

Nimenrix

89,1%

95,2%

C

 

(81,3;94,4)

(99,3;244)

(89,2;98,4)

(95,4;176)

 

 

 

ACWY-PS

39,5%

13,1

32,3%

7,7

 

 

 

(24,0;56,6)

(5,4;32,0)

(16,7;51,4)

(3,5;17,3)

 

 

 

 

 

Nimenrix

95,1%

100%

W-135

 

(89,0;98,4)

(99,9;178)

(96,5;100)

(218;302)

 

 

 

ACWY-PS

34,3%

5,8

12,9%

3,4

 

 

 

(19,1;52,2)

(3,3;9,9)

(3,6;29,8)

(2,0;5,8)

 

 

 

 

 

Nimenrix

83,1%

95,1

99,1%

Y

 

(73,7;90,2)

(62,4;145)

(94,9;100)

(213;330)

 

 

 

ACWY-PS

43,8%

12,5

33,3%

9,3

 

 

 

(26,4;62,3)

(5,6;27,7)

(18,6;51,0)

(4,3;19,9)

 

 

 

 

Analiza imunogenităţii a fost efectuată la cohorta pentru evaluarea imunogenităţii, stabilită conform protocolului.

*testată în laboratoarele GSK

Imunogenitatea la adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 11-17 ani şi adulţi cu vârsta ≥ 18 ani

Au fost efectuate două studii clinice, care au inclus adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 11-17 ani (studiul MenACWY-TT-036) şi adulţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 55 de ani (studiul MenACWY- TT-035), în cadrul cărora au fost administrate fie o doză de Nimenrix, fie o doză de vaccin ACWY- PS.

S-a demonstrat că Nimenrix este non-inferior imunologic vaccinului ACWY-PS, din punct de vedere al răspunsului indus de vaccin (Tabelul 11).

Tabelul 11: Răspunsurile umorale cu acţiune bactericidă (rSBA*) induse de Nimenrix şi de vaccinul ACWY-PS la adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 11-17 ani şi adulţi cu vârsta ≥ 18 ani, la 1 lună după vaccinare

Studiul

Grup

 

Nimenrix

 

Vaccin ACWY-PS

me-

N

 

 

N

 

 

(Intervalul de

RV

MGT

RV

MGT

ningo-

 

 

vârste)

 

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

 

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

cocic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

85,4%

77,5%

 

(82,1; 88,2)

(5557; 6324)

(70,9; 83,2)

(2612; 3326)

Studiul

 

 

 

C

97,4%

96,7%

MenACWY-

(95,8; 98,5)

(11939;14395)

(93,3; 98,7)

(6807; 9930)

 

 

 

TT-036

W-135

96,4%

87,5%

(11-17 ani)

(94,6; 97,7)

(7639; 8903)

(82,3; 91,6)

(2299; 3014)

 

 

 

 

Y

93,8%

78,5%

 

(91,6; 95,5)

(13168;15069)

(72,5; 83,8)

(4463; 5751)

 

 

 

 

Studiul

A

80,1%

69,8%

MenACWY-

 

 

(77,0; 82,9)

(3372; 3897)

 

(63,8; 75,4)

(1909; 2370)

TT-035

C

91,5%

92,0%

(18-55 ani)

(89,4; 93,3)

(8011; 9812)

(88,3; 94,9)

(6297; 8628)

 

 

 

 

W-135

90,2%

85,5%

 

(88,1; 92,1)

(4699; 5614)

(80,9; 89,4)

(2081; 2911)

 

 

 

 

 

Y

87,0%

78,8%

 

(84,6; 89,2)

(7100; 8374)

(73,6; 83,4)

(3782; 4921)

 

 

 

 

Analiza imunogenităţii a fost efectuată la cohorta pentru evaluarea imunogenităţii, stabilită conform protocolului.

RV: răspunsul indus de vaccin * testate în laboratoarele GSK

Persistenţa răspunsului imun a fost evaluată până la 5 ani după vaccinare, la adolescenţii vaccinaţi primar în studiul MenACWY-TT-036 (Tabelul 12).

Tabelul 12: Datele privind persistenţa la 5 ani (rSBA*) la adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 11-17 ani în momentul vaccinării

Grup

Refe-

 

Nimenrix

 

Vaccin ACWY-PS

rinţă

 

 

 

 

 

 

me-

 

 

 

 

 

 

tempo-

 

≥ 8

MGT

 

≥ 8

MGT

ningo-

N

N

cocic

rală

 

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

 

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

(ani)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,9%

82,7%

A

(90,1; 95,1)

(381; 527)

 

(75,6; 88,4)

(147; 288)

 

 

 

97,5%

93,0%

 

 

(94,5; 99,1)

(531; 781)

(85,4; 97,4)

(202; 433)

 

 

 

 

 

91,1%

86,0%

C

(88,1; 93,6)

(309; 446)

 

(79,4; 91,1)

(262; 580)

 

 

 

88,6%

87,1%

 

 

(83,8; 92,3)

(194; 318)

(78,3; 93,4)

(224; 599)

 

 

 

 

 

82,0%

30,0%

16,0

W-135

(78,1; 85,4)

(268; 426)

 

(22,8; 38,0)

(10,9; 23,6)

 

 

 

86,0%

34,9%

19,7

 

 

(80,9; 90,2)

(324; 588)

(24,9; 45,9)

(11,8; 32,9)

 

 

 

 

 

93,1%

58,0%

69,6

Y

(90,3; 95,3)

(620; 884)

(49,7; 66,0)

(44,6; 109)

 

 

 

96,6%

66,3%

 

 

(93,4; 98,5)

(824; 1214)

(55,3; 76,1)

(71,2; 219)

 

 

 

 

Analiza imunogenităţii a fost efectuată la cohorta ATP pentru persistenţă, adaptată fiecărei referinţe temporale.

*testarea rSBA efectuată în laboratoarele PHE din Marea Britanie

Persistenţa răspunsului imun a fost evaluată prin hSBA, până la 5 ani după vaccinare, la adolescenţi şi adulţi vaccinaţi iniţial, în MenACWY-TT-052 (Tabelul 13) (vezi pct.4.4).

Tabelul 13: Date privind persistenţa la 1 lună (studiul MenACWY-TT-052) şi la 5 ani (studiul MenACWY-TT-059) post-vaccinare (hSBA*) la adolescenţi şi adulţi cu vârsta cuprinsă între 11 şi 25 ani

Grup

Grup de

Referinţă

N

8 (IÎ 95%)

MGT (IÎ 95%)

meningococic

vaccinuri

temporală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Nimenrix

Luna 1

82,0% (77,6; 85,9)

58,7

(48,6; 70,9)

An 1

29,1% (24,4; 34,2)

5,4 (4,5; 6,4)

 

 

An 5

48,9% (40,4; 57,5)

8,9

(6,8; 11,8)

C

Nimenrix

Luna 1

96,1% (93,5; 97,9)

(424; 668)

An 1

94,9% (92,0; 97,0)

(142; 207)

 

 

An 5

92,9% (87,3; 96,5)

94,6

(65,9; 136)

W-135

Nimenrix

Luna 1

91,0% (87,4; 93,9)

117 (96,8; 141)

An 1

98,5% (96,5; 99,5)

(173; 225)

 

 

An 5

87,0% (80,2; 92,1)

103 (76,3; 140)

Y

Nimenrix

Luna 1

95,1% (92,3; 97,0)

(208; 291)

An 1

97,8% (95,6; 99,0)

(237; 311)

 

 

An 5

94,4% (89,2; 97,5)

(174; 290)

Analiza imunogenităţii a fost efectuată la cohorta ATP pentru persistenţă, adaptată fiecărei referinţe temporale.

*testare efectuată în laboratoarele GSK

În cadrul unui studiu separat (MenACWY-TT-085), a fost administrată o doză unică de Nimenrix la 194 adulţi libanezi, cu vârsta de 56 de ani şi peste (dintre care 133 cu vârsta cuprinsă între 56-65 ani şi 61 cu vârsta > 65 ani). Procentul de subiecţi cu titruri rSBA (măsurat în cadrul laboratoarelor GSK)

128 înainte de vaccinare s-a încadrat între 45% (grup C) şi 62% (grup Y). Per total, la o lună după vaccinare, procentul de subiecţi vaccinaţi cu titruri rSBA ≥ 128 s-a încadrat între 93% (grup C) şi 97% (grup Y). În cadrul subgrupului cu vârsta > 65 ani, procentul de subiecţi vaccinaţi cu titruri rSBA

128 la o lună după vaccinare s-a încadrat între 90% (grup A) şi 97% (grup Y).

Răspunsul la rapel pentru subiecţi vaccinaţi anterior cu un vaccin polizaharidic meningococic conjugat anti-Neisseria meningitidis

Vaccinarea de rapel cu Nimenrix la subiecţii la care s-a efectuat anterior vaccinarea primară cu un vaccin monovalent (MenC-CRM) sau tetravalent meningococic conjugat (MenACWY-TT) a fost studiată la subiecţii cu vârsta de l2 luni și peste, care au fost vaccinați cu o doză de rapel. Au fost observate răspunsuri anamnestice intense la antigenul (antigenele) din vaccinul primar.

Răspunsul la Nimenrix la subiecţi vaccinaţi anterior cu un vaccin polizaharidic simplu anti-Neisseria meningitidis

În studiul MenACWY-TT-021 efectuat la subiecţi cu vârsta cuprinsă între 4,5-34 ani, imunogenitatea Nimenrix administrat la 30 - 42 de luni după vaccinarea cu un vaccin ACWY-PS a fost comparată cu imunogenitatea asociată Nimenrix administrat la subiecţi cu vârste corespunzătoare, nevaccinaţi cu niciun vaccin meningococic în ultimii 10 ani. S-a obţinut un răspuns imun (titru rSBA ≥ 8) împotriva tuturor serogrupurilor (A, C, W-135, Y), la toţi subiecţii, indiferent de istoricul vaccinării antimeningococice. MGT pentru rSBA au fost semnificativ mai scăzute la subiecţii cărora le fusese administrat vaccin ACWY-PS cu 30 - 42 de luni înainte de vaccinarea cu Nimenrix; cu toate acestea, 100% dintre subiecți au obținut titruri rSBA ≥ 8 pentru toate patru grupurile meningococice (A, C, W-135, Y) (vezi pct.4.4).

Agenţia Europeană pentru Medicamente a acordat o derogare de la obligaţia de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu Nimenrix la unul sau mai multe subgrupuri de copii şi adolescenţi în prevenirea bolii meningococice cauzate de Neisseria meningitidis de serogrup A, C, W-135 şi Y (vezi pct. 4.2 pentru informaţii privind utilizarea la copii şi adolescenţi).

5.2Proprietăţi farmacocinetice

Nu este cazul.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor privind evaluarea toleranţei locale, toxicităţii acute, toxicităţii după doze repetate, toxicităţii asupra funcţiei de reproducere/dezvoltării şi a fertilităţii.

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Pulbere:

Zahăr

Trometamol

Solvent:

Clorură de sodiu

Apă pentru preparate injectabile

6.2Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest vaccin nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

După reconstituire:

După reconstituire, vaccinul se va administra rapid. Cu toate că întârzierea administrării nu este recomandată, a fost demonstrată stabilitatea după reconstituire pentru 8 ore, la temperatura de 30°C. Dacă nu este utilizat în decurs de 8 ore, a nu se administra vaccinul.

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C - 8°C). A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condiţiile de păstrare a medicamentului după reconstituire, vezi pct. 6.3.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

Pulbere în flacon (sticlă tip I) cu dop (cauciuc butilic) şi solvent în seringă preumplută cu dop (cauciuc butilic).

Ambalaj cu 1 şi 10 seringi, cu sau fără ace.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Instrucţiuni pentru reconstituirea vaccinului cu solventul disponibil în seringă preumplută.

Nimenrix trebuie reconstituit prin adăugarea cantităţii totale de solvent din seringa preumplută în flaconul care conţine pulberea.

Pentru a ataşa acul la seringă, urmăriţi imaginea de mai jos. Cu toate acestea, este posibil ca seringa furnizată în cutia de Nimenrix să fie uşor diferită (fără filet) faţă de seringa prezentată în imagine. În acest caz, acul va fi ataşat fără înşurubare.

1.Ţinând corpul seringii într-o mână (evitaţi să ţineţi de pistonul seringii), se deşurubează capacul seringii prin

rotirea acestuia în sens invers acelor de ceasornic.

Pistonul seringii

Corpul seringii

Capacul seringii

2.Pentru a ataşa acul la seringă, se înşurubează acul

la seringă în sensul acelor de ceasornic, până când se percepe

blocarea acestuia (Vezi imagine).

3.Se îndepărtează

teaca de protecţie a acului, care,

în anumite situaţii, poate fi puţin rigidă.

Teaca de protecţie a acului

4.Se adaugă solventul la pulbere. După adăugarea solventului la pulbere, amestecul trebuie agitat bine, până când pulberea este complet dizolvată în solvent.

Vaccinul reconstituit este o soluţie limpede, incoloră.

Conţinutul vaccinului reconstituit trebuie inspectat vizual, pentru observarea particulelor străine şi/sau a modificărilor aspectului înainte de administrare. În eventualitatea observării oricăreia dintre acestea, vaccinul se aruncă.

După reconstituire vaccinul trebuie utilizat rapid.

Pentru administrarea vaccinului se va utiliza un ac nou.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Marea Britanie

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/12/767/001

EU/1/12/767/002

EU/1/12/767/003

EU/1/12/767/004

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 20 Aprilie 2012

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Nimenrix pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă în fiolă

Vaccin meningococic conjugat pentru serogrupurile A, C, W-135 şi Y

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

După reconstituire, 1 doză (0,5 ml) conţine:

 

Polizaharidă Neisseria meningitidis serogrup A 1

5 micrograme

Polizaharidă Neisseria meningitidis serogrup C 1

5 micrograme

Polizaharidă Neisseria meningitidis serogrup W-135 1

5 micrograme

Polizaharidă Neisseria meningitidis serogrup Y 1

5 micrograme

1 conjugată cu proteina transportoare pentru toxoidul tetanic

44 micrograme

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

 

3.

FORMA FARMACEUTICĂ

 

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă.

Pulberea sau masa compactă liofilizată este albă.

Solventul este limpede şi incolor.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Nimenrix este indicat pentru imunizarea activă a persoanelor începând cu vârsta de 6 săptămâni împotriva infecţiilor meningococice invazive determinate de Neisseria meningitidis serogrupurile A, C, W-135 şi Y.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Nimenrix trebuie utilizat conform recomandărilor oficiale.

Sugari cu vârsta de la 6 la 12 săptămâni

Schema de imunizare recomandată constă din trei doze, fiecare a câte 0,5 ml. Schema primară de imunizare la sugar constă în două doze, cu prima doză administrată începând cu vârsta de 6 săptămâni și cu un interval de 2 luni între administrarea dozelor. A treia doză (de rapel) este recomandată la vârsta de 12 luni (vezi pct. 5.1).

Copii cu vârsta începând de la 12 luni, adolescenţi şi adulţi

Trebuie administrată o singură doză de 0,5 ml.

În cazul anumitor persoane, administrarea unei a doua doze de Nimenrix poate fi considerată adecvată (vezi pct. 4.4).

Copii cu vârsta începând de la 12 luni, adolescenţi şi adulţi, vaccinați anterior

Nimenrix poate fi administrat ca doză de rapel la persoanele cărora le-a fost administrat anterior în cadrul schemei de vaccinare primară un vaccin meningococic polizaharidic simplu sau conjugat (vezi pct. 4.4 şi 5.1).

Mod de administrare

Imunizarea se va realiza numai prin injecţie intramusculară.

La sugari, locul de injectare recomandat este partea anterolaterală a coapsei. La persoanele începând cu vârsta de 1 an, locul de injectare recomandat este partea anterolaterală a coapsei sau muşchiul deltoid (vezi pct. 4.4 şi 4.5).

Pentru instrucţiuni privind reconstituirea medicamentului înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

În nicio circumstanţă Nimenrix nu trebuie să fie administrat pe cale intravasculară, intradermică sau subcutanată.

Înainte de vaccinare, buna practică clinică prevede efectuarea unei verificări a istoricului medical (în special privind vaccinările anterioare şi posibile efecte adverse) şi a unui examen clinic.

Întotdeauna este necesar să fie imediat disponibile tratamentul şi supravegherea medicală adecvate, în eventualitatea reacţiilor anafilactice rare care pot să apară în urma administrării vaccinului.

Afecţiune intercurentă

Vaccinarea cu Nimenrix trebuie amânată la subiecţii care prezintă o afecţiune febrilă acută severă. Prezenţa unei infecţii minore, cum este o răceală, nu trebuie să determine amânarea vaccinării.

Sincopă

Sincopa (leşinul) poate să apară după, sau chiar înaintea oricărei vaccinări, în special la adolescenţi, ca un răspuns psihogen la acul de seringă. Aceasta poate fi însoţită de câteva simptome neurologice, cum sunt tulburare temporară a vederii, paraestezie şi mişcări tonico-clonice ale membrelor în timpul recuperării. Pentru a preveni rănirea ca urmare a leşinului, este important să fie luate măsuri de precauţie.

Trombocitopenie şi tulburări de coagulare

Nimenrix se administrează cu precauţie la subiecţii cu trombocitopenie sau orice tulburare de coagulare, deoarece la aceşti subiecţi poate apărea sângerare după administrarea intramusculară.

Imunodeficienţă

Este posibil ca la pacienţii care utilizează tratament imunosupresor sau la pacienţii cu imunodeficienţă să nu se obţină un răspuns imun adecvat.

Siguranţa şi imunogenitatea nu au fost evaluate la pacienţii cu sensibilitate crescută la infecţia meningococică determinată de anumite afecţiuni cum sunt deficite ale componentelor terminale ale complementului şi asplenie anatomică sau funcţională. La aceste persoane este posibil să nu se obţină un răspuns imun adecvat.

Protecţie împotriva bolii meningococice

Nimenrix asigură protecţie numai împotriva Neisseria meningitidis serogrupurile A, C, W-135 şi Y. Acest vaccin nu protejează împotriva altor grupuri de Neisseria meningitidis.

Este posibil să nu se obţină un răspuns imun protector la toate persoanele vaccinate.

Efectul vaccinării anterioare cu vaccin meningococic polizaharidic simplu

Subiecţii vaccinaţi anterior cu un vaccin meningococic polizaharidic simplu şi vaccinaţi cu Nimenrix 30 - 42 luni mai târziu au prezentat o valoare a mediei geometrice a titrurilor (MGT), măsurată prin testul bactericid al complementului seric la iepure (rSBA), mai mică decât cea observată la subiecţii care nu fuseseră vaccinaţi cu niciun vaccin meningococic în ultimii 10 ani (vezi pct. 5.1). Nu se cunoaşte relevanţa clinică a acestei observaţii.

Efectul anticorpului pre-vaccinare asupra anatoxinei tetanice

Siguranţa şi imunogenitatea Nimenrix a fost evaluată când acesta a fost administrat secvenţial sau concomitent cu un vaccin conţinând anatoxinele difterică, tetanică și pertussis acelular, virusuri poliomielitice inactivate (1, 2 şi 3), antigen de suprafaţă al hepatitei B şi polizaharid al Haemophilus influenzae tip b (fosfat de poliribozilribitol, PRP) conjugat cu anatoxină tetanică (DTaP-HBV- IPV/Hib), în al doilea an de viaţă. Administrarea Nimenrix la o lună după vaccinul DTaP-HBV- IPV/Hib a determinat MGT rSBA mai reduse pentru grupurile A, C şi W-135, în comparaţie cu administrarea concomitentă (vezi pct. 4.5). Nu este cunoscută relevanţa clinică a acestei observaţii.

Răspunsurile imune la copii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 14 luni

Copiii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 14 luni au înregistrat răspunsuri rSBA similare la grupurile A, C, W-135 şi Y la o lună după administrarea unei doze de Nimenrix sau la o lună după administrarea a două doze de Nimenrix, la un interval de două luni. Administrarea unei dozei unice s-a asociat cu titruri mai scăzute ale testului bactericid al complementului seric la om (hSBA) la grupurile W-135 şi Y în comparaţie cu administrarea a două doze succesive la un interval de două luni. Au fost observate răspunsuri similare la grupurile A şi C după administrarea unei doze sau a două doze (vezi pct. 5.1). Nu este cunoscută relevanţa clinică a acestor rezultate. În cazul în care se consideră că un copil este expus unui risc special de îmbolnăvire cu boală meningococică invazivă ca urmare a expunerii la grupurile W-135 şi Y, se poate lua în considerare administrarea celei de-a doua doze de Nimenrix după un interval de 2 luni. Pentru detalii despre scăderea concentraţiilor de anticorpi împotriva grupului A sau grupului C după administrarea unei prime doze de Nimenrix la copiii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 23 de luni, vezi secţiunea Persistenţa titrurilor bactericide serice de anticorpi.

Persistenţa titrurilor bactericide serice de anticorpi

După administrarea Nimenrix există o scădere a titrurilor bactericide serice de anticorpi împotriva grupului A, utilizând la investigare complementul uman (hSBA) (vezi pct. 5.1).

Relevanţa clinică a reducerii concentraţiilor plasmatice de anticorpi hSBA-grup A nu este cunoscută. Cu toate acestea, dacă se anticipează că o persoană prezintă un risc deosebit de expunere la grupul A şi cu mai mult de aproximativ 1 an în urmă i-a fost administrată o doză de Nimenrix, se poate lua în considerare administrarea unei doze de rapel.

A fost observată o scădere a titrurilor de anticorpi pentru grupurile A, C, W-135 şi Y pe parcursul timpului. Relevanţa clinică a scăderii titrurilor de anticorpi nu este cunoscută. Se poate lua în considerare administrarea unei doze de rapel la subiecţii vaccinaţi la vârstă mică (12-36 luni) şi care prezintă în continuare un risc mare de expunere la boala meningococică determinată de grupurile A, C, W-135 sau Y (vezi pct. 5.1).

Efectul Nimenrix asupra concentraţiilor plasmatice de anticorpi anti-tetanos

Deşi a fost observată o creştere a concentraţiilor plasmatice de anticorpi anti-anatoxina tetanică (AT) după vaccinarea cu Nimenrix, Nimenrix nu înlocuieşte imunizarea împotriva tetanosului. Administrarea Nimenrix împreună cu sau cu o lună înainte de un vaccin care conţine AT în al doilea an de viaţă nu reduce răspunsul la AT şi nu are un impact semnificativ asupra siguranţei. Nu sunt disponibile date pentru subiecţi cu vârsta peste 2 ani.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

La sugari, Nimenrix poate fi administrat concomitent cu vaccinurile combinate DTaP-HBV-IPV/Hib şi cu vaccinul pneumococic conjugat 10-valent.

Începând cu vârsta de 1 an şi peste, Nimenrix poate fi administrat concomitent cu oricare dintre următoarele vaccinuri: vaccin hepatitic A (VHA) şi hepatitic B (VHB), vaccin rujeolic - urlian - rubeolic (ROR), vaccin rujeolic - urlian - rubeolic - varicelic (RORV), vaccin pneumococic conjugat 10-valent sau vaccin anti-gripal fără adjuvant.

De asemenea, în al doilea an de viaţă Nimenrix poate fi administrat concomitent cu vaccin combinat diftero-tetanic-pertussis acelular (DTaP), inclusiv combinaţia vaccinuri DTaP cu hepatitic B, poliomielitic inactivat sau Haemophilus influenzae tip b (HBV, IPV sau Hib), cum este vaccinul DTaP-HBV-IPV/Hib precum şi cu vaccinul pneumococic conjugat 13-valent.

Ori de câte ori este posibil, Nimenrix şi un vaccin care conţine anatoxină tetanică, cum este vaccinul DTaP-HBV-IPV/Hib, trebuie administrate concomitent sau Nimenrix trebuie administrat cu cel puţin o lună înainte de vaccinul care conţine anatoxină tetanică.

La o lună după administrarea simultană cu un vaccin pneumococic conjugat 10-valent, au fost observate valori mai mici ale mediei geometrice a concentraţiilor de anticorpi (MGC) şi ale MGT conform testului de opsonizare-fagocitare (OPA) pentru un serotip pneumococic (18 C conjugat cu proteina transportoare pentru toxoidul tetanic). Relevanţa clinică a acestei observaţii nu este cunoscută. Administrarea concomitentă nu a avut niciun impact asupra răspunsurilor imune la celelalte nouă serotipuri pneumococice.

În cazul în care Nimenrix trebuie utilizat concomitent cu un alt vaccin administrat injectabil, întotdeauna trebuie să se folosească locuri de injectare diferite.

Este posibil ca la pacienţii care utilizează tratament imunosupresor să nu se obţină un răspuns adecvat.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Datele provenite din utilizarea Nimenrix la gravide sunt limitate.

Studiile la animale nu au evidenţiat efecte toxice nocive directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltării embrio/fetale, naşterii sau dezvoltării post-natale (vezi pct. 5.3).

Nimenrix trebuie utilizat în timpul sarcinii doar când este absolut necesar şi dacă posibilele avantaje depăşesc riscurile potenţiale pentru făt.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă Nimenrix se excretă în laptele uman.

Nimenrix va fi utilizat în timpul alăptării numai atunci când posibilele avantaje depăşesc riscurile potenţiale.

Fertilitatea

Studiile la animale nu au evidenţiat efecte toxice nocive directe sau indirecte asupra fertilităţii.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, o parte dintre efectele menţionate la pct. 4.8 „Reacţii adverse” pot afecta capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranţă

Siguranţa Nimenrix a fost evaluată în studii clinice, după cum urmează:

O doză unică a fost administrată la 9621 subiecţi. Acest total a inclus 3079 copii (cu vârsta cuprinsă între 12 luni şi 23 luni), 909 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 5 ani, 990 copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 10 ani, 2317 adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 11 şi 17 ani) şi 2326 adulţi (cu vârsta de la 18 ani până la 55 ani).

În cadrul unui studiu separat, o doză unică de Nimenrix a fost administrată la 274 persoane cu vârsta de 56 de ani şi peste.

În cadrul unui studiu efectuat la sugari, cu vârsta între 6 şi 12 săptămâni în momentul administrării primei doze, la 1052 subiecţi s-a administrat cel puţin o doză dintr-o schemă primară cu 2 sau 3 doze de Nimenrix şi la 1008 subiecți s-a administrat o doză de rapel la vârsta de aproximativ 12 luni.

În grupurile de copii cu vârsta între 6-12 săptămâni şi între 12-14 luni, în cazul administrării a 2 doze de Nimenrix la un interval de 2 luni, prima şi a doua doză au determinat valori similare de reactogenitate locală şi sistemică.

Profilul reacţiilor adverse locale şi generale în cazul utilizării de Nimenrix ca doză de rapel după vaccinarea primară cu Nimenrix sau cu alte vaccinuri meningococice polizaharidice simple sau conjugate a fost similar cu profilul reacţiilor adverse locale şi generale observat după vaccinarea primară cu Nimenrix, cu excepţia simptomelor gastro-intestinale (inclusiv diareea, vărsăturile şi greaţa), care au fost foarte frecvente.

Lista reacţiilor adverse prezentate sub formă de tabel

Reacţiile adverse raportate sunt prezentate în funcţie de următoarele categorii de frecvenţă:

Foarte frecvente:

(≥ 1/10)

Frecvente:

(≥1/100 şi <1/10)

Mai puţin frecvente:

(≥1/1000 şi <1/100)

Rare:

(≥1/10000 şi <1/1000)

Foarte rare:

(<1/10 000)

Tabelul 1 prezintă reacţiile adverse raportate în studiile cu subiecţi cu vârsta de la 6 săptămâni până la 55 ani şi din experienţa de după punerea pe piaţă. Reacţiile adverse raportate la subiecţii cu vârsta > 55 ani au fost similare cu cele observate la adulţii mai tineri.Tabelul 1. Rezumatul sub formă de tabel al reacţiilor adverse clasificate pe aparate, sisteme şi organe

Aparate, sisteme şi organe

Frecvenţa

Reacţii adverse

 

 

 

Tulburări metabolice şi de

Foarte frecvente

Pierdere a apetitului alimentar

nutriţie

 

 

Tulburări psihice

Foarte frecvente

Iritabilitate

 

Mai puţin frecvente

Insomnie

 

 

Plâns

Tulburări ale sistemului

Foarte frecvente

Letargie

nervos

 

Cefalee

 

Mai puţin frecvente

Hipoestezie

 

 

Ameţeli

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente

Diaree

 

 

Vărsături

 

 

Greaţă*

Afecţiuni cutanate şi ale

Mai puţin frecvente

Prurit

ţesutului subcutanat

 

Erupţii cutanate tranzitorii**

Tulburări musculo-scheletice

Mai puţin frecvente

Mialgie

şi ale ţesutului conjunctiv

 

Durere la nivelul extremităţilor

Tulburări generale şi la nivelul

Foarte frecvente

Febră

locului de administrare

 

Edem la nivelul locului de injectare

 

 

Durere la nivelul locului de injectare

 

 

Eritem la nivelul locului de injectare

 

 

Fatigabilitate

 

Frecvente

Hematom la nivelul locului de injectare*

 

Mai puţin frecvente

Stare generală de rău

 

 

Induraţie la nivelul locului de injectare

 

 

Prurit la nivelul locului de injectare

 

 

Senzaţie de căldură la nivelul locului de

 

 

injectare

 

 

Anestezie la nivelul locului de injectare

 

Necunoscută***

Edem extins al membrului la nivelul căruia s-

 

 

a efectuat injectarea, în locul în care s-a

 

 

administrat vaccinul, asociat frecvent cu

 

 

eritem, uneori extins până la articulaţia

 

 

adiacentă sau edem al întregului membru la

 

 

nivelul căruia s-a efectuat injectarea.

*Greaţa şi hematomul la nivelul locului de injectare au apărut mai puţin frecvent la sugari **Erupţia cutanată tranzitorie a apărut frecvent la sugari

***RA identificată după punerea pe piaţă

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat niciun caz de supradozaj.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: vaccinuri, vaccinuri meningococice, codul ATC: J07AH08

Mecanism de acţiune

Anticorpii anti-capsulari anti-meningococ protejează împotriva bolilor meningococice prin activitatea bactericidă mediată de complement. Nimenrix induce producerea de anticorpi cu acţiune bactericidă împotriva polizaharidelor capsulare ale Neisseria meningitidis de serogrup A, C, W-135 şi Y, conform determinărilor prin teste care au utilizat fie complement de iepure (rSBA) fie complement uman (hSBA).

Imunogenitatea la sugari

În studiul clinic efectuat la sugari (MenACWY-TT-083), prima doză a fost administrată la vârsta de 6 până la 12 săptămâni, a doua doză a fost administrată după un interval de 2 luni şi o a treia doză (de rapel) a fost administrată la vârsta de aproximativ 12 luni. Au fost administrate concomitent DTaP- HBV-IPV/Hib şi un vaccin pneumococic 10-valent. Nimenrix a indus un răspuns umoral cu acţiune bactericidă împotriva celor patru grupuri meningococice. Răspunsul împotriva grupului C a fost non- inferior celui obţinut de vaccinurile aprobate MenC-CRM şi MenC-TT în ceea ce priveşte procentele titrurilor rSBA ≥8 la o lună după a doua doză. Vezi tabelul 2.

Tabelul 2: Răspunsurile umorale cu acţiune bactericidă (rSBA*) şi (hSBA**) la sugari după două doze administrate la distanţă de 2 luni şi după o doză de rapel la vârsta de 12 luni (studiul MenACWY-TT-083)

Grup

 

 

 

rSBA*

 

hSBA**

meningo-

Grup de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGT

 

MGT

cocic

vaccinuri

 

N

N

 

 

 

(IÎ

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

 

 

 

 

95%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După

 

97,4%

 

96,5%

 

 

(95,4;

(93,0;

 

 

doza 2(1)

(182; 227)

(131; 188)

A

Nimenrix

 

 

98,6)

 

 

98,6)

 

După

 

99,6%

 

99,5%

1007 (836;

 

 

 

 

 

 

doza de

(98,4;

(1412;

(97,4;

 

 

1214)

 

 

rapel(1)

 

99,9)

1725)

 

100)

 

 

După

 

98,7%

 

98,6%

 

 

(97,2;

(96,0;

 

 

doza 2(1)

(540; 693)

(1052; 1627)

 

Nimenrix

 

 

99,5)

 

 

99,7)

 

 

După

 

99,8%

 

99,5%

 

 

 

 

 

 

doza de

(98,8;

(1059;

(97,5;

 

 

(4086; 6100)

 

 

rapel(1)

 

100)

1308)

 

100)

 

 

După

 

99,6%

 

100%

 

 

(98,4;

(98,2;

 

vaccin

doza 2(1)

(850; 1079)

(2646; 3841)

C

MenC-

 

 

99,9)

 

 

100)

 

După

 

98,4%

 

 

100%

 

 

CRM

 

 

 

doza de

(96,8;

(98,3;

 

 

(920; 1202)

(4412; 6702)

 

 

rapel(1)

 

99,4)

 

100)

 

 

După

 

100%

 

100%

 

 

(99,2;

(1080;

(98,4;

 

vaccin

doza 2(1)

(2219; 3109)

 

MenC-

 

 

100)

1307)

 

100)

 

 

După

 

100%

 

100%

 

 

TT

 

 

 

doza de

(99,2;

(1776;

(98,3;

 

 

(4765; 6446)

 

 

rapel(1)

 

100)

2163)

 

100)

 

 

După

 

99,1%

 

100%

 

 

(97,8;

(1383;

(98,3;

 

 

doza 2(1)

(644; 882)

W

Nimenrix

 

 

99,8)

1862)

 

100)

 

După

 

99,8%

 

100%

 

 

 

 

 

 

doza de

(98,8;

(2485;

(98,3;

 

 

(4504; 5826)

 

 

rapel(1)

 

100)

3104)

 

100)

 

 

După

 

98,2%

 

97,7%

 

 

(96,6;

(94,6;

 

 

doza 2(1)

(419; 558)

(276; 390)

Y

Nimenrix

 

 

99,2)

 

 

99,2)

 

După

 

99,4%

 

100%

 

 

 

 

 

 

doza de

(99,1;

(98,3;

 

 

(787; 986)

(2498; 3493)

 

 

rapel(1)

 

99,9)

 

100)

Analiza imunogenităţii a fost efectuată la cohorta primară pentru evaluarea imunogenităţii, stabilită conform protocolului.

*testarea rSBA efectuată în laboratoarele Public Health England (PHE) din Marea Britanie **hSBA testată în laboratoarele GSK

(1) recoltare a probei de sânge efectuată la 21 - 48 zile post-vaccinare

Imunogenitatea la copii cu vârsta cuprinsă între 12-23 luni

În studiile clinice MenACWY-TT-039 şi MenACWY-TT-040 o doză unică de Nimenrix a indus răspunsuri rSBA împotriva celor patru grupuri meningococice, cu un răspuns împotriva serogrupului C comparabil cu cel produs de către vaccinul autorizat MenC-CRM în ceea ce priveşte procentele cu titruri de rSBA ≥ 8 (Tabelul 3).

Tabelul 3: Răspunsurile umorale cu acţiune bactericidă (rSBA*) la copii cu vârsta cuprinsă între 12-23 luni

Grup

Grup de vaccinuri

Studiul MenACWY-TT-039 (1)

Studiul MenACWY-TT-040 (2)

 

 

 

 

 

 

meningococic

N

≥ 8

MGT

N

≥ 8

MGT

 

 

 

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

 

 

 

 

 

 

 

99,7%

 

98,4%

A

Nimenrix

(2008;

(95,3;

(98,4; 100)

(2577; 3899)

 

 

 

2422)

 

99,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,7%

 

97,3%

 

Nimenrix

(93,7;

 

(98,4; 100)

(437; 522)

(672; 1021)

C

 

 

 

99,1)

 

 

 

 

 

 

vaccin MenC-

 

97,5%

 

98,2%

 

 

 

 

(92,9;

(93,8;

 

CRM

(170; 265)

(521; 918)

 

 

99,5)

 

99,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

98,4%

W-135

Nimenrix

(2453;

(95,4;

(99,0; 100)

(3269; 4949)

 

 

 

2932)

 

99,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

97,3%

Y

Nimenrix

(2473;

(93,8;

(99,0; 100)

(2522; 3979)

 

 

 

3013)

 

99,1)

 

 

 

 

 

 

Analiza imunogenităţii a fost efectuată la cohortele pentru evaluarea imunogenităţii, stabilite conform protocolului.

(1)recoltare a probei de sânge efectuată la 42 - 56 zile post-vaccinare

(2)recoltare a probei de sânge efectuată la 30 - 42 zile post-vaccinare * testate în laboratoarele GSK

De asemenea, în studiul MenACWY-TT-039 a fost măsurată activitatea bactericidă serică, ca şi criteriu secundar final de evaluare, utilizând ser uman ca sursă de complement (hSBA) (Tabel 4).

Tabelul 4: Răspunsurile umorale cu acţiune bactericidă (hSBA*) la copii cu vârsta cuprinsă între 12-23 luni

Grup

Grup de vaccinuri

N

Studiul MenACWY-TT-039 (1)*

≥ 8

MGT

meningococic

 

 

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

 

 

 

A

Nimenrix

77,2%

19,0

(72,4; 81,6)

(16,4;

22,1)

 

 

 

 

Nimenrix

98,5%

C

(96,6; 99,5)

(175;

219)

 

 

vaccin MenC-CRM

81,9%

40,3

 

 

(73,7; 88,4)

(29,5;

55,1)

 

 

 

W-135

Nimenrix

87,5%

48,9

(83,5; 90,8)

(41,2;

58,0)

 

 

 

Y

Nimenrix

79,3%

30,9

(74,5; 83,6)

(25,8;

37,1)

 

 

 

Analiza imunogenităţii a fost efectuată la cohorta pentru evaluarea imunogenităţii, stabilită conform protocolului

(1) recoltare a probei de sânge efectuată la 42 - 56 zile post-vaccinare * testate în laboratoarele GSK

În Studiul Men ACWY-TT-104 a fost evaluat, la o lună după ultima vaccinare, răspunsul imun după administrarea unei doze sau a două doze de Nimenrix, la un interval de 2 luni. Nimenrix a indus răspunsuri bactericide împotriva tuturor celor patru grupuri, similare din punct de vedere procentual

(%) cu titru rSBA ≥ 8 şi MGT după una sau două doze (Tabelul 5).

Tabelul 5: Răspunsurile umorale cu acţiune bactericidă (rSBA)* la copii cu vârsta cuprinsă între 12-14 luni

Grup

Grup de

Coordonată

 

Studiul MenACWY-TT-104 (1)

meningococic

vaccinuri

temporală

 

 

 

 

 

 

N

≥ 8

MGT

 

 

 

 

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

A

Nimenrix

După doza 1

97,8%

 

1 doză

 

 

(94,4, 99,4)

 

 

 

(1118, 1847)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

După doza 1

96,8%

 

2 doze

 

 

(92,8, 99,0)

 

 

 

(970, 1675)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După doza 2

98,0%

 

 

 

 

(94,3, 99,6)

(922, 1501)

C

Nimenrix

După doza 1

95,0%

 

1 doză

 

 

(90,7, 97,7)

 

 

 

(346, 592)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

După doza 1

95,5%

 

2 doze

 

 

(91,0, 98,2)

 

 

 

(281, 485)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După doza 2

98,7%

 

 

 

 

(95,3, 99,8)

(522, 783)

W-135

Nimenrix

După doza 1

95,0%

 

1 doză

 

 

(90,8, 97,7)

 

 

 

(1601, 2808)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

După doza 1

94,9%

 

2 doze

 

 

(90,3, 97,8)

 

 

 

(1511, 2728)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După doza 2

100%

 

 

 

 

(97,6, 100)

(2914, 4283)

Y

Nimenrix

După doza 1

92,8%

 

1 doză

 

 

(88,0, 96,1)

 

 

 

(705, 1285)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

După doza 1

93,6%

 

2 doze

 

 

(88,6, 96,9)

 

 

 

(692, 1258)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După doza 2

99,3%

 

 

 

 

(96,3, 100)

(944, 1360)

Analiza imunogenităţii a fost efectuată la cohorta pentru evaluarea imunogenităţii, stabilită conform protocolului

(1) recoltare a probei de sânge efectuată la 21-48 zile post-vaccinare * testate în laboratoarele Public Health England

De asemenea, în studiul MenACWY-TT-104 a fost măsurată activitatea bactericidă serică, ca şi criteriu secundar final de evaluare, utilizând hSBA. Nimenrix a indus răspunsuri bactericide mai crescute din punct de vedere procentual (%) cu titru hSBA ≥ 8 împotriva grupurilor W-135 şi Y atunci când au fost administrate două doze, în comparaţie cu situaţiile când s-a administrat o singură doză. Au fost observate răspunsuri similare din punct de vedere procentual (%) cu titru hSBA ≥ 8 în cazul grupurilor A şi C (Tabelul 6).

Tabelul 6: Răspunsurile umorale cu acţiune bactericidă (hSBA)* la copii cu vârsta cuprinsă între 12-14 luni

Grup

Grup de

Coordonată

 

Studiul MenACWY-TT-104 (1)

meningococic

vaccinuri

temporală

N

≥ 8

MGT

 

 

 

 

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

A

Nimenrix

După doza 1

95,9%

 

1 doză

 

 

(88,6, 99,2)

 

 

 

(87, 160)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

După doza 1

97,0%

 

2 doze

 

 

(89,5, 99,6)

 

 

 

(98, 180)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După doza 2

97,0%

 

 

 

 

(89,5, 99,6)

(126, 230)

C

Nimenrix

După doza 1

98,7%

 

1 doză

 

 

(93,1, 100)

 

 

 

(105, 220)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

După doza 1

95,7%

 

2 doze

 

 

(88,0, 99,1)

 

 

 

(110, 236)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După doza 2

100%

 

 

 

 

(94,8, 100)

(1278, 2404)

W-135

Nimenrix

După doza 1

62,5%

 

1 doză

 

 

(50,3, 73,6)

 

 

 

(16, 47)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

După doza 1

68,9%

 

2 doze

 

 

(55,7, 80,1)

 

 

 

(16, 43)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După doza 2

97,1%

 

 

 

 

(90,1, 99,7)

(550, 1041)

Y

Nimenrix

După doza 1

67,6%

 

1 doză

 

 

(55,5, 78,20)

 

 

 

(24, 71)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

După doza 1

64,3%

 

2 doze

 

 

(50,4, 76,6)

 

 

 

(18, 58)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După doza 2

95,3%

 

 

 

 

(86,9, 99,0)

(339, 775)

Analiza imunogenităţii a fost efectuată la cohorta pentru evaluarea imunogenităţii, stabilită conform protocolului

(1) recoltare a probei de sânge efectuată la 21-48 zile post-vaccinare *testate în laboratoarele GSK

Persistenţa răspunsului imun a fost evaluată prin titrurile rSBA şi hSBA până la 5 ani, la copiii vaccinaţi iniţial în studiul MenACWY-TT-027 (Tabelul 7).

Tabelul 7: Persistenţa după 5 ani la copii cu vârsta cuprinsă între 12-23 luni în momentul vaccinării (studiul MenACWY-TT-032; extensie a studiului 027)

Grup

 

Referinţă

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

menin-

Grup de

 

 

 

 

 

 

 

 

temporală

 

≥ 8

 

MGT

 

≥ 8

 

MGT

goco-

vaccinuri

N

 

N

 

(ani)

(IÎ 95%)

 

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

 

(IÎ 95%)

cic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,4%

 

35,1

52,3%

 

8,8

A

Nimenrix

 

(48,8; 78,1)

 

(19,4; 63,4)

 

(36,7; 67,5)

 

(5,4; 14,2)

 

 

 

 

 

73,5%

 

37,4

35,6%

 

5,2

 

 

 

 

 

 

(58,9; 85,1)

 

(22,1; 63,2)

(21,9: 51,2)

 

(3,4; 7,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,8%

 

97,8%

 

 

Nimenrix

 

(88,2; 99,9)

 

(62,7; 192)

 

(88,2; 99,9)

 

(214; 640)

 

 

 

 

 

 

 

77,6%

 

48,9

91,7%

 

 

 

 

 

C

 

(63,4; 88,2)

 

(28.5; 84.0)

(80,0; 97,7)

 

(124; 379)

 

 

 

 

 

 

vaccin

80,0%

 

70,0%

 

91,9

 

 

 

 

 

(44,4; 97,5)

 

(22,6; 832)

 

(34,8; 93,3)

 

(9,8; 859)

 

MenC-

 

 

 

 

 

 

 

 

63,6%

 

26,5

 

90,9%

 

 

CRM

 

 

 

(30,8; 89,1)

 

(6,5; 107)

(58,7; 99,8)

 

(21,2; 557)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0%

 

50,8

84,4%

 

76,9

W-135

Nimenrix

 

(44,3; 74,3)

 

(24,0; 108)

 

(70,5; 93,5)

 

(44,0; 134)

 

 

 

 

 

34,7%

 

18,2

82,6%

 

59,7

 

 

 

 

 

 

(21,7; 49,6)

 

(9,3; 35,3)

(68,6; 92,2)

 

(35,1; 101)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,2%

 

44,9

87,8%

 

74,6

Y

Nimenrix

 

(46,5; 76,2)

 

(22,6; 89,3)

 

(73,8; 95,9)

 

(44,5; 125)

 

 

 

 

 

42,9%

 

20,6

80,0%

 

70,6

 

 

 

 

 

 

(28,8; 57,8)

 

(10,9; 39,2)

(65,4; 90,4)

 

(38,7; 129)

 

 

 

 

 

 

 

Persistenţa imunogenităţii a fost analizată utilizând cohorta ATP corespunzătoare anului 5.

O supraestimare a titrurilor ar putea fi rezultatul unei interferenţe de selecţie, datorată în principal revaccinării subiecţilor cu titruri grup C rSBA <8 şi excluderea lor din cadrul referinţelor temporale ulterioare.

*testarea rSBA efectuată în laboratoarele PHE din Marea Britanie ** testată în laboratoarele GSK

Imunogenitatea la copii cu vârsta cuprinsă între 2-10 ani

În studiul MenACWY-TT-081, s-a demonstrat că Nimenrix este non-inferior altui vaccin aprobat MenC-CRM, din punct de vedere al răspunsului indus de vaccin împotriva grupului C [94,8% (IÎ 95%: 91,4; 97,1) şi, respectiv, 95,7% (IÎ 95%: 89,2; 98,8)]. Valorile MGT au fost mai mici pentru grupul la care s-a administrat Nimenrix [2795 (95% IÎ: 2393, 3263)], comparativ cu vaccinul MenC-CRM [5292 (IÎ 95%: 3815, 7340)].

În MenACWY-TT-038, s-a demonstrat că Nimenrix este non-inferior vaccinului aprobat ACWY-PS, din punct de vedere al răspunsului indus de vaccin împotriva celor patru serogrupuri (A, C, W-135 şi Y) (Vezi tabelul 8).

Tabelul 8: Răspunsurile umorale cu acţiune bactericidă (rSBA*) induse de Nimenrix şi de vaccinul ACWY-PS la copii cu vârsta cuprinsă între 2-10 ani, la 1 lună după vaccinare (studiul MenACWY-TT-038)

Grup

 

Nimenrix

 

 

Vaccin ACWY-PS

menin-

N

RV

MGT

N

RV

MGT

gococic

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

 

 

A

89,1%

64,6%

(86,3; 91,5)

(5998;

6708)

(57,4; 71,3)

(2023; 2577)

 

 

 

C

96,1%

89,7%

(94,4; 97,4)

(4342;

5335)

(85,1; 93,3)

(1043; 1663)

 

 

 

W-135

97,4%

82,6%

(95,9; 98,4)

(10873;

12255)

(77,2; 87,2)

(1815; 2565)

 

 

 

Y

92,7%

68,8%

(90,5; 94,5)

(10233;

11452)

(62,5; 74,6)

(2237; 3052)

 

 

 

Analiza imunogenităţii a fost efectuată la cohorta pentru evaluarea imunogenităţii, stabilită conform protocolului.

RV: răspunsul indus de vaccin, definit ca procent de subiecţi cu:

titruri rSBA 32 pentru subiecţii iniţial seronegativi (de exemplu, titru rSBA pre-vaccinare < 8)

o creştere de minimum 4 ori a titrurilor rSBA post-vaccinare, comparativ cu valoarea prevaccinare

la subiecţii iniţial seropozitivi (de exemplu, titru rSBA pre-vaccinare ≥ 8) * testate în laboratoarele GSK

Persistenţa răspunsului imun a fost evaluată la copiii vaccinaţi iniţial, în MenACWY-TT-081 (Tabelul 9).

Tabelul 9: Date privind persistenţa la 44 luni, la copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 10 ani la data vaccinării (studiul MenACWY-TT-088; extensie a studiului 081)

 

 

Referin-

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

Grup

Grup de

ţă

 

 

 

 

 

 

 

 

meningo-

tempo-

 

≥ 8

 

MGT

 

≥ 8

 

MGT

vaccinuri

N

 

N

 

cocic

 

rală

 

(IÎ 95%)

 

(IÎ 95%)

 

(IÎ 95%)

 

(IÎ 95%)

 

 

(luni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,5%

 

25,6%

 

4,6

A

Nimenrix

(80,9; 91,0)

 

(144; 267)

(16,9; 35,8)

 

(3,3; 6,3)

 

 

 

 

 

85,7%

 

25,8%

 

4,8

 

 

 

 

 

 

(79,9; 90,4)

 

(224; 423)

(17,1; 36,2)

 

(3,4; 6,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,6%

 

34,8

95,6%

 

75,9

 

Nimenrix

(57,4; 71,3)

 

(26,0; 46,4)

(89,0; 98,8)

 

(53,4; 108)

 

 

 

 

 

 

 

37,0%

 

14,5

76,8%

 

36,4

 

 

 

 

C

 

(30,1; 44,3)

 

(10,9; 19,2)

(66,2; 85,4)

 

(23,1; 57,2)

 

 

 

 

 

 

Vaccin

76,8%

 

86,5

90,9%

 

82,2

 

 

 

 

(65,1; 86,1)

 

(47,3; 158)

(75,7; 98,1)

 

(34,6; 196)

 

MenC-

 

 

 

 

 

 

 

 

45,5%

 

31,0

 

64,5%

 

38,8

 

CRM

 

 

 

(33,1; 58,2)

 

(16,6; 58,0)

(45,4; 80,8)

 

(13,3; 113)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,2%

 

84,9%

 

69,9

W-135

Nimenrix

(70,6; 82,9)

 

(149; 307)

(75,5; 91,7)

 

(48,2; 101)

 

 

 

 

 

68,3%

 

80,5%

 

64,3

 

 

 

 

 

 

(61,1; 74,8)

 

(72,5; 148)

(70,6; 88,2)

 

(42,7; 96,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,3%

81,3%

79,2

Y

Nimenrix

(75,1; 86,6)

(165; 314)

(71,8; 88,7)

(52,5; 119)

 

 

 

62,4%

78,9

82,9%

 

 

 

 

(55,1; 69,4)

(54,6; 114)

(72,5; 90,6)

(78,0; 206)

 

 

 

 

 

Analiza imunogenităţii a fost efectuată la cohorta ATP pentru evaluarea imunogenităţii, adaptată fiecărei referinţe temporale.

*testarea rSBA efectuată în laboratoarele PHE din Marea Britanie ** testată în laboratoarele GSK

Persistenţa răspunsului imun a fost evaluată prin hSBA, la 1 an după vaccinare, la copiii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 10 ani care au fost vaccinaţi iniţial în studiul MenACWY-TT-027 (Tabelul 10) (vezi pct.4.4).

Tabelul 10: Date privind persistenţa la 1 lună şi la 1 an post-vaccinare (hSBA*), la copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 10 ani

Grup

Grup de

 

1 lună post-vaccinare

 

Persistenţa la 1 an

vaccinuri

(studiul MenACWY-TT-027)

(studiul MenACWY-TT-028)

menin-

 

 

MGT

 

MGT

gococic

 

N

N

 

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

 

 

 

 

 

Nimenrix

80,0 %

53,4

16,3%

3,5

A

 

(71,1; 87,2)

(37,3; 76,2)

(9,8; 24,9)

(2,7; 4,4)

 

 

 

ACWY-PS

25,7%

4,1

5,7%

2,5

 

 

 

(12,5;43,3)

(2,6;6,5)

(0,7;19,2)

(1,9;3,3)

 

 

 

 

 

Nimenrix

89,1%

95,2%

C

 

(81,3;94,4)

(99,3;244)

(89,2;98,4)

(95,4;176)

 

 

 

ACWY-PS

39,5%

13,1

32,3%

7,7

 

 

 

(24,0;56,6)

(5,4;32,0)

(16,7;51,4)

(3,5;17,3)

 

 

 

 

 

Nimenrix

95,1%

100%

W-135

 

(89,0;98,4)

(99,9;178)

(96,5;100)

(218;302)

 

 

 

ACWY-PS

34,3%

5,8

12,9%

3,4

 

 

 

(19,1;52,2)

(3,3;9,9)

(3,6;29,8)

(2,0;5,8)

 

 

 

 

 

Nimenrix

83,1%

95,1

99,1%

Y

 

(73,7;90,2)

(62,4;145)

(94,9;100)

(213;330)

 

 

 

ACWY-PS

43,8%

12,5

33,3%

9,3

 

 

 

(26,4;62,3)

(5,6;27,7)

(18,6;51,0)

(4,3;19,9)

 

 

 

 

Analiza imunogenităţii a fost efectuată la cohorta pentru evaluarea imunogenităţii, stabilită conform protocolului.

*testată în laboratoarele GSK

Imunogenitatea la adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 11-17 ani şi adulţi cu vârsta ≥ 18 ani

Au fost efectuate două studii clinice, care au inclus adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 11-17 ani (studiul MenACWY-TT-036) şi adulţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 55 de ani (studiul MenACWY- TT-035), în cadrul cărora au fost administrate fie o doză de Nimenrix, fie o doză de vaccin ACWY- PS.

S-a demonstrat că Nimenrix este non-inferior imunologic vaccinului ACWY-PS, din punct de vedere al răspunsului indus de vaccin (Tabelul 11).

Tabelul 11: Răspunsurile umorale cu acţiune bactericidă (rSBA*) induse de Nimenrix şi de vaccinul ACWY-PS la adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 11-17 ani şi adulţi cu vârsta ≥ 18 ani, la 1 lună după vaccinare

Studiul

Grup

 

Nimenrix

 

Vaccin ACWY-PS

me-

N

 

 

N

 

 

(Intervalul de

RV

MGT

RV

MGT

ningo-

 

 

vârste)

 

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

 

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

cocic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

85,4%

77,5%

 

(82,1; 88,2)

(5557; 6324)

(70,9; 83,2)

(2612; 3326)

Studiul

 

 

 

C

97,4%

96,7%

MenACWY-

(95,8; 98,5)

(11939;14395)

(93,3; 98,7)

(6807; 9930)

 

 

 

TT-036

W-135

96,4%

87,5%

(11-17 ani)

(94,6; 97,7)

(7639; 8903)

(82,3; 91,6)

(2299; 3014)

 

 

 

 

Y

93,8%

78,5%

 

(91,6; 95,5)

(13168;15069)

(72,5; 83,8)

(4463; 5751)

 

 

 

 

 

A

80,1%

69,8%

 

(77,0; 82,9)

(3372; 3897)

(63,8; 75,4)

(1909; 2370)

Studiul

 

 

 

C

91,5%

92,0%

MenACWY-

(89,4; 93,3)

(8011; 9812)

(88,3; 94,9)

(6297; 8628)

 

 

 

TT-035

W-135

90,2%

85,5%

(18-55 ani)

(88,1; 92,1)

(4699; 5614)

(80,9; 89,4)

(2081; 2911)

 

 

 

 

Y

87,0%

78,8%

 

(84,6; 89,2)

(7100; 8374)

(73,6; 83,4)

(3782; 4921)

 

 

 

 

Analiza imunogenităţii a fost efectuată la cohorta pentru evaluarea imunogenităţii, stabilită conform protocolului.

RV: răspunsul indus de vaccin * testate în laboratoarele GSK

Persistenţa răspunsului imun a fost evaluată până la 5 ani după vaccinare, la adolescenţii vaccinaţi primar în studiul MenACWY-TT-036 (Tabelul 12).

Tabelul 12: Datele privind persistenţa la 5 ani (rSBA*) la adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 11-17 ani în momentul vaccinării

Grup

Refe-

 

Nimenrix

 

Vaccin ACWY-PS

rinţă

 

 

 

 

 

 

me-

 

 

 

 

 

 

tempo-

 

≥ 8

MGT

 

≥ 8

MGT

ningo-

N

N

cocic

rală

 

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

 

(IÎ 95%)

(IÎ 95%)

(ani)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,9%

82,7%

A

(90,1; 95,1)

(381; 527)

 

(75,6; 88,4)

(147; 288)

 

 

 

97,5%

93,0%

 

 

(94,5; 99,1)

(531; 781)

(85,4; 97,4)

(202; 433)

 

 

 

 

 

91,1%

86,0%

C

(88,1; 93,6)

(309; 446)

 

(79,4; 91,1)

(262; 580)

 

 

 

88,6%

87,1%

 

 

(83,8; 92,3)

(194; 318)

(78,3; 93,4)

(224; 599)

 

 

 

 

 

82,0%

30,0%

16,0

W-135

(78,1; 85,4)

(268; 426)

 

(22,8; 38,0)

(10,9; 23,6)

 

 

 

86,0%

34,9%

19,7

 

 

(80,9; 90,2)

(324; 588)

(24,9; 45,9)

(11,8; 32,9)

 

 

 

 

 

93,1%

58,0%

69,6

Y

(90,3; 95,3)

(620; 884)

(49,7; 66,0)

(44,6; 109)

 

 

 

96,6%

66,3%

 

 

(93,4; 98,5)

(824; 1214)

(55,3; 76,1)

(71,2; 219)

 

 

 

 

Analiza imunogenităţii a fost efectuată la cohorta ATP pentru persistenţă, adaptată fiecărei referinţe temporale.

*testarea rSBA efectuată în laboratoarele PHE din Marea Britanie

Persistenţa răspunsului imun a fost evaluată prin hSBA, până la 5 ani după vaccinare, la adolescenţi şi adulţi vaccinaţi iniţial, în MenACWY-TT-052 (Tabelul 13) (vezi pct.4.4).

Tabelul 13: Date privind persistenţa la 1 lună (studiul MenACWY-TT-052) şi la 5 ani (studiul MenACWY-TT-059) post-vaccinare (hSBA*) la adolescenţi şi adulţi cu vârsta cuprinsă între 11 şi 25 ani

Grup

Grup de

Referinţă

N

8 (IÎ 95%)

MGT (IÎ95%)

meningococic

vaccinuri

temporală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Nimenrix

Luna 1

82,0% (77,6; 85,9)

58,7

(48,6; 70,9)

An 1

29,1% (24,4; 34,2)

5,4 (4,5; 6,4)

 

 

An 5

48,9% (40,4; 57,5)

8,9

(6,8; 11,8)

C

Nimenrix

Luna 1

96,1% (93,5; 97,9)

(424; 668)

An 1

94,9% (92,0; 97,0)

(142; 207)

 

 

An 5

92,9% (87,3; 96,5)

94,6

(65,9; 136)

W-135

Nimenrix

Luna 1

91,0% (87,4; 93,9)

(96,8; 141)

An 1

98,5% (96,5; 99,5)

(173; 225)

 

 

An 5

87,0% (80,2; 92,1)

(76,3; 140)

Y

Nimenrix

Luna 1

95,1% (92,3; 97,0)

(208; 291)

An 1

97,8% (95,6; 99,0)

(237; 311)

 

 

An 5

94,4% (89,2; 97,5)

(174; 290)

Analiza imunogenităţii a fost efectuată la cohorta ATP pentru persistenţă, adaptată fiecărei referinţe temporale.

*testare efectuată în laboratoarele GSK

În cadrul unui studiu separat (MenACWY-TT-085), a fost administrată o doză unică de Nimenrix la 194 adulţi libanezi, cu vârsta de 56 de ani şi peste (dintre care 133 cu vârsta cuprinsă între 56-65 ani şi 61 cu vârsta > 65 ani). Procentul de subiecţi cu titruri rSBA (măsurat în cadrul laboratoarelor GSK)

128 înainte de vaccinare s-a încadrat între 45% (grup C) şi 62% (grup Y). Per total, la o lună după vaccinare, procentul de subiecţi vaccinaţi cu titruri rSBA ≥ 128 s-a încadrat între 93% (grup C) şi 97% (grup Y). În cadrul subgrupului cu vârsta > 65 ani, procentul de subiecţi vaccinaţi cu titruri rSBA

128 la o lună după vaccinare s-a încadrat între 90% (grup A) şi 97% (grup Y).

Răspunsul la rapel pentru subiecţi vaccinaţi anterior cu un vaccin polizaharidic meningococic conjugat anti-Neisseria meningitidis

Vaccinarea de rapel cu Nimenrix la subiecţii la care s-a efectuat anterior vaccinarea primară cu un vaccin monovalent (MenC-CRM) sau tetravalent meningococic conjugat (MenACWY-TT) a fost studiată la subiecţii cu vârsta de l2 luni și peste, care au fost vaccinați cu o doză de rapel. Au fost observate răspunsuri anamnestice intense la antigenul (antigenele) din vaccinul primar.

Răspunsul la Nimenrix la subiecţi vaccinaţi anterior cu un vaccin polizaharidic simplu anti-Neisseria meningitidis

În studiul MenACWY-TT-021 efectuat la subiecţi cu vârsta cuprinsă între 4,5-34 ani, imunogenitatea Nimenrix administrat la 30 - 42 de luni după vaccinarea cu un vaccin ACWY-PS a fost comparată cu imunogenitatea asociată Nimenrix administrat la subiecţi cu vârste corespunzătoare, nevaccinaţi cu niciun vaccin meningococic în ultimii 10 ani. S-a obţinut un răspuns imun (titru rSBA ≥ 8) împotriva tuturor serogrupurilor (A, C, W-135, Y), la toţi subiecţii, indiferent de istoricul vaccinării antimeningococice. MGT pentru rSBA au fost semnificativ mai scăzute la subiecţii cărora le fusese administrat vaccin ACWY-PS cu 30 - 42 de luni înainte de vaccinarea cu Nimenrix; cu toate acestea, 100% dintre subiecți au obținut titruri rSBA ≥ 8 pentru toate patru grupurile meningococice (A, C, W-135, Y) (vezi pct.4.4).

Agenţia Europeană pentru Medicamente a acordat o derogare de la obligaţia de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu Nimenrix la unul sau mai multe subgrupuri de copii şi adolescenţi în prevenirea bolii meningococice cauzate de Neisseria meningitidis de serogrup A, C, W-135 şi Y (vezi pct. 4.2 pentru informaţii privind utilizarea la copii şi adolescenţi).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Nu este cazul.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor privind evaluarea toleranţei locale, toxicităţii acute, toxicităţii după doze repetate, toxicităţii asupra funcţiei de reproducere/dezvoltării şi a fertilităţii.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Pulbere:

Zahăr

Trometamol

Solvent:

Clorură de sodiu

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

După reconstituire:

După reconstituire, vaccinul se va administra rapid. Cu toate că întârzierea administrării nu este recomandată, a fost demonstrată stabilitatea după reconstituire pentru 8 ore, la temperatura de 30°C. Dacă nu este utilizat în decurs de 8 ore, a nu se administra vaccinul.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C - 8°C). A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condiţiile de păstrare a medicamentului după reconstituire, vezi pct. 6.3.

6.5Natura şi conţnutul ambalajului

Pulbere în flacon (sticlă tip I) cu dop (cauciuc butilic) şi solvent în fiolă (sticlă tip I). Ambalaj cu 1, 10 şi 100 unităţi.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Instrucţiuni pentru reconstituirea vaccinului cu solventul disponibil în fiolă

Nimenrix trebuie reconstituit prin adăugarea cantităţii totale de solvent din fiolă în flaconul care conţine pulberea.

1.Se rupe vârful fiolei, se extrage solventul cu o seringă şi se adaugă solventul la pulbere.

2.Amestecul se agită energic, până la dizolvarea completă a pulberii în solvent.

Vaccinul reconstituit este o soluţie limpede, incoloră.

Conţinutul vaccinului reconstituit trebuie inspectat vizual, pentru observarea particulelor străine şi/sau a modificărilor aspectului înainte de administrare. În eventualitatea observării oricăreia dintre acestea, vaccinul se aruncă.

După reconstituire vaccinul trebuie utilizat rapid.

Pentru administrarea vaccinului se va utiliza un ac nou.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/12/767/005

EU/1/12/767/006

EU/1/12/767/007

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 20 Aprilie 2012

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate