Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Numient (levodopa / carbidopa) – Etichetare - N04BA02

Updated on site: 08-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiNumient
Cod ATCN04BA02
Substanţălevodopa / carbidopa
ProducătorImpax Laboratories Ireland Limited

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE/CARTON

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Numient 95 mg/23,75 mg capsule cu eliberare modificată Numient 145 mg/36,25 mg capsule cu eliberare modificată Numient 195 mg/48,75 mg capsule cu eliberare modificată Numient 245 mg/61,25 mg capsule cu eliberare modificată levodopa/carbidopa

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare capsulă conţine levodopa 95 mg şi carbidopa 23,75 mg (sub formă de monohidrat). Fiecare capsulă conţine levodopa 145 mg şi carbidopa 36,25 mg (sub formă de monohidrat) Fiecare capsulă conţine levodopa 195 mg şi carbidopa 48,75 mg (sub formă de monohidrat) Fiecare capsulă conţine levodopa 245 mg şi carbidopa 61,25 mg (sub formă de monohidrat)

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

25 capsule cu eliberare modificată

100 capsule cu eliberare modificată

240 capsule cu eliberare modificată

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

A se înghiți întreagă, a nu se mesteca.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

După deschiderea flaconului, a se utiliza în decurs de 60 zile.

Deschis:

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30 °C. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină şi de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Impax Laboratories Ireland Limited

56 Fitzwilliam Square

Dublin 2

Irlanda

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Numient 95 mg/23,75 mg capsule cu eliberare modificată

EU/1/15/1044/001 (25 capsule cu eliberare modificată)

EU/1/15/1044/002 (100 capsule cu eliberare modificată)

EU/1/15/1044/003 (240 capsule cu eliberare modificată)

Numient 145 mg/36,25 mg capsule cu eliberare modificată

EU/1/15/1044/004 (25 capsule cu eliberare modificată)

EU/1/15/1044/005 (100 capsule cu eliberare modificată)

EU/1/15/1044/006 (240 capsule cu eliberare modificată)

Numient 195 mg/48,75 mg capsule cu eliberare modificată

EU/1/15/1044/007 (25 capsule cu eliberare modificată)

EU/1/15/1044/008 (100 capsule cu eliberare modificată)

EU/1/15/1044/009 (240 capsule cu eliberare modificată)

Numient 245 mg/61,25 mg capsule cu eliberare modificată

EU/1/15/1044/010 (25 capsule cu eliberare modificată)

EU/1/15/1044/011 (100 capsule cu eliberare modificată)

EU/1/15/1044/012 (240 capsule cu eliberare modificată)

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Numient 95/23,75 mg

Numient 145/36,25 mg

Numient 195/48,75 mg

Numient 245/61,25 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR

FLACON/PEID

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Numient 95 mg/23,75 mg capsule cu eliberare modificată Numient 145 mg/36,25 mg capsule cu eliberare modificată Numient 195 mg/48,75 mg capsule cu eliberare modificată Numient 245 mg/61,25 mg capsule cu eliberare modificată levodopa/carbidopa

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare capsulă conţine 95 mg levodopa şi carbidopa 23,75 mg (sub formă de monohidrat) Fiecare capsulă conţine 145 mg levodopa şi carbidopa 36,25 mg (sub formă de monohidrat) Fiecare capsulă conţine 195 mg levodopa şi carbidopa 48,75 mg (sub formă de monohidrat) Fiecare capsulă conţine 245 mg levodopa şi carbidopa 61,25 mg (sub formă de monohidrat)

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

25 capsule cu eliberare modificată [capsule]

100 capsule cu eliberare modificată [capsule]

240 capsule cu eliberare modificată [capsule]

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

A se înghiţi întreagă, a nu se mesteca.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

După deschiderea flaconului, a se utiliza în decurs de 60 zile.

Deschis:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30 °C. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină şi de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Sigla Impax

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Numient 95 mg/23,75 mg capsule cu eliberare modificată

EU/1/15/1044/001 (25 capsule cu eliberare modificată)

EU/1/15/1044/002 (100 capsule cu eliberare modificată)

EU/1/15/1044/003 (240 capsule cu eliberare modificată)

Numient 145 mg/36,25 mg capsule cu eliberare modificată

EU/1/15/1044/004 (25 capsule cu eliberare modificată)

EU/1/15/1044/005 (100 capsule cu eliberare modificată)

EU/1/15/1044/006 (240 capsule cu eliberare modificată)

Numient 195 mg/48,75 mg capsule cu eliberare modificată

EU/1/15/1044/007 (25 capsule cu eliberare modificată)

EU/1/15/1044/008 (100 capsule cu eliberare modificată)

EU/1/15/1044/009 (240 capsule cu eliberare modificată)

Numient 245 mg/61,25 mg capsule cu eliberare modificată

EU/1/15/1044/010 (25 capsule cu eliberare modificată)

EU/1/15/1044/011 (100 capsule cu eliberare modificată)

EU/1/15/1044/012 (240 capsule cu eliberare modificată)

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate