Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ocaliva (obeticholic acid) – Rezumatul caracteristicilor produsului - A05AA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiOcaliva
Cod ATCA05AA04
Substanţăobeticholic acid
ProducătorIntercept Pharma Ltd

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacții adverse suspectate. Vezi pct. 4.8 pentru modul de raportare a reacțiilor adverse.

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

OCALIVA 5 mg comprimate filmate

OCALIVA 10 mg comprimate filmate

2.COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

OCALIVA 5 mg comprimate filmate

Fiecare comprimat filmat conține acid obeticolic 5 mg.

OCALIVA 10 mg comprimate filmate

Fiecare comprimat filmat conține acid obeticolic 10 mg.

Pentru lista tuturor excipienților, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat (comprimat)

OCALIVA 5 mg comprimate filmate

Comprimat galben, rotund, de 8 mm ștanțat cu „INT” pe o parte și „5” pe cealaltă parte.

OCALIVA 10 mg comprimate filmate

Comprimat galben, triunghiular, de 7,6 mm X 7,4 mm, ștanțat cu „INT” pe o parte și „10” pe cealaltă parte.

4.DATE CLINICE

4.1Indicații terapeutice

OCALIVA este indicat pentru tratamentul colangitei biliare primitive (cunoscută și sub denumirea de ciroză biliară primitivă) în combinație cu acidul ursodeoxicolic (UDCA) la adulți cu răspuns inadecvat la UDCA sau ca monoterapie la adulți care nu pot tolera UDCA.

4.2Doze și mod de administrare

Doze

Doza inițială este de 5 mg o dată pe zi.

În funcție de evaluarea tolerabilității, după 6 luni doza trebuie crescută la 10 mg o dată pe zi pentru a obține răspunsul optim.

Nu este necesară nicio ajustare a dozei concomitente de UDCA la pacienții cărora li se administrează acid obeticolic.

Gestionarea și ajustarea dozei în caz de prurit sever

Strategiile de management includ adăugarea de rășini care leagă acidul biliar sau de antihistaminice.

Pentru pacienți care prezintă intoleranță severă din cauza pruritului, se va lua în considerare una dintre următoarele:

Reducerea dozei de acid obeticolic la:

5 mg o dată la două zile, pentru pacienți care nu tolerează 5 mg o dată pe zi

5 mg o dată pe zi, pentru pacienți care nu tolerează 10 mg o dată pe zi

Întreruperea temporară a dozelor de acid obeticolic timp de până la 2 săptămâni, urmată de reluarea cu doză redusă.

Continuați să creșteți doza la 10 mg o dată pe zi, cum este tolerată, pentru a obține răspunsul optim.

Luați în considerare întreruperea tratamentului cu acid obeticolic la pacienții care continuă să prezinte prurit intolerabil persistent.

Grupe speciale de pacienți Vârstnici (≥ 65 ani)

Există date limitate referitoare la pacienți vârstnici. Nu este necesară ajustarea dozei la pacienți vârstnici (vezi pct. 5.2).

Pacienți cu insuficiență renală

Există date limitate referitoare la pacienți cu insuficiență renală ușoară și moderată și nu există date cu privire la insuficiența renală severă. Nu este necesară ajustarea dozei la pacienți cu insuficiență renală (vezi pct. 5.2).

Pacienți cu insuficiență hepatică

Există date limitate referitoare la pacienți cu insuficiență hepatică moderată și severă. Doza inițială recomandată în cazul insuficienței hepatice moderate (scorul Child-Pugh B) și severe (scorul Child-Pugh C) este 5 mg o dată pe săptămână. Dacă nu s-a obținut o reducere adecvată a fosfatazei alcaline și/sau a bilirubinei totale după 3 luni cu OCALIVA 5 mg o dată pe săptămână, iar pacientul tolerează medicamentul, creșteți doza de OCALIVA la 5 mg de două ori pe săptămână (la interval de cel puțin trei zile între doze) și, ulterior, la 10 mg de două ori pe săptămână (la interval de cel puțin trei zile între doze) în funcție de răspuns și tolerabilitate. Nu este necesară ajustarea dozei în cazul insuficienței hepatice ușoare (scorul Child-Pugh A) (vezi pct. 4.4 și 5.2).

Copii și adolescenți

Nu există o utilizare relevantă a acidului obeticolic la copii și adolescenți în tratamentul colangitei biliare primitive (CBP).

Mod de administrare

Comprimatul se ia pe cale orală cu sau fără alimente.

Pentru pacienții care iau rășini care leagă acizii biliari, se va administra acid obeticolic cu cel puțin 4-6 ore înainte de sau la 4-6 ore după luarea unei rășini care leagă acidul biliar sau la un interval cât mai mare posibil (vezi pct. 4.5).

4.3Contraindicații

Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1. Obstrucție biliară completă.

4.4Atenționări și precauții speciale pentru utilizare

Reacții adverse în legătură cu ficatul

S-au observat creșteri de alanin aminotransferază (ALT) și aspartat aminotransferază (AST) la pacienți care iau acid obeticolic. S-au observat, de asemenea, semne clinice și simptome de decompensare hepatică. Aceste evenimente s-au produs chiar și în prima lună de tratament. Reacțiile adverse legate de ficat au fost observate în principal la doze mai mari decât doza maximă recomandată de 10 mg o dată pe zi (vezi pct. 4.9). Pacienții se vor monitoriza în timpul tratamentului cu OCALIVA pentru

creșteri ale valorilor testelor biochimice hepatice și apariția unor evenimente adverse legate de ficat. Pentru pacienți cu insuficiență hepatică moderată (scorul Child-Pugh B) și severă (scorul Child-Pugh C) (vezi pct. 4.2 și 5.2) sunt necesare ajustări ale dozelor.

Prurit sever

S-a raportat prurit sever la 23% dintre pacienții tratați în ramura OCALIVA 10 mg, la 19% dintre pacienții din ramura de titrare OCALIVA și la 7% dintre pacienții din ramurile cu placebo. Timpul mediu de instalare a pruritului sever a fost de 11, 158 și 75 de zile pentru pacienți din ramurile cu OCALIVA 10 mg, titrare OCALIVA și placebo. Strategiile de management includ adăugarea de rășini care leagă acizii biliari sau de antihistaminice, reducerea dozelor, reducerea frecvenței dozelor și/sau întreruperea temporară a dozelor (vezi pct. 4.2 și 4.8).

4.5Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

Medicamente care sunt afectate de acidul obeticolic

Warfarina

Raportul normalizat internațional (INR) este redus în urma coadministrării de warfarină și acid obeticolic. Se va monitoriza INR și doza de warfarină va fi ajustată dacă este necesar, pentru a menține domeniul țintă INR în cazul coadministrării de acid obeticolic și warfarină.

Interacțiune cu substraturile CYP1A2 cu index terapeutic mic

Acidul obeticolic poate crește expunerea la medicamente administrate concomitent care sunt substraturi CYP1A2. Se recomandă monitorizarea terapeutică a substraturilor CYP1A2 cu indice terapeutic mic (de exemplu teofilină și tizanidină).

Medicamente care influențează acidul obeticolic

Rășini care leagă acizii biliari

Rășinile care leagă acizii biliari, de exemplu, colestiramina, colestipolul sau colesevelamul, absorb și reduc absorbția acizilor biliari și pot reduce eficacitatea acidului obeticolic. Dacă sunt administrate concomitent rășini care leagă acizii biliari, se va lua acid obeticolic cu cel puțin 4-6 ore înainte de sau la 4-6 ore după luarea unei rășini care leagă acidul biliar sau la un interval cât mai mare posibil.

4.6Fertilitatea, sarcina și alăptarea

Sarcina

Datele provenite din utilizarea acidului obeticolic la femeile gravide sunt inexistente. Studiile la animale nu au evidențiat efecte toxice dăunătoare directe sau indirecte asupra funcției de reproducere (vezi pct. 5.3). Ca măsură de precauție, este de preferat să se evite utilizarea acidului obeticolic în timpul sarcinii.

Alăptarea

Nu se cunoaște dacă acidul obeticolic se excretă în laptele uman. Pe baza studiilor la animale și a farmacologiei avute în vedere, nu se anticipează ca acidul obeticolic să interacționeze cu alăptarea sau creșterea sau dezvoltarea unui copil alăptat. Trebuie luată decizia fie de a întrerupe alăptarea/de a se abține de la tratamentul cu acid obeticolic având în vedere beneficiul alăptării pentru copil și beneficiul tratamentului pentru femeie (vezi pct. 5.3).

Fertilitatea

Nu sunt disponibile date privind fertilitatea la oameni. Studiile la animale nu indică efecte directe sau indirecte asupra fertilității sau reproducerii (vezi pct. 5.3).

4.7Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Acidul obeticolic nu are nicio influență sau are influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8Reacții adverse

Rezumatul profilului de siguranță

Reacțiile adverse cele mai frecvent raportate au fost pruritul (63%) și fatigabilitatea (22%). Reacțiile adverse care au condus la întrerupere au fost 1% în ramura de titrare OCALIVA și 11% în ramura OCALIVA 10 mg. Cea mai comună reacție adversă conducând la întrerupere a fost pruritul. Majoritatea cazurilor de prurit s-au produs în prima lună de tratament și au avut tendința de rezolvare în timp la continuarea dozei.

Lista tabelară a reacțiilor adverse

Reacțiile adverse raportate cu OCALIVA în Faza III a studiului clinic sunt enumerate în tabelul următor în funcție de clasa de organe și frecvență conform sistemului MedDRA. Frecvențele sunt definite ca: foarte frecvente (1/10), frecvente (1/100 și < 1/10), mai puțin frecvente (≥ 1/1.000 și < 1/100), rare (≥ 1/10.000 și < 1/1.000), foarte rare (< 1/10.000) și cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Tabelul 1. Frecvența reacțiilor adverse la pacienți CBP*

Aparate, sisteme și organe

Foarte frecvente

Frecvente

Tulburări endocrine

 

Anomalie a funcției tiroidiene

Tulburări ale sistemului nervos

 

Amețeală

Tulburări cardiace

 

Palpitații

Tulburări respiratorii, toracice

 

Durere orofaringiană

și mediastinale

 

 

Tulburări gastro-intestinale

Durere și disconfort

Constipație

 

abdominal

 

Afecțiuni cutanate și ale

Prurit

Eczeme, urticarie

țesutului subcutanat

 

 

Tulburări musculo-scheletice

 

Artralgie

și ale țesutului conjunctiv

 

 

Tulburări generale și la nivelul

Fatigabilitate

Edem periferic, febră

locului de administrare

 

 

* Reacțiile adverse sunt definite ca evenimente care se produc la o rată mai mare sau egală cu 5% ramura pacienților tratați cu acid obeticolic la o incidență mai mare sau egală de 1% peste cea din ramura placebo.

Descrierea reacțiilor adverse selectate

Prurit

Aproximativ 60% dintre pacienți au avut un istoric de prurit la înregistrarea în studiul în faza III. Pruritul emergent la tratament a debutat în general în cursul primei luni după inițierea tratamentului.

Comparativ cu pacienții care au început cu 10 mg o dată pe zi în grupul cu OCALIVA 10 mg, pacienții din ramura de titrare cu OCALIVA au prezentat o incidență mai mică a pruritului (70%, respectiv 56%) și o rată de întrerupere din cauza pruritului (10%, respectiv 1%).

Procentajele de pacienți care au necesitat intervenții (adică ajustări ale dozei, întreruperi ale tratamentului sau inițierea administrării de antihistaminice sau rășini care leagă acizii biliari) au fost 41% în ramura OCALIVA 10 mg, 34% în grupul de titrare OCALIVA și 19% în grupul placebo.

Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Este importantă raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată prin intermediul sistemului național de raportare, astfel cum este menționat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Cea mai mare expunere la doză unică de acid obeticolic la voluntari sănătoși a fost de 500 mg. Doze repetate de 250 mg au fost administrate timp de 12 zile consecutive și unii subiecții au prezentat prurit și creșteri reversibile ale transaminazelor hepatice. La pacienți cu CBP care au primit OCALIVA

25 mg o dată pe zi (de 2,5 ori cea mai mare doză recomandată) sau 50 mg o dată pe zi (de 5 ori cea mai mare doză recomandată), s-au raportat o creștere dependentă de doză a reacțiilor adverse în legătură cu ficatul (de exemplu ascită, colangită biliară, icter nou) și creșteri ale valorilor transaminazelor și bilirubinei (până la de trei ori mai mari decât limita normal superioară [LNS]). În caz de supradoză, pacienții trebuie urmăriți cu atenție și să li se acorde tratament simptomatic, după caz.

5.PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăți farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Preparate cu acid biliar, codul ATC: A05AA04

Mecanism de acțiune

Acidul obeticolic este un agonist selectiv și puternic pentru receptorul farnesoid X (FXR), un receptor nuclear exprimat la concentrații ridicate în ficat și intestin. FXR este considerat un regulator important al acizilor biliari și al căilor infamatorii, fibrotice și metabolice. Activarea FXR reduce concentrațiile acizilor biliari în hepatocitul intracelular prin suprimarea sintezei de novo din colesterol, precum și prin creșterea transportului de acizi biliari din hepatocite. Aceste mecanisme limitează dimensiunea globală a volumului de acizi biliari circulanți odată cu promovarea colerezei, reducând astfel expunerea hepatică la acizi biliari.

Eficacitate și siguranță clinică

Un studiu de Faza III randomizat, dublu orb, cu control placebo, cu grup paralel pe 12 luni (POISE) a evaluat siguranța și eficacitatea OCALIVA la 216 pacienți cu CBP care au luat UDCA timp de minim 12 luni (doză stabilă ≥3 luni) sau nu au putut tolera UDCA și nu au primit UDCA timp de ≥3 luni.

Pacienții au fost incluși în studiu dacă fosfataza alcalină (ALP) a fost mai mare sau egală cu de 1,67 ori limita normală superioară (LNS) și/sau bilirubina totală a fost mai mare ca 1× LNS dar sub

2 x LNS. Pacienții au fost randomizați (1:1:1) pentru a primi o dată pe zi placebo, OCALIVA 10 mg, sau titrare OCALIVA (5 mg titrate la 10 mg la 6 luni în funcție de răspunsul terapeutic/tolerabilitate). Majoritatea pacienților (93%) au primit tratament în combinație cu UDCA și un număr mic de pacienți (7%) care nu au putut tolera UDCA au primit placebo, OCALIVA (10 mg) sau titrare OCALIVA

(5 mg până la 10 mg) ca monoterapie. ALP și bilirubina totală au fost evaluate ca variabile categorice în obiectivul compozit principal, precum și ca variabile continue în timp.

Populația studiului a fost predominant feminină (91%) și albă (94%). Vârsta medie a fost 56 de ani, cu majoritatea pacienților sub 65 de ani. Valorile medii de referință ale ALP au fost între 316 U/l și

327 U/l. Valorile medii de referință ale bilirubinei totale au fost de la 10 μmol/l la 12 μmol/l în ramurile de tratament, cu 92% dintre pacienți în limitele normale.

Tratamentul cu OCALIVA 10 mg sau titrare OCALIVA (5 mg la 10 mg) au dus la creșteri semnificative clinic și statistic (p < 0,0001) relativ la placebo ale numărului de pacienți care au atins obiectivul compozit principal în toate momentele studiului (vezi Tabelul 2). Răspunsurile s-au produs începând cu 2 săptămâni și au fost dependente de doză (OCALIVA 5 mg comparativ cu 10 mg la

6 luni, p=0,0358).

Tabelul 2. Procentul de pacienți cu CBP care au atins obiectivul compozit principala în lunile 6 și 12 cu sau fără UDCAb

 

OCALIVA

OCALIVA

Placebo

 

10 mgc

Titrarec

 

(N = 73)

 

(N = 73)

(N = 70)

 

 

Luna 6

 

 

 

 

 

 

 

Respondenți, n (%)

37 (51)

24 (34)

5 (7)

Corespunzător la IÎ 95%

39%, 62%

23%, 45%

1%, 13%

valoare pd

<0,0001

<0,0001

NA

Luna 12

 

 

 

 

 

 

 

Respondenți, n (%)

35 (48)

32 (46)

7 (10)

Corespunzător la IÎ 95%

36%, 60%

34%, 58%

4%, 19%

valoare pd

<0,0001

<0,0001

NA

Componente ale obiectivului principale

 

 

ALP sub 1,67 ori LNS, n

40 (55)

33 (47)

12 (16)

(%)

 

 

 

Reducerea ALP de minim

57 (78)

54 (77)

21 (29)

15%, n (%)

 

 

 

Bilirubina totală mai puțin

 

 

 

sau egal cu de 1 ori LNSf,

60 (82)

62 (89)

57 (78)

n (%)

 

 

 

a Procentajul de subiecți care au realizat un răspuns, definit ca o valoare ALP mai mică de 1,67 ori LNS, bilirubina totală în limitele normale și o reducere a ALP de minim 15%. Valorile lipsă au fost considerate

non-răspuns. Testul Fisher exact a fost folosit pentru a calcula Intervalele de Încredere (IÎ) 95%.

bÎn cadrul studiului au existat 16 pacienți (7%) care au avut intoleranță și nu au primit concomitent UDCA: 6 pacienți (8%) din ramura OCALIVA 10 mg, 5 pacienți (7%) din ramura de titrare OCALIVA și 5 pacienți (7%) din ramura placebo.

cPacienții au fost randomizați (1:1:1) pentru a primi OCALIVA 10 mg o dată pe zi în toate cele 12 luni ale studiului sau titrare OCALIVA (5 mg o dată pe zi în primele 6 luni, cu opțiunea de creștere la 10 mg o dată pe zi în timpul ultimelor 6 luni dacă pacientul a tolerat OCALIVA dar a avut ALP de 1,67 ori mai mare ca LNS sau mai mult și/sau bilirubina totală mai mare ca LNS, sau mai mică decât reducerea de 15% a ALP) sau placebo.

dGrupurile de titrare OCALIVA și cu OCALIVA 10 mg comparativ cu grupul cu placebo. Valorile p sunt obținute pe baza testului Cochran–Mantel–Haenszel stratificat după intoleranța la UDCA și ALP pre-tratament mai mare decât 3 x LNS și/sau AST mai mare decât 2 x LNS și/sau bilirubina totală mai mare decât LNS.

eRatele de răspuns au fost calculate pe baza analizei cazurilor observate (adică, [n=respondent observat]/[N= Populație cu Intenție de tratament (ITT)]); procentajele pacienților cu valori în Luna 12 sunt 86%, 91% și 96% pentru ramurile OCALIVA 10 mg, respectiv titrare OCALIVA și placebo.

fValoarea de referință medie pentru bilirubina totală a fost 0,65 mg/dl, și a fost în limite normale (adică mai mică sau egală cu LNS) la 92% dintre pacienții înscriși.

Reducerea medie a ALP

Reducerile medii ale ALP au fost observate încă din Săptămâna 2 și s-au menținut până în Luna 12 pentru pacienți la care s-a menținut aceeași doză pe parcursul celor 12 luni. Pentru pacienții din ramura de titrare OCALIVA a căror doză de OCALIVA a fost crescută de la 5 mg o dată pe zi la

10 mg o dată pe zi s-au observat reduceri suplimentare ale ALP în luna 12 la majoritatea pacienților.

Reducerea medie a gama – glutamiltransferazei (GGT)

Reducerea medie (IÎ 95%) a GGT a fost 178 (137, 219) U/l în grupul cu OCALIVA 10 mg, 138 (102, 174) U/l în ramura cu titrare OCALIVA și 8 (-48, 32) U/l în ramura cu placebo.

Monoterapie

Cincizeci și unu de pacienți cunoscuți cu CBP cu valori ALP de 1,67 ori peste LNS sau mai mari și/sau bilirubina totală mai mare decât LNS au fost evaluați cu privire la răspunsul biochimic la

OCALIVA în monoterapie (24 pacienți au primit OCALIVA 10 mg o dată pe zi și 27 pacienți au primit placebo) într-o analiză combinată a datelor unui studiu din faza III randomizat, dublu orb, cu control placebo de 12 luni (POISE) și ale unui studiu randomizat, dublu orb, cu control placebo, de 3 luni. În luna 3, 9 (38%) pacienții tratați cu OCALIVA au obținut un răspuns la obiectivul compozit, comparativ cu 1 pacient (4%) tratat cu placebo. Reducerea medie (IÎ 95%) a ALP la pacienții tratați cu OCALIVA a fost 246 (165, 327) U/l comparativ cu o creștere de 17 (-7, 42) U/l la pacienții tratați cu placebo.

Copii și adolescenți

Agenția Europeană pentru Medicamente a acordat o derogare de la obligația de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu acid obeticolic la toate subgrupele de copii și adolescenți în CBP (vezi pct. 4.2 pentru informații privind utilizarea la copii și adolescenți).

Acest medicament a fost autorizat conform unei proceduri numite „aprobare condiționată”. Aceasta înseamnă că sunt așteptate date suplimentare referitoare la acest medicament. Agenția Europeană pentru Medicamente va revizui cel puțin în fiecare an orice informații noi disponibile și acest RCP va fi actualizat, după cum va fi necesar.

5.2Proprietăți farmacocinetice

Absorbție

Acidul obeticolic este absorbit iar concentrațiile plasmatice de vârf (Cmax) apar la un timp mediu (tmax) de aproximativ 2 ore. Coadministrarea cu alimente nu influențează gradul de absorbție al acidului obeticolic.

Distribuție

Legarea acidului obeticolic și a conjugatelor sale de proteinele din plasma umană este mai mare de 99%. Volumul de distribuție al acidului obeticolic este de 618 l. Volumul de distribuție pentru conjugatelor cu glicină și taurină ale acidului obeticolic nu a fost determinat.

Metabolizare

Acidul obeticolic este conjugat cu glicină sau taurină în ficat și secretat în bilă. Aceste conjugate cu glicină și taurină ale acidului obeticolic sunt absorbite în intestinul subțire conducând la recircularea enterohepatică. Conjugatele pot fi deconjugate în ileus și colon de către microflora intestinală, conducând la conversia acidului obeticolic, care poate fi reabsorbit sau excretat în fecale, principala rută de eliminare.

După administrarea zilnică a acidului obeticolic a existat o acumulare a conjugatelor cu glicină și taurină ale acidului obeticolic care au activități farmaceutice in vitro similare cu cele ale medicamentului părinte. Rapoartele metabolit-medicament părinte ale conjugatelor cu glicină și taurină ale acidului obeticolic au fost de 13.8, respectiv 12,3, după administrarea zilnică. Un al treilea metabolit suplimentar al acidului obeticolic, 3-gluconurida, se formează dar se consideră că are activitate farmacologică minimă.

Eliminare

După administrarea de acid obeticolic marcat radioactiv, mai mult de 87% se elimină prin fecale. Excreția urinară este sub 3%.

Liniaritate/Non-liniaritate

În urma administrării de doze multiple de 5, 10 și 25 mg o dată pe zi timp de 14 zile, expunerile sistemice la acidul obeticolic cresc proporțional cu doza. Expunerile conjugatelor cu glicină și taurină ale acidului obeticolic și acidului obeticolic total cresc mai mult decât proporțional cu doza.

Grupe speciale de pacienți

Vârstnici

Există date farmacocinetice limitate privind pacienții vârstnici (≥ 65 ani). Analiza farmacocinetică a populației, realizată folosind date de la pacienți în vârstă de până la 65 de ani, a indicat că vârsta nu se așteaptă să influențeze semnificativ clearence-ul acidului obeticolic din circulația sanguină.

Copii și adolescenți

Nu s-au efectuat studii farmacocinetice cu acidul obeticolic la pacienți în vârstă de sub 18 ani.

Sex

Analiza farmacocinetică a populației, a indicat că sexul nu influențează farmacocinetica acidului obeticolic.

Rasă

Analiza farmacocinetică a populației, a indicat că nu se anticipează ca rasa să influențeze farmacocinetica acidului obeticolic.

Insuficiență renală

Acidul obeticolic prezintă eliminare renală minimă, cu mai puțin de 3% din doză recuperat în urină. Pe baza analizei farmacocinetice a populației, rezultă că funcția renală nu a avut un efect semnificativ asupra farmacocineticii acidului obeticolic.

Insuficiență hepatică

Acidul obeticolic este metabolizat în ficat și intestine. Expunerea sistemică la acid obeticolic, conjugatele sale active și acizii biliari endogeni este crescută la pacienți cu insuficiență hepatică moderată și severă comparativ cu subiecții de referință sănătoși. Prin urmare, se recomandă pentru pacienți cu insuficiență moderată sau severă o schemă de tratament modificată pentru a atinge concentrațiile de expunere plasmatică similare cu cele ale pacienților fără insuficiență hepatică (vezi pct. 4.2).

Impactul insuficienței hepatice ușoare (scorul Child-Pugh A) asupra farmacocineticii acidului obeticolic a fost neglijabil, astfel încât nu a fost necesară nicio ajustare a dozei la pacienți cu insuficiență hepatică ușoară.

La subiecți cu insuficiență hepatică ușoară, moderată sau severă (scor Child-Pugh A, B, și C), ASC medie pentru acidul obeticolic total, suma acidului obeticolic și a celor două conjugate active ale sale, a crescut de 1,13, 4 și 17 ori, comparativ cu funcția hepatică normală în urma administrării unei doze unice de 10 mg acid obeticolic.

5.3Date preclinice de siguranță

Datele non-clinice nu au evidențiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenționale farmacologice privind evaluarea siguranței, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea, carcinogenitatea, toxicitatea asupra funcției de reproducere și dezvoltării.

Administrarea orală de acid obeticolic peste NOAEL la șoareci, șobolani și câini în studii pivot de toxicitate la doză repetată a condus în principal la efect asupra sistemului hepatobiliar. Printre acestea se numără ficatul mărit, modificarea parametrilor serici (ALT, AST, LDH, ALP, GGT și/sau bilirubina) și modificări macroscopice/microscopice. Toate modificările au fost reversibile după încetarea tratamentului și au fost concordante și predictive pentru toxicitatea care limitează doza la om (expunerea sistemică la NOAEL a fost de până la 24 de ori mai mare decât cea observată cu doza maximă recomandată la om). Într-un studiu de toxicitate pre- și post-natală la șoareci, conjugatul cu taurină al acidului obeticolic s-a găsit la puii alăptați de mame la care s-a dozat acid obeticolic.

6.PROPRIETĂȚI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienților

Interiorul comprimatului

Celuloză microcristalină (E460)

Amidon glicolat de sodiu (tip A)

Stearat de magneziu

Înveliș

Alcool poli(vinilic), parțial hidrolizat (E1203) Dioxid de titan (E171)

Macrogol 3350 (E1521) Talc (E553b)

Oxid de fer galben (E172)

6.2Incompatibilități

Nu este aplicabil.

6.3Perioada de valabilitate

3 ani

6.4Precauții speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

6.5Natura și conținutul ambalajului

Flacoane din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) cu sistem de închidere securizat pentru copii, din polipropilenă și folie de aluminiu.

Mărimea ambalajului: 30 sau 100 comprimate filmate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Intercept Pharma Ltd.

2 Pancras Square

London, N1C 4AG

Marea Britanie

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

EU/1/16/1139/001

EU/1/16/1139/002

EU/1/16/1139/003

EU/1/16/1139/004

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

Data primei autorizări: 12/2016

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu< și pe site-ul {numele Agenției SM (link)}>.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate