Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opatanol (olopatadine hydrochloride) – Etichetare - S01GX09

Updated on site: 09-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiOpatanol
Cod ATCS01GX09
Substanţăolopatadine hydrochloride
ProducătorNovartis Europharm Limited

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE CU 1 FLACON + CUTIE CU 3 FLACOANE

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

OPATANOL 1 mg/ml, picături oftalmice, soluţie

Olopatadină

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

1 ml soluţie conţine olopatadină 1 mg (sub formă de clorhidrat)

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Clorură de benzalconiu, clorură de sodiu, fosfat disodic dodecahidrat, acid clorhidric/hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului) şi apă purificată.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Picături oftalmice, soluţie;

1 x 5 ml

3 x 5 ml

5.MODUL ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

Pentru administrare oftalmică. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6.ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

Exp: xx/xxxx

A se arunca după patru săptămâni de la prima deschidere a flaconului.

Deschis:

Deschis (1):

Deschis (2):

Deschis (3):

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10.PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Marea Britanie

12.NUMERELE AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/217/001 1 x 5 ml

EU/1/02/217/002 3 x 5 ml

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot: xxxxx

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Opatanol

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETA DE FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA DE

ADMINISTRARE

OPATANOL 1 mg/ml, picături oftalmice

Olopatadină.

Pentru administrare oftalmică.

2.MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3.DATA DE EXPIRARE

Exp: xx/xxxx

A se arunca după patru săptămâni de la prima deschidere a flaconului.

Deschis:

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

5 ml

6.ALTE INFORMAŢII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate