Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pandemrix (split influenza virus inactivated, containing...) – Rezumatul caracteristicilor produsului - J07BB02

Updated on site: 09-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiPandemrix
Cod ATCJ07BB02
Substanţăsplit influenza virus inactivated, containing antigen equivalent to A/California/07/2009 (H1N1)-derived strain used NYMC X-179A
ProducătorGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate. Vezi pct. 4.8 pentru modul de raportare a reacţiilor adverse.

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Pandemrix suspensie şi emulsie pentru emulsie injectabilă.

Vaccin gripal v(H1N1) (virion fragmentat, inactivat, cu adjuvant)

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

După amestecare, 1 doză (0,5 ml) conţine:

Virus gripal fragmentat, inactivat, care conţine antigen* echivalent cu:

A/California/07/2009 (H1N1) – tulpina derivată utilizată: NYMC X-179A

3,75 micrograme**

*

cultivat pe ou

 

**

hemaglutinină

 

Adjuvant AS03 compus din scualen (10,69 miligrame), DL-α-tocoferol (11,86 miligrame) şi polisorbat 80 (4,86 miligrame)

Suspensia şi emulsia odată amestecate formează un vaccin multidoză într-un flacon. Vezi pct. 6.5 pentru numărul de doze din flacon.

Excipient cu efect cunoscut

Vaccinul conţine tiomersal 5 micrograme

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie şi emulsie pentru emulsie injectabilă.

Suspensia este un lichid incolor, uşor opalescent.

Emulsia este un lichid lăptos omogen, de culoare albicioasă până la gălbuie.

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

Profilaxia gripei determinate de virusul de tip A v(H1N1) 2009. Pandemrix trebuie utilizat doar dacă nu sunt disponibile vaccinurile gripale trivalente/tetravalente sezoniere recomandate anual şi dacă imunizarea împotriva v(H1N1) este considerată necesară (vezi pct. 4.4 şi 4.8).

Pandemrix trebuie utilizat conform recomandărilor oficiale.

4.2Doze şi mod de administrare

Doze

Dozele recomandate iau în considerare datele de siguranţă şi imunogenitate din studii clinice la subiecţi sănătoşi.

Vezi punctele 4.4, 4.8 şi 5.1 pentru detalii.

Nu sunt disponibile date pentru copiii cu vârsta sub 6 luni.

Adulţi cu vârsta peste 18 ani:

O doză de 0,5 ml la o dată stabilită.

Datele de imunogenitate obţinute după trei săptămâni de la administrarea unei doze de Pandemrix v(H1N1), sugerează că o singură doză ar putea fi suficientă.

Dacă se administrează o a doua doză, între administrarea primei şi celei de a doua doze trebuie să existe un interval de cel puţin trei săptămâni.

Vezi pct. 5.1 pentru informaţii privind răspunsul imun la una sau două doze de Pandemrix v(H1N1), incluzând valorile concentraţiilor de anticorpi după 6 şi 12 luni.

Copii şi adolescenţi

Copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 10 şi 17 ani

Dozele pot fi în acord cu recomandările pentru adulţi.

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 9 ani

O doză de 0,25 ml la o dată stabilită.

S-a observat continuarea răspunsului imun în urma administrării unei a doua doze de 0,25 ml, după un interval de trei săptămâni.

Administrarea unei a doua doze de vaccin trebuie să ia în considerare informaţiile prezentate la pct. 4.4, 4.8 şi 5.1.

Copii cu vârsta sub 6 luni

Nu sunt disponibile date.

Se recomandă ca la subiecţii cărora li se administrează o primă doză de Pandemrix schema de vaccinare trebuie să fie completată tot cu Pandemrix (vezi pct. 4.4).

Mod de administrare

Imunizarea trebuie efectuată prin injectare intramusculară, de preferat în muşchiul deltoid sau la nivelul părţii antero-laterale a coapsei (în funcţie de masa musculară).

Pentru instrucţiuni privind amestecarea medicamentului înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

4.3Contraindicaţii

Antecedente de reacţii anafilactice (cu potenţial letal) la oricare dintre componentele sau urmele reziduale ale acestui vaccin (proteine de ou şi pui, ovalbumină, formaldehidă, sulfat de gentamicină şi deoxicolat de sodiu).

Imunizarea trebuie amânată la pacienţii cu afecţiuni severe febrile sau cu infecţii acute.

4.4Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Este de aşteaptat ca vaccinul să protejeze doar împotriva gripei determinate de tulpini similare virusului A/California/07/2009 v(H1N1).

Sunt necesare precauţii în cazul administrării acestui vaccin la persoanele cu hipersensibilitate cunoscută (altele decât reacţii anafilactice) la substanţa activă, la oricare dintre excipienţii enumeraţi la punctul 6.1, la tiomersal sau la urmele reziduale conţinute de vaccin (proteine de ou şi pui, ovalbumină, formaldehidă, sulfat de gentamicină şi deoxicolat de sodiu).

Ca în cazul tuturor vaccinurilor injectabile, trebuie avut întotdeauna la îndemână un tratament medical adecvat, pentru cazurile rare de reacţii anafilactice survenite după administrarea vaccinului.

Este contraindicată administrarea intravasculară a Pandemrix.

Nu există date cu privire la administrarea Pandemrix pe cale subcutanată. Din acest motiv, personalul medical trebuie să evalueze beneficiile şi potenţialele riscuri ale administrării vaccinului la persoanele cu trombocitopenie sau cu orice tulburări de sângerare, care ar putea contraindica administrarea intramusculară, cu excepţia cazului în care beneficiul potenţial depăşeşte riscul de sângerare.

Răspunsul imun în cazul pacienţilor cu imunosupresie endogenă sau iatrogenă poate fi insuficient.

Este posibil ca nu toate persoanele vaccinate să dezvolte un răspuns imun protector (vezi pct. 5.1).

Nu există date cu privire la siguranţă, imunogenitate sau eficacitate care să susţină înlocuirea reciprocă a Pandemrix cu alte vaccinuri v(H1N1).

Studiile epidemiologice realizate cu Pandemrix în câteva ţări europene au indicat un risc crescut de narcolepsie, însoţită sau nu de cataplexie la persoanele vaccinate, comparativ cu cele nevaccinate. La copii/adolescenţi (cu vârsta de până la 20 de ani), aceste studii au indicat apariţia a 1,4 până la 8 cazuri suplimentare la 100000 de subiecţi vaccinaţi. Datele epidemiologice disponibile cu privire la adulţi cu vârsta mai mare de 20 de ani au indicat aproximativ 1 caz suplimentar la 100000 de subiecţi vaccinaţi. Aceste date sugerează că riscul de cazuri suplimentare are tendinţă de scădere odată cu creşterea vârstei la vaccinare.

Legătura între Pandemrix şi narcolepsie este încă sub investigaţie.

Pandemrix trebuie utilizat doar dacă nu sunt disponibile vaccinurile gripale trivalente/tetravalente sezoniere recomandate anual şi dacă imunizarea împotriva v(H1N1) este considerată necesară (vezi pct. 4.8).

Copii şi adolescenţi

La copii cu vârsta sub 6 luni, nu există date disponibile cu privire la siguranţă şi imunogenitate obţinute din studii clinice cu Pandemrix v(H1N1). Vaccinarea nu este recomandată la această grupă de vârstă.

La copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 35 de luni (N=51), cărora li s-au administrat două doze a câte 0,25 ml (jumătate din doza recomandată la adult), la un interval de 3 săptămâni între doze, s-a observat o creştere a frecvenţei reacţiilor adverse la nivelul locului de injectare şi a simptomelor generale după administrarea celei de-a doua doze (vezi pct. 4.8). În mod special, după administrarea celei de-a doua doze, a crescut considerabil frecvenţa de apariţie a febrei (temperatura măsurată axilar ≥38°C). Ca urmare, la copiii mici (de exemplu, copii cu vârsta de până aproximativ 6 ani), se recomandă monitorizarea temperaturii şi luarea de măsuri de scădere a febrei (de exemplu, administrarea de medicamente antipiretice, în funcţie de necesităţile clinice), după fiecare doză de Pandemrix.

Sincopa (leşinul) poate sa apară după, sau chiar înaintea oricărei vaccinări, în special la adolescenţi, ca un răspuns psihogenic la acul de seringă. Aceasta poate fi însoţită de câteva simptome neurologice, ca de exemplu tulburarea temporară a vederii, paraestezie şi mişcări tonico-clonice ale membrelor în timpul recuperării. Este important să fie funcţionale proceduri pentru a preveni rănirea ca urmare a leşinului.

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Datele obţinute în urma administrării concomitente a Pandemrix v(H1N1) cu vaccin gripal sezonier fără adjuvant în compoziţie (Fluarix, un vaccin cu virion fragmentat) la adulţi sanătoşi, cu vârsta peste 60 de ani, nu sugerează nicio interferenţă semnificativă în răspunsul imun la Pandemrix v(H1N1). Răspunsul imun la Fluarix a fost satisfăcător.

Administrarea concomitentă nu a fost asociată cu frecvenţe mai mari ale reacţiilor adverse locale sau sistemice, comparativ cu administrarea doar a Pandemrix.

Astfel, datele indică faptul că Pandemrix poate fi administrat concomitent cu vaccinuri gripale sezoniere fără adjuvant în compoziţie (administrări efectuate în membre diferite).

Datele obţinute în urma administrării unui vaccin gripal sezonier fără adjuvant în compoziţie (Fluarix, descris mai sus) cu trei săptămâni înaintea administrării unei doze de Pandemrix v(H1N1) la adulţi sănătoşi cu vârsta peste 60 de ani, nu sugerează nicio interferenţă semnificativă în răspunsul imun la Pandemrix v(H1N1). Astfel, datele indică faptul că Pandemrix poate fi administrat după trei săptămâni de la administrarea vaccinurilor gripale sezoniere fără adjuvant în compoziţie.

Într-un studiu clinic în care un vaccin gripal sezonier fără adjuvant în compoziţie (Fluarix, descris mai sus) a fost administrat după a doua doză de Pandemrix (au fost administrate două doze la interval de 21 de zile), s-a observat un răspuns imun mai mic la Fluarix comparativ cu subiecţii cărora nu li se administrase anterior Pandemrix. Nu se cunoaşte dacă efectele observate pot apărea şi în cazul administrării vaccinului gripal sezonier fără adjuvant în compoziţie după administrarea unei singure doze de Pandemrix sau în cazul în care au trecut intervale mai mari de timp între doze după administrarea Pandemrix. Este de preferat ca vaccinurile gripale sezoniere fără adjuvant în compoziţie să fie administrate înaintea sau în acelaşi timp cu prima doză de Pandemrix.

Nu există informaţii în ceea ce priveşte administrarea concomitentă a Pandemrix cu alte vaccinuri. Dacă acest lucru este luat în considerare, imunizarea trebuie efectuată la nivelul unui alt membru. De menţionat că în acest caz reacţiile adverse pot fi mai intense.

Răspunsul imun poate fi diminuat la pacienţii care urmează un tratament imunosupresor.

După vaccinarea antigripală, au fost observate rezultate fals-pozitive în cazul testării serologice prin metoda ELISA pentru evidenţierea anticorpilor împotriva virusului imunodeficienţei umane tip 1

(HIV-1), a virusului hepatitei C şi, în mod special anti-HTLV-1. În aceste cazuri, metoda Western Blot a infirmat rezultatele. Reacţiile fals-pozitive tranzitorii se pot datora producerii anticorpilor de tip IgM ca răspuns la vaccinare.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Pandemrix a fost administrat la femei aflate în fiecare trimestru de sarcină. În prezent există informaţii limitate cu privire la efectele vaccinării obţinute în urma administrării estimate la mai mult de 200000 de femei vaccinate în timpul sarcinii. Nu s-a observat nicio dovadă a unui risc crescut de apariţie a efectelor adverse la mai mult de 100 de sarcini urmărite într-un studiu clinic prospectiv.

Studiile la animale cu Pandemrix nu indică toxicitate asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3).

Datele obţinute de la gravidele vaccinate cu diferite vaccinuri sezoniere inactivate, fără adjuvant în compoziţie, nu sugerează malformaţii sau toxicitate fetală sau neonatală.

Alăptarea

Pandemrix poate fi administrat la femeile care alăptează.

Fertilitatea

Nu sunt disponibile date cu privire la fertilitate.

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Unele dintre efectele menţionate la pct. 4.8 „Reacţii adverse” pot influenţa capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranţă

Studiile clinice au evaluat incidenţa reacţiilor adverse la mai mult de 1000 de subiecţi cu vârsta de 18 ani şi peste, la care s-a administrat Pandemrix (H1N1).

La adulţii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de ani reacţiile adverse raportate cel mai frecvent după vaccinare au fost durere la locul de injectare (87,8%), oboseală (32,9%), cefalee (28,1%), artralgii

(17,9%), mialgii (30,0%), frisoane (19,4%), edem la locul de injectare (11,5%) şi transpiraţie (11,3%).

La subiecţii cu vârsta > 60 de ani reacţiile adverse raportate cel mai frecvent după vaccinare au fost durere la locul de injectare (59,0%), mialgii (20,6%), oboseală (17,9%), cefalee (17,6%) şi artralgii

(14,3%).

Lista tabelară a reacţiilor adverse

Reacţiile adverse raportate sunt enumerate per-doză în funcţie de următoarea convenţie privind frecvenţa:

Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 şi <1/10)

Mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100) Rare (≥1/10000 şi <1/1000)

Foarte rare (<1/10000)

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Aparate, sisteme şi organe

Frecvenţă

Reacţii adverse

Studii clinice

 

 

Tulburări hematologice şi

Mai puţin

Limfadenopatie

limfatice

frecvente

 

Tulburări psihice

Mai puţin

Insomnie

 

frecvente

 

Tulburări ale sistemului

Foarte

Cefalee

nervos

frecvente

 

 

Mai puţin

Parestezii, ameţeli

 

frecvente

 

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente

Simptome gastro-intestinale (cum sunt

 

 

diaree, vărsături, dureri abdominale,

 

 

greaţă)

Afecţiuni cutanate şi ale

Foarte

Hipersudoraţie

ţesutului subcutanat

frecvente

 

 

Mai puţin

Prurit, erupţii cutanate tranzitorii

 

frecvente

 

Tulburări musculo-scheletice

Foarte

Artralgii, mialgii

şi ale ţesutului conjunctiv

frecvente

 

Tulburări generale şi la

Foarte

Edem şi durere la locul de injectare,

nivelul locului de

frecvente

oboseală, frisoane

administrare

Frecvente

Eritem cutanat şi prurit la locul de

 

 

injectare, febră

 

Mai puţin

Induraţie şi senzaţie de căldură la locul de

 

frecvente

injectare, simptome asemănătoare gripei,

 

 

stare generală de rău

 

 

 

 

 

Experienţa după punerea pe piaţă cu Pandemrix v(H1N1)

Tulburări ale sistemului

 

Anafilaxie, reacţii alergice

imunitar

 

 

Tulburări ale sistemului

Foarte rare1

Convulsii febrile

nervos

Narcolepsie, însoţită sau nu de cataplexie

 

 

(vezi pct. 4.4)

 

 

Somnolenţă2

Afecţiuni cutanate şi ale

 

Angioedem, reacţii cutanate generalizate,

ţesutului subcutanat

 

urticarie

Tulburări generale şi la

 

Reacţii la locul de injectare (de exemplu

nivelul locului de

 

inflamaţie, induraţie, echimoză)

administrare

 

 

Experienţa de după punerea

pe piaţă după administrarea de vaccinuri gripale sezoniere

trivalente

 

 

Tulburări hematologice şi

Rare

Trombocitopenie tranzitorie

limfatice

 

 

Tulburări ale sistemului

Rare

Nevralgii

nervos

Foarte rare

Afecţiuni neurologice, de tip

 

 

encefalomielită, nevrită şi sindrom Guillain

 

 

Barré

Tulburări vasculare

Foarte rare

Vasculită cu afectare renală tranzitorie

1Frecvenţă bazată pe riscul estimat atribuit din studiile epidemiologice realizate în câteva ţări europene (vezi pct. 4.4)

2Raportată la pacienţi cu narcolepsie şi ca un eveniment temporar apărut în urma vaccinării

În studiile clinice care au evaluat reactogenitatea la adulţi cu vârsta de 18 şi peste, la care s-au administrat două doze de 0,5 ml de Pandemrix v(H1N1), s-au observat frecvenţe mai mari de apariţie a simptomelor generale cele mai întâlnite (de exemplu oboseală, cefalee, artralgii, mialgii, frisoane, transpiraţie şi febră) după administrarea celei de a doua doze, comparativ cu cele observate după administrarea primei doze.

Copii şi adolescenţi

Copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 10 şi 17 ani

În studiile clinice care au evaluat reactogenitatea la copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 10 şi 17 ani, la care s-au administrat fie două doze de 0,5 ml (doza recomandată la adult), fie două doze de 0,25 ml (jumătate din doza recomandată la adult) de Pandemrix v(H1N1) (cu un interval de 21 de zile între administrări), frecvenţa per-doză a următoarelor reacţii adverse a fost cea prezentată în tabelul de mai jos:

Reacţii adverse

 

 

10-17 ani

 

 

Jumătate din doza recomandată la

Doza recomandată la adult

 

 

adult

 

 

 

După doza 1

După doza 2

După doza 1

După doza 2

 

N=118

N=117

N=98

N=93

Durere

73,7%

68,4%

92,9%

96,8%

Eritem cutanat

22,9%

31,6%

21,4%

28,0%

Edem

30,5%

25,6%

41,8%

53,8%

Frisoane

20,3%

16,2%

14,3%

26,9%

Transpiraţie

7,6%

6,8%

5,1%

7,5%

Febră >38°C

1,7%

5,1%

3,1%

9,7%

Febră >39°C

1,7%

1,7%

0,0%

1,1%

Artralgii

9,3%

15,4%

26,5%

34,4%

Mialgii

22,0%

23,1%

34,7%

47,3%

Oboseală

28,0%

27,4%

40,8%

51,6%

 

 

 

 

Simptome gastro-

11,0%

12,0%

6,1%

6,5%

intestinale

 

 

 

 

Cefalee

35,6%

35,0%

41,8%

53,8%

Copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 9 ani

În studiile clinice care au evaluat reactogenitatea la copii cu vârsta cuprinsă între 3 până la 5 ani şi 6 până la 9 ani, la care s-au administrat fie două doze de 0,25 ml (jumătate din doza recomandată la adult), fie două doze de 0,5 ml (doza recomandată la adult) de Pandemrix v(H1N1) (cu un interval de 21 de zile între administrări), frecvenţa per-doză a următoarelor reacţii adverse a fost cea prezentată în tabelul de mai jos:

Reacţii adverse

 

3-5 ani

 

 

6-9 ani

 

 

Jumătate din

Doza

Jumătate din

Doza

 

doza

recomandată la

doza

recomandată la

 

recomandată la

adult

recomandată la

adult

 

adult

 

 

adult

 

 

 

După

După

După

După

După

După

După

După

 

doza 1

doza 2

doza 1

doza 2

doza 1

doza 2

doza 1

doza 2

 

N=60

N=56

N=53

N=52

N=65

N=63

N=57

N=57

Durere

60,0%

55,4%

75,5%

84,6%

63,1%

65,1%

94,7%

96,5%

Eritem cutanat

26,7%

41,1%

28,3%

34,6%

23,1%

33,3%

24,6%

33,3%

Edem

21,7%

28,6%

34,0%

30,8%

23,1%

25,4%

28,1%

45,6%

Frisoane

13,3%

7,1%

3,8%

9,6%

10,8%

6,3%

7,0%

22,8%

Transpiraţie

10,0%

5,4%

1,9%

7,7%

6,2%

7,9%

1,8%

7,0%

Febră >38°C

10,0%

14,3%

5,7%

32,6%

4,6%

6,4%

1,8%

12,3%

Febră >39°C

1,7%

5,4%

0,0%

3,8%

0,0%

3,2%

0,0%

1,8%

Diaree

5,0%

5,4%

1,9%

5,8%

ND

ND

ND

ND

Somnolenţă

23,3%

17,9%

15,1%

28,8%

ND

ND

ND

ND

Iritabilitate

20,0%

26,8%

18,9%

26,9%

ND

ND

ND

ND

Pierdere a apetitului alimentar

20,0%

17,9%

15,1%

32,7%

ND

ND

ND

ND

Artralgii

ND

ND

ND

ND

15,4%

14,3%

14,0%

22,8%

Mialgii

ND

ND

ND

ND

16,9%

17,5%

22,8%

28,1%

Oboseală

ND

ND

ND

ND

27,7%

20,6%

35,1%

49,1%

Simptome gastro-intestinale

ND

ND

ND

ND

13,8%

7,9%

15,8%

14,0%

Cefalee

ND

ND

ND

ND

21,5%

20,6%

42,1%

45,6%

ND= nu este disponibil

 

 

 

 

 

 

 

 

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 35 luni

Într-un studiu clinic care a evaluat reactogenitatea la copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 35 luni, cărora li s-au administrat fie două doze de 0,25 ml (jumătate din doza recomandată la adult), fie două doze de 0,5 ml (doza recomandată la adult) de Pandemrix v(H1N1) (cu un interval de 21 de zile între administrări), după administrarea celei de a doua doze s-a observat o creştere a incidenţei reacţiilor adverse la nivelul locului de injectare şi a simptomelor generale, comparativ cu cea observată după prima doză, în special a frevenţei febrei măsurată la nivel axilar (>38°C). Frecvenţa per-doză a următoarelor reacţii adverse a fost cea prezentată în tabelul de mai jos:

Reacţii adverse

Jumătate din doza recomandată

Doza recomandată la adult

 

la adult

 

 

 

După doza 1

 

După doza 2

După doza 1

După doza 2

 

N=104

 

N=104

N=53

N=52

Durere

35,6%

 

41,3%

58,5%

51,9%

Eritem cutanat

18,3%

 

32,7%

32,1%

44,2%

Edem

11,5%

 

28,8%

20,8%

32,7%

Febră (>38°C) măsurată axilar

6,8%

 

41,4%

7,6%

46,1%

 

 

 

 

Febră (>39°C) măsurată axilar

1,0%

2,9%

1,9%

17,3%

Somnolenţă

16,3%

33,7%

20,8%

42,3%

Iritabilitate

26,9%

43,3%

22,6%

51,9%

Pierdere a apetitului alimentar

17,3%

39,4%

20,8%

50,0%

Acest medicament conţine tiomersal (un compus organo-mercuric) cu rol de conservant, motiv pentru care este posibilă apariţia reacţiilor de sensibilizare (vezi pct. 4.4).

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9 Supradozaj

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Vaccinuri gripale, codul ATC: J07BB02.

Efecte farmacodinamice

Răspunsul imun la Pandemrix v(H1N1)

Adulţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 ani

Două studii clinice au evaluat imunogenitatea Pandemrix la subiecţi sănătoşi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de ani. La toţi subiecţii s-au administrat două doze a câte 0,5 ml la interval de 21 de zile, cu excepţia studiului D-Pan H1N1-008, în care la jumătate dintre subiecţi s-a administrat doar o singură doză de 0,5 ml. Răspunsurile în anticorpi anti-HA au fost după cum urmează:

Anticorpi

 

Răspuns imun la tulpini similare cu A/California/7/2009 (H1N1)

 

anti-HA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-Pan H1N1-007

 

 

D-Pan H1N1-008

 

 

21 de zile după prima

21 de zile după a

21 de zile după prima

21 de zile după a

 

doză

doua doză

doză

doua doză

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Subiecţi

Total

Subiecţi

Total

Subiecţi

Total

Subiecţi

 

subiecţi

sero-

subiecţi

sero-

subiecţi

sero-

subiecţi

sero-

 

incluşi

negativi

incluşi

negativi

incluşi

negativi

incluşi

negativi

 

N=60

anterior

N=59

anterior

N=120

anterior

N=66

anterior

 

[IÎ 95%]

vaccinării

[IÎ 95%]

vaccinării

[IÎ 95%]

vaccinării

[IÎ 95%]

vaccinării

 

 

N=37

 

N=37

 

N=76

 

N=42

 

 

[IÎ 95%]

 

[IÎ 95%]

 

[IÎ 95%]

 

[IÎ 95%]

Rata de

100%

100%

100%

100%

97,5%

96,1%

100%

100%

sero-

[94,0;

[90,5;

[93,9;

[90,5;

[92,9;

[88,9;

[94,6;

[91,6;

protecţie1

100]

100]

100]

100]

99,5]

99,2]

100]

100]

Rata de

98,3%

100%

98,3%

100%

95,0%

96,1%

98,5%

100%

sero-

[91,1;

[90,5;

[90,9;

[90,5;

[89,4;

[88,9;

[91,8;

[91,6;

conversie2

100]

100]

100]

100]

98,1]

99,2]

100]

100]

Factorul de

38,1

47,0

72,9

113,3

42,15

50,73

69,7

105,9

sero-

 

 

 

 

[33,43;

[37,84;

[53,79;

[81,81;

 

 

 

 

 

 

 

 

conversie3

53,16]

68,02]

90,32]

137,08]

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40;

2rata de seroconversie: procentul de subiecţi care au fost fie seronegativi anterior vaccinării şi care au

prezentat un titru de anticorpi protectori post-vaccinare ≥ 1:40, fie au fost seropozitivi anterior vaccinării şi au o prezentat o creştere de 4 ori a titrului anticorpilor;

3factorul de seroconversie: raportul între valoarea mediei geometrice a titrului (MGT) de anticorpi după vaccinare şi MGT pre-vaccinare.

După şase luni de la administrarea primei doze, rata de seroprotecţie a fost după cum urmează:

Anticorpi anti-

 

Răspuns imun la tulpini similare cu A/California/7/2009 (H1N1)

 

HA

D-Pan H1N1-007

 

D-Pan H1N1-008

 

 

La 6 luni de la administrarea

La 6 luni de la

La 6 luni de la administrarea

 

a două doze de 0,5 ml

administrarea a două

unei doze de 0,5 ml

 

 

 

doze de 0,5 ml

 

 

 

Total

Subiecţi

Total

Subiecţi

Total subiecţi

Subiecţi

 

subiecţi

sero-negativi

subiecţi

sero-

incluşi

sero-

 

incluşi

anterior

incluşi

negativi

N=51

negativi

 

N=59

vaccinării

N=67

anterior

[IÎ 95%]

anterior

 

[IÎ 95%]

N=35

[IÎ 95%]

vaccinării

 

vaccinării

 

 

[IÎ 95%]

 

N=43

 

N=32

 

 

 

 

[IÎ 95%]

 

[IÎ 95%]

Rata de sero-

100%

100%

97,0%

95,3%

86,3%

78,1%

protecţie1

[93,9;100]

[90,0;100]

[89,6;99,6]

[84,2;99,4]

[73,7;94,3]

[60,0;90,7]

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40

După doisprezece luni de la administrarea primei doze, rata de seroprotecţie a fost după cum urmează:

Anticorpi anti-

 

Răspuns imun la tulpini similare cu A/California/7/2009 v(H1N1)

HA

D-Pan H1N1-007

 

D-Pan H1N1-008

 

 

La 12 luni de la

La 12 luni de la

La 12 luni de la

 

administrarea a 2 doze a

administrarea a 2 doze a

administrarea unei doze a

 

câte 0,5 ml

câte 0,5 ml

0,5 ml

 

Total

 

Subiecţi

Total

Subiecţi

Total subiecţi

Subiecţi

 

subiecţi

 

seronegativi

subiecţi

seronegativi

incluşi

seronegativi

 

incluşi

 

anterior

incluşi

anterior

N=52

anterior

 

N=59

 

vaccinării

N=67

vaccinării

[IÎ 95%]

vaccinării

 

[IÎ 95%]

 

N=36

[IÎ 95%]

N=43

 

N=32

 

 

 

[IÎ 95%]

 

[IÎ 95%]

 

[IÎ 95%]

Rata de sero-

78,0%

 

66,7%

79,1%

69,8%

65,4%

53,1%

protecţie1

[65,3;87,7]

[49,8;80,9]

[67,4;88,1]

[53,9;82,8]

[50,9;78,0]

[34,7;70,9]

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40

 

În studiul D-Pan-H1N1-008, răspunsurile în anticorpi neutralizanţi au fost după cum urmează:

 

Anticorpi

Răspuns imun la tulpini similare cu A/Netherlands/602/9 v(H1N1)1

serici

 

 

 

 

 

 

neutralizanţi

 

 

 

 

 

 

 

După 2 doze a câte 0,5 ml

După 1 doză a 0,5 ml

 

Ziua 21

Ziua 42

Luna 6

Ziua 21

Ziua 42

Luna 6

 

N=22

N=22

N=22

N=17

N=17

N=17

Rata de

68,2%

90,9%

81,8%

70,6%

64,7%

35,3%

răspuns la

[45,1;86,1]

[70,8;98,9]

[59,7;94,8]

[44,0;89,7]

[38,3;85,8]

[14,2;61,7]

vaccin2

 

 

 

 

 

 

1similar din punct de vedere antigenic cu tulpini similare virusului A/California/7/2009 v(H1N1)

2procentul de persoane vaccinate care, dacă iniţial au fost seronegative, au atins un titru de anticorpi ≥ 1:32 după vaccinare sau, dacă iniţial au fost seropozitive, au atins un titru de anticorpi ≥ de 4 ori faţă de titrul anticorpilor pre-vaccinare

Vârstnici (>60 ani)

Răspunsurile în anticorpi anti-HA la subiecţi sănătoşi cu vârsta >60 de ani, la care s-au administrat una sau două doze a câte 0,5 ml la interval de 21 de zile, au fost după cum urmează:

Anticorpi

 

Răspuns imun la tulpini similare cu A/California/7/2009 (H1N1)

 

anti-HA

 

Între 61 şi 70 de ani

 

 

Între 71 şi 80 de ani

 

 

21 de zile după

21 de zile după a

21 de zile după prima

21 de zile după a

 

prima doză

doua doză

doză

doua doză

 

Total

Subiecţi

Total

Subiecţi

Total

Subiecţi

Total

Subiecţi

 

subiecţi

sero-

subiecţi

sero-

subiecţi

sero-

subiecţi

sero-

 

incluşi

negativi

incluşi

negativi

incluşi

negativi

incluşi

negativi

 

N=75

anterior

N=40

anterior

N=40

anterior

N=24

anterior

 

[IÎ

vaccinării

[IÎ 95%]

vaccinării

[IÎ 95%]

vaccinării

[IÎ 95%]

vaccinării

 

95%]

N=43

 

N=23

 

N=23

 

N=15

 

 

[IÎ 95%]

 

[IÎ 95%]

 

[IÎ 95%]

 

[IÎ 95%]

Rata de

88,0%

81,4%

97,5%

95,7%

87,5%

82,6%

100%

100%

seroprotecţie1

[78,4;

[66,6;

[86,8;

[78,1;

[73,2;

[61,2;

[85,8;

[78,2;

 

94,4]

91,6]

99,9]

99,9]

95,8]

95,0]

100]

100]

Rata de

80,0%

81,4%

95,0%

95,7%

77,5%

82,6%

91,7%

100%

seroconversie2

[69,2;

[66,6;

[83,1;

[78,1;

[61,5;

[61,2;

[73,0;

[78,2;

 

88,4]

91,6]

99,4]

99,9]

89,2]

95,0]

99,0]

100]

Factorul de

13,5

20,3

37,45

62,06

13,5

20,67

28,95

50,82

seroconversie3

[10,3;

[13,94;

[25,29;

[42,62;

[8,6;

[11,58;

[17,02;

[32,97;

 

17,7]

28,78]

55,46]

90,37]

21,1]

36,88]

49,23]

78,35]

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40;

 

2rata de seroconversie: procentul de subiecţi care au fost fie seronegativi anterior vaccinării şi care au

prezentat un titru de anticorpi protectori post-vaccinare ≥ 1:40, fie au fost seropozitivi anterior vaccinării şi au o prezentat o creştere de 4 ori a titrului anticorpilor;

3factorul de seroconversie: raportul între valoarea mediei geometrice a titrului (MGT) de anticorpi după vaccinare şi MGT pre-vaccinare.

Anticorpi anti-HA

Răspuns imun la tulpini similare cu A/California/7/2009 (H1N1)

 

 

>80 de ani

 

 

21 de zile după prima doză

21 de zile după a doua doză

 

Total subiecţi

Subiecţi

Total subiecţi

Subiecţi

 

incluşi

seronegativi

incluşi

seronegativi

 

N=5

anterior vaccinării

N=3

anterior vaccinării

 

[IÎ 95%]

N=3

[IÎ 95%]

N=1

 

 

[IÎ 95%]

 

[IÎ 95%]

Rata de

80,0%

66,7%

100%

100%

seroprotecţie1

[28,4;99,5]

[9,4;99,2]

[29,2;100]

[2,5;100]

Rata de

80,0%

66,7%

100%

100%

seroconversie2

[28,4;99,5]

[9,4;99,2]

[29,2;100]

[2,5;100]

Factorul de

18,4

17,95

25,49

64,0

seroconversie3

[4,3;78,1]

[0,55;582,25]

[0,99;654,60]

 

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40;

2rata de seroconversie: procentul de subiecţi care au fost fie seronegativi anterior vaccinării şi care au

prezentat un titru de anticorpi protectori post-vaccinare ≥ 1:40, fie au fost seropozitivi anterior vaccinării şi au o prezentat o creştere de 4 ori a titrului anticorpilor;

3factorul de seroconversie: raportul între valoarea mediei geometrice a titrului (MGT) de anticorpi după vaccinare şi MGT pre-vaccinare.

După şase luni de la administrarea primei doze, rata de seroprotecţie a fost după cum urmează:

Anticorpi

 

Răspuns imun la tulpini similare cu A/California/7/2009 (H1N1)

 

anti-HA

 

61-70 ani

 

 

71-80 ani

 

 

La 6 luni de la

La 6 luni de la

La 6 luni de la

La 6 luni de la

 

administrarea a două

administrarea unei

administrarea a două

administrarea unei

 

doze de 0,5 ml

doze de 0,5 ml

doze de 0,5 ml

doze de 0,5 ml

 

Total

Subiecţi

Total

Subiecţi

Total

Subiecţi

Total

Subiecţi

 

subiecţi

seronegativi

subiecţi

sero-

subiecţi

sero-

subiecţi

sero-

 

incluşi

anterior

incluşi

negativi

incluşi

negativi

incluşi

negativi

 

N=41

vaccinării

N=33

anterior

N=24

anterior

N=15

anterior

 

[IÎ 95%]

N=23

[IÎ 95%]

vaccinării

[IÎ 95%]

vaccinării

[IÎ 95%]

vaccinării

 

 

[IÎ 95%]

 

N=19

 

N=15

 

N=7

 

 

 

 

[IÎ 95%]

 

[IÎ 95%]

 

[IÎ 95%]

Rata de sero-

92,7%

91,3%

51,5%

31,6%

83,3%

73,3%

66,7%

28,6%

protecţie1

[80,1;

[72,0;

[33,5;

[12,6;

[62,6;

[44,9;

[38,4;

[3,7;

 

98,5]

98,9]

69,2]

56,6]

95,3]

92,2]

88,2]

71,0]

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40

 

Anticorpi anti-

Răspuns imun la tulpini similare cu A/California/7/2009 (H1N1)

HA

 

>80 ani

 

La 6 luni de la administrarea a două

La 6 luni de la administrarea unei doze

 

doze de 0,5 ml

de 0,5 ml

 

Total subiecţi

Subiecţi

Total subiecţi incluşi2

 

incluşi

seronegativi

N=2

 

N=3

anterior vaccinării

[IÎ 95%]

 

[IÎ 95%]

N=1

 

 

 

[IÎ 95%]

 

Rata de

100%

100%

50,0%

seroprotecţie1

[29,2;100]

[2,5;100]

[1,3;98,7]

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40 2toţi subiecţii seronegativi anterior vaccinării

După doisprezece luni de la administrarea primei doze, rata de seroprotecţie a fost după cum urmează:

Anticorpi

 

Răspuns imun la tulpini similare cu A/California/7/2009 v(H1N1)

 

anti-HA

 

61-70 ani

 

 

71-80 ani

 

 

La 12 luni de la

La 12 luni de la

La 12 luni de la

La 12 luni de la

 

administrarea a 2 doze

administrarea unei

administrarea a 2 doze

administrarea unei

 

a câte 0,5 ml

doze a 0,5 ml

a câte 0,5 ml

doze a 0,5 ml

 

Total

Subiecţi

Total

Subiecţi

Total

Subiecţi

Total

Subiecţi

 

subiecţi

sero-

subiecţi

sero-

subiecţi

sero-

subiecţi

sero-

 

incluşi

negativi

incluşi

negativi

incluşi

negativi

incluşi

negativi

 

N=40

anterior

N=33

anterior

N=25

anterior

N=15

anterior

 

[IÎ 95%]

vaccinării

[IÎ 95%]

vaccinării

[IÎ 95%]

vaccinării

[IÎ 95%]

vaccinării

 

 

N=23

 

N=19

 

N=16

 

N=7

 

 

[IÎ 95%]

 

[IÎ 95%]

 

[IÎ 95%]

 

[IÎ 95%]

Rata de sero-

55,0%

34,8%

39,4%

21,1%

48,0%

25,0%

53,3%

14,3%

protecţie1

[38,5;

[16,4;

[22,9;

[6,1;

[27,8;

[7,3;

[26,6;

[0,4;

 

70,7]

57,3]

57,9]

45,6]

68,7]

52,4]

78,7]

57,9]

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40

Anticorpi anti- Răspuns imun la tulpini similare cu A/California/7/2009 v(H1N1)

HA

 

 

>80 ani

 

 

La 12 luni de la administrarea a 2 doze a

La 12 luni de la

 

câte 0,5 ml

administrarea unei doze

 

 

 

a 0,5 ml

 

Total subiecţi

Subiecţi

Total subiecţi incluşi2

 

incluşi

seronegativi

N=2

 

N=3

anterior vaccinării

[IÎ 95%]

 

[IÎ 95%]

N=1

 

 

 

[IÎ 95%]

 

Rata de

100%

100%

50,0%

seroprotecţie1

[29,2;100]

[2,5;100]

[1,3;98,7]

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40 2toţi subiecţii seronegativi anterior vaccinării

Răspunsurile în anticorpi neutralizanţi la subiecţi cu vârsta >60 ani au fost după cum urmează:

Anticorpi

Răspuns imun la tulpini similare cu A/Netherlands/602/9 v(H1N1)1

serici

 

 

 

 

 

 

neutralizanţi

 

 

 

 

 

 

 

După 2 doze a câte 0,5 ml

După 1 doză a 0,5 ml

 

Ziua 21

Ziua 42

Luna 6

Ziua 21

Ziua 42

Luna 6

 

N=22

N=22

N=22

N=18

N=18

N=18

Rata de

68,2%

86,4%

63,6%

33,3%

27,8%

38,9%

răspuns la

[45,1;86,1]

[65,1;97,1]

[40,7;82,8]

[13,3;59,0]

[9,7;53,5]

[17,3;64,3]

vaccin2

 

 

 

 

 

 

1similar din punct de vedere antigenic cu tulpini similare virusului A/California/7/2009 v(H1N1)

2procentul de persoane vaccinate care, dacă iniţial au fost seronegative, au atins un titru de anticorpi ≥ 1:32 după vaccinare sau, dacă iniţial au fost seropozitive, au atins un titru de anticorpi ≥ de 4 ori faţă de titrul anticorpilor pre-vaccinare

Copii şi adolescenţi

Copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 10 şi 17 ani

Două studii clinice au evaluat administrarea unei jumătăţi de doză (0,25 ml) şi a unei doze întregi (0,5 ml) recomandate la adult de Pandemrix, la copii şi adolescenţi sănătoşi cu vârsta cuprinsă între 10 şi 17 ani. Răspunsurile în anticorpi anti-HA la 21 de zile după administrarea primei şi a celei de a doua doze au fost, după cum urmează:

Anticorpi

 

Răspuns imun la tulpini similare cu A/California/7/2009 (H1N1)

 

anti-HA

 

Jumătate de doză

 

 

Doză întreagă

 

 

 

(D-Pan-H1N1-023)

 

 

(D-Pan-H1N1-010)

 

 

Total subiecţi4

Subiecţi

Total subiecţi4

Subiecţi

 

[IÎ 95%]

seronegativi

[IÎ 95%]

seronegativi

 

 

 

anterior vaccinării

 

 

anterior vaccinării

 

 

 

[IÎ 95%]

 

 

[IÎ 95%]

 

După

După

După

După

După

După

După

După

 

doza 1

doza 2

doza 1

doza 2

doza 1

doza 2

doza 1

doza 2

 

N=54

N=54

N=37

N=37

N=92

N=88

N=59

N=57

Rata de

98,1%

100%

97,3%

100%

100%

100%

100%

100%

sero-

[90,1;

[93,4;

[85,8;

[90,5;

[96,1;

[95,9;

[93,9;

[93,7;

protecţie1

100]

100]

99,9]

100]

100]

100]

100]

100]

Rata de

96,3%

98,1%

97,3%

100%

96,7%

96,6%

100%

100%

sero-

[87,3;

[90,1;

[85,8;

[90,5;

[90,8;

[90,4;

[93,9;

[93,7;

 

 

 

 

 

 

 

 

Luna 6
N=13
92,3%
[64,0;99,8]
După doza 1
N=30
86,7%
[69,3;96,2]
Jumătate de doză
După doza 1 După doza 2
N=13 N=14
69,2% 100%
[38,6;90,9] [76,8;100]
Răspuns imun la tulpini similare cu A/Netherlands/602/9 v(H1N1)1
Doză întreagă
După doza 2
N=29
100%
[88,1;100]
Luna 12
N=28
89,3%
[71,8;97,7]

conversie2

99,5]

100]

99,9]

100]

99,3]

99,3]

100]

100]

Factorul de

48,29

107,74

67,7

187,92

72,2

139,1

99,4

249,8

sero-

[35,64;

[76,64;

[49,21;

[150,67;

[57,2;

[105,7;

[81,0;

[212,9;

conversie3

65,42]

151,45]

93,05

234,38]

91,2]

183,1]

122,1]

293,2]

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40;

2rata de seroconversie: procentul de subiecţi care au fost fie seronegativi anterior vaccinării şi care au

prezentat un titru de anticorpi protectori post-vaccinare ≥ 1:40, fie au fost seropozitivi anterior vaccinării şi au o prezentat o creştere de 4 ori a titrului anticorpilor;

3factorul de seroconversie: raportul între valoarea mediei geometrice a titrului (MGT) de anticorpi după vaccinare şi MGT pre-vaccinare.

4conform protocolului

Rata de seroprotecţie la ziua 180 la copiii cărora li s-au administrat două jumătăţi de doză (0,25 ml) a fost de 100%.

La douăsprezece luni de la administrarea primei doze, rata de seroprotecţie a fost de 90,2% la copiii cărora li s-au administrat două jumătăţi de doză (0,25 ml) şi de 100% la copiii cărora li s-au administrat două doze întregi similare celor recomandate la adulţi (0,5 ml).

Răspunsurile în anticorpi neutralizanţi au fost după cum urmează:

Anticorpi serici neutralizanţi

Rata de răspuns la

vaccin2

1similar din punct de vedere antigenic cu tulpini similare virusului A/California/7/2009 v(H1N1)

2procentul de persoane vaccinate care, dacă iniţial au fost seronegative, au atins un titru de anticorpi ≥ 1:32 după vaccinare sau, dacă iniţial au fost seropozitive, au atins un titru de anticorpi ≥ de 4 ori faţă de titrul anticorpilor pre-vaccinare.

Copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 9 ani

În două studii clinice în care la copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 9 ani s-au administrat două doze de 0,25 ml (jumătate din doza recomandată la adult) sau două doze de 0,5 ml (doza recomandată la adult) de Pandemrix, răspunsurile în anticorpi anti-HA la 21 de zile după administrarea primei şi a celei de a doua doze au fost după cum urmează:

Anticorpi anti-

 

Răspuns imun la tulpini similare cu A/California/7/2009 (H1N1)

 

HA

 

 

 

 

3-5 ani

 

 

 

 

Jumătate din doza recomandată la adult

Doza recomandată la

 

 

 

(D-Pan-H1N1-023)

 

 

adult5

 

 

 

 

 

 

 

 

(D-Pan-H1N1-010)

 

Total subiecţi4

Subiecţi seronegativi

Total subiecţi4

 

 

N=28

anterior vaccinării

N=51

 

 

[IÎ 95%]

 

N=26

[IÎ 95%]

 

 

 

 

 

[IÎ 95%]

 

 

 

 

După

 

După

După

 

După

După

 

După

 

doza 1

 

doza 2

doza 1

 

doza 2

doza 1

 

doza 2

Rata de

100%

 

100%

100%

 

100%

100%

 

100%

seroprotecţie1

[87,7;

 

[87,7;

[86,8;

 

[86,8;

[93,0;

 

[93,0;

 

100]

 

100]

100]

 

100]

100]

 

100]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata de

100%

100%

100%

100%

100%

100%

seroconversie2

[87,7;

[87,7;

[86,8;

[86,8;

[93,0;

[93,0;

 

100]

100]

100]

100]

100]

100]

Factorul de

33,62

237,68

36,55

277,31

49,1

384,9

seroconversie3

[26,25;

[175,28;

[29,01;

[223,81;

[41,9;

[336,4;

 

43,05]

322,29]

46,06]

343,59]

57,6]

440,3]

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40;

2rata de seroconversie: procentul de subiecţi care au fost fie seronegativi anterior vaccinării şi care au

prezentat un titru de anticorpi protectori post-vaccinare ≥ 1:40, fie au fost seropozitivi anterior vaccinării şi au o prezentat o creştere de 4 ori a titrului anticorpilor;

3factorul de seroconversie: raportul între valoarea mediei geometrice a titrului (MGT) de anticorpi după vaccinare şi MGT pre-vaccinare.

4conform protocolului

5toţi subiecţii seronegativi anterior vaccinării

Anticorpi anti-

Răspuns imun la tulpini similare cu A/California/7/2009 (H1N1)

HA

6-9 ani

 

Jumătate din doza recomandată la adult

Doza recomandată la adult

 

 

(D-Pan-H1N1-023)

 

 

(D-Pan-H1N1-010)

 

 

Total subiecţi4

Subiecţi seronegativi

Total subiecţi4

Subiecţi

 

N=30

anterior vaccinării

N=55

seronegativi

 

[IÎ 95%]

N=29

[IÎ 95%]

anterior

 

 

 

[IÎ 95%]

 

 

vaccinării

 

 

 

 

 

 

 

N=48

 

 

 

 

 

 

 

[IÎ 95%]

 

După

După

După

După

După

După

După

După

 

doza 1

doza 2

doza 1

doza 2

doza 1

doza 2

doza 1

doza 2

Rata de

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

seroprotecţie1

[88,4;

[88,4;

[88,1;

[88,1;

[93,5;

[93,5;

[92,6;

[92,6;

 

100]

100]

100]

100]

100]

100]

100]

100]

Rata de

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

seroconversie2

[88,4;

[88,4;

[88,1;

[88,1;

[93,5;

[93,5;

[92,6;

[92,6;

 

100]

100]

100]

100]

100]

100]

Factorul de

36,33

185,25

37,7

196,81

59,0

225,7

61,7

283,2

seroconversie3

[27,96;

[142,09;

[28,68;

[154,32;

[48,3;

[182,7;

[49,9;

[246,0;

 

47,22]

241,52]

48,71]

251,00]

72,0]

278,2]

76,3]

326,0]

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40;

 

2rata de seroconversie: procentul de subiecţi care au fost fie seronegativi anterior vaccinării şi care au

prezentat un titru de anticorpi protectori post-vaccinare ≥ 1:40, fie au fost seropozitivi anterior vaccinării şi au o prezentat o creştere de 4 ori a titrului anticorpilor;

3factorul de seroconversie: raportul între valoarea mediei geometrice a titrului (MGT) de anticorpi după vaccinare şi MGT pre-vaccinare.

4conform protocolului

Rata de seroprotecţie la ziua 180 la copiii cărora li s-au administrat două jumătăţi de doză (0,25 ml) a fost de 100% în ambele grupuri de vârstă. La douăsprezece luni de la administrarea primei doze, rata de seroprotecţie a fost de 85% în ambele grupuri de vârstă. La copiii cărora li s-au administrat două doze întregi, similare dozelor recomandate la adult (0,5 ml), rata de seroprotecţie după 12 luni de la administrarea primei doze a fost de 100% în cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 şi 5 ani şi de 98,0% în cazul celor cu vârsta cuprinsă între 6 şi 9 ani.

Răspunsurile în anticorpi neutralizanţi au fost după cum urmează:

Anticorpi serici

Răspuns imun la tulpini similare cu A/Netherlands/602/9 v(H1N1)1

neutralizanţi

 

 

3-5 ani

 

 

Jumătate din doza recomandată la

Doza recomandată la adult

 

 

adult

 

 

 

 

 

După doza 1

După doza

Luna 6

După

După doza

Luna

 

N=16

 

doza

 

 

N=15

N=16

N=29

 

 

 

 

 

N=32

 

N=24

Rata de răspuns la vaccin2

50,0%

100%

100%

81,3%

100%

100%

 

[24,7;

[78,2;

[79,4;

[63,6;

[88,1;

[85,8;

 

75,3]

100]

100]

92,8]

100]

100]

1similar din punct de vedere antigenic cu tulpini similare virusului A/California/7/2009 v(H1N1)

2procentul de persoane vaccinate care, dacă iniţial au fost seronegative, au atins un titru de anticorpi ≥ 1:32 după vaccinare sau, dacă iniţial au fost seropozitive, au atins un titru de anticorpi ≥ de 4 ori faţă de titrul anticorpilor pre-vaccinare.

Anticorpi

Răspuns imun la tulpini similare cu A/Netherlands/602/9 v(H1N1)1

serici

 

 

 

 

 

 

neutralizanţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-9 ani

 

 

 

Jumătate din doza recomandată la adult

Doza recomandată la adult

 

După doza

După doza

Luna 6

După doza

După doza

Luna 12

 

 

 

 

N=14

N=15

N=15

N=37

N=37

N=31

Rata de

71,4%

100%

93,3%

86,7%

100%

96,8%

răspuns la

[41,9;

[78,2;

[68,1;

[69,3;

[88,1;

[83,3;

vaccin2

91,6]

100]

99,8]

96,2]

100]

99,1]

1similar din punct de vedere antigenic cu tulpini similare virusului A/California/7/2009 v(H1N1)

2procentul de persoane vaccinate care, dacă iniţial au fost seronegative, au atins un titru de anticorpi ≥ 1:32 după vaccinare sau, dacă iniţial au fost seropozitive, au atins un titru de anticorpi ≥ de 4 ori faţă de titrul anticorpilor pre-vaccinare

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 35 luni

Într-un studiu clinic (D-Pan-H1N1-009) la copii sănătoşi cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 35 de luni (stratificaţi în categorii de la 6 la 11, 12 la 23 şi 24-35 de luni), răspunsurile în anticorpi anti-HA la 21 de zile după administrarea primei jumătăţi de doză şi a celei de a doua jumătăţi de doză reprezentând doza recomandată la adult (şi anume 0,25 ml) sau a dozei recomandate la adult (şi anume 0,5 ml) de Pandemrix, au fost după cum urmează:

Anticorpi

 

Răspuns imun la tulpini similare cu A/California/7/2009 (H1N1)

 

anti-HA

 

 

 

Între 6 şi 11 luni

 

 

 

 

 

 

Jumătate din doza recomandată la adult

 

Doza recomandată la adult

 

 

Total subiecţi4

Subiecţi

Total subiecţi4

Subiecţi

 

[IÎ 95%]

seronegativi

[IÎ 95%]

seronegativi

 

 

 

anterior vaccinării

 

 

 

anterior vaccinării

 

 

 

[IÎ 95%]

 

 

 

[IÎ 95%]

 

După

După

După

După

După

 

După

După

 

După

 

doza 1

doza 2

doza 1

doza 2

doza 1

 

doza 2

doza 1

 

doza 2

 

N=34

N=32

N=30

N=28

N=15

 

N=15

N=14

 

N=14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata de

100%

100%

100%

100%

100%

 

100%

100%

 

100%

sero-

[89,7;

[89,1;

[88,4;

[87,7;

[78,2;

 

[78,2;

[76,8;

 

[76,8;

protecţie1

100]

100]

100]

100]

100]

 

100]

100]

 

100]

Rata de

97,1%

100%

100%

100%

100%

 

100%

100%

 

100%

sero-

[84,7;

[89,1;

[88,4;

[87,7;

[78,2;

 

[78,2;

[76,8;

 

[76,8;

conversie2

99,9]

100]

100]

100]

100]

 

100]

100]

 

100]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factorul de

48,12

276,14

64,0

441,3

46,29

370,48

49,9

452,4

sero-

[34,34;

[164,23;

[52,3;

[365,7;

[38,83;

[217,97;

[40,3;

[322,4;

conversie3

67,42]

455,99]

78,3]

532,6]

59,80]

629,69]

61,9]

634,6]

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40;

2rata de seroconversie: procentul de subiecţi care au fost fie seronegativi anterior vaccinării şi care au

prezentat un titru de anticorpi protectori post-vaccinare ≥ 1:40, fie au fost seropozitivi anterior vaccinării şi au o prezentat o creştere de 4 ori a titrului anticorpilor;

3factorul de seroconversie: raportul între valoarea mediei geometrice a titrului (MGT) de anticorpi după vaccinare şi MGT pre-vaccinare.

4conform protocolului

Anticorpi

Răspuns imun la tulpini similare cu A/California/7/2009 (H1N1)

anti-HA

Între 12 şi 23 luni

 

 

Jumătate din doza recomandată la adult

Doza recomandată la adult

 

Total subiecţi4

Subiecţi

Total subiecţi4

Subiecţi

 

[IÎ 95%]

seronegativi

[IÎ 95%]

seronegativi

 

 

 

anterior vaccinării

 

 

anterior vaccinării

 

 

 

[IÎ 95%]

 

 

[IÎ 95%]

 

După

După

După

După

După

După

După

După

 

doza 1

doza 2

doza 1

doza 2

doza 1

doza 2

doza 1

doza 2

 

N=34

N=32

N=33

N=31

N=16

N=17

N=15

N=16

Rata de

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

sero-

[89,7;

[89,1;

[89,4;

[88,8;

[79,4;

[80,5;

[78,2;

[79,4;

protecţie1

100]

100]

100]

100]

100]

100]

100]

100]

Rata de

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

sero-

[89,7;

[89,1;

[89,4;

[88,8;

[79,4;

[80,5;

[78,2;

[79,4;

conversie2

100]

100]

100]

100]

100]

100]

100]

100]

Factorul de

63,37

386,45

66,7

404,8

64,06

472,16

75,3

523,2

sero-

[48,13;

[308,54;

[51,4;

[327,8;

[38,55;

[343,74;

[50,3;

[408,5;

conversie3

83,43]

484,02]

86,7]

500,0]

106,44]

648,57]

112,5]

670,1]

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40;

 

2rata de seroconversie: procentul de subiecţi care au fost fie seronegativi anterior vaccinării şi care au

prezentat un titru de anticorpi protectori post-vaccinare ≥ 1:40, fie au fost seropozitivi anterior vaccinării şi au o prezentat o creştere de 4 ori a titrului anticorpilor;

3factorul de seroconversie: raportul între valoarea mediei geometrice a titrului (MGT) de anticorpi după vaccinare şi MGT pre-vaccinare.

4conform protocolului

Anticorpi

 

Răspuns imun la tulpini similare cu A/California/7/2009 (H1N1)

 

anti-HA

 

 

 

Între 24 şi 35 luni

 

 

 

 

Jumătate din doza

 

Doza recomandată la adult

 

 

recomandată la adult4

 

 

 

 

 

 

Total subiecţi5

Total subiecţi5

Subiecţi seronegativi

 

[IÎ 95%]

[IÎ 95%]

anterior vaccinării

 

 

 

 

 

 

[IÎ 95%]

 

După

 

După

După

După

După

 

După

 

doza 1

 

doza 2

doza 1

doza 2

doza 1

 

doza 2

 

N=33

 

N=33

N=16

N=16

N=12

 

N=12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata de

100%

 

100%

100%

100%

100%

 

100%

sero-

[89,4;100]

 

[89,4; 100]

[79,4;100]

[79,4;100]

[73,5;100]

 

[73,5;100]

protecţie1

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata de

100%

 

100%

93,8

100%

100%

 

100%

sero-

[89,4;100]

 

[89,4;100]

[69,8;99,8]

[79,4;100]

[73,5;100]

 

[73,5;100]

conversie2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factorul de

52,97

389,64

33,44

189,16

55,4

406,4

sero-

[42,08;

[324,25;

[18,59;

[83,80;

[39,8;

[296,2;

conversie3

66,68]

468,21]

60,16]

427,01]

77,2]

557,4]

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40;

2rata de seroconversie: procentul de subiecţi care au fost fie seronegativi anterior vaccinării şi care au

prezentat un titru de anticorpi protectori post-vaccinare ≥ 1:40, fie au fost seropozitivi anterior vaccinării şi au o prezentat o creştere de 4 ori a titrului anticorpilor;

3factorul de seroconversie: raportul între valoarea mediei geometrice a titrului (MGT) de anticorpi după vaccinare şi MGT pre-vaccinare.

4toţi subiecţii seronegativi anterior vaccinării

5conform protocolului

La 12 luni de la administrarea primei doze, rata de seroprotecţie a fost de 100% în toate grupurile de vârstă şi de doză.

La copii, relevanţa clinică a titrului de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40 nu este cunoscută.

Răspunsurile în anticorpi neutralizanţi au fost după cum urmează:

Anticorpi serici

Răspuns imun la tulpini similare cu A/Netherlands/602/9 v(H1N1)1

neutralizanţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-11 luni

 

 

 

Jumătate de doză

 

Doza recomandată la adult

 

După doza

După doza

Luna

După doza

După doza

Luna

 

 

N=28

N=28

N=22

N=14

N=14

N=10

Rata de răspuns la vaccin2

57,1%

96,4%

86,4%

57,1%

100%

100%

 

[37,2;

[81,7;

[65,1;

[28,9;

76,8;

[69,2;

 

75,5]

99,9]

97,1]

82,3]

100]

100]

1similar din punct de vedere antigenic cu tulpini similare virusului A/California/7/2009 v(H1N1)

2procentul de persoane vaccinate care, dacă iniţial au fost seronegative, au atins un titru de anticorpi ≥ 1:32 după vaccinare sau, dacă iniţial au fost seropozitive, au atins un titru de anticorpi ≥ de 4 ori faţă de titrul anticorpilor pre-vaccinare.

Anticorpi

Răspuns imun la tulpini similare cu A/Netherlands/602/9 v(H1N1)1

serici

 

 

 

 

 

 

neutralizanţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-23 luni

 

 

 

Jumătate de doză

 

Doza recomandată la adult

 

După doza 1

După doza 2

Luna 12

După doza 1

După doza 2

Luna 12

 

N=14

N=16

N=13

N=7

N=8

N=7

Rata de

57,1%

100%

92,3%

71,4%

100%

100%

răspuns la

[28,9;82,3]

[79,4;100]

[64,0;99,8]

[29,0;96,3]

[63,1;100]

[59,0;100]

vaccin2

 

 

 

 

 

 

1similar din punct de vedere antigenic cu tulpini similare virusului A/California/7/2009 v(H1N1)

2procentul de persoane vaccinate care, dacă iniţial au fost seronegative, au atins un titru de anticorpi ≥ 1:32 după vaccinare sau, dacă iniţial au fost seropozitive, au atins un titru de anticorpi ≥ de 4 ori faţă de titrul anticorpilor pre-vaccinare

Anticorpi

 

Răspuns imun la tulpini similare cu A/Netherlands/602/9 v(H1N1)1

 

serici

 

 

 

 

 

 

 

 

neutralizanţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-35 luni

 

 

 

 

 

Jumătate de doză

 

Doza recomandată la adult

 

După doza 1

După doza 2

Luna 12

După doza 1

După doza 2

 

Luna 12

 

N=17

 

N=17

N=14

N=8

N=7

 

N=5

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata de

58,8%

100%

100%

62,5%

100%

100%

răspuns la

[32,9;81,6]

[80,5;100]

[76,8;100]

[24,5;91,5]

[59,0;100]

[47,8;100]

vaccin2

 

 

 

 

 

 

1similar din punct de vedere antigenic cu tulpini similare virusului A/California/7/2009 v(H1N1)

2procentul de persoane vaccinate care, dacă iniţial au fost seronegative, au atins un titru de anticorpi ≥ 1:32 după vaccinare sau, dacă iniţial au fost seropozitive, au atins un titru de anticorpi ≥ de 4 ori faţă de titrul anticorpilor pre-vaccinare.

Agenţia Europeană pentru Medicamente a suspendat temporar obligaţia de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu Pandemrix la una sau mai multe subgrupe de copii şi adolescenţi în prevenirea infecţiei gripale (vezi pct. 4.2 pentru informaţii privind utilizarea la copii şi adolescenţi).

Informaţii obţinute din studiile non-clinice:

Capacitatea de a induce protecţie împotriva tulpinilor omologe şi heterologe a fost evaluată în studii non-clinice, utilizând modele de expunere la nevăstuici.

În fiecare experiment, patru grupe a câte 6 nevăstuici au fost imunizate intramuscular cu un vaccin cu adjuvant AS03, conţinând HA derivată din H5N1/A/Vietnam/1194/04 (NIBRG-14). Dozele de 15, 5, 1,7 sau 0,6 micrograme de HA au fost testate într-un experiment de expunere omologă, iar dozele de 15, 7,5, 3,8 sau 1,75 micrograme de HA au fost testate într-un experiment de expunere heterologă.

Grupurile de control au inclus nevăstuici imunizate numai cu adjuvant, cu vaccin fără adjuvant (15 micrograme HA) sau soluţie salină tamponată cu fosfat. Nevăstuicile au fost vaccinate în zilele 0 şi 21 şi expuse intratraheal în ziua 49 la o doză letală de H5N1/A/Vietnam/1194/04 sau de H5N1/A/Indonesia/5/05 heterolog. Dintre animalele care au primit vaccin cu adjuvant, 87% şi respectiv 96% au fost protejate împotriva expunerii letale omologe sau heterologe. Difuziunea virală în tractul respirator superior a fost, de asemenea, redusă la animalele vaccinate comparativ cu subiecţii de control, ceea ce sugerează reducerea riscului de transmitere virală. În grupul de control fără adjuvant, ca şi în grupul de control care a primit numai adjuvant, toate animalele au decedat sau au trebuit eutanasiate în stare muribundă, după trei până la patru zile de la începerea expunerii.

Sunt disponibile informaţii suplimentare din cadrul studiilor efectuate cu un vaccin similar Pandemrix în privinţa compoziţiei, dar conţinând antigen derivat de la virusuri H5N1. Vă rugăm să consultaţi Informaţiile referitoare la medicament pentru Vaccinul pandemic gripal (H5N1) (virion fragmentat, inactivat, cu adjuvant).

5.2Proprietăţi farmacocinetice

Nu este cazul.

5.3Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice obţinute din studiile cu vaccinurile „mostră” utilizând o tulpină vaccinală H5N1, nu au evidenţiat nici un risc special pentru om, pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea acută şi după doze repetate, toleranţa locală, fertilitatea, toxicitatea embriofetală şi postnatală (până la finalul perioadei de alăptare).

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Flaconul cu suspensie:

Polisorbat 80

Octoxinol 10

Tiomersal

Clorură de sodiu (NaCl)

Hidrogenofosfat disodic (Na2HPO4)

Dihidrogenfosfat de potasiu (KH2PO4)

Clorură de potasiu (KCl)

Clorură de magneziu (MgCl2)

Apă pentru preparate injectabile

Flaconul cu emulsie:

Clorură de sodiu (NaCl)

Hidrogenofosfat disodic (Na2HPO4)

Dihidrogenfosfat de potasiu (KH2PO4)

Clorură de potasiu (KCl)

Apă pentru preparate injectabile

Pentru adjuvanţi, vezi pct. 2.

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani.

După amestecare, vaccinul trebuie utilizat în decurs de 24 de ore. A fost demonstrată stabilitatea fizico-chimică în timpul utilizării, pentru o perioadă de 24 ore la 25°C.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului după amestecare, vezi pct. 6.3.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

Un ambalaj conţine:

-o cutie conţinând 50 flacoane (sticlă tip I), prevăzute cu dop (cauciuc butilic) a câte 2,5 ml suspensie.

-două cutii conţinând fiecare 25 flacoane (sticlă tip I), prevăzute cu dop (cauciuc butilic) a câte

2,5 ml emulsie.

Volumul rezultat după amestecarea unui flacon cu suspensie (2,5 ml) cu un flacon cu emulsie (2,5 ml) corespunde la 10 doze de vaccin (5 ml).

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Pandemrix constă în două recipiente:

Suspensie: flacon multidoză care conţine antigenul,

Emulsie: flacon multidoză care conţine adjuvantul.

Înainte de administrare, cele două componente trebuie amestecate.

Instrucţiuni pentru amestecarea şi administrarea vaccinului:

1.Înainte de amestecarea celor două componente, emulsia (adjuvantul) şi suspensia (antigenul) trebuie aduse la temperatura camerei (pentru o perioadă de minim 15 minute); fiecare flacon trebuie agitat şi examinat vizual pentru a detecta prezenţa oricărei particule străine şi/sau modificări de aspect. Dacă se observă orice modificări ale aspectului sau sunt prezente particule străine (incluzând particule de cauciuc din dop), vaccinul trebuie aruncat.

2.Vaccinul se amestecă prin extragerea întregului conţinut al flaconului care conţine adjuvantul cu ajutorul unei seringi cu capacitate de 5 ml şi introducerea acestuia în flaconul care conţine antigen. Se recomandă ataşarea la seringă a unui ac de calibru 23-G. Totuşi, în cazul în care nu este disponibil un ac de această dimensiune, se poate utiliza un ac de calibru 21-G. Flaconul care conţine adjuvantul trebuie menţinut întors invers pentru a uşura extragerea întregului conţinut.

3.După adăugarea adjuvantului la antigen, amestecul trebuie bine agitat. Vaccinul amestecat este o emulsie sub forma unui lichid lăptos omogen, de culoare albicioasă până la gălbuie. În cazul apariţiei unei modificări de culoare, vaccinul trebuie aruncat.

4.Volumul flaconului de Pandemrix rezultat după amestecare este de cel puţin 5 ml. Vaccinul trebuie administrat conform dozelor recomandate (vezi pct. 4.2).

5.Flaconul trebuie agitat înainte de fiecare administrare şi examinat vizual pentru a detecta prezenţa oricărei particule străine şi/sau modificări de aspect. Dacă se observă orice modificări ale aspectului sau sunt prezente particule străine (incluzând particule de cauciuc din dop), vaccinul trebuie aruncat.

6.Fiecare doză de vaccin de 0,5 ml (doză întreagă) sau 0,25 ml (jumătate de doză) este extrasă într-o seringă pentru injectare cu capacitatea de 1 ml şi administrată intramuscular. Se recomandă ataşarea la seringă a unui ac de calibru de maxim 23-G.

7.După amestecare, vaccinul trebuie utilizat în decurs de 24 de ore. Vaccinul amestecat poate fi păstrat fie la frigider (2°C - 8°C), fie la temperatura camerei, care nu trebuie să depăşească 25°C. Dacă vaccinul amestecat este păstrat la frigider, trebuie adus la temperatura camerei

(pentru o perioadă de minim 15 minute) înainte de fiecare extragere.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/452/001

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 20 mai 2008

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate despre acest medicament sunt disponibile pe pagina de web a Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu/.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate