Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – Rezumatul caracteristicilor produsului - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiPanretin
Cod ATCL01XX22
Substanţăalitretinoin
ProducătorEisai Ltd

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Gel Panretin 0,1%

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

1 g de gel conţine alitretinoină 1 mg (0,1%).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Gel

Gel galben, transparent

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

Panretin gel este indicat în tratamentul local al leziunilor cutanate la pacienţii cu sarcomul Kaposi (SK) asociat cu SIDA când:

-leziunile nu sunt ulcerate sau limfoedemice, şi

-nu este necesar tratamentul sarcomului Kaposi visceral, şi

-leziunile nu răspund la tratamentul contra retrovirusului, şi

-radioterapia sau chemoterapia nu sunt indicate

4.2Doze şi mod de administrare

Doze

Terapia cu Panretin trebuie iniţiată şi întreţinută de medici specialişti cu experienţă în tratarea bolnavilor cu sarcom Kaposi.

Bărbaţi

Pacienţii trebuie să aplice Panretin pe leziunile cutanate ale SK utilizând suficient gel pentru a acoperi leziunea cu un strat gros.

Frecvenţa aplicării

Iniţial pacienţii trebuie să aplice Panretin de două ori pe zi pe leziunile cutanate ale SK. Frecvenţa aplicării poate fi crescută treptat la 3-4 aplicaţii pe zi, în conformitate cu toleranţa individuală a leziunii, crescând dozele de aplicare la interval de cel puţin 2 săptămâni. Frecvenţa aplicării trebuie stabilită independent pentru fiecare leziune. Dacă apare toxicitate la locul aplicării, frecvenţa aplicării poate fi redusă în conformitate cu cele descrise mai jos. Nu există date cu privire la eficienţa Panretin aplicat cu frecvenţă mai mică de două ori pe zi.

Iritaţia locală dermică poate fi clasificată în conformitate cu scala de 5 puncte dată în Tabelul 1. Recomandările pentru ajustarea tratamentul necesar datorită toxicităţii locale dermice este prezentat în

Tabelul 2.

Tabelul 1: Clasificarea iritaţiei locale a pielii

GRAD

DEFINIREA SEMNELOR CLINICE

=

fără reacţie

Nici unul

=

slab

Colorare evidentă roz spre roşu

=

moderat

Roşeaţă crescută, posibil edem

=

sever

Foarte roşu, cu edem, cu sau fără vezicule

=

foarte sever

Roşu închis, umflat şi cu edem, cu sau fără semne de formare a băşicilor

 

 

 

şi necroză

Tabelul 2: Îndrumar pentru ajustarea tratamentului ca urmare a toxicităţii legate de tratament

IRITAŢIA LOCALĂ DERMICĂ

 

(Clasificat conform Tabelului 1)

AJUSTAREA TRATAMENTULUI

Gradul 0, 1 sau 2

În afară de monitorizarea permanentă, nu este necesară nici o

 

intervenţie.

Gradul 3

Frecvenţa tratamentului pentru această leziune trebuie redusă

 

sau suspendată. Când iritaţia pielii descreşte la gradul 0 sau 1,

 

tratamentul poate fi reiniţiat cu două aplicări pe zi, crescând

 

numărul aplicărilor la interval de două săptămâni până la

 

nivelul tolerat.

Gradul 4

Se procedează identic ca şi la iritaţia de gradul 3. Cu toate

 

acestea, tratamentul nu trebuie reluat dacă a apărut toxicitate

 

de gradul 4 la o frecvenţă de aplicare de mai puţin de 2 ori pe

 

zi.

Durata aplicării

Este recomandabil ca Panretin să fie aplicat pe leziuni pentru o perioadă iniţială de până la 12 săptămâni.

Trebuie întrerupt tratamentul leziunilor care la nivelul săptămânii 12 nu arată o descreştere a suprafeţei şi/sau înălţimii.

Pentru acele leziuni care manifestă o descreştere a înălţimii şi/sau a suprafeţei la nivelul săptămânii 12, aplicările mai pot fi continuate cu condiţia observării unei îmbunătăţiri sau cel puţin a menţinerii răspunsului, şi ca produsul să fie în continuare tolerat.

Trebuie întrerupt tratamentul oricărei leziuni care s-a resorbit complet din punct de vedere clinic.

Precauţii care trebuie luate înainte de manipularea sau administrarea medicamentului

Pacienţii trebuie să se spele pe mâini înainte şi după aplicare; nu este necesară purtarea mănuşilor. Înainte de acoperirea cu îmbrăcăminte, gelul trebuie lăsat să se usuce timp de 3-5 minute. Trebuie evitate pansamentele ocluzive.

Trebuie evitată aplicarea gelului pe suprafaţa pielii normale din jurul leziunii.

Gelul nu trebuie aplicat pe sau în zona ochilor sau a altor suprafeţe mucoase ale organismului. Trebuie evitat duşul, baia sau înotul cel puţin 3 ore după aplicarea tratamentului.

Femei

Din cauza datelor clinice limitate, nu a putut fi stabilită siguranţa şi eficacitatea la femei. Sarcomul Kaposi asociat cu SIDA apare rar la femei.

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea Panretin gel la copii cu vârsta sub 18 ani nu a fost stabilită. Nu există date disponibile.

Panretin nu este aprobat pentru utilizare la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani.

Vârstnici

Nu există recomandări specifice cu privire la utilizarea la vârstnici (peste vârsta de 65 ani). Sarcomul Kaposi asociat cu SIDA apare rar la această populaţie.

Tulburări renale sau hepatice

Nu există date cu privire la utilizarea Panretin gel la pacienţii cu insuficienţă renală sau boli hepatice. Studiile farmacocinetice au indicat că domeniul şi frecvenţa decelării de cantităţi cuantificabile în plasmă a acidului 9-cis-retinoic la pacienţii cu SK după aplicarea medicamentului, sunt comparabile cu domeniul şi frecvenţa decelării de cantităţi cuantificabile în plasmă ale acidului 9-cis-retinoic care apare normal la indivizii netrataţi (vezi pct. 5.2). Teoretic, nu este necesară ajustarea dozei în cazul pacienţilor cu insuficienţă renală sau boli hepatice, dar aceşti pacienţi trebuie monitorizaţi strict, iar dacă se constată efecte adverse, frecvenţa tratamentului trebuie redusă până la oprire completă.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate generală la retinoide, la alitretinoină sau la oricare dintre excipienţi.Sarcina şi alăptărea (vezi pct. 4.6).

Tratament al leziunilor SK în apropierea altor zone cu boală cutanată.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Clasa retinoidelor a fost asociată cu fotosensibilitatea. În studiile clinice nu s-au semnalat cazuri de fotosensibilitate asociate tratamentului cu Panretin gel. Cu toate acestea, pacienţii trebuie să fie atenţionaţi să minimalizeze expunerea la soare sau alte surse de ultraviolete (vezi pct. 5.3).

Este recomandabil ca doza de vitamina A din alimente să nu depăşească doza zilnică normal recomandată.

Alitretinoina poate afecta fătul. Femeile cu potenţial fertil trebuie să recurgă la o formă fiabilă de contracepţie în timpul tratamentului cu Panretin gel (vezi pct. 4.6) şi până la o lună după întreruperea tratamentului.

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Utilizarea altor produse topice pe leziunile SK tratate cu Panretin trebuie evitată. În scopul prevenirii uscăciunii excesive şi a mâncărimii, poate fi utilizat ulei mineral între aplicaţiile de Panretin. Cu toate acestea, uleiul mineral nu trebuie aplicat cu cel puţin două ore înainte sau după aplicarea de Panretin.

Nu este recomandat ca pacienţii să aplice Panretin gel simultan cu produse care conţin N,N-dietil-m- toluamidă (DEET), un constituent uzual al produselor pentru alungarea insectelor. Studiile toxicologice efectuate pe animale au indicat o creştere a toxicităţii DEET când acesta a fost inclus în compoziţie.

Intervalul şi frecvenţa decelării în plasmă a unor cantităţi cuantificabile de acid 9-cis-retinoic la pacienţii cu SK care aplicau medicamentul pe până la 64 de leziuni, a fost comparabil cu valorile respective observate la pacienţii netrataţi. În consecinţă, probabilitatea interacţiunii medicamentoase cu agenţii sistemici este minimă.

În studiile controlate cu substanţe vehicul nu s-au constatat dovezi clinice ale interacţiunii medicamentoase cu agenţi sistemici antiretrovirali, inclusiv cu inhibitorii de protează; antibiotice macrolide şi antifungice pe bază de azol. Deşi nu există date în acest sens, este posibil ca administrarea concomitentă cu medicamente care induc izoenzime CYP să scadă concentraţiile de alitretinoină din circulaţie, cu un posibil efect negativ asupra eficacităţii gelului Panretin.

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Femei aflate la vârsta fertilă

Femei aflate la vârsta fertilă trebuie să utilizeze măsuri contraceptive eficace în timpul tratamentului şi până la o lună după încheierea acestuia.

Bărbaţii care utilizează Panretin trebuie să ia măsuri de precauţie pentru ca partenerele lor de sex feminin să nu rămână gravide.

Sarcina

Panretin este contraindicat în sarcină (vezi pct. 4.3), deoarece alitretinoina poate afecta fătul când este administrată sistemic unei femei gravide. La iepuri s-a demonstrat că alitretinoina este teratogenă la doze care au determinat concentraţii plasmatice de cca. 60 de ori mai mari decât cea mai ridicată concentraţie plasmatică la pacienţi bărbaţi cu SK după administrarea locală a gelului. Cu toate acestea, la această oră nu este clar în ce măsură tratamentul topic cu Panretin gel creşte concentraţia plasmatică a acidului 9-cis- retinoic peste nivelul natural, în cazul femeilor cu SK; în consecinţă, alitretinoina nu trebuie utilizată la femei gravide.

Alăptarea

Nu se ştie dacă acest medicament este excretat în laptele uman. Având în vedere concentraţiile plasmatice observate la pacienţi, concentraţia de acid 9-cis-retinoic în lapte va determina probabil un risc redus pentru sugar. Cu toate acestea, din cauza potenţialului de reacţii adverse ale gelului Panretin asupra sugarilor alăptaţi, mamele trebuie să întrerupă alăptarea înainte de utilizarea medicamentului şi să evite reluarea acesteia în timpul utilizării medicamentului.

Trebuie evitat contactul dermic al locurilor aplicării gelului Panretin cu pielea nou născutului. Este recomandat ca mamele infectate cu HIV să nu-şi alăpteze copii pentru a exclude transmiterea virusului.

Fertilitatea

Nu au fost efectuate studii specifice referitoare la fertilitate, la bărbaţi sau femei. Totuşi, alitretionina este teratogenă, prin urmare atât bărbaţii cât şi femeile trebuie să ia măsuri adecvate pentru a evita ca partenerele de sex feminin să rămână gravide.

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Panretin gel este destinat aplicării cutanate şi este puţin probabil să influenţeze capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8Reacţii adverse

Evenimentele adverse legate de utilizarea gelului Panretin în SK asociat cu SIDA s-au observat aproape exclusiv la locul aplicării. Toxicitatea dermică începe tipic sub formă de eritem; iar în cazul continuării aplicării gelului Panretin se poate amplifica şi se poate dezvolta edem. Toxicitatea dermică poate deveni limitantă a tratamentului, cu eritem pronunţat, edem şi veziculare. La aplicarea gelului Panretin, 69,1% din pacienţi au manifestat reacţii medicamentoase adverse la locul aplicării.

În studii clinice cu pacienţi cu SK, s-au semnalat următoarele reacţii adverse la locul aplicării. Frecvenţa evenimentelor adverse sunt clasificate după cum urmează: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi, <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1,000 şi <1/100), rare (≥1/10,000 şi <1/1,000), şi foarte rare (<1/10,000). Evenimentele adverse includ termenii textuali în paranteze.

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tulburări hematologice şi limfatice:

Mai puţin frecvente:

Limfadenopatie

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente:

Parestezie (înţepături, mâncărimi)

Tulburări vasculare

 

Frecvente:

Hemoragie (sângerare la sau în jurul leziunilor), edem (edem, umflare,

 

inflamaţie), edem periferic

Mai puţin frecvente:

Flebită, tulburări vasculare

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Foarte frecvente:

Tulburări ale pielii (crăpare, coajă, crustă, cojire, supurare, scurgeri), erupţii

 

cutanate (eritem, roşeaţă, cojire, iritaţie, dermatită), prurit (mâncărime, prurit)

Frecvente:

Ulcere cutanate, supurare seroasă, dermatită exfoliativă (formare de solzi,

 

cojire, descuamare, exfoliere), decolorarea pielii (decolorare maro,

 

hiperpigmentare în jur, mai palid), uscăciunea pielii

Mai puţin frecvente:

Celulită, erupţii cutanate veziculobuloase, erupţii cutanate maculopapulare,

 

reacţii alergice

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Foarte frecvente:

Dureri (arsuri, dureri, sensibilizare)

Mai puţin frecvente:

Infecţie, inclusiv infecţie bacteriană

Siguranţa gelului Panretin a fost evaluată în studii clinice cu peste 469 pacienţi cu SK asociat cu SIDA, din care 439 au fost trataţi cu o concentraţie de alitretinoină de 0,1%.

Incidenţa tulburărilor pielii, ulcerelor cutanate, durerilor şi a erupţiilor cutanate determinate de medicament pare să fie mai mare la pacienţii care au aplicat Panretin gel de patru ori pe zi, decât la cei care au aplicat cu frecvenţă mai redusă. Cu toate acestea, incidenţa altor efecte adverse comune legate de medicament, cum ar fi prurit, edem, dermatită exfoliativă şi uscăciunea pielii, nu pare să crească în funcţie de frecvenţa aplicării.

Incidenţa erupţiilor cutanate slabe/moderate (toate evenimentele indiferent de cauzalitate) a fost mai mică la pacienţii trataţi mai puţin de 16 săptămâni, decât la cei trataţi 16 săptămâni sau mai mult (slab, 33% contra 63%; moderat, 29% contra 43%). Incidenţa erupţiilor cutanate grave a fost independentă de durata tratamentului (10% în ambele cazuri).

Toxicitatea dermică locală asociată terapiei cu Panretin gel se rezolvă în general prin ajustarea sau întreruperea tratamentului (vezi pct. 4.2).

S-au semnalat doar două reacţii adverse serioase (septicemie şi celulită la acelaşi pacient).

Evenimentele adverse constatate la utilizarea gelului Panretin sunt similare cu cele întâlnite la utilizarea topică a altor retinoide. Este improbabil ca efecte secundare sistemice asociate cu retinoide orale vor fi observate la utilizarea gelului Panretin deoarece domeniul şi frecvenţa decelării de cantităţi cuantificabile în plasmă a acidului 9-cis-retinoic după aplicarea medicamentului sunt comparabile cu domeniul şi frecvenţa decelării de cantităţi cuantificabile în plasmă ale acidului 9-cis-retinoic care apare normal la indivizii netrataţi.

4.9Supradozaj

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj.

Este improbabilă toxicitatea sistemică după supradozaj acut al aplicării topice a gelului Panretin.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alţi agenţi antineoplazici, codul ATC: LO1XX22

Deşi acţiunea moleculară a alitretinoinei se presupune a fi mediată prin interacţia cu receptorii de retinoide, nu este cunoscut mecanismul de acţiune al acestui medicament în tratamentul topic al leziunilor cutanate de tip SK asociat cu SIDA. Alitretinoina (acid 9-cis-retinoic), este un hormon natural endogen înrudit cu vitamina A, şi se leagă şi activează toate subtipurile cunoscute de receptori retinoizi intracelulari (RAR , RAR , RAR , RXR , RXR , RXR ). După activare, aceşti receptori funcţionează ca ligand dependent de factorii de transcriere care reglează expresia genelor specifice. Reglarea expresiei genelor specifice de către alitretinoină controlează procesul normal al diferenţierii celulare şi proliferarea celulelor normale şi neoplazice. Eficienţa gelului Panretin în tratarea leziunilor SK poate fi legată şi de abilitatea demonstrată a alitretinoinei de a inhiba in vitro creşterea celulelor din SK.

Ne putem aştepta ca gelul Panretin să aibă doar efecte terapeutice locale, neavând rol în prevenirea sau tratamentul SK visceral.

Două studii controlate, multicentrice, randomizate, în grupuri paralele dublu orb, de faza III au furnizat datele pentru tratamentul cu gel Panretin în cazul leziunilor cutanate de SK (Tabelul 3). Răspunsul pacienţilor a fost evaluat folosind criteriile pentru studii clinice SIDA (ACTG) pentru răspunsul leziunilor tip SK. Studiul 1 a inclus o fază deschisă, în care pacienţii au decis singuri asupra participării. Studiul 2 a fost continuat de un studiu cu eticheta deschisă (Studiul 2a), care a inclus doar pacienţii care au ales să continue după studiul 2.

Tabelul 3: Cel mai bun răspuns după criteriile ACTG pentru faza cu vehiculum controlat

 

Studiul 1 (TID, QID)1

Studiul 2 (BD)2

 

 

 

 

 

 

Panretin

Vehiculum

Panretin

Vehiculum

 

N= 134

N= 134

N= 62

N= 72

Răspuns clinic complet

0,7

0,0

1,6

0,0

(CCR) %

 

 

 

 

Răspuns parţial (PR) %

34,3

17,9

35,5

6,9

 

 

 

 

 

Boală stabilă %

50,0

59,0

43,5

58,3

 

 

 

 

 

Boală în dezvoltare %

14,9

23,1

19,4

34,7

 

 

 

 

 

Răspuns global %

35,1

17,9

37,1

6,9

 

 

p=0,002

 

p= 0,00003

1.Regimul de aplicare specificat în protocol a fost de trei ori pe zi (TID), progresând la de patru ori pe zi (QID) după două săptămâni, cu reglare în jos pentru toxicitate

2.Regimul de aplicare specificat în protocol a fost de doar două ori pe zi (BD), cu reglare în jos pentru toxicitate

În faza deschisă din studiul 1 (N = 184), raportul răspunsurilor a crescut la 66,7%. În studiul 2a (N = 99), raportul global al răspunsurilor a crescut la 56,1%.

În studiul 1, din cei 110 de pacienţi care au răspuns la tratament, 36 (33%) au recidivat, în timp ce cu excepţia a patru pacienţi, restul urmează încă tratamentul.

Raportul răspunsurilor a fost analizat în funcţie de pacient ca unitate de analiză, şi în funcţie de leziune. Tabelul 4 dă raportul răspunsurilor leziunilor individuale pentru pacienţii trataţi cu Panretin gel în studiile de faza III.

Tabelul 4: Răspunsurile index/indicatoare ale leziunilor1 la pacienţi în timpul primelor 12 săptămâni ale studiului în faza iniţial orb

 

Pacienţi cu răspuns dat la index/indicator de leziune (CCR sau PR)

 

Studiul 1

 

 

Studiul 2

 

 

Numărul

Panretin

 

Vehiculum

Panretin

 

Vehiculum

respondenţilor

(N=134)

 

(N=134)

(N=62)

 

(N=72)

Leziuni2,3

N %4

 

N %4

N %4

 

N %4

Cel puţin unul

73 (54,5%)

 

(31,3%)

33 (53,2%)

 

(29,2%)

Cel puţin

27 (20,1%)

 

(6,0%)

8 (12,9%)

 

(2,8%)

patru

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Studiul 1, 6 leziuni index; Studiul 2, 8 leziuni index

2.Fiecare leziune index a fost evaluată individual pentru răspuns.

3.Leziunile care au răspuns în primele 12 săptămâni ale studiului în faza iniţial orb, au confirmat în decursul a cel puţin patru săptămâni de studiu (confirmarea răspunsului a putut apărea doar după 12 săptămâni la unele leziuni în studiul 1).

4.Procentajele au fost calculate drept numărul pacienţilor cu leziuni care au prezentat răspuns, împărţit la numărul total de pacienţi în faza iniţial orb.

Într-un experiment, 29% din leziuni au prezentat răspuns parţial (PR) dar nu au ajuns la răspuns clinic complet (CCR) în cele 12 săptămâni ale tratamentului, acesta din urmă dezvoltându-se doar la continuarea tratamentului după 12 săptămâni. Timpul proiectat pentru ca leziunile cu răspuns parţial (PR) să ajungă ulterior la răspuns clinic complet (CCR) a fost de 168 zile. Este recomandabil ca tratamentul cu Panretin gel să fie aplicat pentru o perioadă iniţială de până la 12 săptămâni. La leziunile care au răspuns la tratament în acest interval de timp, aplicarea mai poate fi continuată, dar cu condiţia ca răspunsul să se îmbunătăţească sau să se menţină, iar produsul să continue să fie tolerat. Dacă se obţine un răspuns complet al leziunii, pe aceasta nu mai trebuie aplicat în continuare gelul Panretin.

Nu există date privind eficienţa Panretin gel la aplicarea pe leziuni complicate (de exemplu., când este prezent edem limfatic).

5.2Proprietăţi farmacocinetice

Concentraţiile plasmatice de acid 9-cis-retinoic au fost evaluate în timpul studiilor clinice la pacienţii cu leziuni cutanate de SK asociat cu SIDA, după aplicarea unor doze multiple zilnice de Panretin gel timp de până la 60 săptămâni. Un subset dintre aceşti pacienţi au fost urmăriţi în timpul tratamentului a până la 64 leziuni (domeniu 4-64, medie 11,5 leziuni) pentru până la 44 săptămâni (domeniu 2-44, medie 15 săptămâni). În acest din urmă grup, intervalul şi frecvenţa decelării de cantităţi cuantificabile în plasmă a acidului 9-cis-retinoic la pacienţii SK după aplicarea medicamentului sunt comparabile cu domeniul şi frecvenţa decelării de cantităţi cuantificabile în plasmă ale acidului 9-cis-retinoic care apare normal la indivizii netrataţi.

5.3Date preclinice de siguranţă

Toxicologie

Trei doze de alitretinoină (0,01%, 0,05%, sau 0,5%) într-o reţetă de gel cu aplicare topică au fost administrate pe pielea unor şobolani în cadrul unui studiu toxicologic de 28 de zile. Efectele observate la locul aplicării au inclus eritem, îngroşarea pielii, descuamare şi întinderea stratului superficial al pielii (stratum corneum). Evaluările de patologie clinică au arătat o creştere semnificativă a numărului absolut de leucocite polimorfonucleare, monocite, a procentului de monocite şi scăderea procentului de celule albe de sânge cu diferenţiere de limfocite, în ziua 29 la şobolanii trataţi cu alitretinoină 0,5% sub formă de gel. Evaluările de chimie clinică au arătat o creştere biologic semnificativă a valorii medii BUN şi a fosfatazei alcaline la femele după 28 de zile de tratament. LDL din ser a fost crescut în ziua 29 atât la masculi, cât şi la femele. Nu s-au observat diferenţe hematologice biologic semnificative sau diferenţe în chimia serului după 14 zile. Creşterile observate ale raportului ponderal

inimă/greutate corporală au fost atribuite în principal diferenţei în greutatea corporală finală. După tratament cu alitretinoină gel 0,5%, concentraţiile medii din plasmă la şobolanii femele au fost în general sub limita cuantificării (5 nMol), iar concentraţiile medii din plasmă la masculi au fost de cca. 200 nMol. În contrast cu cele stabilite la şobolani, concentraţiile din plasmă de acid 9-cis-retinoic la pacienţii cu SK care aplică Panretin gel nu au depăşit niciodată 0,638 ng/ml (2,13 nMol). Acest nivel este cam 1/100 din concentraţia medie observată la şobolanii masculi.

Genotoxicitate

Genotoxicitatea alitretinoinei a fost studiată cu testul Ames, analiza in vivo a micronucleelor de şoarece, testul de aberaţie cromozomială a limfocitelor umane, şi testul mutaţie a celulelor CHO. S-a constatat lipsa de genotoxicitate a produsului.

Carcinogeneză, mutageneză, deteriorare a fertilităţii

NU s-au efectuat studii pentru determinarea potenţialului carcinogenic al alitretinoinei. Cu toate acestea s-a evaluat potenţialul mutagen, şi alitretinoina a testat negativ în testul Ames, analiza in vivo a micronucleelor de şoarece, testul de aberaţie cromozomială a limfocitelor umane, şi testul mutaţie a celulelor CHO.

Teratogenitatea

Într-un studiu de doză efectuat pe iepuri, alitretinoina a indus malformaţii majore la o doză de 35 ori mai mare decât doza topica la om. La iepuri această doză a rezultat în concentraţii plasmatice de peste 60 de ori mai mari decât cea mai ridicată concentraţie plasmatică la pacienţi cu SK după aplicarea topică a gelului Panretin. La iepuri, nu s-au observat malformaţii semnificative după administrarea unor doze pe cale orală corespunzând la de 12 ori doza topică la om (care a dus la concentraţii plasmatice de 60 de ori decât cea mai ridicată concentraţie plasmatică la pacienţi cu SK după aplicarea topică a gelului). Cu toate acestea, s-a constatat o rată crescută a coastelor contopite.

Fototoxicitate

Potenţialul de fototoxicitate a alitretinoinei a fost evaluat pe baza proprietăţilor sale chimice şi pe baza datelor unei baterii de teste în vitro. Rezultatele sugerează că alitretinoina absoarbe lumina UV şi este supusă fotodescompunerii în alţi izomeri (predominant toţi ai acidului trans-retinoic). Despre alitretinoină s-a arătat că posedă un slab potenţial fotoiritant bazat pe legarea histidinei şi fotoproteinei. În teste in vitro alitretinoina a arătat un slab potenţial fototoxic.

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Etanol

Macrogol 400

Hidroxipropil celuloză

Butilhidroxi toluen

6.2Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente. Trebuie evitată utilizarea altor produse topice pe leziunile SK tratate. Panretin gel nu trebuie utilizat concomitent cu alte produse cu conţinut de DEET.

6.3Perioada de valabilitate

Nedeschis: 3 ani.

În timpul utilizării: orice tub neutilizat trebuie eliminat în decurs de 90 de zile de la prima deschidere.

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C

A se păstra în tubul original pentru a fi protejat de lumină. A se ţine tubul bine închis.

După deschiderea tubului în scopul aplicării, trebuie reînchis bine tubul cu capacul, pentru a asigura o închidere etanşă. Tuburile de Panretin gel deschise nu trebuie păstrate la peste 25 C, şi trebuie protejate de expunere la lumină puternică şi căldură (ex. lumina solară).

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

Panretin gel este livrat în tuburi de 60 g din aluminiu căptuşit cu epoxi, pentru mai multe utilizări. Fiecare cutie conţine un tub de gel.

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor si alte instrucţiuni de manipulare

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

Deoarece Panretin gel conţine alcool, păstraţi-l departe de flacăra liberă.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Eisai Ltd.

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Marea Britanie

8.NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/00/149/001

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 11 octombrie 2000

Data ultimei reînnoiri:

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate