Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pantecta Control (pantoprazole) – Condiţii sau restricţii privind furnizarea şi utilizarea - A02BC02

Updated on site: 09-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiPantecta Control
Cod ATCA02BC02
Substanţăpantoprazole
ProducătorTakeda GmbH
Nu esteMedicamentulcazul.

A. FABRICANTUL (FABRICANŢII) RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei

Takeda GmbH

Unitatea de producţie Oranienburg

Lehnitzstraße 70-98

D-16515 Oranienburg

Germania

B. CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA

C.ALTE CONDIŢII ŞI CERINŢE ALE AUTORIZAŢIEI DE PUNEREautorizatPE PIAŢĂRapoartele periodice actualizate privind siguranţaMedicament care nu se eliberează pe bază de prescripţie medicală.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă depune pentru acestestemedicament rapoarte periodice actualizate privind siguranţa, conform cerinţelor din lista de date de referință și frecvențe de transmitere la nivelul Uniunii (lista EURD) menţionată la art colul 107c alineatul (7) din Directiva 2001/83/CE şi publicată pe portalul web europe n privind medicamentele.

D.

CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SIGURĂ ŞI EFICACE A

 

MEDICAMENTULUI

mai

 

 

nu

Planul de management al riscului (PMR)

 

 

 

este

A. ETICHETAREA

 

nu

mai

 

Medicamentul

 

 

 

 

 

autorizat

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIA PENTRU BLISTER

CUTIA PENTRU BLISTER CU SUPORT DE CARTON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

PANTECTA Control 20 mg comprimate gastro-rezistente

Pantoprazol

 

 

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

autorizat

 

 

 

Fiecare comprimat gastro-rezistent conţine 20 mg pantoprazol (sub formă de sesquih d at de sodiu).

3.

LISTA EXCIPIENŢILOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

 

 

 

7 comprimate gastro-rezistente

 

mai

este

 

14 comprimate gastro-rezistente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nu

 

 

 

5.

MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

 

 

Medicamentul

 

 

 

 

 

Comprimatele trebuie înghiţite întregi.

 

 

 

 

 

A se citi prospectul înainte de u ilizare.

 

 

 

 

 

Utilizare orală.

 

 

 

 

6.

ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

 

 

PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

 

A nu se lăsa la ve erea şi îndemâna copiilor.

 

 

 

 

 

7.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

 

 

 

 

 

 

 

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Str. 2

D-78467 Konstanz

Germania

12.

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 

EU/1/09/518/001-004

 

 

 

 

 

 

13.

SERIA DE FABRICAŢIE

 

autorizat

 

 

 

Serie

este

 

14.

CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

 

 

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripţie medicală.

 

 

 

mai

 

15.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 

 

 

nu

 

 

PentruMedicamentultratamentul de scurtă dura ă al simptomelor de reflux (de exemplu arsuri în capul pieptului,

regurgitare de acid) la adulţi.

Luaţi un comprimat (20 mg) pe zi. Nu depăşiţi această doză. Acest medicament poate să nu aducă ameliorare imediată.

Ameliorează arsurile în capul pieptului.

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

PANTECTA Control 20 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL INTERMEDIAR

SUPORT DE CARTON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

PANTECTA Control 20 mg comprimate gastro-rezistente

Pantoprazol

 

 

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

autorizat

 

 

 

Fiecare comprimat gastro-rezistent conţine 20 mg pantoprazol (sub formă de sesquih drat de sodiu).

3.

LISTA EXCIPIENŢILOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 comprimate gastro-rezistente

 

 

 

 

 

14 comprimate gastro-rezistente

 

mai

este

 

 

 

5.

MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

 

Utilizare orală.

nu

 

 

 

 

 

Medicamentul

 

 

 

 

 

Comprimatele trebuie înghiţite întregi.

 

 

 

 

 

A se citi prospectul înainte de u ilizare.

 

 

 

 

6.

ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

 

 

PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

 

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

 

 

 

 

 

7.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DATA DE EXPIRARE

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Str. 2

D-78467 Konstanz

Germania

 

 

 

 

 

 

Serie

 

 

 

 

autorizat

12.

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 

EU/1/09/518/001-004

 

 

 

 

13.

SERIA DE FABRICAŢIE

 

 

 

 

 

 

 

 

este

 

 

 

 

 

 

14.

CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

 

 

 

mai

 

 

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripţie medicală.

 

 

 

nu

 

 

 

15.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 

 

 

Medicamentul

 

 

 

 

Pentru tratamentul de scurtă durată al simptomelor de reflux (de exemplu arsuri în capul pieptului, regurgitare de acid) la adulţi.

Luaţi un comprimat (20 mg) pe zi. Nu depăşiţi această doză. Acest medicament poate să nu aducă ameliorare imediată.

Ameliorează arsurile în capul pi ptului.

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE

TERMOSUDATĂ

BLISTERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

PANTECTA Control 20 mg comprimate gastro-rezistente

Pantoprazol

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE

Takeda GmbH

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

 

 

 

este

 

 

 

 

4.

SERIA DE FABRICAŢIE

 

mai

 

Serie

nu

 

 

 

5.

ALTE INFORMAŢII

 

 

 

 

 

 

Medicamentul

 

 

 

autorizatPE PIAŢĂ

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate