Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ProQuad (virus, live attenuated, measles, virus,...) – Rezumatul caracteristicilor produsului - J07BD04

Updated on site: 09-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiProQuad
Cod ATCJ07BD04
Substanţăvirus, live attenuated, measles, virus, live attenuated, mumps, virus, live attenuated, rubella, virus, live attenuated, varicella
ProducătorSanofi Pasteur MSD, SNC

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ProQuad pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă

ProQuad pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă într-o seringă preumplută

Vaccin rujeolic, urlian, rubeolic şi varicelic (cu virusuri vii).

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

După reconstituire, o doză (0,5 ml) conţine:

 

 

 

Virus rujeolic1, tulpină Enders' Edmonston (viu, atenuat)

minim 3,00 log10

CCID

*

Virus urlian1, tulpina Jeryl Lynn™ (Nivel B) (viu, atenuat)

minim 4,30 log10

*

CCID

Virus rubeolic2, tulpină Wistar RA 27/3 (viu, atenuat)

minim 3,00 log10

*

CCID

Virus varicelic3, tulpină Oka/Merck (viu, atenuat)

 

 

minim 3,99 log10 PFU**

 

*doză infectantă a 50% din culturile celulare **unităţi formatoare de plaje

(1) produs în celule embrionare de pui de găină.

(2) produs în fibroblaşti pulmonari umani diploizi (WI-38). (3) produs în celule diploide umane (MRC-5).

Vaccinul poate conţine cantităţi infime de albumină umană recombinantă (AUr). Acest vaccin conţine o cantitate infimă de neomicină. Vezi pct. 4.3.

Excipienţi cu efect cunoscut

Vaccinul conţine sorbitol 16 mg. Vezi pct. 4.4.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă.

Înainte de reconstituire, pulberea are aspectul unui comprimat compact cristalin, alb-gălbui, iar solventul este un lichid limpede şi incolor.

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

ProQuad este indicat pentru vaccinarea simultană împotriva rujeolei, parotiditei epidemice, rubeolei şi varicelei la persoane cu vârsta peste 12 luni.

ProQuad poate fi administrat la sugari începând de la vârsta de 9 luni, în condiţii speciale (de exemplu în conformitate cu programele naţionale de vaccinare, epidemii sau în cazul călătoriei într-o zonă cu prevalenţă crescută de rujeolă; vezi pct. 4.2, 4.4 şi 5.1).

4.2Doze şi mod de administrare

Doze

ProQuad trebuie utilizat în concordanţă cu recomandările oficiale.

Persoane cu vârsta de 12 luni şi peste

Persoanelor cu vârsta începând de la 12 luni trebuie să li se administreze două doze de ProQuad sau o singură doză de ProQuad, urmată de o a doua doză de vaccin varicelic monovalent pentru a asigura protecţie optimă împotriva varicelei (vezi pct. 5.1).Trebuie să treacă cel puţin o lună între prima şi a doua doză din oricare vaccin cu virusuri vii atenuate. Este preferabil ca a doua doză să fie administrată în decursul celor trei luni care urmează primei doze.

Sugari cu vârsta cuprinsă între 9 şi 12 luni

Datele privind imunogenitatea şi siguranţa au arătat că ProQuad poate fi administrat la sugari cu vârsta cuprinsă între 9 şi 12 luni, în condiţii speciale (de exemplu în conformitate cu recomandările oficiale sau când protecţia precoce este considerată necesară). În astfel de cazuri, sugarilor trebuie să li se administreze a doua doză de ProQuad, având în vedere o perioadă de minim 3 luni distanţă, pentru a asigura protecţie optimă împotriva rujeolei şi varicelei (vezi

pct. 4.4 şi 5.1).

Sugari cu vârsta sub 9 luni

ProQuad nu este indicat la acest subgrup de copii. Siguranţa şi eficacitatea ProQuad la sugari cu vârsta sub 9 luni nu au fost încă stabilite.

ProQuad poate fi utilizat ca a doua doză la persoanele cărora li s-a administrat anterior un vaccin rujeolic, urlian și rubeolic şi un vaccin varicelic.

Mod de administrare

Vaccinul trebuie injectat intramuscular (i.m.) sau subcutanat (s.c.).

Locurile de injectare recomandate sunt zona antero-laterală a coapsei la copii cu vârsta mai mică şi regiunea deltoidiană la copii cu vârstă mai mare, adolescenţi şi adulţi.

Vaccinul trebuie administrat subcutanat la pacienţi cu trombocitopenie sau cu orice tulburare de coagulare.

Precauţii care trebuie luate înainte de manipularea sau administrarea medicamentului: vezi pct. 6.6.

Pentru instrucţiuni privind reconstituirea medicamentului înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

Vaccinul nu trebuie injectat intravascular în nicio circumstanţă.

4.3Contraindicaţii

Antecedente de hipersensibilitate la oricare vaccin varicelic sau vaccin rujeolic, urlian și rubeolic, la oricare dintre excipienţi sau la neomicină, care poate fi prezentă ca urme reziduale (vezi pct. 2, 4.4 şi 6.1).

Discrazie sanguină, leucemie, limfom de orice tip sau alte neoplasme maligne care afectează sistemul hematopoietic şi limfatic.

Tratament imunosupresor curent (inclusiv doze mari de corticosteroizi) (vezi pct. 4.8). ProQuad nu este contraindicat la persoanele cărora li se administrează corticosteroizi de uz topic sau parenteral în doze mici (de exemplu, pentru profilaxia astmului bronşic sau terapie de substituţie).

Imunodeficienţă umorală sau celulară severă (primară sau dobândită), de exemplu imunodeficienţă combinată severă, hipogamaglobulinemie şi SIDA sau infecţie HIV simptomatică sau un procent de limfocite T CD4+ specific vârstei la copii cu vârsta sub 12 luni: CD4+ <25%; copii cu vârsta între 12 şi 35 luni: CD4+ <20%; copii cu vârsta între 36 şi 59 luni: CD4+ <15% (vezi pct. 4.4 şi 4.8).

La persoanele cu imunitate sever deprimată vaccinate neadecvat cu vaccinul rujeolic, s-au raportat cazuri de encefalită rujeolică, pneumonii şi urmări letale ca o consecinţă directă a diseminării infecţiei cu virusul vaccinului rujeolic.

Antecedente familiale de imunodeficienţă congenitală sau ereditară, exceptând situaţia în care se demonstrează competenţa imună a potenţialului primitor de vaccin.

Tuberculoză activă netratată. Copiii aflaţi în tratament pentru tuberculoză nu au prezentat o agravare a afecţiunii când au fost imunizaţi cu vaccin cu virus rujeolic viu. Nu au fost raportate studii care să prezinte date despre efectul vaccinurilor cu virusul rujeolic la copiii cu tuberculoză netratată.

Vaccinarea trebuie amânată în timpul oricărei boli cu febră > 38,5°C.

Sarcină. De asemenea, trebuie evitată sarcina timp de 1 lună după vaccinare (vezi pct. 4.6).

4.4Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Tratamentul şi supravegherea medicală adecvate trebuie să fie disponibile întotdeauna în cazul apariţiei rare a unei reacţii anafilactice care urmează administrării vaccinului.

În plus, vaccinul cu virus viu rujeolic şi vaccinul cu virus viu urlian sunt produse în culturi de celule embrionare de pui de găină. Persoanele cu antecedente de reacţii anafilactice, anafilactoide sau alte reacţii imediate (de exemplu urticarie, inflamare la nivelul cavităţii bucale şi a gâtului, dificultăţi de respiraţie, hipotensiune arterială sau şoc) după ingestia de ouă prezintă un risc crescut de a dezvolta reacţii de hipersensibilitate de tip imediat. Raportul risc-beneficiu potenţial trebuie evaluat cu atenţie înainte de a se lua în calcul vaccinarea în astfel de situaţii.

ProQuad trebuie administrat cu prudenţă la subiecţii cu antecedente personale sau familiale de crize convulsive sau antecedente de leziune cerebrală. Medicul trebuie să fie atent la creşterile de temperatură care pot să apară după vaccinare (vezi pct. 4.8).

Sugarii cu vârsta mai mică de 12 luni care sunt vaccinaţi cu un vaccin care conţine virus rujeolic, în timpul epidemiilor de rujeolă sau pentru alte situaţii, pot să nu prezinte răspuns imunologic după administrarea vaccinului din cauza prezenţei anticorpilor circulanţi de origine maternă şi/sau imaturităţii sistemului imun (vezi pct. 4.2 şi 5.1).

Acest vaccin conţine, ca excipient, sorbitol 16 mg. Pacienţii cu probleme ereditare rare de intoleranţă la fructoză nu trebuie să utilizeze acest vaccin.

Persoanele vaccinate trebuie să evite utilizarea de salicilaţi timp de 6 săptămâni după vaccinarea cu ProQuad, deoarece s-a raportat apariţia sindromului Reye după utilizarea de salicilaţi în timpul infecţiei cu varicelă de tip sălbatic.

Vaccinarea cu ProQuad nu poate asigura protecţia tuturor persoanelor cărora li se administrează vaccinul.

Transmitere

La majoritatea persoanelor susceptibile, în 7 până la 28 zile după vaccinare a apărut excreţia de mici cantităţi de virus rubeolic viu atenuat la nivelul gâtului sau nasului. Nu există dovezi confirmate care să indice faptul că acest virus se transmite persoanelor susceptibile care intră în contact cu indivizii vaccinaţi. Consecutiv, transmiterea prin contact personal strâns, este acceptată din punct de vedere

teoretic, dar nu este privită ca un risc semnificativ; cu toate acestea, a fost studiată transmiterea virusului din vaccinul rubeolic, prin laptele matern la sugari, fără nicio evidenţă de boală clinică (vezi pct. 4.6).

Nu s-au raportat cazuri de transmitere a tulpinii atenuate Enders' Edmonston a virusului rujeolic sau a tulpinii atenuate Jeryl Lynn™ a virusului urlian de la persoanele vaccinate la persoanele susceptibile cu care acestea vin în contact.

Experienţa după punere pe piaţă cu vaccinul varicelic cu virus viu (Oka/Merck) sugerează că transmiterea virusului din vaccinul varicelic poate surveni rareori între persoanele sănătoase vaccinate (care dezvoltă sau nu dezvoltă o erupţie cutanată tranzitorie de tipul varicelei) şi persoanele susceptibile la varicelă cu care acestea vin în contact, precum şi persoanele cu risc ridicat, susceptibile la varicelă (vezi pct. 4.8).

Persoanele susceptibile la varicelă cu risc ridicat includ:

persoanele cu imunitatea deprimată (vezi pct. 4.3.),

femeile gravide fără antecedente pozitive de varicelă (vărsat de vânt) documentate sau cu evidenţe de laborator ale unei infecţii anterioare,

sugarii nou-născuţi ai căror mame nu au antecedente pozitive documentate de varicelă sau dovezi de laborator ale unei infecţii anterioare.

Persoanele vaccinate trebuie să încerce să evite, oricând este posibil, contactul strâns cu persoanele cu un risc ridicat, susceptibile la varicelă, pe o durată de până la 6 săptămâni după vaccinare. În cazurile în care nu se poate evita contactul cu persoanele susceptibile la varicelă cu risc ridicat, trebuie cântărit riscul potenţial de transmisie a virusului din vaccinul varicelic comparativ cu riscul dobândirii şi transmiterii virusului varicelei de tip sălbatic.

Trombocitopenie

Acest vaccin trebuie administrat subcutanat la persoanele cu trombocitopenie sau cu orice tulburare de coagulare, deoarece la aceste persoane este posibil să apară sângerare ca urmare a administrării intramusculare.

În studiile clinice nu au fost raportate cazuri cu privire la apariţia sau agravarea trombocitopeniei la persoanele vaccinate cu ProQuad. Cazuri de trombocitopenie au fost raportate în experienţa după punerea pe piaţă a medicamentului după prima vaccinare cu ProQuad. În plus, cazuri de trombocitopenie au fost raportate după prima vaccinare sau revaccinare cu vaccin rujeolic, vaccin rujeolic, urlian şi rubeolic şi vaccin varicelic. Experienţa după punerea pe piaţă cu vaccin rujeolic, urlian şi rubeolic cu virusuri vii indică faptul că persoanele cu trombocitopenie curentă pot dezvolta o trombocitopenie mai severă după vaccinare. În plus, persoanele care au prezentat trombocitopenie după prima doză de vaccin rujeolic, urlian şi rubeolic cu virusuri vii pot dezvolta trombocitopenie după doze repetate. Statusul serologic poate fi evaluat pentru a determina dacă sunt sau nu sunt necesare doze suplimentare de vaccin. În aceste cazuri, raportul risc/beneficiu trebuie atent evaluat înainte de a lua în considerare vaccinarea cu ProQuad (vezi pct. 4.8).

Convulsii febrile

Într-un interval de timp de 5 până la 12 zile de la administrarea primei doze de vaccin tetravalent rujeolic, urlian, rubeolic şi varicelic la copii, a fost observat un risc crescut de apariţie a convulsiilor febrile comparativ cu administrarea concomitentă de vaccin rujeolic, urlian, rubeolic şi varicelic (vezi pct. 4.8 şi 5.1).

Altele

Vaccinarea poate fi luată în considerare la pacienţii cu imunodeficienţe selectate, atunci când beneficiile depăşesc riscurile (pacienţi infectați cu HIV asimptomatici, deficite ale subclaselor de IgG, neutropenie congenitală, boală granulomatoasă cronică şi boli de deficit al complementului).

Pacienţii cu imunodeficienţă care nu au contraindicaţie pentru această vaccinare (vezi pct. 4.3) pot să nu răspundă la fel de bine ca şi pacienţii imunocompetenţi; prin urmare, anumiţi pacienţi pot face rujeolă, oreion, rubeolă sau varicelă în caz de contact, în pofida administrării corecte a vaccinului. Aceşti pacienţi trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru depistarea simptomelor de rujeolă, oreion, rubeolă şi varicelă.

Profilaxia după expunere

Nu sunt disponibile date clinice referitoare la administrarea de ProQuad după expunerea la virusul rujeolic, urlian, rubeolic sau varicelic. Cu toate acestea, profilaxia după expunere pentru varicelă şi rujeolă s-a demonstrat cu ajutorul vaccinului varicelic cu virus viu (Oka/Merck) şi respectiv a vaccinurilor cu virus rujeolic, produse de Merck & Co., Inc.

Interferenţa cu testele de laborator: vezi pct. 4.5.

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Trebuie să treacă cel puţin 1 lună între administrarea unui vaccin cu virus viu şi administrarea de ProQuad.

Persoanele vaccinate trebuie să evite utilizarea salicilaţilor timp de 6 săptămâni după vaccinarea cu ProQuad (vezi pct. 4.4).

Nu administraţi imunoglobulină (IG) sau imunoglobulină varicelo-zosteriană (IGVZ) simultan cu ProQuad.

Administrarea de imunoglobuline simultan cu ProQuad poate influenţa răspunsul imun aşteptat. Vaccinarea trebuie amânată cu cel puţin 3 luni după transfuzia de sânge sau plasmă sau după administrarea de imunoglobuline (IG). Cu toate acestea, intervalul de timp adecvat dintre transfuzie sau administrare de IG şi vaccinare va varia în funcţie de tipul transfuziei sau de recomandarea aferentă şi doza de IG (de exemplu, 5 luni pentru administrarea de IGVZ).

Administrarea de produse sanguine care conţin anticorpi împotriva virusului varicelo-zosterian, inclusiv IGVZ sau alte preparate cu imunoglobulină, în decurs de 1 lună după o doză de ProQuad, poate reduce răspunsul imun la vaccin şi prin urmare reducerea eficacităţii protecţiei. De aceea, administrarea oricăruia dintre aceste produse trebuie evitată timp de 1 lună după o doză de ProQuad, numai dacă acest lucru nu este considerat esenţial.

S-a raportat faptul că vaccinurile rujeolice, urliene şi rubeolice, cu virusuri vii atenuate administrate separat, pot produce o deprimare temporară a sensibilităţii tegumentare la tuberculină. De aceea, dacă se va efectua un test cu tuberculină, acesta trebuie administrat fie înainte de vaccinare, fie simultan cu aceasta, fie în cel puţin 4-6 săptămâni după imunizarea cu ProQuad.

Utilizarea concomitentă cu alte vaccinuri:

Studiile clinice au demonstrat că ProQuad poate fi administrat simultan (dar în locuri diferite de injectare) cu Prevenar şi/sau vaccin hepatitic A sau cu vaccinuri monovalente sau combinate care conţin antigene de difterie, tetanos, pertusis acelular, Haemophilus influenzae tip B, virus poliomielitic inactivat sau antigen al hepatitei B. În aceste studii clinice s-a demonstrat că răspunsurile imune nu au fost afectate. Profilurile de siguranţă ale vaccinurilor administrate au fost comparabile (vezi pct. 4.8).

Nu există date suficiente care să susţină administrarea de ProQuad împreună cu oricare alte vaccinuri.

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Femeile gravide nu trebuie vaccinate cu ProQuad.

Nu s-au efectuat studii privind efectul ProQuad la femeile gravide. Nu se cunoaşte dacă ProQuad poate afecta fătul atunci când este administrat unei femei gravide sau dacă poate afecta capacitatea de reproducere.

Sarcina trebuie evitată timp de 1 lună după vaccinare. Femeile care intenţionează să rămână gravide trebuie sfătuite să amâne.

Alăptarea

Studiile au demonstrat că femeile care alăptează în perioada post-partum, care sunt vaccinate cu virus rubeolic viu atenuat, pot secreta virusul în laptele matern şi îl pot transmite sugarilor alăptaţi. Dintre sugarii care prezintă dovezi serologice de infecţie rubeolică, niciunul nu a prezentat simptomatologia specifică bolii. Nu există dovezi că virusul vaccinului varicelic este secretat în laptele matern. Nu se cunoaşte dacă virusul vaccinului rujeolic sau urlian este secretat în laptele matern. De aceea, este necesară precauţie în cazul administrării ProQuad unei femei care alăptează.

Fertilitatea

Nu s-au efectuat studii privind efectul ProQuad asupra funcţiei de reproducere la animale. ProQuad nu a fost evaluat pentru a stabili potenţialul de afectare a fertilităţii.

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Este de aşteptat ca ProQuad să nu influenţeze sau să influenţeze în mică măsură capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8Reacţii adverse

a. Rezumatul profilului de siguranţă

În 5 studii clinice, ProQuad s-a administrat fără vaccinări concomitente la 6038 copii cu vârste cuprinse între 12 şi 23 luni. Copiilor din aceste studii li s-a administrat fie formularea actuală stabilă la rece, fie formularea precedentă a ProQuad. Copiii din aceste studii au fost monitorizaţi timp

6 săptămâni după vaccinare. Profilurile de siguranţă au fost comparabile pentru cele două formulări diferite după o doză unică. Singurele reacţii adverse sistemice asociate vaccinului care au apărut cu o rată semnificativ mai mare la persoanele vaccinate cu formularea precedentă a ProQuad comparativ cu persoanele vaccinate cu vaccinul rujeolic, urlian şi rubeolic fabricat de Merck & Co. Inc. şi vaccinul varicelic viu (Oka/Merck) au fost: febra (≥ 39,4°C, măsurată prin termometrizare rectală sau temperatură anormală) şi erupţia cutanată asemănătoare rujeolei. Atât febra cât şi erupţia cutanată asemănătoare rujeolei au apărut de obicei în decurs de 5-12 zile după vaccinare, au fost de scurtă durată şi s-au rezolvat fără sechele pe termen lung. Durerea/sensibilitatea/ulceraţia la locul de injectare s-au raportat cu o rată statistic mai mică la persoane vaccinate cu ProQuad.

Singura reacţie adversă la nivelul locului de injectare asociată vaccinului care a fost mai frecventă printre persoanele vaccinate cu ProQuad decât printre persoanele vaccinate cu vaccinul varicelic viu (Oka/Merck) şi cu vaccinul rujeolic, urlian şi rubeolic, fabricate de Merck & Co. Inc., a fost erupţia cutanată la nivelul locului de injectare.

În 7 studii clinice s-a observat că procentul de cazuri de febră (≥39,4°C măsurată prin termometrizare rectală) a fost cuprins între 10,1% şi 39,4%, în urma administrării de ProQuad în monoterapie. În comparaţie, în urma administrării concomitente cu Prevenar şi/sau vaccin hepatitic A, în 3 studii clinice, procentul cazurilor de febră raportat (≥39,4°C măsurată prin termometrizare rectală) a fost cuprins între 15,2% şi 27,2%.

Într-un studiu clinic în care s-a administrat ProQuad concomitent cu Infarix Hexa, procentul de cazuri de febră (≥38,0°C, măsurată prin termometrizare rectală) a fost de 69,3% după administrarea

concomitentă, de 61,1% după administrarea ProQuad în monoterapie şi de 57,3% după administrarea de Infanrix Hexa în monoterapie; procentul de cazuri de febră (≥39,4°C măsurată prin termometrizare rectală) a fost de 22,6% după administrarea concomitentă, de 20,5% după administrarea ProQuad în monoterapie şi de 15,9% după administrarea de Infanrix Hexa în monoterapie.

Profilul global de siguranţă pentru ProQuad a fost comparabil chiar dacă a fost administrat în monoterapie sau concomitent.

Copii cărora li s-a administrat o a doua doză de ProQuad

În opt studii clinice, frecvenţa totală a reacţiilor adverse după administrarea celei de a doua doze de ProQuad a fost în general similară sau mai mică decât cea observată în cazul administrării primei doze. În trei dintre aceste studii clinice, frecvenţele de apariţie a edemului şi eritemului la nivelul locului de injectare au fost semnificativ statistic mai mari după administrarea celei de a doua doze decât după prima doză; cu toate acestea, în celelalte cinci studii clinice frecvenţele de apariţie a oricăreia dintre aceste reacţii adverse după administrarea celei de a doua doze au fost similare cu cele după prima doză. Frecvenţa simptomelor de febră în toate cele opt studii clinice a fost mai mică după administrarea celei de a doua doze decât după prima doză.

Copii cărora li s-a administrat ProQuad intramuscular

Profilurile generale de siguranţă pentru căile de administrare i.m. şi s.c. au fost comparabile; cu toate acestea, un număr mai mic de subiecţi a prezentat reacţii adverse la nivelul locului de injectare în grupul cu administrare i.m., după administrarea fiecărei doze (vezi pct. 5.1 pentru o descriere a studiului).

Copii cărora li s-a administrat ProQuad la vârste cuprinse între 4 şi 6 ani după prima imunizare cu vaccinul varicelic viu (Oka/Merck) şi cu vaccinul rujeolic, urlian şi rubeolic, fabricat de Merck & Co., Inc.

Frecvenţa şi tipul reacţiilor adverse observate la grupul de studiu, căruia i s-a administrat ProQuad, au fost în general similare cu cele observate la grupul căruia i s-a administrat vaccinul varicelic viu (Oka/Merck) şi vaccinul rujeolic, urlian şi rubeolic, fabricat de Merck & Co., Inc. (vezi pct. 5.1 pentru o descriere a studiului).

Nu s-au efectuat studii specifice la subiecţii cu vârste de peste 2 ani, cărora nu li se administrase anterior niciun vaccin rujeolic, urlian, rubeolic şi varicelic.

Cele mai frecvente evenimente adverse raportate cu administrarea de ProQuad au fost: reacţii la nivelul locului de injectare incluzând durere/sensibilitate/sensibilitate la atingere, înroşire, tumefiere sau învineţire; febră (≥39,4°C măsurată prin termometrizare rectală); iritabilitate; erupţie cutanată tranzitorie (incluzând erupţie cutanată asemănătoare rujeolei, erupţie cutanată asemănătoare varicelei și erupţie cutanată la nivelul locului de injectare); infecţii ale căilor respiratorii superioare; vărsături şi diaree.

b. Lista sub formă de tabel a reacţiilor adverse

Următoarele reacţii adverse s-au raportat de către investigator ca fiind legate de administrarea vaccinului la subiecţi după o singură doză de ProQuad. Unele reacţii adverse au fost urmărite în cadrul studiilor clinice şi sunt marcate cu simbolul (). În plus, au fost raportate alte evenimente adverse în timpul utilizării după punerea pe piaţă a ProQuad şi/sau în cadrul studiilor clinice şi în timpul utilizării după punerea pe piaţă fie a vaccinului rujeolic, urlian şi rubeolic, fabricat de Merck & Co., Inc., fie a componentelor monovalente ale vaccinurilor rujeolice, urliene şi rubeolice,

fabricate de Merck & Co., Inc. sau a vaccinului varicelic cu virus viu (Oka/Merck). Frecvența acestor evenimente adverse este clasificată ca fiind „frecvenţă necunoscută” atunci când nu poate fi estimată pe baza datelor disponibile.

[Foarte frecvente (≥ 1/10); Frecvente (≥ 1/100, < 1/10); Mai puţin frecvente (≥ 1/1000, < 1/100)]; Rare (≥ 1/10000, < 1/1000); Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)]

Reacţii adverse

Frecvenţă

Infecţii şi infestări

 

Infecţii ale căilor respiratorii superioare

Frecvente

Infecţie auriculară, gastroenterită, nazofaringită, otită medie, faringită,

Mai puţin frecvente

roseola infantum, infecţie virală, erupţie cutanată virală

 

Bronşiolită, erupţie candidozică de scutec, candidoză, celulită, crup

 

infecţios, gastroenterită virală, boală mână-picior-gură, gripă, pseudocrup,

Rare

infecţie respiratorie, infecţie cutanată, tonsilită, varicelă+ ‡, conjunctivită

virală.

 

Meningită aseptică*, rujeolă atipică, epididimită, herpes zoster*, infecţie,

Cu frecvenţă

gripă, rujeolă, orhită, parotidită.

necunoscută

Tulburări hematologice şi limfatice

 

Leucocitoză, limfadenopatie

Rare

Limfadenită, limfadenopatie regională, trombocitopenie

Cu frecvenţă

necunoscută

 

Tulburări ale sistemului imunitar

 

Hipersensibilitate

Rare

Reacţie anafilactoidă, anafilaxie şi fenomene asociate cum ar fi

Cu frecvenţă

angioedem, edem facial, edem periferic, anafilaxie la persoanele cu sau

necunoscută

fără antecedente de alergie.

 

Tulburări metabolice şi de nutriţie

 

Anorexie, apetit alimentar scăzut

Mai puţin frecvente

Deshidratare

Rare

Tulburări psihice

 

Iritabilitate

Frecvente

Crize de plâns, insomnie, tulburări de somn

Mai puţin frecvente

Agitaţie, apatie, dependenţă, modificări emoţionale, nervozitate, nelinişte

Rare

Tulburări ale sistemului nervos

 

Convulsii febrile*, somnolenţă

Mai puţin frecvente

Ataxie, convulsii, cefalee, plâns exagerat, hiperkinezie, hipersomnie,

Rare

letargie, tremor

 

Convulsii afebrile sau crize convulsive, paralizie Bell, accident

 

cerebro-vascular, ameţeală, tulburări ale viselor, encefalită*,

 

encefalopatie*, Sindromul Guillain-Barré, encefalită rujeolică cu corpi de

Cu frecvenţă

incluziune (vezi pct. 4.3), paralizie oculară, parestezie, polinevrită,

necunoscută

polineuropatie, panencefalită sclerozantă subacută*, sincopă, mielită

 

transversă, tremor

 

Tulburări oculare

 

Conjunctivită, secreţii oculare, inflamare palpebrală, iritaţie oculară,

Rare

tumefiere oculară, hiperemie oculară, lăcrimare, disconfort vizual

 

Edem palpebral, iritaţie, nevrită optică, retinită, nevrită retrobulbară

Cu frecvenţă

necunoscută

 

Tulburări acustice şi vestibulare

 

Durere la nivelul urechii

Rare

Surditate de cauză neurologică

Cu frecvenţă

necunoscută

 

Tulburări vasculare

 

Eritem facial tranzitor, paloare

Rare

Extravazare

Cu frecvenţă

necunoscută

 

Reacţii adverse

Frecvenţă

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

Tuse, congestie nazală, congestie respiratorie, rinoree

Mai puţin frecvente

Astm bronşic, congestie pulmonară, afecţiuni la nivelul sinusurilor,

Rare

strănut, respiraţie şuierătoare

 

Spasm bronşic, bronşită, epistaxis, pneumonită (vezi pct. 4.3), pneumonie,

Cu frecvenţă

congestie pulmonară, rinită, sinuzită, durere în gât

necunoscută

Tulburări gastro-intestinale

 

Diaree, Vărsături

Frecvente

Durere la nivelul abdomenului superior, aspect anormal al materiilor

 

fecale, constipaţie, flatulenţă, greaţă, hipersalivaţie, stomatită, creşterea

Rare

dinţilor.

 

Durere abdominală, hematochezie, ulceraţie la nivelul gurii.

Cu frecvenţă

necunoscută

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

Erupţie asemănătoare rujeolei, erupţie cutanată tranzitorie, erupţie

Frecvente

asemănătoare varicelei

Dermatite (incluzând dermatită de contact, atopie şi erupţie de scutec),

 

erupţie cutanată însoţită de senzaţie de căldură, erupţie cutanată

Mai puţin frecvente

asemănătoare rubeolei, urticarie, exantem viral, eczemă, eritem

 

Acnee, tegumente umede şi reci, dermatită exfoliativă, erupţie cutanată

 

determinată de medicamente, exantem, purpură Henoch-Schönlein, livedo

Rare

reticularis, erupţie cutanată papulară, prurit, modificări de culoare a

 

tegumentului, leziuni ale tegumentului, erupţie zosteriformă

 

Eritem polimorf, Herpex simplex, impetigo, paniculită, purpură, induraţia

Cu frecvenţă

tegumentului, Sindromul Stevens-Johnson, arsură solară

necunoscută

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

Durere la nivelul braţului, rigiditate musculo-scheletică

Rare

Artrită şi/sau artralgie (de obicei tranzitorie şi rar cronică), durere

Cu frecvenţă

musculo-scheletică, mialgie, durere la nivelul şoldului, piciorului sau

necunoscută

gâtului, tumefiere

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

 

Febră, eritem, sau durere/sensibilitate/sensibilitate la atingerela locul de

Foarte frecvente

injectare

 

Echimoze sau edemla locul de injectare, erupţie cutanată la nivelul

Frecvente

locului de injectare

Astenie/oboseală, hemoragie la nivelul locului de injectare, induraţie sau

 

senzaţie de căldură la nivelul locului de injectare, formaţiune delimitată la

Mai puţin frecvente

nivelul locului de injectare, stare de rău

 

Simptome asemănătoare gripei, modificarea culorii la nivelul locului de

 

injectare, decolorare la nivelul locului de injectare, prurit la nivelul locului

 

de injectare, erupţie cutanată nespecifică la nivelul locului de injectare,

Rare

reacţie la nivelul locului de injectare, cicatrice la nivelul locului de

 

injectare, hipertermie, durere, durere/sensibilitate/sensibilitate la atingere

 

Disconfort la nivelul locului de injectare (senzaţie de arsură şi/sau

 

înţepătură de scurtă durată, eczemă, edem/inflamare, erupţie cutanată tip

 

urticarie, hematom, induraţie, umflătură, vezicule, pustulă şi roşeaţă difuză

Cu frecvenţă

a pielii), inflamaţie, anomalii la nivelul buzei, papilită,

necunoscută

rugozitate/uscăciune, rigiditate, traumatism, erupţie cutanată asemănătoare

 

varicelei, hemoragie la locul puncţiei venoase, senzaţie de căldură, căldură

 

la atingere

 

Investigaţii diagnostice

 

Pierdere în greutate

Rare

Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate

 

Contuzie, muşcătură/înţepătură neveninoasă

Rare

Reacţii adverse

Frecvenţă

Circumstanţe sociale

 

Afectarea activităţilor zilnice

Rare

+ Varicela determinată de tulpina din vaccin a fost observată în timpul experienței după punerea pe piaţă a vaccinului varicelic cu virus viu atenuat (Oka/Merck).

* Vezi pct. c

c. Descrierea reacţiilor adverse selectate

Meningită aseptică

Cazuri de meningită au fost raportate după vaccinarea cu vaccin rujeolic, urlian şi rubeolic. Deşi o relaţie cauzală între vaccinul cu alte tulpini de virus urlian şi meningita aseptică nu au fost demonstrate, nu există nicio dovadă care să asocieze vaccinul urlian Jeryl Lynn cu meningita aseptică.

Convulsii febrile

Convulsiile febrile au fost raportate la copii cărora li s-a administrat ProQuad. În concordanţă cu datele din studii clinice cu privire la momentul apariţiei febrei şi erupţiei cutanate asemănătoare rujeolei, un studiu observaţional efectuat după punerea pe piaţă la copii cu vârsta de 12 până la 60 luni a evidenţiat o creştere de aproximativ 2 ori (0,70 per 1000 copii comparativ cu 0,32 per

1000 copii) a riscului de apariţie a convulsiilor febrile într-un interval de timp de 5 până la 12 zile de la administrarea primei doze de ProQuad (N=31298) comparativ cu administrarea concomitentă a vaccinului rujeolic, urlian şi rubeolic fabricat de Merck & Co., Inc. şi a vaccinului varicelic cu virus viu (Oka/Merck) (N=31298). Aceste date sugerează în plus un caz de convulsii febrile per 2600 copii vaccinaţi cu ProQuad comparativ cu administrarea separată a vaccinului rujeolic, urlian şi rubeolic fabricat de Merck & Co., Inc. şi a vaccinului varicelic cu virus viu (Oka/Merck). Aceste date au fost confirmate de un studiu observaţional efectuat după punerea pe piaţă, sponsorizat de Centrul de Prevenire şi Control a Bolii din S.U.A. Într-un interval de timp de 30 zile de la vaccinare, nu s-a observat creşterea riscului de apariţie a convulsiilor febrile (vezi pct. 5.1).

Encefalita şi encefalopatia

La persoanele sever imunocompromise, care sunt vaccinate în mod necorespunzător cu vaccin care conţine componentă rujeolică, s-au raportat cazuri de encefalită rujeolică cu corpi de incluziune, pneumonită şi deces, ca o consecinţă directă a infecţiei diseminate cu virus rujeolic vaccinal (vezi pct. 4.3); de asemenea, s-a raportat infecție diseminată cu virus urlian și rubeolic vaccinal.

PESS

Nu există dovezi conform cărora vaccinul rujeolic poate determina PESS. S-au raportat cazuri de PESS la copii care nu aveau antecedente de infecţie cu virus rujeolic de tip sălbatic dar cărora li s-a administrat vaccinul rujeolic. Este posibil ca unele dintre aceste cazuri să se fi datorat rujeolei neidentificate în primul an de viaţă sau, posibil, vaccinării împotriva rujeolei. Rezultatele unui studiu retrospectiv caz-control, efectuat de Centrele Americane de Control şi Prevenire a Bolii (US Centers for Disease Control and Prevention), sugerează că efectul general al vaccinului rujeolic a fost acela de a proteja împotriva PESS, prevenind apariţia rujeolei cu riscul său inerent de PESS.

Artralgia şi/sau artrita

Artralgia şi/sau artrita (de obicei tranzitorii şi, rareori, cronice) şi polinevrita sunt caracteristice infectării cu virusul rubeolic de tip sălbatic şi variază ca frecvenţă şi gravitate în raport cu vârsta şi sexul, fiind mai grave la femeile adulte şi mai puţin grave la copii sub vârsta pubertăţii. După vaccinarea copiilor, reacţiile la nivelul articulaţiilor sunt, în general, mai puţin frecvente (0-3%) şi de scurtă durată. La femei, incidenţa artritei şi artralgiei este în general mai mare faţă de cea observată la copii (12-20%), iar reacţiile par să fie mai accentuate şi de durată mai lungă. Simptomele pot persista luni sau, în cazuri rare, ani. Incidenţa reacţiilor care apar la adolescente pare a fi intermediară, între cea observată la copii şi cea observată la femeile adulte. Chiar şi la femei mai în vârstă (35-45 ani), aceste reacţii sunt în general bine tolerate şi rareori interferează cu activităţile normale.

Artrita cronică

Artrita cronică a fost asociată cu infecţie cu virus rubeolic de tip sălbatic şi a fost asociată cu persistenţa virusului şi/sau a antigenului viral izolat din ţesuturile organismului. Cei cărora li s-a administrat vaccinul au prezentat doar rareori simptome articulare cronice.

Cazuri de herpes zoster în cadrul studiilor clinice

Într-un studiu clinic, s-au raportat 2 cazuri de herpes zoster la 2108 subiecţi sănătoşi cu vârste

între 12 şi 23 luni, care au fost vaccinaţi cu o doză de ProQuad şi care au fost observaţi timp de 1 an. Ambele cazuri nu s-au remarcat şi nu au fost raportate sechele.

Datele active de supraveghere provenite de la copiii vaccinaţi cu vaccinul varicelic cu virus viu atenuat (Oka/Merck) şi urmăriţi timp de 14 ani după vaccinare nu au arătat o creştere a frecvenţei herpesului zoster comparativ cu copiii care anterior au avut varicelă cu virus sălbatic în perioada de pre-vaccinare. De fapt, aceste date de supraveghere sugerează că, copiii vaccinaţi împotriva varicelei pot prezenta un risc mai mic de herpes zoster. Oricum, nu se cunoaşte în prezent efectul pe termen lung al vaccinului varicelic asupra incidenţei herpesului zoster. Nu sunt disponibile până în prezent date pe termen lung cu ProQuad (vezi pct. 5.1).

Transmitere

Pe baza cazurilor raportate izolat după punerea pe piaţă a vaccinului varicelic cu virus viu (Oka/Merck), există posibilitatea ca virusul din vaccinul varicelic să poată fi rareori transmis persoanelor care vin în contact cu persoanele vaccinate cu ProQuad care dezvoltă sau nu dezvoltă o erupţie asemănătoare varicelei (vezi pct. 4.4).

d. Alte grupe speciale de pacienţi

Persoane cu imunitatea deprimată (vezi pct. 4.3)

După punerea pe piaţă, la persoanele cu imunitatea deprimată au fost raportate cazuri de retinită necrotizantă.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: vaccinuri, vaccin antiviral; codul ATC: J07BD54.

Eficacitate

Nu s-au efectuat studii formale pentru a evalua eficacitatea ProQuad. Cu toate acestea, eficacitatea vaccinului varicelic viu (Oka/Merck) şi vaccinului rujeolic, urlian şi rubeolic, fabricat de Merck & Co., Inc., s-a demonstrat în cadrul multor studii.

Eficacitatea componentelor rujeolice, urliene şi rubeolice ale ProQuad s-a stabilit anterior în cadrul unor studii cu control dublu-orb pentru vaccinurile monovalente fabricate de Merck & Co., Inc. care au demonstrat o eficacitate ridicată de protecţie. În aceste studii, seroconversia ca răspuns la vaccinarea împotriva rujeolei, parotiditei epidemice şi rubeolei a echivalat cu protecţia împotriva

acestor boli. ProQuad a provocat răspunsuri ale anticorpilor împotriva rujeolei, parotiditei epidemice şi rubeolei, similare cu cele observate după vaccinarea cu vaccinul rujeolic, urlian şi rubeolic produs de Merck & Co., Inc.

Peste 518 milioane doze de vaccin rujeolic, urlian şi rubeolic, produs de Merck & Co., Inc., s-au distribuit la nivel internaţional (1978-2007). Răspândirea utilizării unei a 2-a vaccinări conform schemei în Statele Unite şi în alte state cum ar fi Finlanda şi Suedia a condus la o reducere de >99% a incidenţei fiecărei din cele 3 tipuri de boli.

În cadrul studiilor clinice combinate, cu administrarea unei singure doze a vaccinului varicelic viu (Oka/Merck) la copii sănătoşi, eficacitatea protecţiei vaccinului împotriva severităţii varicelei de diferite grade a variat de la 81% la 100%. În cadrul unui studiu larg caz-control, vaccinul a fost estimat a fi eficient în proporţie de 85% împotriva tuturor formelor de varicelă şi în proporţie de 97% împotriva afecţiunilor moderat-severe şi severe.

În cadrul unui studiu care a comparat 1 doză (N=1114) cu 2 doze (N=1102) de vaccin varicelic viu (Oka/Merck), eficacitatea estimată a vaccinului împotriva varicelei cu diverse grade de severitate în timpul celor 10 ani de observaţie a fost de 94% pentru 1 doză şi de 98% pentru 2 doze (p < 0,001). În perioada de observaţie de peste 10 ani, rata cumulativă de incidenţă a varicelei a fost 7,5% după

1 doză şi de 2,2% după 2 doze. Majoritatea cazurilor de varicelă raportate la subiecţii cărora li s-a administrat 1 sau 2 doze de vaccin a fost moderată.

Răspunsul anticorpilor împotriva virusului varicelei ≥ 5 gpELISA unităţi/ml, în cadrul analizei testului imun cu anticorpi marcaţi cu enzime selecţionate (gpELISA, o analiză precisă, care nu este disponibilă pe piaţă) a fost strâns corelat cu protecţia pe termen lung. Studiile clinice au demonstrat că imunizarea cu ProQuad măreşte rata răspunsului anticorpilor împotriva virusului

varicelei ≥ 5 gpELISA unităţi/ml, similar cu rezultatele observate după vaccinarea cu vaccinul varicelic viu (Oka/Merck).

Imunogenitate

Imunogenitatea s-a studiat la copii cu vârste între 12 şi 23 luni, cu antecedente clinice negative de rujeolă, parotidită epidemică, rubeolă şi varicelă, care au participat la 5 studii clinice randomizate. Imunogenitatea formulării actuale stabile la rece a părut a fi similară imunogenităţii formulării precedente a Proquad la şase săptămâni după o doză unică de vaccin. Imunogenitatea unei singure doze din formularea precedentă de ProQuad a fost comparabilă cu imunogenitatea unei singure doze a componentelor individuale ale vaccinurilor (vaccinul varicelic viu (Oka/Merck) şi vaccinul rujeolic, urlian şi rubeolic, fabricat de Merck & Co., Inc.) care sunt folosite în prezent în vaccinarea de rutină în unele ţări.

Studiile clinice la 6987 subiecţi cărora li s-a administrat ProQuad au demonstrat răspunsuri imune detectabile la rujeolă, parotidită epidemică, rubeolă şi varicelă, la un procent mare de subiecţi. Prezenţa anticorpilor detectabili s-a evaluat corespunzător printr-un test imun cu anticorpi marcaţi cu enzime selecţionate (ELISA) pentru rujeolă, parotidită epidemică (tulpini de tip sălbatic şi de tip vaccin) şi rubeolă, şi prin testul gpELISA pentru varicelă. După o singură doză de ProQuad, ratele de răspuns la vaccin au fost de 97,7% pentru rujeolă, 96,3% la 98,8% pentru parotidită epidemică şi 98,8% pentru rubeolă. În timp ce rata seroconversiei pentru varicelă a fost ridicată în mod uniform (97,9% la 99,8% în toate studiile), seroconversia nu s-a corelat bine cu protecţia. Rata de răspuns a vaccinului a fost de 90,9% (80,8% la 94,5%) pentru varicelă, în baza titrului de anticorpi după vaccinare ≥ 5 gpELISA unităţi/ml (un titru de anticorpi care este puternic corelat cu protecţia pe termen lung). Aceste rezultate au fost similare cu ratele răspunsului imunitar induse de administrarea concomitentă a unei singure doze de vaccin varicelic viu (Oka/Merck) şi a vaccinului rujeolic, urlian şi rubeolic produs de Merck & Co., Inc., prin injectare în locuri diferite.

Evaluarea imunogenităţii la copii cu vârsta cuprinsă între 9 şi 12 luni la momentul administrării primei doze

Un studiu clinic a fost efectuat cu ProQuad, administrat într-o schemă de 2 doze, dozele fiind administrate la interval de 3 luni la 1620 de subiecţi sănătoşi cu vârsta cuprinsă între 9 şi 12 luni la momentul utilizării primei doze. Profilul de siguranţă după administrarea primei şi celei de a doua doze a fost în general comparabil, pentru toate grupele de vârstă.

Într-un set complet de analiză (subiecţi vaccinaţi indiferent de titrul anticorpilor la momentul iniţial), ratele mari de seroprotecţie > 99% au fost obţinute la virusul urlian, rubeolic şi varicelic după administrarea celei de a doua doze, indiferent de vârsta la care s-a utilizat prima doză de vaccin. După cele 2 doze, ratele de seroprotecţie împotriva virusului rujeolic au fost 98,1% când prima doză a fost administrată la vârsta de 11 luni, comparativ cu 98,9% când prima doză a fost administrată la vârsta de 12 luni (criteriul non-inferioritate al studiului nu a fost îndeplinit).

Ratele de seroprotecţie împotriva virusurilor rujeolic, urlian, rubeolic şi varicelic în săptămâna 6 după doza 1 şi în săptămâna 6 după doza 2 de vaccin, pentru setul complet de analiză, sunt prezentate în tabelul următor.

 

 

Doza 1 la

Doza 1 la

Doza 1 la

 

 

9 luni/Doza 2 la

11 luni/Doza 2 la

12 luni/Doza 2 la

Valenţa (nivel de

Moment

12 luni

14 luni

15 luni

N = 527

N = 480

N = 466

seroprotecţie)

interimar

Ratele de

Ratele de

Ratele de

 

 

 

 

seroprotecţie

seroprotecţie

seroprotecţie

 

 

[IÎ 95%]

[IÎ 95%]

[IÎ 95%]

 

După

72,3%

87,6%

90,6%

Virus rujeolic

doza 1

[68,2; 76,1]

[84,2; 90,4]

[87,6; 93,1]

(titru ≥255 mUI/ml)

După

94,6%

98,1%

98,9%

 

doza 2

[92,3; 96,4]

[96,4; 99,1]

[97,5; 99,6]

Virus urlian

După

96,4%

98,7%

98,5%

doza 1

[94,4; 97,8]

[97,3; 99,5]

[96,9; 99,4]

(titru ≥10 ELISA Ab

După

99,2%

99,6%

99,3%

unităţi/ml)

doza 2

[98,0; 99,8]

[98,5; 99,9]

[98,1; 99,9]

 

Virus rubeolic

După

97,3%

98.7%

97,8%

doza 1

[95,5; 98,5]

[97.3; 99.5]

[96,0; 98,9]

(titru ≥10 UI/ml)

După

99,4%

99,4%

99,6%

 

 

doza 2

[98,3; 99,9]

[98,1; 99,9]

[98,4; 99,9]

Virus varicelic

După

93,1%

97,0%

96,5%

doza 1

[90,6; 95,1]

[95,1; 98,4]

[94,4; 98,0]

(titru ≥5 gp ELISA

După

100%

100%

100%

unităţi/ml)

doza 2

[99,3; 100]

[99,2; 100]

[99,2; 100]

 

După administrarea dozei 2, mediile geometrice ale titrelor de anticorpi (MGT) împotriva virusurilor urlian, rubeolic şi varicelic au fost comparabile la toate categoriile de vârstă, în timp ce MGT împotriva virusului rujeolic au fost mai mici la subiecţii cărora li s-a administrat prima doză la vârsta de 9 luni, faţă de subiecţii cărora li s-a administrat prima doză la vârsta de 11 sau 12 luni.

Copii cărora li s-a administrat o a doua doză de ProQuad

În cadrul a 2 studii clinice, la 1035 subiecţi s-a administrat o a doua doză de ProQuad la aproximativ 3 luni după prima doză. Ratele de răspuns la vaccin au fost de 99,4% pentru rujeolă, 99,9% pentru parotidită epidemică, 98,3% pentru rubeolă şi 99,4% pentru varicelă (≥ 5 gpELISA unităţi/ml). Mediile geometrice ale titrelor (MGT) după a doua doză de ProQuad au crescut aproximativ de 2 ori pentru rujeolă, parotidită epidemică şi rubeolă şi de aproximativ 41 ori pentru varicelă (pentru informaţii privitoare la siguranţă, vezi pct. 4.8).

Copii cărora li s-au administrat 2 doze de ProQuad intramuscular sau subcutanat

Într-un studiu clinic, la 405 copii s-au administrat 2 doze de ProQuad, fie pe cale intramusculară, fie pe cale subcutanată. Două doze de ProQuad administrate pe cale i.m. au fost la fel de imunogene ca două doze administrate pe cale s.c., în ceea ce priveşte ratele de răspuns cu anticorpi şi titrele de anticorpi faţă de rujeolă, parotidită epidemică, rubeolă şi varicelă.

Copiii cărora li s-a administrat ProQuad la vârste cuprinse între 4 şi 6 ani după prima vaccinare cu vaccinul varicelic viu (Oka/Merck) şi cu vaccinul rujeolic, urlian şi rubeolic, fabricat de Merck & Co., Inc.

Imunogenitatea şi siguranţa administrării ProQuad s-au evaluat în cadrul unui studiu clinic la 799 subiecţi cu vârste cuprinse între 4 şi 6 ani, cărora li s-a administrat vaccinul varicelic viu

(Oka/Merck) şi vaccinul rujeolic, urlian şi rubeolic, fabricat de Merck & Co., Inc., cu cel puţin 1 lună înainte de începerea studiului. După doza de ProQuad, MGT pentru rujeolă, parotidită epidemică, rubeolă şi varicelă au fost similare cu cele de după a doua doză de vaccin varicelic viu (Oka/Merck) şi de vaccin rujeolic, urlian şi rubeolic produs de Merck & Co., Inc., administrate concomitent în locuri diferite de injectare. În plus, MGT pentru rujeolă, parotidită epidemică, rubeolă şi varicelă au fost similare cu cele de după a doua doză de vaccin rujeolic, urlian şi rubeolic produs de Merck & Co., Inc., administrată concomitent cu placebo (pentru informaţii privitoare la siguranţă, vezi pct. 4.8).

Persistenţa răspunsului imun

Persistenţa anticorpilor la 1 an după vaccinare a fost evaluată la un subgrup de 2108 subiecţi, în cadrul unui studiu clinic. Persistenţa anticorpilor timp de 1 an în urma vaccinării, după administrarea unei singure doze de ProQuad a fost de 98,9% (1722/1741) pentru rujeolă, 96,7% (1676/1733) pentru parotidită epidemică, 99,6% (1796/1804) pentru rubeolă şi 97,5% (1512/1550) pentru varicelă

(≥ 5 gpELISA unităţi/ml).

Experienţa cu vaccinul rujeolic, urlian şi rubeolic fabricat de Merck & Co., Inc. demonstrează faptul că anticorpii pentru virusurile rujeolic, urlian şi rubeolic sunt încă detectabili la majoritatea subiecţilor, la 11-13 ani după prima vaccinare. În cadrul studiilor clinice la subiecţi sănătoşi cărora li s-a administrat o singură doză de vaccin varicelic viu (Oka/Merck), anticorpii împotriva varicelei au fost detectaţi la majoritatea persoanelor testate timp de până la 10 ani după vaccinare.

Studii observaţionale de eficacitate pe termen lung a vaccinului varicelic

Datele de supraveghere din două studii observaţionale de eficacitate efectuate în SUA au confirmat că vaccinarea împotriva varicelei pe scară largă reduce riscul de apariţie a varicelei cu aproximativ 90% şi că protecţia este menţinută peste cel puţin 15 ani atât la persoanele vaccinate cât și la persoanele nevaccinate. De asemenea, aceste date sugerează că vaccinarea împotriva varicelei poate reduce riscul de herpes zoster la persoanele vaccinate.

În primul studiu, un studiu prospectiv, pe termen lung, de cohortă, aproximativ 7600 de copii vaccinaţi în 1995 cu vaccin varicelic în cel de-al doilea an de viaţă, au fost urmăriţi activ timp de 14 ani pentru a estima apariţia varicelei şi a herpesului zoster. Pe întreaga perioadă de urmărire, incidenţa varicelei a fost de aproximativ 10 ori mai mică în rândul celor vaccinaţi faţă de copiii de aceeaşi vârstă în perioada de pre-vaccinare (eficacitatea vaccinului estimată pe perioada studiului a fost între 73% şi 90%). În ceea ce priveşte herpesul zoster, în timpul perioadei de urmărire au fost observate mai puţine cazuri de herpes zoster la persoanele vaccinate împotriva varicelei decât s-a estimat din evaluările copiilor de aceeaşi vârstă cu varicelă cu virus sălbatic în perioada de

pre-vaccinare (risc relativ = 0,61, IÎ 95% 0,43 – 0,89). Cazurile de varicelă şi herpes zoster apărute au fost de obicei uşoare.

În al doilea studiu de supraveghere pe termen lung, au fost realizate cinci chestionare transversale privind incidenţa varicelei, pe o perioadă de peste 15 ani, din 1995 (perioada de pre-vaccinare) până în 2009, fiecare dintr-un eşantion randomizat de aproximativ 8000 de copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 5 şi 19 ani. Rezultatele au arătat o scădere treptată a cazurilor de varicelă cu un total de 90% până la 95% (aproximativ de 10 până la 20 de ori) din 1995 până în 2009 la toate grupele de vârstă, atât la copii şi adolescenţi vaccinaţi cât şi la cei nevaccinaţi. În plus, o scădere de aproximativ

90% (aproximativ de 10 ori) a numărului de cazuri de spitalizare pentru varicelă a fost observată la toate grupele de vârstă.

Studiu observaţional de supraveghere a siguranţei efectuat după punerea pe piaţă

Siguranţa a fost evaluată într-un studiu observaţional care a inclus 69237 copii vaccinaţi cu ProQuad cu vârste cuprinse între 12 luni şi 12 ani şi 69237 copii adecvaţi dintr-un grup de comparare istorică care au fost vaccinaţi concomitent cu vaccin rujeolic, urlian şi rubeolic fabricat de Merck & Co., Inc. şi vaccin varicelic cu virus viu (Oka/Merck). În plus la evaluarea incidenţei convulsiilor febrile apărute într-un interval de 30 zile de la administrarea primei doze (vezi pct. 4.8), studiul a evaluat de asemenea siguranţa generală a ProQuad într-o perioadă de 30 zile de la administrarea primei doze sau celei de-a doua doze. Cu excepţia creşterii incidenţei convulsiilor febrile după administrarea primei doze, nu au fost identificate alte îngrijorări referitoare la siguranţă după administrarea primei doze sau celei de-a doua doze.

5.2Proprietăţi farmacocinetice

Nu este cazul.

5.3Date preclinice de siguranţă

Nu s-au efectuat studii tradiţionale non-clinice, dar nu există aspecte non-clinice considerate a fi relevante pentru siguranţa clinică, în afara datelor incluse în alte secţiuni ale Rezumatului caracteristicilor produsului (RCP).

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Pulbere

Zahăr

Gelatină hidrolizată

Clorură de sodiu

Sorbitol

Glutamat monosodic

Fosfat de sodiu

Bicarbonat de sodiu

Fosfat de potasiu

Clorură de potasiu

Mediul 199 cu săruri Hanks

Mediu minim esenţial, Eagle (MEM)

Neomicină

Roşu de fenol

Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)

Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)

Uree

Solvent

Apă pentru preparate injectabile

6.2Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest vaccin nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3Perioada de valabilitate

18 luni

După reconstituire, vaccinul trebuie utilizat imediat. Cu toate acestea, stabilitatea în timpul utilizării a fost demonstrată pentru de 30 minute atunci când este păstrat între 20°C şi 25°C.

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra şi transporta la frigider (2°C-8°C).

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului după reconstituire, vezi pct. 6.3.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

ProQuad cu solvent pentru reconstituire disponibil într-un flacon:

Pulbere într-un flacon (sticlă) cu dop (din cauciuc butilic) şi solvent într-un flacon (sticlă) cu dop (cauciuc clorobutilic), într-un ambalaj cu 1 sau 10 doze.

ProQuad cu solvent pentru reconstituire disponibil într-o seringă preumplută:

Pulbere într-un flacon (sticlă) cu dop (din cauciuc butilic) şi solvent într-o seringă preumplută (sticlă) cu ac ataşat şi dop cu tijă (cauciuc clorobutilic) şi dispozitiv de protecţie pentru ac (cauciuc natural), într-un ambalaj cu 1 sau 10 doze.

Pulbere într-un flacon (sticlă) cu dop (din cauciuc butilic) şi solvent într-o seringă preumplută (sticlă) cu dop cu tijă (cauciuc clorobutilic) şi capac (cauciuc butadien-stirenic), fără ac, într-un ambalaj cu 1, 10 sau 20 doze.

Pulbere într-un flacon (sticlă) cu dop (din cauciuc butilic) şi solvent într-o seringă preumplută (sticlă) cu dop cu tijă (cauciuc clorobutilic) şi capac (cauciuc butadien-stirenic), cu unul sau două ace incluse, într-un ambalaj cu 1, 10 sau 20 doze.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Pentru a reconstitui vaccinul, folosiţi doar solventul furnizat, deoarece nu conţine conservanţi sau alte substanţe antivirale, care ar putea inactiva vaccinul. După ce este reconstituit, ProQuad este un lichid limpede, galben pal spre roz deschis.

Este important să folosiţi seringă şi ac sterile pentru fiecare pacient, pentru a evita transmiterea agenţilor infecţioşi de la o persoană la alta.

ProQuad nu trebuie amestecat în aceeaşi seringă cu alte vaccinuri.

Instrucţiuni de reconstituire

ProQuad cu solvent pentru reconstituire disponibil într-un flacon:

Se extrage întregul conținut al flaconului cu solvent într-o seringă. Se injectează întregul conţinut al seringii în flaconul care conţine pulberea. Se agită uşor pentru a se dizolva complet. Se extrage întregul conţinut al vaccinului reconstituit din flacon în aceeaşi seringă şi se injectează întregul volum.

Înainte de administrare, vaccinul reconstituit trebuie inspectat vizual pentru identificarea oricărei particule străine și/sau modificări de aspect. În eventualitatea constatării oricăreia dintre aceste situaţii, vaccinul va fi aruncat.

ProQuad cu solvent pentru reconstituire disponibil într-o seringă preumplută:

Se injectează întregul conţinut al seringii cu solvent în flaconul care conţine pulberea. Se agită uşor pentru a se dizolva complet. Se extrage întregul conţinut al vaccinului reconstituit din flacon în aceeaşi seringă şi se injectează întregul volum.

Înainte de administrare, vaccinul reconstituit trebuie inspectat vizual pentru identificarea oricărei particule străine și/sau modificări de aspect. În eventualitatea constatării oricăreia dintre aceste situaţii, vaccinul va fi aruncat.

Se recomandă ca vaccinul să se administreze imediat după reconstituire pentru a minimiza pierderea potenţei sale. Eliminaţi vaccinul reconstituit dacă nu este utilizat în decurs de

30 minute.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franţa

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/05/323/001

EU/1/05/323/002

EU/1/05/323/003

EU/1/05/323/004

EU/1/05/323/005

EU/1/05/323/006

EU/1/05/323/007

EU/1/05/323/008

EU/1/05/323/009

EU/1/05/323/010

EU/1/05/323/011

EU/1/05/323/012

EU/1/05/323/013

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 06 aprilie 2006

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: 16 decembrie 2015

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate