Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Provenge (autologous peripheral-blood mononuclear...) – Rezumatul caracteristicilor produsului - L03AX17

Updated on site: 09-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiProvenge
Cod ATCL03AX17
Substanţăautologous peripheral-blood mononuclear cells including a minimum of 50 million autologous CD54 cells activated with prostatic acid phosphatase granulocyte-macrophage colony-stimulating factor
ProducătorDendreon UK Ltd

▼ Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate. Vezi pct. 4.8 pentru modul de raportare a reacţiilor adverse.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Provenge 50 x 106 celule CD54+/250 ml dispersie perfuzabilă.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

2.1 Descriere generală

Celule mononucleare autologe din sânge periferic, activate cu PAP-GM-CSF (Sipuleucel-T).

2.2 Compoziţia calitativă şi cantitativă

(fosfatază acidă prostatică legată la factorul de stimulare a coloniilor de granulociteautorizatşi macrofage) care

O pungă conţine celule mononucleare autologe din sânge periferic activate cu PAP-GM-CSF

includ minim 50 x 106 celule autologe CD54+.

este

 

mai

Compoziţia celulară și numărul de celule pe doza de Provenge var ază în funcție de leucafereza pacientului. În plus faţă de celulele prezentatoare de antigene (CPA), medicamentul final conţine prin urmare celule T, celule B, celule citocide naturale (NK) şi lte celule.

Excipienţi cu efect cunoscut

nu

Acest medicament conţine aproximativ 800 mg de sodiu şi 45 mg de potasiu per perfuzie.

medicinal

 

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

 

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Dispersie perfuzabilă.

Dispersia este uşor tulbure, de culoare crem până la roz.

4. ProdusulDATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Provenge este indicat pentru tratamentul cancerului de prostată metastatic (non-visceral), rezistent la castrare, asimptomatic sau minim simptomatic, la adulţi de sex masculin la care chimioterapia nu este

încă indicată din punct de vedere clinic.

4.2Doze şi mod de administrare

Provenge trebuie administrat sub supravegherea unui medic cu experienţă în tratamentul medical al cancerului de prostată şi într-un mediu unde este asigurată disponibilitatea echipamentului de resuscitare.

Doze

O doză de Provenge conţine minim 50 x 106 celule autologe CD54+ activate cu PAP-GM-CSF, în suspensie în 250 ml de soluţie injectabilă Ringer lactat, într-o pungă din poliolefină specifică pacientului.

Schema de tratament recomandată este de 3 doze la intervale de aproximativ 2 săptămâni. Fiecare doză de Provenge este precedată de o procedură standard de leucafereză cu aproximativ 3 zile înainte de data programată pentru administrarea perfuziei. Înaintea primei proceduri de leucafereză trebuie efectuată o hemoleucogramă cu formulă leucocitară completă (CBC), ale cărei rezultate trebuie să se afle între limitele acceptabile pentru centrul local. În conformitate cu reglementările locale, pot fi efectuate analize CBC suplimentare.

Dacă din orice motiv pacientului nu i se poate administra perfuzia cu Provenge programată, acesta va trebui să fie supus unei alte proceduri de leucafereză dacă trebuie continuată schema de tratament. Pacienţilor trebuie să le fie adusă la cunoştinţă această posibilitate înainte de iniţierea tratamentului. În studiile clinice controlate, la 25,4% dintre pacienții tratați cu Provenge au fost necesare mai mult de

pct. 4.4). În studiile clinice controlate, intervalul de dozare a variat între 1 şi 15 săptămâni (vezi pct. 5.1).

Medicamente administrate anterior tratamentului

În studiile clinice s-au observat reacţii acute la perfuzie, cum sunt frisoanele, oboseala, febra, greaţa şi

anterior administrării perfuziei medicamente constând din paracetamol şi un medicament

3 proceduri de leucafereză pentru a li se putea administra 3 perfuzii. În cadrul experienței ulterioare punerii pe piață la peste 5000 pacienți tratați, această incidență este de aproximativautorizat19% (vezi

durerile articulare. În vederea ameliorării unor astfel de reacţii, în studiile clinice s-au administrat antihistaminic.

În vederea reducerii la minim a reacţiilor potenţiale acute la perfuzi , cum sunt frisoanele şi/sau febra,

 

mai

se recomandă ca pacienţilor să li se administreze pe cale or lă, cu esteaproximativ 30 de minute înainte de

administrarea Provenge, paracetamol şi un medicament antihist minic. Dozele de paracetamol şi

medicament antihistaminic trebuie administrate în confor itate cu practica locală.

nu

 

În cazul utilizării medicamentelor administrate a terior tratamentului, trebuie luate în considerare

starea pacientului şi posibilele contraindicaţii/i teracţiuni.

Ajustări ale dozelor medicinal

În cazul unei reacţii acute la perfuzie, adm istrarea perfuziei poate fi întreruptă sau încetinită, în funcţie de severitatea reacţiei. Trebu e administrat tratament medical adecvat, care poate include paracetamol, blocante ale H1 şi/sau H2 şi doze scăzute de petidină administrate intravenos, după necesităţi.

opioide (o doză unică de petidină) în ziua administrării perfuziei, pentru reacții asociate perfuziei

Dacă trebuie întrer ptă administrarea perfuziei cu Provenge, aceasta nu trebuie reluată dacă punga de perfuzie a f st ţinută la temperatura camerei (25°C) mai mult de 3 ore (vezi pct. 6.3).

ÎnProdusulstudiile clinice contro ate, la 23,8% dintre pacienții tratați cu Provenge a fost necesară utilizarea de (vezi pct. 4.4 și 4.8).

Grupe speciale de pacienţi

Pacienți vârstnici

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii vârstnici.

Pacienți cu insuficienţă hepatică

Provenge nu a fost investigat la pacienţii cu insuficiență hepatică. Nu se poate face nicio recomandare specifică privind dozele pentru acești pacienți.

Pacienți cu insuficiență renală și/sau hiperkaliemie și/sau cu dietă cu restricție de potasiu

Provenge nu a fost investigat la pacienții cu insuficiență renală. Trebuie să se țină cont de conținutul de potasiu per perfuzie, dacă aceasta se administrează la pacienți cu insuficiență renală și/sau la cei ce

urmează o dietă cu restricție de potasiu. Trebuie corectată hiperkaliemia înainte de administrarea

Provenge (vezi pct. 4.4).

Copii şi adolescenţi

Provenge nu prezintă utilizare relevantă la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani pentru indicaţia de cancer de prostată metastatic (non-visceral), rezistent la castrare, asimptomatic sau minim simptomatic, la adulţi de sex masculin la care chimioterapia nu este încă indicată din punct de vedere clinic.

Mod de administrare

Provenge este destinat numai administrării autologe prin perfuzie intravenoasă.

Trebuie administrat prin perfuzie întregul volum al pungii. Nu trebuie utilizat un filtru de celule. Trebuie verificate semnele vitale cu cel puţin 30 de minute înainte de fiecare perfuzie şi la 30

de minute după aceasta. Pacienţii trebuie ţinuţi sub observaţie timp de cel puţin 30 de m nute după fiecare perfuzie. În cazul pacienţilor cu boală cardiovasculară sau al celor cu risc de ischemie

Provenge trebuie administrat prin perfuzie intravenoasă într-o perioadă de aproximativautorizat60 de minu e.

cardiacă, medicii trebuie să aibă în vedere observarea pacienţilor timp de cel puţin 60 de minute după

fiecare perfuzie, verificând semnele vitale după 30 de minute şi 60 de minute de la administrarea perfuziei.

Dacă trebuie întreruptă administrarea perfuziei cu Provenge, aceastaestenu r buie reluată dacă punga de perfuzie a fost ţinută la temperatura camerei (25°C) mai mult de 3 ore.

Precauţii care trebuie luate înainte de manipularea sau adm n strarea medicamentului

Provenge nu este testat din punct de vedere al bolilor infecţio se transmisibile şi, prin urmare, poate

prezenta riscul de transmitere a unor boli infecţioase către profesioniştii din domeniul sănătăţii care

manipulează medicamentul. Trebuie luate măsuri adecvatemaide precauţie la manipularea Provenge

(vezi pct. 4.4).

nu

 

Trebuie să se asigure faptulmedicinalcă a fost primit formularul de Notificare finală de eliberare a medicamentului APROBAT din partea deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă şi că

medicamentul nu a expirat (vezi pct. 6.6).

Înainte de administrarea perfuziei, trebuie verificat faptul că identitatea pacientului se potriveşte cu informaţiile unice esenţiale ale pacientului de pe punga de Provenge şi de pe formularul de Notificare finală de eliberare a medica entului.

PungaProdusultrebuie scoasă din ambalajul etanş din poliuretan şi inspectată din punct de vedere al scurgerilor, deteriorărilor externe, existenţei de particule sau agregări/cheaguri.

Conţinutul p ngii va fi uşor tulbure, de culoare crem până la roz. Amestecaţi uşor refăcând suspensia conţinutului pungii, verificând existenţa particulelor, agregărilor sau a cheagurilor. Micile agregări de mate ial celular trebuie dispersate prin amestecare manuală uşoară.

Nu administraţi medicamentul dacă punga prezintă scurgeri sau dacă în pungă rămân particule sau agregări.

Pentru instrucţiuni complete privind pregătirea şi manipularea Provenge, vezi pct. 6.6.

4.3Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Generale

Provenge este destinat numai utilizării autologe şi nu trebuie administrat altor pacienţi în nicio situaţie. Înainte de administrarea perfuziei, trebuie confirmat faptul că identitatea pacientului se potriveşte cu informaţiile unice esenţiale ale pacientului de pe punga de Provenge şi de pe formularul de Notificare finală de eliberare a medicamentului (vezi pct. 4.2 și 6.6).

Reacţii acute la perfuzie

La pacienţii trataţi cu Provenge s-au observat reacţii acute la perfuzie. Reacţiile acute la perfuzie (raportate în interval de 1 zi de la perfuzie) au inclus, dar fără a se limita la acestea, febră, frisoane,

arterială şi tahicardie. În cazul unei reacţii acute la perfuzie, rata de administrare a perfuziei poa e fi încetinită sau administrarea poate fi oprită, în funcţie de severitatea reacţiei. Trebuie adminis r tratament medical adecvat, după necesităţi.

evenimente respiratorii (dispnee, hipoxie şi bronhospasm), greaţă, vărsături, oboseală, hipertensiune autorizat

În studiile clinice controlate, la 23,8% dintre pacienții tratați cu Provenge a fost necesa ă utilizarea de opioide (o doză unică de petidină) în ziua administrării perfuziei, pentru reacții as cia e perfuziei (vezi pct. 4.2 și 4.8).

Infecţiemaieste

Pacienţii cu afecţiuni cardiace sau pulmonare trebuie monitorizaţi îndeaproape (vezi pct. 4.8).

Pacienții cu rezultate pozitive la testele serologice pentru virusul munodeficienței umane [HIV] 1 și

2, virusul limfotropic uman al celulelor T [HTLV] 1 și hep t ta B și C au fost excluși din studiile clinice controlate. Nu sunt disponibile date pentru acești p cienți.

Administrarea Provenge trebuie amânată la paciennuţii cu infecţie sistemică activă, până la remiterea

acesteia. La pacienţii trataţi cu Provenge s-au observat infecţii severe, inclusiv sepsis. Unele infecţii

grave şi sepsisul au fost asociate cu utilizarea de catetere venoase centrale (CVC). Pentru a reduce riscul infecţiilor asociate medicinalcateterelor, utiliz rea CVC trebuie luată în considerare numai la pacienţii cu

acces venos periferic redus. Aceşti pacienţi trebuie monitorizaţi cu atenţie pentru observarea oricăror semne sau simptome de infecţie.

Evenimente embolice și trombotice

Provenge trebuie utilizat cu pr cauție la pacienții cu antecedente de afecțiuni embolice și trombotice.

BoalProdusulă cerebrovasc lară

În studiile clinice controlate s-au observat evenimente cerebrovasculare (accidente vasculare cerebrale hemoragice şi i chemice) la 3,5% dintre pacienţii din grupul tratat cu Provenge, comparativ cu 2,6% dintre pacienţii in grupul de control. Semnificaţia clinică este incertă.

Tulbură i cardiovasculare

În studiile clinice controlate s-au observat infarcte miocardice la 0,8% dintre pacienții din grupul tratat cu Provenge, comparativ cu 0,3% dintre pacienții din grupul de control. Semnificația clinică este incertă.

Pacienţi imunocompromişi

Provenge trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii imunocompromişi în general, inclusiv la pacienţii cu terapie imunosupresoare sistemică, după luarea în considerare cu atenţie a raportului potenţial risc- beneficiu în fiecare caz în parte. Nu sunt disponibile date pentru aceşti pacienţi.

Testarea microbiologică

Provenge este eliberat pentru perfuzie pe baza rezultatelor microbiene şi de sterilitate la câteva teste: determinarea contaminării microbiene prin coloraţie Gram, conţinut de endotoxine şi sterilitate în proces, cu o incubaţie de 2 zile, pentru a determina absenţa dezvoltării microbiene. Rezultatele finale

ale testului de sterilitate (incubaţie de 7 zile) nu vor fi disponibile la momentul administrării perfuziei. Dacă rezultatele de sterilitate vor fi pozitive din punct de vedere al contaminării microbiene după ce Provenge a fost aprobat pentru administrarea perfuziei, deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă va înştiinţa medicul curant şi poate solicita informaţii suplimentare de la medic, pentru a determina sursa contaminării. Medicul trebuie să monitorizeze şi/sau să trateze pacientul în mod adecvat.

Precauţii de manipulare pentru controlul bolii infecţioase

Provenge este preparat din sânge uman, al pacientului specific şi nu este testat din punct de vedere al agenţilor infecţioşi transmisibili. Materialul de leucafereză al pacientului este testat din punct de vedere al agenţilor infecţioşi transmisibili conform reglementărilor aplicabile ale statului membru. Totuşi, având în vedere că este un produs autolog, un rezultat pozitiv la testare nu împiedică

fabricarea medicamentului. Prin urmare, materialul de leucafereză al pacientului şi Provenge pot prezenta riscul de transmitere a unor virusuri infecţioase (HIV 1 şi 2, virusulautorizathepatitic B și C) că re

profesionistul din domeniul sănătăţii care manipulează medicamentul. Prin urmare, profesioniş ii din domeniul sănătăţii trebuie să ia măsuri de precauţie adecvate la manipularea materialului de leucafereză sau a Provenge.

Mai mult, există o posibilitate redusă/un risc redus de transmitere a virusurilor infecţi ase către un

pacient, dacă acesta nu este destinatarul medicamentului. Prin urmare, este important ca procedurile de manipulare şi administrare a medicamentului să fie respectate cu stricteţe (vezi pct. 6.6). Se recomandă insistent ca la terminarea fiecărei perfuzii cu Provenge,esteetich ta specifică pacientului de pe

punga de perfuzie, care conţine numele pacientului, denumirea medicam ntului şi numărul din lanţul

de identitate (COI) al lotului medicamentului să fie îndepărtată şi lipită în dosarul pacientului, pentru a se păstra legătura dintre pacient şi lotul medicamentului.

Cazuri în care nu se poate administra perfuzia cu Provengemai

În unele cazuri este posibil ca pacientului să nu i se poată ad inistra perfuzia cu Provenge

programată. Acest lucru se poate datora neîndeplinirii în timpul fabricaţiei a criteriilor de eliberare, depăşirii timpului de expirare sau nerespectării denucătre pacient a programării pentru administrarea

leucafereză să nu fie mai scurt de 2 săptămâ i. În studiile clinice controlate, la 25,4% dintre pacienții tratați cu Provenge au fost necesare mai mult de 3 proceduri de leucafereză pentru a li se putea administra 3 perfuzii. În cadrul exper enței ulterioare punerii pe piață la peste 5000 pacienți tratați, această incidență este de aproximativ 19% (vezi pct. 4.2).

Imunizări

perfuziei. În aceste cazuri, poate fi necesar ca pacie tul să fie supus unei alte proceduri de leucafereză dacă trebuie continuat tratamentul.medicinalSe recom ndă ca intervalul minim dintre procedurile de

Prin urmare, trebuie ate în considerare cu atenţie vaccinările cu vaccinuri cu virusuri vii atenuate sau inactivate în perioada administrării Provenge.

RiscurileProdusulşi beneficii e vaccinării pacienţilor în cursul tratamentului cu Provenge nu au fost studiate.

Materiale e caţionale

Toţi medicii care intenţionează să prescrie Provenge trebuie să parcurgă materialele educaţionale şi să semneze f rmularul de verificare a instruirii. Medicii trebuie să furnizeze pacienţilor materialele educaţionale, precum şi prospectul şi Cardul de alertă al pacientului.

Conţinutul de sodiu şi potasiu

Acest medicament conţine aproximativ 800 mg de sodiu per perfuzie. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienţii ce urmează o dietă cu restricţie de sodiu. De asemenea, medicamentul conţine aproximativ 45 mg de potasiu per perfuzie. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienţii cu funcţie renală diminuată sau la pacienţii ce urmează o dietă cu restricţie de potasiu.

Pacienți cu insuficiență renală și/sau hiperkaliemie

Trebuie să se țină cont de conținutul de sodiu și potasiu per perfuzie, dacă aceasta se administrează la pacienți cu boli cardiovasculare și/sau insuficiență renală. Trebuie corectată hiperkaliemia înainte de administrarea Provenge (vezi pct. 4.2).

4.8 Reacţii adverse

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile cu Provenge.

Provenge este destinat stimulării sistemului imunitar. Pacienții imunocompromiși și pacienții la care se administra terapie imunosupresoare sistemică au fost excluși din studiile clinice controlate.

Utilizarea concomitentă de medicamente imunosupresoare (cum sunt corticosteroizii sistemici) îi pot modifica eficacitatea şi/sau siguranţa. Prin urmare, utilizarea concomitentă de medicamente imunosupresoare (cum sunt corticosteroizii sistemici) trebuie evitată în timpul tratamentului cu Provenge. Pacienții trebuie evaluaţi cu atenţie pentru a se determina dacă este adecvat din punct de vedere medical să fie întreruptă administrarea de medicamente imunosupresoare înaintea tratamentului cu Provenge (vezi pct. 4.4).

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

autorizat

Sarcina

Provenge nu este destinat utilizării la femei.

Alăptarea

Provenge nu este destinat utilizării la femei.

Fertilitatea

 

Efectul asupra fertilităţii masculine nu este cunoscut.

 

Studiile convenţionale privind toxicitatea asupra funcţiei de reproducereesteşi dezvoltării nu sunt

 

mai

considerate relevante, date fiind natura şi utilizarea clinică pentru care este destinat acest medicament care constă în terapie cu celule autologe.

 

nu

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehic le şi de a folosi utilaje

medicinal

 

Provenge are influenţă moderată asupra c p cităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje, deoarece poate provoca oboseală, ameţeală, sincopă, frisoane şi cefalee. Pacienţii trebuie sfătuiţi să nu conducă vehicule şi să nu folosească ut laje dacă se confruntă cu astfel de simptome după administrarea perfuziei.

Rezumatul profilului de siguranţă

EvaluareaProdusulsiguranţei Provenge se bazează pe date provenite de la 601 pacienţi cu cancer de prostată, din patru studii clinice randomizate, controlate (3 studii efectuate la pacienţi cu cancer de prostată

rezistent la castrare şi 1 studiu efectuat la pacienţi cu cancer de prostată dependent de androgeni) şi din supravegherea după punerea pe piaţă.

Reacţiile adverse grave includ reacţii acute la perfuzie, sepsis de cateter, bacteremie stafilococică, infarct miocardic și evenimente cerebrovasculare.

Reacţiile adverse raportate cel mai frecvent sunt frisoanele, oboseala, pirexia, greaţa, artralgia, cefaleea şi vărsăturile.

În studiul pivot randomizat, controlat (D9902B, IMPACT, vezi pct. 5.1) administrarea Provenge a fost întreruptă la 1,5% dintre pacienţi din cauza reacţiilor adverse. La unii pacienţi a apărut infecţie, inclusiv sepsis. La unii pacienţi au apărut şi infecţii datorate medicamentului contaminat. Un număr scăzut dintre aceşti pacienţi au oprit tratamentul în consecință.

Lista sub formă de tabel a reacţiilor adverse

Lista următoare a reacţiilor adverse se bazează pe experienţa din studiile clinice şi pe experienţa ulterioară punerii pe piaţă, iar reacţiile adverse sunt clasificate pe aparate, sisteme şi organe, şi în

funcţie de frecvenţa de apariţie: foarte frecvente (> 1/10), frecvente (> 1/100 şi < 1/10), mai puţin frecvente (> 1/1000 şi < 1/100), rare (> 1/10000 şi < 1/1000), foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

 

 

 

 

este

autorizat

 

 

 

mai

 

 

 

nu

 

 

 

medicinal

 

 

 

Produsul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 1

Reacţiile adverse din studiile clinice şi raportările ulterioare punerii pe piaţă

 

 

 

 

 

Aparate, sisteme şi organe

Frecvenţă

 

 

Reacţii adverse

Infecţii şi infestări

 

Frecvente

 

 

Bacteremie

 

 

 

Mai puţin frecvente

 

Sepsis de cateter

 

 

 

 

 

 

Infecţii asociate cateterului

 

 

 

 

 

 

Infecţii la locul cateterului

 

 

 

 

 

 

Sepsis

Tulburări hematologice şi

Foarte frecvente

 

Anemie*

limfatice

 

 

Frecvente

 

 

Trombocitopenie*

 

 

 

Mai puțin frecvente

 

Eozinofilie

Tulburări ale sistemului nervos

Foarte frecvente

 

Ameţeli

 

 

 

 

 

 

Parestezie*

 

 

 

 

 

 

autorizat

 

 

 

 

 

 

Parestezie orală*

 

 

 

 

 

 

Cefalee

 

 

 

Frecvente

 

 

Accident ce eb ovascular

 

 

 

 

 

 

Atac ischemic tranzitoriu

 

 

 

 

 

 

Tremor

 

 

 

 

 

 

Hipoestezie

 

 

 

 

 

 

Compresie a coloanei vertebrale

 

 

 

 

 

 

este

 

 

 

 

 

 

Sincopă

 

 

 

Mai puțin frecvente

 

Infarct cerebral

Tulburări cardiace

 

Frecvente

 

 

Fibrilație atrială

 

 

 

Mai puțin frecvente

mai

Infarct miocardic

 

 

 

 

 

Ischemie miocardică

 

 

 

 

 

 

Tulburări vasculare

 

Frecvente

 

 

Hipertensiune arterială

 

 

 

 

 

 

Hipotensiune arterială

 

 

 

 

 

Tulburări respiratorii, toracice

Frecvente

nu

 

Hipoxie

şi mediastinale

 

medicinal

 

Stridor

 

 

 

Dispnee

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai puţin frecvente

 

Bronhospasm

Tulburări gastro-intestinale

Foarte frecvente

 

Vărsături

 

 

 

 

 

 

Greaţă

 

 

 

Frecvente

 

 

Durere abdominală

Afecţiuni cutanate şi ale

 

Frecvente

 

 

Erupţie cutanată

ţesutului subcutanat

 

 

 

 

Hiperhidroză

loculuiProdusulde administrare

 

 

 

 

Prurit

 

 

 

 

Oboseală

 

 

 

 

 

 

Urticarie

Tulburări musculo- cheletice şi

Foarte frecvente

 

Artralgie

ale ţesutului conj nctiv

 

 

 

 

Mialgie

 

 

 

Frecvente

 

 

Spasme musculare*

Tulbură i renale şi ale căilor

Frecvente

 

 

Hematurie

urina e

 

 

 

 

 

 

Tulburări generale şi la nivelul

Foarte frecvente

 

Frisoane

 

 

 

 

 

 

Pirexie

 

 

 

 

 

 

Durere

 

 

 

 

 

 

Astenie

 

 

 

Frecvente

 

 

Sindrom pseudogripal

 

 

 

 

 

 

Disconfort toracic

 

 

 

Mai puțin frecvente

 

Reacţii la locul perfuzării

Leziuni, intoxicaţii şi

 

Foarte frecvente

 

Toxicitatea citratului*

complicaţii legate de

 

 

 

 

 

procedurile utilizate

 

 

 

 

 

* Asociate în principal cu procedura de leucafereză

Descrierea anumitor reacții adverse

Reacţii acute la perfuzie

În studiile clinice controlate, 71,2% dintre pacienţii din grupul tratat cu Provenge s-au confruntat cu o reacţie acută la perfuzie. Cele mai frecvente reacţii (≥ 20%) au fost frisoanele, febra şi oboseala. La 95,1% dintre pacienţii care au raportat reacţii acute la perfuzie, evenimentele au avut intensitate uşoară până la moderată. Febra şi frisoanele s-au remis, în general, în interval de 2 zile (71,9% şi respectiv 89,0%).

În studiile clinice controlate s-au raportat reacţii acute la perfuzie severe (de grad 3) la 3,5% dintre

pacienţii din grupul tratat cu Provenge. Reacţiile au inclus frisoane, febră, oboseală, astenie, dispnee, hipoxie, bronhospasm, ameţeli, cefalee, hipertensiune arterială, durere musculară, greaţă şi vărsă uri. Incidenţa reacţiilor severe a fost mai crescută după administrarea celei de-a doua perfuzii (2,1% faţă de 0,8% după administrarea primei perfuzii) şi a scăzut la 1,3% după administrarea celei de- treia

În studiile clinice controlate, la 23,8% dintre pacienții din grupul tratat cu Provengeautorizata fost necesară utilizarea de opioide (o doză unică de petidină) în ziua administrăriiesteperfuzi i, pentru reacții asociate

perfuzii. Unii dintre pacienţii (1,2%) din grupul tratat cu Provenge au fost spitalizaţi în

nterval de 1 zi

de la administrarea perfuziei, pentru tratamentul reacţiilor acute la perfuzie. Nu s-au ap

tat reacţii

acute la perfuzie de grad 4 sau 5 la pacienţii din grupul tratat cu Provenge.

 

perfuziei, comparativ cu 2,4% dintre pacienții din grupul de control (v zi pct. 4.2 și 4.4).

După punerea pe piaţă, s-au raportat reacţii acute grave la perfuz , care au inclus hipotensiune arterială şi sincopă. Unele dintre acestea au condus la spitaliz re.

Pacienţii trebuie informaţi cu privire la posibilitatea reacţiilor cu debut întârziat şi trebuie instruiţi să

 

 

mai

contacteze medicul dacă apar simptome cum sunt dispneea, bronhospasmul, ameţeala, erupţia

cutanată tranzitorie sau pirexia.

nu

Infecţie

 

 

 

În studiile clinice controlate, la 27,5% di

tre p cienții din grupul tratat cu Provenge şi 27,7% dintre

pacienții din grupul de control a apărut

fecţie. La 4,7% dintre pacienții din grupul tratat cu Provenge

În timpul supravegherii

medicinalterioare punerii pe piaţă s-au primit raportări privind infecţii grave, inclusiv

şi 4,0% dintre pacienții din grupul de ontrol au apărut infecţii grave. Infecţiile grave care au apărut cel mai frecvent la pacienţii din grupul tratat cu Provenge au fost reprezentate de sepsis de cateter (0,7%), bacteremie stafilococică (0,7%), sepsis (0,7%), sepsis stafilococic (0,5%) şi pneumonie (0,5%).

Reacţii adverse asociate leucaferezei

infecProdusulţie asociată di pozitivului, sepsis asociat dispozitivului, pneumonie, sepsis, bacteremie şi infecţii ale tractului rinar.

Fieca e d ză de Provenge necesită o procedură standard de leucafereză efectuată cu aproximativ 3 zile înainte de administrarea perfuziei. Citratul este, în general, anticoagulantul preferat utilizat în timpul leucaferezei, iar acesta poate duce la hipocalcemie. Reacţiile adverse care au fost raportate cel mai frecvent ≤ 1 zi după procedura de leucafereză în studiile clinice controlate au inclus toxicitatea citratului (14,6%), parestezie orală (12,0%) şi parestezie (11,1%). Reacţiile adverse care au fost raportate frecvent ≤ 1 zi după procedura de leucafereză în studiile clinice controlate au inclus oboseală (5,5%), frisoane (4,6%), spasme musculare (4,0%), frisoane (3,0%), ameţeală (2,8%) şi anemie (2,8%). În plus, au existat raportări privind trombocitopenia, recepţionate din raportarea spontană ulterioară punerii pe piaţă, care au fost asociate temporal cu leucafereza.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din

Fiecare perfuzie cu Provenge conţine numărul maxim de celule care poate fi fabricat în urma unei singure proceduri de leucafereză. Numărul de celule din Provenge nu depăşeşte numărul de celule obţinute în urma leucaferezei. Nu se cunosc cazuri de supradozaj nici în urma administrării unei singure perfuzii, nici în urma unei scheme complete de tratament cu Provenge.
domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

sistemului

4.9 Supradozaj

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

vizează fosfataza acidă prostatică (PAP), un antigen exprimat în majoritatea cautorizatncerelor de prostată. Celulele mononucleare din sângele periferic recoltate de la pacienţi sunt cultivate cu PAP-GM-CSF, o

Grupa farmacoterapeutică: Imunostimulante, alte imunostimulante, codul ATC: L03AX17.

Mecanism de acţiune

Provenge este o imunoterapie celulară autologă concepută pentru a induce un răsp ns imunitar care

celulele prezentatoare de antigene (CPA) preiau şi procesează ant esteg nul ţintă recombinant, în peptide care sunt apoi prezentate celulelor T. Caracteriscticile medic mentului arată că în timpul tratamentului

proteină de fuziune, care constă din PAP legat la factorul de stimulare a coloniilor de granulocite şi

macrofage (GM-CSF), un activator de celule imunitare. În timpul cultivării ex vivo cu PAP-GM-CSF,

sunt generate celule T specifice proteinelor de fuziune PAP şi PAP-GM-CSF, care sunt detectate în

sângele periferic al pacienţilor după tratamentul cu Provenge.

 

mai

Efecte farmacodinamice

nu

Ca parte a eliberării lotului, fiecare medicament este evaluat din punct de vedere al activării celulelor prezentatoare de antigen (CPA)medicinalpe baza exprimării crescute pe suprafaţa CD54 după cultivarea cu PAP-GM-CSF. CD54 este o moleculă de deziune şi costimulare, esenţială în formarea sinapsei

imunologice între o CPA şi o celulă T. Gradul de suprareglare a CD54 se corelează cu supravieţuirea

globală în studiile clinice controlate, randomizate, efectuate cu Provenge pentru cancerul de prostată

metastatic rezistent la castrare. În stu iul clinic D9902B (IMPACT), 237 din 512 pacienţi randomizaţi au fost evaluaţi din punct de v d re al apariţiei răspunsurilor imunitare celulare sau umorale

(proliferarea celulelor T şi ga ma-interferon (γIFN) ELISPOT) la antigenele ţintă, la momentul iniţial

şi la săptămânile 6, 14 şi 26. În grupul tratat cu Provenge s-au observat răspunsuri constând în formareaProdusulde anticorpi (IgM şi IgG) împotriva PAP-GM-CSF şi a antigenelor PAP, în perioada de

urmărire. La nivel l cel lelor colectate din sângele periferic al pacienţilor în perioada de urmărire s-au

observat răsp n ri în celule T proliferative şi γIFN ELISPOT, la PAP şi PAP-GM-CSF, în grupul de

tratament cu Provenge, însă nu şi la grupul de control. A existat o corelaţie între răspunsurile celulare sau sub f rmă e anticorpi, la PAP sau PAP-GM-CSF, în grupul tratat cu Provenge şi creşterea timpului de supravieţuire. Răspunsurile în anticorpi de neutralizare la GM-CSF au fost tranzitorii.

Eficacitate şi siguranţă clinică

Eficacitatea şi siguranţa Provenge la pacienţii cu cancer de prostată metastatic, rezistent la castrare, asimptomatic sau minim simptomatic, au fost studiate în trei studii similare, de fază III, randomizate, în regim dublu-orb, controlate, multicentrice: D9902B (IMPACT), D9901 şi D9902A. La pacienţii înrolaţi în aceste studii, terapiile de castrare chirurgicală sau medicală (de ex. cu un agonist al hormonului de eliberare a hormonului luteinizant [LHRH] sau un antagonist al hormonului de eliberare a gonadotropinei [GnRh]) au reprezentat un eşec, iar aceştia prezentau boală metastatică la nivelul ţesuturilor moi şi/sau al oaselor. Pacienţii nu necesitau tratament cu analgezice opioide pentru gestionarea durerii, iar la majoritatea nu se administrase anterior chimioterapie.

După randomizare, pacienţii din ambele grupuri de tratament au fost supuşi unei serii de 3 proceduri de leucafereză (la intervale de aproximativ 2 săptămâni, cu variaţie între 1 şi 15 săptămâni). Fiecare

leucafereză a fost urmată la aproximativ 3 zile de administrarea perfuziei cu Provenge sau medicamentul control. Medicamentul control a fost reprezentat de celule mononucleare autologe neactivate, din sânge periferic. După progresia bolii, pacienţii erau trataţi, la latitudinea medicului, prin alte proceduri medicale de combatere a cancerului. Pacienţii din grupul de control se puteau înrola într-un protocol în regim deschis şi li se putea administra o terapie celulară autologă investigată, fabricată din celule crioconservate la momentul la care era preparat medicamentul control.

Studiul IMPACT

Studiul IMPACT a fost un studiu randomizat, dublu-orb, controlat, multicentric, efectuat la pacienţi cu cancer de prostată metastatic, rezistent la castrare, asimptomatic sau minim simptomatic. Pacienţii eligibili aveau boală metastatică la nivelul ţesuturilor moi şi/sau al oaselor, cu dovezi de progresie a bolii la acel moment sau în antecedente, concomitent cu castrarea chirurgicală sau medicală, dovedită

prin progresia antigenului specific prostatic (PSA) şi/sau a bolii la nivelul oaselor sau al ţesuturilor moi, şi un indice de performanţă conform clasificării Grupului Estic de Cooperareautorizatîn domeniul Oncologiei (ECOG) de 0 sau 1. Criteriile de excludere au inclus metastaze viscerale (hep tice,

pulmonare sau cerebrale), efuziuni pleurale maligne sau ascite maligne, fracturi patolog ce ale oaselor lungi, fracturi patologice iminente ale oaselor lungi (eroziune corticală la radiografie > 50%), compresie la nivelul coloanei vertebrale, durere moderată până la severă asociată cancerului de prostată şi utilizarea de narcotice pentru durerea asociată cancerului, precum şi tratamentul cu chimioterapie într-un interval de 3 luni anterioare randomizării. Criteriul fin l principal a fost supravieţuirea globală. Criteriile finale secundare au inclus timpulestepână la progresia obiectivă a bolii, timpul până la progresia clinică şi timpul de dublare a PSA (PSADT).

Au fost randomizaţi în total 512 pacienţi într-un raport 2:1, pentru a li se administra Provenge (n=341) sau medicamentul control (n=171). Vârsta mediană a fostmaide 71 ni, 90% dintre pacienţi aparținea rasei albe și toți aveau o speranță de viață de cel puțin 6 luni.La treizeci şi cinci de procente dintre pacienţi li se efectuase prostatectomia radicale, la 54% se ad inistrase radioterapie locală şi la 82% li se efectuase blocajul androgenic combinat. Toţi pacienţii aveau valori ale testosteronului la momentul iniţial < 50 ng/ml. La patruzeci şi opt de proce tenudi tre pacienţi li se administraseră anterior

bisfosfonați şi la 18% li se administrase anterior chimioterapie, inclusiv docetaxel. Optzeci şi două de procente dintre pacienţi aveaumedicinalun indice de performanţă ECOG egal cu 0, 75% aveau un scor Gleason ≤ 7; 44% prezentau boală la nivelul oaselor şi ţesuturilor moi; 48% prezentau numai boală la nivelul

oaselor; 7% prezentau numai boală la velul ţesuturilor moi şi 43% aveau mai mult de zece metastaze osoase.

S-a observat o îmbunătăţire s mnificativă statistic a supravieţuirii globale la pacienţii trataţi cu Provenge, cu o scădere de 22,5% a riscului letal, comparativ cu medicamentul control (vezi Tabelul 2

şi Figura 1). Dintre pacienţii din grupul de control, 64% au trecut într-o categorie la care se administra imunoterapieProdusulcelulară a tologă investigată, fabricată din celule crioconservate la momentul fabricării medicamentului control; pacienţii nu au fost randomizaţi pentru a li se administra ulterior

imunoterapie cel lară autologă.

Figura 1 Curba Kaplan-Meier a supravieţuirii globale, studiul IMPACT

Procente supravieţuire

 

 

autorizat

 

 

 

este

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mai

 

 

 

Timp de la randomizare (luni)

 

O analiză retrospectivă de subgrup a sugerat un efect ai crescut al tratamentului cu Provenge la pacienţii cu o valoare a PSA la momentul iniţial < 22,1 ng/ l [IR= 0,521 (IÎ 95%: 0,309, 0,879)]. La pacienţii cu o valoare a PSA la momentul iniţial > 22,1 până la 50,1 ng/ml [IR=0,685 (IÎ 95%: 0,431,

1,088)] şi la pacienţii cu o valoare a PSA la mome tul iniţial > 50,1 până la 134,1 ng/ml [IR=0,819

medicinal

 

(IÎ 95%: 0,532, 1,262)] s-au observat rezult te intermediare.nu

La pacienţii cu o valoare a PSA la

momentul iniţial > 134,1 ng/ml [IR=0,853 (IÎ 95%: 0,554, 1,315)] s-a observat un efect mai redus al tratamentului.

Analizele timpului până la progres a obiectivă a bolii, ale timpului până la progresia clinică sau ale timpului de dublare a PSA (PSADT) nu au îndeplinit criteriul semnificaţiei statistice.

Studii de susţinere

StudiulProdusulD9901 a fost n studiu randomizat, dublu-orb, controlat, multicentric, efectuat la pacienţi cu cancer de prostată metastatic, rezistent la castrare, fără durere asociată cancerului. Criteriul final

primar a fost reprezentat de timpul până la progresia bolii, care nu a atins semnificaţia statistică. Supravieţuirea globală nu a reprezentat un criteriu final al studiului, ci o analiză prespecificată. Pacienţii trataţi cu Provenge au avut un beneficiu semnificativ statistic din punct de vedere al supravieţui ii, comparativ cu cei trataţi cu medicamentul control.

Un al treilea studiu, D9902A, cu structură similară cu studiul D9901, a fost oprit înainte de încheierea înrolării planificate, pe baza rezultatelor cu privire la timpul până la progresia bolii din studiul D9901. Criteriul final principal era timpul până la progresia bolii, iar criteriul final secundar era supravieţuirea globală. Niciunul dintre criteriile finale nu a îndeplinit criteriul semnificaţiei statistice.

Rezumatul rezultatelor studiilor

Tabelul 2 prezintă rezultatele privind supravieţuirea globală observate în studiul IMPACT, studiul D9901 şi studiul D9902A.

Tabelul 2

Rezumatul supravieţuirii globale (toţi pacienţii, aşa cum au fost randomizaţi)

 

IMPACT

D9901

D9902A

 

Provenge

Control

Provenge

Control

Provenge

Control

 

(N=341)

(N=171)

(N=82)

(N=45)

(N=65)

(N=33)

Supravieţuire

 

 

 

 

 

 

globală

 

 

 

 

 

 

Mediana, luni

25,8

21,7

25,9

21,4

19,0

15,7

(IÎ 95%)

(22,8, 27,7)

(17,7, 23,8)

(20,0, 32,4)

(12,3, 25,8)

(13,6, 31,9)

(12,8, 25,4)

Indice de risc

0,775a (0,614, 0,979)

0,586b (0,388, 0,884)

0,786b (0,484, 1,278)

(IÎ 95%)

0,032a

 

0,010c

 

0,331 c

 

Valoarea p

 

 

 

Supravieţuirea

32%

23%

34%

11%

32%

21%

la 36 luni

 

 

 

 

 

 

(%)

 

 

 

 

 

 

autorizat Copii şi adolescenţi

a Indice de risc şi valoarea p pe baza modelului Cox ajustat pentru PSA (ln) şi LDH (ln) şi stratificate

după utilizarea de bisfosfonat, numărul de metastaze osoase şi scorul Gleason primar.

b Indicele de risc pe baza modelului Cox neajustat. c valoarea p pe baza unui test log-rank.

Abrevieri: IÎ = interval de încredere.

Agenţia Europeană pentru Medicamente a acordat o derogare de la obligaţia de depunere a

rezultatelor studiilor efectuate cu Provenge la toate subgrupele de copii şi adolescenţi în tratamentul

 

 

este

cancerului de prostată (vezi pct. 4.2 pentru informaţii privind ut l zarea la copii şi adolescenţi).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

mai

 

Provenge este o terapie celulară autologă. NaturanuProvenge face ca studiile convenţionale referitoare la farmacocinetică, absorbmedicinalţie, distribuţie, metabo izare şi eliminare să nu fie aplicabile.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Nu s-au efectuat studii convenţionale privind carcinogenitatea, mutagenitatea şi toxicitatea asupra funcţiei de reproducere.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1

Produsul

Lista excipienţilor

Clorură de so iu

Lactat de s

iu

Clorură de p

tasiu

Clorură de calciu

6.2

Incompatibilităţi

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3Perioada de valabilitate

În ambalajul etanş 18 ore.

După îndepărtarea din ambalajul etanş

Medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, timpii şi condiţiile de păstrare în uz nu trebuie să depăşească 3 ore la temperatura camerei (25°C).

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra punga în ambalajul etanș pentru a se menține temperatura de păstrare corectă (2°C–8°C) până la administrarea perfuziei.

A nu se păstra la frigider sau congela ambalajul.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului şi echipamente speciale pentru utilizare, administrare sau implantare

250 ml de dispersie într-o pungă (poliolefină permeabilă pentru aer, trilaminată, cu 3 porturi le probei (2 porturi de perforare şi 1 port cu tub sigilat)).

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Provenge este destinat numai utilizării autologe. Înainte de administrarea perf ziei, identitatea

pacientului trebuie asociată cu informaţiile unice esenţiale ale pacientului de pe punga de perfuzie şi

de pe formularul de Notificare finală de eliberare a medicamentului.

autorizat

Provenge nu este testat din punct de vedere al agenţilor infecţioşi tran misibili. Materialul de

mai

 

leucafereză al pacientului este testat din punct de vedere al agenţ loresteinfecţioşi transmisibili conform reglementărilor aplicabile ale statului membru. Totuşi, având în vedere că este un medicament

autolog, un rezultat pozitiv la testare nu împiedică fabricarea medicamentului. Prin urmare, materialul

de leucafereză al pacientului şi Provenge pot prezenta riscul de transmitere a unor boli infecţioase

 

nu

către profesionistul din domeniul sănătăţii care manip

lează medicamentul. Prin urmare,

profesionistul din domeniul sănătăţii trebuie să ia măs

ri de precauţie adecvate la manipularea

materialului de leucafereză sau a Provenge (vezi pct. 4.4).

medicinal

 

 

Instrucţiuni privind manipularea

 

 

Înaintea manipulării sau administrăr Provenge

• Provenge este livrat irect către unitatea medicală unde va fi administrată perfuzia. Punga de perfuzie este introdusã într-un ambalaj etanș din poliuretan și ambalată într-o cutie pentru livrare. Ambalajul etanș și pachetele cu gel din interior sunt destinate păstrării temperaturii

adecvate de transport și păstrare pentru Provenge, pânã la administrarea perfuziei. A nu se

Produsuliradia.

• Cutia de livrare trebuie deschisă pentru a verifica produsul şi etichetele specifice pacientului aflate pe capacul ambalajului etanş. Nu îndepărtaţi ambalajul etanş din cutia de livrare şi nu eschi eţi capacul ambalajului etanş până când pacientul nu este pregătit pentru

a ministrarea perfuziei.

Pregătirea perfuziei

Este necesară atenţie deosebită pentru a asigura o manipulare aseptică în timpul pregătirii perfuziei.

Ce trebuie verificat înainte de administrarea perfuziei

Trebuie verificat faptul că formularul de Notificare finală de eliberare a medicamentului care conţine datele de identificare a pacientului, data şi ora de expirare şi statusul de eliberare (aprobat pentru perfuzare sau respins) a fost primit de la deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă.

Trebuie verificat faptul că identitatea pacientului se potriveşte cu informaţiile unice esenţiale ale pacientului de pe punga de Provenge şi de pe formularul de Notificare finală de eliberare a medicamentului.

După ce pacientul este pregătit pentru administrarea perfuziei şi a fost primit formularul de

Notificare finală de eliberare a medicamentului, punga de Provenge trebuie scoasă din

După administrarea perfuziei

ambalajul etanş şi inspectată din punct de vedere al scurgerilor, deteriorărilor externe, existenţei de particule sau agregări/cheaguri.

Conţinutul pungii va fi uşor tulbure, de culoare crem până la roz. Amestecaţi uşor şi suspendaţi din nou conţinutul pungii, verificând existenţa agregărilor sau a cheagurilor. Micile agregări de material celular trebuie dispersate prin amestecare manuală uşoară.

Dacă punga de Provenge prezintă scurgeri, este deteriorată sau dacă rămân particule sau agregări în pungă după amestecarea manuală uşoară, medicamentul nu trebuie utilizat.

Administrare

• Administrarea perfuziei trebuie să înceapă înaintea datei şi orei de expirare indicate pe formularul de Notificare finală de eliberare a medicamentului şi pe eticheta pungii. Nu iniţiaţi administrarea perfuziei cu Provenge expirate.

• Trebuie utilizat numai unul dintre cele 2 porturi de perforare, iar acesta nu trebuie deschis

înainte de administrare, pentru a evita contaminarea.

autorizat

 

• Provenge se administrează prin perfuzie într-o perioadă de aproximativ 60 de m nute, printr- un ac de calibru mare, adecvat pentru transfuzia de hematii. Acest sistem de el berare periferică se utilizează frecvent în practica clinică pentru transfuzia de c mp nente din sânge. Nu utilizaţi un filtru de celule la administrarea perfuziei. Treb ie utilizat întregul volum al pungii de infuzie.

• Dacă trebuie întreruptă administrarea perfuziei cu Provenge, ace sta nu trebuie reluată dacă punga de perfuzie a fost ţinută la temperatura camerei (25°C)estemai mult de 3 ore.

La încheierea administrării perfuziei, eticheta specif că p ntru pacient, de pe punga de perfuzie, trebuie îndepărtată şi lipită în dosarul p cientului.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

numai

Dendreon UK Limited

medicinal

 

41 Chalton Street

 

Londra, NW1 1JD

 

Marea Britanie

 

Tel: (0)20 7554 2222

 

Fax: (0)20 7554 2201

 

Produsul

 

dendreonuk@dendreon.com

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/13/867/001

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate