Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Puregon (follitropin beta) – Rezumatul caracteristicilor produsului - G03GA06

Updated on site: 09-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiPuregon
Cod ATCG03GA06
Substanţăfollitropin beta
ProducătorMerck Sharp

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Puregon 50 UI/0,5 ml soluţie injectabilă

Puregon 75 UI/0,5 ml soluţie injectabilă

Puregon 100 UI/0,5 ml soluţie injectabilă

Puregon 150 UI/0,5 ml soluţie injectabilă

Puregon 200 UI/0,5 ml soluţie injectabilă

Puregon 225 UI/0,5 ml soluţie injectabilă

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Puregon 50 UI/0,5 ml soluţie injectabilă

Un flacon conţine 50 UI hormon foliculostimulant (FSH) recombinat în 0,5 ml soluţie apoasă. Aceasta corespunde unei concentraţii de 100 UI/ml. Un flacon conţine 5 micrograme de proteină (bioactivitate specifică in vivo egală cu aproximativ 10000 UI FSH/mg proteină). Soluţia injectabilă conţine substanţa activă folitropină beta, produsă prin inginerie genetică pe culturi de celule ovariene de hamster chinezesc (COH).

Puregon 75 UI/0,5 ml soluţie injectabilă

Un flacon conţine 75 UI hormon foliculostimulant (FSH) recombinat în 0,5 ml soluţie apoasă. Aceasta corespunde unei concentraţii de 150 UI/ml. Un flacon conţine 7,5 micrograme de proteină (bioactivitate specifică in vivo egală cu aproximativ 10000 UI FSH/mg proteină). Soluţia injectabilă conţine substanţa activă folitropină beta, produsă prin inginerie genetică pe culturi de celule ovariene de hamster chinezesc (CHO).

Puregon 100 UI/0,5 ml soluţie injectabilă

Un flacon conţine 100 UI hormon foliculostimulant (FSH) recombinat în 0,5 ml soluţie apoasă. Aceasta corespunde unei concentraţii de 200 UI/ml. Un flacon conţine 10 micrograme de proteină (bioactivitate specifică in vivo egală cu aproximativ 10000 UI FSH/mg proteină). Soluţia injectabilă conţine substanţa activă folitropină beta, produsă prin inginerie genetică pe culturi de celule ovariene de hamster chinezesc (CHO).

Puregon 150 UI/0,5 ml soluţie injectabilă

Un flacon conţine 150 UI hormon foliculostimulant (FSH) recombinat în 0,5 ml soluţie apoasă. Aceasta corespunde unei concentraţii de 300 UI/ml. Un flacon conţine 15 micrograme de proteină (bioactivitate specifică in vivo egală cu aproximativ 10000 UI FSH/mg proteină). Soluţia injectabilă conţine substanţa activă folitropină beta, produsă prin inginerie genetică pe culturi de celule ovariene de hamster chinezesc (CHO).

Puregon 200 UI/0,5 ml soluţie injectabilă

Un flacon conţine 200 UI hormon foliculostimulant (FSH) recombinat în 0,5 ml soluţie apoasă. Aceasta corespunde unei concentraţii de 400 UI/ml. Un flacon conţine 20 micrograme de proteină (bioactivitate specifică in vivo egală cu aproximativ 10000 UI FSH/mg proteină). Soluţia injectabilă conţine substanţa activă folitropină beta, produsă prin inginerie genetică pe culturi de celule ovariene de hamster chinezesc (CHO).

Puregon 225 UI/0,5 ml soluţie injectabilă

Un flacon conţine 225 UI hormon foliculostimulant (FSH) recombinat în 0,5 ml soluţie apoasă. Aceasta corespunde unei concentraţii de 450 UI/ml. Un flacon conţine 22,5 micrograme de proteină (bioactivitate specifică in vivo egală cu aproximativ 10000 UI FSH/mg proteină). Soluţia injectabilă conţine substanţa activă folitropină beta, produsă prin inginerie genetică pe culturi de celule ovariene de hamster chinezesc (CHO).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1. Excipient(ţi) cu efect cunoscut:

Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol (23 mg) sodiu per injecție, adică practic „nu conține sodiu”.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă.

Soluţie limpede şi fără culoare.

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

La femei adulte:

Puregon este indicat pentru tratamentul infertilităţii la femei în următoarele situaţii clinice:

Anovulaţie (inclusiv sindromul ovarelor polichistice SOP) la femei care nu au răspuns la tratamentul cu citrat de clomifen.

Hiperstimularea ovariană controlată pentru inducerea dezvoltării de foliculi multipli în programe de reproducere asistată medical [de exemplu fertilizare in vitro/transfer de embrion (FIV/TE), transfer intrafalopian de gameţi (GIFT) şi injectarea intracitoplasmatică a spermei (ICSI)].

La bărbaţi adulți:

Deficit de spermatogeneză datorat hipogonadismului hipogonadotropic.

4.2Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Puregon trebuie iniţiat sub supravegherea unui medic cu experienţă în tratamentul problemelor de fertilitate.

Prima injecţie cu Puregon trebuie efectuată sub supraveghere medicală directă.

Doze

Dozarea la femei

Există mari variaţii inter- şi intra-individuale ale răspunsului ovarelor la gonadotropinele exogene. Acest lucru face imposibilă stabilirea unei scheme uniforme de dozare. De aceea, dozarea trebuie ajustată individual, în funcţie de răspunsul ovarian. Aceasta necesită evaluarea cu ultrasunete a dezvoltării foliculare. Determinarea concomitentă a concentrațiilor plasmatice de estradiol poate fi de asemenea utilă.

Pe baza rezultatelor din studiile clinice comparative, se consideră adecvată administrarea unei doze totale mai mici de Puregon pe o perioadă mai scurtă de tratament decât cea de FSH urinar utilizată uzual, nu numai pentru a optimiza dezvoltarea foliculară, dar şi pentru a reduce riscul unei hiperstimulări ovariene nedorite (vezi pct. 5.1).

Experienţa clinică cu Puregon se bazează pe maximum 3 cicluri de tratament pentru ambele indicaţii. Experienţa de până acum în FIV indică faptul că, în general, rata de succes a tratamentului rămâne stabilă pentru primele patru încercări şi apoi scade treptat.

Anovulaţia

O schemă de tratament secvenţial se recomandă să înceapă cu administrarea zilnică de 50 UI Puregon. Doza iniţială se menţine cel puţin 7 zile. Dacă nu există niciun răspuns ovarian, doza zilnică este crescută treptat până când creşterea foliculară şi/sau concentraţiile plasmatice de estradiol indică un răspuns farmacodinamic adecvat. Este considerată optimă o creştere zilnică a concentraţiilor plasmatice de estradiol de 40–100%. Apoi se menţine doza zilnică până când se obţin condiţiile pre-ovulatorii. Condiţiile pre-ovulatorii sunt obţinute atunci când există dovada ultrasonografică a unui folicul dominant de cel puţin 18 mm în diametru şi/sau sunt atinse concentraţii plasmatice de estradiol de 300–900 picograme/ml (1000–3000 pmol/l). De obicei, sunt suficiente 7 până la 14 zile de tratament pentru atingerea acestui stadiu. În acest moment se întrerupe administrarea de Puregon şi ovulaţia poate fi indusă prin administrarea de

gonadotropină corionică umană (hCG).

Doza zilnică trebuie scăzută dacă numărul foliculilor care răspund la tratament este prea mare sau concentraţiile plasmatice de estradiol cresc prea repede, de exemplu mai mult decât dublarea zilnică a concentraţiilor plasmatice de estradiol timp de 2 sau 3 zile consecutive.

Deoarece foliculii de peste 14 mm pot duce la sarcină, prezenţa unor foliculi pre-ovulatorii multipli care depăşesc 14 mm semnalează riscul unei sarcini multiple. În acest caz, administrarea de hCG trebuie întreruptă, iar sarcina trebuie evitată pentru a preveni o sarcină multiplă.

Hiperstimularea ovariană controlată în programe de reproducere asistate medical

Sunt utilizate diferite protocoale de stimulare. Este recomandată o doză iniţială de 100–225 UI cel puţin în primele 4 zile. După aceea, doza trebuie ajustată individual, în funcţie de răspunsul ovarian. În studiile clinice s-a arătat că sunt suficiente doze de întreţinere cuprinse între

75-375 UI pentru şase până la douăsprezece zile, cu toate că poate fi necesar şi un tratament mai îndelungat.

Puregon poate fi administrat fie singur, fie în asociere cu un agonist sau antagonist GnRH pentru a preveni luteinizarea prematură. Când se foloseşte un agonist GnRH, poate fi necesară o doză totală mai mare de Puregon pentru a obţine un răspuns folicular adecvat.

Răspunsul ovarian este monitorizat prin evaluare cu ultrasunete. Determinarea concomitentă a concentrațiilor plasmatice de estradiol poate fi de asemenea utilă. Atunci când evaluarea cu ultrasunete indică prezenţa a cel puţin trei foliculi de 16–20 mm şi există dovada unui răspuns bun al estradiolului (concentraţii plasmatice de aproximativ 300-400 pg/ml (1000–1300 pmol/l) pentru fiecare folicul cu un diametru mai mare de 18 mm), faza finală de maturare a foliculilor este indusă prin administrarea de hCG. Recuperarea ovocitului se realizează 34-35 ore mai târziu.

Dozarea la bărbaţi

Puregon trebuie administrat în doză de 450 UI/săptămână, preferabil fracţionat în 3 doze a 150 UI, concomitent cu hCG. Tratamentul cu Puregon şi hCG trebuie continuat timp de cel puţin 3-4 luni înainte de a se aştepta ameliorarea spermatogenezei. Pentru a evalua răspunsul, este recomandată analiza lichidului seminal la 4-6 luni după începerea tratamentului. În cazul în care, după această perioadă, pacientul nu a răspuns la tratament, se poate continua terapia combinată; experienţa clinică curentă indică faptul că pentru obtinerea spermatogenezei poate fi necesară continuarea acestui tratament până la 18 luni sau mai mult.

Copii și adolescenți

Puregon nu prezintă utilizare relevantă la copii și adolescenți în indicația aprobată.

Mod de administrare

Pentru a preveni injecţiile dureroase şi pentru a reduce scurgerea de la locul injectării, Puregon trebuie administrat lent intramuscular sau subcutanat. Locul de injectare subcutanată trebuie alternat pentru a preveni lipoatrofia. Orice soluţie neutilizată trebuie aruncată.

Injecţia subcutanată cu Puregon poate fi efectuată de către pacient sau de către partener, cu condiţia să primească instrucţiunile necesare de la medic. Autoadministrarea de Puregon trebuie efectuată numai de către pacienţi care sunt bine motivaţi, instruiţi adecvat şi care au acces la sfatul unui specialist.

4.3Contraindicaţii

Pentru bărbaţi şi femei

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumerați la pct. 6.1.

Tumori ale ovarului, sânului, uterului, testiculului, hipofizei sau hipotalamusului.

Insuficienţă ovariană primară.

Adiţional pentru femei

Hemoragii vaginale nediagnosticate

Chisturi ovariene sau ovare mărite, fără legătură cu sindromul ovarelor polichistice (SOP).

Malformaţii ale organelor sexuale, incompatibile cu sarcina.

Fibroame uterine incompatibile cu sarcina.

4.4Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Reacții de hipersensibilitate la antibiotice

Puregon poate să conţină urme de streptomicină şi/sau neomicină. Aceste antibiotice pot provoca reacţii de hipersensibilitate la persoanele sensibile.

Evaluarea infertilității înainte de începerea tratamentului

Înainte de începerea tratamentului, după caz,trebuie evaluată infertilitatea cuplului. În special, pacienții trebuie evaluați pentru hipotiroidism, insuficiență corticosuprarenaliană, hiperprolactinemie și tumori hipofizare sau hipotalamice, și trebuie administrat tratament adecvat.

La femei

Sindromul de hiperstimulare ovariană (SHSO)

SHSO este un eveniment medical diferit de mărirea necomplicată a ovarelor în volum . Semnele şi simptomele clinice ale SHSO uşor şi moderat sunt durere abdominală, greaţă, diaree, mărire uşoară până la moderată în volum a ovarelor şi chisturi ovariene. SHSO sever poate pune viaţa în pericol. Semnele clinice şi simptomele SHSO sever sunt chisturi ovariene mari, durere abdominală acută, ascită, pleurezie, hidrotorax, dispnee, oligurie, anomalii hematologice şi creştere ponderală. În cazuri rare, tromboembolismul venos sau arterial poate surveni în asociere cu SHSO. Anomalii tranzitorii ale testelor funcţionale hepatice sugestive pentru disfuncţia hepatică, cu sau fără modificări morfologice la biopsia hepatică, au fost de asemenea raportate în asociere cu SHSO.

SHSO poate fi cauzat de administrarea gonadotropinei corionice umane (hCG) şi de sarcină (hCG endogen). SHSO precoce apare de regulă în primele 10 zile de la administrarea hCG şi poate fi asociat cu un răspuns ovarian excesiv la stimularea gonadotropinică. SHSO tardiv apare la peste 10 zile după administrarea hCG, ca o consecinţă a schimbărilor hormonale din sarcină. Din cauza riscului de apariţie a SHSO, pacienții trebuie monitorizați timp de cel puţin două săptămâni după administrarea hCG.

Femeile cu factori de risc cunoscuţi pentru un răspuns ovarian mare pot fi predispuse, în mod special, la apariţia SHSO în timpul sau după tratamentul cu Puregon. Pentru femeile la care se efectuează primul ciclu de stimulare ovariană, pentru care factorii de risc sunt numai parțial cunoscuţi, se recomandă monitorizarea atentă pentru semne și simptome precoce de SHSO.

Pentru a reduce riscul de SHSO, trebuie efectuate evaluări ecografice ale dezvoltării foliculare înainte de tratament şi la intervale regulate în timpul tratamentului. Determinarea concomitentă a concentraţiilor plasmatice de estradiol poate fi de asemenea utilă. În TRA există un risc crescut de SHSO atunci când sunt 18 sau mai mulţi foliculi cu diametrul de 11 mm sau mai mare. Atunci când există în total 30 sau mai mulţi foliculi, se recomandă oprirea administrării hCG.

În funcţie de răspunsul ovarian, pentru reducerea riscului de SHSO pot fi luate în considerare următoarele măsuri:

-oprirea stimulării ulterioare cu o gonadotropină timp de maxim 3 zile (decelerare);

-oprirea hCG și anularea ciclului de tratament;

-administrarea unei doze mai mici de 10000 UI de hCG urinară pentru declanşarea maturării finale a ovocitului, de exemplu 5000 UI hCG urinară sau 250 micrograme hCGr (care este echivalent cu aproximativ 6500 UI hCG urinară);

-anularea transferului de embrioni în stare proaspătă și crioprezervarea embrionilor;

-evitarea administrării de hCG pentru susținerea fazei luteale.

În cazul în care se dezvoltă SHSO, abordarea terapeutică standard și adecvată a SHSO trebuie implementată și urmată.

Sarcini multiple

Sarcinile şi naşterile multiple au fost raportate în cazul tuturor tratamentelor cu gonadotropine, inclusiv Puregon. Sarcinile multiple, în special de rang înalt duc la creşterea riscului de complicații nedorite materne (complicații ale sarcinii și nașterii) şi perinatale (greutate mică la naștere). Pentru femei cu anovulație cărora li se induce ovulația, monitorizarea dezvoltării foliculare cu ecografie transvaginală poate ajuta în a determina dacă se poate continua sau nu ciclul de tratament, în scopul de a reduce riscul de sarcini multiple. Determinarea concomitentă a concentrațiilor plasmatice de estradiol poate fi de asemenea utilă. Înainte de începerea tratamentului pacienții trebuie avertizaţi cu privire la riscul potenţial de sarcini multiple.

La femeile la care se efectuează Tehnici de Reproducere Asistată (TRA), riscul de sarcină multiplă este legat în principal de numărul de embrioni transferaţi. Atunci când este utilizat pentru un ciclu de inducere a ovulației, ajustarea adecvată a dozei de FSH ar trebui să împiedice dezvoltarea foliculilor multipli.

Sarcină ectopică

Femeile infertile care urmează TRA au o incidenţă crescută a sarcinilor ectopice. De aceea, este importantă confirmarea ecografică precoce a faptului că sarcina este intrauterină.

Avort spontan

La femeile care urmează tehnici de reproducere asistată rata de pierdere a sarcinii este mai mare decât la populaţia normală.

Complicații vasculare

Evenimente tromboembolice, atât în asociere cu precum și separat de SHSO, au fost raportate după tratamentul cu gonadotropine, inclusiv Puregon. Tromboza intravasculară, care poate proveni din vasele venoase sau arteriale, poate duce la reducerea fluxului de sânge către organele vitale sau extremități. La femeile cu factori de risc general recunoscuţi pentru evenimente tromboembolice cum sunt antecedentele heredocolaterale sau personale, obezitatea severă sau trombofilia, tratamentul cu gonadotropine, inclusiv Puregon, poate creşte suplimentar acest risc. La aceste femei, beneficiile administrării gonadotropinelor, inclusiv Puregon, trebuie considerate în raport cu riscurile. Trebuie remarcat, cu toate acestea, că sarcina în sine asociază de asemenea un risc crescut de tromboză.

Malformații congenitale

Incidenţa malformaţiilor congenitale după TRA poate fi uşor mai crescută decât după concepţia naturală. Se consideră că aceasta s-ar datora diferenţelor caracteristicilor parentale (ex. vârsta mamei, caracteristicile spermei) şi sarcinilor multiple.

Torsiune ovariană

Torsiunea ovariană a fost raportată după tratamentul cu gonadotropine, inclusiv Puregon. Torsiunea ovariană poate fi asociată cu alţi factori de risc cum ar fi SHSO, sarcină, intervenţii chirurgicale abdominale anterioare, torsiune ovariană în antecedente, chist ovarian și ovare polichistice anterioare sau actuale. Deteriorarea ovarului datorată aportului redus de sânge poate fi redusă prin diagnosticare precoce şi detorsiune imediată.

Neoplasm ovarian și alte neoplasme ale sistemului de reproducere

Au fost raportate tumori atât benigne cât şi maligne, apărute la nivelul ovarelor sau al altor organe ale aparatului reproducator la femei care au urmat mai multe regimuri terapeutice pentru tratamentul infertilității. Nu s-a stabilit dacă tratamentul cu gonodotropine creşte riscul de apariție al acestor tumori la femeile infertile.

Alte afecțiuni medicale

Afecțiunile medicale care contraindică sarcina trebuie să fie, de asemenea, evaluate înainte de începerea tratamentului cu Puregon.

La bărbaţi

Insuficiență testiculară primară

Concentraţiile crescute de FSH endogen la bărbați indică o insuficienţă testiculară primară. Aceşti pacienţi nu răspund la tratamentul cu Puregon/hCG.

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Utilizarea concomitentă de Puregon şi citrat de clomifen poate creşte răspunsul folicular. După desensibilizarea hipofizară indusă printr-un agonist GnRH, poate fi necesară o doză mai mare de Puregon pentru a obţine un răspuns folicular adecvat.

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Fertilitatea

Puregon este utilizat în tratamentul femeilor supuse inducerii ovariene sau hiperstimulării ovariene controlate în cadrul programelor de reproducere asistată. La bărbaţi Puregon este utilizat în tratamentul deficitului de spermatogeneză datorat hipogonadismului hipogonadotropic. Pentru doze şi mod de administrare vezi pct. 4.2

Sarcina

Utilizarea Puregon în timpul sarcinii nu este indicată. În caz de expunere accidentală în timpul sarcinii, datele clinice nu sunt suficiente pentru a exclude un efect teratogen al FSH recombinat. Cu toate acestea, până în prezent nu a fost raportat niciun efect malformativ specific. Nu s-au observat efecte teratogene în studii pe animale.

Alăptarea

Nu există informaţii disponibile din studii clinice sau pe animale privind excreţia de folitropină beta în lapte. Este puţin probabil ca folitropină beta să fie excretată în laptele uman datorită greutăţii sale moleculare mari. Dacă folitropină beta ar fi excretată în laptele uman, aceasta ar fi distrusă în tractul gastrointestinal al copilului. Folitropină beta poate afecta producerea de lapte.

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Puregon nu are nicio influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8Reacţii adverse

Utilizarea clinică de Puregon pe cale intramusculară sau subcutanată poate duce la reacţii locale la locul injectării (3% din toţi pacienţii trataţi). Majoritatea acestor reacţii locale sunt uşoare şi tranzitorii. Reacţii de hipersensibilitate generalizată au fost observate mai puţin frecvent (aproximativ 0,2% din toţi pacienţii trataţi cu folitropină beta).

Tratament la femei:

La aproximativ 4% dintre femeile tratate cu folitropină beta în cadrul studiilor clinice, au fost raportate semne şi simptome în legătură cu sindromul de hiperstimulare ovariană (SHSO) (vezi pct. 4.4). Reacțiile adverse asociate cu acest sindrom includ durere pelvină şi/sau congestie, durere abdominală şi/sau distensie, acuze la nivelul sânului sau mărire ovariană.

Tabelul de mai jos prezintă reacţiile adverse la folitropină beta, raportate în studiile clinice cu femei, conform clasificării pe aparate, sisteme și organe şi în funcție de frecvenţă; frecvente

(≥ 1/100 și < 1/10), mai puţin frecvente (≥ 1/1000 și < 1/100).

Aparate, sisteme și organe

Frecvenţă

Reacţie adversă

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente

Cefalee

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente

Distensie abdominală

 

 

Durere abdominală

 

Mai puţin frecvente

Disconfort abdominal

 

 

Constipaţie

 

 

Diaree

 

 

Greaţă

Tulburări ale aparatului genital şi

Frecvente

SHSO

sânului

 

Durere pelvină

 

Mai puţin frecvente

Acuze la nivelul sânului1

 

 

Metroragie

 

 

Chist ovarian

 

 

Mărire ovariană

 

 

Torsiune ovariană

 

 

Mărire uterină

 

 

Hemoragie vaginală

Tulburări generale şi la nivelul

Frecvente

Reacţie la locul injectării2

locului de administrare

 

 

 

Mai puţin frecvente

Reacţie de hipersensibilitate

 

 

generalizată3

1.Acuzele la nivelul sânului includ sensibilitate, durere şi/sau angorjare şi mamelon dureros

2.Reacţiile locale la nivelul locului de injectare includ hematom, durere, roşeaţă, edem şi prurit

3.Reacţia de hipersensibilitate generalizată include eritem, urticarie, erupţie cutanată şi prurit

În plus, au fost raportate sarcină ectopică, avort şi sarcini multiple. Acestea au fost considerate a avea legătură cu TRA sau sarcina ulterioară.

În cazuri rare, tromboembolismul a fost asociat cu tratamentul cu folitropină beta/hCG ca şi în tratamentul cu alte gonadotropine.

Tratament la bărbaţi:

Tabelul de mai jos prezintă reacţiile adverse cu folitropină beta, raportate în studiile clinice cu bărbaţi (30 pacienți dozați), conform clasificării pe aparate, sisteme și organe şi în funcție de frecvenţă; frecvente (≥ 1/100 și < 1/10).

Aparate, sisteme și organe

Frecvenţă1

Reacţie adversă

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente

Cefalee

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului

Frecvente

Acnee

subcutanat

 

Erupţii cutanate

Tulburări ale aparatului genital şi

Frecvente

Chist epididimal

sânului

 

Ginecomastie

Tulburări generale şi la nivelul

Frecvente

Reacţie la locul injectării2

locului de administrare

 

 

1.Reacţiile adverse raportate numai o dată sunt enumerate ca frecvente pentru că un singur raport ridică frecvenţa peste 1%.

2.Reacţiile locale la locul injectării includ induraţie şi durere.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Este importantă raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, astfel cum este menţionat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Nu sunt disponibile date despre toxicitatea acută a Puregon la om, dar în studiile la animale s-a arătat că toxicitatea acută a Puregon şi a preparatelor gonadotropinice urinare a fost foarte mică. O doză prea mare de FSH poate duce la hiperstimularea ovarelor (vezi pct. 4.4).

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: hormoni sexuali şi modulatori ai sistemului genital, gonadotropine; codul ATC: G03GA06.

Puregon conţine FSH recombinat. Acesta este produs printr-o tehnologie de recombinare a ADN, utilizând o linie celulară ovariană de hamster chinezesc transfectată cu subunităţi genice de FSH uman. Secvenţa primară de aminoacizi este identică cu cea a FSH-ului uman natural. Se cunoaşte existenţa unor mici diferenţe în structura lanţului carbohidrat.

Mecanism de acțiune

FSH este indispensabil pentru creşterea şi maturarea foliculară normală şi pentru producerea steroizilor gonadali. La femei, concentraţia de FSH este critică pentru iniţierea şi durata dezvoltării foliculare şi, în consecinţă, pentru cronologia şi numărul de foliculi care ajung la maturitate. Prin urmare, Puregon poate fi utilizat pentru a stimula dezvoltarea foliculară şi producerea de steroizi în cazuri selecţionate de afectare a funcţiei gonadale. În plus, Puregon poate fi utilizat pentru a provoca dezvoltarea foliculară multiplă în programele de reproducere asistată medical [de exemplu fertilizarea in vitro/transferul de embrion (FIV/TE), transfer intrafalopian de gameţi (GIFT) şi injectarea intracitoplasmatică de spermă (ICSI)]. Tratamentul cu Puregon este, în general, urmat de administrarea de hCG pentru a induce faza finală a maturării foliculare, reînceperea meiozei şi ruperea foliculului.

Eficacitate și siguranță clinică

În studiile clinice care au comparat FSH recombinant (folitropină beta) şi FSH urinar pentru stimularea ovariană controlată, efectuate la femeile care participă la un program de Tehnici de Reproducere Asistată (TRA) şi pentru inducerea ovulaţiei (vezi tabelele 1 și 2 de mai jos), Puregon a fost mai puternic decât FSH-ul urinar, constând în o doză totală mai mică şi o perioadă de tratament mai scurtă necesare pentru a declanşa maturarea foliculară.

Pentru stimularea ovariană controlată, Puregon a determinat un număr mai mare de ovocite extrase la o doză totală mai mică şi într-o perioadă de tratament mai scurtă, comparativ cu FSH-ul urinar.

Tabelul 1: Rezultatele studiului 37608 (studiu clinic comparativ de grup, randomizat, care a comparat siguranţa şi eficacitatea Puregon cu cea a FSH-ului urinar în stimularea ovariană controlată).

 

 

Puregon

FSH-u

 

 

(n = 546)

(n = 361)

 

 

 

 

Numărul mediu de ovocite extrase

 

10,84*

8,95

 

 

 

 

Doza medie totală (nr. fiole de 75 UI)

 

28,5*

31,8

 

 

 

 

Durata medie de stimulare a FSH-ului (zile)

 

10,7*

11,3

 

 

 

 

*Diferenţele dintre cele 2 grupuri au fost semnificative statistic (p<0,05).

 

 

Pentru inducerea ovulaţiei, Puregon a determinat o doză totală mediană mai scăzută şi o durată mediană mai scurtă a tratamentului, comparativ cu FSH-ul urinar.

Tabelul 2: Rezultatele studiului 37609 (studiu clinic comparativ de grup, randomizat, care a comparat siguranţa şi eficacitatea Puregon cu cea a FSH-ului urinar în inducerea ovulaţiei).

 

 

Puregon

FSH-u

 

 

(n = 105)

(n = 66)

 

 

 

 

Numărul mediu de foliculi

12 mm

3,6*

2,6

 

15 mm

2,0

1,7

 

18 mm

1,1

0,9

 

 

 

 

Doza totală mediană (UI)a

 

750*

Durata mediană a tratamentului (zile)a

10,0*

13,0

* Diferenţele dintre cele 2 grupuri au fost semnificative statistic (p<0,05) a Limitat la femeile cu ovulaţie indusă (Puregon, n = 76; FSH-u, n = 42).

5.2Proprietăţi farmacocinetice

Absorbție

După administrare intramusculară sau subcutanată de Puregon, concentraţiile maxime de FSH sunt atinse în aproximativ 12 ore. După administrarea intramusculară de Puregon concentraţia FSH-ului este mai mare şi se atinge mai repede la bărbaţi comparativ cu femeile. Datorită eliberării lente de la locul injecţiei şi a unui timp de înjumătăţire de aproximativ 40 ore (cuprins între 12 şi 70 ore), concentraţiile de FSH rămân crescute timp de 24-48 ore. Datorită timpului de înjumătăţire relativ mare, administrarea repetată a aceleiaşi doze va duce la concentraţii plasmatice de FSH care sunt de aproximativ 1,5–2,5 ori mai mari faţă de cele atinse după administrarea unei singure doze. Această creştere permite atingerea concentraţiilor terapeutice de FSH.

Nu există diferenţe farmacocinetice semnificative între administrarea intramusculară şi cea subcutanată de Puregon. Ambele au o biodisponibilitate absolută de aproximativ 77%.

Distribuție, metabolizare și eliminare

FSH-ul recombinat este biochimic foarte asemănător cu FSH-ul urinar uman și este distribuit, metabolizat și eliminat în același mod.

5.3Date preclinice de siguranţă

Administrarea unei doze unice de Puregon la şobolan nu a produs efecte semnificative toxicologic. În studii cu doze repetate la şobolan (două săptămâni) şi câine (13 săptămâni), de până la 100 de ori doza umană maximă, Puregon nu a produs efecte semnificative toxicologic. Puregon nu a demonstrat potenţial mutagen la testul Ames şi nici în in vitro la testul aberaţiilor cromozomiale cu limfocite umane.

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Puregon soluţie injectabilă conţine: Sucroză

Citrat de sodiu L-metionină Polisorbat 20

Apă pentru preparate injectabile.

Este posibil ca pH-ul să fi fost ajustat cu hidroxid de sodiu şi/sau acid clorhidric.

6.2Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3Perioada de valabilitate

3 ani.

Conţinutul flaconului trebuie utilizat imediat după perforarea dopului de cauciuc.

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2 C – 8 C). A nu se congela.

A se păstra flaconul (flacoanele) în cutie.

Pentru uşurinţă în utilizare, Puregon se poate păstra de către pacient la temperaturi de sau sub 25 C pentru o singură perioadă de maxim 3 luni.

Pentru condiții de păstrare după prima deschidere a medicamentului, vezi pct. 6.3.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

0,5 ml soluţie în flacoane de 3 ml (sticlă tip I) cu dop (cauciuc clorobutilic). Cutie cu 1, 5 sau 10 flacoane.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Nu utilizați dacă soluţia conţine particule sau nu este limpede.

Conţinutul unui flacon trebuie utilizat imediat după perforarea dopului de cauciuc.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Puregon 50 UI/0,5 ml soluţie injectabilă

EU/1/96/008/017

EU/1/96/008/018

EU/1/96/008/019

Puregon 75 UI/0,5 ml soluţie injectabilă

EU/1/96/008/020

EU/1/96/008/021

EU/1/96/008/022

Puregon 100 UI/0,5 ml soluţie injectabilă

EU/1/96/008/023

EU/1/96/008/024

EU/1/96/008/025

Puregon 150 UI/0,5 ml soluţie injectabilă

EU/1/96/008/026

EU/1/96/008/027

EU/1/96/008/028

Puregon 200 UI/0,5 ml soluţie injectabilă

EU/1/96/008/029

EU/1/96/008/030

EU/1/96/008/031

Puregon 225 UI/0,5 ml soluţie injectabilă

EU/1/96/008/032

EU/1/96/008/033

EU/1/96/008/034

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 03 Mai 1996

Data ultimei reînnoiri a autorizației: 29 Mai 2006

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

ZZ luna AAAA

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Puregon 150 UI/0,18 ml soluţie injectabilă

Puregon 300 UI/0,36 ml soluţie injectabilă

Puregon 600 UI/0,72 ml soluţie injectabilă

Puregon 900 UI/1,08 ml soluţie injectabilă

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Puregon 150 UI/0,18 ml soluţie injectabilă

Un cartuş conţine o doză totală netă de 150 UI hormon foliculostimulant (FSH) recombinat în 0,18 ml soluţie apoasă. Soluţia injectabilă conţine substanţa activă folitropină beta, produsă prin inginerie genetică pe culturi de celule ovariene de hamster chinezesc (COH), într-o concentraţie de 833 UI/ml în soluţie apoasă. Această concentraţie corespunde la 83,3 micrograme de proteină/ml (bioactivitate specifică in vivo egală cu aproximativ 10000 UI FSH/mg proteină).

Puregon 300 UI/0,36 ml soluţie injectabilă

Un cartuş conţine o doză totală netă de 300 UI hormon foliculostimulant (FSH) recombinat în 0,36 ml soluţie apoasă. Soluţia injectabilă conţine substanţa activă folitropină beta, produsă prin inginerie genetică pe culturi de celule ovariene de hamster chinezesc (COH), într-o concentraţie de 833 UI/ml în soluţie apoasă. Această concentraţie corespunde la 83,3 micrograme de proteină/ml (bioactivitate specifică in vivo egală cu aproximativ 10000 UI FSH/mg proteină).

Puregon 600 UI/0,72 ml soluţie injectabilă

Un cartuş conţine o doză totală netă de 600 UI hormon foliculostimulant (FSH) recombinat în 0,72 ml soluţie apoasă. Soluţia injectabilă conţine substanţa activă folitropină beta, produsă prin inginerie genetică pe culturi de celule ovariene de hamster chinezesc (COH), într-o concentraţie de 833 UI/ml în soluţie apoasă. Această concentraţie corespunde la 83,3 micrograme de proteină/ml (bioactivitate specifică in vivo egală cu aproximativ 10000 UI FSH/mg proteină).

Puregon 900 UI/1,08 ml soluţie injectabilă

Un cartuş conţine o doză totală netă de 900 UI hormon foliculostimulant (FSH) recombinat în 1,08 ml soluţie apoasă. Soluţia injectabilă conţine substanţa activă folitropină beta, produsă prin inginerie genetică pe culturi de celule ovariene de hamster chinezesc (COH), într-o concentraţie de 833 UI/ml în soluţie apoasă. Această concentraţie corespunde la 83,3 micrograme de proteină/ml (bioactivitate specifică in vivo egală cu aproximativ 10000 UI FSH/mg proteină).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1. Excipient(ţi) cu efect cunoscut:

Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol (23 mg) sodiu per injecție, adică practic „nu conține sodiu”.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie injectabilă.

Soluţie limpede şi fără culoare.

În cartuşe, realizate pentru a fi folosite împreună cu un injector stilou.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

La femei adulte:

Puregon este indicat pentru tratamentul infertilităţii la femei în următoarele situaţii clinice:

Anovulaţie (inclusiv sindromul ovarelor polichistice SOP) la femei care nu au răspuns la tratamentul cu citrat de clomifen.

Hiperstimularea ovariană controlată pentru inducerea dezvoltării de foliculi multipli în programe de reproducere asistată medical [de exemplu fertilizare in vitro/transfer de embrion (FIV/TE), transfer intrafalopian de gameţi (GIFT) şi injectarea intracitoplasmatică a spermei (ICSI)].

La bărbaţi adulți:

Deficit de spermatogeneză datorat hipogonadismului hipogonadotropic.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul cu Puregon trebuie iniţiat sub supravegherea unui medic cu experienţă în tratamentul problemelor de fertilitate.

Prima injecţie cu Puregon trebuie efectuată sub supraveghere medicală directă.

Doze

Dozarea la femei

Există mari variaţii inter- şi intra-individuale ale răspunsului ovarelor la gonadotropinele exogene. Acest lucru face imposibilă stabilirea unei scheme uniforme de dozare. De aceea, dozarea trebuie ajustată individual, în funcţie de răspunsul ovarian. Aceasta necesită evaluarea cu ultrasunete a dezvoltării foliculare. Determinarea concomitentă a concentrațiilor plasmatice de estradiol poate fi de asemenea utilă.

Când se utilizează injectorul stilou trebuie să se realizeze că stiloul este un dispozitiv de precizie care furnizează cu acurateţe doza pentru care este setat. S-a arătat că în medie este dată de către stilou o cantitate cu 18 % mai mare de FSH comparativ cu o seringă convenţională. Aceasta poate avea importanţă în special când se face schimb între injectorul stilou şi o seringă convenţională în cadrul unui ciclu de tratament. În special când se schimbă de la seringă la stilou, pot fi necesare mici ajustări ale dozei pentru a preveni administrarea unei doze prea mari.

Pe baza rezultatelor din studiile clinice comparative, se consideră adecvată administrarea unei doze totale mai mici de Puregon pe o perioadă mai scurtă de tratament decât cea de FSH urinar utilizată uzual, nu numai pentru a optimiza dezvoltarea foliculară, dar şi pentru a reduce riscul unei hiperstimulări ovariene nedorite (vezi pct. 5.1).

Experienţa clinică cu Puregon se bazează pe maximum 3 cicluri de tratament pentru ambele indicaţii. Experienţa de până acum în FIV indică faptul că, în general, rata de succes a tratamentului rămâne stabilă pentru primele patru încercări şi apoi scade treptat.

Anovulaţia

O schemă de tratament secvenţial se recomandă să înceapă cu administrarea zilnică de 50 UI Puregon. Doza iniţială se menţine cel puţin 7 zile. Dacă nu există niciun răspuns ovarian, doza zilnică este crescută treptat până când creşterea foliculară şi/sau concentraţiile plasmatice de estradiol indică un răspuns farmacodinamic adecvat. Este considerată optimă o creştere zilnică a concentraţiilor plasmatice de estradiol de 40–100%. Apoi se menţine doza zilnică până când se obţin condiţiile pre-ovulatorii. Condiţiile pre-ovulatorii sunt obţinute atunci când există dovada ultrasonografică a unui folicul dominant de cel puţin 18 mm în diametru şi/sau sunt atinse concentraţii plasmatice de estradiol de 300–900 picograme/ml (1000–3000 pmol/l). De obicei, sunt suficiente 7 până la 14 zile de tratament pentru atingerea acestui stadiu. În acest moment se întrerupe administrarea de Puregon şi ovulaţia poate fi indusă prin administrarea de gonadotropină corionică umană (hCG).

Doza zilnică trebuie scăzută dacă numărul foliculilor care răspund la tratament este prea mare sau concentraţiile plasmatice de estradiol cresc prea repede, de exemplu mai mult decât dublarea zilnică a concentraţiilor plasmatice de estradiol timp de 2 sau 3 zile consecutive.

Deoarece foliculii de peste 14 mm pot duce la sarcină, prezenţa unor foliculi pre-ovulatorii multipli care depăşesc 14 mm semnalează riscul unei sarcini multiple. În acest caz, administrarea de hCG trebuie întreruptă, iar sarcina trebuie evitată pentru a preveni o sarcină multiplă.

Hiperstimularea ovariană controlată în programe de reproducere asistate medical

Sunt utilizate diferite protocoale de stimulare. Este recomandată o doză iniţială de 100–225 UI cel puţin în primele 4 zile. După aceea, doza trebuie ajustată individual, în funcţie de răspunsul ovarian. În studiile clinice s-a arătat că sunt suficiente doze de întreţinere cuprinse între

75-375 UI pentru şase până la douăsprezece zile, cu toate că poate fi necesar şi un tratament mai îndelungat.

Puregon poate fi administrat fie singur, fie în asociere cu un agonist sau antagonist GnRH pentru a preveni luteinizarea prematură. Când se foloseşte un agonist GnRH, poate fi necesară o doză totală mai mare de Puregon pentru a obţine un răspuns folicular adecvat.

Răspunsul ovarian este monitorizat prin evaluare cu ultrasunete. Determinarea concomitentă a concentrațiilor plasmatice de estradiol poate fi de asemenea utilă. Atunci când evaluarea cu ultrasunete indică prezenţa a cel puţin trei foliculi de 16–20 mm şi există dovada unui răspuns bun al estradiolului (concentraţii plasmatice de aproximativ 300-400 pg/ml (1000-1300 pmol/l) pentru fiecare folicul cu un diametru mai mare de 18 mm), faza finală de maturare a foliculilor este indusă prin administrarea de hCG. Recuperarea ovocitului se realizează 34-35 ore mai târziu.

Dozarea la bărbaţi

Puregon trebuie administrat în doză de 450 UI/săptămână, preferabil fracţionat în 3 doze a 150 UI, concomitent cu hCG. Tratamentul cu Puregon şi hCG trebuie continuat timp de cel puţin 3-4 luni înainte de a se aştepta ameliorarea spermatogenezei. Pentru a evalua răspunsul, este recomandată analiza lichidului seminal la 4-6 luni după începerea tratamentului.În cazul în care, după această perioadă, pacientul nu a răspuns la tratament, se poate continua terapia combinată; experienţa clinică curentă indică faptul că pentru obtinerea spermatogenezei poate fi necesară continuarea acestui tratament până la 18 luni sau mai mult.

Copii și adolescenți

Puregon nu prezintă utilizare relevantă la copii și adolescenți în indicația aprobată.

Mod de administrare

Puregon soluţie injectabilă în cartuşe a fost creat pentru a fi folosit în Puregon Pen, şi trebuie administrat subcutanat. Locul de injectare trebuie alternat pentru a preveni lipoatrofia. Utilizând stiloul injector, injectarea Puregon poate fi efectuată de către pacient, cu condiţia să primească instrucţiunile necesare de la medic.

4.3 Contraindicaţii

Pentru bărbaţi şi femei

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumerați la pct. 6.1.

Tumori ale ovarului, sânului, uterului, testiculului, hipofizei sau hipotalamusului.

Insuficienţă ovariană primară.

Adiţional pentru femei

Hemoragii vaginale nediagnosticate

Chisturi ovariene sau ovare mărite, fără legătură cu sindromul ovarelor polichistice (SOP).

Malformaţii ale organelor sexuale, incompatibile cu sarcina.

Fibroame uterine incompatibile cu sarcina.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Reacții de hipersensibilitate la antibiotice

Puregon poate să conţină urme de streptomicină şi/sau neomicină. Aceste antibiotice pot provoca reacţii de hipersensibilitate la persoanele sensibile.

Evaluarea infertilității înainte de începerea tratamentului

Înainte de începerea tratamentului, după caz,trebuie evaluată infertilitatea cuplului. În special, pacienții trebuie evaluați pentru hipotiroidism, insuficiență corticosuprarenaliană, hiperprolactinemie și tumori hipofizare sau hipotalamice, și trebuie administrat tratament adecvat.

La femei

Sindromul de hiperstimulare ovariană (SHSO)

SHSO este un eveniment medical diferit de mărirea necomplicată a ovarelor în volum . Semnele şi simptomele clinice ale SHSO uşor şi moderat sunt durere abdominală, greaţă, diaree, mărire uşoară până la moderată în volum a ovarelor şi chisturi ovariene. SHSO sever poate pune viaţa în pericol. Semnele clinice şi simptomele SHSO sever sunt chisturi ovariene mari, durere abdominală acută, ascită, pleurezie, hidrotorax, dispnee, oligurie, anomalii hematologice şi creştere ponderală. În cazuri rare, tromboembolismul venos sau arterial poate surveni în asociere cu SHSO. Anomalii tranzitorii ale testelor funcţionale hepatice sugestive pentru disfuncţia hepatică, cu sau fără modificări morfologice la biopsia hepatică, au fost de asemenea raportate în asociere cu SHSO.

SHSO poate fi cauzat de administrarea gonadotropinei corionice umane (hCG) şi de sarcină (hCG endogen). SHSO precoce apare de regulă în primele 10 zile de la administrarea hCG şi poate fi asociat cu un răspuns ovarian excesiv la stimularea gonadotropinică. SHSO tardiv apare la peste 10 zile după administrarea hCG, ca o consecinţă a schimbărilor hormonale din sarcină. Din cauza riscului de apariţie a SHSO, pacienții trebuie monitorizați timp de cel puţin două săptămâni după administrarea hCG.

Femeile cu factori de risc cunoscuţi pentru un răspuns ovarian mare pot fi predispuse, în mod special, la apariţia SHSO în timpul sau după tratamentul cu Puregon. Pentru femeile la care se efectuează primul ciclu de stimulare ovariană, pentru care factorii de risc sunt numai parțial cunoscuţi, se recomandă monitorizarea atentă pentru semne și simptome precoce de SHSO.

Pentru a reduce riscul de SHSO, trebuie efectuate evaluări ecografice ale dezvoltării foliculare înainte de tratament şi la intervale regulate în timpul tratamentului. Determinarea concomitentă a concentraţiilor plasmatice de estradiol poate fi de asemenea utilă. În TRA există un risc crescut de SHSO atunci când sunt 18 sau mai mulţi foliculi cu diametrul de 11 mm sau mai mare. Atunci când există în total 30 sau mai mulţi foliculi, se recomandă oprirea administrării hCG.

În funcţie de răspunsul ovarian, pentru reducerea riscului de SHSO pot fi luate în considerare următoarele măsuri:

-oprirea stimulării ulterioare cu o gonadotropină timp de maxim 3 zile (decelerare);

-oprirea hCG și anularea ciclului de tratament;

-administrarea unei doze mai mici de 10000 UI de hCG urinară pentru declanşarea maturării finale a ovocitului, de exemplu 5000 UI hCG urinară sau 250 micrograme hCGr (care este echivalent cu aproximativ 6500 UI hCG urinară);

-anularea transferului de embrioni în stare proaspătă și crioprezervarea embrionilor;

-evitarea administrării de hCG pentru susținerea fazei luteale.

În cazul în care se dezvoltă SHSO, abordarea terapeutică standard și adecvată a SHSO trebuie implementată și urmată.

Sarcini multiple

Sarcinile şi naşterile multiple au fost raportate în cazul tuturor tratamentelor cu gonadotropine, inclusiv Puregon. Sarcinile multiple, în special de rang înalt duc la creşterea riscului de complicații nedorite materne (complicații ale sarcinii și nașterii) şi perinatale (greutate mică la naștere). Pentru femei cu anovulație cărora li se induce ovulația, monitorizarea dezvoltării foliculare cu ecografie transvaginală poate ajuta în a determina dacă se poate continua sau nu ciclul de tratament, în scopul de a reduce riscul de sarcini multiple. Determinarea concomitentă a concentrațiilor plasmatice de estradiol poate fi de asemenea utilă. Înainte de începerea tratamentului pacienții trebuie avertizaţi cu privire la riscul potenţial de sarcini multiple.

La femeile la care se efectuează Tehnici de Reproducere Asistată (TRA), riscul de sarcină multiplă este legat în principal de numărul de embrioni transferaţi. Atunci când este utilizat pentru un ciclu de inducere a ovulației, ajustarea adecvată a dozei de FSH ar trebui să împiedice dezvoltarea foliculilor multipli.

Sarcină ectopică

Femeile infertile care urmează TRA au o incidenţă crescută a sarcinilor ectopice. De aceea, este importantă confirmarea ecografică precoce a faptului că sarcina este intrauterină.

Avort spontan

La femeile care urmează tehnici de reproducere asistată rata de pierdere a sarcinii este mai mare decât la populaţia normală.

Complicații vasculare

Evenimente tromboembolice, atât în asociere cu precum și separat de SHSO, au fost raportate după tratamentul cu gonadotropine, inclusiv Puregon. Tromboza intravasculară, care poate proveni din vasele venoase sau arteriale, poate duce la reducerea fluxului de sânge către organele vitale sau extremități. La femeile cu factori de risc general recunoscuţi pentru evenimente tromboembolice cum sunt antecedentele heredocolaterale sau personale, obezitatea severă sau trombofilia, tratamentul cu gonadotropine, inclusiv Puregon, poate creşte suplimentar acest risc. La aceste femei, beneficiile administrării gonadotropinelor, inclusiv Puregon, trebuie considerate în raport cu riscurile. Trebuie remarcat, cu toate acestea, că sarcina în sine asociază de asemenea un risc crescut de tromboză.

Malformații congenitale

Incidenţa malformaţiilor congenitale după TRA poate fi uşor mai crescută decât după concepţia naturală. Se consideră că aceasta s-ar datora diferenţelor caracteristicilor parentale (ex. vârsta mamei, caracteristicile spermei) şi sarcinilor multiple.

Torsiune ovariană

Torsiunea ovariană a fost raportată după tratamentul cu gonadotropine, inclusiv Puregon. Torsiunea ovariană poate fi asociată cu alţi factori de risc cum ar fi SHSO, sarcină, intervenţii chirurgicale abdominale anterioare, torsiune ovariană în antecedente, chist ovarian și ovare polichistice anterioare sau actuale. Deteriorarea ovarului datorată aportului redus de sânge poate fi redusă prin diagnosticare precoce şi detorsiune imediată.

Neoplasm ovarian și alte neoplasme ale sistemului de reproducere

Au fost raportate tumori atât benigne cât şi maligne, apărute la nivelul ovarelor sau al altor organe ale aparatului reproducator la femei care au urmat mai multe regimuri terapeutice pentru tratamentul infertilității. Nu s-a stabilit dacă tratamentul cu gonodotropine creşte riscul de apariție al acestor tumori la femeile infertile.

Alte afecțiuni medicale

Afecțiunile medicale care contraindică sarcina trebuie să fie, de asemenea, evaluate înainte de începerea tratamentului cu Puregon.

La bărbaţi

Insuficiență testiculară primară

Concentraţiile crescute de FSH endogen la bărbați indică o insuficienţă testiculară primară. Aceşti pacienţi nu răspund la tratamentul cu Puregon/hCG.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Utilizarea concomitentă de Puregon şi citrat de clomifen poate creşte răspunsul folicular. După desensibilizarea hipofizară indusă printr-un agonist GnRH, poate fi necesară o doză mai mare de Puregon pentru a obţine un răspuns folicular adecvat.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Fertilitatea

Puregon este utilizat în tratamentul femeilor supuse inducerii ovariene sau hiperstimulării ovariene controlate în cadrul programelor de reproducere asistată. La bărbaţi Puregon este utilizat în tratamentul deficitului de spermatogeneză datorat hipogonadismului hipogonadotropic. Pentru doze şi mod de administrare vezi pct. 4.2

Sarcina

Utilizarea Puregon în timpul sarcinii nu este indicată. În caz de expunere accidentală în timpul sarcinii, datele clinice nu sunt suficiente pentru a exclude un efect teratogen al FSH recombinat. Cu toate acestea, până în prezent nu a fost raportat niciun efect malformativ specific. Nu s-au observat efecte teratogene în studii pe animale.

Alăptarea

Nu există informaţii disponibile din studii clinice sau pe animale privind excreţia de folitropină beta în lapte. Este puţin probabil ca folitropină beta să fie excretată în laptele uman datorită greutăţii sale moleculare mari. Dacă folitropină beta ar fi excretată în laptele uman, aceasta ar fi distrusă în tractul gastrointestinal al copilului. Folitropină beta poate afecta producerea de lapte.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Puregon nu are nicio influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Utilizarea clinică de Puregon pe cale intramusculară sau subcutanată poate duce la reacţii locale la locul injectării (3% din toţi pacienţii trataţi). Majoritatea acestor reacţii locale sunt uşoare şi tranzitorii. Reacţii de hipersensibilitate generalizată -au fost observate mai puţin frecvent (aproximativ 0,2% din toţi pacienţii trataţi cu folitropină beta).

Tratament la femei:

La aproximativ 4% dintre femeile tratate cu folitropină beta în cadrul studiilor clinice, au fost raportate semne şi simptome în legătură cu sindromul de hiperstimulare ovariană (SHSO) (vezi pct. 4.4). Reacțiile adverse asociate cu acest sindrom includ durere pelvină şi/sau congestie, durere abdominală şi/sau distensie, acuze la nivelul sânului sau mărire ovariană.

Tabelul de mai jos prezintă reacţiile adverse la folitropină beta, raportate în studiile clinice cu femei, conform clasificării pe aparate, sisteme și organe şi în funcție de frecvenţă; frecvente

(≥ 1/100 și < 1/10), mai puţin frecvente (≥ 1/1000 și < 1/100).

Aparate, sisteme și organe

Frecvenţă

Reacţie adversă

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente

Cefalee

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente

Distensie abdominală

 

 

Durere abdominală

 

Mai puţin frecvente

Disconfort abdominal

 

 

Constipaţie

 

 

Diaree

 

 

Greaţă

Tulburări ale aparatului genital şi

Frecvente

SHSO

sânului

 

Durere pelvină

 

Mai puţin frecvente

Acuze la nivelul sânului1

 

 

Metroragie

 

 

Chist ovarian

 

 

Mărire ovariană

 

 

Torsiune ovariană

 

 

Mărire uterină

 

 

Hemoragie vaginală

Tulburări generale şi la nivelul

Frecvente

Reacţie la locul injectării2

locului de administrare

 

 

 

Mai puţin frecvente

Reacţie de hipersensibilitate

 

 

generalizată3

1.Acuzele la nivelul sânului includ sensibilitate, durere şi/sau angorjare şi mamelon dureros

2.Reacţiile locale la nivelul locului de injectare includ hematom, durere, roşeaţă, edem şi prurit

3.Reacţia de hipersensibilitate generalizată include eritem, urticarie, erupţie cutanată şi prurit

În plus, au fost raportate sarcină ectopică, avort şi sarcini multiple. Acestea au fost considerate a avea legătură cu TRA sau sarcina ulterioară.

În cazuri rare, tromboembolismul a fost asociat cu tratamentul cu folitropină beta/hCG ca şi în tratamentul cu alte gonadotropine.

Tratament la bărbaţi:

Tabelul de mai jos prezintă reacţiile adverse cu folitropină beta, raportate în studiile clinice cu bărbaţi (30 pacienți dozați), conform clasificării pe aparate, sisteme și organe şi în funcție de frecvenţă; frecvente (≥ 1/100 și < 1/10).

Aparate, sisteme și organe

Frecvenţă1

Reacţie adversă

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente

Cefalee

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului

Frecvente

Acnee

subcutanat

 

Erupţii cutanate

Tulburări ale aparatului genital şi

Frecvente

Chist epididimal

sânului

 

Ginecomastie

Tulburări generale şi la nivelul

Frecvente

Reacţie la locul injectării2

locului de administrare

 

 

1.Reacţiile adverse raportate numai o dată sunt enumerate ca frecvente pentru că un singur raport ridică frecvenţa peste 1%.

2.Reacţiile locale la locul injectării includ induraţie şi durere.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Este importantă raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, astfel cum este menţionat în Anexa V.

4.9 Supradozaj

Nu sunt disponibile date despre toxicitatea acută a Puregon la om, dar în studiile la animale s-a arătat că toxicitatea acută a Puregon şi a preparatelor gonadotropinice urinare a fost foarte mică. O doză prea mare de FSH poate duce la hiperstimularea ovarelor (vezi pct. 4.4).

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: hormoni sexuali şi modulatori ai sistemului genital, gonadotropine; codul ATC: G03GA06.

Puregon conţine FSH recombinat. Acesta este produs printr-o tehnologie de recombinare a ADN, utilizând o linie celulară ovariană de hamster chinezesc transfectată cu subunităţi genice de FSH uman. Secvenţa primară de aminoacizi este identică cu cea a FSH-ului uman natural. Se cunoaşte existenţa unor mici diferenţe în structura lanţului carbohidrat.

Mecanism de acțiune

FSH este indispensabil pentru creşterea şi maturarea foliculară normală şi pentru producerea steroizilor gonadali. La femei, concentraţia de FSH este critică pentru iniţierea şi durata dezvoltării foliculare şi, în consecinţă, pentru cronologia şi numărul de foliculi care ajung la maturitate. Prin urmare, Puregon poate fi utilizat pentru a stimula dezvoltarea foliculară şi producerea de steroizi în cazuri selecţionate de afectare a funcţiei gonadale. În plus, Puregon poate fi utilizat pentru a provoca dezvoltarea foliculară multiplă în programele de reproducere asistată medical [de exemplu fertilizarea in vitro/transferul de embrion (FIV/TE), transfer intrafalopian de gameţi (GIFT) şi injectarea intracitoplasmatică de spermă (ICSI)]. Tratamentul cu Puregon este, în general, urmat de administrarea de hCG pentru a induce faza finală a maturării foliculare, reînceperea meiozei şi ruperea foliculului.

Eficacitate și siguranță clinică

În studiile clinice care au comparat FSH recombinant (folitropină beta) şi FSH urinar pentru stimularea ovariană controlată, efectuate la femeile care participă la un program de Tehnici de Reproducere Asistată (TRA) şi pentru inducerea ovulaţiei (vezi tabelele 1 și 2 de mai jos), Puregon a fost mai puternic decât FSH-ul urinar, constând în o doză totală mai mică şi o perioadă de tratament mai scurtă necesare pentru a declanşa maturarea foliculară.

Pentru stimularea ovariană controlată, Puregon a determinat un număr mai mare de ovocite extrase la o doză totală mai mică şi într-o perioadă de tratament mai scurtă, comparativ cu FSH-ul urinar.

Tabelul 1: Rezultatele studiului 37608 (studiu clinic comparativ de grup, randomizat, care a comparat siguranţa şi eficacitatea Puregon cu cea a FSH-ului urinar în stimularea ovariană controlată).

 

 

Puregon

FSH-u

 

 

(n = 546)

(n = 361)

 

 

 

 

Numărul mediu de ovocite extrase

 

10,84*

8,95

 

 

 

 

Doza medie totală (nr. fiole de 75 UI)

 

28,5*

31,8

 

 

 

 

Durata medie de stimulare a FSH-ului (zile)

 

10,7*

11,3

 

 

 

 

*Diferenţele dintre cele 2 grupuri au fost semnificative statistic (p<0,05).

 

 

Pentru inducerea ovulaţiei, Puregon a determinat o doză totală mediană mai scăzută şi o durată mediană mai scurtă a tratamentului, comparativ cu FSH-ul urinar.

Tabelul 2: Rezultatele studiului 37609 (studiu clinic comparativ de grup, randomizat, care a comparat siguranţa şi eficacitatea Puregon cu cea a FSH-ului urinar în inducerea ovulaţiei).

 

 

Puregon

FSH-u

 

 

(n = 105)

(n = 66)

 

 

 

 

Numărul mediu de foliculi

12 mm

3,6*

2,6

 

15 mm

2,0

1,7

 

18 mm

1,1

0,9

 

 

 

 

Doza totală mediană (UI)a

 

750*

Durata mediană a tratamentului (zile)a

10,0*

13,0

* Diferenţele dintre cele 2 grupuri au fost semnificative statistic (p<0,05) a Limitat la femeile cu ovulaţie indusă (Puregon, n = 76; FSH-u, n = 42).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbție

După administrare subcutanată de Puregon, concentraţiile maxime de FSH sunt atinse în aproximativ 12 ore. Datorită eliberării lente de la locul injecţiei şi a unui timp de înjumătăţire de aproximativ

40 ore (cuprins între 12 şi 70 ore), concentraţiile de FSH rămân crescute timp de 24-48 ore. Datorită timpului de înjumătăţire relativ mare, administrarea repetată a aceleiaşi doze va duce la concentraţii plasmatice ale FSH care sunt de aproximativ 1,5–2,5 ori mai mari faţă de cele atinse după administrarea unei singure doze. Această creştere permite atingerea concentraţiilor terapeutice de FSH. Biodisponibilitatea absolută la administrare subcutanată de Puregon este aproximativ 77%.

Distribuție, metabolizare și eliminare

FSH-ul recombinat este biochimic foarte asemănător cu FSH-ul urinar uman și este distribuit, metabolizat și eliminat în același mod.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Administrarea unei doze unice de Puregon la şobolan nu a produs efecte semnificative toxicologic. În studii cu doze repetate la şobolan (două săptămâni) şi câine (13 săptămâni), de până la 100 de ori doza umană maximă, Puregon nu a produs efecte semnificative toxicologic. Puregon nu a demonstrat potenţial mutagen la testul Ames şi nici în in vitro la testul aberaţiilor cromozomiale cu limfocite umane.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Puregon soluţie injectabilă conţine: Sucroză

Citrat de sodiu L-metionină Polisorbat 20 Alcool benzilic

Apă pentru preparate injectabile.

Este posibil ca pHul să fi fost ajustat cu hidroxid de sodiu şi/sau acid clorhidric.

6.2 Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

După perforarea inserţiei de cauciuc a cartuşului cu un ac produsul poate fi păstrat pentru maximum 28 de zile.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2 C - 8 C). A nu se congela.

A se păstra cartuşul în cutie.

Pentru uşurinţă în utilizare, Puregon se poate păstra de către pacient la temperaturi de sau sub 25 C pentru o singură perioadă de maxim 3 luni.

Pentru condiții de păstrare după prima deschidere a medicamentului, vezi pct. 6.3.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Puregon 150 UI/0,18 ml soluţie injectabilă

0,18 ml soluţie în cartuş de 1,5 ml (sticlă tip I) cu un piston din cauciuc gri şi un capac din aluminiu cu inserţie de cauciuc.

Cutie cu 1 cartuş şi 3 ace pentru a fi utilizat cu Puregon Pen.

Cartuşele conţin minim 225 UI FSH-activitate în 0,270 ml soluţie apoasă, fiind suficient pentru o doză totală netă de 150 UI.

Puregon 300 UI/0,36 ml soluţie injectabilă

0,36 ml soluţie în cartuş de 1,5 ml (sticlă tip I) cu un piston din cauciuc gri şi un capac din aluminiu cu inserţie de cauciuc.

Cutie cu 1 cartuş şi 6 ace pentru a fi utilizat cu Puregon Pen.

Cartuşele conţin minim 400 UI FSH-activitate în 0,480 ml soluţie apoasă, fiind suficient pentru o doză totală netă de 300 UI.

Puregon 600 UI/0,72 ml soluţie injectabilă

0,72 ml soluţie în cartuş de 1,5 ml (sticlă tip I) cu un piston din cauciuc gri şi un capac din aluminiu cu inserţie de cauciuc.

Cutie cu 1 cartuş şi 6 ace pentru a fi utilizat cu Puregon Pen.

Cartuşele conţin minim 700 UI FSH-activitate în 0,840 ml soluţie apoasă, fiind suficient pentru o doză totală netă de 600 UI.

Puregon 900 UI/1,08 ml soluţie injectabilă

1,08 ml soluţie în cartuş de 1,5 ml (sticlă tip I) cu un piston din cauciuc gri şi un capac din aluminiu cu inserţie de cauciuc.

Cutie cu 1 cartuş şi 9 ace pentru a fi utilizat cu Puregon Pen.

Cartuşele conţin minim 1025 UI FSH-activitate în 1,230 ml soluţie apoasă, fiind suficient pentru o doză totală netă de 900 UI.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Nu utilizați dacă soluţia conţine particule sau nu este limpede.

Puregon soluţie injectabilă a fost creat pentru a fi utilizat împreună cu Puregon Pen. Trebuie urmate cu atenţie instrucţiunile de utilizare a stiloului.

Bulele de aer trebuie eliminate din cartuş înainte de injecţie (vezi instrucţiunile de utilizare a stiloului). Cartuşele goale nu trebuie reumplute.

Cartuşele Puregon nu sunt concepute pentru a permite amestecul cu oricare alte medicamente în cartuşe.

Aruncați acele folosite imediat după injectare.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

8.NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Puregon 150 UI/0,18 ml soluţie injectabilă

EU/1/96/008/040

Puregon 300 UI/0,36 ml soluţie injectabilă

EU/1/96/008/038

Puregon 600 UI/0,72 ml soluţie injectabilă

EU/1/96/008/039

Puregon 900 UI/1,08 ml soluţie injectabilă

EU/1/96/008/041

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 03 Mai 1996

Data ultimei reînnoiri a autorizației: 29 Mai 2006

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

ZZ luna AAAA

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate