Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Condiţii sau restricţii privind furnizarea şi utilizarea - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiQuadramet
Cod ATCV10BX02
Substanţăsamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
ProducătorCIS bio international

A.FABRICANTUL (FABRICANłII) RESPONSABIL(I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele i adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriei

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 Gif-sur-Yvette cedex

FranŃa

B.CONDIłII SAU RESTRICłII PRIVIND PRIVIND FURNIZAREA I UTILIZAREA

Medicament cu eliberare pe bază de prescripŃie medicală restrictivă (Vezi Anexa I: Rezumatul caracteristicilor produsului, pct. 4.2).

C.ALTE CONDIłII I CERINłE ALE AUTORIZAłIEI DE PUNERE PE PIAłĂ

Sistemul de farmacovigilenŃă

DAPP trebuie să asigure că sistemul de farmacovigilenŃă prezentat în modulul 1.8.1 al AutorizaŃiei de punere pe piaŃă este implementat i funcŃional înaintea i în timpul prezenŃei medicamentului pe piaŃă.

D.CONDIłII SAU RESTRICłII CU PRIVIRE LA SIGURANłA I EFICACITATEA UTILIZĂRII MEDICAMENTULUI

Nu este cazul

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate