Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Etichetare - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiQuadramet
Cod ATCV10BX02
Substanţăsamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
ProducătorCIS bio international

INFORMAłII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

{CUTIE METALICĂ / RECIPIENT DE PLUMB}

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Quadramet 1.3 GBq/ml soluŃie injectabilă

Lexidronam pentasodic de samariu (153Sm)

2.DECLARAREA SUBSTANłEI(LOR) ACTIVE

Lexidronam pentasodic de samariu (153Sm)

:

1,3 GBq/ml la data de referinŃă.

(Corespunzător la 20 pân ă la 80 µg/ml samariu)

 

 

3.LISTA EXCIPIENłILOR

EDTMP total (EDTMP.H2O).

Sare sodică de calciu-EDTMP (Ca).

Sodiu total (Na).

Apă pentru preparate injectabile

4.FORMA FARMACEUTICĂ ẞI CONłINUTUL

SoluŃie injectabilă în flacon monodoză.

ml

GBq/flacon

 

(12 h CET)

5.MODUL I CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Pentru utilizare intravenoasă

6.ATENłIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA I VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea i îndemâna copiilor.

7.ALTĂ ATENłIONARE (ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP: ZZ/LL/AAAA (12 h CET)

9.CONDIłII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la congelator la -10°C pân ă la -20°C în ambalajul original

A se utiliza în primele 6 ore de la decongelare

10.PRECAUłII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11.NUMELE I ADRESA DEłINĂTORULUI AUTORIZAłIEI DE PUNERE PE PIAłĂ

CIS bio international Boîte Postale 32,

91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex, FRANłA

12.NUMĂRUL AUTORIZAłIEI DE PUNERE PE PIAłĂ

EU/1/97/057/001

13.SERIA DE FABRICAłIE

Serie:

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripŃie medicală.

15.INSTRUCłIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAłII ÎN BRAILLE

<Justificare acceptată pentru neincluderea informaŃiei în Braille.>

MINIMUM DE INFORMAłII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

FLACON DE STICLĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI I CALEA (CĂILE) DE

ADMINISTRARE

Quadramet 1,3 GBq/ml soluŃie injectabilă

Lexidronam pentasodic de samariu (153Sm).

Pentru utilizare intravenoasă.

2.MODUL DE ADMINISTRARE

3.DATA DE EXPIRARE

EXP: ZZ/LL/AAAA (12 h CET)

4.SERIA DE FABRICAłIE

Serie:

5.CONłINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

ml

GBq/flacon,

 

(12 h CET)

6.ALTE INFORMAłII

Producător:CIS bio international.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate