Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ranexa (Latixa) (ranolazine) – Etichetare - C01EB18

Updated on site: 09-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiRanexa (Latixa)
Cod ATCC01EB18
Substanţăranolazine
ProducătorMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL PRIMAR

Cutie conţinând blistere sau cutie conţinând flacon din PEID şi eticheta flaconului.

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ranexa 375 mg comprimate cu eliberare prelungită

Ranolazină

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat cu eliberare prelungită conţine ranolazină 375 mg.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

30 compirmate cu eliberare prelungită

60 comprimate cu eliberare prelungită

100 comprimate cu eliberare prelungită

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru uz oral.

Înghiţiţi comprimatul întreg. Nu mestecaţi. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6.ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10.PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/462/001 60 comprimate în blister

EU/1/08/462/002 60 comprimate în flacon

EU/1/08/462/007 30 comprimate în blister

EU/1/08/462/008 100 comprimate în blister

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Deschideţi aici.

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Ranexa 375 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

Blistere din PVC/PVDC/aluminiu

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ranexa 375 mg comprimate cu eliberare prelungită

Ranolazină

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Menarini International O.L. S.A.

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL

PRIMAR

Cutie conţinând blistere sau cutie conţinând flacon din PEID şi eticheta flaconului.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ranexa 500 mg comprimate cu eliberare prelungită

Ranolazină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat cu eliberare prelungită conţine ranolazină 500 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

30 comprimate cu eliberare prelungită

60 comprimate cu eliberare prelungită

100 comprimate cu eliberare prelungită

5.MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru uz oral.

Înghiţiţi comprimatul întreg. Nu mestecaţi. A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/462/003 60 comprimate în blister

EU/1/08/462/004 60 comprimate în flacon

EU/1/08/462/009 30 comprimate în blister

EU/1/08/462/010 100 comprimate în blister

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Deschideţi aici.

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Ranexa 500 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

Blistere din PVC/PVDC/aluminiu

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ranexa 500 mg comprimate cu eliberare prelungită

Ranolazină

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Menarini International O.L. S.A.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL PRIMAR

Cutie conţinând blistere sau cutie conţinând flacon din PEID şi eticheta flaconului.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ranexa 750 mg comprimate cu eliberare prelungită

Ranolazină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat cu eliberare prelungită conţine ranolazină 750 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine colorantul E102 şi lactoză; vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

30 comprimate cu eliberare prelungită

60 comprimate cu eliberare prelungită

100 comprimate cu eliberare prelungită

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru uz oral.

Înghiţiţi comprimatul întreg. Nu mestecaţi A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/462/005 60 comprimate în blister

EU/1/08/462/006 60 comprimate în flacon

EU/1/08/462/011 30 comprimate în blister

EU/1/08/462/012 100 comprimate în blister

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Deschideţi aici.

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Ranexa 750 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

Blistere din PVC/PVDC/aluminiu

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ranexa 750 mg comprimate cu eliberare prelungită

Ranolazină

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Menarini International O.L. S.A.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

TRAGEŢI

Ranexa® Card de avertizare a pacientului (Luaţi acest card întotdeauna cu dumneavoastră)

Informaţii pentru pacient

Acest card conţine informaţii importante privind siguranţa medicamentului pe care trebuie să le ştiţi înainte de a lua Ranexa şi în timpul tratamentului cu Ranexa.

Arătaţi acest card oricărui medic implicat în tratamentul dumneavoastră.

Înainte de a începe tratamentul cu Ranexa

Înainte de a începe tratamentul cu Ranexa spuneţi medicului dumneavoastră dacă:

aveţi probleme renale

aveţi probleme hepatice

aţi avut vreodată o electrocardiogramă (ECG) anormală

luaţi medicamente pentru tratarea epilepsiei, infecţiilor bacteriene sau fungice, infecţiei cu HIV, depresiei sau tulburărilor de ritm cardiac

luaţi sunătoare

luaţi medicamente pentru tratarea alergiei

luaţi medicamente pentru scăderea colesterolului

luaţi medicamente care reduc riscul de rejectare a organului transplantat

În timpul tratamentului cu Ranexa

În timpul tratamentului cu Ranexa nu beţi suc de grepfrut.

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră dacă prezentaţi ameţeli sau greaţă, dacă prezentaţi vărsături sau observaţi orice simptome neaşteptate după începerea tratamentului cu Ranexa.

Date despre tratamentul cu Ranexa:

Începutul tratamentului………………………

Pentru mai multe informaţii despre

Ranexa vezi prospectul.

Vă rugăm să vă asiguraţi că aveţi la dumneavoastră când vă prezentaţi la medic o listă cu toate celelalte medicamente pe care le utilizaţi.

Nume pacient…………………………..

Nume medic…………………………..

Telefon medic………………………….

 

TRAGEŢI

 

 

Ranexa Card de avertizare a pacientului

 

(Informaţii destinate medicilor şi personalului

Poate fi necesară scăderea dozei de Ranexa în

medical)

tratamentul concomitent cu:

 

inhibitori moderaţi ai CYP3A4 (de

Pacientul care deţine acest card este tratat cu

exemplu, diltiazem, eritromicină,

Ranexa pentru angină pectorală simptomatică.

fluconazol)

Vă rugăm să consultaţi RCP pentru Ranexa

inhibitori ai gp-P (de exemplu,

înainte de a prescrie orice medicament acestui

ciclosporină, verapamil)

pacient, deoarece există interacţiuni

 

medicamentoase potenţiale care trebuie luate în

Este necesară prudenţă când prescrieţi

considerare.

Ranexa la pacienţii care:

 

iau anumite medicamente menţionate

Ranexa este contraindicat la pacienţii care

în informaţiile despre medicament

iau:

prezintă anumiţi factori de risc

inhibitori puternici ai CYP3A4 (de

menţionaţi în informaţiile despre

exemplu, itraconazol, ketoconazol,

medicament

voriconazol, posaconazol, inhibitori de

 

protează HIV, claritromicină,

Va rugăm informaţi pacientul despre

telitromicină, nefazodonă)

potenţialele interacţiuni cu alte medicamente

antiaritmice din clasa Ia (de exemplu,

prescrise şi luaţi legătura cu medicul

chinidină) sau clasa III (de exemplu,

acestuia/acesteia în cazul apariţiei de ameţeli,

dofetilidă, sotalol), altele decât

greaţă sau vărsături.

amiodarona

Vă rugam să consultaţi RCP pentru Ranexa

 

pentru informaţii suplimentare.

 

Pentru Informaţii Medicale:

 

Telefon gratuit: xxxx-xxx-xxxx

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate