Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Regranex (becaplermin) – Etichetare - D03AX06

Updated on site: 09-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiRegranex
Cod ATCD03AX06
Substanţăbecaplermin
ProducătorJanssen-Cilag International NV
INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI PE AMBALAJUL PRIMAR
CUTIE/TUB

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

REGRANEX 0,01 % gel

Becaplermin

2.

DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

 

 

Fiecare gram de gel conţine becaplermin 100 μg

autorizat

 

 

 

 

3.

LISTA EXCIPIENŢILOR

 

 

Conţine carmeloză sodică (E466), clorură de sodiu, acetat de sodiu, acid acetic glacial (E260),

 

parahidroxibenzoat de metil (metilparaben) (E218), parahidroxib nzoat de n-propil

 

(propilparaben) (E216), metacrezol, clorhidrat de lizină şi apă pentru preparate injectabile.

 

 

 

 

 

mai

este

 

Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

 

 

Gel în tub multidoză (15 grame)

nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cutie cu 1 tub.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

 

 

Numai pentru administrare cutanată.

 

 

 

 

A se citi prospectul înainte de utilizare.

 

 

 

 

 

 

medicinal

 

 

 

 

6.

ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU

 

 

TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor

 

 

 

 

 

 

7.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT)

 

Produsul

 

 

 

 

 

NECESARĂ(E)

 

 

 

8. DATA DE EXPIRARE

EXP.:

A se utiliza în decurs de 6 săptămâni de la prima deschidere.

Data deschiderii:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider (2°C - 8°C).

A nu se congela.

A se închide ferm după fiecare utilizare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

autorizat

 

PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

 

 

 

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN

 

 

 

ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

 

 

 

După terminarea tratamentului, orice cantitate de gel rămasă neutilizată trebuie eliminată în

 

conformitate cu reglementările legale.

 

 

 

 

 

 

 

11.

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE

 

 

 

PIAŢĂ

 

 

 

 

 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă:

 

este

 

 

 

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

mai

 

 

 

Turnhoutseweg, 30

 

 

 

 

 

 

 

B-2340 Beerse

 

 

 

 

 

Belgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 

 

 

 

 

nu

 

 

 

 

 

UE/1/99/101/001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SERIA DE FABRICAŢIE

 

 

 

 

 

Serie

 

medicinal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

 

 

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 

 

 

 

 

Produsul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAŢII ÎN BRAILLE (DOAR PE CUTIE)

 

 

 

REGRANEX

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate