Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Riluzole Zentiva (riluzole) – Etichetare - N07XX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiRiluzole Zentiva
Cod ATCN07XX02
Substanţăriluzole
ProducătorAventis Pharma S.A.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Riluzole Zentiva 50 mg comprimate filmate riluzol

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(SUBSTANŢELOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine riluzol 50 mg.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

56 comprimate filmate

28 comprimate filmate

98 comprimate filmate

112 comprimate filmate

168 comprimate filmate

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Cale orală

6.ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10.PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Aventis Pharma S.A., 20 avenue Raymond Aron, F-92165 Antony Cedex, Franţa

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/12/768/001 - 56 comprimate filmate

EU/1/12/768/002 - 28 comprimate filmate

EU/1/12/768/003 - 98 comprimate filmate

EU/1/12/768/004 - 112 comprimate filmate

EU/1/12/768/005 - 168 comprimate filmate

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Riluzole Zentiva

17.IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conţine identificatorul unic.

18.IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER DIN PVC/ALUMINIU

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Riluzole Zentiva 50 mg comprimate filmate riluzol

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Aventis Pharma

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5.ALTE INFORMAŢII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate