Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simbrinza (brinzolamide / brimonidine tartrate) – Etichetare - S01EC54

Updated on site: 10-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiSimbrinza
Cod ATCS01EC54
Substanţăbrinzolamide / brimonidine tartrate
ProducătorNovartis Europharm Limited

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE FLACON 5ml

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml picături oftalmice, suspensie

Brinzolamidă/ tartrat de brimonidină

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 ml de suspensie conţine brinzolamidă 10 mg şi tartrat de brimonidină 2 mg

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Clorură de benzalconiu, propilenglicol, carbomer 974P, acid boric, manitol, clorură de sodiu, tiloxapol, acid clorhidric și/sau hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului) și apă purificată.

Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Picături oftalmice, suspensie

1 x 5 ml

3 x 5 ml

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se agita bine înainte de utilizare

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Uz oftalmic

6.ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

Exp

A se arunca după 4 săptămâni de la prima deschidere.

Data deschiderii:

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10.PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Marea Britanie

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/14/933/001 1 x 5 ml

EU/1/14/933/002 3 x 5 ml

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

simbrinza

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETA FLACONULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml picături oftalmice

Brinzolamidă/ tartrat de brimonidină

Uz oftalmic

2.MODUL DE ADMINISTRARE

3.DATA DE EXPIRARE

Exp

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

5 ml

6.ALTE INFORMAŢII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate