Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TachoSil (human fibrinogen / human thrombin) – Rezumatul caracteristicilor produsului - B02BC30

Updated on site: 10-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiTachoSil
Cod ATCB02BC30
Substanţăhuman fibrinogen / human thrombin
ProducătorTakeda Austria GmbH

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

TachoSil matrice pentru hemostază locală

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

TachoSil conţine pe cm²:

Fibrinogen uman

5,5 mg

Trombină umană

2,0 U.I.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Matrice pentru hemostază locală.

TachoSil este o matrice pentru hemostază locală de culoare aproape albă. Faţa activă a matricei, care este acoperită cu fibrinogen şi trombină, este marcată cu culoarea galbenă.

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

Tachosil este indicat în chirurgia adultului pentru tratamentul adjuvant al hemostazei, pentru a accelera vindecarea tisulară, pentru tratamentul suturilor în chirurgia vasculară, acolo unde tehnicile chirurgicale standard sunt insuficiente şi pentru etanşarea tranşei de sutură pe dura mater în scopul prevenirii pierderii postoperatorii de lichid cefalorahidian după o intervenţie chirurgicală neurologică (vezi pct.5.1.).

4.2Doze şi mod de administrare

Doze

TachoSil trebuie utilizat numai de către chirurgii cu experienţă.

Cantitatea de TachoSil care poate fi aplicată trebuie întotdeauna aleasă în funcţie de necesarul fiecărui pacient. Cantitatea de TachoSil care poate fi aplicată este proporţională cu dimensiunea plăgii.

Aplicarea TachoSil trebuie individualizată în funcţie de tipul intervenţiei chirurgicale.

În studiile clinice, doza individuală a fost de obicei de 1-3 unităţi (9,5 cm x 4,8 cm); au fost raportate aplicări de până la 10 unităţi. Pentru plăgi mai mici, de exemplu în chirurgia minim invazivă, sunt recomandaţe matrici de dimensiuni mai mici (4,8 cm x 4,8 cm sau 3,0 cm x 2,5 cm) sau matricea pre-rulată (bazată pe o matrice de 4,8 cm x 4,8 cm).

Mod de administrare

Numai pentru utilizare epilezională. A nu se utiliza intravascular.

Pentru mai multe informaţii vezi pct.6.6.

Copii şi adolescenţi

TachoSil nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani datorită insuficienţei datelor privind siguranţa şi eficacitatea.

4.3Contraindicaţii

TachoSil nu trebuie aplicat intravascular.

Hipersensibilitate la fibrinogen uman, la trombină umană sau la oricare dintre excipienţii enumerați la pct.6.1 .

4.4Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Numai pentru utilizare epilezională.

Nu se utilizează intravascular. Dacă preparatul este aplicat intravascular, pot să apară complicaţii tromboembolice care pot pune viaţa în pericol.

Nu au fost obţinute date specifice din utilizarea acestui produs în chirurgia anastomozelor gastro-intestinale.

Nu este cunoscut dacă radioterapia recentă influenţează eficacitatea TachoSil în cazul utilizării pentru etanşarea tranşei de sutură pe dura mater.

Asemenea oricărui alt produs care conţine proteine, sunt posibile reacţii de hipersensibilitate de tip alergic. Semnele de hipersensibilitate pot include: erupţie cutanată, urticarie generalizată, presiune toracică, wheezing, hipotensiune arterială şi anafilaxie. Dacă apar aceste simptome, administrarea trebuie întreruptă imediat.

Pentru a preveni dezvoltarea de aderențe ale țesuturilor în locuri nedorite, asigurați curățarea corespunzătoare a zonelor de țesut din afara zonei de aplicare dorite înainte de administrarea TachoSil (vezi pct. 6.6). La utilizarea în intervențiile chirurgicale abdominale realizate în apropierea intestinelor, au fost raportate aderențe la țesuturile gastrointestinale, care au dus la ocluzie gastrointestinală.

În caz de şoc, se instituie măsurile medicale uzuale pentru tratamentul şocului.

Măsurile standard pentru prevenirea infecţiilor rezultate din utilizarea produselor preparate din sânge sau plasmă umană includ selecţia donatorilor, screeningul individual al donărilor şi al rezervelor de plasmă pentru markeri specifici ai infecţiei şi includerea în procesul de fabricaţie a procedurilor de inactivare/distrugere a virusurilor. Cu toate acestea, când se administrează preparate din sânge sau plasmă umană, posibilitatea transmiterii agenţilor infecţioşi nu poate fi complet exclusă.

Măsurile luate sunt considerate eficace pentru virusurile încapsulate cum sunt HIV, VHB, VHC şi pentru virusuri neîncapsulate cum este VHA. Măsurile luate au valoare limitată împotriva virusurilor neîncapsulate cum este parvovirusul B19. Infecţia cu parvovirus B19 poate fi gravă pentru femeile gravide (infecţie fetală) şi pentru pacienţii cu imunodeficienţă sau eritropoieză crescută (de exemplu anemie hemolitică).

Se recomandă ca de fiecare dată când se administrează TachoSil la un pacient, numele pacientului şi numărul seriei produsului să fie înregistrate pentru a menţine legătura între pacient şi numărul seriei de fabricaţie.

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu au fost efectuate studii specifice privind interacţiunea.

Similar altor produse comparabile sau soluţiilor de trombină, hemostaticul local poate fi denaturat la contactul cu soluţii care conţin alcool, iod sau metale grele (de exemplu soluţii antiseptice). Aceste substanţe trebuie îndepărtate, pe cât posibil, înainte de aplicarea TachoSil.

4.6Sarcina şi alăptarea

Siguranţa utilizării TachoSil în perioada sarcinii şi alăptării nu a fost stabilită în studii clinice controlate. Studiile experimentale la animale sunt insuficiente pentru a evalua siguranţa cu privire la funcţia de reproducere, dezvoltarea embrionului sau a fătului, evoluţia sarcinii şi dezvoltarea peri- şi post-natală.

De aceea, TachoSil trebuie administrat în perioada sarcinii şi alăptării numai dacă este absolut necesar.

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu sunt relevante.

4.8Reacţii adverse

Rar, la pacienţii care au fost trataţi cu sigilante de fibrină/hemostatice, pot să apară cazuri de hipersensibilitate sau reacţii alergice (care pot include angioedem, senzaţie de arsură şi înţepătură la locul aplicării, bronhospasm, frisoane, eritem facial tranzitor, urticarie generalizată, cefalee, erupţii cutanate, hipotensiune arterială, letargie, greaţă, agitaţie, tahicardie, constricţie toracică, acufene, vărsături, wheezing). În cazuri izolate, aceste reacţii pot evolua către anafilaxie severă. Astfel de reacţii pot să apară în special dacă preparatul este aplicat în mod repetat sau dacă este administrat la pacienţi cu hipersensibilitate cunoscută la componentele produsului.

Imunogenitate:

Rar, pot să apară anticorpi împotriva componentei de fibrină/medicamentelor hemostatice.

Cu toate acestea, într-un studiu clinic în care s-a utilizat TachoSil în intervenţii chirurgicale hepatice şi în care pacienţii au fost evaluaţi pentru depistarea dezvoltării de anticorpi, 26% dintre cei 96 de pacienţi testaţi şi trataţi cu TachoSil au dezvoltat anticorpi faţă de colagenul cabalin. Anticorpii faţă de colagenul cabalin care s-au dezvoltat la unii pacienţi după utilizarea TachoSil nu au reacţionat la colagenul uman. Un pacient a dezvoltat anticorpi faţă de fibrinogenul uman.

Nu au existat reacţii adverse care să poată fi atribuite dezvoltării de anticorpi faţă de fibrinogenul uman sau faţă de colagenul cabalin.

Sunt disponibile date clinice foarte limitate cu privire la expunerea repetată la TachoSil. În cadrul unui studiu, doi subiecţi au fost expuşi în mod repetat, fără a se raporta reacţii adverse mediate imun; cu toate acestea, statusul anticorpilor acestora faţă de colagen sau fibrinogen nu este cunoscut.

Pot apărea complicaţii tromboembolice dacă preparatul este aplicat intravascular (vezi pct.4.4).

Pentru siguranţa virală vezi pct. 4.4.

Rezumatul profilului de siguranţă

Datele de siguranţă ale TachoSil reflectă în general complicaţiile post-operatorii legate de tehnicile chirurgicale în care au fost efectuate studiile şi afecţiunile preexistente ale pacienţilor.

Datele din opt studii clinice controlate efectuate de către deţinătorul autorizaţiei de punere pe piată au fost comasate într-o bază de date integrate. În analizele integrate, 997 de pacienţi au fost trataţi cu TachoSil şi 984 de pacienţi au fost trataţi cu un medicamentul comparator. Din motive practice (compararea cu tratamentul chirurgical standard şi tratamentul hemostatic standard), metoda orb/dublu orb nu a fost posibilă în studiile cu TachoSil. De aceea, studiile au fost efectuate ca studii deschise.

Lista reacţiilor adverse sub formă de tabel

Următoarele reacţii adverse au fost raportate în asociere cu TachoSil în experienţa dobândită după punerea medicamentului pe piaţă. Frecvenţa tuturor reacţiilor enumerate mai jos a fost clasificată ca necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Clasificarea pe aparate, sisteme şi organe

Frecvenţă necunoscută

 

 

Tulburări ale sistemului imunitar

Şoc anafilactic, hipersensibilitate

Tulburări vasculare

Tromboză

Tulburări gastro-intestinale

Ocluzie intestinală (în intervenţiile chirurgicale

abdominale)

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de

Aderenţe

administrare

 

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Hemostatice locale, codul ATC : B02BC30.

TachoSil conţine fibrinogen şi trombină în formă solidă, sub forma unui înveliş pe suprafaţa de colagen a matricei. În contact cu fluide fiziologice, de exemplu sânge, limfă sau soluţie salină izotonă, componentele învelişului se dizolvă şi difuzează parţial pe suprafaţa plăgii. Această etapă este urmată de reacţia fibrinogen- trombină care iniţiază ultima fază din cascada fiziologică a coagulării. Fibrinogenul este convertit în monomeri de fibrină care polimerizează spontan formând cheagul de fibrină. În felul acesta, matricea este strâns lipită de suprafaţa plăgii. Fibrina astfel formată este apoi înlănţuită de către factorul XIII endogen, creând o reţea mecanică stabilă, fermă, cu bune proprietăţi adezive.

Studiile clinice care au demonstrat obţinerea hemostazei au urmărit 240 pacienţi (119 TachoSil, 121 laser cu argon), supuşi intervenţiilor chirurgicale de rezecţie hepatică parţială şi 185 pacienţi (92 TachoSil,

93 tratament chirurgical standard) supuşi rezecţiilor renale pentru tumoră superficială. Un alt studiu controlat efectuat la 119 pacienţi (62 TachoSil, 57 burete hemostatic), a demonstrat vindecarea, hemostaza şi suportul în sutură în chirurgia cardiovasculară. Vindecarea tisulară în chirurgia pulmonară a fost investigată în două studii clinice controlate. Primul studiu clinic controlat efectuat la pacienţi supuşi intervenţiilor chirurgicale de rezecţie pulmonară, nu a demonstrat o eficacitate superioară a tratamentului cu burete medicamentos faţa de măsurile de tratament standard ale fistulelor aerice datorită includerii unui grup mare de pacienţi (53%) fără fistule aerice. Cu toate acestea, al doilea studiu care a investigat vindecarea tisulară la 299 de pacienţi (149 TachoSil, 150 tratament chirurgical standard) cu fistule aerice rezolvate intraoperator, a demonstrat superioritatea TachoSil faţă de metodele standard de chirurgie.

Eficacitatea TachoSil a fost testată într-un studiu randomizat controlat efectuat la 726 pacienţi (362 trataţi cu TachoSil şi 364 cu medicamente de control) la care s-au efectuat intervenţii chirurgicale la baza craniului, ca tratament adjuvant la suturare în scopul etanşeizării durei mater, la care rezultatul privind eficacitatea a fost evaluat postoperator sub forma pierderilor verificate de lichid cefalorahidian (LCR) sau a pseudomeningocelului ori sub forma eşecului tratamentului în timpul intervenţiei chirurgicale. În acest studiu, superioritatea faţă de practicile actuale (care au inclus suturarea, duraplastia şi agenţi de etanşeizare pe bază de fibrină şi polimeri sau o combinaţie a acestora) nu a putut fi documentată. Numărul de subiecţi care au prezentat un eveniment corespunzător rezultatului privind eficacitatea a fost 25 (6,9%) şi 30 (8,2%) pentru TachoSil, respectiv pentru pacienţii trataţi utilizând practicile actuale, ceea ce a furnizat un raport al probabilităţilor de 0,82 (IÎ 95%: 0,47, 1,43). Cu toate acestea, intervalele de încredere de 95% pentru

rezultatele raportului probabilităţilor au arătat că TachoSil a avut o eficacitate similară cu cea a practicilor actuale. În acest studiu au fost evaluate două tehnici de aplicare a TachoSil: aplicarea TachoSil pe dura mater şi aplicarea TachoSil pe ambele părţi ale durei mater. Rezultatele nu au susţinut a doua metodă; s-a constatat că TachoSil este bine tolerat şi sigur pentru utilizare ca tratament adjuvant la închiderea durei mater în neurochirurgie.

5.2Proprietăţi farmacocinetice

TachoSil este destinat doar pentru utilizare epilezională. Administrarea intravasculară este contraindicată. În consecinţă, nu au fost efectuate studii de farmacocinetică după administrare intravasculară la om.

Produsele cicatrizante pe bază de fibrină/hemostaticele sunt metabolizate în același fel ca și fibrina endogenă, prin fibrinoliză și fagocitoză.

În studiile la animale, TachoSil este metabolizat după administrarea pe suprafața plăgii, rămânând câteva reminiscenţe la 13 săptămâni. Metabolizarea completă a TachoSil a fost observată la câteva animale la

12 luni după administrarea sa pe o leziune hepatică, în timp ce câteva reminiscenţe au fost încă observate la altele. Metabolizarea a fost asociată cu infiltrare granulocitară și formarea de țesut granular resorbtiv care încapsulează resturile metabolizare de TachoSil. Nu au fost observate cazuri de intolerabilitate locală în studiile la animale.

Din experiența la oameni au fost cazuri izolate unde au fost observate resturi constatate prin coincidență, fără semne de afectare funcțională.

5.3Date preclinice de siguranţă

Studiile de toxicitate după doză unică la diferite specii de animale nu au arătat nici un semn de efecte toxice acute.

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Colagen cabalin Albumină umană Riboflavină (E 101) Clorură de sodiu Citrat de sodiu (E331) L-arginină clorhidrat

6.2Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3Perioada de valabilitate

3 ani

După deschiderea plicului de aluminiu, TachoSil trebuie utilizat imediat.

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 25ºC.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

Fiecare matrice pentru hemostază locală este ambalată într-un blister din PET-GAG căptuşit cu o foiţă PE . Blisterul este ambalat într-un plic din folie de aluminiu împreună cu un desicant, inclus şi ambalat într-o cutie de carton.

Dimensiunile ambalajelor:

Cutie cu 1 matrice de 9,5 cm x 4,8 cm

Cutie cu 2 matrici de 4,8 cm x 4,8 cm

Cutie cu 1 matrice de 3,0 cm x 2,5 cm

Cutie cu 5 matrici de 3,0 cm x 2,5 cm

Cutie cu 1 matrice pre-rulată de 4,8 cm x 4,8 cm

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

TachoSil este gata de utilizat, ambalat în blistere sterile şi trebuie manipulat conform instrucţiunilor. Trebuie utilizate doar ambalajele intacte. Odată deschis ambalajul, sterilizarea după deschidere nu este posibilă. Învelişul exterior (plicul de aluminiu) poate fi deschis într-un loc nesteril. Învelişul interior steril (blisterul) trebuie deschis într-un loc steril. TachoSil trebuie utilizat imediat după deschiderea învelişului interior steril (blisterului).

TachoSil este utilizat în condiţii sterile. Înaintea aplicării, plaga trebuie curăţată, de exemplu de excesul de sânge, dezinfectante sau alte fluide. După scoaterea TachoSil-ului plat, convenţional, din învelişul interior steril, acesta trebuie umezit în soluţie salină izotonă şi apoi aplicat imediat. Partea galbenă a matricei, cea activă, este aplicată la suprafaţa hemoragică/plagă şi ţinută cu o uşoară presiune timp de 3-5 minute. Această procedură permite o adeziune uşoară a TachoSil la suprafaţa lezată.

După scoaterea TachoSil matrice pre-rulată din învelişul interior steril, acesta trebuie aplicat imediat prin intermediul trocarului fără umezire prealabilă. În timp ce matricea se derulează, partea galbenă, activă a matricei este aplicată la suprafaţa hemoragică/plagă utilizând de exemplu o pereche de pense curăţate şi ţinute cu o uşoară presiune timp de 3-5 minute. Această procedură permite o adeziune uşoară a TachoSil la suprafaţa lezată

Presiunea este aplicată cu ajutorul unor mănuşi umezite sau a unui tampon umed. Datorită afinităţii puternice a colagenului la sânge, TachoSil se poate lipi şi de instrumentele chirurgicale, de mănuşile sau țesuturile adiacente acoperite de sânge. Acest inconvenient poate fi evitat prin curăţarea instrumentarului chirurgical şi a mănuşilor și țesuturilor adiacente înainte de aplicare. Este important să rețineți că, în cazul curățării necorespunzătoare a țesuturilor adiacente, se pot produce aderențe (vezi pct. 4.4). După presarea timp de

3-5 minute a TachoSil la nivelul plăgii, mănuşa sau tamponul trebuie îndepărtate cu atenţie. Pentru a evita desprinderea TachoSil, acesta poate fi ţinut la un capăt, de exemplu cu o pensă.

Alternativ, în caz de sângerare puternică, TachoSil poate fi aplicat fără umezire prealabilă, presând uşor la nivelul leziunii timp de 3-5 minute.

Partea activă a TachoSil trebuie utilizată astfel încât să fie acoperiţi 1-2 cm în afara marginilor plăgii. Dacă este utilizată mai mult de o matrice, acestea se aplică astfel încât să se suprapună parţial. Dacă TachoSil este prea mare, poate fi tăiat pentru a-i corecta dimensiunea şi forma.

În neurochirurgie, TachoSil trebuie aplicat peste sutura primară a durei mater.

TachoSil matrice pre-rulată poate fi utilizată atât in chirurgia deschisă cât şi în chirurgia minim invazivă şi poate trece printr-un port sau trocar de 10 mm sau mai mare.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Takeda Austria GmbH

St.Peter Strasse 25

A-4020 Linz

Austria

8.NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/04/277/001-005

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizaţii: 8 Iunie 2004

Data reinnoirii autorizaţiei: 8 Iunie 2009

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii în detaliu despre acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA) http://www.ema.europa.eu/

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate