Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TachoSil (human fibrinogen / human thrombin) – Etichetare - B02BC30

Updated on site: 10-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiTachoSil
Cod ATCB02BC30
Substanţăhuman fibrinogen / human thrombin
ProducătorTakeda Austria GmbH

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIA DE CARTON

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

TachoSil matrice pentru hemostază locală

Fibrinogen uman/Trombină umană

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare matrice conţine pe cm²

Fibrinogen uman 5,5 mg

Trombină umană 2,0 U.I.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Colagen cabalin, albumină umană, riboflavină (E 101), clorură de sodiu, citrat de sodiu (E331), L-arginină clorhidrat

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Matrice pentru hemostază locală 1 matrice de 9,5 cm x 4,8 cm

2 matrici de 4,8 cm x 4,8 cm

1 matrice de 3,0 cm x 2,5 cm

5 matrici de 3,0 cm x 2,5 cm

1 matrice pre-rulată de 4,8 cm x 4,8 cm

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pentru utilizare epilezională.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Odată desfăcut plicul de aluminiu, trebuie utilizat imediat. A nu se resteriliza.

8.DATA DE EXPIRARE

EXP {LL/AAAA}

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25ºC.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Takeda Austria GmbH

St.Peter Strasse 25

A-4020 Linz, Austria

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/04/277/001 1 matrice de 9,5 cm x 4,8 cm

EU/1/04/277/002 2 matrici de 4,8 cm x 4,8 cm

EU/1/04/277/003 1 matrice de 3,0 cm x 2,5 cm

EU/1/04/277/004 5 matrici de 3,0 cm x 2,5 cm

EU/1/04/277/005 1 matrice pre-rulată de 4,8 cm x 4,8 cm

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

PLIC DIN FOLIE DE ALUMINIU

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

TachoSil matrice pentru hemostază locală

Fibrinogen uman/Trombină umană

Pentru utilizare epilezională

2.MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare

3.DATA DE EXPIRARE

EXP {LL/AAAA}

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1 matrice de 9,5 cm x 4,8 cm

1 matrice de 4,8 cm x 4,8 cm

1 matrice de 3,0 cm x 2,5 cm

1 matrice pre-rulată de 4,8 cm x 4,8 cm

6.ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER DIN TEREFTALAT DE POLIETILENĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

TachoSil

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Takeda

3. DATA DE EXPIRARE

EXP{LL/AAAA}

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5.ALTE INFORMAŢII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate