Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tadalafil Generics (tadalafil) – Rezumatul caracteristicilor produsului - G04BE08

Updated on site: 12-Jul-2017

Denumirea medicamentuluiTadalafil Generics
Cod ATCG04BE08
Substanţătadalafil
ProducătorMYLAN S.A.S

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Tadalafil Generics 20 mg comprimate filmate

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat conţine tadalafil 20 mg.

Excipienţi cu efect cunoscut:

Fiecare comprimat filmat conţine 237,9 mg de lactoză (234,5 mg sub formă anhidră şi 3,4 mg sub formă de monohidrat).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat.

Un comprimat alb, filmat, rotund, biconvex, cu margine teşită (cu diametrul de aproximativ 10,7 mm), marcat cu „Mˮ pe o parte a comprimatului şi cu „TA20ˮ pe cealaltă parte.

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

Tadalafil Generics este indicat la adulţi pentru tratamentul hipertensiunii arteriale pulmonare (HAP) clasa funcţională II şi III conform clasificării OMS, pentru ameliorarea capacităţii de efort (vezi pct. 5.1).

Eficacitatea a fost demonstrată pentru HAP idiopatică (HAPI) şi HAP asociată colagenozelor vasculare.

4.2Doze şi mod de administrare

Tratamentul trebuie iniţiat şi monitorizat numai de către un medic cu experienţă în tratamentul HAP.

Doze

Doza recomandată este de 40 mg (2 x 20 mg) administrate o dată pe zi cu sau fără alimente.

Vârstnici

Nu sunt necesare modificări ale dozelor la pacienţii vârstnici.

Insuficienţă renală

La pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la moderată se recomandă o doză iniţială de 20 mg pe zi. În funcţie de tolerabilitatea şi eficacitatea individuală, doza poate fi crescută la 40 mg administrate o dată pe zi Nu se recomandă utilizarea tadalafilului la pacienţii cu insuficienţă renală severă (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

Insuficienţă hepatică

Datorită experienţei clinice limitate la administrarea unor doze zilnice unice de 10 mg, în cazul pacienţilor cu ciroză hepatică uşoară până la moderată (Clasa Child-Pugh A şi B), poate fi avută în vedere o doză iniţială de 20 mg administrată o dată pe zi. Administrarea la pacienţii cu ciroză hepatică severă (Clasa Child-Pugh C) nu a fost studiată şi, prin urmare, administrarea de tadalafil nu este recomandată (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea tadalafilului la persoanele cu vârsta sub 18 ani nu au fost încă stabilite. Nu există date disponibile.

Mod de administrare

Tadalafil Generics se administrează oral.

4.3Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi enumeraţi la pct. 6.1.

Infarct miocardic acut apărut în ultimele 90 de zile.

Hipotensiune arterială severă (< 90/50 mm Hg).

-În studiile clinice, s-a demonstrat că tadalafilul creşte efectul hipotensiv al nitraţilor. Se consideră că acesta este rezultatul asocierii efectelor nitraţilor şi tadalafilului asupra căii oxid nitric/GMPc. De aceea, administrarea de tadalafil este contraindicată la pacienţii care utilizează orice formă de nitrat organic. (vezi pct. 4.5).

Administrarea concomitentă de inhibitori ai PDE5, inclusiv tadalafil, cu stimulatori ai guanilat ciclazei, cum este riociguat, este contraindicată deoarece poate determina hipotensiune arterială simptomatică (vezi pct. 4.5).

Pacienţii care prezintă pierderea vederii la un ochi datorită neuropatiei optice anterioare ischemice non-arteritice (NOAIN), chiar dacă acest episod are sau nu legătură cu expunerea anterioară la un inhibitor PDE5 (vezi pct. 4.4).

4.4Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Cardiovascular

Următoarele grupe de pacienţi cu boală cardiovasculară nu au fost incluse în studiile clinice pentru

HAP:

-pacienţi cu boală a valvei aortice şi mitrale, semnificative clinic

-pacienţi cu constricţie pericardică

-pacienţi cu cardiomiopatie restrictivă sau congestivă

-pacienţi cu disfuncţie ventriculară stângă semnificativă

-pacienţi cu aritmii care pun viaţa în pericol

-pacienţi cu boală arterială coronariană simptomatică

-pacienţi cu hipertensiune arterială necontrolată.

Deoarece nu există date clinice referitoare la siguranţa administrării, utilizarea tadalafilului la aceste grupe de pacienţi nu este recomandată.

Vasodilatatoarele pulmonare pot agrava semnnificativ statusul cardiovascular al pacienţilor cu boală veno-ocluzivă pulmonară (BVOP). Datorită faptului că nu există date clinice referitoare la administrarea de tadalafil la pacienţi cu boală veno-ocluzivă pulmonară, utilizarea sa la aceste grupe de pacienţi nu este recomandată. Dacă la administrarea de tadalafil apar semne de edem pulmonar, trebuie luată în considerare posibilitatea existenţei unei BVOP asociate.

Tadalafilul are efecte vasodilatatoare sistemice care pot determina scăderi tranzitorii ale tensiunii arteriale. Medicii trebuie să evalueze cu atenţie dacă pacienţii cu anumite afecţiuni concomitente, cum ar fi obstrucţia căii de ejecţie a ventriculului stâng, depleţia lichidiană, hipotensiunea arterială de origine vegetativă sau hipotensiunea de repaus, ar putea fi afectaţi în mod nefavorabil de efectele vasodilatatoare .

La unii dintre pacienţii care utilizează blocante alfa1 adrenergice administrarea concomitentă de tadalafil poate determina hipotensiune arterială simptomatică (vezi pct. 4.5). Prin urmare, asocierea tadalafilului cu doxazosin nu este recomandată.

Tulburări vizuale

Au fost raportate tulburări de vedere şi cazuri de NOAIN în legătură cu administrarea de tadalafil şi a altor inhibitori PDE5. În cazul apariţiei neaşteptate a unei tulburări de vedere, pacientului trebuie să i se recomande să contacteze imediat medicul (vezi pct. 4.3). Pacienţii cu boli degenerative retiniene cunoscute, inclusiv cei cu retinită pigmentară, nu au fost incluşi în studiile clinice şi, ca urmare, utilizarea la aceşti pacienţi nu este recomandată.

Insuficienţa renală şi hepatică

Datorită expunerii crescute la tadalafil (ASC), al experienţei clinice limitate, cât şi al incapacităţii de a influenţa clearance-ul prin dializă, nu se recomandă administrarea de tadalafil la pacienţii cu insuficienţă renală severă.

Utilizarea la pacienţii cu ciroză hepatică severă (clasa Child-Pugh C) nu a fost studiată şi, ca urmare, utilizarea tadalafilului nu este recomandată.

Priapismul şi deformările anatomice ale penisului

Priapismul a fost raportat la pacienţii trataţi cu inhibitori ai PDE5. Pacienţii care au erecţii cu durata de 4 ore sau mai mult trebuie instruiţi să solicite imediat asistenţă medicală. Dacă priapismul nu este tratat imediat, se pot produce leziuni ale ţesutului penian şi pierderea definitivă a potenţei.

Tadalafilul trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţii cu deformări anatomice ale penisului (cum sunt angulaţia, fibroza cavernoasă sau boala Peyronie) sau la pacienţii cu afecţiuni care predispun la priapism (cum sunt siclemia, mielomul multiplu sau leucemia).

Utilizarea cu inductor sau inhibitori de CYP3A4

Utilizarea tadalafilului nu este recomandată pacienţilor care utilizează cronic inductori potenţi ai CYP3A4, de exemplu rifampicină (vezi pct. 4.5).

Utilizarea tadalafilului nu este recomandată pacienţilor care utilizează inhibitori potenţi ai CYP3A4, de exemplu ketoconazol sau ritonavir (vezi pct. 4.5).

Tratamente pentru disfuncţia erectilă

Siguranţa şi eficacitatea asocierii tadalafilului cu alţi inhibitori PDE5 sau cu alte tratamente pentru disfuncţia erectilă nu a fost studiată. Pacienţii trebuie informaţi să nu utileze tadalafil împreună cu aceste medicamente.

Prostaciclina şi analogii săi

Siguranţa şi eficacitatea asocierii tadalafilului cu prostaciclina sau analogii săi nu a fost evaluată în studii clinice controlate. De aceea, se recomandă prudenţă în utilizarea acestei asocieri.

Bosentan

Eficacitatea tadalafilului la pacienţii aflaţi deja sub tratament cu bosentan nu a fost demonstrată în mod categoric (vezi pct. 4.5 şi 5.1).

Lactoză

Comprimatele de Tadalafil Generics conţin lactoză. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să ia acest medicament.

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Efectele altor substanţe asupra tadalafilului

Inhibitorii citocromului P450

Antifungice azolice (de exemplu ketoconazol)

Ketoconazolul (200 mg zilnic), a crescut de 2 ori expunerea la tadalafil (ASC) administrat în doză unică (10 mg) şi Cmax cu 15% faţă de valorile ASC şi Cmax pentru tadalafilul administrat în monoterapie. Ketoconazolul (400 mg zilnic) a crescut de 4 ori expunerea la tadalafil (ASC) administrat în doză unică (20 mg) şi Cmax cu 22%.

Inhibitori ai proteazei (de exemplu ritonavir)

Ritonavirul (200 mg de două ori pe zi), care inhibă CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 şi CYP2D6, a crescut de 2 ori expunerea la tadalafil (ASC) administrat în doză unică (20 mg), fără modificarea Cmax. Ritonavir (500 mg sau 600 mg de două ori pe zi) a crescut cu 32% expunerea la tadalafil (ASC) administrat în doză unică (20 mg) şi a scăzut Cmax cu 30%.

Inductorii citocromului P450

Antagoniştii receptorilor de endotelină-1 (de exemplu bosentan)

Bosentanul (125 mg de două ori pe zi), un substrat al CYP2C9 şi CYP3A4 şi un inductor moderat al CYP3A4, CYP2C9 şi posibil al CYP2C19, a scăzut expunerea sistemică la tadalafil (40 mg o dată pe zi) cu 42% şi Cmax cu 27% după asocierea în doze multiple. Eficacitatea tadalafilului la pacienţii aflaţi deja sub tratament cu bosentan nu a fost demonstrată în mod categoric (vezi pct. 4.4 şi 5.1).

Tadalafilul nu a modificat expunerea (ASC şi Cmax) la bosentan sau metaboliţii săi.

Siguranţa şi eficacitatea asocierii tadalafilului cu alţi antagonişti ai receptorilor de endotelină-1 nu a fost studiată.

Medicamente antimicrobiene (de exemplu rifampicină)

Un inductor al CYP3A4, rifampicina (600 mg pe zi), a scăzut ASC a tadalafilului cu 88% şi Cmax cu 46% faţă de valorile ASC şi ale Cmax pentru tadalafilul administrat în monoterapie (10 mg).

Efectele tadalafilului asupra altor medicamente

Nitraţi

În studiile clinice, tadalafilul (5 mg,10 mg şi 20 mg) a intensificat efectele hipotensive ale nitraţilor. Această interacţiune a persistat pentru mai mult de 24 ore şi nu a mai putut fi detectată la 48 ore de la ultima doză de tadalafil. De aceea, administrarea de tadalafil pacienţilor care utilizează orice formă de nitrat organic este contraindicată (vezi pct. 4.3).

Antihipertensive (inclusiv blocante ale canalelor de calciu)

Administrarea concomitentă de doxazosin (4 şi 8 mg zilnic) şi tadalafil (5 mg în doză zilnică şi 20 mg ca doză unică) creşte în mod semnificativ efectul hipotensor al acestui alfa-blocant. Acest efect durează cel puţin douăsprezece ore şi poate fi simptomatic, incluzând sincopă. Prin urmare, această asociere nu este recomandată (vezi pct. 4.4).

În studiile de interacţiune efectuate la un număr limitat de voluntari sănătoşi, aceste efecte nu au fost raportate cu alfuzosin sau cu tamsulosin.

În studiile de farmacologie clinică s-a examinat potenţialul tadalafilului (10 mg şi 20 mg) de a creşte efectele hipotensive ale medicamentelor antihipertensive. S-au studiat clasele majore de medicamente antihipertensive, fie ca monoterapie, fie ca parte a unei terapii concomitente. La pacienţii care utilizau mai multe medicamente antihipertensive şi aveau un control inadecvat al tensiunii arteriale, scăderea tensiunii arteriale a fost mai mare comparativ cu pacienţii a căror tensiune arterială era bine controlată şi la care scăderea tensiunii arteriale a fost minimă, fiind similară cu cea observată la pacienţii sănătoşi. La pacienţii care au primit concomitent medicamente antihipertensive, tadalafil 20 mg poate

să inducă o scădere a tensiunii arteriale, care în general (cu excepţia blocantelor alfa-adrenergice - vezi mai sus), este minoră şi puţin probabil relevantă clinic.

Riociguat

Studiile preclinice au arătat un efect suplimentar de scădere a tensiunii arteriale în cazul administrării concomitente de inhibitori ai PDE5 cu riociguat. În cadrul studiilor clinice, riociguat a determinat o creştere a efectelor hipotensoare ale inhibitorilor de PDE5. În cadrul populaţiei studiate nu s-a evidenţiat niciun efect favorabil clinic al acestei administrări concomitente. Administrarea concomitentă de riociguat cu inhibitori ai PDE5, inclusiv tadalafil, este contraindicată (vezi pct. 4.3).

Alcool etilic

Concentraţiile alcoolului etilic nu au fost afectate în cazul administrării concomitente de tadalafil (10 mg sau 20 mg). În plus, nu s-au constatat modificări ale concentraţiei plasmatice a tadalafilului după administrarea concomitentă de alcool etilic. Tadalafilul (20 mg) nu a crescut valoarea medie a scăderilor tensiunii arteriale determinate de alcoolul etilic (0,7 g/kg sau aproximativ 180 ml alcool 40% [vodcă] pentru un bărbat de 80 kg) dar, la unii subiecţi, s-au observat ameţeală în ortostatism şi

hipotensiune arterială ortostatică. Efectul alcoolului etilic asupra funcţiei cognitive nu a fost crescut de tadalafil (10 mg).

Substraturi ale CYP1A2 (de exemplu teofilină)

Când tadalafil 10 mg a fost administrat cu teofilină (inhibitor neselectiv al fosfodiesterazei) într-un studiu de farmacologie clinică, nu s-a evidenţiat nici o interacţiune farmacocinetică. Singurul efect farmacodinamic a fost o mică (3,5 bpm) creştere a frecvenţei cardiace.

Substraturi ale CYP2C9 (de exemplu R-warfarină)

Tadalafilul (10 mg şi 20 mg) nu a avut efect semnificativ clinic asupra expunerii (ASC) la S-warfarină sau R-warfarină (substrat CYP2C9) şi nici nu a afectat modificările timpului de protrombină induse de către warfarină.

Acid acetilsalicilic

Tadalafilul (10 mg şi 20 mg) nu a potenţat creşterea timpului de sângerare determinată de acidul acetilsalicilic.

Substraturi ale glicoproteinei P (de exemplu digoxină)

Tadalafilul (40 mg o dată pe zi) nu a avut un efect clinic semnificativ asupra farmacocineticii digoxinei.

Contraceptive orale

La starea de echilibru, tadalafilul (40 mg o dată pe zi) a crescut expunerea (ASC) etinilestradiolului cu 26% şi Cmax cu 70% faţă de administrarea contraceptivului oral în asociere cu placebo. Nu a existat un efect semnificativ statistic al tadalafilului asupra levonorgestrelului, ceea ce sugerează că efectul asupra etinilestradiolului este datorat inhibării acţiunii de sulfatare de către tadalafil. Relevanţa clinică a acestui fapt este incertă.

Terbutalină

O creştere a ASC şi a Cmax, similară celei a etinilestradiolului, poate fi aşteptată şi la administrarea orală a terbutalinei, probabil datorită inhibării acţiunii de sulfatare de către tadalafil. Relevanţa clinică a acestui fapt este incertă.

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Există date limitate privind utilizarea tadalafilului la femeile gravide. Studiile la animale nu indică existenţa unor efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltării embrio-fetale, parturiţiei sau al dezvoltării postnatale (vezi pct. 5.3). Ca o măsură de precauţie, este de preferat ca utilizarea tadalafilului în timpul sarcinii să fie evitată.

Alăptarea

Datele farmacodinamice/toxicologice de la animale au evidenţiat excreţia tadalafilului în lapte. Riscul asupra copilului alăptat nu poate fi exclus. Tadalafilul nu trebuie utilizat în timpul alăptării.

Fertilitatea

La câini au fost observate efecte care puteau să indice afectarea fertilităţii. Două studii clinice realizate ulterior sugerează că acest efect este puţin probabil la om, deşi la unii bărbaţi a fost observată scăderea concentraţiei spermei (vezi pct. 5.1 şi 5.3).

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Tadalafilul are o influență neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Cu toate că frecvenţa raportărilor privind ameţeala manifestată în grupurile tratate cu tadalafil şi la care s- a administrat placebo din studiile clinice a fost similară, înainte de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje, pacienţii trebuie să ştie cum reacţionează la tadalafil.

4.8Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranţă

Cele mai frecvente reacţii adverse raportate, care au apărut la ≥ 10% din pacienţii trataţi cu tadalafil 40 mg, au fost cefaleea, greaţa, dorsalgia, dispepsia, eritemul facial tranzitoriu, mialgia, nazofaringita şi dureri ale extremităţilor. Reacţiile adverse raportate au fost tranzitorii şi în general uşoare sau moderate. Datele cu privire la reacţiile adverse la pacienţii în vârstă de peste 75 ani sunt limitate.

În studiul pivot, placebo controlat, al utilizării tadalafilului pentru tratamentul HAP, un număr de 323 de pacienţi au fost trataţi cu tadalafil în doze variind de la 2,5 mg până la 40 mg o dată pe zi, iar 82 pacienţi au utilizat placebo. Durata tratamentului a fost de 16 săptămâni. Frecvenţa totală a întreruperii tratamentului datorită evenimentelor adverse a fost scăzută (tadalafil 11%, placebo 16%). Trei sute cincizeci şi şapte (357) de pacienţi care au terminat studiul pivot au intrat într-o extensie a studiului, de urmărire pe termen lung. Dozele studiate au fost 20 mg şi 40 mg administrate o dată pe zi.

Listă tabelară a reacţiilor adverse

Tabelul de mai jos prezintă reacţiile adverse raportate pe parcursul studiului clinic, placebo controlat, efectuat la pacienţi cu HAP trataţi cu tadalafil. De asemenea, în tabel sunt incluse unele reacţii/evenimente adverse care au fost raportate în studiile clinice şi/sau după punerea pe piaţă, la pacienţii trataţi cu tadalafil pentru disfuncţie erectilă. Acestor evenimente le-a fost definită o frecvenţă fie „necunoscută”, deoarece frecvenţa în rândul pacienţilor cu HAP nu poate fi estimată din datele disponibile fie o frecvenţă care a rezultat din informaţiile studiului clinic pivot, placebo controlat, cu tadalafil.

Estimarea frecvenţei: foarte frecvente ( 1/10), frecvente ( 1/100 şi 1/10), mai puţin frecvente

( 1/1000 şi 1 /100), rare (≥1 /10000 şi 1/1000), foarte rare (< 1/10000) şi cu frecvenţă necunoscută (nu poate fi estimată pe baza datelor existente).

Foarte frecvente

Frecvente

Mai puţin

Rare

Frecvenţă

 

 

frecvente

 

necunoscută1

 

 

 

 

 

Tulburări ale sistemului imunitar

 

 

 

 

Reacţii de

 

 

Angioedem

 

hipersensibilizare5

 

 

 

Tulburări ale sistemului nervos

Cefalee6

Sincopă,

 

Crize

 

Accident

 

Migrenă5

 

convulsive5,

 

vascular

 

 

 

Amnezie

 

cerebral2

 

 

 

tranzitorie5

 

(incluzând

 

 

 

 

 

evenimente

 

 

 

 

 

hemoragice),

Tulburări oculare

 

 

 

 

 

 

Vedere înceţoşată

 

 

 

Neuropatie

 

 

 

 

 

optică

 

 

 

 

 

anterioară

 

 

 

 

 

ischemică non-

 

 

 

 

 

arteritică

 

 

 

 

 

(NOAIN),

 

 

 

 

 

Ocluzie

 

 

 

 

 

vasculară

 

 

 

 

 

retiniană,

 

 

 

 

 

Defect de câmp

 

 

 

 

 

vizual

Tulburări acustice şi vestibulare

 

 

 

 

 

 

Tinitus

 

Surditate bruscă

Tulburări cardiace

 

 

 

 

 

 

Palpitaţii2,5

 

Moarte subită

 

Angină

 

 

 

de origine

 

pectorală

 

 

 

cardiacă2,5

 

instabilă,

 

 

 

Tahicardie2,5

 

Aritmie

 

 

 

 

 

ventriculară

 

 

 

 

 

Infarct

 

 

 

 

 

miocardic2

 

 

 

 

 

 

Tulburări vasculare

 

 

 

 

 

Hiperemie facială

Hipotensiune

 

Hipertensiune

 

 

 

arterială

 

arterială

 

 

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

 

 

 

Nazofaringită

Epistaxis

 

 

 

 

(incluzând congestie

 

 

 

 

 

nazală, congestie

 

 

 

 

 

sinusală şi rinită)

 

 

 

 

 

Tulburări gastro-intestinale

 

 

 

Greaţă

Vărsături

 

 

 

 

Dispepsie (inclusiv

Reflux gastro-

 

 

 

 

durere

esofagian

 

 

 

 

abdominală/disconfort3)

 

 

 

 

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

 

 

 

 

Erupţii cutanate

 

Urticarie5,

 

Sindrom

 

tranzitorii

 

Hiperhidroză

 

Stevens-

 

 

 

(transpiraţii)5

 

Johnson,

 

 

 

 

 

Dermatită

 

 

 

 

 

exfoliativă

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

 

 

Mialgii,

 

 

 

 

 

Dorsalgii

 

 

 

 

 

Dureri ale

 

 

 

 

 

extremităţilor (inclusiv

 

 

 

 

 

disconfort la nivelul

 

 

 

 

 

membrelor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Hematurie

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

 

Sângerări uterine

Priapism5,

 

Erecţii

 

crescute4

hemoragie la

 

prelungite

 

 

nivelul

 

 

 

 

penisului,

 

 

 

 

Hematospermie

 

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Edem facial, Dureri precordiale2

1 Evenimente ce nu au fost raportate în studiile pre-autorizare şi nu pot fi estimate din datele disponibile. Reacţiile adverse au fost incluse în tabel ca urmare a informaţiilor rezultate după punerea pe piaţă sau din studiile clinice privind utilizarea tadalafilului pentru tratamentul disfuncţiei erectile.

2Majoritatea pacienţilor la care s-a raportat apariţia acestor evenimente au avut factori de risc cardiovascular pre-existenţi.

3Termenii MedRA incluşi sunt disconfort abdominal, dureri abdominale, dureri în abdomenul inferior, dureri în abdomenul superior şi disconfort gastric.

4Termen clinic non-MedRA incluzând rapoarte de sângerări menstruale anormale/excesive ca de exemplu menoragie, metroragie, menometroragie, sau hemoragie vaginală.

5Reacţiile adverse au fost incluse în tabel ca urmare a informaţiilor rezultate după punerea pe piaţă sau din studiile clinice privind utilizarea tadalafilului pentru tratamentul disfuncţiei erectile şi, suplimentar, estimarea frecvenţei se bazează pe numai 1 sau 2 pacienţi care au avut această reacţie adversă în studiul clinic pivot, placebo controlat, cu tadalafil.

6 Cefaleea a fost reacţia adversă raportată cel mai frecvent. Cefaleea se poate instala la iniţierea

tratamentului şi scade în intensitate chiar dacă tratamentul continuă.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Aceasta permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9Supradozaj

La subiecţi sănătoşi au fost administrate doze unice de până la 500 mg, iar la pacienţi cu disfuncţie erectilă s-au administrat doze zilnice multiple de până la 100 mg. Reacţiile adverse au fost similare cu cele observate la doze mai mici.

În caz de supradozaj, trebuie adoptate, în funcţie de necesităţi, măsurile de susţinere standard. Hemodializa are efect neglijabil asupra eliminării tadalafilului.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Urologice, medicamente pentru tratamentul disfuncţiei erectile, cod

ATC: G04BE08.

Mecanism de acţiune

Tadalafilul este un inhibitor potent şi selectiv al fosfodiesterazei tip 5 (PDE5), enzima responsabilă de degradarea guanozin monofosfatului ciclic (GMPc). Hipertensiunea arterială pulmonară este asociată cu eliberarea deficitară a oxidului nitric din endoteliul vascular şi scăderea consecutivă a concentraţiei GMPc la nivelul musculaturii netede vasculare pulmonare. PDE5 este fosfodiesteraza predominantă de la nivelul sistemului vascular pulmonar. Inhibarea PDE5 de către tadalafil creşte concentraţiile GMPc

ceea ce determină relaxarea celulelor musculare netede vasculare de la nivel pulmonar şi dilatarea patului vascular pulmonar.

Efecte farmacodinamice

Studiile in vitro au arătat că tadalafilul este un inhibitor selectiv al PDE5. PDE5 este o enzimă care se găseşte în muşchii netezi ai corpilor cavernoşi, în muşchii netezi vasculari şi viscerali, în muşchii scheletici, trombocite, rinichi, plămân şi cerebel. Efectul tadalafilului asupra PDE5 este mai puternic decât efectul asupra altor fosfodiesteraze. Tadalafilul este de > 10000 ori mai selectiv pentru PDE5 decât pentru PDE1, PDE2 şi PDE4, enzime care se găsesc în cord, creier, vasele de sânge, ficat şi alte organe. Tadalafilul este de > 10000 ori mai selectiv pentru PDE5 decât pentru PDE3, enzimă care se găseşte în cord şi în vasele de sânge. Selectivitatea pentru PDE5 în comparaţie cu PDE3 este importantă pentru că PDE3 este o enzimă implicată în contractilitatea cardiacă. În plus, tadalafilul este de aproximativ 700 de ori mai selectiv pentru PDE5 decât pentru PDE6, enzimă care se găseşte în retină şi este responsabilă de fototransducţie. Tadalafilul este, de asemenea, de > 10000 de ori mai selectiv pentru PDE5 decât pentru PDE7 până la PDE10.

Eficacitate şi siguranţă clinică

Eficacitate la pacienţii cu hipertensiune arterială pulmonară (HAP)

Un studiu clinic randomizat, dublu orb, placebo controlat, a fost efectuat la 405 pacienţi cu hipertensiune arterială pulmonară. Terapia de fond permisă a inclus bosentan (doză stabilă de întreţinere de până la 125 mg de două ori pe zi) şi tratament antigoagulant cronic, digoxină, diuretice şi oxigen. Mai mult de jumătate (53,5%) dintre pacienţii studiului au primit tratament asociat cu bosentan.

Pacienţii au fost randomizaţi într-unul din cele cinci grupuri de tratament (tadalafil 2,5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg sau placebo). Pacienţii aveau vârsta de cel puţin 12 ani şi erau diagnosticaţi cu HAP idiopatică, HAP asociată unei colagenoze, HAP datorată utilizării de anorexigene, HAP asociată

infecţiei cu virusul imunodeficienţei umane (HIV), HAP asociată unui defect septal atrial, sau asociată unei intervenţii chirurgicale reparatorii a unui şunt congenital sistemico-pulmonar cu durata de cel puţin 1 an (de exemplu defect septal ventricular, duct arterial existent). Vârsta medie a tuturor pacienţilor a fost de 54 ani (interval 14 până la 90 ani), majoritatea pacienţilor fiind de origine caucaziană (80,5%) şi de sex feminin (78,3%). Etiologiile hipertensiunii arteriale pulmonare (HAP) au fost predominant idiopatice (61,0%), sau asociate colagenozelor vasculare (23,5%). Majoritatea pacienţilor a avut, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), clasa funcţională OMS III

(65,2%) sau OMS II (32,1%). Distanţa medie parcursă prin mers în interval de 6 minute (6-minute- walk-distance, 6MWD) la momentul iniţial a fost de 343,6 metri.

Criteriul final principal de evaluare a eficacităţii a fost modificarea distanţei parcurse prin mers în interval de 6 minute (6MWD) de la valorile iniţiale până la cele observate în a 16-a săptămână de tratament. Doar tadalafil 40 mg a atins nivelul de semnificaţie definit în protocol ca o creştere corectată faţă de placebo a 6MWD cu 26 metri (p = 0,0004; IÎ 95%: 9,5, 44,0; metoda Hodges-

Lehman prespecificată) (valoare medie de 33 metri, IÎ 95%: 15,2, 50,3). Îmbunătăţirea distanţei parcurse prin mers s-a înregistrat după 8 săptămâni de tratament. Îmbunătăţiri semnificative (p < 0,01) ale 6MWD au fost demonstrate în săptămâna 12 când li s-a cerut pacienţilor să administreze cu întârziere medicamentul de studiu pentru ca aceasta să determine scăderea concentraţiei substanţei active. Rezultatele au fost în general consistente în subgrupele corespunzătoare vârstei, sexului, etiologiei HAP şi a clasei funcţionale OMS la momentul iniţial şi al 6MWD. Creşterea corectată faţă de placebo a 6MWD a fost de 17 metri (p = 0,09; IÎ 95%: -7,1, 43,0; metoda Hodges-Lehman prespecificată) (valoare medie de 23 metri, IÎ 95%: -2,4, 47,8) în cazul pacienţilor care au primit tadalafil 40 mg administrat concomitent cu bosentan (n = 39), şi de 39 metri (p < 0,01; IÎ 95%: 13,0, 66,0; metoda Hodges-Lehman prespecificată) (valoare medie de 44 metri, IÎ 95%: 19,7, 69,0) în cazul pacienţilor care au utilizat doar tadalafil 40 mg (n = 37).

Proporţia pacienţilor ce au înregistrat îmbunătăţiri ale clasei funcţionale OMS în săptămâna 16 a fost similară în grupurile tadalafil 40 mg şi placebo (23% faţă de 21%). Incidenţa înrăutăţirii clinice în săptămâna 16 în rândul pacienţilor trataţi cu tadalafil 40 mg (5%, 4 din 79 pacienţi) a fost mai mică

decât în rândul pacienţilor la care s-a administrat placebo (16%, 13 din 82 pacienţi). Modificările scorului de dispnee Borg au fost mici şi lipsite de semnificaţie atât cu placebo cât şi cu tadalafil 40 mg.

Suplimentar, îmbunătăţiri faţă de placebo au fost observate la tadalafil 40 mg pentru domeniile funcţie fizică, rol fizic, durere somatică, sănătate generală, vitalitate şi funcţie socială ale scalei SF-36. Nu au fost observate îmbunătăţiri ale domeniilor rol emoţional şi sănătate mentală ale scalei SF-36. La tadalafil 40 mg s-au observat îmbunătăţiri faţă de placebo ale scorurilor de calitate a vieţii EuroQoL (EQ-5D), US index şi UK index, constând în mobilitate, autoîngrijire, activităţi uzuale, componentele durere/disconfort, anxietate/depresie, precum şi ale scalei vizuale analoge (visual analogue scale,

VAS).

Hemodinamica cardiopulmonară a fost evaluată la 93 pacienţi. Tadalafil 40 mg a crescut debitul cardiac (0,6 l/min) şi a scăzut tensiunea arterială pulmonară (-4,3 mm Hg) şi rezistenţa vasculară pulmonară (-209 dyn.s/cm5) faţă de momentul iniţial (p < 0,05). Totuşi, analizele post hoc au demonstrat că modificările parametrilor hemodinamici cardiopulmonari faţă de momentul iniţial pentru grupul de tratament cu tadalafil 40 mg nu au fost semnificativ diferite faţă de placebo.

Tratamentul pe termen lung

357 de pacienţi din studiul placebo controlat au intrat în faza studiului de urmărire pe termen lung. Dintre aceştia, 311 pacienţi au urmat tratament cu tadalafil cel puţin 6 luni, iar 293 timp de 1 an (expunere mediană 365 zile; interval 2 până la 415 zile). În cazul pacienţilor pentru care există informaţii, rata de supravieţuire la 1 an este 96,4%. Suplimentar, distanţa medie parcursă prin mers în interval de 6 minute şi starea clasei funcţionale OMS au rămăs stabile în rândul pacienţilor trataţi cu tadalafil timp de 1 an.

Tadalafil 20 mg administrat la subiecţi sănătoşi nu a produs diferenţe semnificative comparativ cu placebo ale tensiunii arteriale sistolice şi diastolice (media scăderii maxime de 1,6 mm Hg, respectiv de 0,8 mm Hg), ale tensiunii arteriale sistolice şi diastolice în ortostatism (media scăderii maxime de 0,2 mm Hg, respectiv de 4,6 mm Hg) şi nici o modificare semnificativă a frecvenţei cardiace.

Într-un studiu de evaluare a efectelor tadalafilului asupra vederii, folosirea testului cu 100 nuanţe

Farnsworth-Munsell nu a evidenţiat nici o diminuare a perceperii culorilor (albastru/verde). Această constatare este concordantă cu afinitatea scăzută a tadalafilului pentru PDE6 în comparaţie cu PDE5. În cadrul tuturor studiilor clinice, raportările de modificări ale vederii colorate au fost rare (< 0,1%).

S-au efectuat trei studii la bărbaţi pentru a evalua efectul potenţial al tadalafil 10 mg (un studiu de 6 luni) şi 20 mg (un studiu de 6 luni şi un studiu de 9 luni) asupra spermatogenezei, în cazul

administrării zilnice. În două din aceste studii s-au observat scăderi ale numărului de spermatozoizi şi a concentraţiei spermatozoizilor datorate tadalafilului care nu au probabil relevanţă clinică. Aceste efecte nu au fost asociate cu modificări ale altor parametri ca de exemplu motilitate, morfologie şi

FSH.

Copii şi adolescenţi

Agenţia Europeană a Medicamentului a amânat obligaţia de depunere a datelor din studiile cu tadalafil efectuate la unul sau mai multe subgrupuri de copii şi adolescenţi, pentru tratamentul hipertensiunii arteriale pulmonare (vezi pct. 4.2. pentru informaţii despre utilizarea la copii şi adolescenţi).

5.2Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Tadalafilul se absoarbe uşor după administrare orală, iar media concentraţiilor plasmatice maxime observate (Cmax) se realizează la un timp mediu de 4 ore după administrare. Biodisponibilitatea absolută a tadalafilului după administrarea orală nu a fost determinată.

Viteza şi gradul de absorbţie ale tadalafilului nu sunt influenţate de alimente, astfel că tadalafilul poate fi administrat cu sau fără alimente. Momentul administrării (dimineaţa sau seara după o administrare unică de 10 mg) nu are efecte relevante clinic asupra proporţiei şi gradului absorbţiei.

Distribuţie

Volumul mediu de distribuţie este de aproximativ 77 l la starea de echilibru, indicând faptul că tadalafilul se distribuie în ţesuturi. La concentraţiile terapeutice, 94% din tadalafilul din plasmă este legat de proteine.

Legarea de proteine nu este afectată de disfuncţia renală.

În sperma subiecţilor sănătoşi apare mai puţin de 0,0005% din doza administrată.

Metabolizare

Tadalafilul este metabolizat predominant de către citocromul P450 (CYP) izoenzima 3A4. Metabolitul circulant major este metilcatecol glucuronidul. Acest metabolit este de cel puţin 13000 de ori mai puţin selectiv decât tadalafilul pentru PDE5. În consecinţă, nu este de aşteptat să fie activ din punct de vedere clinic, la concentraţiile de metabolit constatate.

Eliminare

Clearance-ul oral mediu al tadalafilului este 3,4 l/oră la starea de echilibru şi timpul mediu final de înjumătăţire plasmatică prin eliminare este de 16 ore la subiecţii sănătoşi. Tadalafilul se excretă predominant sub formă de metaboliţi inactivi, în principal în materiile fecale (aproximativ 61% din doză) şi într-o proporţie mai mică în urină (aproximativ 36% din doză).

Liniaritate/non-liniaritate

În intervalul de doze de la 2,5 mg până la 20 mg, expunerea (ASC) la tadalafil creşte proporţional cu doza la subiecţii sănătoşi. În intervalul de doze 20 mg până la 40 mg, se observă o creştere a expunerii mai puţin proporţională. Pe parcursul administrării de tadalafil 20 mg şi 40 mg o dată pe zi, concentraţiile plasmatice la starea de echilibru se ating în decurs de 5 zile, iar expunerea este de aproximativ 1,5 ori mai mare decât cea după o doză unică.

Farmacocinetica la grupe speciale de pacienţi

La pacienţii cu hipertensiune arterială pulmonară care nu primesc concomitent bosentan, expunerea medie la starea de echilibru după o doză de tadalafil 40 mg a fost cu 26% mai mare faţă de cazul voluntarilor sănătoşi. Nu au existat diferenţe semnificative clinic ale Cmax faţă de voluntarii sănătoşi. Rezultatele sugerează existenţa unui clearance mai scăzut al tadalafilului la pacienţii cu hipertensiune arterială pulmonară faţă de voluntarii sănătoşi.

Alte grupe speciale de pacienţi

Vârstnici

Subiecţii vârstnici sănătoşi (în vârstă de 65 ani şi peste) au un clearance mai scăzut al tadalafilului administrat oral, rezultând o expunere (ASC) după o doză de 10 mg cu 25% mai mare comparativ cu subiecţii sănătoşi în vârstă de 19 până la 45 ani. Acest efect al vârstei nu este semnificativ clinic şi nu justifică modificarea dozei.

Insuficienţă renală

În studiile de farmacologie clinică cu administrarea unei doze unice de tadalafil (5 până la 20 mg), expunerea la tadalafil (ASC) aproximativ s-a dublat la subiecţii cu insuficienţă renală uşoară (clearance-ul creatininei cuprins între 51 şi 80 ml/min) sau moderată (clearance-ul creatininei cuprins între 31 şi 50 ml/min) şi la subiecţii cu insuficienţă renală în stadiul final, dializaţi. La pacienţii hemodializaţi, Cmax a fost cu 41% mai mare decât cea observată la subiecţii sănătoşi.

Hemodializa are efect neglijabil asupra eliminării tadalafilului.

Datorită expunerii (ASC) crescute la tadalafil, experienţei clinice limitate şi incapacităţii de influenţare al clearance-ului prin dializă, nu se recomandă administrarea tadalafil la pacienţii cu insuficienţă renală severă.

Insuficienţă hepatică

Expunerea la tadalafil (ASC) la subiecţii cu insuficienţă hepatică uşoară şi moderată (Clasa Child- Pugh A şi B) este comparabilă cu expunerea (ASC) la subiecţii sănătoşi atunci când se administrează o doză de 10 mg. Dacă se prescrie tadalafil, medicul va face o evaluare individuală atentă a raportului beneficiu terapeutic/risc potenţial. Nu există informaţii disponibile referitoare la administrarea unor doze mai mari de 10 mg tadalafil la pacienţii cu insuficienţă hepatică. Nu s-au efectuat studii la pacienţii cu ciroză hepatică severă (clasa Child-Pugh C) şi, ca urmare, nu se recomandă administrarea de tadalafil la această grupă de pacienţi.

Pacienţii cu diabet zaharat

Expunerea la tadalafil (ASC) după administrarea unei doze de 10 mg la pacienţii cu diabet zaharat a fost cu aproximativ 19% mai mică decât valoarea ASC la pacienţii sănătoşi. Această diferenţă a expunerii (ASC) nu justifică o ajustare a dozei.

Rasă

Studiile de farmacocinetică au inclus subiecţi şi pacienţi din grupuri etnice diferite şi nu s-au identificat diferenţe faţă de expunerea tipică la tadalafil. Nu se justifică ajustări ale dozelor.

Sex

La voluntarii sănătoşi, femei şi bărbaţi, nu s-au observat diferenţe semnificative clinic ale expunerii la tadalafil după doze unice sau multiple. Nu se justifică ajustări ale dozelor.

5.3Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om, pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea, carcinogenitatea şi toxicitatea asupra funcţiei de reproducere.

Nu au existat dovezi de teratogenitate, embriotoxicitate sau fetototoxicitate la şobolanii sau şoarecii la care s-a administrat tadalafil până la 1000 mg/kg şi zi. Într-un studiu de dezvoltare prenatală şi postnatală la şobolani, doza la care nu au fost observate efecte a fost de 30 mg/kg şi zi. La femelele gravide de şobolan, ASC pentru substanţa activă liberă, calculată la doza respectivă, a fost de aproximativ 18 ori mai mare decât ASC la om pentru doza de 20 mg.

Nu au existat afectări ale fertilităţii la şobolanii masculi sau femele. La câinii cărora li s-a administrat tadalafil timp de 6 până la 12 luni în doze de 25 mg/kg şi zi (rezultând într-o expunere de cel puţin

3 ori mai mare [interval 3,7 - 18,6] decât la oamenii cărora li s-a administrat o doză unică de 20 mg) şi mai mari, a existat o regresie a epiteliului tubilor seminiferi care a determinat scăderea spermatogenezei la unii câini. A se vedea, de asemenea, pct. 5.1.

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Nucleu:

Povidonă (K-25)

Laurilsulfat de sodiu

Poloxamer 188

Lactoză anhidră

Celuloză microcristalină (PH 101)

Croscarmeloză sodică

Dioxid de siliciu coloidal anhidru

Stearat de magneziu

Film:

Lactoză monohidrat

Hipromeloză (2910/15 mPa·s) (E464)

Dioxid de titan (E171)

Triacetină

6.2Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3Perioada de valabilitate

3 ani.

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

Blistere din PVC/PE/PVdC-Alu, cutia conţinând 28 şi 56 de comprimate filmate.

Blistere din PVC/PE/PVdC-Alu, perforate pentru eliberarea unei unităti dozate, în cutie cu 28 x 1 şi

56 x 1 comprimate filmate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 Saint-Priest

Franţa

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/16/1153/001

EU/1/16/1153/002

EU/1/16/1153/003

EU/1/16/1153/004

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: {ZZ luna AAAA}

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate cu privire la acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a

Medicamentului http://www.ema.europa.eu.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate