Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taltz (ixekizumab) – Rezumatul caracteristicilor produsului - L04

Updated on site: 10-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiTaltz
Cod ATCL04
Substanţăixekizumab
ProducătorEli Lilly Nederland B.V.

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacții adverse suspectate. Vezi pct. 4.8 pentru modalitatea de raportare a reacțiilor adverse.

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Taltz 80 mg soluție injectabilă în seringă preumplută.

2.COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare seringă preumplută conține ixekizumab 80 mg în 1 ml de soluție.

Ixekizumab este un anticorp monoclonal recombinant umanizat produs în celulele OHC.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție injectabilă în seringă preumplută (injecție).

Soluția este limpede și incoloră până la o culoare ușor gălbuie.

4.DATE CLINICE

4.1Indicații terapeutice

Taltz este indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci moderat până la sever la adulți care sunt eligibili pentru terapie sistemică.

4.2Doze și mod de administrare

Taltz este destinat utilizării la recomandarea și sub supravegherea unui medic cu experiență în diagnosticarea și tratarea psoriazisului.

Doze

Doza recomandată este de 160 mg prin injectare subcutanată (două injecții de 80 mg) în Săptămâna 0, urmată de 80 mg (o injecție) în Săptămânile 2, 4, 6, 8, 10 și 12, apoi doza de întreținere de 80 mg (o injecție) la intervale de 4 săptămâni.

Trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului la pacienții care nu au prezentat răspuns după 16-20 de săptămâni de tratament. Unii pacienți cu răspuns parțial inițial pot prezenta ulterior ameliorarea acestuia cu continuarea tratamentului peste 20 de săptămâni.

Vârstnici (≥ 65 ani)

Nu este necesară ajustarea dozei (vezi punctul 5.2).

Există informații limitate la pacienții cu vârsta ≥ 75 de ani.

Insuficiență renală sau hepatică

Taltz nu a fost studiat la aceste grupe de pacienți. Nu se pot face recomandări cu privire la doze.

Pacienți pediatrici

Nu au fost încă stabilite siguranța și eficacitatea Taltz la copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani. În prezent nu există date disponibile.

Nu există nicio indicație relevantă pentru Taltz la copii cu vârsta sub 6 ani în tratamentul psoriazisului

în plăci moderat până la sever.

Mod de administrare

Administrare subcutanată.

Taltz este destinat injectării subcutanate. Locurile de injectare pot fi alternate. Dacă este posibil, zonele de piele afectate de psoriazis trebuie evitate ca locuri de injectare. Soluția/seringa nu trebuie agitată.

După o instruire corespunzătoare în ceea ce privește tehnica de injectare subcutanată, pacienții își pot auto-administra Taltz dacă un profesionist din domeniul sănătății consideră că este cazul. Cu toate acestea, medicul ar trebui să asigure monitorizarea adecvată a acestor pacienți. Instrucțiuni detaliate pentru administrare sunt oferite în prospect.

4.3Contraindicații

Hipersensibilitate gravă la substanța activă sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1.

Infecții active semnificative clinic (de exemplu, tuberculoză activă, vezi pct. 4.4).

4.4Atenționări și precauții speciale pentru utilizare

Infecții

Tratamentul cu Taltz este asociat cu o rată mare a infecțiilor, cum sunt infecția tractului respirator superior, candidoza orală, conjunctivită, și infecțiile de tip tinea (vezi pct. 4.8).

Taltz trebuie utilizat cu precauție la pacienții cu infecție cronică semnificativă clinic. În cazul în care se dezvoltă o astfel de infecție, monitorizați cu atenție și întrerupeți Taltz dacă pacientul nu răspunde la terapia standard sau infecția se agravează. Tratamentul cu Taltz nu trebuie reluat până când nu se remite infecția.

Taltz nu trebuie administrat la pacienții cu tuberculoză (TB) activă. Luați în considerare terapia anti- TB înainte de inițierea tratamentului cu Taltz la pacienții cu TB latentă.

Hipersensibilitate

Au fost raportate reacții de hipersensibilitate grave, inclusiv unele cazuri de angioedem, urticarie și rar, reacții de hipersesnsibilitate întârziată gravă (la 10-14 de zile de la injectare) incluzând urticarie generalizată, dispnee și titruri înalte de anticorpi. Dacă apare o reacție de hipersensibilitate gravă, administrarea Taltz trebuie întreruptă imediat și trebuie inițiat tratamentul adecvat.

Boala inflamatorie intestinală

Au fost raportate apariția unor cazuri noi sau agravări ale unor cazuri existente de boală Crohn și de colită ulceroasă. Este necesară prudență atunci când se prescrie Taltz la pacienții cu boala inflamatorie intestinală, inclusiv boala Crohn și colita ulceroasă, iar pacienții trebuie monitorizați cu atenție.

Imunizări

Taltz nu trebuie să fie utilizat cu vaccinuri vii. Nu sunt disponibile date privind răspunsul la vaccinuri vii; există date insuficiente cu privire la răspunsul la vaccinurile inactive (vezi pct. 5.1).

Excipienți

Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol de sodiu (23 mg) la o doză de 80 mg (practic „nu conține sodiu“).

4.5Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

Siguranța Taltz în administrare concomitentă cu alți agenți imunomodulatori sau fototerapie nu a fost evaluată.

Nu au fost efectuate studii in vivo de interacțiune medicamentoasă. Nu a fost raportat niciun rol al

IL-17 în reglarea enzimelor CYP450. Cu toate acestea, formarea unor enzime CYP450 este suprimată de nivelurile crescute de citokine întâlnite în inflamația cronică. Astfel, tratamentele anti-inflamatorii, cum este acela cu un inhibitor de IL-17A precum ixekizumab, pot duce la normalizarea nivelurilor

CYP450 însoțită de o normalizare a metabolizării medicației concomitente dependente de CYP450. Prin urmare, nu poate fi exclus un efect clinic relevant asupra substanțelor metabolizate prin CYP450 care au un indice terapeutic mic, putând fi necesară ajustarea individuală a dozei acestor substanțe (de exemplu warfarina). La inițierea tratamentului cu ixekizumab la pacienții tratați cu aceste tipuri de medicamente, trebuie avută în vedere monitorizarea terapiei.

4.6Fertilitatea, sarcina și alăptarea

Femeile cu potențial fertil

Femeile cu potențial fertil trebuie să utilizeze o metodă eficientă de contracepție în timpul tratamentului și timp de cel puțin 10 săptămâni după tratament.

Sarcina

Există date limitate privind folosirea ixekizumab la femeile gravide. Studiile efectuate pe animale nu indică efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltării embrionare / fetale, nașterii sau dezvoltării post-natale (vezi punctul 5.3). Ca măsură de precauție, este de preferat să se evite utilizarea Taltz în timpul sarcinii.

Alăptarea

Nu se știe dacă ixekizumab este excretat în laptele uman sau absorbit în circulația sistemică după ingerare. Cu toate acestea, ixekizumab este excretat la niveluri scăzute în laptele maimuțelor cynomolgus. Trebuie să se ia o decizie privind fie întreruperea alăptării, fie întreruperea Taltz având în vedere beneficiul alăptării pentru copil și beneficiul tratamentului pentru femeie.

Fertilitatea

Efectul ixekizumab asupra fertilității la om nu a fost evaluat. Studiile pe animale nu indică efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra fertilității (vezi punctul 5.3).

4.7Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Taltz nu are nicio influență sau o influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

4.8Efecte nedorite

Rezumatul profilului de siguranță

Cel mai frecvent raportate reacții adverse la medicament (RAM) au fost reacțiile la locul de injectare și infecțiile tractului respirator superior (cel mai frecvent rinofaringită).

Listă reacții adverse sub formă de tabel

RAM din studiile clinice (Tabelul 1) sunt enumerate conform clasificării MedDRA pe aparate, sisteme și organe. În cadrul fiecărei clase de aparate, sisteme și organe, RAM sunt clasificate după frecvență, reacțiile cele mai frecvente fiind primele. În fiecare grupă de frecvență, reacțiile adverse la medicamente sunt prezentate în ordinea descrescătoare a severității. În plus, categoria de frecvență corespunzătoare pentru fiecare RAM se bazează pe următoarea convenție: foarte frecvente (≥ 1/10); frecvente (≥ 1/100 și <1/10); mai puțin frecvente (≥ 1/1000 și <1/100); rare (≥ 1/10000 și <1/1000); foarte rare (<1 / 10000).

Un număr de 4.204 pacienți au fost tratați cu Taltz în studiile de dezvoltare clinică pentru indicația psoriazis în plăci. Dintre aceștia, 2.190 de pacienți cu psoriazis au fost expuși la Taltz timp de cel puțin un an, reprezentând o expunere de 3.531 pacienți-ani.

Trei studii de fază III, controlate cu placebope psoriazis în plăci au fost integrate pentru a evalua siguranța Taltz comparativ cu placebo, până la 12 săptămâni după inițierea tratamentului. Un număr de 3.119 pacienți au fost evaluați (1.161 pacienți pe 80 mg la interval de 4 săptămâni (Q4W),

1.167 pacienți pe 80 mg la interval de 2 săptămâni (Q2W) și 791 pacienți pe placebo).

Tabelul 1. Lista reacțiilor adverse din studiile clinicea

Aparate, sisteme și organe

 

 

 

Taltz

Placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4W

 

Q2W

 

 

 

 

(N = 1161)

 

(N = 1167)

(N = 791)

 

 

 

n (%)

 

n (%)

n (%)

Infecții și infestări

 

 

 

 

 

 

 

Foarte frecvente

Infecții ale

 

(13,4)

 

163 (14,0)

101 (12,8)

 

tractului respirator

 

 

 

 

 

 

 

superiorb

 

 

 

 

 

 

Frecvente

Infecția de tip

 

(0,9)

 

17 (1,5)

1 (0,1)

 

tinea

 

 

 

 

 

 

Mai puțin frecvente

Gripă

 

(0,9)

 

8 (0,7)

 

Rinită

 

(0,9)

 

9 (0,8)

 

Candidoza oralăc

 

2 (0,2)

 

9 (0,8)

 

Conjunctivită

 

1 (0,1)

 

8 (0,7)

3 (0,4)

 

Celulităd

 

(0,9)

 

9 (0,8)

2 (0,3)

Tulburări hematologice și ale sistemului limfatic

 

 

 

 

Mai puțin frecvente

Neutropenief

 

3 (0,3)

 

6 (0,5)

1 (0,1)

 

Trombocitopenief

 

2 (0,2)

 

2 (0,2)

Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale

 

 

 

 

Frecvente

Durere

 

(1,7)

 

16 (1,4)

4 (0,5)

 

orofaringiană

 

 

 

 

 

 

Tulburări gastrointestinale

 

 

 

 

 

Frecvente

Greață

 

(1,3)

 

23 (2,0)

5 (0,6)

Tulburări ale pielii și țesutului subcutanat

 

 

 

 

 

Mai puțin frecvente

Urticatie

 

6 (0,5)

 

10 (0,9)

Tulburări generale și la nivelul locului de administrare

Foarte frecvente Reacții la locul 150 (12,9) 196 (16,8) 26 (3,3) injecției e

aStudiile clinice controlate cu placebo (faza III) la pacienții cu psoriazis în plăci moderat până la sever expuși la ixekizumab 80 mg Q2W, 80 mg Q4W ixekizumab sau placebo timp de până la 12 săptămâni de durată a tratamentului

bInfecțiile tractului respirator superior includ rinofaringita și alte infecții ale tractului respirator superior

cCandidoză orală definită ca evenimente ce pot fi descrise inclusiv prin termenii candidoză bucală și infecții fungice orale

dCelulita include celulita stafilococică, celulita urechii externe și erizipelul

eReacțiile la locul injectării au fost mai frecvente la pacienții cu o greutate corporală <60 kg comparativ cu grupul cu o greutate corporală ≥ 60 kg (25% comparativ cu 14 %, pentru grupurile combinate Q2W și Q4W)

fConform reacțiilor adverse raportate

Descrierea reacțiilor adverse selectate

Reacții la locul injectării

Cele mai frecvente reacții la locul injectării observate au fost eritem și durere. Aceste reacții au fost predominant ușoare până la moderate ca severitate și nu au determinat întreruperea tratamentului cu Taltz.

Infecții

În perioada controlată cu placebo a studiilor clinice de fază III efectuate pe psoriazis în plăci, au fost raportate infecții la 27,2% din pacienții tratați cu Taltz timp de până la 12 săptămâni, comparativ cu 22,9% din pacienții tratați cu placebo.

Majoritatea infecțiilor nu au fost grave și au fost ușoare până la moderate ca severitate, majoritatea dintre ele nu au necesitat întreruperea tratamentului. Infecții grave au apărut la 13 (0,6%) dintre pacienții tratați cu Taltz și la 3 (0,4%) dintre pacienții tratați cu placebo (vezi punctul 4.4). Pe întreaga perioadă de tratament, au fost raportate infecții la 52,8% din pacienții tratați cu Taltz (46,9 la 100 pacienți-ani). Infecții grave au fost raportate la 1,6% dintre pacienții tratași cu Taltz (1,5 la 100 pacienți-ani).

Evaluarea de laborator a neutropeniei și trombocitopeniei

9 dintre pacienții tratați cu Taltz au dezvoltat neutropenie. În majoritatea cazurilor, numărul neutrofilelor a fost ≥1,000 celule/mm3. Astfel de niveluri ale neutropeniei ar putea persista, fluctua sau ar putea fi tranzitorii. 0,1% dintre pacienții cărora li sa administrat Taltz au prezentatt un numar al neutrofilelor <1000 celule/mm3. În general, neutropenia nu a necesitat întreruperea tratamentului cu Taltz. 3% dintre pacienții expuși la Taltz au avut o tranziție a numărului trombocitelor de la un nivel bazal normal la un nivel <150,000 trombocite/mm3 și ≥75,000 trombocite/mm3. Trombocitopenia poate persista, fluctua sau poate fi tranzitorie.

Imunogenicitate

Aproximativ 9-17% dintre pacienții tratați cu Taltz conform schemei de administrare recomandate au dezvoltat anticorpii anti-medicament, dintre care majoritatea au înregistrat titruri scăzute, neasociate cu un răspuns clinic redus până la 60 de săptămâni de tratament. Cu toate acestea, aproximativ 1% dintre pacienții tratați cu Taltz au prezentat anticorpi confirmați ca neutralizanți, asociați cu concentrații mici de medicament și răspuns clinic redus. Nu a fost clar stabilită o asociere între imunogenitate și efectele adverse apărute ca urmare a tratamentului.

Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Este importantă raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată prin intermediul sistemului național de raportare, astfel cum este menționat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Dozele de până la 180 de mg au fost administrate subcutanat în studiile clinice fără apariția toxicității care să impună limitarea dozelor. Supradoze de până la 240 mg, subcutanat, ca administrare unică, în studii clinice, au fost raportate fără evenimente adverse grave. În caz de supradozaj, se recomandă ca pacientul să fie monitorizat pentru orice semne sau simptome de reacții adverse și trebuie instituit imediat tratament simptomatic adecvat.

5.PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăți farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Imunosupresoare, inhibitori de interleukină, codul ATC: L04AC13

Mecanism de acțiune

Ixekizumab este un anticorp monoclonal IgG4 care se leagă cu afinitate mare (< 3 pM) și specificitate de interleukina 17A (atât IL-17A cât și IL-17A/F). Concentrațiile crescute de IL-17A au fost implicate în patogenia psoriazisului prin promovarea proliferării și activării keratinocitelor. Neutralizarea IL-17A de către ixekizumab inhibă aceste acțiuni. Ixekizumab nu se leagă la liganzii IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E sau IL-17F.

Testele de legare in vitro au confirmat că ixekizumab nu se leagă de receptorii umani Fcγ I, IIa, și IIIa sau de receptorul pentru Complement C1q.

Efectele farmacodinamice

Ixekizumab modulează reacțiile biologice induse sau reglate de IL-17A. Pe baza datelor biopsiei pielii psoriazice de la un studiu de fază I, a existat o tendință dependentă de doză de diminuare a grosimii epidermice, a numărului de keratinocite proliferative, celulele T, și celulele dendritice, precum și reduceri ale markerilor inflamatorii locali de la vizita inițială până la ziua 43. Ca o consecință directă, tratamentul cu ixekizumab reduce eritemul, indurația și descuamarea prezente la nivelul leziunilor de psoriazis în plăci.

Eficacitate clinică și siguranță

Eficacitatea și siguranța Taltz au fost evaluate în trei studii de fază III randomizate, dublu-orb, controlate cu placebo, la pacienții adulți cu psoriazis în plăci moderat până la sever, care au fost eligibili pentru fototerapie sau terapia sistemică (UNCOVER-1, UNCOVER-2, și UNCOVER-3). Eficacitatea și siguranța Taltz au fost evaluate comparativ cu etanercept (UNCOVER-2 și UNCOVER-3). Pacienții randomizați la Taltz care au fost respondenți sPGA (0,1) în Săptămâna 12 au fost re-randomizați pentru a primi placebo sau Taltz pentru încă 48 de săptămâni (UNCOVER-1 și UNCOVER-2); pacienții randomizați la placebo, etanercept sau Taltz care au fost non-respondenți sPGA (0,1) au primit Taltz timp de până la 48 săptămâni.

Din cei 3.866 de pacienți cuprinși în aceste studii controlate cu placebo, 64% au primit tratament sistemic anterior (biologic, convențional sistemic sau psoralen și ultraviolete A (PUVA)), 43,5% au primit fototerapie anterior, 49,3% au primit tratament sistemic conventional anterior, și 26.4% au primit tratament biologic anterior pentru tratamentul psoriazisului. Dintre toți pacienții, 14,9% au

primit cel puțin un agent anti-TNF alfa, și 8,7% au primit un anti-IL-12 / IL-23. 23,4% dintre pacienți au avut un istoric de artrită psoriazică la vizita inițială.

În toate cele trei studii, criteriile de evaluare primare au fost procentul de pacienți care au atins un răspuns PASI 75 și un răspuns sPGA de 0 („curat“) sau 1 („minim“) în Săptămâna 12, comparativ cu placebo. Pacienții din toate grupurile de tratament au avut un scor PASI de referință median variind între 17,4 și 18,3; între 48,3% și 51,2% dintre pacienți au avut un scor sPGA de referință sever sau foarte sever, iar valoarea medie a Scalei de evaluare numerică a pruritului (SEN pentru prurit) variind

între 6,3 și 7,1.

Răspunsul clinic la 12 săptămâni

UNCOVER-1 a inclus 1.296 de pacienți. Pacienții au fost randomizați (1:1:1) pentru a primi fie placebo, fie Taltz (80 mg la fiecare două sau patru săptămâni [Q2W sau Q4w] în urma unei doze inițiale de 160 mg) timp de 12 săptămâni.

Tabelul 2. Rezultatele de eficacitate în săptămâna 12 în UNCOVER-1

 

 

 

Număr de pacienți (%)

Diferența față de Placebo la Rata de

Obiective

 

 

 

 

răspuns (IÎ 95%)

 

Placebo

Taltz

Taltz

Taltz

Taltz

 

 

 

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

 

(N = 431)

 

 

(N = 432)

(N = 433)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA de „0”

 

 

330 (76,4)a

354 (81,8)a

 

 

(curat) sau „1”

 

14 (3,2)

73,1 (68,8, 77,5)

78,5 (74,5, 82,5)

(minim)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA de „0”

 

149 (34,5)a

160 (37,0)a

34,5 (30,0, 39,0)

37,0 (32,4, 41,5)

(curat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 75

 

17 (3,9)

357 (82,6)a

386 (89.1)a

78,7 (74,7, 82,7)

85,2 (81,7, 88,7)

 

 

 

 

 

 

 

PASI 90

 

2 (0,5)

279 (64,6)a

307 (70,9)a

64,1 (59,6, 68,7)

70,4 (66,1, 74,8)

 

 

 

 

 

 

 

PASI 100

 

145 (33,6)a

153 (35,3)a

33,6 (29,1, 38,0)

35,3 (30,8, 39,8)

 

 

 

 

 

 

 

Reducere SEN

b

58 (15,5)

305 (80,5)a

336 (85,9)a

65,0 (59,5, 70,4)

70,4 (65,4, 75,5)

pentru prurit ≥ 4

 

 

 

 

 

Abrevieri: N = numărul de pacienți din populația în intenție de tratament

Notă: pacienții cu date lipsă au fost considerați ca non-respondenți

ap < 0,001 comparativ cu placebo

bPacienții cu SEN pentru prurit >= 4 la vizita inițială: placebo N = 374, Taltz 80 mg Q4W N = 379, Taltz 80 mg Q2W N = 391

UNCOVER-2 a inclus 1.224 de pacienți. Pacienții au fost randomizați (1:2:2:2) pentru a primi fie placebo, fie Taltz (80 mg la fiecare două sau patru săptămâni [Q2W sau Q4w] în urma unei doze inițiale de 160 mg) fie etanercept 50 mg de două ori pe săptămână timp de 12 săptămâni.

Tabelul 3. Rezultatele de eficacitate în săptămâna 12 în UNCOVER-2

 

 

 

Număr de pacienți (%)

 

 

Diferența față de Placebo la

 

 

 

 

 

Rata de răspuns (IÎ 95%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiective

 

 

 

 

 

 

Etanercept

 

 

Placebo

Taltz

 

Taltz

 

50 mg de două

Taltz

Taltz

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

ori pe

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 168)

 

 

(N = 347)

(N = 351)

săptămână

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N = 358)

 

 

sPGA de „0”

 

 

253 (72,9)a

292 (83,2)a

 

 

70,5 (65,3,

80,8 (76,3,

(curat) sau

(2,4)

129 (36,0)

„1” (minim)

 

 

 

 

 

 

 

 

75,7)

85,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA de „0”

(0,6)

112 (32,3)a,b

147 (41,9)a,b

21 (5,9)c

 

31,7 (26,6,

41,3 (36,0,

(curat)

 

 

 

 

 

 

 

 

36,7)

46,6)

PASI 75

(2,4)

269 (77,5)a,b

315 (89,7)a,b

149 (41,6)a

75,1 (70,2,

87,4 (83,4,

80,1)

91,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 90

(0,6)

207 (59,7)a,b

248 (70,7)a,b

67 (18,7)a

59,1 (53,8,

70,1 (65,2,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,4)

75,0)

PASI 100

(0,6)

107 (30,8)a,b

142 (40,5)a,b

19 (5,3)c

 

30,2 (25,2,

39,9 (34,6,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,2)

45,1)

Reducere

 

 

 

 

 

 

 

 

62,7 (55,1,

71.1 (64,0,

SEN pentru

(14,1)

225 (76,8)

a,b

258 (85,1)

a,b

177 (57,8)

a

prurit ≥ 4d

 

 

 

70,3)

78,2)

Abrevieri: N = numărul de pacienți din populația în intenție de tratament

Notă: pacienții cu date lipsă au fost considerați ca non-respondenți.

ap < 0,001 comparativ cu placebo

bp < 0,001 comparativ cu etanercept

cp < 0,01 comparativ cu placebo

dPacienții cu SEN pentru prurit >= 4 la vizita inițială: placebo N = 135, Taltz 80 mg Q4W N = 293, Taltz 80 mg Q2W N = 303, Etanercept N = 306

UNCOVER-3 a inclus 1.346 de pacienți. Pacienții au fost randomizați (1:2:2:2) pentru a primi fie placebo, fie Taltz (80 mg la fiecare două sau patru săptămâni [Q2W sau Q4w] în urma unei doze inițiale de 160 mg) fie etanercept 50 mg de două ori pe săptămână timp de 12 săptămâni.

Tabelul 4. Rezultatele de eficacitate în săptămâna 12 în UNCOVER-3

 

 

Număr de pacienți (%)

 

 

Diferența față de Placebo la

 

 

 

 

Rata de răspuns (IÎ 95%)

 

 

 

 

 

 

 

Obiective

 

Taltz

Taltz

Etanercept

 

 

 

Placebo

50 mg de

Taltz

Taltz

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

două ori pe

 

(N = 193)

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 386)

(N = 385)

săptămână

 

 

 

 

 

 

 

 

(N = 382)

 

 

sPGA de „0”

 

291 (75,4)a,b

310 (80,5)a,b

 

(41,6)a

68,7 (63,1,

73,8 (68,5,

(curat) sau

13 (6,7)

„1” (minim)

 

 

 

 

 

74,2)

79,1)

 

 

 

 

 

 

 

sPGA de „0”

139 (36,0)a,b

155 (40,3)a,b

(8,6)a

36,0 (31,2,

40,3 (35,4,

(curat)

 

 

 

 

 

40,8)

45,2)

PASI 75

14 (7,3)

325 (84,2)a,b

336 (87,3)a,b

(53,4)a

76,9 (71,8,

80,0 (75,1,

 

 

 

 

 

 

82,1)

85,0)

PASI 90

6 (3,1)

252 (65,3)a,b

262 (68,1)a,b

98 (25,7)a

62,2 (56,8,

64,9 (59,7,

 

 

 

 

 

 

67,5)

70,2)

PASI 100

135 (35,0)a,b

145 (37,7)a,b

(7,3)a

35 (30,2, 39,7)

37,7 (32,8,

 

 

 

 

 

 

 

42,5)

Reducere

 

250 (79,9)a,b

264 (82,5)a,b

 

(64,1)a

59,0 (51,2,

61,6 (54,0,

SEN pentru

33 (20,9)

prurit ≥ 4c

 

 

 

 

 

66,7)

69,2)

Abrevieri: N = numărul de pacienți din populația în intenție de tratament

Notă: pacienții cu date lipsă au fost considerați ca non-respondenți

ap < 0,001 comparativ cu placebo

bp < 0,001 comparativ cu etanercept

cPacienții cu SEN pentru prurit >= 4 la vizita inițială: placebo N = 158, Taltz 80 mg Q4W N = 313, Taltz 80 mg Q2W N = 320, Etanercept N = 312

Taltz a fost asociat cu un debut mai rapid al eficacității, cu reducere de > 50% a PASI mediu până la Săptămâna 2 (Figura 1). Procentul de pacienți care au obținut PASI 75 a fost semnificativ mai mare pentru Taltz comparativ cu placebo și etanercept chiar din Săptămâna 1. Aproximativ 25% din pacienții tratați cu Taltz au obținut un scor PASI <5 până la Săptămâna 2, mai mult de 55% au obținut scorul PASI <5 până la Săptămâna 4, și procentul a crescut la 85% până la Săptămâna 12 (față de 3%, 14% și 50 % pentru etanercept). Îmbunătățiri semnificative ale severității mâncărimii au fost observate în Săptămâna 1 la pacienții tratați cu Taltz.

Figura 1. Scorul PASI, ameliorarea procentuală la fiecare vizită după cea inițială (mBOCF) la populația în intenție de tratament în timpul Perioadei Dozei de Inducție - UNCOVER-2 și

UNCOVER-3

Eficacitatea și siguranța Taltz a fost demonstrată, indiferent de vârstă, sex, rasă, greutate corporală, severitate inițială PASI, locația plăcilor, artrita psoriazică concurentă și tratamentul anterior cu un agent biologic. Taltz a fost eficace la pacienții naivi la tratamentul sistemic, la cel biologic, la pacienții expuși la tratament biologic/anti-TNF și cu eșec la tratamentul biologic/anti-TNF.

Eficacitatea la non-respondenți la Etanercept: Pentru pacienții identificați ca fiind non-responderi la tratament cu Etanercept conform criteriului sPGA (0,1) în Săptămâna 12 în UNCOVER-2 (N = 200)

și care au fost trecuți pe Taltz 80 mg Q4w după o perioadă de eliminare de 4 săptămâni, 73% și respectiv 83,5% dintre pacienți au putut obține sPGA (0,1) și PASI 75, după 12 săptămâni de tratament cu Taltz.

În cele 2 studii clinice care au inclus un comparator activ (UNCOVER-2 și UNCOVER-3), rata evenimentelor adverse grave a fost de 1,9% atât pentru etanercept cât și pentru Taltz, iar rata de întrerupere a tratamentului din cauza evenimentelor adverse a fost de 1,2% pentru etanercept și de 2,0% pentru Taltz. Rata infecțiilor a fost de 21,5% pentru etanercept și 26,0% pentru Taltz, iar majoritatea evenimentelor au fost ușoare până la moderate ca severitate. Rata infecțiilor grave a fost de 0,4% pentru etanercept și de 0,5% pentru Taltz.

Menținerea răspunsului la Săptămâna 60

Pacienții randomizați inițial pentru Taltz și care au fost respondenți în săptămâna 12 (de exemplu, scor sPGA de 0,1), în UNCOVER-1 și UNCOVER-2 au fost re-randomizați pentru încă 48 de săptămâni la una dintre următoarele scheme de tratament: placebo sau Taltz (80 mg la fiecare patru sau douăsprezece săptămâni [Q4W sau Q12W]).

Tabelul 5.

Menținerea răspunsului și eficacității la Săptămâna 60

 

 

(Studiile UNCOVER-1 și UNCOVER-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de pacienți (%)

 

 

Diferența față de Placebo la Rata de

 

 

 

răspuns (IÎ 95%)

 

 

 

 

 

 

 

Criterii de

 

 

 

 

 

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

 

evaluare

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(inducție) /

(inducție) /

(inducție) /

(inducție) /

(inducție) /

(inducție) /

 

Placebo

Placebo

80 mg Q4W

80 mg Q4W

 

(întreținere)

(întreținere)

(întreținere)

(întreținere)

80 mg Q4W

80 mg Q4W

 

(N = 191)

(N = 211)

(N = 195)

(N = 221)

(întreținere)

(întreținere)

 

 

 

Păstrat sPGA

 

 

 

 

 

 

de „0” (curat)

12 (6,3)

16 (7,6)

134 (68,7)a

173 (78,3)a

62,4 (55,1, 69,8)

70,7 (64,2, 77,2)

sau „1”

 

 

 

 

 

 

(minim)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA 0

 

 

 

 

 

 

menținut sau

3 (1,6)

6 (2,8)

96 (49,2)a

130 (58,8)a

47,7 (40,4, 54,9)

56,0 (49,1, 62,8)

obținut

 

 

 

 

 

 

(curat)

 

 

 

 

 

 

PASI 75

 

 

145 (74,4)a

184 (83,3)a

66,5 (59,3, 73,7)

74,3 (68,0, 80,5)

menținut sau

15 (7,9)

19 (9,0)

obținut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 90

 

 

130 (66,7)a

169 (76,5)a

62,0 (54,7, 69,2)

71,7 (65,4, 78,0)

menținut sau

9 (4,7)

10 (4,7)

obținut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 100

 

 

97 (49,7)a

127 (57,5)a

48,2 (40,9, 55,4)

54,6 (47,7, 61,5)

menținut sau

3 (1,6)

6 (2,8)

obținut

 

 

 

 

 

 

Abrevieri: N = numărul de pacienți din populația de analiză

Notă: pacienții cu date lipsă au fost considerați ca non-respondenți a p < 0,001 comparativ cu placebo

Taltz a fost eficace în menținerea răspunsului la pacienții naivi la tratamentul sistemic, la cel biologic, la pacienții expuși la tratament biologic/anti-TNF și cu eșec la tratamentul biologic/anti-TNF.

Pentru respondenții sPGA (0,1) în Săptămâna 12 re-randomizați la retragerea tratamentului (de exemplu, placebo), timpul median de recădere (sPGA ≥ 3) a fost de 164 de zile în studiile integrate UNCOVER-1 și UNCOVER-2. Dintre acești pacienți, 71,5% au redobândit un răspuns sPGA (0,1) în termen de cel puțin 12 săptămâni de la reluarea tratamentului cu Taltz 80mg Q4W.

Îmbunătățiri semnificativ mai mari în Săptămâna 12 de la momentul de referință, comparativ cu placebo și etanercept au fost demonstrate la psoriazisul unghiilor (după măsurătorile conform Indexului de Severitate a Psoriazisului Unghiilor [NAPSI]), la psoriazisul scalpului (după măsurătorile conform Indexului de Severitate a Psoriazisului Scalpului [PSSI]) și la psoriazisul palmoplantar (după măsurătorile conform Indexului de Severitate a Psoriazisului Palmoplantar [PPASI]). Aceste îmbunătățiri în aspectul psoriazisului unghiilor, scalpului și palmo-psoriazisului s-au menținut în Săptămâna 60 la pacienții tratați cu Taltz care erau respondenți sPGA (0,1) în Săptămâna 12.

Rezultatele privind Calitatea vieții/Raportate de Pacienți

La Săptămâna 12, în toate studiile, Taltz a fost asociat cu o imbunătățire semnificativă statistic a Calității Vieții legate de Sănătate conform descreșterii medii a valorilor Indexului Dermatologic de

Calitate a Vieții (DLQI) față de nivelul bazal. (Taltz 80mg Q2W de la -10,2 la -11,1, Taltz 80mg Q4W de la -9,4 la -10,7, etanercept de la -7,7 la -8,0 și placebo de la -1,0 la -2,0). O proporție semnificativ mai mare dintre pacienții tratați cu Taltz au obținut un DLQI de 0 sau 1. În toate studiile, Taltz a fost asociat cu o îmbunătățire semnificativă statistic a severității pruritului evaluată pe Scala de Evaluare

Numerică a Pruritului (SEN dezvoltată de Eli Lilly). O proporție semnificativ mai mare de pacienți tratați cu Taltz au obținut o reducere a SEN a pruritului ≥ 4 puncte la săptămâna 12 (84,6% pentru Taltz Q2W, 79,2% pentru Taltz Q4W și 16,5% pentru placebo) iar beneficiul a fost menținut în timp până la săptămâna 60 pentru pacienții tratați cu Taltz care au fost respondenri sPGA (0 sau 1) la Săptămâna 12. Nu au existat dovezi ale agravării depresiei până la Săptămâna 60 de tratament cu Taltz conform evaluării prin Inventarul Rapid Auto-Raportat pentru Simptomatologie Depresivă.

Imunizări

Într-un studiu pe subiecți sănătoși, nu au fost identificate probleme de siguranță legate de două vaccinuri inactivate (anti-tetanic și anti-pneumococic), care au fost administrate după două doze de ixekizumab (160 mg urmate de o a doua doză de 80 mg cu două săptămâni mai târziu). Totuși, datele în ceea ce privește imunizarea au fost insuficiente pentru a demonstra răspunsul imun adecvat la aceste vaccinuri după administrarea de Taltz.

Copii şi adolescenţi

Agenția Europeană a Medicamentului a suspendat temporar obligația de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu Taltz la una sau mai multe subgrupe de copii și adolescenți în tratamentul psoriazisului în plăci (vezi pct. 4.2 pentru informații privind utilizarea la copii și adolescenți).

5.2Proprietăți farmacocinetice

Absorbția

După o singură doză subcutanată de ixekizumab la pacienții cu psoriazis, media concentrațiilor maxime a fost atinsă în termen de 4 până la 7 zile, la o doză care varia de la 5 la 160 mg. Valoarea medie (SD) a concentrației plasmatice maxime (Cmax) a ixekizumab, după doza inițială de 160 mg, a fost 19,9 (8,15) µg/ml.

După doza inițială de 160 mg, starea de echilibru a fost obținută până în Săptămâna 8, cu schema de

tratament de 80 mg Q2W. Estimările medii ale Cmax,ss, și ale Ctrough,ss sunt 21,5 (9,16) µg/ml, și

5,23 (3,19) µg/ml.

După trecerea de la schema de tratament de 80 mg Q2W la schema de tratament de 80 mg Q4W în

Săptămâna 12, starea de echilibru s-ar realiza după aproximativ 10 săptămâni. Estimările medii ale

Cmax,ss, și ale Ctrough,ss sunt 14,6 (6,04) µg/ml, și 1,87 (1,30) µg/ml.

Biodisponibilitatea medie a ixekizumab după administrarea subcutanată a fost de 54% până la 90% între diferitele determinări.

Distribuția

Din analizele farmacocinetice populaționale, volumul total mediu de distribuție la starea de echilibru a fost de 7,11 l.

Metabolizare

Ixekizumab este un anticorp monoclonal și este de așteptat să se descompună în peptide mici și aminoacizi pe căi catabolice în același mod ca imunoglobulinele endogene.

Eliminarea

În analiza farmacocinetică populațională, clearance-ul seric a fost de 0,0161 l / h. Clearance-ul este independent de doză. Timpul mediu de înjumătățire plasmatică prin eliminare, estimat din analiza farmacocinetică a populației, este de 13 zile la pacienții cu psoriazis în plăci.

Linearitate/Non-lineritate

Expunerea (ASC) a crescut proporțional la o doză de 5 până la 160 mg, administrată sub forma unei injecții subcutanate.

Vârstnici

Din cei 4.204 pacienți cu psoriazis în plăci expuși la Taltz în studii clinice, un total de 301 au fost în vârstă de 65 de ani sau mai mult și 36 de pacienți au fost în vârstă de 75 de ani sau mai mult. Pe baza analizei farmacocinetice a populației cu un număr limitat de pacienți vârstnici (n = 94 pentru vârsta ≥ 65 ani și n = 12 pentru vârsta ≥ 75 de ani), clearance-ul la pacienții vârstnici și la pacienții cu vârste mai mici de 65 ani a fost similar.

Insuficiență renală sau hepatică

Nu au fost efectuate studii specifice de farmacologie clinică pentru evaluarea efectelor insuficienței renale și insuficienței hepatice asupra farmacocineticii ixekizumab. Eliminarea renală a ixekizumab intact, un Atc. monoclonal IgG, este de așteptat să fie scăzută și de importanță minoră; similar, Atc. monoclonal IgG sunt eliminați în principal prin catabolism intracelular și insuficiența hepatică nu este de așteptat să influențeze clearance-ul ixekizumab.

5.3Date preclinice de siguranță

Datele preclinice de la maimuțele cynomolgus nu au arătat un risc special pentru om pe baza studiilor de toxicitate cu doze repetate, a evaluărilor de siguranță farmacologică, și a studiilor de toxicitate reproductivă și de dezvoltare.

Administrarea Ixekizumab la maimuțele cynomolgus timp de de 39 de săptămâni, la doze subcutanate de până la 50 mg / kg săptămânal nu au produs nicio toxicitate a organelor sau efecte nedorite asupra funcției imune (de exemplu răspunsul anticorpilor dependenți de celulele T și activitatea celulelor NK). O doză săptămânală subcutanată de 50 mg/kg la maimuțe este aproximativ de 19 ori doza de pornire de 160 mg de Taltz și la maimuțe rezultatele expunerii (ASC), care este de cel puțin 61 ori mai mare decât expunerea medie la starea de echilibru anticipată la oamenii cărora li se administrează regimul de doze recomandat.

Nu au fost efectuate studii preclinice pentru a evalua potențialul carcinogen sau mutagen al ixekizumab.

Nu s-a observat niciun efect asupra organelor de reproducere, ciclurilor menstruale sau spermei la maimuțele cynomolgus mature sexual care au primit timp de 13 săptămâni ixekizumab la o doză săptămânală subcutanată de 50 mg / kg.

În studiile de toxicitate a dezvoltării, s-a dovedit că ixekizumab traversează placenta și a fost prezent în sângele puilor în vârstă de până la 6 luni. O incidență mai mare a mortalității postnatale a avut loc la puii de maimuțe cărora li s-a administrat ixekizumab comparativ cu controalele concomitente. Acest lucru s-a legat în principal de nașterea înainte de termen sau de neglijarea maternă a puilor, rezultatele fiind comune în studiile pe primate non-umane, și s-a considerat irelevant clinic.

6.PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienților

Citrat de sodiu

Acid citric anhidru

Clorură de sodiu

Polisorbat 80

Apă pentru injecții

6.2Incompatibilități

Nu este cazul.

6.3Perioada de valabilitate

2 ani.

6.4Precauții speciale pentru păstrare

A se păstra în frigider (2 ºC – 8 ºC).

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Taltz poate fi păstrat la temperatura camerei până la 5 zile, cu condiția ca temperatura să nu depășească 30 ºC.

6.5Natura și conținutul ambalajului

1 ml soluție în seringă de sticlă de tip I incoloră. Cutii cu 1, 2, sau 3 seringi preumplute. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor și alte instrucțiuni de manipulare

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiunile de utilizare a seringii, incluse în prospect, trebuie respectate cu grijă.

Seringa preumplută este de unică folosință.

Taltz nu trebuie utilizat în cazul în care apar particule sau dacă soluția este tulbure și / sau un aspect vizibil maro.

Taltz care a fost congelat nu trebuie utilizat.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Olanda.

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

EU/1/15/1085/004

EU/1/15/1085/005

EU/1/15/1085/006

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

Data primei autorizări: 25 Aprilie 2016

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Europene pentru

Medicamente http://www.ema.europa.eu.

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacții adverse suspectate. Vezi pct. 4.8 pentru modalitatea de raportare a reacțiilor adverse.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Taltz 80 mg soluție injectabilă în stilou injector preumplut.

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare stilou injector preumplut conține ixekizumab 80 mg în 1 ml de soluție.

Ixekizumab este un anticorp monoclonal recombinant umanizat produs în celulele OHC.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție injectabilă în stilou injector preumplut.

Soluția este limpede și incoloră până la o culoare ușor gălbuie.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicații terapeutice

Taltz este indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci moderat până la sever la adulți care sunt eligibili pentru terapie sistemică.

4.2 Doze și mod de administrare

Taltz este destinat utilizării la recomandarea și sub supravegherea unui medic cu experiență în diagnosticarea și tratarea psoriazisului.

Doze

Doza recomandată este de 160 mg prin injectare subcutanată (două injecții de 80 mg) în Săptămâna 0, urmată de 80 mg (o injecție) în Săptămânile 2, 4, 6, 8, 10 și 12, apoi doza de întreținere de 80 mg (o injecție) la intervale de 4 săptămâni.

Trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului la pacienții care nu au prezentat răspuns după 16-20 de săptămâni de tratament. Unii pacienți cu răspuns parțial inițial pot prezenta ulterior ameliorarea acestuia cu continuarea tratamentului peste 20 de săptămâni.

Vârstnici (≥ 65 ani)

Nu este necesară ajustarea dozei (vezi punctul 5.2).

Există informații limitate la pacienții cu vârsta ≥ 75 de ani.

Insuficiență renală sau hepatică

Taltz nu a fost studiat la aceste grupe de pacienți. Nu se pot face recomandări cu privire la doze.

Pacienți pediatrici

Nu au fost încă stabilite siguranța și eficacitatea Taltz la copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani. În prezent nu există date disponibile.

Nu există nicio indicație relevantă pentru Taltz la copii cu vârsta sub 6 ani în tratamentul psoriazisului

în plăci moderat până la sever.

Mod de administrare

Administrare subcutanată.

Taltz este destinat injectării subcutanate. Locurile de injectare pot fi alternate. Dacă este posibil, zonele de piele afectate de psoriazis trebuie evitate ca locuri de injectare. Soluția/seringa nu trebuie agitată.

După o instruire corespunzătoare în ceea ce privește tehnica de injectare subcutanată, pacienții își pot auto-administra Taltz dacă un profesionist din domeniul sănătății consideră că este cazul. Cu toate acestea, medicul ar trebui să asigure monitorizarea adecvată a acestor pacienți. Instrucțiuni detaliate pentru administrare sunt oferite în prospect.

4.3 Contraindicații

Hipersensibilitate gravă la substanța activă sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1.

Infecții active semnificative clinic (de exemplu, tuberculoză activă, vezi pct. 4.4).

4.4 Atenționări și precauții speciale pentru utilizare

Infecții

Tratamentul cu Taltz este asociat cu o rată mare a infecțiilor, cum sunt infecția tractului respirator superior, candidoza orală, conjunctivită, și infecțiile de tip tinea (vezi pct. 4.8).

Taltz trebuie utilizat cu precauție la pacienții cu infecție cronică semnificativă clinic. În cazul în care se dezvoltă o astfel de infecție, monitorizați cu atenție și întrerupeți Taltz dacă pacientul nu răspunde la terapia standard sau infecția se agravează. Tratamentul cu Taltz nu trebuie reluat până când nu se remite infecția.

Taltz nu trebuie administrat la pacienții cu tuberculoză (TB) activă. Luați în considerare terapia anti- TB înainte de inițierea tratamentului cu Taltz la pacienții cu TB latentă.

Hipersensibilitate

Au fost raportate reacții de hipersensibilitate grave, inclusiv unele cazuri de angioedem, urticarie și rar, reacții de hipersesnsibilitate întârziată gravă (la 10-14 de zile de la injectare) incluzând urticarie generalizată, dispnee și titruri înalte de anticorpi. Dacă apare o reacție de hipersensibilitate gravă, administrarea Taltz trebuie întreruptă imediat și trebuie inițiat tratamentul adecvat.

Boala inflamatorie intestinală

Au fost raportate apariția unor cazuri noi sau agravări ale unor cazuri existente de boală Crohn și de colită ulceroasă. Este necesară prudență atunci când se prescrie Taltz la pacienții cu boala inflamatorie intestinală, inclusiv boala Crohn și colita ulceroasă, iar pacienții trebuie monitorizați cu atenție.

Imunizări

Taltz nu trebuie să fie utilizat cu vaccinuri vii. Nu sunt disponibile date privind răspunsul la vaccinuri vii; există date insuficiente cu privire la răspunsul la vaccinurile inactive (vezi pct. 5.1).

Excipienți

Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol de sodiu (23 mg) la o doză de 80 mg (practic „nu conține sodiu“).

4.5 Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

Siguranța Taltz în administrare concomitentă cu alți agenți imunomodulatori sau fototerapie nu a fost evaluată.

Nu au fost efectuate studii in vivo de interacțiune medicamentoasă. Nu a fost raportat niciun rol al

IL-17 în reglarea enzimelor CYP450. Cu toate acestea, formarea unor enzime CYP450 este suprimată de nivelurile crescute de citokine întâlnite în inflamația cronică. Astfel, tratamentele anti-inflamatorii, cum este acela cu un inhibitor de IL-17A precum ixekizumab, pot duce la normalizarea nivelurilor

CYP450 însoțită de o normalizare a metabolizării medicației concomitente dependente de CYP450. Prin urmare, nu poate fi exclus un efect clinic relevant asupra substanțelor metabolizate prin CYP450 care au un indice terapeutic mic, putând fi necesară ajustarea individuală a dozei acestor substanțe (de exemplu warfarina). La inițierea tratamentului cu ixekizumab la pacienții tratați cu aceste tipuri de medicamente, trebuie avută în vedere monitorizarea terapiei.

4.6 Fertilitatea, sarcina și alăptarea

Femeile cu potențial fertil

Femeile cu potențial fertil trebuie să utilizeze o metodă eficientă de contracepție în timpul tratamentului și timp de cel puțin 10 săptămâni după tratament.

Sarcina

Există date limitate privind folosirea ixekizumab la femeile gravide. Studiile efectuate pe animale nu indică efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltării embrionare / fetale, nașterii sau dezvoltării post-natale (vezi punctul 5.3). Ca măsură de precauție, este de preferat să se evite utilizarea Taltz în timpul sarcinii.

Alăptarea

Nu se știe dacă ixekizumab este excretat în laptele uman sau absorbit în circulația sistemică după ingerare. Cu toate acestea, ixekizumab este excretat la niveluri scăzute în laptele maimuțelor cynomolgus. Trebuie să se ia o decizie privind fie întreruperea alăptării, fie întreruperea Taltz având în vedere beneficiul alăptării pentru copil și beneficiul tratamentului pentru femeie.

Fertilitatea

Efectul ixekizumab asupra fertilității la om nu a fost evaluat. Studiile pe animale nu indică efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra fertilității (vezi punctul 5.3).

4.7 Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Taltz nu are nicio influență sau o influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

4.8 Efecte nedorite

Rezumatul profilului de siguranță

Cel mai frecvent raportate reacții adverse la medicament (RAM) au fost reacțiile la locul de injectare și infecțiile tractului respirator superior (cel mai frecvent rinofaringită).

Listă reacții adverse sub formă de tabel

RAM din studiile clinice (Tabelul 1) sunt enumerate conform clasificării MedDRA pe aparate, sisteme și organe. În cadrul fiecărei clase de aparate, sisteme și organe, RAM sunt clasificate după frecvență, reacțiile cele mai frecvente fiind primele. În fiecare grupă de frecvență, reacțiile adverse la medicamente sunt prezentate în ordinea descrescătoare a severității. În plus, categoria de frecvență corespunzătoare pentru fiecare RAM se bazează pe următoarea convenție: foarte frecvente (≥ 1/10); frecvente (≥ 1/100 și <1/10); mai puțin frecvente (≥ 1/1000 și <1/100); rare (≥ 1/10000 și <1/1000); foarte rare (<1 / 10000).

Un număr de 4.204 pacienți au fost tratați cu Taltz în studiile de dezvoltare clinică pentru indicația psoriazis în plăci. Dintre aceștia, 2.190 de pacienți cu psoriazis au fost expuși la Taltz timp de cel puțin un an, reprezentând o expunere de 3.531 pacienți-ani.

Trei studii de fază III, controlate cu placebope psoriazis în plăci au fost integrate pentru a evalua siguranța Taltz comparativ cu placebo, până la 12 săptămâni după inițierea tratamentului. Un număr de 3.119 pacienți au fost evaluați (1.161 pacienți pe 80 mg la interval de 4 săptămâni (Q4W),

1.167 pacienți pe 80 mg la interval de 2 săptămâni (Q2W) și 791 pacienți pe placebo).

Tabelul 1. Lista reacțiilor adverse din studiile clinicea

Aparate, sisteme și organe

 

 

 

Taltz

Placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4W

 

Q2W

 

 

 

 

(N = 1161)

 

(N = 1167)

(N = 791)

 

 

 

n (%)

 

n (%)

n (%)

Infecții și infestări

 

 

 

 

 

 

 

Foarte frecvente

Infecții ale

 

(13,4)

 

163 (14,0)

101 (12,8)

 

tractului respirator

 

 

 

 

 

 

 

superiorb

 

 

 

 

 

 

Frecvente

Infecția de tip

 

(0,9)

 

17 (1,5)

1 (0,1)

 

tinea

 

 

 

 

 

 

Mai puțin frecvente

Gripă

 

(0,9)

 

8 (0,7)

 

Rinită

 

(0,9)

 

9 (0,8)

 

Candidoza oralăc

 

2 (0,2)

 

9 (0,8)

 

Conjunctivită

 

1 (0,1)

 

8 (0,7)

3 (0,4)

 

Celulităd

 

(0,9)

 

9 (0,8)

2 (0,3)

Tulburări hematologice și ale sistemului limfatic

 

 

 

 

Mai puțin frecvente

Neutropenief

 

3 (0,3)

 

6 (0,5)

1 (0,1)

 

Trombocitopenief

 

2 (0,2)

 

2 (0,2)

Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale

 

 

 

 

Frecvente

Durere

 

(1,7)

 

16 (1,4)

4 (0,5)

 

orofaringiană

 

 

 

 

 

 

Tulburări gastrointestinale

 

 

 

 

 

Frecvente

Greață

 

(1,3)

 

23 (2,0)

5 (0,6)

Tulburări ale pielii și țesutului subcutanat

 

 

 

 

 

Mai puțin frecvente

Urticatie

 

6 (0,5)

 

10 (0,9)

Tulburări generale și la nivelul locului de administrare

Foarte frecvente Reacții la locul 150 (12,9) 196 (16,8) 26 (3,3) injecției e

aStudiile clinice controlate cu placebo (faza III) la pacienții cu psoriazis în plăci moderat până la sever expuși la ixekizumab 80 mg Q2W, 80 mg Q4W ixekizumab sau placebo timp de până la 12 săptămâni de durată a tratamentului

bInfecțiile tractului respirator superior includ rinofaringita și alte infecții ale tractului respirator superior

cCandidoză orală definită ca evenimente ce pot fi descrise inclusiv prin termenii candidoză bucală și infecții fungice orale

dCelulita include celulita stafilococică, celulita urechii externe și erizipelul

eReacțiile la locul injectării au fost mai frecvente la pacienții cu o greutate corporală <60 kg comparativ cu grupul cu o greutate corporală ≥ 60 kg (25% comparativ cu 14 %, pentru grupurile combinate Q2W și Q4W)

fConform reacțiilor adverse raportate

Descrierea reacțiilor adverse selectate

Reacții la locul injectării

Cele mai frecvente reacții la locul injectării observate au fost eritem și durere. Aceste reacții au fost predominant ușoare până la moderate ca severitate și nu au determinat întreruperea tratamentului cu Taltz.

Infecții

În perioada controlată cu placebo a studiilor clinice de fază III efectuate pe psoriazis în plăci, au fost raportate infecții la 27,2% din pacienții tratați cu Taltz timp de până la 12 săptămâni, comparativ cu 22,9% din pacienții tratați cu placebo.

Majoritatea infecțiilor nu au fost grave și au fost ușoare până la moderate ca severitate, majoritatea dintre ele nu au necesitat întreruperea tratamentului. Infecții grave au apărut la 13 (0,6%) dintre pacienții tratați cu Taltz și la 3 (0,4%) dintre pacienții tratați cu placebo (vezi punctul 4.4). Pe întreaga perioadă de tratament, au fost raportate infecții la 52,8% din pacienții tratați cu Taltz (46,9 la 100 pacienți-ani). Infecții grave au fost raportate la 1,6% dintre pacienții tratași cu Taltz (1,5 la 100 pacienți-ani).

Evaluarea de laborator a neutropeniei și trombocitopeniei

9 dintre pacienții tratați cu Taltz au dezvoltat neutropenie. În majoritatea cazurilor, numărul neutrofilelor a fost ≥1,000 celule/mm3. Astfel de niveluri ale neutropeniei ar putea persista, fluctua sau ar putea fi tranzitorii. 0,1% dintre pacienții cărora li sa administrat Taltz au prezentatt un numar al neutrofilelor <1000 celule/mm3. În general, neutropenia nu a necesitat întreruperea tratamentului cu Taltz. 3% dintre pacienții expuși la Taltz au avut o tranziție a numărului trombocitelor de la un nivel bazal normal la un nivel <150,000 trombocite/mm3 și ≥75,000 trombocite/mm3. Trombocitopenia poate persista, fluctua sau poate fi tranzitorie.

Imunogenicitate

Aproximativ 9-17% dintre pacienții tratați cu Taltz conform schemei de administrare recomandate au dezvoltat anticorpii anti-medicament, dintre care majoritatea au înregistrat titruri scăzute, neasociate cu un răspuns clinic redus până la 60 de săptămâni de tratament. Cu toate acestea, aproximativ 1% dintre pacienții tratați cu Taltz au prezentat anticorpi confirmați ca neutralizanți, asociați cu concentrații mici de medicament și răspuns clinic redus. Nu a fost clar stabilită o asociere între imunogenitate și efectele adverse apărute ca urmare a tratamentului.

Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Este importantă raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată prin intermediul sistemului național de raportare, astfel cum este menționat în Anexa V.

4.9 Supradozaj

Dozele de până la 180 de mg au fost administrate subcutanat în studiile clinice fără apariția toxicității care să impună limitarea dozelor. Supradoze de până la 240 mg, subcutanat, ca administrare unică, în studii clinice, au fost raportate fără evenimente adverse grave. În caz de supradozaj, se recomandă ca pacientul să fie monitorizat pentru orice semne sau simptome de reacții adverse și trebuie instituit imediat tratament simptomatic adecvat.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Imunosupresoare, inhibitori de interleukină, codul ATC: L04AC13

Mecanism de acțiune

Ixekizumab este un anticorp monoclonal IgG4 care se leagă cu afinitate mare (< 3 pM) și specificitate de interleukina 17A (atât IL-17A cât și IL-17A/F). Concentrațiile crescute de IL-17A au fost implicate în patogenia psoriazisului prin promovarea proliferării și activării keratinocitelor. Neutralizarea IL-17A de către ixekizumab inhibă aceste acțiuni. Ixekizumab nu se leagă la liganzii IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E sau IL-17F.

Testele de legare in vitro au confirmat că ixekizumab nu se leagă de receptorii umani Fcγ I, IIa, și IIIa sau de receptorul pentru Complement C1q.

Efectele farmacodinamice

Ixekizumab modulează reacțiile biologice induse sau reglate de IL-17A. Pe baza datelor biopsiei pielii psoriazice de la un studiu de fază I, a existat o tendință dependentă de doză de diminuare a grosimii epidermice, a numărului de keratinocite proliferative, celulele T, și celulele dendritice, precum și reduceri ale markerilor inflamatorii locali de la vizita inițială până la ziua 43. Ca o consecință directă, tratamentul cu ixekizumab reduce eritemul, indurația și descuamarea prezente la nivelul leziunilor de psoriazis în plăci.

Eficacitate clinică și siguranță

Eficacitatea și siguranța Taltz au fost evaluate în trei studii de fază III randomizate, dublu-orb, controlate cu placebo, la pacienții adulți cu psoriazis în plăci moderat până la sever, care au fost eligibili pentru fototerapie sau terapia sistemică (UNCOVER-1, UNCOVER-2, și UNCOVER-3). Eficacitatea și siguranța Taltz au fost evaluate comparativ cu etanercept (UNCOVER-2 și UNCOVER-3). Pacienții randomizați la Taltz care au fost respondenți sPGA (0,1) în Săptămâna 12 au fost re-randomizați pentru a primi placebo sau Taltz pentru încă 48 de săptămâni (UNCOVER-1 și UNCOVER-2); pacienții randomizați la placebo, etanercept sau Taltz care au fost non-respondenți sPGA (0,1) au primit Taltz timp de până la 48 săptămâni.

Din cei 3.866 de pacienți cuprinși în aceste studii controlate cu placebo, 64% au primit tratament sistemic anterior (biologic, convențional sistemic sau psoralen și ultraviolete A (PUVA)), 43,5% au primit fototerapie anterior, 49,3% au primit tratament sistemic conventional anterior, și 26.4% au primit tratament biologic anterior pentru tratamentul psoriazisului. Dintre toți pacienții, 14,9% au

primit cel puțin un agent anti-TNF alfa, și 8,7% au primit un anti-IL-12 / IL-23. 23,4% dintre pacienți au avut un istoric de artrită psoriazică la vizita inițială.

În toate cele trei studii, criteriile de evaluare primare au fost procentul de pacienți care au atins un răspuns PASI 75 și un răspuns sPGA de 0 („curat“) sau 1 („minim“) în Săptămâna 12, comparativ cu placebo. Pacienții din toate grupurile de tratament au avut un scor PASI de referință median variind între 17,4 și 18,3; între 48,3% și 51,2% dintre pacienți au avut un scor sPGA de referință sever sau foarte sever, iar valoarea medie a Scalei de evaluare numerică a pruritului (SEN pentru prurit) variind

între 6,3 și 7,1.

Răspunsul clinic la 12 săptămâni

UNCOVER-1 a inclus 1.296 de pacienți. Pacienții au fost randomizați (1:1:1) pentru a primi fie placebo, fie Taltz (80 mg la fiecare două sau patru săptămâni [Q2W sau Q4w] în urma unei doze inițiale de 160 mg) timp de 12 săptămâni.

Tabelul 2. Rezultatele de eficacitate în săptămâna 12 în UNCOVER-1

 

 

 

Număr de pacienți (%)

Diferența față de Placebo la Rata de

Obiective

 

 

 

 

răspuns (IÎ 95%)

 

Placebo

Taltz

Taltz

Taltz

Taltz

 

 

 

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

 

(N = 431)

 

 

(N = 432)

(N = 433)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA de „0”

 

 

330 (76,4)a

354 (81,8)a

 

 

(curat) sau „1”

 

14 (3,2)

73,1 (68,8, 77,5)

78,5 (74,5, 82,5)

(minim)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA de „0”

 

149 (34,5)a

160 (37,0)a

34,5 (30,0, 39,0)

37,0 (32,4, 41,5)

(curat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 75

 

17 (3,9)

357 (82,6)a

386 (89.1)a

78,7 (74,7, 82,7)

85,2 (81,7, 88,7)

 

 

 

 

 

 

 

PASI 90

 

2 (0,5)

279 (64,6)a

307 (70,9)a

64,1 (59,6, 68,7)

70,4 (66,1, 74,8)

 

 

 

 

 

 

 

PASI 100

 

145 (33,6)a

153 (35,3)a

33,6 (29,1, 38,0)

35,3 (30,8, 39,8)

 

 

 

 

 

 

 

Reducere SEN

b

58 (15,5)

305 (80,5)a

336 (85,9)a

65,0 (59,5, 70,4)

70,4 (65,4, 75,5)

pentru prurit ≥ 4

 

 

 

 

 

Abrevieri: N = numărul de pacienți din populația în intenție de tratament

Notă: pacienții cu date lipsă au fost considerați ca non-respondenți

ap < 0,001 comparativ cu placebo

bPacienții cu SEN pentru prurit >= 4 la vizita inițială: placebo N = 374, Taltz 80 mg Q4W N = 379, Taltz 80 mg Q2W N = 391

UNCOVER-2 a inclus 1.224 de pacienți. Pacienții au fost randomizați (1:2:2:2) pentru a primi fie placebo, fie Taltz (80 mg la fiecare două sau patru săptămâni [Q2W sau Q4w] în urma unei doze inițiale de 160 mg) fie etanercept 50 mg de două ori pe săptămână timp de 12 săptămâni.

Tabelul 3. Rezultatele de eficacitate în săptămâna 12 în UNCOVER-2

 

 

 

Număr de pacienți (%)

 

 

Diferența față de Placebo la

 

 

 

 

 

Rata de răspuns (IÎ 95%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiective

 

 

 

 

 

 

Etanercept

 

 

Placebo

Taltz

 

Taltz

 

50 mg de două

Taltz

Taltz

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

ori pe

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 168)

 

 

(N = 347)

(N = 351)

săptămână

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N = 358)

 

 

sPGA de „0”

 

 

253 (72,9)a

292 (83,2)a

 

 

70,5 (65,3,

80,8 (76,3,

(curat) sau

(2,4)

129 (36,0)

„1” (minim)

 

 

 

 

 

 

 

 

75,7)

85,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA de „0”

(0,6)

112 (32,3)a,b

147 (41,9)a,b

21 (5,9)c

 

31,7 (26,6,

41,3 (36,0,

(curat)

 

 

 

 

 

 

 

 

36,7)

46,6)

PASI 75

(2,4)

269 (77,5)a,b

315 (89,7)a,b

149 (41,6)a

75,1 (70,2,

87,4 (83,4,

80,1)

91,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 90

(0,6)

207 (59,7)a,b

248 (70,7)a,b

67 (18,7)a

59,1 (53,8,

70,1 (65,2,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,4)

75,0)

PASI 100

(0,6)

107 (30,8)a,b

142 (40,5)a,b

19 (5,3)c

 

30,2 (25,2,

39,9 (34,6,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,2)

45,1)

Reducere

 

 

 

 

 

 

 

 

62,7 (55,1,

71.1 (64,0,

SEN pentru

(14,1)

225 (76,8)

a,b

258 (85,1)

a,b

177 (57,8)

a

prurit ≥ 4d

 

 

 

70,3)

78,2)

Abrevieri: N = numărul de pacienți din populația în intenție de tratament

Notă: pacienții cu date lipsă au fost considerați ca non-respondenți.

ap < 0,001 comparativ cu placebo

bp < 0,001 comparativ cu etanercept

cp < 0,01 comparativ cu placebo

dPacienții cu SEN pentru prurit >= 4 la vizita inițială: placebo N = 135, Taltz 80 mg Q4W N = 293, Taltz 80 mg Q2W N = 303, Etanercept N = 306

UNCOVER-3 a inclus 1.346 de pacienți. Pacienții au fost randomizați (1:2:2:2) pentru a primi fie placebo, fie Taltz (80 mg la fiecare două sau patru săptămâni [Q2W sau Q4w] în urma unei doze inițiale de 160 mg) fie etanercept 50 mg de două ori pe săptămână timp de 12 săptămâni.

Tabelul 4. Rezultatele de eficacitate în săptămâna 12 în UNCOVER-3

 

 

Număr de pacienți (%)

 

 

Diferența față de Placebo la

 

 

 

 

Rata de răspuns (IÎ 95%)

 

 

 

 

 

 

 

Obiective

 

Taltz

Taltz

Etanercept

 

 

 

Placebo

50 mg de

Taltz

Taltz

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

două ori pe

 

(N = 193)

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 386)

(N = 385)

săptămână

 

 

 

 

 

 

 

 

(N = 382)

 

 

sPGA de „0”

 

291 (75,4)a,b

310 (80,5)a,b

 

(41,6)a

68,7 (63,1,

73,8 (68,5,

(curat) sau

13 (6,7)

„1” (minim)

 

 

 

 

 

74,2)

79,1)

 

 

 

 

 

 

 

sPGA de „0”

139 (36,0)a,b

155 (40,3)a,b

(8,6)a

36,0 (31,2,

40,3 (35,4,

(curat)

 

 

 

 

 

40,8)

45,2)

PASI 75

14 (7,3)

325 (84,2)a,b

336 (87,3)a,b

(53,4)a

76,9 (71,8,

80,0 (75,1,

 

 

 

 

 

 

82,1)

85,0)

PASI 90

6 (3,1)

252 (65,3)a,b

262 (68,1)a,b

98 (25,7)a

62,2 (56,8,

64,9 (59,7,

 

 

 

 

 

 

67,5)

70,2)

PASI 100

135 (35,0)a,b

145 (37,7)a,b

(7,3)a

35 (30,2, 39,7)

37,7 (32,8,

 

 

 

 

 

 

 

42,5)

Reducere

 

250 (79,9)a,b

264 (82,5)a,b

 

(64,1)a

59,0 (51,2,

61,6 (54,0,

SEN pentru

33 (20,9)

prurit ≥ 4c

 

 

 

 

 

66,7)

69,2)

Abrevieri: N = numărul de pacienți din populația în intenție de tratament

Notă: pacienții cu date lipsă au fost considerați ca non-respondenți

ap < 0,001 comparativ cu placebo

bp < 0,001 comparativ cu etanercept

cPacienții cu SEN pentru prurit >= 4 la vizita inițială: placebo N = 158, Taltz 80 mg Q4W N = 313, Taltz 80 mg Q2W N = 320, Etanercept N = 312

Taltz a fost asociat cu un debut mai rapid al eficacității, cu reducere de > 50% a PASI mediu până la Săptămâna 2 (Figura 1). Procentul de pacienți care au obținut PASI 75 a fost semnificativ mai mare pentru Taltz comparativ cu placebo și etanercept chiar din Săptămâna 1. Aproximativ 25% din pacienții tratați cu Taltz au obținut un scor PASI <5 până la Săptămâna 2, mai mult de 55% au obținut scorul PASI <5 până la Săptămâna 4, și procentul a crescut la 85% până la Săptămâna 12 (față de 3%, 14% și 50 % pentru etanercept). Îmbunătățiri semnificative ale severității mâncărimii au fost observate în Săptămâna 1 la pacienții tratați cu Taltz.

Figura 1. Scorul PASI, ameliorarea procentuală la fiecare vizită după cea inițială (mBOCF) la populația în intenție de tratament în timpul Perioadei Dozei de Inducție - UNCOVER-2 și

UNCOVER-3

Eficacitatea și siguranța Taltz a fost demonstrată, indiferent de vârstă, sex, rasă, greutate corporală, severitate inițială PASI, locația plăcilor, artrita psoriazică concurentă și tratamentul anterior cu un agent biologic. Taltz a fost eficace la pacienții naivi la tratamentul sistemic, la cel biologic, la pacienții expuși la tratament biologic/anti-TNF și cu eșec la tratamentul biologic/anti-TNF.

Eficacitatea la non-respondenți la Etanercept: Pentru pacienții identificați ca fiind non-responderi la tratament cu Etanercept conform criteriului sPGA (0,1) în Săptămâna 12 în UNCOVER-2 (N = 200)

și care au fost trecuți pe Taltz 80 mg Q4w după o perioadă de eliminare de 4 săptămâni, 73% și respectiv 83,5% dintre pacienți au putut obține sPGA (0,1) și PASI 75, după 12 săptămâni de tratament cu Taltz.

În cele 2 studii clinice care au inclus un comparator activ (UNCOVER-2 și UNCOVER-3), rata evenimentelor adverse grave a fost de 1,9% atât pentru etanercept cât și pentru Taltz, iar rata de întrerupere a tratamentului din cauza evenimentelor adverse a fost de 1,2% pentru etanercept și de 2,0% pentru Taltz. Rata infecțiilor a fost de 21,5% pentru etanercept și 26,0% pentru Taltz, iar majoritatea evenimentelor au fost ușoare până la moderate ca severitate. Rata infecțiilor grave a fost de 0,4% pentru etanercept și de 0,5% pentru Taltz.

Menținerea răspunsului la Săptămâna 60

Pacienții randomizați inițial pentru Taltz și care au fost respondenți în săptămâna 12 (de exemplu, scor sPGA de 0,1), în UNCOVER-1 și UNCOVER-2 au fost re-randomizați pentru încă 48 de săptămâni la una dintre următoarele scheme de tratament: placebo sau Taltz (80 mg la fiecare patru sau douăsprezece săptămâni [Q4W sau Q12W]).

Tabelul 5.

Menținerea răspunsului și eficacității la Săptămâna 60

 

 

(Studiile UNCOVER-1 și UNCOVER-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferența față de Placebo la Rata de

 

 

Număr de pacienți (%)

 

răspuns (IÎ 95%)

 

 

 

 

 

Criterii de

 

 

 

 

 

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

evaluare

 

(inducție) /

(inducție) /

(inducție) /

(inducție) /

(inducție) /

(inducție) /

 

Placebo

Placebo

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

 

(întreținere)

(întreținere)

(întreținere)

(întreținere)

(întreținere)

(întreținere)

 

(N = 191)

(N = 211)

(N = 195)

(N = 221)

 

 

Păstrat sPGA

 

 

 

 

62,4 (55,1, 69,8)

70,7 (64,2, 77,2)

de „0” (curat)

12 (6,3)

16 (7,6)

134 (68,7)a

173 (78,3)a

 

 

sau „1”

 

 

 

 

 

 

(minim)

 

 

 

 

 

 

sPGA 0

 

 

 

 

47,7 (40,4, 54,9)

56,0 (49,1, 62,8)

menținut sau

3 (1,6)

6 (2,8)

96 (49,2)a

130 (58,8)a

 

 

obținut

 

 

 

 

 

 

(curat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 75

 

 

145 (74,4)a

184 (83,3)a

66,5 (59,3, 73,7)

74,3 (68,0, 80,5)

menținut sau

15 (7,9)

19 (9,0)

 

 

obținut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 90

 

 

130 (66,7)a

169 (76,5)a

62,0 (54,7, 69,2)

71,7 (65,4, 78,0)

menținut sau

9 (4,7)

10 (4,7)

 

 

obținut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 100

 

 

97 (49,7)a

127 (57,5)a

48,2 (40,9, 55,4)

54,6 (47,7, 61,5)

menținut sau

3 (1,6)

6 (2,8)

 

 

obținut

 

 

 

 

 

 

Abrevieri: N = numărul de pacienți din populația de analiză

Notă: pacienții cu date lipsă au fost considerați ca non-respondenți a p < 0,001 comparativ cu placebo

Taltz a fost eficace în menținerea răspunsului la pacienții naivi la tratamentul sistemic, la cel biologic, la pacienții expuși la tratament biologic/anti-TNF și cu eșec la tratamentul biologic/anti-TNF.

Pentru respondenții sPGA (0,1) în Săptămâna 12 re-randomizați la retragerea tratamentului (de exemplu, placebo), timpul median de recădere (sPGA ≥ 3) a fost de 164 de zile în studiile integrate UNCOVER-1 și UNCOVER-2. Dintre acești pacienți, 71,5% au redobândit un răspuns sPGA (0,1) în termen de cel puțin 12 săptămâni de la reluarea tratamentului cu Taltz 80mg Q4W.

Îmbunătățiri semnificativ mai mari în Săptămâna 12 de la momentul de referință, comparativ cu placebo și etanercept au fost demonstrate la psoriazisul unghiilor (după măsurătorile conform

Indexului de Severitate a Psoriazisului Unghiilor [NAPSI]), la psoriazisul scalpului (după măsurătorile conform Indexului de Severitate a Psoriazisului Scalpului [PSSI]) și la psoriazisul palmoplantar (după măsurătorile conform Indexului de Severitate a Psoriazisului Palmoplantar [PPASI]). Aceste îmbunătățiri în aspectul psoriazisului unghiilor, scalpului și palmo-psoriazisului s-au menținut în Săptămâna 60 la pacienții tratați cu Taltz care erau respondenți sPGA (0,1) în Săptămâna 12.

Rezultatele privind Calitatea vieții/Raportate de Pacienți

La Săptămâna 12, în toate studiile, Taltz a fost asociat cu o imbunătățire semnificativă statistic a Calității Vieții legate de Sănătate conform descreșterii medii a valorilor Indexului Dermatologic de

Calitate a Vieții (DLQI) față de nivelul bazal. (Taltz 80mg Q2W de la -10,2 la -11,1, Taltz 80mg Q4W de la -9,4 la -10,7, etanercept de la -7,7 la -8,0 și placebo de la -1,0 la -2,0). O proporție semnificativ mai mare dintre pacienții tratați cu Taltz au obținut un DLQI de 0 sau 1. În toate studiile, Taltz a fost asociat cu o îmbunătățire semnificativă statistic a severității pruritului evaluată pe Scala de Evaluare

Numerică a Pruritului (SEN dezvoltată de Eli Lilly). O proporție semnificativ mai mare de pacienți tratați cu Taltz au obținut o reducere a SEN a pruritului ≥ 4 puncte la săptămâna 12 (84,6% pentru Taltz Q2W, 79,2% pentru Taltz Q4W și 16,5% pentru placebo) iar beneficiul a fost menținut în timp până la săptămâna 60 pentru pacienții tratați cu Taltz care au fost respondenri sPGA (0 sau 1) la Săptămâna 12. Nu au existat dovezi ale agravării depresiei până la Săptămâna 60 de tratament cu Taltz conform evaluării prin Inventarul Rapid Auto-Raportat pentru Simptomatologie Depresivă.

Imunizări

Într-un studiu pe subiecți sănătoși, nu au fost identificate probleme de siguranță legate de două vaccinuri inactivate (anti-tetanic și anti-pneumococic), care au fost administrate după două doze de ixekizumab (160 mg urmate de o a doua doză de 80 mg cu două săptămâni mai târziu). Totuși, datele în ceea ce privește imunizarea au fost insuficiente pentru a demonstra răspunsul imun adecvat la aceste vaccinuri după administrarea de Taltz.

Copii şi adolescenţi

Agenția Europeană a Medicamentului a suspendat temporar obligația de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu Taltz la una sau mai multe subgrupe de copii și adolescenți în tratamentul psoriazisului în plăci (vezi pct. 4.2 pentru informații privind utilizarea la copii și adolescenți).

5.2 Proprietăți farmacocinetice

Absorbția

După o singură doză subcutanată de ixekizumab la pacienții cu psoriazis, media concentrațiilor maxime a fost atinsă în termen de 4 până la 7 zile, la o doză care varia de la 5 la 160 mg. Valoarea medie (SD) a concentrației plasmatice maxime (Cmax) a ixekizumab, după doza inițială de 160 mg, a fost 19,9 (8,15) µg/ml.

După doza inițială de 160 mg, starea de echilibru a fost obținută până în Săptămâna 8, cu schema de

tratament de 80 mg Q2W. Estimările medii ale Cmax,ss, și ale Ctrough,ss sunt 21,5 (9,16) µg/ml, și

5,23 (3,19) µg/ml.

După trecerea de la schema de tratament de 80 mg Q2W la schema de tratament de 80 mg Q4W în

Săptămâna 12, starea de echilibru s-ar realiza după aproximativ 10 săptămâni. Estimările medii ale

Cmax,ss, și ale Ctrough,ss sunt 14,6 (6,04) µg/ml, și 1,87 (1,30) µg/ml.

Biodisponibilitatea medie a ixekizumab după administrarea subcutanată a fost de 54% până la 90% între diferitele determinări.

Distribuția

Din analizele farmacocinetice populaționale, volumul total mediu de distribuție la starea de echilibru a fost de 7,11 l.

Metabolizare

Ixekizumab este un anticorp monoclonal și este de așteptat să se descompună în peptide mici și aminoacizi pe căi catabolice în același mod ca imunoglobulinele endogene.

Eliminarea

În analiza farmacocinetică populațională, clearance-ul seric a fost de 0,0161 l / h. Clearance-ul este independent de doză. Timpul mediu de înjumătățire plasmatică prin eliminare, estimat din analiza farmacocinetică a populației, este de 13 zile la pacienții cu psoriazis în plăci.

Linearitate/Non-lineritate

Expunerea (ASC) a crescut proporțional la o doză de 5 până la 160 mg, administrată sub forma unei injecții subcutanate.

Vârstnici

Din cei 4.204 pacienți cu psoriazis în plăci expuși la Taltz în studii clinice, un total de 301 au fost în vârstă de 65 de ani sau mai mult și 36 de pacienți au fost în vârstă de 75 de ani sau mai mult. Pe baza analizei farmacocinetice a populației cu un număr limitat de pacienți vârstnici (n = 94 pentru vârsta ≥ 65 ani și n = 12 pentru vârsta ≥ 75 de ani), clearance-ul la pacienții vârstnici și la pacienții cu vârste mai mici de 65 ani a fost similar.

Insuficiență renală sau hepatică

Nu au fost efectuate studii specifice de farmacologie clinică pentru evaluarea efectelor insuficienței renale și insuficienței hepatice asupra farmacocineticii ixekizumab. Eliminarea renală a ixekizumab intact, un Atc. monoclonal IgG, este de așteptat să fie scăzută și de importanță minoră; similar, Atc. monoclonal IgG sunt eliminați în principal prin catabolism intracelular și insuficiența hepatică nu este de așteptat să influențeze clearance-ul ixekizumab.

5.3 Date preclinice de siguranță

Datele preclinice de la maimuțele cynomolgus nu au arătat un risc special pentru om pe baza studiilor de toxicitate cu doze repetate, a evaluărilor de siguranță farmacologică, și a studiilor de toxicitate reproductivă și de dezvoltare.

Administrarea Ixekizumab la maimuțele cynomolgus timp de de 39 de săptămâni, la doze subcutanate de până la 50 mg / kg săptămânal nu au produs nicio toxicitate a organelor sau efecte nedorite asupra funcției imune (de exemplu răspunsul anticorpilor dependenți de celulele T și activitatea celulelor NK). O doză săptămânală subcutanată de 50 mg/kg la maimuțe este aproximativ de 19 ori doza de pornire de 160 mg de Taltz și la maimuțe rezultatele expunerii (ASC), care este de cel puțin 61 ori mai mare decât expunerea medie la starea de echilibru anticipată la oamenii cărora li se administrează regimul de doze recomandat.

Nu au fost efectuate studii preclinice pentru a evalua potențialul carcinogen sau mutagen al ixekizumab.

Nu s-a observat niciun efect asupra organelor de reproducere, ciclurilor menstruale sau spermei la maimuțele cynomolgus mature sexual care au primit timp de 13 săptămâni ixekizumab la o doză săptămânală subcutanată de 50 mg / kg.

În studiile de toxicitate a dezvoltării, s-a dovedit că ixekizumab traversează placenta și a fost prezent în sângele puilor în vârstă de până la 6 luni. O incidență mai mare a mortalității postnatale a avut loc la puii de maimuțe cărora li s-a administrat ixekizumab comparativ cu controalele concomitente. Acest lucru s-a legat în principal de nașterea înainte de termen sau de neglijarea maternă a puilor, rezultatele fiind comune în studiile pe primate non-umane, și s-a considerat irelevant clinic.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților

Citrat de sodiu

Acid citric anhidru

Clorură de sodiu

Polisorbat 80

Apă pentru injecții

6.2 Incompatibilități

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani.

6.4 Precauții speciale pentru păstrare

A se păstra în frigider (2 ºC – 8 ºC).

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Taltz poate fi păstrat la temperatura camerei până la 5 zile, cu condiția ca temperatura să nu depășească 30 ºC.

6.5 Natura și conținutul ambalajului

1 ml soluție în seringă de sticlă de tip I incoloră. Seringa este încastrată într-un stilou injector de doză unică și de unică folosință. Cutii cu 1, 2 , sau 3 stilouri injectoare preumplute. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor și alte instrucțiuni de manipulare

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiunile de utilizare a stiloului injector, incluse în prospect, trebuie respectate cu grijă.

Stiloul injector preumplut este de unică folosință.

Taltz nu trebuie utilizat în cazul în care apar particule sau dacă soluția este tulbure și / sau un aspect vizibil maro.

Taltz care a fost congelat nu trebuie utilizat.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Olanda.

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

EU/1/15/1085/001

EU/1/15/1085/002

EU/1/15/1085/003

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

Data primei autorizări: 25 Aprilie 2016

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Europene pentru

Medicamente http://www.ema.europa.eu.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate