Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tasermity (sevelamer hydrochloride) – Rezumatul caracteristicilor produsului - V03AE02

Updated on site: 10-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiTasermity
Cod ATCV03AE02
Substanţăsevelamer hydrochloride
ProducătorGenzyme Europe BV

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Tasermity 800 mg comprimate filmate

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conţine clorhidrat de sevelamer 800 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat (comprimat)

Comprimatele de culoare aproape albă şi formă ovală sunt inscripţionate cu „SH800” pe o faţă.

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

Tasermity este indicat pentru controlul hiperfosfatemiei la pacienţi adulţi care efectuează hemodializă sau dializă peritoneală. Clorhidratul de sevelamer trebuie administrat în cadrul unui tratament multiplu, care poate să includă suplimente de calciu, 1,25–dihidroxi vitamina D3 sau un analog al acesteia, pentru a controla evoluţia formei osoase a bolii renale.

4.2Doze şi mod de administrare

Doze

Doza iniţială

Doza iniţială recomandată de clorhidrat de sevelamer este de 2,4 g sau 4,8 g pe zi, în funcţie de necesităţile clinice şi de valoarea plasmatică a fosforului. Clorhidratul de sevelamer trebuie administrat de trei ori pe zi, în timpul meselor.

Valoarea plasmatică a fosfatului la pacienţii

Doza iniţială de comprimate a 800 mg

cărora nu li se administrează chelatori de

clorhidrat de sevelamer

fosfat

 

1,76 – 2,42 mmol/l (5,5-7,5 mg/dl)

1 comprimat, de 3 ori pe zi

> 2,42 mmol/l (> 7,5 mg/dl)

2 comprimate, de 3 ori pe zi

Pentru pacienţii care au urmat anterior tratament cu chelatori de fosfat, clorhidratul de sevelamer trebuie administrat gram la gram, cu monitorizarea valorilor plasmatice ale fosforului, pentru asigurarea unor doze zilnice optime.

Stabilire treptată a dozei şi doza de întreţinere

Valorile plasmatice ale fosfatului trebuie monitorizate atent, iar doza de clorhidrat de sevelamer trebuie stabilită treptat, crescând cu 0,8 g de trei ori pe zi (2,4 g/zi), pentru a scădea valoarea plasmatică a fosfatului la 1,76 mmol/l (5,5 mg/dl) sau mai puţin. Valoarea plasmatică a fosfatului trebuie determinată la intervale de două până la trei săptămâni, până când se ajunge la o valoare plasmatică stabilă a fosfatului şi, ulterior, la intervale regulate.

Doza poate varia între 1 şi 5 comprimate de 800 mg la o masă. Doza medie zilnică utilizată în faza cronică a unui studiu clinic cu durata de un an a fost de 7 grame de clorhidrat de sevelamer.

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea acestui medicament nu au fost stabilite la pacienţi cu vârsta sub 18 ani.

Insuficienţă renală

Siguranţa şi eficacitatea acestui medicament nu au fost stabilite la pacienţii în predializă.

Mod de administrare Administrare orală

Pacienţii trebuie să ia clorhidratul de sevelamer în timpul mesei şi să respecte dieta prescrisă. Comprimatele trebuie înghiţite întregi. Nu trebuie zdrobite, mestecate sau rupte în bucăţi înainte de administrare.

4.3

Contraindicaţii

 

Hipersensibilitate la sevelamer sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

 

Hipofosfatemie

 

Ocluzie intestinală.

4.4

Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Eficacitatea şi siguranţa clorhidratului de sevelamer nu au fost studiate la pacienţii cu:

tulburări de deglutiţie

boli inflamatorii active ale intestinului

tulburări de motilitate gastro-intestinală, inclusiv gastropareză netratată sau severă, diverticuloză, retenţie a conţinutului gastric şi tranzit intestinal anormal sau neregulat

pacienţi care au suferit o intervenţie chirurgicală gastro-intestinală majoră.

Prin urmare, se impun precauţii când clorhidratul de sevelamer este utilizat la pacienţii cu aceste tulburări.

Ocluzie intestinală şi ileus/subileus

În cazuri foarte rare, la pacienţii care urmau tratament cu clorhidrat de sevelamer, s-a observat apariţia ocluziei intestinale şi a ileusului/subileusului. Constipaţia poate fi un simptom precedent. Pacienţii care suferă de constipaţie trebuie să fie atent monitorizaţi în perioada tratamentului cu clorhidrat de sevelamer. Tratamentul cu clorhidrat de sevelamer trebuie reevaluat la pacienţii care dezvoltă constipaţie severă sau alte simptome gastro-intestinale severe.

Vitamine liposolubile

În funcţie de consumul alimentar şi de tipul stadiului terminal al insuficienţei renale, pacienţii care efectuează dializă pot dezvolta valori mici ale vitaminelor liposolubile A, D, E şi K. Nu se poate exclude faptul că clorhidratul de sevelamer poate lega vitaminele liposolubile conţinute în alimentele ingerate. Prin urmare, la pacienţii care nu iau suplimente cu aceste vitamine, trebuie avută în vedere monitorizarea valorilor vitaminelor A, D şi E şi evaluarea statusului vitaminei K prin măsurarea timpului de tromboplastină; se recomandă prescrierea de suplimente cu vitamine, dacă este necesar. La pacienţii care efectuează dializă peritoneală se recomandă monitorizarea suplimentară a valorilor vitaminelor şi acidului folic, deoarece valorile vitaminelor A, D, E şi K nu au fost măsurate în cadrul unui studiu clinic pentru aceşti pacienţi.

Deficit de folat

În prezent, nu există date suficiente pentru a exclude posibilitatea apariţiei unui deficit de folat în timpul tratamentului de lungă durată cu clorhidrat de sevelamer.

Hipocalcemie/hipercalcemie

Pacienţii cu insuficienţă renală pot dezvolta hipocalcemie sau hipercalcemie. Clorhidratul de sevelamer nu conţine calciu. Valorile calcemiei trebuie monitorizate, aşa cum se procedează în cazul urmăririi uzuale a pacienţilor care efectuează dializă. În caz de hipocalcemie, trebuie administrat calciu elementar ca supliment.

Acidoză metabolică

Pacienţii cu insuficienţă renală cronică sunt predispuşi să dezvolte acidoză metabolică. Într-o serie de studii în care s-au observat valori mai mici ale bicarbonatului la pacienţii trataţi cu sevelamer, comparativ cu pacienţii trataţi cu chelatori de fosfat pe bază de calciu, s-a raportat agravarea acidozei la schimbarea tratamentului de la alţi chelatori de fosfat la sevelamer. Prin urmare, se recomandă monitorizarea mai atentă a valorilor plasmatice ale bicarbonatului.

Peritonită

Pacienţii la care se efectuează dializă se supun anumitor riscuri de infecţie, specifice modalităţii de dializă. Peritonita este o complicaţie cunoscută în cazul pacienţilor la care se efectuează dializă peritoneală (DP), iar în cadrul unui studiu clinic cu clorhidrat de sevelamer, au fost raportate mai multe cazuri de peritonită. Prin urmare, pacienţii la care se efectuează DP trebuie să fie atent monitorizaţi pentru a se asigura utilizarea corectă a tehnicilor aseptice adecvate, cu recunoaşterea şi tratarea promptă a oricăror semne şi simptome asociate peritonitei.

Dificultăţi legate de înghiţire şi sufocare

Au existat raportări mai puţin frecvente legate de existenţa unor dificultăţi de înghiţire a comprimatului de clorhidrat de sevelamer. În multe dintre aceste cazuri au fost implicaţi pacienţi cu comorbidităţi, inclusiv tulburări de deglutiţie sau anomalii esofagiene. Se impun precauţii când clorhidratul de sevelamer este utilizat la pacienţi cu tulburări de deglutiţie.

Hipotiroidism

Se recomandă monitorizarea mai atentă a pacienţilor cu hipotiroidism la care se administrează concomitent clorhidrat de sevelamer şi levotiroxină (vezi pct. 4.5).

Tratament cronic de lungă durată

Deoarece nu sunt încă disponibile date privind utilizarea cronică a clorhidratului de sevelamer pe o perioadă mai mare de un an, absorbţia şi acumularea potenţială de sevelamer pe durata tratamentului cronic îndelungat nu pot fi excluse în totalitate (vezi pct. 5.2).

Hiperparatiroidism

Nu este indicată utilizarea clorhidratului de sevelamer în monoterapie pentru controlul hiperparatiroidismului. La pacienţii cu hiperparatiroidism secundar, clorhidratul de sevelamer trebuie administrat în cadrul unui tratament multiplu, care poate include suplimente de calciu, 1,25-dihidroxi vitamina D3 sau un analog al acesteia, pentru a diminua valorile hormonului paratiroidian netransformat (PTHn).

Valori plasmatice ale clorului

Valoarea plasmatică a clorului poate creşte pe durata tratamentului cu clorhidrat de sevelamer, deoarece clorul poate fi schimbat cu fosfor în lumenul intestinal. Deşi în studiile clinice nu s-a observat nicio creştere semnificativă din punct de vedere clinic a valorii serice a clorului, aceasta trebuie monitorizată aşa cum se procedează în urmărirea de rutină a pacienţilor care efectuează dializă. Un gram de clorhidrat de sevelamer conţine aproximativ 180 mg (5,1 mEq) clor.

Tulburări inflamatorii gastro-intestinale

În literatura de specialitate, au fost raportate cazuri de tulburări inflamatorii grave ale diferitelor segmente ale tractului gastro-intestinal (inclusiv complicaţii grave, cum sunt hemoragie, perforaţie, ulceraţie, necroză, colită, …) asociate cu prezenţa cristalelor de sevelamer. Cu toate acestea, nu a fost demonstrată o relaţie de cauzalitate între cristalele de sevelamer şi iniţierea unor astfel de tulburări. Tratamentul cu clorhidrat de sevelamer trebuie reevaluat la pacienţii care dezvoltă simptome gastro-intestinale severe.

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Dializă

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile la pacienţii care efectuează dializă.

Ciprofloxacină

În studiile de interacţiune efectuate la voluntari sănătoşi, clorhidratul de sevelamer a scăzut biodisponibilitatea ciprofloxacinei cu aproximativ 50% când a fost administrată concomitent cu clorhidrat de sevelamer într-un studiu cu doză unică. Prin urmare, clorhidratul de sevelamer nu trebuie administrat concomitent cu ciprofloxacina.

Medicamente antiaritmice şi anticonvulsivante

Pacienţii aflaţi sub tratament cu medicamente antiaritmice pentru controlul aritmiilor sau cu medicamente anticonvulsivante pentru controlul convulsiilor au fost excluşi din studiile clinice. Se impun precauţii când se prescrie clorhidrat de sevelamer la pacienţii care utilizează şi aceste medicamente.

Levotiroxină

În cadrul experienţei după punerea pe piaţă, au fost raportate cazuri foarte rare de valori crescute ale hormonului de stimulare tiroidiană (TSH) la pacienţii cărora li s–au administrat concomitent clorhidrat de sevelamer şi levotiroxină. Prin urmare, se recomandă o monitorizare mai atentă a valorilor TSH la pacienţii trataţi cu ambele medicamente.

Ciclosporină, micofenolat de mofetil şi tacrolimus la pacienţii cu transplant

În cazul administrării concomitente cu clorhidrat de sevelamer, la pacienţii cu transplant s-au raportat concentraţii reduse de ciclosporină, micofenolat de mofetil şi tacrolimus, fără consecinţe clinice (de exemplu rejet de grefă). Nu se poate exclude posibilitatea unei interacţiuni şi trebuie avută în vedere monitorizarea atentă a concentraţiilor sanguine de micofenolat de mofetil, ciclosporină şi tacrolimus pe timpul administrării concomitente şi ulterior încetării acesteia.

Digoxină, warfarină, enalapril sau metoprolol

În studiile de interacţiune efectuate la voluntari sănătoşi, clorhidratul de sevelamer nu a avut niciun efect asupra biodisponibilităţii digoxinei, warfarinei, enalaprilului sau metoprololului.

Inhibitori ai pompei de protoni

În timpul experienţei după punerea pe piaţă, la pacienţii trataţi concomitent cu inhibitori ai pompei de protoni şi clorhidrat de sevelamer, au fost raportate cazuri foarte rare de creştere a valorilor fosfatului.

Biodisponibilitate

Clorhidratul de sevelamer nu este absorbit şi poate afecta biodisponibilitatea altor medicamente. În cazul administrării oricărui medicament a cărui reducere a biodisponibilităţii poate avea un efect clinic semnificativ asupra siguranţei şi eficacităţii acestuia, medicamentul trebuie administrat cu cel puţin o oră înainte de sau la trei ore după administrarea clorhidratului de sevelamer, sau medicul trebuie să ia în considerare monitorizarea concentraţiilor sanguine.

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu a fost stabilită încă siguranţa utilizării clorhidratului de sevelamer la femeile gravide. Studiile la animale nu au evidenţiat că sevelamerul produce toxicitate embrio-fetală. Clorhidratul de sevelamer trebuie administrat femeilor gravide doar dacă este absolut necesar şi după efectuarea unei evaluări atente a raportului risc/beneficiu, atât pentru mamă, cât şi pentru făt (vezi pct. 5.3).

Alăptarea

Nu a fost stabilită încă siguranţa utilizării clorhidratului de sevelamer la femeile care alăptează. Clorhidratul de sevelamer trebuie administrat femeilor care alăptează doar dacă este absolut necesar şi după evaluarea atentă a raportului beneficiu/risc, atât pentru mamă, cât şi pentru sugar (vezi pct. 5.3).

Fertilitatea

Nu există date privind efectul sevelamerului asupra fertilităţii la om. Studiile la animale au arătat că sevelamerul nu afectează fertilitatea la şobolani masculi sau femele, în urma expunerii la doze

echivalente cu de 2 ori doza maximă utilizată în studiul clinic la om, de 13 g/zi, bazată pe o comparaţie a ariei suprafeţei corporale relative.

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Clorhidratul de sevelamer nu are nicio influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranţă

Cele mai frecvente reacţii adverse (≥ 5% din pacienţi) au fost toate din categoria tulburărilor gastro-intestinale.

Lista reacţiilor adverse sub formă de tabel

Au fost efectuate studii cu proiecte pe grupuri paralele, care au inclus 244 de pacienţi care efectuau hemodializă, cu durate ale tratamentului de până la 54 de săptămâni şi 97 de pacienţi care efectuau dializă peritoneală, cu o durată a tratamentului de 12 săptămâni. Reacţiile adverse din aceste studii (299 de pacienţi), din studiile clinice necontrolate (384 de pacienţi) şi cele raportate spontan din experienţa după punerea pe piaţă sunt enumerate în tabelul de mai jos, în funcţie de frecvenţă. După frecvenţa raportării se clasifică în foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Clasificarea

Foarte

Frecvente

Mai puţin

Foarte rare

Cu frecvenţă

MedDRA pe

frecvente

 

frecvente

 

necunoscută

aparate, sisteme şi

 

 

 

 

 

organe

 

 

 

 

 

Tulburări ale

 

 

 

Hipersensibilitate*

 

sistemului

 

 

 

 

 

imunitar

 

 

 

 

 

Tulburări

 

 

Acidoză,

 

 

metabolice şi de

 

 

creşterea

 

 

nutriţie

 

 

concentraţiilor

 

 

 

 

 

plasmatice ale

 

 

 

 

 

clorului

 

 

Tulburări gastro-

Greaţă,

Diaree,

 

 

Durere

instestinale

vărsături

dispepsie,

 

 

abdominală,

 

 

flatulenţă,

 

 

ocluzie

 

 

durere în

 

 

intestinală,

 

 

etajul

 

 

ileus/subileus,

 

 

abdominal

 

 

diverticulită,

 

 

superior,

 

 

perforaţie

 

 

constipaţie

 

 

intestinală

Afecţiuni cutanate

 

 

 

 

Prurit, erupţie

şi ale ţesutului

 

 

 

 

cutanată

subcutanat

 

 

 

 

tranzitorie

*din experienţa dup

ă punerea pe

piaţă

 

 

 

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Este importantă raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, astfel cum este menţionat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Clorhidratul de sevelamer a fost administrat la voluntari sănătoşi în doze de până la 14 grame pe zi, echivalent cu şaptesprezece comprimate a 800 mg, timp de opt zile, fără apariţia de reacţii adverse.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: medicamente pentru tratamentul hiperfosfatemiei, codul ATC: V03AE02

Tasermity conţine sevelamer, un polimer poli (clorhidrat de alilamină), chelator de fosfat neabsorbit, care nu conţine metal şi calciu. Conţine multiple amine separate printr-un carbon de polimerul de bază. Aceste amine devin parţial protonate în intestin şi interacţionează cu moleculele de fosfat prin legături ionice şi punţi de hidrogen. Legând fosfatul în tractul gastro-intestinal, sevelamerul scade fosfatemia.

În studiile clinice, clorhidratul de sevelamer s-a dovedit a fi eficace în reducerea fosfatemiei la pacienţii care efectuează hemodializă sau dializă peritoneală.

Sevelamerul scade incidenţa episoadelor de hipercalcemie, comparativ cu pacienţii care folosesc doar chelatori de fosfat pe bază de calciu, probabil deoarece medicamentul nu conţine calciu. S-a demonstrat faptul că efectele asupra fosfatului şi calciului s-au menţinut pe toată durata unui studiu cu o perioadă de urmărire de un an.

În studii efectuate in vivo şi in vitro la animale, s-a demonstrat că sevelamerul leagă acizii biliari. Legarea acizilor biliari prin răşini schimbătoare de ioni este o metodă bine cunoscută de scădere a colesterolului din sânge. În studii clinice, valoarea medie a colesterolului total şi a LDL-colesterolului au scăzut cu 15-31%. Acest efect apare după 2 săptămâni şi se menţine pe parcursul tratamentului de lungă durată. Valorile trigliceridelor, HDL-colesterolului şi albuminei nu s-au modificat.

În studii clinice efectuate la pacienţi hemodializaţi, clorhidratul de sevelamer în monoterapie nu a avut un efect important şi semnificativ din punct de vedere clinic asupra valorii plasmatice a hormonului paratiroidian netransformat (PTHn). Cu toate acestea, în studiul cu durata de 12 săptămâni, care a inclus pacienţi care efectuau dializă peritoneală, s-au observat scăderi similare ale valorilor PTHn, comparativ cu pacienţii cărora li s-a administrat acetat de calciu. La pacienţii cu hiperparatiroidism secundar, clorhidratul de sevelamer trebuie folosit în contextul unui tratament multiplu, care poate include suplimente de calciu, 1,25-dihidroxi vitamina D3 sau un analog al acesteia, pentru a scădea valorile PTHn.

Într-un studiu clinic cu durata de un an, clorhidratul de sevelamer nu a avut reacţii adverse asupra turnover-ului sau mineralizării osoase, comparativ cu carbonatul de calciu.

5.2Proprietăţi farmacocinetice

Clorhidratul de sevelamer nu este absorbit din tractul gastro-intestinal, conform unui studiu de farmacocinetică cu doză unică, efectuat la voluntari sănătoşi. Nu s-au efectuat studii de farmacocinetică la pacienţii cu insuficienţă renală (vezi pct. 4.4).

5.3Date preclinice de siguranţă

În studii preclinice efectuate la şobolan şi câine, sevelamerul administrat în doză de 10 ori mai mare decât doza maximă la om a redus absorbţia vitaminelor liposolubile D, E şi K, precum şi a acidului folic.

Într-un studiu efectuat la şobolan, în cazul administrării de sevelamer în doze de 15-30 ori mai mari decât doza la om, s-a observat creşterea valorii plasmatice a cuprului. Acest fapt nu a fost confirmat într-un studiu efectuat la câine sau în studiile clinice.

În prezent, nu sunt disponibile date specifice privind carcinogenitatea. Totuşi, studii efectuate in vitro şi in vivo au indicat faptul că sevelamerul nu are potenţial genotoxic. De asemenea, medicamentul nu este absorbit din tractul gastro-intestinal.

În studii privind efectul asupra funcţiei de reproducere, nu a fost evidenţiat faptul că sevelamerul provoacă embrioletalitate, fetotoxicitate sau teratogenitate la dozele testate (până la 1 g/kg şi zi la iepure şi până la 4,5 g/kg şi zi la şobolan). La fetuşii femelelor de şobolan cărora li s-a administrat o doză de 8-20 ori mai mare decât doza maximă la om de 200 mg/kg, s-au observat deficienţe în osificarea scheletului, cu diferite localizări. Efectele pot fi secundare depleţiei vitaminei D şi/sau vitaminei K la aceste doze mari.

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Nucleul comprimatului:

Dioxid de siliciu coloidal anhidru

Acid stearic

Filmul comprimatului:

Hipromeloză (E464)

Monogliceride diacetilate

Cerneala de inscripţionare:

Oxid negru de fer (E172)

Propilenglicol

Hipromeloză (E464)

6.2Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3Perioada de valabilitate

3 ani

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 25ºC.

A se ţine flaconul bine închis pentru a fi protejat de umiditate.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

Flacoane din PEÎD, prevăzute cu sistem de închidere securizat pentru copii, din polipropilenă, şi sigilate cu folie, prin inducţie.

Fiecare flacon conţine 180 comprimate filmate.

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Olanda

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/14/953/001

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 26 februarie 2015

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate