Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tasmar (tolcapone) – Etichetare - N04BX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiTasmar
Cod ATCN04BX01
Substanţătolcapone
ProducătorMeda AB

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI PE

AMBALAJUL PRIMAR

Ambalaj secundar şi etichetă pentru flacon, 30, 60, 100, 200 comprimate filmate

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Tasmar 100 mg comprimate filmate tolcaponă

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI (LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine 100 mg tolcaponă.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi lactoză.

Vezi prospectul pentru alte informaţii.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

30 comprimate filmate

60 comprimate filmate

100 comprimate filmate

200 comprimate filmate

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Citiţi prospectul înainte de utilizare. Pentru uz oral.

Comprimatele trebuie înghiţite întregi. Nu spargeţi sau sfărâmaţi comprimatul.

6.ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10.PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Suedia

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/97/044/007 30 comprimate

EU/1/97/044/008 60 comprimate

EU/1/97/044/003 100 comprimate

EU/1/97/044/0010 200 comprimate

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Seria

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Tasmar 100 mg (aplicabil doar pe ambalajul secundar)

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Ambalaj secundar pentru blistere [30 şi 60 comprimate filmate]

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Tasmar 100 comprimate filmate

Tolcaponă

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine 100 mg tolcaponă.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi lactoză.

Vezi prospectul pentru alte informaţii

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

30 comprimate filmate

60 comprimate filmate

5.MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Citiţi prospectul înainte de utilizare. Pentru uz oral.

Comprimatele trebuie înghiţite întregi. Nu spargeţi sau sfărâmaţi comprimatul.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Suedia

12.NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/97/044/001 30 comprimate

EU/1/97/044/002 60 comprimate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Seria

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

A se citi prospectul înainte de utilizare

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Tasmar 100 mg (aplicabil doar pe ambalajul secundar)

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTERE SAU PE FOLIA

TERMOSUDATĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Tasmar 100 mg Comprimate filmate

Tolcaponă

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Meda AB

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Seria

5.ALTELE

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Ambalaj secundarşi etichetă pentru flacon, 100 comprimate filmate

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Tasmar 200 mg, comprimate filmate

Tolcaponă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI (LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine tolcaponă 200 mg

Tolcaponă 200 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi lactoză.

Vezi prospectul pentru alte informaţii.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

100 comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Citiţi prospectul înainte de utilizare. Pentru uz oral.

Comprimatele trebuie înghiţite întregi. Nu spargeţi sau sfărâmaţi comprimatul.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Suedia

12. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/97/044/006 100 comprimate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Seria

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Tasmar 200 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI PE

AMBALAJUL PRIMAR

Ambalaj secundar şi blistere, 30 şi 60 comprimate filmate

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Tasmar 200 mg comprimate filmate

Tolcaponă

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI (LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine 200 mg tolcaponă. tolcaponă 200 mg

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi lactoză.

Vezi prospectul pentru alte informaţii.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

30 comprimate filmate

60 comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Citiţi prospectul înainte de utilizare. Pentru uz oral.

Comprimatele trebuie înghiţite întregi. Nu spargeţi sau sfărâmaţi comprimatul.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Suedia

12. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/97/044/004 30 comprimate

EU/1/97/044/005 60 comprimate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Seria

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

A se citi prospectul înainte de utilizare

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Tasmar 200 mg

INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTERE SAU PE FOLIA

TERMOSUDATĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Tasmar 200 mg comprimate filmate

Tolcaponă

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Meda AB

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Seria

5.DIVERSE

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate