Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taxotere (docetaxel) – Etichetare - L01CD02

Updated on site: 10-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiTaxotere
Cod ATCL01CD02
Substanţădocetaxel
ProducătorAventis Pharma S.A.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL

PRIMAR

CUTIE/TAXOTERE 20 mg/0,5 ml

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml concentrat şi solvent pentru soluţie perfuzabilă

docetaxel

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1flacon de TAXOTERE 20 mg/0,5 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

20 mg docetaxel în 0,5 ml polisorbat 80 (40 mg/ml) Volum de umplere: 24,4 mg/0,61 ml

1flacon cu solvent pentru TAXOTERE

13% (m/m) etanol 95% în apă pentru preparate injectabile Volum de umplere: 1,98 ml

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Flacon de TAXOTERE: polisorbat 80, acid citric

Flacon cu solvent: etanol 95% (vezi prospectul pentru informaţii suplimentare), apă pentru preparate injectabile

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Fiecare cutie de TAXOTERE 20 mg/0,5 ml concentrat şi solvent pentru soluţie perfuzabilă conţine 1 blister cu:

un flacon unidoză cu concentrat şi

un flacon unidoză cu solvent.

5.MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

ATENŢIE: Este necesară diluarea cu întreg conţinutul flaconului cu solvent. Vezi instrucţiunile de preparare alăturate.

Cale intravenoasă

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

CITOTOXIC

A se administra sub supravegherea unui medic cu experienţă în utilizarea medicamentelor citotoxice.

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25ºC sau sub 2ºC.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Flacoane destinate unei singure utilizări – orice cantitate neutilizată se va elimina în mod adecvat.

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Aventis Pharma S.A., 20 avenue Raymond Aron, 92165 Antony Cedex, Franţa

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/95/002/001

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

CONCENTRAT ŞI SOLVENT/TAXOTERE 20 mg/0,5 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml concentrat şi solvent pentru soluţie perfuzabilă

docetaxel

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Aventis Pharma S.A

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5.ALTE INFORMAŢII

TAXOTERE concentrat

SOLVENT pentru TAXOTERE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

FLACON/TAXOTERE 20 mg/0,5 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă docetaxel

Cale intravenoasă

2.MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,5 ml (Volum de umplere: 0,61 ml)

6.ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

FLACON/SOLVENT PENTRU TAXOTERE 20 mg/0,5 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

SOLVENT pentru TAXOTERE 20 mg/0,5 ml

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

13% (m/m) etanol 95% în apă pentru preparate injectabile 1,5 ml (Volum de umplere: 1,98 ml)

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE/TAXOTERE 80 mg/2 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

TAXOTERE 80 mg/2 ml concentrat şi solvent pentru soluţie perfuzabilă

docetaxel

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 flacon de TAXOTERE 80 mg/2 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

80 mg docetaxel în 2 ml polisorbat 80 (40 mg/ml) Volum de umplere: 94,4 mg/2,36 ml

1 flacon cu solvent pentru TAXOTERE

13% (m/m) etanol 95% în apă pentru preparate injectabile Volum de umplere: 7,33 ml

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Flacon de TAXOTERE: polisorbat 80, acid citric

Flacon cu solvent: etanol 95% (vezi prospectul pentru informaţii suplimentare), apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Fiecare cutie de TAXOTERE 80 mg/2 ml concentrat şi solvent pentru soluţie perfuzabilă conţine 1 blister cu:

un flacon unidoză cu concentrat şi

un flacon unidoză cu solvent

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

ATENŢIE: Este necesară diluarea cu întreg conţinutul flaconului cu solvent. Vezi instrucţiunile de preparare alăturate.

Cale intravenoasă

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

CITOTOXIC

A se administra sub supravegherea unui medic cu experienţă în utilizarea medicamentelor citotoxice.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25ºC sau sub 2ºC.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Flacoane destinate unei singure utilizări – orice cantitate neutilizată se va elimina în mod adecvat.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Aventis Pharma S.A., 20 avenue Raymond Aron, 92165 Antony Cedex, Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/95/002/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

CONCENTRAT ŞI SOLVENT/TAXOTERE 80 mg/2 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

TAXOTERE 80 mg/2 ml concentrat şi solvent pentru soluţie perfuzabilă

docetaxel

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Aventis Pharma S.A

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. ALTE INFORMAŢII

TAXOTERE concentrat

SOLVENT pentru TAXOTERE

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

FLACON/TAXOTERE 80 mg/2 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

TAXOTERE 80 mg/2 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă docetaxel

Cale intravenoasă

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

2 ml (Volum de umplere: 2,36 ml)

6. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

FLACON/SOLVENT PENTRU TAXOTERE 80 mg/2 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

SOLVENT pentru TAXOTERE 80 mg/2 ml

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

13% (m/m) etanol 95% în apă pentru preparate injectabile

6 ml (Volum de umplere: 7,33 ml)

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE / TAXOTERE 20 mg/1 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

TAXOTERE 20 mg/1 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă docetaxel

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare ml de concentrat conţine 20 mg docetaxel sub formă de trihidrat.

Un flacon a 1 ml concentrat conţine docetaxel 20 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: polisorbat 80, etanol anhidru (vezi prospectul pentru informaţii suplimentare) şi acid citric.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă 1 flacon

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pregătit pentru a fi adăugat în soluţia perfuzabilă

ATENŢIE: Extrageţi din flacon cantitatea necesară din acest concentrat care conţine docetaxel (20 mg/ml) şi adăugaţi-o direct în soluţia perfuzabilă. Vezi instrucţiunile de preparare alăturate.

Flacon destinat unei singure utilizări

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Cale intravenoasă

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

CITOTOXIC

A se administra sub supravegherea unui medic cu experienţă în utilizarea medicamentelor citotoxice.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Perioada de valabilitate a pungii de perfuzie: vezi prospectul.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25ºC.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice cantitate neutilizată se va elimina în mod adecvat, în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Aventis Pharma S.A.

20 avenue Raymond Aron

92165 Antony Cedex Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/95/002/003

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETA DE FLACON / TAXOTERE 20 mg/1 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

TAXOTERE 20 mg/1 ml concentrat steril docetaxel

Cale intravenoasă

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE / TAXOTERE 80 mg/4 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

TAXOTERE 80 mg/4 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă docetaxel

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare ml de concentrat conţine 20 mg docetaxel sub formă de trihidrat.

Un flacon a 4 ml concentrat conţine docetaxel 80 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: polisorbat 80, etanol anhidru (vezi prospectul pentru informaţii suplimentare) şi acid citric.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă 1 flacon

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pregătit pentru a fi adăugat în soluţia perfuzabilă

ATENŢIE: Extrageţi din flacon cantitatea necesară din acest concentrat care conţine docetaxel (20 mg/ml) şi adăugaţi-o direct în soluţia perfuzabilă. Vezi instrucţiunile de preparare alăturate.

Flacon destinat unei singure utilizări

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Cale intravenoasă

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

CITOTOXIC

A se administra sub supravegherea unui medic cu experienţă în utilizarea medicamentelor citotoxice.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Perioada de valabilitate a pungii de perfuzie: vezi prospectul.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25ºC.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice cantitate neutilizată se va elimina în mod adecvat, în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Aventis Pharma S.A.

20 avenue Raymond Aron

92165 Antony Cedex Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/95/002/004

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETA DE FLACON / TAXOTERE 80 mg/4 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

TAXOTERE 80 mg/4 ml concentrat steril docetaxel

Cale intravenoasă

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE / TAXOTERE 160 mg/8 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

TAXOTERE 160 mg/8 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă docetaxel

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare ml de concentrat conţine 20 mg docetaxel sub formă de trihidrat.

Un flacon a 8 ml concentrat conţine docetaxel 160 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţi: polisorbat 80, etanol anhidru (vezi prospectul pentru informaţii suplimentare) şi acid citric.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă 1 flacon

5. MODUL ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Pregătit pentru a fi adăugat în soluţia perfuzabilă

ATENŢIE: Extrageţi din flacon cantitatea necesară din acest concentrat care conţine docetaxel (20 mg/ml) şi adăugaţi-o direct în soluţia perfuzabilă. Vezi instrucţiunile de preparare alăturate.

Flacon destinat unei singure utilizări

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Cale intravenoasă

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

CITOTOXIC

A se administra sub supravegherea unui medic cu experienţă în utilizarea medicamentelor citotoxice.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Perioada de valabilitate a pungii de perfuzie: vezi prospectul.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25ºC.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină.

10.PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice cantitate neutilizată se va elimina în mod adecvat, în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Aventis Pharma S.A.

20 avenue Raymond Aron

92165 Antony Cedex Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/95/002/005

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETA DE FLACON / TAXOTERE 160 mg/8 ml

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

TAXOTERE 160 mg/8 ml concentrat steril docetaxel

Cale intravenoasă

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

6. ALTE INFORMAŢII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate