Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tekturna (aliskiren) – Etichetare - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiTekturna
Cod ATCC09XA02
Substanţăaliskiren
ProducătorNovartis Europharm Ltd.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE PENTRU UNITATEA COMERCIALĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

3.

LISTA EXCIPIENŢILOR

 

 

 

autorizat

 

 

Tekturna 150 mg comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

2.

DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

 

 

 

 

 

Fiecare comprimat filmat conţine aliskiren 150 mg (sub formă de hemifumarat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

este

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 comprimate filmate

 

mai

 

 

 

 

 

14 comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

28 comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

30 comprimate filmate

 

nu

 

 

 

 

 

50 comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

 

90 comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

medicinal

 

 

 

 

 

 

MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

 

 

 

 

 

Orală.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A se citi prospectul înainte e utilizare.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

 

 

Produsul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

 

 

 

 

 

A nu se lă a la îndemâna şi vederea copiilor.

 

 

 

 

 

 

7.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DATA DE EXPIRARE

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

 

autorizat

Wimblehurst Road

 

Horsham

este

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

 

 

 

 

 

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 

 

EU/1/07/408/001

 

7 comprimate filmate

 

 

mai

 

 

EU/1/07/408/002

 

14 comprimate filmate

 

 

 

 

EU/1/07/408/003

 

28 comprimate filmate

nu

 

 

EU/1/07/408/004

 

30 comprimate filmate

 

 

EU/1/07/408/005

 

50 comprimate filmate

 

 

 

EU/1/07/408/006

medicinal

 

 

 

 

56 comprimate fi mate

 

 

 

EU/1/07/408/008

 

90 comprimate fi m te

 

 

13.

SERIA DE FABRICAŢIE

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

 

Produsul

 

 

 

 

 

 

Medicament e iberat pe bază de prescripţie medicală.

 

 

15.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 

 

 

 

 

16.

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

 

Tekturna 150 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER

BLISTER (CALENDAR)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekturna 150 mg comprimate filmate

 

 

 

autorizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

este

 

 

 

 

3.

 

 

 

DATA DE EXPIRARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

mai

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

SERIA DE FABRICAŢIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

medicinal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTE INFORMAŢII

 

 

 

 

 

 

 

 

Luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marţ

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miercuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sâmbătă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duminic

ă

 

 

 

 

 

 

 

Produsul

 

 

 

 

 

 

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE INTERMEDIARĂ PENTRU AMBALAJELE COLECTIVE (FĂRĂ CHENAR ALBASTRU)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekturna 150 mg comprimate filmate

 

 

 

autorizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

 

 

 

 

 

 

Fiecare comprimat filmat conţine aliskiren 150 mg (sub formă de hemifumarat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA EXCIPIENŢILOR

 

 

este

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

 

 

 

 

 

 

14 comprimate filmate

 

mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentă a unui ambalaj colectiv care conţine 20 cutii, fiecare conţinând 14 comprimate.

 

 

28 comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nu

 

 

 

 

 

 

 

Componentă a unui ambalaj colectiv care conţine 3 c tii, fiecare conţinând 28 comprimate.

 

 

 

49 comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentă a unui ambalaj colectiv care conţi e 2 cutii, fiecare conţinând 49 comprimate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

medicinal

 

 

 

 

 

 

 

MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

 

 

 

 

 

 

Orală.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A se citi prospectul înainte e utilizare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

 

 

Produsul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

 

 

 

 

 

 

A nu se lă a la îndemâna şi vederea copiilor.

 

 

 

 

 

 

 

7.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DATA DE EXPIRARE

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

 

autorizat

Wimblehurst Road

 

Horsham

este

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

 

 

 

 

 

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mai

 

EU/1/07/408/007

84 comprimate filmate (3x28)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/009

98 comprimate filmate (2x49)

 

 

 

 

EU/1/07/408/010

280 comprimate filmate (20x14)

 

 

13. SERIA DE FABRICAŢIE

nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

14. CLASIFICARE

MODUL DE ELIBERAREGENERALĂ PRIVIND

 

 

 

 

 

 

 

medicinal

 

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 

Produsul

 

 

15.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 

16.

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Tekturna 150 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE EXTERIOARĂ PENTRU AMBALAJE COLECTIVE (INCLUSIV CHENARUL ALBASTRU)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekturna 150 mg comprimate filmate

 

 

 

 

 

autorizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

 

 

 

 

 

 

 

Fiecare comprimat filmat conţine aliskiren 150 mg (sub formă de hemifumarat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA EXCIPIENŢILOR

 

 

este

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

 

 

 

 

 

 

 

84 comprimate filmate

 

mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambalaj colectiv care conţine 3 cutii, fiecare conţinând 28 comprimate.

 

 

 

 

98 comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambalaj colectiv care conţine 2 cutii, fiecare conţinând 49 comprimate.

 

 

 

 

 

 

280 comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambalaj colectiv care conţine 20 cutii, fiecare conţi â d 14 comprimate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

medicinal

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

 

 

 

 

 

 

 

Orală.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A se citi prospectul înainte e utilizare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

 

 

Produsul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

 

 

 

 

 

 

 

A nu se lă a la îndemâna şi vederea copiilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE (SUNT) NECESARĂ(E)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DATA DE EXPIRARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

 

autorizat

Wimblehurst Road

 

Horsham

este

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

 

 

 

 

 

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mai

 

EU/1/07/408/007

84 comprimate filmate (3x28)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/009

98 comprimate filmate (2x49)

 

 

 

 

EU/1/07/408/010

280 comprimate filmate (20x14)

 

 

13. SERIA DE FABRICAŢIE

nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

14. CLASIFICAREMODUL DE ELIBERAREGENERALĂ PRIVIND

 

 

 

 

 

 

 

medicinal

 

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 

Produsul

 

 

15.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 

16.

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Tekturna 150 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE PENTRU UNITATEA COMERCIALĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

3.

LISTA EXCIPIENŢILOR

 

 

 

autorizat

 

 

Tekturna 300 mg comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

 

 

 

 

 

Fiecare comprimat filmat conţine aliskiren 300 mg (sub formă de hemifumarat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

este

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 comprimate filmate

 

mai

 

 

 

 

 

14 comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

28 comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

30 comprimate filmate

 

nu

 

 

 

 

 

50 comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

medicinal

 

 

 

 

 

 

MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

 

 

 

 

 

Orală.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A se citi prospectul înainte e ut l zare.

 

 

 

 

 

 

6.

ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

 

 

 

 

PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

 

 

 

 

Produsul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 

 

 

 

 

 

7.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DATA DE EXPIRARE

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 

 

EU/1/07/408/011

 

7 comprimate filmate

 

 

 

este

 

 

EU/1/07/408/012

 

14 comprimate filmate

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/013

28 comprimate filmate

 

 

 

 

EU/1/07/408/014

30 comprimate filmate

 

 

 

 

EU/1/07/408/015

50 comprimate filmate

 

mai

 

 

EU/1/07/408/016

56 comprimate filmate

 

 

 

 

 

nu

 

 

SERIA DE FABRICAŢIE

 

 

 

13.

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

medicinal

 

 

 

 

CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

 

 

Medicament eliberat pe bază de pres r pţie medicală.

 

 

 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produsul

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

 

 

 

Tekturna 300 mg

autorizat

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER

BLISTER (CALENDAR)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekturna 300 mg comprimate filmate

 

 

 

autorizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

este

 

 

 

 

3.

 

 

 

DATA DE EXPIRARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

mai

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

SERIA DE FABRICAŢIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

medicinal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTE INFORMAŢII

 

 

 

 

 

 

 

 

Luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marţ

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miercuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vineri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sâmbătă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duminic

ă

 

 

 

 

 

 

 

Produsul

 

 

 

 

 

 

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE INTERMEDIARĂ PENTRU AMBALAJELE COLECTIVE (FĂRĂ CHENAR ALBASTRU)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekturna 300 mg comprimate filmate

 

 

 

autorizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

 

 

 

 

 

 

Fiecare comprimat filmat conţine aliskiren 300 mg (sub formă de hemifumarat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA EXCIPIENŢILOR

 

 

este

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

 

 

 

 

 

 

14 comprimate filmate

 

mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentă a unui ambalaj colectiv care conţine 20 cutii, fiecare conţinând 14 comprimate.

 

 

28 comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nu

 

 

 

 

 

 

 

Componentă a unui ambalaj colectiv care conţine 3 c tii, fiecare conţinând 28 comprimate.

 

 

 

30 comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentă a unui ambalaj colectiv care conţi e 3 cutii, fiecare conţinând 30 comprimate.

 

 

 

49 comprimate filmate

medicinal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentă a unui ambalaj colectiv c re conţine 2 cutii, fiecare conţinând 49 comprimate.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

 

 

 

 

 

 

Orală.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A se citi prospectul înainte de utilizare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produsul

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

 

 

 

 

PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

 

 

 

 

 

 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 

 

 

 

 

 

 

7.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DATA DE EXPIRARE

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

 

autorizat

Wimblehurst Road

 

Horsham

este

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

 

 

 

 

 

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/408/017

84 comprimate filmate (3x28)

mai

EU/1/07/408/018

90 comprimate filmate (3x30)

EU/1/07/408/019

98 comprimate filmate (2x49)

EU/1/07/408/020

280 comprimate filmate (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medicinal

nu

 

13.

SERIA DE FABRICAŢIE

 

Lot

 

 

 

 

14.

CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

 

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 

 

 

 

Produsul

 

 

 

15.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 

 

16.

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

 

Tekturna 300 mg

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE EXTERIOARĂ PENTRU AMBALAJE COLECTIVE (INCLUSIV CHENARUL ALBASTRU)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekturna 300 mg comprimate filmate

 

 

 

 

 

autorizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

 

 

 

 

 

 

 

Fiecare comprimat filmat conţine aliskiren 300 mg (sub formă de hemifumarat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA EXCIPIENŢILOR

 

 

este

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

 

 

 

 

 

 

 

84 comprimate filmate

 

mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambalaj colectiv care conţine 3 cutii, fiecare conţinând 28 comprimate.

 

 

 

 

90 comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambalaj colectiv care

conţine 3 cutii, fiecare conţinând 30 comprimate.

 

 

 

 

 

 

98 comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambalaj colectiv care

conţine 2 cutii, fiecare conţi â d 49 comprimate.

 

 

 

 

 

 

280 comprimate filmate

 

nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambalaj colectiv care conţine 20 cutii, fiec re conţinând 14 comprimate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

 

 

 

 

 

 

 

Orală.

 

medicinal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A se citi prospectul înainte de utilizare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produsul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

 

 

 

 

PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

 

 

 

 

 

 

 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE (SUNT) NECESARĂ(E)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DATA DE EXPIRARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

 

autorizat

Wimblehurst Road

 

Horsham

este

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

 

 

 

 

 

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/408/017

84 comprimate filmate (3x28)

mai

EU/1/07/408/018

90 comprimate filmate (3x30)

EU/1/07/408/019

98 comprimate filmate (2x49)

EU/1/07/408/020

280 comprimate filmate (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medicinal

nu

 

13.

SERIA DE FABRICAŢIE

 

Lot

 

 

 

 

14.

CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

 

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 

 

 

 

Produsul

 

 

 

15.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 

 

16.

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

 

Tekturna 300 mg

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate