Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Selectaţi limba site-ului

Telmisartan Teva Pharma (telmisartan) – Etichetare - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiTelmisartan Teva Pharma
Cod ATCC09CA07
Substanţătelmisartan
ProducătorTeva B.V.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie cu blistere exfoliabile

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Telmisartan Teva Pharma 20 mg comprimate telmisartan

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine telmisartan 20 mg.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine sorbitol (E420). A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

14 x 1 comprimate

28 x 1 comprimate

30 x 1 comprimate

40 x 1 comprimate

56 x 1 comprimate

60 x 1 comprimate

84 x 1 comprimate

90 x 1 comprimate

98 x 1 comprimate

100 x 1 comprimate

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

1.Separaţi un comprimat de restul blisterului prin ruperea uşoară, de-a lungul perforaţiilor din jurul acestuia.

2.Îndepărtaţi cu atenţie stratul de hârtie din partea superioară.

3.Împingeţi comprimatul prin folia expusă.

4.Puneţi comprimatul în gură şi înghiţiţi-l cu apă sau alt lichid.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Olanda

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/11/719/001

14x1 comprimate

EU/1/11/719/002

28x1 comprimate

EU/1/11/719/003

30x1 comprimate

EU/1/11/719/004

40x1 comprimate

EU/1/11/719/005

56x1 comprimate

EU/1/11/719/006

60x1 comprimate

EU/1/11/719/007

84x1 comprimate

EU/1/11/719/008

90x1 comprimate

EU/1/11/719/009

98x1 comprimate

EU/1/11/719/010

100x1 comprimate

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Telmisartan Teva Pharma 20 mg

17.IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18.IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie cu blistere

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Telmisartan Teva Pharma 20 mg comprimate telmisartan

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine telmisartan 20 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine sorbitol (E420). A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

14 x 1 comprimate

28 x 1 comprimate

30 x 1 comprimate

40 x 1 comprimate

56 x 1 comprimate

60 x 1 comprimate

84 x 1 comprimate

90 x 1 comprimate

98 x 1 comprimate

100 x 1 comprimate

28 comprimate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/11/719/011

14x1 comprimate

EU/1/11/719/012

28x1 comprimate

EU/1/11/719/013

30x1 comprimate

EU/1/11/719/014

40x1 comprimate

EU/1/11/719/015

56x1 comprimate

EU/1/11/719/016

60x1 comprimate

EU/1/11/719/017

84x1 comprimate

EU/1/11/719/018

90x1 comprimate

EU/1/11/719/019

98x1 comprimate

EU/1/11/719/020

100x1 comprimate

EU/1/11/719/063

28 comprimate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Telmisartan Teva Pharma 20 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie cu blistere exfoliabile

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Telmisartan Teva Pharma 40 mg comprimate telmisartan

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine telmisartan 40 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine sorbitol (E420). A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

14 x 1 comprimate

28 x 1 comprimate

30 x 1 comprimate

40 x 1 comprimate

56 x 1 comprimate

60 x 1 comprimate

84 x 1 comprimate

90 x 1 comprimate

98 x 1 comprimate

100 x 1 comprimate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

1.Separaţi un comprimat de restul blisterului prin ruperea uşoară, de-a lungul perforaţiilor din jurul acestuia.

2.Îndepărtaţi cu atenţie stratul de hârtie din partea superioară.

3.Împingeţi comprimatul prin folia expusă.

4.Puneţi comprimatul în gură şi înghiţiţi-l cu apă sau alt lichid.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/11/719/021

14x1 comprimate

EU/1/11/719/022

28x1 comprimate

EU/1/11/719/023

30x1 comprimate

EU/1/11/719/024

40x1 comprimate

EU/1/11/719/025

56x1 comprimate

EU/1/11/719/026

60x1 comprimate

EU/1/11/719/027

84x1 comprimate

EU/1/11/719/028

90x1 comprimate

EU/1/11/719/029

98x1 comprimate

EU/1/11/719/030

100x1 comprimate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Telmisartan Teva Pharma 40 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie cu blistere

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Telmisartan Teva Pharma 40 mg comprimate telmisartan

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine telmisartan 40 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine sorbitol (E420). A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

14 x 1 comprimate

28 x 1 comprimate

30 x 1 comprimate

40 x 1 comprimate

56 x 1 comprimate

60 x 1 comprimate

84 x 1 comprimate

90 x 1 comprimate

98 x 1 comprimate

100 x 1 comprimate

30 comprimate

28 comprimate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/11/719/031

14x1 comprimate

EU/1/11/719/032

28x1 comprimate

EU/1/11/719/033

30x1 comprimate

EU/1/11/719/034

40x1 comprimate

EU/1/11/719/035

56x1 comprimate

EU/1/11/719/036

60x1 comprimate

EU/1/11/719/037

84x1 comprimate

EU/1/11/719/038

90x1 comprimate

EU/1/11/719/039

98x1 comprimate

EU/1/11/719/040

100x1 comprimate

EU/1/11/719/061

30 comprimate

EU/1/11/719/064

28 comprimate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Telmisartan Teva Pharma 40 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie cu blistere exfoliabile

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Telmisartan Teva Pharma 80 mg comprimate telmisartan

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine telmisartan 80 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine sorbitol (E420). A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

14 x 1 comprimate

28 x 1 comprimate

30 x 1 comprimate

40 x 1 comprimate

56 x 1 comprimate

60 x 1 comprimate

84 x 1 comprimate

90 x 1 comprimate

98 x 1 comprimate

100 x 1 comprimate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

1.Separaţi un comprimat de restul blisterului prin ruperea uşoară, de-a lungul perforaţiilor din jurul acestuia.

2.Îndepărtaţi cu atenţie stratul de hârtie din partea superioară.

3.Împingeţi comprimatul prin folia expusă.

4.Puneţi comprimatul în gură şi înghiţiţi-l cu apă sau alt lichid.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/11/719/041

14x1 comprimate

EU/1/11/719/042

28x1 comprimate

EU/1/11/719/043

30x1 comprimate

EU/1/11/719/044

40x1 comprimate

EU/1/11/719/045

56x1 comprimate

EU/1/11/719/046

60x1 comprimate

EU/1/11/719/047

84x1 comprimate

EU/1/11/719/048

90x1 comprimate

EU/1/11/719/049

98x1 comprimate

EU/1/11/719/050

100x1 comprimate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Telmisartan Teva Pharma 80 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie cu blistere

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Telmisartan Teva Pharma 80 mg comprimate telmisartan

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine telmisartan 80 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine sorbitol (E420). A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

14 x 1 comprimate

28 x 1 comprimate

30 x 1 comprimate

40 x 1 comprimate

56 x 1 comprimate

60 x 1 comprimate

84 x 1 comprimate

90 x 1 comprimate

98 x 1 comprimate

100 x 1 comprimate

30 comprimate

28 comprimate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/11/719/051

14x1 comprimate

EU/1/11/719/052

28x1 comprimate

EU/1/11/719/053

30x1 comprimate

EU/1/11/719/054

40x1 comprimate

EU/1/11/719/055

56x1 comprimate

EU/1/11/719/056

60x1 comprimate

EU/1/11/719/057

84x1 comprimate

EU/1/11/719/058

90x1 comprimate

EU/1/11/719/059

98x1 comprimate

EU/1/11/719/060

100x1 comprimate

EU/1/11/719/062

30 comprimate

EU/1/11/719/065

28 comprimate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Telmisartan Teva Pharma 80 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Telmisartan Teva Pharma 20 mg comprimate telmisartan

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Teva B.V.

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5.ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Telmisartan Teva Pharma 40 mg comprimate telmisartan

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Teva B.V.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Telmisartan Teva Pharma 80 mg comprimate telmisartan

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Teva B.V.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. ALTE INFORMAŢII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate