Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trazec (nateglinide) – Rezumatul caracteristicilor produsului - A10BX03

Updated on site: 10-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiTrazec
Cod ATCA10BX03
Substanţănateglinide
ProducătorNovartis Europharm Ltd.

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

TRAZEC 60 mg comprimate filmate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat conţine nateglinidă 60 mg.
Excipienţi:
Lactoză monohidrat: 141,5 mg per comprimat. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmatautorizat Comprimate de 60 mg, roz, rotunde, cu margini teşite, inscripţionate cu NVR” pe una din feţe şi cu

TS” pe cealaltă.

este

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

Nateglinida este indicată în tratament asociat cu metforminmaiă la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, inadecvat controlat, chiar în cazul administrării dozei maxime tolerate de metformină în monoterapie.

medicinal

nu

4.2 Doze şi mod de administrare

Nateglinida trebuie administrată cu 1 până la 30 minute înainte de mese (de obicei mic dejun, prânz şi cină).

Doza de nateglinidă trebuie stabilită de către medic, în conformitate cu necesarul pacientului.

Doza iniţială recomandată este de 60 mg de trei ori pe zi, înainte de mese, în special la pacienţii care

se apropie de valoarea ţintă a HbA1c. Doza poate fi crescută la 120 mg de trei ori pe zi. ProdusulAjustările dozei trebuie să se bazeze pe determinări periodice ale hemoglobinei glicozilate (HbA1c).

Deoarece acţiunea terapeutică principală a Trazec este reducerea glucozei postprandiale (care contribuie la valoarea HbA1c), răspunsul terapeutic al Trazec poate fi monitorizat şi prin determinarea glicemiei la 1-2 ore după masă.

Doza zilnică maximă recomandată este de 180 mg de trei ori pe zi, care trebuie administrată înaintea celor trei mese principale.

Grupuri specifice de pacienţi

Vârstnici

La pacienţi cu vârsta peste 75 ani, experienţa clinică este limitată.

Copii şi adolescenţi

Nu există date disponibile privind utilizarea nateglinidei la pacienţi cu vârsta sub 18 ani, de aceea, utilizarea sa la această grupă de vârstă nu este recomandată.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată. Deoarece pacienţii cu boli hepatice severe nu au fost studiaţi, administrarea nateglinidei este contraindicată la acest grup.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la moderată. Deşi la pacienţii dializaţi există este o scădere cu 49% a Cmax de nateglinidă, disponibilitatea sistemică şi timpul de înjumătăţire plasmatică la subiecţii diabetici cu insuficienţă renală moderată până la severă (clearance-ul creatininei 15-50 ml/min) au fost comparabile la subiecţii cu afecţiuni renale care

necesită hemodializă şi la subiecţii sănătoşi. Deşi siguranţa nu a fost compromisă la această populaţie,

poate fi necesară ajustarea dozei datorită scăderii Cmax.

autorizat

 

Alte grupuri

La pacienţii slăbiţi sau malnutriţi, doza iniţială şi de întreţinere trebuie să fie adecvată şi este necesară o ajustare prudentă, pentru a evita reacţiile hipoglicemice.

4.3 Contraindicaţii

Trazec este contraindicat în cazul pacienţilor/pacientelor cu:

 

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi

Diabet zaharat de tip 1 (diabet zaharat insulino-dependent, peptido-C negativ)

Cetoacidoză diabetică, cu sau fără comă

mai

este

Sarcină şi alăptare în curs (vezi pct. 4.6)

Insuficienţă hepatică severă

 

 

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Generale

nu

 

Nateglinida nu trebuie utilizată în monoterapie.

 

medicinal

 

Asemenea altor medicamente care stimulează secreţia de insulină, nateglinida poate să producă hipoglicemie.

Hipoglicemia a fost observată la pacienţi cu diabet zaharat de tip 2, care urmează dietă şi fac exerciţii fizice şi la cei trataţi cu antidiabetice orale (vezi pct. 4.8). Pacienţii vârstnici, malnutriţii şi cei cu insuficienţă corticosuprarenală sau hipofizară sau insuficienţă renală severă sunt mai predispuşi la efectul de scădere a glicemiei al acestor tratamente. Riscul de hipoglicemie la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2 poate fi crescut de exerciţiile fizice intense sau de consumul de alcool etilic.

ProdusulS-au observat simptome de hipoglicemie (neconfirmată prin valorile glicemiei) la pacienţii cu valoarea iniţială a HbA1c apropiată de obiectivul terapeutic (HbA1c <7,5%).

Combinaţia cu metformina este asociată cu un risc crescut de hipoglicemie, comparativ cu monoterapia.

Hipoglicemia poate fi dificil de recunoscut la subiecţii cărora li se administrează beta-blocante.

Când un pacient stabilizat cu un antidiabetic oral este expus la un stres, cum ar fi: febră, traumatisme, infecţie sau intervenţii chirurgicale, poate apărea o pierdere a controlului glicemic. În acest caz, poate fi necesară întreruperea tratamentului antidiabetic oral şi înlocuirea temporară a acestuia cu insulină.

Trazec conţine lactoză monohidrat. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Grupuri specifice de pacienţi

Nateglinida trebuie utilizată cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată.

Nu au fost efectuate studii clinice la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă sau la copii şi adolescenţi. De aceea, tratamentul nu este recomandat la aceste grupuri de pacienţi.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Anumite medicamente influenţează metabolizarea glucozei şi, de aceea, interacţiunile posibile trebuie să fie luate în considerare de către medic:

modificări în controlul glicemic.

autorizat

Următoarele medicamente pot potenţa efectul hipoglicemiant al nateglinidei: inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei (IECA).

Următoarele medicamente pot să scadă efectul hipoglicemiant al nateglinidei: diuretice, corticosteroizi şi beta2 agonişti.

În cazul administrării sau întreruperii administrării acestor medicamente la pacienţi cărora li se

administrează nateglinidă, pacientul trebuie monitorizat îndeaproape pentru detectarea unor eventuale

 

este

Datele disponibile atât din experimentele in vitro cât şi in vivo indică faptul că nateglinida este

metabolizată în principal de către CYP2C9, cu implicarea într-o măsură mai mică a CYP3A4.

mai

 

Într-un studiu de interacţiune cu sulfinpirazona, inhibitor al CYP2C9, s-a observat o creştere mică a ASC de nateglinidă (~28%) la voluntarii sănătoşi, fără modificarea valorilor medii ale Cmax şi timpului de înjumătăţire prin eliminare. Când nateglinida este administrată concomitent cu inhibitori ai CYP2C9, la pacienţi nu pot fi excluse un efect mai prelungit şi un posibil risc de hipoglicemie.

Se recomandă precauţie specială atunci când nateglinida este administrată concomitent cu alţi

efect asupra farmacocineticiimedicinalnateglinidei. Astfel, nu este necesară nici o ajustare a dozei de digoxină,

inhibitori mai puternici ai CYP2C9, cum sunt: fluconazolulnu

sau gemfibrozilul, sau la pacienţi

cunoscuţi că sunt metabolizatori lenţi pentru CYP2C9.

 

In vivo, nu s-au efectuat studii privind interacţiunea cu un inhibitor 3A4.

In vivo, nateglinida nu are nici un efect relevant clinic asupra farmacocineticii medicamentelor metabolizate de către CYP2C9 şi CYP3A4. Farmacocinetica warfarinei (un substrat pentru CYP3A4 şi CYP2C9), diclofenacului (un substrat pentru CYP2C9) şi digoxinei nu a fost afectată de

administrarea concomitentă cu nateglinidă. În mod reciproc, aceste medicamente nu au avut nici un Produsulwarfarină sau alte medicamente care sunt substraturi pentru CYP2C9 sau CYP3A4, în cazul

administrării concomitente cu Trazec. În mod similar, nu a existat nici o interacţiune farmacocinetică semnificativă clinic a Trazec cu alte antidiabetice orale, cum sunt: metformina şi glibenclamida.

În studiile in vitro, nateglinidă a demonstrat un potenţial mic de deplasare de pe proteine.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Studiile la animale au demonstrat toxicitate asupra dezvoltării (vezi pct. 5.3).

Deoarece nu există experienţă la femeile gravide, siguranţa administrării Trazec nu se poate evalua la acestea. Asemenea altor antidiabetice orale, utilizarea Trazec nu este recomandată în timpul sarcinii.

Nateglinida este excretată în lapte după administrarea unei doze pe cale orală la femelele de şobolan care alăptează. Deşi nu se ştie dacă nateglinida este excretată în laptele matern la om, la sugarii alăptaţi poate exista potenţial de hipoglicemie; de aceea nateglinida nu trebuie utilizată de către femeile care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Pacienţilor trebuie să li se recomande să ia precauţii pentru a evita hipoglicemia în timp ce conduc vehicule sau folosesc utilaje. Acest fapt este deosebit de important la cei cu semne reduse sau absente de avertizare a hipoglicemiei sau care prezintă episoade frecvente de hipoglicemie. În aceste condiţii, trebuie avută în vedere revizuirea recomandării de a conduce vehicule.

4.8 Reacţii adverse

Pe baza experienţei cu nateglinidă şi cu alte antidiabetice orale, au fost observate următoarele reacţii adverse. Frecvenţele sunt definite astfel: frecvente (>1/100, <1/10); mai puţin frecventeautorizat(>1/1000, <1/100); rare (>1/10000, <1/1000); foarte rare (<1/10000).

Hipoglicemie

Ca în cazul altor antidiabetice, după administrarea nateglinidei au fost observate simptome sugestive de hipoglicemie. Aceste simptome au inclus: transpiraţie, tremor, ameţeală, creşterea apetitului alimentar, palpitaţii, greaţă, oboseală şi slăbiciune. Acestea au fost, în general, de intensitate uşoară şi au fost uşor controlate prin consum de carbohidraţi, când a fost necesar. În studiile clinice finalizate, au fost raportate simptome de hipoglicemie în 10,4% cazuri pentru monoterapia cu nateglinidă, 14,5% cazuri pentru asocierea nateglinidă+metformină, 6,9% cazuri pentru metformină în monoterapie, 19,8% cazuri pentru glibenclamidă în monoterapie şi 4,1% cazuri pentru placebo.

Tulburări hepatobiliare

Tulburări ale sistemului imunitar

 

este

 

 

Rare: Reacţii de hipersensibilitate cum sunt: erupţii cutanate tranzitorii, prurit şi urticarie.

Tulburări metabolice şi de nutriţie

mai

 

Frecvente: Simptome sugestive de hipoglicemie.

 

 

 

Tulburări gastro-intestinale

 

 

Frecvente: Dureri abdominale, diaree, dispepsie,nugreaţă.

 

 

Mai puţin frecvente: Vărsături.

 

 

medicinal

 

 

Rare: Creşterea concentraţiilor serice ale enzimelor hepatice.

Alte evenimente

Alte evenimente adverse observate în studiile clinice au avut o incidenţă similară la pacienţii trataţi cu

Trazec şi la cei cărora li s-a administrat placebo.

ProdusulDatele post-autorizare au evidenţiat cazuri foarte rare de eritem multiform.

4.9 Supradozaj

Într-un studiu clinic la pacienţi, Trazec a fost administrat în doze crescătoare de până la 720 mg pe zi timp de 7 zile şi a fost bine tolerat. Nu există experienţă în ceea ce priveşte supradozajul cu Trazec în studiile clinice. Cu toate acestea, o supradoză poate avea ca rezultat un efect de scădere exagerată a glucozei, cu apariţia simptomelor hipoglicemice. Simptomele hipoglicemice fără pierderea conştienţei sau consecinţe neurologice trebuie tratate cu glucoză administrată pe cale orală şi ajustări ale dozelor şi/sau dietei. Reacţiile hipoglicemice severe manifestate prin comă, convulsii sau alte simptome neurologice trebuie tratate cu glucoză administrată intravenos. Deoarece nateglinida se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice, dializa nu este un mijloc eficient de a o îndepărta din sânge.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte antidiabetice orale, derivat D-fenilalanină, codul ATC: A10BX03

Nateglinida este un derivat de aminoacid (fenilalanină), care este diferit chimic şi farmacologic de alte antidiabetice. Nateglinida este un stimulant al secreţiei de insulină, cu acţiune rapidă şi de scurtă durată, administrat pe cale orală. Efectul său depinde de funcţionarea celulelor beta din insulele pancreatice.

beta şi determină deschiderea canalelor de calciu. Influxul de calciu rezultat creşautorizatte secreţia de insulină. Studiile electrofiziologice demonstrează că nateglinida prezintă o selectivitate de 45-300 ori mai mare

Secreţia precoce de insulină este un mecanism pentru menţinerea controlului glicemic normal. Dacă

este administrată înainte de masă, nateglinida restabileşte secreţia insulinică precoce sau de primă fază, care este afectată la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, având ca rezultat scăderea glucozei postprandiale şi a HbA1c.

Nateglinida închide canalele de potasiu dependente de ATP din membrana celulelor beta, având

caracteristici care îl disting de alţi liganzi ai receptorilor sulfonilureici. Aceasta depolarizează celulele

după o doză orală de nateglinidă. Acesta conduce la un efect de scădereestea glicemiei pe toată durata mesei. Concentraţiile de insulină revin la valoarea iniţială în interval de 3 până la 4 ore, reducând hiperinsulinemia postprandială.

pentru celulele beta pancreatice, comparativ cu canalele cardiovasculare K+ATP.

La pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, răspunsul insulinotrop la o masă apare în primele 15 minute

Secreţia de insulină a celulelor beta pancreatice, indusă de nateglinidă, este sensibilă la glucoză, astfel

insulină.

nu

mai

încât pe măsură ce valorile sanguine ale glucozei scad, se secretă mai puţină insulină. În mod reciproc,

administrarea concomitentă de alimente sau o perfuzie cu glucoză determină creşterea secreţiei de În cazul asocierii cu metformina,medicinalcare a afectat în principal glucoza plasmatică à jeun, efectul

nateglinidei asupra HbA1c a fost aditiv comparativ cu efectul fiecărui medicament administrat în monoterapie.

Eficacitatea nateglinidei a fost inferioară celei a metforminei în monoterapie (scăderea HbA1c (%) în cazul monoterapiei cu metformină 500 mg de trei ori pe zi: –1,23 [II 95%: –1,48; –0,99] şi al monoterapiei cu nateglinidă 120 mg de trei ori pe zi –0,90 [II 95%: –1,14; –0,66]).

ProdusulEficacitatea nateglinidei în asociere cu metformina a fost comparată cu asocierea de gliclazidă plus metformină în cadrul unui studiu de 6 luni, randomizat, dublu-orb, la 262 pacienţi, utilizând un protocol pentru demonstrarea superiorităţii. Scăderea valorii HbA1c faţă de valoarea iniţială a fost de – 0,41% la grupul tratat cu nateglinidă plus metformină şi de –0,57% la grupul tratat cu gliclazidă plus metformină (diferenţă de 0,17%, [II 95% –0,03, 0,36]). Ambele tratamente au fost bine tolerate.

Pentru nateglinidă nu a fost efectuată o analiză a rezultatelor, astfel încât nu s-au demonstrat beneficiile pe termen lung asociate cu un control glicemic îmbunătăţit.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie şi biodisponibilitate

Nateglinida este absorbită rapid după administrarea orală a comprimatelor de Trazec înainte de masă, media concentraţiei plasmatice maxime a medicamentului atingându-se, în general, în mai puţin de 1 oră. Nateglinida este absorbită rapid şi aproape complet (90%) dintr-o soluţie orală.

Biodisponibilitatea orală absolută este de aproximativ 72%. La pacienţii cu diabet zaharat de tip 2 care au fost trataţi cu Trazec în doze cuprinse între 60 şi 240 mg înaintea celor trei mese zilnice, timp de o

săptămână, nateglinida a prezentat o farmacocinetică liniară, atât pentru ASC cât şi pentru Cmax, iar tmax a fost dependent de doză.

Distribuţie

Pe baza datelor obţinute după administrarea intravenoasă, la starea de echilibru, volumul de distribuţie al nateglinidei este estimat a fi aproximativ 10 litri. Studiile in vitro indică faptul că nateglinida se leagă în proporţie mare (97-99%) de proteinele plasmatice, în principal de albumină plasmatică şi, într-o măsură mai mică, de glicoproteină alfa1-acid. Procentul în care se leagă de proteinele plasmatice este independent de concentraţia medicamentului în intervalul test de 0,1-10 g Trazec/ml.

Metabolizare

autorizat

Nateglinida este metabolizată în proporţie mare. La om, metaboliţii principali descoperiţi provin din

hidroxilarea radicalului lateral izopropilic, a carbonului metinic sau a unuia din radicalii metil; activitatea metaboliţilor principali este de aproximativ 5-6, respectiv de 3 ori mai redusă decât a nateglinidei. Metaboliţii minori identificaţi au fost un diol, o izopropenă şi acil glucuronoconjugatul(ţii) nateglinidei; numai metabolitul minor izopropenă are activitate, care este

aproape la fel de puternică cu a nateglinidei. Datele disponibile atât din experimentele in vitro şi in vivo indică faptul că nateglinida este metabolizată în principal de către CYP2C9, cu implicarea CYP3A4 într-o măsură mai mică.

Eliminare

Nateglinida şi metaboliţii săi sunt eliminaţi rapid şi complet. Cea maiestemare parte din nateglinida marcată radioactiv [14C] este eliminată în urină (83%), iar 10% este eliminată în fecale. Aproximativ

75% din nateglinida administrată, marcată radioactiv [14C], se regăseşte în urină în interval de şase ore de la administrare. Aproximativ 6-16% din doza administrată a fost eliminată în urină sub formă nemetabolizată. Concentraţiile plasmatice scad rapid şi, în general, timpul de înjumătăţire prin

pacienţi cu diabet zaharat de tip 2. Datorită timpului său maiscurt de înjumătăţire prin eliminare, nu există nici o acumulare aparentă de nateglinidă în cazul administrării de doze repetate de până la 240 mg de

eliminare a nateglinidei a fost în medie de 1,5 ore în toate studiile cu Trazec efectuate la voluntari şi nu

trei ori pe zi.

Când este administrată postprandial, mărimea absorbţiei nateglinidei (ASC) rămâne nemodificată. Cu toate acestea, există o scădere a vitezei de absorbţie, caracterizată printr-o scădere a Cmax şi o întârziere în timp până la atingerea concentraţiei plasmatice maxime (tmax). Se recomandă ca Trazec să fie administrat înainte de mese. De obicei se administrează imediat (cu 1 minut) înainte de masă, dar poate fi administrat cu până la 30 minute înainte de mese.

Efectul alimentelor medicinal

Subgrupuri populaţionale

ProdusulInsuficienţă hepatică: Disponibilitatea sistemică şi timpul de înjumătăţire al nateglinidei la subiecţii fără diabet zaharat, cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată, nu au fost diferite semnificativ

Vârstnici: Vârsta nu a influenţat proprietăţile farmacocinetice ale nateglinidei.

clinic faţă de cele ale subiecţilor sănătoşi.

Insuficienţă renală: Disponibilitatea sistemică şi timpul de înjumătăţire al nateglinidei la pacienţii diabetici cu insuficienţă renală (care nu sunt dializaţi) uşoară, moderată (clearance-ul creatininei 31-50 ml/min) şi severă (clearance-ul creatininei 15-30 ml/min) nu au fost semnificativ clinic diferite

faţă de cele ale subiecţilor sănătoşi. Se înregistrează o scădere cu 49% a Cmax de nateglinidă la pacienţii diabetici dependenţi de dializă. Disponibilitatea sistemică şi timpul de înjumătăţire la

pacienţii diabetici dependenţi de dializă au fost comparabile cu cele ale subiecţilor sănătoşi. Deşi siguranţa nu a fost compromisă la această populaţie, poate fi necesară ajustarea dozei datorită scăderii

Cmax.

Sex: Nu s-au observat diferenţe semnificative clinic în farmacocinetica nateglinidei la femei şi bărbaţi.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea, carcinogenitatea şi toxicitatea asupra fertilităţii şi dezvoltării post-natale. Nateglinida nu a fost teratogenă la şobolani. La iepuri, la doze toxice pentru mame s-a observat o incidenţă crescută a fetuşilor fără veziculă biliară.

6.

PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

 

 

 

autorizat

Hipromeloză

 

 

 

 

6.1 Lista excipienţilor

 

 

 

 

Lactoză monohidrat

 

 

 

 

 

Celuloză microcristalină

 

 

 

 

Povidonă

 

 

 

 

 

Croscarmeloză sodică

 

 

 

 

 

Stearat de magneziu

 

 

 

 

 

Oxid roşu de fer (E172)

 

 

este

 

Dioxid de titan (E171)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talc

 

 

 

 

 

 

Macrogol

 

 

mai

 

 

Dioxid de siliciu coloidal anhidru

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Incompatibilităţi

nu

 

 

 

Nu este cazul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

Perioada de valabilitate

 

 

 

 

3 ani

 

 

 

 

 

 

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

 

 

 

 

 

 

medicinal

 

 

 

 

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

 

 

 

 

A se păstra în ambalajul original.

 

 

 

 

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

 

 

 

 

Produsul

 

 

 

 

 

Blistere: folie termoformată din PVC/PE/PVDC şi folie de acoperire din aluminiu. Cutiile conţin 12, 60, 84, 120 şi 360 comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/175/001

EU/1/01/175/004-007

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A

Data primei autorizări: 03.04.2001

Data primei reînnoiri: 03.04.2006

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Produsul

medicinal

 

 

 

 

autorizat

REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

 

mai

este

 

nu

 

 

 

 

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI
TRAZEC 120 mg comprimate filmate
2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ
Fiecare comprimat filmat conţine nateglinidă 120 mg.
Excipienţi:
Lactoză monohidrat: 283 mg per comprimat. Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmatautorizat Comprimate de 120 mg, galbene, ovale, inscripţionate cu NVR” pe una din feţe şi cu TSL” pe

cealaltă.

4. DATE CLINICE

este

 

4.1 Indicaţii terapeutice

Nateglinida este indicată în tratament asociat cu metforminmaiă la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, inadecvat controlat, chiar în cazul administrării dozei maxime tolerate de metformină în monoterapie.

medicinal

nu

4.2 Doze şi mod de administrare

Nateglinida trebuie administrată cu 1 până la 30 minute înainte de mese (de obicei mic dejun, prânz şi cină).

Doza de nateglinidă trebuie stabilită de către medic, în conformitate cu necesarul pacientului.

Doza iniţială recomandată este de 60 mg de trei ori pe zi, înainte de mese, în special la pacienţii care

se apropie de valoarea ţintă a HbA1c. Doza poate fi crescută la 120 mg de trei ori pe zi. ProdusulAjustările dozei trebuie să se bazeze pe determinări periodice ale hemoglobinei glicozilate (HbA1c).

Deoarece acţiunea terapeutică principală a Trazec este reducerea glucozei postprandiale (care contribuie la valoarea HbA1c), răspunsul terapeutic al Trazec poate fi monitorizat şi prin determinarea glicemiei la 1-2 ore după masă.

Doza zilnică maximă recomandată este de 180 mg de trei ori pe zi, care trebuie administrată înaintea celor trei mese principale.

Grupuri specifice de pacienţi

Vârstnici

La pacienţi cu vârsta peste 75 ani, experienţa clinică este limitată.

Copii şi adolescenţi

Nu există date disponibile privind utilizarea nateglinidei la pacienţi cu vârsta sub 18 ani, de aceea, utilizarea sa la această grupă de vârstă nu este recomandată.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată. Deoarece pacienţii cu boli hepatice severe nu au fost studiaţi, administrarea nateglinidei este contraindicată la acest grup.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la moderată. Deşi la pacienţii dializaţi există este o scădere cu 49% a Cmax de nateglinidă, disponibilitatea sistemică şi timpul de înjumătăţire plasmatică la subiecţii diabetici cu insuficienţă renală moderată până la severă (clearance-ul creatininei 15-50 ml/min) au fost comparabile la subiecţii cu afecţiuni renale care

necesită hemodializă şi la subiecţii sănătoşi. Deşi siguranţa nu a fost compromisă la această populaţie,

poate fi necesară ajustarea dozei datorită scăderii Cmax.

autorizat

 

Alte grupuri

La pacienţii slăbiţi sau malnutriţi, doza iniţială şi de întreţinere trebuie să fie adecvată şi este necesară o ajustare prudentă, pentru a evita reacţiile hipoglicemice.

4.3 Contraindicaţii

Trazec este contraindicat în cazul pacienţilor/pacientelor cu:

 

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi

Diabet zaharat de tip 1 (diabet zaharat insulino-dependent, peptido-C negativ)

Cetoacidoză diabetică, cu sau fără comă

mai

este

Sarcină şi alăptare în curs (vezi pct. 4.6)

Insuficienţă hepatică severă

 

 

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Generale

nu

 

Nateglinida nu trebuie utilizată în monoterapie.

 

medicinal

 

Asemenea altor medicamente care stimulează secreţia de insulină, nateglinida poate să producă hipoglicemie.

Hipoglicemia a fost observată la pacienţi cu diabet zaharat de tip 2, care urmează dietă şi fac exerciţii fizice şi la cei trataţi cu antidiabetice orale (vezi pct. 4.8). Pacienţii vârstnici, malnutriţii şi cei cu insuficienţă corticosuprarenală sau hipofizară sau insuficienţă renală severă sunt mai predispuşi la efectul de scădere a glicemiei al acestor tratamente. Riscul de hipoglicemie la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2 poate fi crescut de exerciţiile fizice intense sau de consumul de alcool etilic.

ProdusulS-au observat simptome de hipoglicemie (neconfirmată prin valorile glicemiei) la pacienţii cu valoarea iniţială a HbA1c apropiată de obiectivul terapeutic (HbA1c <7,5%).

Combinaţia cu metformina este asociată cu un risc crescut de hipoglicemie, comparativ cu monoterapia.

Hipoglicemia poate fi dificil de recunoscut la subiecţii cărora li se administrează beta-blocante.

Când un pacient stabilizat cu un antidiabetic oral este expus la un stres, cum ar fi: febră, traumatisme, infecţie sau intervenţii chirurgicale, poate apărea o pierdere a controlului glicemic. În acest caz, poate fi necesară întreruperea tratamentului antidiabetic oral şi înlocuirea temporară a acestuia cu insulină.

Trazec conţine lactoză monohidrat. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Grupuri specifice de pacienţi

Nateglinida trebuie utilizată cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată.

Nu au fost efectuate studii clinice la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă sau la copii şi adolescenţi. De aceea, tratamentul nu este recomandat la aceste grupuri de pacienţi.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Anumite medicamente influenţează metabolizarea glucozei şi, de aceea, interacţiunile posibile trebuie să fie luate în considerare de către medic:

modificări în controlul glicemic.

autorizat

Următoarele medicamente pot potenţa efectul hipoglicemiant al nateglinidei: inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei (IECA).

Următoarele medicamente pot să scadă efectul hipoglicemiant al nateglinidei: diuretice, corticosteroizi şi beta2 agonişti.

În cazul administrării sau întreruperii administrării acestor medicamente la pacienţi cărora li se

administrează nateglinidă, pacientul trebuie monitorizat îndeaproape pentru detectarea unor eventuale

 

este

Datele disponibile atât din experimentele in vitro cât şi in vivo indică faptul că nateglinida este

metabolizată în principal de către CYP2C9, cu implicarea într-o măsură mai mică a CYP3A4.

mai

 

Într-un studiu de interacţiune cu sulfinpirazona, inhibitor al CYP2C9, s-a observat o creştere mică a ASC de nateglinidă (~28%) la voluntarii sănătoşi, fără modificarea valorilor medii ale Cmax şi timpului de înjumătăţire prin eliminare. Când nateglinida este administrată concomitent cu inhibitori ai CYP2C9, la pacienţi nu pot fi excluse un efect mai prelungit şi un posibil risc de hipoglicemie.

Se recomandă precauţie specială atunci când nateglinida este administrată concomitent cu alţi

efect asupra farmacocineticiimedicinalnateglinidei. Astfel, nu este necesară nici o ajustare a dozei de digoxină,

inhibitori mai puternici ai CYP2C9, cum sunt: fluconazolulnu

sau gemfibrozilul, sau la pacienţi

cunoscuţi că sunt metabolizatori lenţi pentru CYP2C9.

 

In vivo, nu s-au efectuat studii privind interacţiunea cu un inhibitor 3A4.

In vivo, nateglinida nu are nici un efect relevant clinic asupra farmacocineticii medicamentelor metabolizate de către CYP2C9 şi CYP3A4. Farmacocinetica warfarinei (un substrat pentru CYP3A4 şi CYP2C9), diclofenacului (un substrat pentru CYP2C9) şi digoxinei nu a fost afectată de

administrarea concomitentă cu nateglinidă. În mod reciproc, aceste medicamente nu au avut nici un Produsulwarfarină sau alte medicamente care sunt substraturi pentru CYP2C9 sau CYP3A4, în cazul

administrării concomitente cu Trazec. În mod similar, nu a existat nici o interacţiune farmacocinetică semnificativă clinic a Trazec cu alte antidiabetice orale, cum sunt: metformina şi glibenclamida.

În studiile in vitro, nateglinidă a demonstrat un potenţial mic de deplasare de pe proteine.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Studiile la animale au demonstrat toxicitate asupra dezvoltării (vezi pct. 5.3).

Deoarece nu există experienţă la femeile gravide, siguranţa administrării Trazec nu se poate evalua la acestea. Asemenea altor antidiabetice orale, utilizarea Trazec nu este recomandată în timpul sarcinii.

Nateglinida este excretată în lapte după administrarea unei doze pe cale orală la femelele de şobolan care alăptează. Deşi nu se ştie dacă nateglinida este excretată în laptele matern la om, la sugarii alăptaţi poate exista potenţial de hipoglicemie; de aceea nateglinida nu trebuie utilizată de către femeile care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Pacienţilor trebuie să li se recomande să ia precauţii pentru a evita hipoglicemia în timp ce conduc vehicule sau folosesc utilaje. Acest fapt este deosebit de important la cei cu semne reduse sau absente de avertizare a hipoglicemiei sau care prezintă episoade frecvente de hipoglicemie. În aceste condiţii, trebuie avută în vedere revizuirea recomandării de a conduce vehicule.

4.8 Reacţii adverse

Pe baza experienţei cu nateglinidă şi cu alte antidiabetice orale, au fost observate următoarele reacţii adverse. Frecvenţele sunt definite astfel: frecvente (>1/100, <1/10); mai puţin frecventeautorizat(>1/1000, <1/100); rare (>1/10000, <1/1000); foarte rare (<1/10000).

Hipoglicemie

Ca în cazul altor antidiabetice, după administrarea nateglinidei au fost observate simptome sugestive de hipoglicemie. Aceste simptome au inclus: transpiraţie, tremor, ameţeală, creşterea apetitului alimentar, palpitaţii, greaţă, oboseală şi slăbiciune. Acestea au fost, în general, de intensitate uşoară şi au fost uşor controlate prin consum de carbohidraţi, când a fost necesar. În studiile clinice finalizate, au fost raportate simptome de hipoglicemie în 10,4% cazuri pentru monoterapia cu nateglinidă, 14,5% cazuri pentru asocierea nateglinidă+metformină, 6,9% cazuri pentru metformină în monoterapie, 19,8% cazuri pentru glibenclamidă în monoterapie şi 4,1% cazuri pentru placebo.

Tulburări hepatobiliare

Tulburări ale sistemului imunitar

 

este

 

 

Rare: Reacţii de hipersensibilitate cum sunt: erupţii cutanate tranzitorii, prurit şi urticarie.

Tulburări metabolice şi de nutriţie

mai

 

Frecvente: Simptome sugestive de hipoglicemie.

 

 

 

Tulburări gastro-intestinale

 

 

Frecvente: Dureri abdominale, diaree, dispepsie,nugreaţă.

 

 

Mai puţin frecvente: Vărsături.

 

 

medicinal

 

 

Rare: Creşterea concentraţiilor serice ale enzimelor hepatice.

Alte evenimente

Alte evenimente adverse observate în studiile clinice au avut o incidenţă similară la pacienţii trataţi cu

Trazec şi la cei cărora li s-a administrat placebo.

ProdusulDatele post-autorizare au evidenţiat cazuri foarte rare de eritem multiform.

4.9 Supradozaj

Într-un studiu clinic la pacienţi, Trazec a fost administrat în doze crescătoare de până la 720 mg pe zi timp de 7 zile şi a fost bine tolerat. Nu există experienţă în ceea ce priveşte supradozajul cu Trazec în studiile clinice. Cu toate acestea, o supradoză poate avea ca rezultat un efect de scădere exagerată a glucozei, cu apariţia simptomelor hipoglicemice. Simptomele hipoglicemice fără pierderea conştienţei sau consecinţe neurologice trebuie tratate cu glucoză administrată pe cale orală şi ajustări ale dozelor şi/sau dietei. Reacţiile hipoglicemice severe manifestate prin comă, convulsii sau alte simptome neurologice trebuie tratate cu glucoză administrată intravenos. Deoarece nateglinida se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice, dializa nu este un mijloc eficient de a o îndepărta din sânge.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte antidiabetice orale, derivat D-fenilalanină, codul ATC: A10BX03

Nateglinida este un derivat de aminoacid (fenilalanină), care este diferit chimic şi farmacologic de alte antidiabetice. Nateglinida este un stimulant al secreţiei de insulină, cu acţiune rapidă şi de scurtă durată, administrat pe cale orală. Efectul său depinde de funcţionarea celulelor beta din insulele pancreatice.

beta şi determină deschiderea canalelor de calciu. Influxul de calciu rezultat creşautorizatte secreţia de insulină. Studiile electrofiziologice demonstrează că nateglinida prezintă o selectivitate de 45-300 ori mai mare

Secreţia precoce de insulină este un mecanism pentru menţinerea controlului glicemic normal. Dacă

este administrată înainte de masă, nateglinida restabileşte secreţia insulinică precoce sau de primă fază, care este afectată la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, având ca rezultat scăderea glucozei postprandiale şi a HbA1c.

Nateglinida închide canalele de potasiu dependente de ATP din membrana celulelor beta, având

caracteristici care îl disting de alţi liganzi ai receptorilor sulfonilureici. Aceasta depolarizează celulele

după o doză orală de nateglinidă. Acesta conduce la un efect de scădereestea glicemiei pe toată durata mesei. Concentraţiile de insulină revin la valoarea iniţială în interval de 3 până la 4 ore, reducând hiperinsulinemia postprandială.

pentru celulele beta pancreatice, comparativ cu canalele cardiovasculare K+ATP.

La pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, răspunsul insulinotrop la o masă apare în primele 15 minute

Secreţia de insulină a celulelor beta pancreatice, indusă de nateglinidă, este sensibilă la glucoză, astfel

insulină.

nu

mai

încât pe măsură ce valorile sanguine ale glucozei scad, se secretă mai puţină insulină. În mod reciproc,

administrarea concomitentă de alimente sau o perfuzie cu glucoză determină creşterea secreţiei de În cazul asocierii cu metformina,medicinalcare a afectat în principal glucoza plasmatică à jeun, efectul

nateglinidei asupra HbA1c a fost aditiv comparativ cu efectul fiecărui medicament administrat în monoterapie.

Eficacitatea nateglinidei a fost inferioară celei a metforminei în monoterapie (scăderea HbA1c (%) în cazul monoterapiei cu metformină 500 mg de trei ori pe zi: –1,23 [II 95%: –1,48; –0,99] şi al monoterapiei cu nateglinidă 120 mg de trei ori pe zi –0,90 [II 95%: –1,14; –0,66]).

ProdusulEficacitatea nateglinidei în asociere cu metformina a fost comparată cu asocierea de gliclazidă plus metformină în cadrul unui studiu de 6 luni, randomizat, dublu-orb, la 262 pacienţi, utilizând un protocol pentru demonstrarea superiorităţii. Scăderea valorii HbA1c faţă de valoarea iniţială a fost de – 0,41% la grupul tratat cu nateglinidă plus metformină şi de –0,57% la grupul tratat cu gliclazidă plus metformină (diferenţă de 0,17%, [II 95% –0,03, 0,36]). Ambele tratamente au fost bine tolerate.

Pentru nateglinidă nu a fost efectuată o analiză a rezultatelor, astfel încât nu s-au demonstrat beneficiile pe termen lung asociate cu un control glicemic îmbunătăţit.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie şi biodisponibilitate

Nateglinida este absorbită rapid după administrarea orală a comprimatelor de Trazec înainte de masă, media concentraţiei plasmatice maxime a medicamentului atingându-se, în general, în mai puţin de 1 oră. Nateglinida este absorbită rapid şi aproape complet (90%) dintr-o soluţie orală.

Biodisponibilitatea orală absolută este de aproximativ 72%. La pacienţii cu diabet zaharat de tip 2 care au fost trataţi cu Trazec în doze cuprinse între 60 şi 240 mg înaintea celor trei mese zilnice, timp de o

săptămână, nateglinida a prezentat o farmacocinetică liniară, atât pentru ASC cât şi pentru Cmax, iar tmax a fost dependent de doză.

Distribuţie

Pe baza datelor obţinute după administrarea intravenoasă, la starea de echilibru, volumul de distribuţie al nateglinidei este estimat a fi aproximativ 10 litri. Studiile in vitro indică faptul că nateglinida se leagă în proporţie mare (97-99%) de proteinele plasmatice, în principal de albumină plasmatică şi, într-o măsură mai mică, de glicoproteină alfa1-acid. Procentul în care se leagă de proteinele plasmatice este independent de concentraţia medicamentului în intervalul test de 0,1-10 g Trazec/ml.

Metabolizare

autorizat

Nateglinida este metabolizată în proporţie mare. La om, metaboliţii principali descoperiţi provin din

hidroxilarea radicalului lateral izopropilic, a carbonului metinic sau a unuia din radicalii metil; activitatea metaboliţilor principali este de aproximativ 5-6, respectiv de 3 ori mai redusă decât a nateglinidei. Metaboliţii minori identificaţi au fost un diol, o izopropenă şi acil glucuronoconjugatul(ţii) nateglinidei; numai metabolitul minor izopropenă are activitate, care este

aproape la fel de puternică cu a nateglinidei. Datele disponibile atât din experimentele in vitro şi in vivo indică faptul că nateglinida este metabolizată în principal de către CYP2C9, cu implicarea CYP3A4 într-o măsură mai mică.

Eliminare

Nateglinida şi metaboliţii săi sunt eliminaţi rapid şi complet. Cea maiestemare parte din nateglinida marcată radioactiv [14C] este eliminată în urină (83%), iar 10% este eliminată în fecale. Aproximativ

75% din nateglinida administrată, marcată radioactiv [14C], se regăseşte în urină în interval de şase ore de la administrare. Aproximativ 6-16% din doza administrată a fost eliminată în urină sub formă nemetabolizată. Concentraţiile plasmatice scad rapid şi, în general, timpul de înjumătăţire prin

pacienţi cu diabet zaharat de tip 2. Datorită timpului său maiscurt de înjumătăţire prin eliminare, nu există nici o acumulare aparentă de nateglinidă în cazul administrării de doze repetate de până la 240 mg de

eliminare a nateglinidei a fost în medie de 1,5 ore în toate studiile cu Trazec efectuate la voluntari şi nu

trei ori pe zi.

Când este administrată postprandial, mărimea absorbţiei nateglinidei (ASC) rămâne nemodificată. Cu toate acestea, există o scădere a vitezei de absorbţie, caracterizată printr-o scădere a Cmax şi o întârziere în timp până la atingerea concentraţiei plasmatice maxime (tmax). Se recomandă ca Trazec să fie administrat înainte de mese. De obicei se administrează imediat (cu 1 minut) înainte de masă, dar poate fi administrat cu până la 30 minute înainte de mese.

Efectul alimentelor medicinal

Subgrupuri populaţionale

ProdusulInsuficienţă hepatică: Disponibilitatea sistemică şi timpul de înjumătăţire al nateglinidei la subiecţii fără diabet zaharat, cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată, nu au fost diferite semnificativ

Vârstnici: Vârsta nu a influenţat proprietăţile farmacocinetice ale nateglinidei.

clinic faţă de cele ale subiecţilor sănătoşi.

Insuficienţă renală: Disponibilitatea sistemică şi timpul de înjumătăţire al nateglinidei la pacienţii diabetici cu insuficienţă renală (care nu sunt dializaţi) uşoară, moderată (clearance-ul creatininei 31-50 ml/min) şi severă (clearance-ul creatininei 15-30 ml/min) nu au fost semnificativ clinic diferite

faţă de cele ale subiecţilor sănătoşi. Se înregistrează o scădere cu 49% a Cmax de nateglinidă la pacienţii diabetici dependenţi de dializă. Disponibilitatea sistemică şi timpul de înjumătăţire la

pacienţii diabetici dependenţi de dializă au fost comparabile cu cele ale subiecţilor sănătoşi. Deşi siguranţa nu a fost compromisă la această populaţie, poate fi necesară ajustarea dozei datorită scăderii

Cmax.

Sex: Nu s-au observat diferenţe semnificative clinic în farmacocinetica nateglinidei la femei şi bărbaţi.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea, carcinogenitatea şi toxicitatea asupra fertilităţii şi dezvoltării post-natale. Nateglinida nu a fost teratogenă la şobolani. La iepuri, la doze toxice pentru mame s-a observat o incidenţă crescută a fetuşilor fără veziculă biliară.

6.

PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

 

 

 

autorizat

Hipromeloză

 

 

 

 

6.1 Lista excipienţilor

 

 

 

 

Lactoză monohidrat

 

 

 

 

 

Celuloză microcristalină

 

 

 

 

Povidonă

 

 

 

 

 

Croscarmeloză sodică

 

 

 

 

 

Stearat de magneziu

 

 

 

 

 

Oxid galben de fer (E172)

 

 

este

 

Dioxid de titan (E171)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talc

 

 

 

 

 

 

Macrogol

 

 

mai

 

 

Dioxid de siliciu coloidal anhidru

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Incompatibilităţi

nu

 

 

 

Nu este cazul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

Perioada de valabilitate

 

 

 

 

3 ani

 

 

 

 

 

 

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

 

 

 

 

 

 

medicinal

 

 

 

 

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

 

 

 

 

A se păstra în ambalajul original.

 

 

 

 

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

 

 

 

 

Produsul

 

 

 

 

 

Blistere: folie termoformată din PVC/PE/PVDC şi folie de acoperire din aluminiu. Cutiile conţin 12, 60, 84, 120 şi 360 comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/175/008

EU/1/01/175/011-014

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A

Data primei autorizări: 03.04.2001

Data primei reînnoiri: 03.04.2006

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Produsul

medicinal

 

 

 

 

autorizat

REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

 

mai

este

 

nu

 

 

 

 

 

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI
TRAZEC 180 mg comprimate filmate
2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ
Fiecare comprimat filmat conţine nateglinidă 180 mg.

Excipienţi:

Lactoză monohidrat: 214 mg per comprimat.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.

FORMA FARMACEUTICĂ

 

 

Comprimat filmat

 

 

Comprimate de 180 mg, roşii, ovale, inscripţionate cu NVR” pe una din feţe şi autorizatcu TSX” pe cealaltă.

4.

DATE CLINICE

 

este

4.1 Indicaţii terapeutice

 

 

mai

 

 

 

Nateglinida este indicată în tratament asociat cu metformină la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2,

 

 

nu

 

inadecvat controlat, chiar în cazul administrării dozei maxime tolerate de metformină în monoterapie.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doza de nateglinidă trebuie stabilită de către medic, în conformitate cu necesarul pacientului.

Nateglinida trebuie administratmedicinală cu 1 până la 30 minute înainte de mese (de obicei mic dejun, prânz şi cină).

Doza iniţială recomandată este de 60 mg de trei ori pe zi, înainte de mese, în special la pacienţii care se apropie de valoarea ţintă a HbA1c. Doza poate fi crescută la 120 mg de trei ori pe zi.

ProdusulAjustările dozei trebuie să se bazeze pe determinări periodice ale hemoglobinei glicozilate (HbA1c). Deoarece acţiunea terapeutică principală a Trazec este reducerea glucozei postprandiale (care

contribuie la valoarea HbA1c), răspunsul terapeutic al Trazec poate fi monitorizat şi prin determinarea glicemiei la 1-2 ore după masă.

Doza zilnică maximă recomandată este de 180 mg de trei ori pe zi, care trebuie administrată înaintea celor trei mese principale.

Grupuri specifice de pacienţi

Vârstnici

La pacienţi cu vârsta peste 75 ani, experienţa clinică este limitată.

Copii şi adolescenţi

Nu există date disponibile privind utilizarea nateglinidei la pacienţi cu vârsta sub 18 ani, de aceea, utilizarea sa la această grupă de vârstă nu este recomandată.

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată.

Deoarece pacienţii cu boli hepatice severe nu au fost studiaţi, administrarea nateglinidei este contraindicată la acest grup.

Pacienţi cu insuficienţă renală

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la moderată. Deşi la pacienţii dializaţi există este o scădere cu 49% a Cmax de nateglinidă, disponibilitatea sistemică şi timpul de înjumătăţire plasmatică la subiecţii diabetici cu insuficienţă renală moderată până la severă (clearance-ul creatininei 15-50 ml/min) au fost comparabile la subiecţii cu afecţiuni renale care necesită hemodializă şi la subiecţii sănătoşi. Deşi siguranţa nu a fost compromisă la această populaţie, poate fi necesară ajustarea dozei datorită scăderii Cmax.

Alte grupuri

La pacienţii slăbiţi sau malnutriţi, doza iniţială şi de întreţinere trebuie să fie adecvată şi este necesară o ajustare prudentă, pentru a evita reacţiile hipoglicemice.

4.3 Contraindicaţii

Hipoglicemia a fost observată la pacienţi cu diabet zaharat de tip 2, care urmează dietă şi fac exerciţii fizice şi la cei trataţi cu antidiabetice orale (vezi pct. 4.8). Pacienţii vârstnici, malnutriţii şi cei cu insuficienţă corticosuprarenală sau hipofizară sau insuficienţă renală severă sunt mai predispuşi la efectul de scădere a glicemiei al acestor tratamente. Riscul de hipoglicemie la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2 poate fi crescut de exerciţiile fizice intense sau de consumul de alcool etilic.

Trazec este contraindicat în cazul pacienţilor/pacientelor cu:

 

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi

Diabet zaharat de tip 1 (diabet zaharat insulino-dependent, peptido-C negativ)autorizat

Cetoacidoză diabetică, cu sau fără comă

 

 

este

Sarcină şi alăptare în curs (vezi pct. 4.6)

 

 

Insuficienţă hepatică severă

 

 

4.4

Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Generale

 

 

mai

 

Nateglinida nu trebuie utilizată în monoterapie.

 

 

Asemenea altor medicamente care stimulează secreţia de insulină, nateglinida poate să producă

hipoglicemie.

medicinal

nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-au observat simptome de hipoglicemie (neconfirmată prin valorile glicemiei) la pacienţii cu valoarea Produsuliniţială a HbA1c apropiată de obiectivul terapeutic (HbA1c <7,5%).

Combinaţia cu metformina este asociată cu un risc crescut de hipoglicemie, comparativ cu monoterapia.

Hipoglicemia poate fi dificil de recunoscut la subiecţii cărora li se administrează beta-blocante.

Când un pacient stabilizat cu un antidiabetic oral este expus la un stres, cum ar fi: febră, traumatisme, infecţie sau intervenţii chirurgicale, poate apărea o pierdere a controlului glicemic. În acest caz, poate fi necesară întreruperea tratamentului antidiabetic oral şi înlocuirea temporară a acestuia cu insulină.

Trazec conţine lactoză monohidrat. Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Grupuri specifice de pacienţi

Nateglinida trebuie utilizată cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată.

Nu au fost efectuate studii clinice la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă sau la copii şi adolescenţi. De aceea, tratamentul nu este recomandat la aceste grupuri de pacienţi.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Anumite medicamente influenţează metabolizarea glucozei şi, de aceea, interacţiunile posibile trebuie să fie luate în considerare de către medic:

Următoarele medicamente pot potenţa efectul hipoglicemiant al nateglinidei: inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei (IECA).

Următoarele medicamente pot să scadă efectul hipoglicemiant al nateglinidei: diuretice,autorizatcorticosteroizi şi beta2 agonişti.

În cazul administrării sau întreruperii administrării acestor medicamente la pacienţi cărora li se

administrează nateglinidă, pacientul trebuie monitorizat îndeaproape pentru detectarea unor eventuale modificări în controlul glicemic.

Datele disponibile atât din experimentele in vitro cât şi in vivo indică faptul că nateglinida este

Într-un studiu de interacţiune cu sulfinpirazona, inhibitor al CYP2C9,estes-a observat o creştere mică a

metabolizată în principal de către CYP2C9, cu implicarea într-o măsură mai mică a CYP3A4.

ASC de nateglinidă (~28%) la voluntarii sănătoşi, fără modificarea valorilor medii ale Cmax şi timpului de înjumătăţire prin eliminare. Când nateglinida este administratmaiă concomitent cu inhibitori ai CYP2C9, la pacienţi nu pot fi excluse un efect mai prelungit şi un posibil risc de hipoglicemie.

Se recomandă precauţie specială atunci când nateglinida este administrată concomitent cu alţi inhibitori mai puternici ai CYP2C9, cum sunt: fluconazolulnu sau gemfibrozilul, sau la pacienţi cunoscuţi că sunt metabolizatori lenţi pentru CYP2C9.

In vivo, nateglinida nu are nici un efect relevant clinic asupra farmacocineticii medicamentelor metabolizate de către CYP2C9 şi CYP3A4. Farmacocinetica warfarinei (un substrat pentru CYP3A4 şi CYP2C9), diclofenacului (un substrat pentru CYP2C9) şi digoxinei nu a fost afectată de administrarea concomitentă cu nateglinidă. În mod reciproc, aceste medicamente nu au avut nici un efect asupra farmacocineticii nateglinidei. Astfel, nu este necesară nici o ajustare a dozei de digoxină, warfarină sau alte medicamente care sunt substraturi pentru CYP2C9 sau CYP3A4, în cazul

In vivo, nu s-au efectuatmedicinalstudii privind interacţiunea cu un inhibitor 3A4.

administrării concomitente cu Trazec. În mod similar, nu a existat nici o interacţiune farmacocinetică Produsulsemnificativă clinic a Trazec cu alte antidiabetice orale, cum sunt: metformina şi glibenclamida.

În studiile in vitro, nateglinidă a demonstrat un potenţial mic de deplasare de pe proteine.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Studiile la animale au demonstrat toxicitate asupra dezvoltării (vezi pct. 5.3).

Deoarece nu există experienţă la femeile gravide, siguranţa administrării Trazec nu se poate evalua la acestea. Asemenea altor antidiabetice orale, utilizarea Trazec nu este recomandată în timpul sarcinii.

Nateglinida este excretată în lapte după administrarea unei doze pe cale orală la femelele de şobolan care alăptează. Deşi nu se ştie dacă nateglinida este excretată în laptele matern la om, la sugarii alăptaţi poate exista potenţial de hipoglicemie; de aceea nateglinida nu trebuie utilizată de către femeile care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Pacienţilor trebuie să li se recomande să ia precauţii pentru a evita hipoglicemia în timp ce conduc vehicule sau folosesc utilaje. Acest fapt este deosebit de important la cei cu semne reduse sau absente de avertizare a hipoglicemiei sau care prezintă episoade frecvente de hipoglicemie. În aceste condiţii, trebuie avută în vedere revizuirea recomandării de a conduce vehicule.

4.8 Reacţii adverse

Pe baza experienţei cu nateglinidă şi cu alte antidiabetice orale, au fost observate următoarele reacţii

adverse. Frecvenţele sunt definite astfel: frecvente (>1/100, <1/10); mai puţin frecvente (>1/1000, <1/100); rare (>1/10000, <1/1000); foarte rare (<1/10000).

au fost raportate simptome de hipoglicemie în 10,4% cazuri pentru monoterapiaautorizatcu nateglinidă, 14,5% cazuri pentru asocierea nateglinidă+metformină, 6,9% cazuri pentru metformină în monoterapie,

Hipoglicemie

Ca în cazul altor antidiabetice, după administrarea nateglinidei au fost observate simptome sugestive

de hipoglicemie. Aceste simptome au inclus: transpiraţie, tremor, ameţeală, creşterea apetitului

alimentar, palpitaţii, greaţă, oboseală şi slăbiciune. Acestea au fost, în general, de intensitate uşoară şi

au fost uşor controlate prin consum de carbohidraţi, când a fost necesar. În studiile clinice finalizate,

19,8% cazuri pentru glibenclamidă în monoterapie şi 4,1% cazuri pentru placebo.

Tulburări ale sistemului imunitar

Rare: Reacţii de hipersensibilitate cum sunt: erupţii cutanate tranzitorii, prurit şi urticarie.

 

mai

este

Tulburări metabolice şi de nutriţie

 

Frecvente: Simptome sugestive de hipoglicemie.

 

Tulburări gastro-intestinale

 

 

 

Frecvente: Dureri abdominale, diaree, dispepsie, greaţă.

Datele post-autorizare medicinalau evidenţiat cazuri foarte rare de eritem multiform.

Mai puţin frecvente: Vărsături.

nu

Tulburări hepatobiliare

Rare: Creşterea concentraţiilor serice ale enzimelor hepatice.

Alte evenimente

Alte evenimente adverse observate în studiile clinice au avut o incidenţă similară la pacienţii trataţi cu Trazec şi la cei cărora li s-a administrat placebo.

Produsul4.9 Supradozaj

Într-un studiu clinic la pacienţi, Trazec a fost administrat în doze crescătoare de până la 720 mg pe zi timp de 7 zile şi a fost bine tolerat. Nu există experienţă în ceea ce priveşte supradozajul cu Trazec în studiile clinice. Cu toate acestea, o supradoză poate avea ca rezultat un efect de scădere exagerată a glucozei, cu apariţia simptomelor hipoglicemice. Simptomele hipoglicemice fără pierderea conştienţei sau consecinţe neurologice trebuie tratate cu glucoză administrată pe cale orală şi ajustări ale dozelor şi/sau dietei. Reacţiile hipoglicemice severe manifestate prin comă, convulsii sau alte simptome neurologice trebuie tratate cu glucoză administrată intravenos. Deoarece nateglinida se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice, dializa nu este un mijloc eficient de a o îndepărta din sânge.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte antidiabetice orale, derivat D-fenilalanină, codul ATC: A10BX03

Nateglinida este un derivat de aminoacid (fenilalanină), care este diferit chimic şi farmacologic de alte antidiabetice. Nateglinida este un stimulant al secreţiei de insulină, cu acţiune rapidă şi de scurtă durată, administrat pe cale orală. Efectul său depinde de funcţionarea celulelor beta din insulele pancreatice.

beta şi determină deschiderea canalelor de calciu. Influxul de calciu rezultat creşautorizatte secreţia de insulină. Studiile electrofiziologice demonstrează că nateglinida prezintă o selectivitate de 45-300 ori mai mare

Secreţia precoce de insulină este un mecanism pentru menţinerea controlului glicemic normal. Dacă

este administrată înainte de masă, nateglinida restabileşte secreţia insulinică precoce sau de primă fază, care este afectată la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, având ca rezultat scăderea glucozei postprandiale şi a HbA1c.

Nateglinida închide canalele de potasiu dependente de ATP din membrana celulelor beta, având

caracteristici care îl disting de alţi liganzi ai receptorilor sulfonilureici. Aceasta depolarizează celulele

după o doză orală de nateglinidă. Acesta conduce la un efect de scădereestea glicemiei pe toată durata mesei. Concentraţiile de insulină revin la valoarea iniţială în interval de 3 până la 4 ore, reducând hiperinsulinemia postprandială.

pentru celulele beta pancreatice, comparativ cu canalele cardiovasculare K+ATP.

La pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, răspunsul insulinotrop la o masă apare în primele 15 minute

Secreţia de insulină a celulelor beta pancreatice, indusă de nateglinidă, este sensibilă la glucoză, astfel

insulină.

nu

mai

încât pe măsură ce valorile sanguine ale glucozei scad, se secretă mai puţină insulină. În mod reciproc,

administrarea concomitentă de alimente sau o perfuzie cu glucoză determină creşterea secreţiei de În cazul asocierii cu metformina,medicinalcare a afectat în principal glucoza plasmatică à jeun, efectul

nateglinidei asupra HbA1c a fost aditiv comparativ cu efectul fiecărui medicament administrat în monoterapie.

Eficacitatea nateglinidei a fost inferioară celei a metforminei în monoterapie (scăderea HbA1c (%) în cazul monoterapiei cu metformină 500 mg de trei ori pe zi: –1,23 [II 95%: –1,48; –0,99] şi al monoterapiei cu nateglinidă 120 mg de trei ori pe zi –0,90 [II 95%: –1,14; –0,66]).

ProdusulEficacitatea nateglinidei în asociere cu metformina a fost comparată cu asocierea de gliclazidă plus metformină în cadrul unui studiu de 6 luni, randomizat, dublu-orb, la 262 pacienţi, utilizând un protocol pentru demonstrarea superiorităţii. Scăderea valorii HbA1c faţă de valoarea iniţială a fost de – 0,41% la grupul tratat cu nateglinidă plus metformină şi de –0,57% la grupul tratat cu gliclazidă plus metformină (diferenţă de 0,17%, [II 95% –0,03, 0,36]). Ambele tratamente au fost bine tolerate.

Pentru nateglinidă nu a fost efectuată o analiză a rezultatelor, astfel încât nu s-au demonstrat beneficiile pe termen lung asociate cu un control glicemic îmbunătăţit.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie şi biodisponibilitate

Nateglinida este absorbită rapid după administrarea orală a comprimatelor de Trazec înainte de masă, media concentraţiei plasmatice maxime a medicamentului atingându-se, în general, în mai puţin de 1 oră. Nateglinida este absorbită rapid şi aproape complet (90%) dintr-o soluţie orală.

Biodisponibilitatea orală absolută este de aproximativ 72%. La pacienţii cu diabet zaharat de tip 2 care au fost trataţi cu Trazec în doze cuprinse între 60 şi 240 mg înaintea celor trei mese zilnice, timp de o

săptămână, nateglinida a prezentat o farmacocinetică liniară, atât pentru ASC cât şi pentru Cmax, iar tmax a fost dependent de doză.

Distribuţie

Pe baza datelor obţinute după administrarea intravenoasă, la starea de echilibru, volumul de distribuţie al nateglinidei este estimat a fi aproximativ 10 litri. Studiile in vitro indică faptul că nateglinida se leagă în proporţie mare (97-99%) de proteinele plasmatice, în principal de albumină plasmatică şi, într-o măsură mai mică, de glicoproteină alfa1-acid. Procentul în care se leagă de proteinele plasmatice este independent de concentraţia medicamentului în intervalul test de 0,1-10 g Trazec/ml.

Metabolizare

autorizat

Nateglinida este metabolizată în proporţie mare. La om, metaboliţii principali descoperiţi provin din

hidroxilarea radicalului lateral izopropilic, a carbonului metinic sau a unuia din radicalii metil; activitatea metaboliţilor principali este de aproximativ 5-6, respectiv de 3 ori mai redusă decât a nateglinidei. Metaboliţii minori identificaţi au fost un diol, o izopropenă şi acil glucuronoconjugatul(ţii) nateglinidei; numai metabolitul minor izopropenă are activitate, care este

aproape la fel de puternică cu a nateglinidei. Datele disponibile atât din experimentele in vitro şi in vivo indică faptul că nateglinida este metabolizată în principal de către CYP2C9, cu implicarea CYP3A4 într-o măsură mai mică.

Eliminare

Nateglinida şi metaboliţii săi sunt eliminaţi rapid şi complet. Cea maiestemare parte din nateglinida marcată radioactiv [14C] este eliminată în urină (83%), iar 10% este eliminată în fecale. Aproximativ

75% din nateglinida administrată, marcată radioactiv [14C], se regăseşte în urină în interval de şase ore de la administrare. Aproximativ 6-16% din doza administrată a fost eliminată în urină sub formă nemetabolizată. Concentraţiile plasmatice scad rapid şi, în general, timpul de înjumătăţire prin

pacienţi cu diabet zaharat de tip 2. Datorită timpului său maiscurt de înjumătăţire prin eliminare, nu există nici o acumulare aparentă de nateglinidă în cazul administrării de doze repetate de până la 240 mg de

eliminare a nateglinidei a fost în medie de 1,5 ore în toate studiile cu Trazec efectuate la voluntari şi nu

trei ori pe zi.

Când este administrată postprandial, mărimea absorbţiei nateglinidei (ASC) rămâne nemodificată. Cu toate acestea, există o scădere a vitezei de absorbţie, caracterizată printr-o scădere a Cmax şi o întârziere în timp până la atingerea concentraţiei plasmatice maxime (tmax). Se recomandă ca Trazec să fie administrat înainte de mese. De obicei se administrează imediat (cu 1 minut) înainte de masă, dar poate fi administrat cu până la 30 minute înainte de mese.

Efectul alimentelor medicinal

Subgrupuri populaţionale

ProdusulInsuficienţă hepatică: Disponibilitatea sistemică şi timpul de înjumătăţire al nateglinidei la subiecţii fără diabet zaharat, cu insuficienţă hepatică uşoară până la moderată, nu au fost diferite semnificativ

Vârstnici: Vârsta nu a influenţat proprietăţile farmacocinetice ale nateglinidei.

clinic faţă de cele ale subiecţilor sănătoşi.

Insuficienţă renală: Disponibilitatea sistemică şi timpul de înjumătăţire al nateglinidei la pacienţii diabetici cu insuficienţă renală (care nu sunt dializaţi) uşoară, moderată (clearance-ul creatininei 31-50 ml/min) şi severă (clearance-ul creatininei 15-30 ml/min) nu au fost semnificativ clinic diferite

faţă de cele ale subiecţilor sănătoşi. Se înregistrează o scădere cu 49% a Cmax de nateglinidă la pacienţii diabetici dependenţi de dializă. Disponibilitatea sistemică şi timpul de înjumătăţire la

pacienţii diabetici dependenţi de dializă au fost comparabile cu cele ale subiecţilor sănătoşi. Deşi siguranţa nu a fost compromisă la această populaţie, poate fi necesară ajustarea dozei datorită scăderii

Cmax.

Sex: Nu s-au observat diferenţe semnificative clinic în farmacocinetica nateglinidei la femei şi bărbaţi.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea, carcinogenitatea şi toxicitatea asupra fertilităţii şi dezvoltării post-natale. Nateglinida nu a fost teratogenă la şobolani. La iepuri, la doze toxice pentru mame s-a observat o incidenţă crescută a fetuşilor fără veziculă biliară.

6.

PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

 

 

 

autorizat

Hipromeloză

 

 

 

 

6.1 Lista excipienţilor

 

 

 

 

Lactoză monohidrat

 

 

 

 

 

Celuloză microcristalină

 

 

 

 

Povidonă

 

 

 

 

 

Croscarmeloză sodică

 

 

 

 

 

Stearat de magneziu

 

 

 

 

 

Oxid roşu de fer (E172)

 

 

este

 

Dioxid de titan (E171)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talc

 

 

 

 

 

 

Macrogol

 

 

mai

 

 

Dioxid de siliciu coloidal anhidru

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Incompatibilităţi

nu

 

 

 

Nu este cazul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

Perioada de valabilitate

 

 

 

 

3 ani

 

 

 

 

 

 

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

 

 

 

 

 

 

medicinal

 

 

 

 

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

 

 

 

 

A se păstra în ambalajul original.

 

 

 

 

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

 

 

 

 

Produsul

 

 

 

 

 

Blistere: folie termoformată din PVC/PE/PVDC şi folie de acoperire din aluminiu. Cutiile conţin 12, 60, 84, 120 şi 360 comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/01/175/015

EU/1/01/175/018-021

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A

Data primei autorizări: 03.04.2001

Data primei reînnoiri: 03.04.2006

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Produsul

medicinal

 

 

 

 

autorizat

REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

 

mai

este

 

nu

 

 

 

 

 

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate