Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trumenba (Neisseria meningitidis serogroup B fHbp...) – Rezumatul caracteristicilor produsului - J07AH09

Updated on site: 10-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiTrumenba
Cod ATCJ07AH09
SubstanţăNeisseria meningitidis serogroup B fHbp (recombinant lipidated fHbp (factor H binding protein)) subfamily A; Neisseria meningitidis serogroup B fHbp (recombinant lipidated fHbp (factor H binding protein)) subfamily B
ProducătorPfizer Limited

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacții adverse suspectate. Vezi pct. 4.8 pentru modul de raportare a reacțiilor adverse.

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Trumenba suspensie injectabilă în seringă preumplută

Vaccin meningococic pentru serogrupul B (recombinant, adsorbit)

2.COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 doză (0,5 ml) conține:

 

Neisseria meningitidis serogrup B subfamilia fHbp A1,2,3

60 micrograme

Neisseria meningitidis serogrup B subfamilia fHbp B1,2,3

60 micrograme

1fHbp (proteina de legare a factorului H) recombinantă lipidată

2Produsă în celule Escherichia coli prin tehnologia ADN recombinant

3Adsorbită pe fosfat de aluminiu (0,25 miligrame de aluminiu pe doză)

Pentru lista tuturor excipienților, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă.

Suspensie lichidă de culoare albă.

4.DATE CLINICE

4.1Indicații terapeutice

Trumenba este indicat pentru imunizarea activă a persoanelor cu vârsta de 10 ani și peste, pentru a preveni boala meningococică invazivă provocată de Neisseria meningitidis serogrupul B.

Pentru informații privind răspunsul imun împotriva tulpinilor de serogrup B specifice, vezi pct. 5.1.

Utilizarea acestui vaccin trebuie să fie în conformitate cu recomandările oficiale.

4.2Doze și mod de administrare

Doze

Schema de vaccinare primară

2 doze (0,5 ml fiecare) administrate la un interval de 6 luni (vezi pct. 5.1).

3 doze: 2 doze (0,5 ml fiecare) administrate la cel puțin 1 lună distanță, urmate de o a treia doză la cel puțin 4 luni după administrarea celei de a doua doze (vezi pct. 5.1).

Doza de rapel

La persoanele cu risc persistent pentru boală meningococică, trebuie luată în considerare administrarea unei doze de rapel după oricare dintre schemele de vaccinare (vezi pct. 5.1).

Alte grupuri de copii și adolescenți

Nu au fost stabilite siguranţa şi eficacitatea Trumenba la copiii cu vârsta sub 10 ani. Nu sunt disponibile date.

Mod de administrare

Doar pentru injectare intramusculară. Locul de injectare preferat este mușchiul deltoid din partea superioară a brațului.

Pentru instrucțiuni privind manipularea vaccinului înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

4.3Contraindicații

Hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1.

4.4Atenționări și precauții speciale pentru utilizare

Pentru a îmbunătăți trasabilitatea medicamentelor biologice, denumirea comercială și lotul produsului administrat trebuie să fie în mod clar înregistrate (sau declarate) în fişa pacientului.

În cazul unui eveniment anafilactic ulterior administrării vaccinului, tratamentul și supravegherea medicală adecvate trebuie să fie întotdeauna disponibile prompt.

Vaccinarea trebuie amânată la persoanele cu o afecțiune febrilă acută severă. Cu toate acestea, prezența unei infecții minore, cum este răceala, nu trebuie să ducă la amânarea vaccinării.

A nu se injecta intravenos, intradermic sau subcutanat.

Trumenba nu trebuie administrat persoanelor cu trombocitopenie sau orice altă tulburare de coagulare la care sunt contraindicate injecțiile intramusculare, cu excepția cazului în care beneficiul potențial depășește în mod clar riscul administrării.

La fel ca în cazul oricărui vaccin, vaccinarea cu Trumenba poate să nu protejeze toate persoanele vaccinate.

Limitări ale studiilor clinice

Nu există date despre utilizarea Trumenba la persoanele imunocompromise. Persoanele imunocompromise, inclusiv persoanele cărora li se administrează tratament imunosupresor, pot avea un răspuns imun diminuat la Trumenba.

Nu există date privind utilizarea Trumenba la persoanele cu vârsta peste 65 de ani.

4.5Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

Trumenba poate fi administrat concomitent cu oricare dintre următoarele vaccinuri: vaccinul cu anatoxină tetanică, anatoxină difterică redusă, antipertussis acelular și antipoliomielitic inactivat (TdaP-IPV), vaccinul antipapilomavirus uman tetravalent (HPV4), vaccinul antimeningococic conjugat pentru serogrupurile A, C, Y, W (MenACWY) și vaccinul cu anatoxină tetanică, anatoxină difterică redusă și antipertussis acelular adsorbit (Tdap).

Atunci când se administrează concomitent cu alte vaccinuri, Trumenba trebuie administrat în locuri de injectare diferite.

Trumenba nu trebuie amestecat cu alte vaccinuri în aceeași seringă.

4.6Fertilitatea, sarcina și alăptarea

Sarcina

Nu sunt disponibile date provenite din utilizarea Trumenba la femeile gravide. Riscul potențial pentru femeile gravide nu este cunoscut. Cu toate acestea, vaccinarea nu trebuie amânată când există un risc clar de expunere la infecția meningococică.

Studiile cu privire la toxicitatea asupra funcției de reproducere efectuate la femelele de iepure nu au evidențiat nicio dovadă de afectare a fertilității femelelor sau de vătămare a fetusului provocată de Trumenba.

Alăptarea

Nu se cunoaște dacă Trumenba se excretă în laptele uman. Trumenba trebuie utilizat în timpul alăptării numai atunci când posibilele avantaje depășesc riscurile potenţiale.

Fertilitatea

Studiile la animale nu au indicat efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra fertilității la femele (vezi pct. 5.3).

Trumenba nu a fost evaluat cu privire la afectarea fertilității la masculi.

4.7Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Trumenba nu are nicio influență sau are influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate acestea, unele dintre efectele menționate la pct. 4.8 pot afecta temporar capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8Reacții adverse

Rezumatul profilului de siguranță

Profilul de siguranță prezentat se bazează pe analiza a peste 15000 subiecți (cu vârsta de 10 ani şi peste) care au fost vaccinați cu cel puțin 1 doză de Trumenba în 11 studii clinice finalizate. Cele mai frecvente reacții adverse observate au fost durere la locul de injectare, eritem și tumefiere la locul de vaccinare, cefalee, fatigabilitate, frisoane, diaree, durere musculară, durere articulară și greață.

Lista reacțiilor adverse

Reacțiile adverse raportate în studiile clinice sunt prezentate în ordinea descrescătoare a frecvenței și gravității în funcție de următoarele categorii de frecvență:

Foarte frecvente (≥ 1/10)

Frecvente (≥ 1/100 și < 1/10)

Mai puțin frecvente (≥ 1/1000 și < 1/100)

Rare (≥ 1/10000 și < 1/1000)

Foarte rare (< 1/10000)

Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)

Tulburări ale sistemului imunitar

Cu frecvență necunoscută: Reacţii alergice*

Tulburări ale sistemului nervos

Foarte frecvente: Cefalee

Tulburări gastro-intestinale

Foarte frecvente: Diaree, greață

Frecvente: Vărsături

Tulburări musculo-scheletice și ale țesutului conjunctiv

Foarte frecvente: Durere musculară (mialgie), durere articulară (artralgie)

Tulburări generale și la nivelul locului de administrare

Foarte frecvente: Frisoane, fatigabilitate, înroșire (eritem), tumefiere (indurație) și durere la locul de

 

injectare

Frecvente:

Febră ≥ 38°C (pirexie)

*Următoarea este considerată a fi o reacție adversă la Trumenba și a fost raportată în experiența de după punerea pe piață. Deoarece această reacție provine din raportări spontane, nu s-a putut stabili frecvența și este astfel considerată ca fiind cu frecvență necunoscută.

Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Este importantă raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată prin intermediul sistemului național de raportare, astfel cum este menționat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Experiența cu privire la supradozaj este limitată. În eventualitatea unui supradozaj se recomandă monitorizarea funcțiilor vitale și, eventual, tratament simptomatic.

5.PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăți farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: vaccinuri, codul ATC: J07AH09

Mecanism de acțiune

Trumenba este un vaccin compus din 2 variante lipidate recombinante ale proteinei de legare a factorului H (fHbp). fHbp se găsește pe suprafața bacteriilor meningococe și este esențială pentru ca bacteriile să evite apărarea imună a gazdei.

Variantele de fHbp se separă în 2 subfamilii imunologic distincte, A și B și peste 96% din izolatele de meningococ serogrup B din Europa exprimă variante fHbp dintr-una din subfamilii pe suprafața bacteriană.

Imunizarea cu Trumenba, care conține câte o variantă fHbp din fiecare subfamilie A și B este destinată să stimuleze producția de anticorpi bactericizi, care să recunoască fHbp exprimată de meningococi. Testul de exprimare a antigenului meningococic de suprafață (MEASURE) a fost dezvoltat pentru a corela nivelul de exprimare pe suprafață a fHbp cu distrugerea tulpinilor meningococice de serogrup B în testele bactericide serice cu complement uman (hSBA). O analiză a peste 2150 de izolate bacteriene de meningococ serogrup B invaziv, recoltate din anul 2000 până în 2014 în 7 țări europene, SUA și Canada a demonstrat că peste 91% dintre toate izolatele bacteriene de meningococ serogrup B au

exprimat niveluri suficiente de fHbp pentru a fi susceptibile la distrugerea bacteriană prin anticorpii induși de vaccin.

Eficacitate clinică

Eficacitatea Trumenba nu a fost evaluată prin studii clinice. Eficacitatea vaccinului a fost dedusă prin demonstrarea inducerii răspunsului de anticorpi serici bactericizi la 4 tulpini meningococice de serogrup B testate (vezi pct. Imunogenitate). Cele 4 tulpini testate exprimă variante fHbp reprezentând cele 2 subfamilii (A și B) și, atunci când sunt administrate împreună, sunt reprezentative pentru tulpinile meningococice de serogrup B care provoacă boală invazivă.

Imunogenitate

Protecția împotriva bolii meningococice invazive este mediată de anticorpii serici bactericizi împotriva antigenelor bacteriene de suprafață. Anticorpii bactericizi acționează împreună cu complementul uman pentru a distruge meningococii. Acest proces este măsurat in vitro cu testul bactericid seric folosind complement uman (hSBA) pentru meningococul de serogrup B. Un titru hSBA mai mare sau egal cu 1:4 este considerat ca protector împotriva bolii meningococice. În analiza de imunogenitate pentru Trumenba, un răspuns a fost definit ca un titru hSBA de cel puțin 1:8 sau 1:16, în funcție de tulpina hSBA. O creştere a titrului hSBA de 4 ori pentru fiecare dintre cele 4 tulpini primare de meningococ serogrup B testate a fost definită după cum urmează: (1) Pentru subiecţii cu un titru hSBA la momentul iniţial < 1:4, o creştere de 4 ori a răspunsului a fost definită ca un titru hSBA ≥ 1:16. (2) Pentru subiecţii cu un titru hSBA la momentul iniţial ≥ 1:4, o creştere de 4 ori a răspunsului a fost definită ca un titru hSBA ≥ de 4 ori limita inferioară de cuantificare sau ≥ 4 ori titrul de la momentul inițial, oricare a fost mai mare. Un răspuns combinat a fost definit ca un răspuns pentru toate cele 4 tulpini hSBA combinate.

Imunogenitatea Trumenba după 2 sau 3 vaccinări a fost evaluată la persoane cu vârsta de 11 până la 18 ani, în Europa (Studiul B1971012) și după 3 vaccinări la persoane cu vârsta de 10 până la 25 de ani, la nivel global (Studiile B1971009 și B1971016).

În Studiul B1971012, Trumenba a fost administrat în conformitate cu următoarele scheme: Grupul 1 (0, 1 și 6 luni); Grupul 2 (0, 2 și 6 luni); Grupul 3 (0 și 6 luni); Grupul 4 (0 și 2 luni); Grupul 5 (0 și 4 luni). Dintre cei 1713 subiecți randomizați, 427 au fost în Grupul 1, 430 au fost în Grupul 2, 427 au fost în Grupul 3, 286 au fost în Grupul 4 și 143 au fost în Grupul 5. Tuturor subiecților li s-au administrat 4 injecții de studiu, 2 sau 3 doze de Trumenba și 1 sau 2 doze de ser fiziologic. Răspunsurile hSBA observate după a doua sau a treia doză pentru Grupurile 1,2 și 3 sunt prezentate în Tabelele 1 și 2.

Pentru a doua și a treia doză, proba serică a fost obținută la aproximativ 1 lună după administrarea celei de a doua sau a treia doze de vaccin.

Tabelul 1: Răspunsurile imune la persoanele cu vârsta de 11 până la 18 ani cărora li s-a administrat Trumenba după diferite scheme de vaccinare cu 2 și 3 doze (Studiul B1971012)

 

 

 

 

Grupul 1

 

 

Grupul 2

 

 

 

Grupul 3

 

 

 

(0, 1 și 6 luni)

 

(0, 2 și 6 luni)

 

 

(0 și 6 luni)

 

 

N

 

% (IÎ 95%)

N

% (IÎ 95%)

N

 

% (IÎ 95%)

Tulpină hSBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(variantă fHbp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doză

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB80

Doza 2

 

73,5

 

88,1

 

93,2

 

 

(68,6, 78,0)

 

(84,2, 91,3)

 

(90,2, 95,6)

(A22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doza 3

 

91,4

 

95,0

 

--

 

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(88,0, 94,1)

 

(92,1, 97,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creștere de ≥ 4 ori a titrului hSBA (%)

 

 

 

 

Doza 2

55,7

73,8

80,7

 

 

(50,3, 61,0)

(68,8, 78,4)

 

(76,2, 84,6)

 

 

 

 

 

 

Doza 3

78,1

84,0

--

--

 

 

(73,4, 82,3)

(79,7, 87,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doza 2

96,6

97,9

98,4

 

 

 

(94,1,

98,2)

(95,8,

99,2)

(96,5, 99,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Doza 3

99,4

98,9

--

--

PMB200

 

(98,0,

99,9)

(97,2,

99,7)

 

 

 

 

 

 

 

1 (A56)

Creștere de ≥ 4 ori a titrului hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

Doza 2

86,1

90,5

90,4

 

 

 

(81,9,

89,6)

(86,8,

93,5)

 

(86,8, 93,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Doza 3

93,4

94,2

--

--

 

 

 

(90,2,

95,8)

(91,2,

96,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doza 2

62,2

70,3

81,1

 

 

 

(56,9,

67,4)

(65,1,

75,2)

(76,6, 85,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

Doza 3

89,0

88,4

--

--

PMB294

 

(85,2,

92,0)

(84,6,

91,6)

 

 

 

 

 

 

 

8 (B24)

Creștere de ≥ 4 ori a titrului hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

Doza 2

47,2

54,1

65,5

 

 

 

(41,8,

52,7)

(48,5,

59,5)

 

(60,4, 70,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

Doza 3

74,6

75,4

--

--

 

 

 

(69,8,

79,1)

(70,6,

79,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doza 2

54,0

61,9

77,5

 

 

 

(48,5,

59,3)

(56,5,

67,2)

(72,8, 81,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

Doza 3

88,5

86,1

--

--

PMB270

 

(84,7,

91,6)

(82,0,

89,5)

 

 

 

 

 

 

 

7 (B44)

Creștere de ≥ 4 ori a titrului hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

Doza 2

43,4

55,2

66,8

 

 

 

(38,0,

48,8)

(49,6,

60,6)

 

(61,6, 71,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Doza 3

82,2

81,7

--

--

 

 

 

(77,8,

86,0)

(77,2,

85,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspuns combinat (un răspuns pentru toate cele 4 tulpini hSBA combinate)

 

 

 

Înainte

 

3,5

 

2,4

 

3,2

 

 

de Doza

 

 

(1,8,

6,1)

(1,0,

4,7)

(1,6, 5,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doza 2

45,1

54,3

73,5

 

 

 

(39,5,

50,9)

(48,6,

60,0)

(68,5, 78,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Doza 3

83,1

81,7

--

--

 

 

 

(78,6,

86,9)

(77,3,

85,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrevieri: hSBA = testul bactericid seric cu complement uman; fHbp = proteina de legare a factorului H.

Notă: limita inferioară de cuantificare este un titru hSBA = 1:16 pentru PMB80 (A22) și 1:8 pentru PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) și PMB2707 (B44).

Tabelul 2: Răspunsurile imune la persoanele cu vârsta de 11 până la 18 ani cărora li s-a administrat Trumenba după diferite scheme de vaccinare cu 2 și 3 doze (Studiul B1971012)

 

 

 

 

 

Grupul 1

 

 

Grupul 2

 

 

Grupul 3

 

 

 

 

(0, 1 și 6 luni)

 

(0, 2 și 6 luni)

 

(0 și 6 luni)

 

 

 

N

 

MGT

N

 

MGT

N

 

MGT

 

 

 

 

 

(IÎ 95%)

 

 

(IÎ 95%)

 

 

(IÎ 95%)

Tulpină hSBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(variantă fHbp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doză

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGT hSBA

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB80

 

Doza

 

29,0

 

35,6

 

50,6

 

 

(26,0, 32,5)

 

(32,2, 39,4)

 

(45,9, 55,8)

(A22)

 

 

 

 

 

 

 

 

Doza

 

58,4

 

58,3

 

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(52,4, 64,9)

 

(53,2, 63,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGT hSBA

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2001

 

Doza

 

77,3

 

94,6

 

125,6

 

 

(68,5, 87,1)

 

(84,6, 105,7)

 

(112,6, 140,2)

(A56)

 

 

 

 

 

 

 

 

Doza

 

152,9

 

155,6

--

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

(137,2, 170,5)

 

(140,4, 172,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGT hSBA

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2948

 

Doza 2

 

13,8

 

14,9

 

20,6

 

 

 

(12,2, 15,6)

 

(13,2, 16,7)

 

(18,4, 23,2)

(B24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doza 3

 

29,1

 

25,6

--

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(25,9, 32,7)

 

(23,0, 28,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGT hSBA

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2707

 

Doza 2

 

13,1

 

15,5

 

22,5

 

 

 

(11,3, 15,1)

 

(13,5, 17,9)

 

(19,6, 25,7)

(B44)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doza 3

 

40,3

 

35,0

--

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(35,2, 46,1)

 

(30,6, 39,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrevieri: MGT = media geometrică a titrului; hSBA = testul bactericid seric cu complement uman; fHbp = proteina de legare a factorului H.

Studiul B1971009 a fost un studiu multicentric de fază 3 randomizat, controlat activ, cu observator orb, în care subiecților cu vârsta de 10 până la 18 ani li s-a administrat 1 din 3 loturi (Grupurile 1, 2 și 3) de Trumenba sau controlul activ cu vaccinul pentru virusul hepatitei A (VHA)/ser fiziologic. În total, la 2693 subiecți s-a administrat cel puțin 1 doză de Trumenba și la 897 s-a administrat cel puțin 1 doză de vaccin VHA/ser fiziologic. Studiul a evaluat siguranța, tolerabilitatea, imunogenitatea și demonstrarea posibilității de producere a 3 loturi de Trumenba administrate după o schemă 0, 2 și 6 luni. Răspunsurile hSBA observate după a treia doză în Grupul 1 sunt prezentate în Tabelele 3 și 4. Rezultatele de la Grupurile 2 și 3 nu sunt prezentate, deoarece au fost evaluate doar 2 tulpini reprezentative. În Grupurile 2 și 3 au fost observate rezultate similare cu cele observate în Grupul 1.

Studiul B1971016 a fost un studiu multicentric de fază 3 randomizat, controlat cu placebo, cu observator orb, în care subiecții cu vârsta de 18 până la 25 de ani au fost repartizați în două grupuri într-un raport de 3:1 (Grupul 1: Grupul 2). Grupului 1 i s-a administrat Trumenba în lunile 0, 2 și 6. Grupului 2 i s-a administrat ser fiziologic în lunile 0, 2 și 6. În total, la 2471 subiecți s-a administrat Trumenba și la 822 s-a administrat ser fiziologic. Răspunsurile hSBA observate după a treia doză în Grupurile 1 și 2 sunt prezentate în Tabelele 3 și 4.

Proba serică a fost obținută la aproximativ 1 lună după vaccinare.

Tabelul 3. Răspunsurile imune la persoanele cu vârsta de 10 până la 25 de ani, la 1 lună după administrarea celei de a treia doze de Trumenba sau de control administrată după o schemă 0, 2, 6 luni (Studiul B1971009 și Studiul B1971016)

 

 

 

Studiul B1971009

 

Studiul B1971016

 

 

 

(vârsta 10-18 ani)

 

(vârsta 18-25 ani)

 

 

Grupul 1

Grupul 4

Grupul 1

 

Grupul 2

 

 

Trumenba

VHA/Ser

Trumenba

Ser fiziologic

 

 

 

 

 

fiziologic

 

 

 

 

 

 

Tulpină hSBA

N

%

N

 

%

N

%

N

 

%

(variantă fHbp)

 

(IÎ 95%)

 

 

(IÎ 95%)

 

(IÎ 95%)

 

 

(IÎ 95%)

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB80

 

97,8

 

34,0

93,5

 

36,6

 

(96,8,

98,5)

 

(30,7, 37,6)

(92,2,

94,6)

 

(32,6, 40,6)

 

 

 

 

 

 

 

(A22)

Creștere de ≥ 4 ori a titrului hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,2

 

9,6

80,5

 

6,3

 

 

(81,0,

85,2)

 

(7,6, 12,0)

(78,6,

82,4)

 

(4,5, 8,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB200

 

99,5

 

27,5

99,4

 

34,2

 

(98,9,

99,8)

 

(23,0, 32,5)

(98,9,

99,7)

 

(30,3, 38,4)

 

 

 

 

 

 

 

1 (A56)

Creștere de ≥ 4 ori a titrului hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,2

 

11,3

90,0

 

10,3

 

 

(88,4,

91,9)

 

(8,1, 15,1)

(88,4,

91,4)

 

(7,9, 13,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB294

 

87,1

 

7,0

95,1

 

30,2

 

(85,1,

88,9)

 

(5,3, 9,0)

(93,9,

96,0)

 

(26,5, 34,1)

 

 

 

 

 

 

 

8 (B24)

Creștere de ≥4 ori a titrului hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79,8

 

2,7

 

79,3

 

5,5

 

 

(77,4,

82,0)

 

(1,6, 4,1)

(77,3,

81,2)

 

 

(3,8, 7,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB270

 

89,3

 

5,3

87,4

 

11,4

 

(87,4,

90,9)

 

(3,3, 8,1)

(85,8,

89,0)

 

(9,0, 14,3)

 

 

 

 

 

 

 

7 (B44)

Creștere de ≥ 4 ori a titrului hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,9

 

1,0

79,6

 

1,6

 

 

(83,8,

87,8)

 

(0,3, 2,6)

 

(77,6,

81,5)

 

 

(0,7, 3,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspuns combinat (un răspuns pentru toate cele 4 tulpini hSBA combinate)

 

 

 

 

 

Înainte

 

1,1

 

 

2,0

7,3

 

6,1

 

de Doza

 

 

(6,0,

8,6)

 

 

(4,2, 8,5)

 

(0,6,

1,9)

 

(0,8, 4,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doza 3

83,5

 

2,8

 

 

 

 

 

 

 

(81,3,

85,6)

 

(1,4, 5,1)

84,9

 

 

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(83,1,

86,6)

 

(5,4, 10,0)

Abrevieri: hSBA = testul bactericid seric cu complement uman; fHbp = proteina de legare a factorului H. Notă: limita inferioară de cuantificare este un titru hSBA = 1:16 pentru PMB80 (A22) și 1:8 pentru PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) și PMB2707 (B44).

Tabelul 4. Răspunsurile imune la persoanele cu vârsta de 10 până la 25 de ani la 1 lună după administrarea celei de a treia doze de Trumenba sau de control administrată după o schemă 0, 2, 6 luni (Studiul B1971009 și B1971016)

 

Studiul B1971009 (vârsta 10-18 ani)

Studiul B1971016 (vârsta 18-25 de ani)

 

Grupul 1

 

Grupul 4

Grupul 1

 

Grupul 2

 

Trumenba

 

VHA/Ser

Trumenba

Ser fiziologic

 

 

 

 

fiziologic

 

 

 

 

 

Tulpină

N

MGT

N

 

MGT

N

MGT

N

 

MGT

hSBA

 

(IÎ 95%)

 

 

(IÎ 95%)

 

(IÎ 95%)

 

 

(IÎ 95%)

(variantă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fHbp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB80

 

86,8

 

12,6

 

74,3

 

 

13,2

(A22)

 

 

(12,0,

 

(82,3, 91,5)

 

 

(70,2, 78,6)

 

(12,4, 14,1)

 

 

 

 

13,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2001

 

222,5

 

 

8,8

 

176,7

 

 

9,1

(A56)

(210,1,

(167,8,

 

(7,6, 10,1)

 

(8,2, 10,1)

 

 

235,6)

 

 

 

186,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2948

24,1

4,5

49,5

 

7,2

(B24)

(22,7, 25,5)

(4,4, 4,7)

(46,8, 52,4)

 

(6,6, 7,8)

 

 

 

 

 

 

PMB2707

50,9

4,4

47,6

 

4,8

(B44)

(47,0, 55,2)

(4,2, 4,6)

(44,2, 51,3)

 

(4,6, 5,1)

 

 

 

 

 

 

Abrevieri: MGT = media geometrică a titrului; hSBA = testul bactericid seric cu complement uman; fHbp = proteina de legare a factorului H.

În studiile B1971009 și B1971016, proporția de subiecți care au dobândit un titru hSBA definit după 3 doze de Trumenba, administrate după o schemă 0, 2 și 6 luni a fost evaluată comparativ cu un grup de 10 tulpini suplimentare, fiecare exprimând o variantă fHbp diferită (Tabelul 5). Aceste răspunsuri hSBA suplimentare susțin și extind amploarea acoperirii vaccinului, demonstrată de cele 4 tulpini primare reprezentative (Tabelele 3 și 4).

Proba serică a fost obținută la aproximativ 1 lună după vaccinare.

Tabelul 5. Răspunsurile imune la persoanele cu vârsta de 10 până la 25 de ani comparativ cu 10 tulpini suplimentare, la 1 lună după adminstrarea celei de a treia doze de Trumenba administrată după o schemă 0, 2, 6 luni (Studiul B1971009 și Studiul B1971016)

 

 

Studiul B1971009

Studiul B1971016

 

 

 

 

(Vârsta 18 până la 25 de

 

 

(Vârsta 10 până la 18 ani)

 

ani)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

% (IÎ 95%)

N

 

% (IÎ 95%)

Tulpină hSBA (variantă fHbp)

 

 

 

 

 

 

Doză

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

PMB3040 (A07)

 

96,4

 

95,7

 

 

(93,5, 98,3)

 

 

(92,6, 97,7)

 

 

 

 

 

PMB1672 (A15)

 

87,2

 

91,8

 

 

(82,6, 91,0)

 

 

(87,9, 94,7)

 

 

 

 

 

PMB3175 (A29)

 

98,6

 

99,3

 

 

(96,4, 99,6)

 

 

(97,5, 99,9)

 

 

 

 

 

PMB1256 (B03)

 

92,5

 

86,4

 

 

(88,7, 95,3)

 

 

(81,8, 90,3)

 

 

 

 

 

PMB866 (B09)

 

86,2

 

77,0

 

 

(81,6, 90,1)

 

 

(71,6, 81,9)

 

 

 

 

 

PMB431 (B15)

 

98,2

 

96,7

 

 

 

(95,9, 99,4)

 

(93,9, 98,5)

PMB648 (B16)

 

81,7

78,0

 

 

(76,6, 86,0)

 

(72,6, 82,8)

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

PMB3010 (A06)

 

95,7

92,0

 

 

(92,6, 97,8)

 

(88,1, 94,9)

 

 

 

 

PMB824 (A12)

 

75,1

71,3

 

 

(69,6, 80,1)

 

(65,5, 76,5)

 

 

 

 

PMB1989 (A19)

 

92,7

95,8

 

 

(89,0, 95,5)

 

(92,7, 97,8)

 

 

 

 

Abrevieri: hSBA = testul bactericid seric cu complement uman, fHbp = proteina de legare a factorului H.

Persistența imunității și a răspunsului la vaccinarea de rapel

Studiul B1971033 este un studiu de urmărire, deschis, cu subiecți înrolați anterior într-un studiu primar, inclusiv Studiul B1971012. Subiecții au luat parte la vizite într-un interval de 4 ani pentru recoltarea de probe de sânge și administrarea unei singure doze de rapel de Trumenba la aproximativ 4 ani după primirea seriei primare de 2 sau 3 doze de Trumenba. Răspunsurile hSBA pentru subiecții înrolați din Studiul primar B1971012 Grupul 1 (Schema 0, 1, 6 luni), Grupul 2 (0, 2, 6 luni) și Grupul 3 (0, 6 luni) sunt prezentate în Tabelele 6 și 7. A fost observat un răspuns de tip rapel în răspunsurile hSBA la 1 lună după o doză de Trumenba, la aproximativ 4 ani după o schemă de vaccinare primară cu 2 doze (Grupul 3) sau cu 3 doze (Grupurile 1 și 2).

Tabelul 6: Persistența răspunsului imun și de tip rapel la persoanele cu vârsta de 11 până la 18 ani cărora li s-a administrat o serie de vaccinare primară cu Trumenba după o schemă 0, 1, 6 luni; 0, 2, 6 luni și 0, 6 luni și după administrarea unei doze de rapel la 4 ani după schema primară de vaccinare (Studiul B1971033)

 

 

Grupul de vaccinare din studiul inițial B1971012 (conform

 

 

randomizării)

 

 

 

 

 

 

Grupul 1

Grupul 2

Grupul 3

 

 

(0, 1 și 6 luni)

(0, 2 și 6 luni)

(0 și 6 luni)

 

 

N

% (IÎ 95%)

N

% (IÎ 95%)

N

% (IÎ 95%)

Tulpină hSBA (variantă fHbp)

 

 

 

 

 

 

 

Moment de timp

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:16

 

 

 

 

 

 

 

1 lună după

 

91,0

 

 

 

 

 

administrarea ultimei

(83,6, 95,8)

92,0

96,5

 

doze din schema de

 

(85,4, 96,3)

(91,3, 99,0)

 

 

 

 

 

 

vaccinare primară

 

 

 

 

 

 

 

12 luni după

 

 

 

 

 

 

 

administrarea ultimei

41,4

45,0

36,3

PMB80

doze din schema de

(31,6, 51,8)

(35,6, 54,8)

(27,4, 45,9)

 

 

 

(A22)

vaccinare primară

 

 

 

 

 

 

 

48 luni după

 

 

 

 

 

 

 

administrarea ultimei

41,1

43,0

39,6

 

doze din schema de

(30,8, 52,0)

(33,1, 53,3)

(30,0, 49,8)

 

 

 

 

 

vaccinare primară

 

 

 

 

 

 

 

1 lună după

 

98,3

 

100,0

95,2

 

administrarea dozei de

 

 

(90,9, 100,0)

(93,8, 100,0)

 

(86,5, 99,0)

 

rapel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2001

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

1 lună după

 

100,0

 

99,1

 

99,1

(A56)

administrarea ultimei

(96,4, 100,0)

(95,1, 100,0)

(95,3, 100,0)

 

 

 

 

 

doze din schema de

 

 

 

 

 

 

 

vaccinare primară

 

 

 

 

 

 

 

12 luni după

 

 

 

 

 

 

 

administrarea ultimei

73,5

76,1

60,4

 

doze din schema de

(63,6, 81,9)

(67,0, 83,8)

(50,4, 69,7)

 

 

 

 

 

vaccinare primară

 

 

 

 

 

 

 

48 luni după

 

 

 

 

 

 

 

administrarea ultimei

47,1

58,6

57,6

 

doze din schema de

(36,1, 58,2)

(48,2, 68,4)

(47,2, 67,5)

 

 

 

 

 

vaccinare primară

 

 

 

 

 

 

 

1 lună după

 

100,0

 

100,0

 

98,4

 

administrarea dozei de

 

(93,9, 100,0)

(93,8, 100,0)

(91,3, 100,0)

 

rapel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

1 lună după ultima doză

90,0

88,6

81,4

 

primară

(82,4, 95,1)

(81,3, 93,8)

 

(73,0, 88,1)

 

 

 

 

 

12 luni după

 

 

 

 

 

 

 

administrarea ultimei

40,8

49,1

36,9

PMB2948

doze din schema de

(31,0, 51,2)

(39,3, 58,9)

(27,6, 47,0)

 

 

 

vaccinare primară

 

 

 

 

 

 

(B24)

 

 

 

 

 

 

48 luni administrarea

 

41,1

 

40,8

 

30,5

 

 

 

 

 

ultimei doze din schema

 

(30,8, 52,0)

(31,0, 51,2)

(21,9, 40,2)

 

de vaccinare primară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 lună după

 

100,0

 

100,0

93,4

 

administrarea dozei de

 

 

(93,9, 100,0)

(93,8, 100,0)

 

(84,1, 98,2)

 

rapel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1:8

 

 

 

 

 

 

 

1 lună după

 

 

 

 

 

 

administrarea ultimei

88,9

87,4

 

77,9

 

doze din schema de

(81,0, 94,3)

(79,7, 92,9)

 

(69,1, 85,1)

 

 

 

 

 

vaccinare primară

 

 

 

 

 

 

 

12 luni administrarea

 

24,0

 

22,5

 

16,5

PMB2707

ultimei doze din schema

(16,0, 33,6)

(15,1, 31,4)

(10,3, 24,6)

(B44)

de vaccinare primară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 luni administrarea

 

20,7

 

18,0

 

18,9

 

ultimei doze din schema

 

(12,9, 30,4)

(11,0, 26,9)

(11,9, 27,6)

 

de vaccinare primară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 lună după

 

94,9

 

98,2

91,9

 

administrarea dozei de

 

 

(85,9, 98,9)

(90,6, 100,0)

 

(82,2, 97,3)

 

rapel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspuns combinat (un răspuns pentru toate cele 4 tulpini hSBA combinate)

 

 

 

1 lună după

 

 

 

 

 

 

 

administrarea ultimei

80,7

87,3

77,2

 

doze din schema de

(68,1, 90,0)

(75,5, 94,7)

(64,2, 87,3)

 

 

 

 

 

vaccinare primară

 

 

 

 

 

 

 

12 luni după

10,9

13,7

20,4

 

administrarea ultimei

 

(4,1, 22,2)

 

(5,7, 26,3)

 

(10,2, 34,3)

 

doze din schema de

 

 

 

 

 

 

 

vaccinare primară

 

 

 

 

 

 

 

48 luni după

 

 

 

 

 

 

 

administrarea ultimei

15,7

18,2

16,4

 

doze din schema de

(7,0, 28,6)

(9,1, 30,9)

(7,8, 28,8)

 

 

 

 

 

vaccinare primară

 

 

 

 

 

 

 

1 lună după

 

93,2

 

98,2

 

91,8 (

 

administrarea dozei de

 

(83,5, 98,1)

(90,6, 100,0)

81,9, 97,3)

 

rapel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrevieri: hSBA = testul bactericid seric cu complement uman; fHbp =proteina de legare a factorului H. Notă: limita inferioară de cuantificare este un titru hSBA = 1:16 pentru PMB80 (A22) și 1:8 pentru PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) și PMB2707 (B44).

Tabelul 7: Persistența răspunsului imun și de tip rapel la persoanele cu vârsta de 11 până la 18 ani cărora li s-a administrat o serie de vaccinare primară cu Trumenba după o schemă 0, 1, 6 luni; 0, 2, 6 luni și 0, 6 luni și după administrarea unei doze de rapel la 4 ani după schema primară de vaccinare (Studiul B1971033)

 

 

Grupul de vaccinare din studiul inițial B1971012 (conform

 

 

randomizării)

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupul 1

Grupul 2

Grupul 3

 

 

(0, 1 și 6 luni)

(0, 2 și 6 luni)

(0 și 6 luni)

 

 

N

MGT

N

 

MGT

N

MGT

 

 

 

(IÎ 95%)

 

 

 

(IÎ 95%)

 

(IÎ 95%)

Tulpină hSBA (variantă fHbp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment de timp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGT hSBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 lună după

 

 

 

 

 

 

 

 

 

administrarea ultimei

60,1

 

 

56,6

54,7

 

doze din schema de

(48,6, 74,4)

 

 

(47,0, 68,2)

(47,3, 63,3)

 

 

 

 

 

 

PMB80

vaccinare primară

 

 

 

 

 

 

 

 

12 luni după

 

 

 

 

 

 

 

 

(A22)

administrarea ultimei

14,9

 

 

15,8

15,6

 

doze din schema de

(12,6, 17,7)

 

 

(13,4, 18,6)

(13,0, 18,8)

 

 

 

 

 

 

 

vaccinare primară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 luni după

 

 

 

 

 

 

 

 

 

administrarea ultimei

14,3

 

 

15,1

14,8

 

doze din schema de

(11,9, 17,0)

 

 

(12,7, 18,0)

(12,5, 17,6)

 

 

 

 

 

 

 

vaccinare primară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 lună după

 

90,0

 

 

 

119,1

 

140,0

 

administrarea dozei

 

 

 

(69,6, 116,3)

 

 

(90,0, 157,8)

(104,2, 187,9)

 

de rapel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGT hSBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 lună după

 

 

 

 

 

 

 

 

 

administrarea ultimei

199,5

 

 

196,2

142,5

 

doze din schema de

(162,7, 244,5)

 

 

(161,8, 237,9)

(118,3, 171,7)

 

 

 

 

 

 

 

vaccinare primară

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2001

12 luni după

 

 

 

 

 

 

 

 

administrarea ultimei

25,7

 

 

27,3

18,5

(A56)

doze din schema de

(19,4, 34,0)

 

 

(21,0, 35,4)

(13,8, 24,7)

 

 

 

 

 

 

vaccinare primară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 luni administrarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ultimei doze din

11,5

 

 

17,5

16,0

 

schema de vaccinare

(8,6, 15,5)

 

 

(13,2, 23,3)

(12,1, 21,1)

 

 

 

 

 

 

 

primară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 lună după

 

335,4

 

 

 

370,8

 

358,0

 

administrarea dozei

 

 

 

(262,1, 429,2)

 

 

(275,8, 498,6)

(262,1, 489,0)

 

de rapel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGT hSBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 lună după ultima

29,7

 

 

30,9

28,0

 

doză primară

(23,9, 36,8)

 

 

(25,3, 37,7)

(22,0, 35,5)

 

 

 

 

 

 

 

12 luni după

9,7

 

 

11,5

8,4

 

administrarea ultimei

(7,5, 12,4)

 

 

(9,0, 14,6)

(6,7, 10,6)

 

 

 

 

 

 

 

doze din schema de

 

 

 

 

 

 

PMB2948

vaccinare primară

 

 

 

 

 

 

(B24)

48 luni după

 

 

 

 

 

 

 

administrarea ultimei

9,4

9,7

7,5

 

doze din schema de

(7,3, 12,1)

(7,6, 12,3)

(6,1, 9,2)

 

 

 

 

 

vaccinare primară

 

 

 

 

 

 

 

1 lună după

 

74,6

 

80,3

 

86,0

 

administrarea dozei

 

(55,9, 99,5)

(62,6, 103,1)

(62,6, 118,2)

 

de rapel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MGT hSBA

 

 

 

 

 

 

 

1 lună după

 

 

 

 

 

 

 

administrarea ultimei

50,1

41,9

31,4

 

doze din schema de

(38,0, 66,1)

(32,3, 54,3)

(23,9, 41,3)

 

 

 

 

PMB2707

vaccinare primară

 

 

 

 

 

 

12 luni după

 

 

 

 

 

 

(B44)

administrarea ultimei

6,4

6,0

5,6

 

doze din schema de

(5,2, 7,8)

(5,1, 7,2)

(4,8, 6,5)

 

 

 

 

 

vaccinare primară

 

 

 

 

 

 

 

48 luni după

 

 

 

 

 

 

 

administrarea ultimei

6,0

5,3

5,1

 

doze din schema de

(5,0, 7,2)

(4,6, 6,1)

(4,6, 5,7)

 

 

 

 

 

vaccinare primară

 

 

 

 

 

 

 

1 lună după

 

109,9

 

117,6

 

84,6

 

administrarea dozei

 

(74,5, 162,0)

(84,5, 163,5)

(57,8, 124,0)

 

de rapel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrevieri: MGT = media geometrică a titrurilor; hSBA = testul bactericid seric cu complement uman; fHbp = proteina de legare a factorului H.

Agenția Europeană pentru Medicamente a suspendat temporar obligația de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu Trumenba la una sau mai multe subgrupe de copii și adolescenți pentru prevenirea bolii meningococice invazive provocate de N. meningitidis serogrupul B (vezi pct. 4.2 pentru informații privind utilizarea la copii și adolescenți).

5.2Proprietăți farmacocinetice

Nu este cazul.

5.3Date preclinice de siguranță

Datele non-clinice nu au evidențiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenționale privind toxicitatea după administrarea de doze repetate și toxicitatea asupra funcției de reproducere și dezvoltării.

6 PROPRIETĂȚI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienților

Clorură de sodiu

Histidină

Polisorbat 80 (E433)

Apă pentru preparate injectabile

Pentru adsorbant, vezi pct. 2.

6.2Incompatibilități

A nu se amesteca Trumenba în aceeași seringă cu alte vaccinuri sau medicamente.

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3Perioada de valabilitate

3 ani.

6.4Precauții speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

Seringile trebuie păstrate la frigider în poziție orizontală, pentru a minimaliza timpul de redispersare. A nu se congela.

6.5Natura și conținutul ambalajului

0,5 ml suspensie într-o seringă preumplută (sticlă tip I) cu adaptor Luer Lok din plastic, un dop cu piston din cauciuc clorbutilic și cu un capac din cauciuc izopren brombutilic sintetic, cu o protecție rigidă din plastic pentru capac, cu sau fără ac. Capacul și pistonul din cauciuc al seringii preumplute nu sunt fabricate din cauciuc natural (latex).

Cutii cu 1, 5 și 10 seringi preumplute, cu sau fără ac.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor și alte instrucțiuni de manipulare

În timpul depozitării, în seringa preumplută care conține suspensia se pot observa un depozit alb și un supernatant limpede.

Înainte de utilizare, seringa preumplută trebuie agitată energic pentru a se asigura că se obține o suspensie omogenă de culoare albă.

A nu se utiliza vaccinul dacă nu poate fi redispersat.

Înainte de administrare vaccinul trebuie inspectat vizual pentru observarea particulelor în suspensie și a modificărilor de culoare. A nu se administra vaccinul în eventualitatea observării oricăror particule străine și/sau a modificării aspectului fizic.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7 DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Marea Britanie

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

EU/1/17/1187/001

EU/1/17/1187/002

EU/1/17/1187/003

EU/1/17/1187/004

EU/1/17/1187/005

EU/1/17/1187/006

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate