Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ucedane (carglumic acid) – Rezumatul caracteristicilor produsului - A16AA05

Updated on site: 10-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiUcedane
Cod ATCA16AA05
Substanţăcarglumic acid
ProducătorLucane Pharma

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ucedane 200 mg comprimate dispersabile

2.COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conține acid carglumic 200 mg.

Pentru lista tuturor excipienților, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat dispersabil

Comprimatele sunt albe, de formă ovală, biconvexe, marcate cu o linie de rupere și gravate cu LL.

Comprimatul poate fi împărțit în doze egale.

4.DATE CLINICE

4.1Indicații terapeutice

Ucedane este indicat pentru tratamentul hiperamoniemiei datorate deficitului primar de N-acetilglutamat sintetază.

4.2Doze și mod de administrare

Inițierea tratamentului cu Ucedane trebuie să se facă sub supravegherea unui medic cu experiență în tratamentul bolilor metabolice.

Doze

Pe baza experienței clinice existente, tratamentul poate fi început chiar din prima zi de viață.

Doza zilnică inițială trebuie să fie de 100 mg/kg, cu o creștere până la 250 mg/kg dacă este necesar. Ea trebuie ajustată în mod individual, pentru a menține concentrațiile plasmatice de amoniac în limite normale (vezi pct. 4.4).

Pe termen lung, este posibil să nu fie nevoie de o creștere a dozei în funcție de greutate, în condițiile în care s-a obținut un control metabolic adecvat; dozele zilnice se situează între 10 mg/kg și 100 mg/kg.

Testul de răspuns la acidul carglumic

Înainte de inițierea oricărui tratament pe termen lung, se recomandă testarea răspunsului individual la administrarea de acid carglumic. Exemple:

-La un copil comatos, se începe cu o doză de 100 până la 250 mg/kg/zi și se măsoară concentrația plasmatică de amoniac cel puțin înainte de fiecare administrare; aceasta trebuie să se normalizeze în decurs de câteva ore de la începerea administrării Ucedane.

-La un pacient cu hiperamoniemie moderată se administrează o doză-test de 100 până la

200 mg/kg și zi timp de 3 zile, în condițiile unui aport constant de proteine, și se determină în mod repetat concentrația amoniacului plasmatic (înainte de mese și la 1 oră după mese); doza se ajustează astfel încât să se mențină niveluri plasmatice normale de amoniac.

Mod de administrare

Acest medicament se administrează NUMAI pe cale orală (ingestie sau prin sonda nazo-gastrică cu ajutorul seringii, dacă este necesar).

Pe baza datelor farmacocinetice și a experienței clinice se recomandă divizarea dozei zilnice totale în două până la patru prize, care vor fi administrate înainte de mese sau alăptare. Divizarea comprimatelor în jumătăți permite obținerea celor mai multe dintre ajustările de dozaj dorite. Nu este posibilă administrarea Ucedane la pacienții care necesită ajustări ale dozei de 50 mg. În aceste cazuri, trebuie utilizate alte medicamente pe bază de acid carglumic care permit asemenea ajustări ale dozei. Comprimatele trebuie să fie dispersate într-un volum minim de 5-10 ml de apă și ingerate imediat sau administrate printr-o administrare rapidă, cu ajutorul seringii, prin sonda nazo-gastrică.

4.3Contraindicații

Hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1. Este contraindicată alăptarea în timpul utilizării acidului carglumic (vezi pct. 4.6 și 5.3).

4.4Atenționări și precauții speciale pentru utilizare

Monitorizarea tratamentului

Concentrațiile plasmatice de amoniac și aminoacizi trebuie menținute în limite normale.

Întrucât datele disponibile referitoare la siguranța utilizării acidului carglumic sunt foarte puține, este recomandată supravegherea sistematică a funcțiilor hepatice, renale, cardiace, precum și a parametrilor hematologici.

Recomandări pentru dietă

În cazul unei toleranțe scăzute la proteine, ar putea fi indicate restricționarea aportului de proteine și suplimentarea aportului de arginină.

4.5Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

Nu s-au efectuat studii specifice privind interacțiunile.

4.6Fertilitatea, sarcina și alăptarea

Sarcina

Pentru acidul carglumic, nu sunt disponibile date clinice privind utilizarea la femeile gravide.

Studiile la animale au evidențiat efecte toxice minime asupra dezvoltării (vezi pct. 5.3). Medicamentul nu va fi prescris decât cu prudență la femeia gravidă.

Alăptarea

Nu se cunoaște dacă acidul carglumic este secretat în laptele matern la om, în schimb prezenta lui a fost dovedită în laptele matern la șobolani (vezi pct. 5.3). Prin urmare, alăptarea este contraindicată în timpul utilizării acidului carglumic. (vezi pct. 4.3).

4.7Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8Reacții adverse

Reacțiile adverse raportate sunt prezentate mai jos, clasificate pe aparate, sisteme și organe și în funcție de frecvența de apariție. Frecvențele sunt definite ca: foarte frecvente (≥ 1/10), frecvente (≥ 1/100 și < 1/10) și mai puțin frecvente (≥ 1/1000 și < 1/100), rare (≥ 1/10000 si < 1/1000), foarte rare (< 1/10000), cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

În cadrul fiecărei grupe de frecvență, reacțiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravității.

Clasificarea pe aparate,

Frecvența

Reacția adversă

 

 

 

 

 

sisteme, organe

 

 

 

 

 

Tulburări cardiace

Mai puțin frecvente

bradicardie

 

 

 

Tulburări gastro-intestinale

Mai puțin frecvente

diaree, vomă

 

 

 

Afecțiuni cutanate și ale

Frecvente

transpirație crescută

 

 

țesutului cutanat

Cu frecvență necunoscută

erupție cutanată trecătoare

 

 

 

 

Tulburări generale și la nivelul

Mai puțin frecvente

pirexie

locului de administrare

 

 

 

 

 

Investigații

Mai puțin frecvente

transaminaze crescute

 

 

 

Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată prin intermediul sistemului național de raportare, așa cum este menționat în Anexa V.

4.9Supradozaj

În cazul unui pacient tratat cu acid carglumic, la care doza a fost crescută până la 750 mg/kg și zi, au apărut simptome de intoxicare care pot fi caracterizate ca o reacție de tip simpatomimetic: tahicardie, transpirație profuză, secreții bronhice crescute, creșterea temperaturii corporale și agitație. Aceste simptome s-au remis după reducerea dozei.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăți farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: aminoacizi și derivați; codul ATC: A16AA05.

Mecanism de acțiune

Acidul carglumic este un analog structural al N-acetilglutamatului, care este activatorul natural al carbamoil-fosfat sintetazei, prima enzimă din ciclul ureic.

In vitro, s-a constatat că acidul carglumic activează carbamoil-fosfat sintetaza hepatică. În ciuda afinității mai scăzute a carbamoil-fosfat sintetazei pentru acidul carglumic decât pentru N- acetilglutamat, în condiții in vivo s-a constatat că acidul carglumic stimulează carbamoil-fosfat sintetaza și asigură, la șobolani, o protecție împotriva intoxicației cu amoniac mult mai eficientă decât N-acetilglutamatul. Acest lucru poate fi explicat de către următoarele observații:

i)Membrana mitocondrială prezintă o permeabilitate mai mare pentru acidul carglumic decât pentru

N-acetilglutamat

ii)Acidul carglumic este mai rezistent decât N-acetilglutamatul la acțiunea de hidroliză a aminoacilazei prezente în citosol.

Efecte farmacodinamice

S-au efectuat și alte studii la șobolan, în diverse condiții experimentale care conduc la un grad crescut de disponibilitate a amoniacului (deprivare de alimente, dietă fără proteine sau cu un conținut ridicat de proteine). S-a constatat că acidul carglumic scade concentrațiile sanguine ale amoniacului și crește

concentrațiile ureei în sânge și urină, în timp ce activatorii de carbamoil-fosfat sintetază din ficat au fost semnificativ crescuți.

Eficacitate și siguranță clinică

La pacienții cu deficit de N-acetilglutamat sintetază, s-a constatat că acidul carglumic induce o normalizare rapidă a concentrațiilor plasmatice de amoniac, de obicei în decurs de 24 ore. În cazurile în care tratamentul s-a instituit înainte de apariția oricărei afectări cerebrale cu caracter permanent, pacienții au cunoscut un proces normal de creștere și dezvoltare psihomotorie.

5.2Proprietăți farmacocinetice

Parametrii farmacocinetici ai acidului carglumic s-au studiat la voluntari sănătoși de sex masculin, utilizând produs atât marcat cât și nemarcat radioactiv.

Absorbție

După o doză orală unică de 100 mg/kg , se estimează o absorbție a acidului carglumic de aproximativ 30%. La acest nivel de dozare, la 12 voluntari cărora li s-au administrat comprimate de acid carglumic, valoarea maximă a concentrației plasmatice a fost de 2,6 µg/ml (valoare mediană; interval de variație 1,8-4,8) după 3 ore (valoare mediană; interval de variație 2-4).

Distribuție

Curba de eliminare plasmatică a acidului carglumic este bifazică, cu o fază rapidă în primele 12 ore de la administrare, urmată de o fază lentă (timpul de înjumătățire plasmatică final de până la 28 de ore). Difuzia în interiorul eritrocitelor este inexistentă. Gradul de legare pe proteine nu a fost determinat.

Metabolizare

O anumită proporție a acidului carglumic este metabolizată. S-a sugerat că, în funcție de activitatea sa, flora bacteriană intestinală ar putea contribui la inițierea procesului de degradare, conducând astfel la un grad variabil de metabolizare a moleculei. Unul dintre metaboliții identificați în materiile fecale este acidul glutamic. Metaboliții sunt detectabili în plasmă, cu un vârf la 36-48 de ore urmat de un declin foarte lent (un timp de înjumătățire plasmatică de aproximativ 100 de ore).

Produsul final al metabolizării acidului carglumic este dioxidul de carbon, care este eliminat prin plămâni.

Eliminare

După o doză orală unică de 100 mg/kg, 9% din doză se excretă nemodificată în urină și până la 60% în materiile fecale.

Concentrațiile plasmatice ale acidului carglumic s-au măsurat la pacienți din toate grupele de vârstă, de la nou-născuți până la adolescenți, tratați cu diferite doze zilnice (7-122 mg/kg și zi). Intervalul de variație a fost concordant cu datele obținute la adulții sănătoși, chiar și în cazul nou-născuților.

Indiferent de doza zilnică, concentrațiile plasmatice au cunoscut o scădere lentă în decurs de 15 ore, până la valoarea de aproximativ 100 ng/ml.

5.3Date preclinice de siguranță

Studiile farmacologice de siguranță au arătat că administrarea orală de acid carglumic la doze de 250, 500, 1000 mg/kg nu a avut un efect semnificativ din punct de vedere statistic asupra respirației, sistemului nervos central și aparatului cardiovascular.

Acidul carglumic nu a prezentat o activitate mutagenă semnificativă în cadrul unei baterii de teste de genotoxicitate efectuate in vitro (testul Ames, analiza metafazei limfocitelor umane) și in vivo (testul micronucleilor la șobolan).

Dozele unice de acid carglumic de până la 2800 mg/kg pe cale orală și de 239 mg/kg pe cale intravenoasă nu au indus nici un efect asupra mortalității sau semne clinice anormale la șobolan adult.

La șobolan nou-născut la care s-a administrat zilnic acid carglumic, prin gavaj oral, timp de 18 zile, precum și la șobolan tânăr la care s-a administrat zilnic acid carglumic timp de 26 de săptămâni, doza la care nu s-au observat efecte (NOEL) a fost de 500 mg/kg și zi, iar valoarea la care nu s-au observat efecte adverse (NOAEL) a fost de 1000 mg/kg și zi.

Nu s-au observat efecte adverse asupra fertilității masculine sau feminine. La șobolan și iepure nu s-a observat nicio dovadă de embriotoxicitate, toxicitate fetală sau teratogenitate până la dozele toxice pentru mamă care induc o expunere de cincizeci de ori mai mare decât la om în cazul șobolanului și de șapte ori mai mare în cazul iepurelui. Acidul carglumic este secretat în laptele matern la șobolan și, cu toate că parametrii procesului de dezvoltare nu au fost afectați, au existat unele efecte asupra greutății / creșterii în greutatea la puii alăptați de femele tratate cu 500 mg/kg și zi și o rată mai mare a mortalității în rândul puilor proveniți din femele tratate cu 2000 mg/kg și zi, o doză care produce toxicitate maternă. După dozele de 500 și 2000 mg/kg și zi, expunerea sistemică maternă a fost de douăzeci și cinci de ori și, respectiv, de șaptezeci de ori mai mare decât expunerea așteptată la om.

Nu s-au efectuat studii de carcinogenitate cu acidul carglumic.

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienților

celuloză microcristalină, manitol,

siliciu coloidal anhidru, stearil fumarat de sodiu, crospovidonă tip B, copovidonă K28.

6.2Incompatibilități

Nu este cazul.

6.3Perioada de valabilitate

36 luni

6.4Precauții speciale pentru păstrare

Nu este cazul.

6.5Natura și conținutul ambalajului

Blistere (Al/Al) în cutie de carton.

Ambalaje cu 60 de comprimate dispersabile.

6.6Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerințe speciale

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris Franța

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/17/1202/001

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări:

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Europene a

Medicamentului (EMA) http://www.ema.europa.eu.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate