Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valtropin (somatropin) – Etichetare - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiValtropin
Cod ATCH01AC01
Substanţăsomatropin
ProducătorBioPartners GmbH

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIA

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Valtropin 5 mg/1,5 ml pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă somatropină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 flacon cu pulbere conţine somatropină 5 mg (15 UI) (3,33 mg/ml somatropină după reconstituire cu 1,5 ml solvent).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autorizat

Pulbere: glicină, manitol, fosfat de sodiu monobazic, fosfat de sodiu dib zic.

Ajustarea pH-ului: hidroxid de sodiu şi acid clorhidric.

este

 

 

 

 

 

mai

 

Solvent: metacrezol (a se vedea prospectul pentru informaţ suplimentare) şi apă pentru preparate

injectabile.

 

 

 

 

 

 

nu

 

 

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

 

 

 

medicinal

 

 

 

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectab ă

 

 

 

1 flacon cu 5 mg pulbere

 

 

 

 

1 seringă preumplută cu 1,5 ml solv nt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Produsul

 

 

 

 

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

 

A se citi prospectul pentru informaţii despre reconstituire şi utilizare.

Subcutanată

6.ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

După reconstituire cu solventul furnizat: poate fi păstrat timp de 21 de zile la frigider. După reconstituire cu apă pentru preparate injectabile: trebuie utilizat imediat.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider. A nu se congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BioPartners GmbH, Kaiserpassage 11, 72764 Reutlingen, Germania

autorizat

 

 

 

12.

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/06/335/001

 

 

este

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

SERIA DE FABRICAŢIE

 

mai

 

 

 

 

 

 

Lot

 

nu

 

 

 

 

 

 

 

 

14. CLASIFICARE GENERAL

medicinalĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUC

ProdusulŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Valtropin 5 mg/1,5 ml

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

FLACONUL CU PULBERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Valtropin 5 mg/1,5 ml pulbere pentru soluţie injectabilă somatropină

Subcutanată

3.

DATA DE EXPIRARE

 

 

 

autorizat

2.

MODUL DE ADMINISTRARE

 

 

 

 

A se citi prospectul înainte de utilizare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

mai

este

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SERIA DE FABRICAŢIE

nu

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONŢINUTUL PE MAS

medicinalĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

6. ALTE INFORMA

ProdusulŢIILot

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

SERINGA PREUMPLUTĂ CU SOLVENT

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

Solvent pentru Valtropin

Subcutanată

2. MODUL DE ADMINISTRARE

 

 

 

 

 

 

A se citi prospectul înainte de utilizare.

 

 

 

autorizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DATA DE EXPIRARE

 

 

 

 

EXP

 

 

mai

este

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SERIA DE FABRICAŢIE

 

 

 

 

Lot

 

nu

 

 

 

5. CONŢINUTUL PE MASmedicinalĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

6. ALTE INFORMAProdusulŢII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate