Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Velosulin (insulin human) – Etichetare - A10AB01

Updated on site: 10-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiVelosulin
Cod ATCA10AB01
Substanţăinsulin human
ProducătorNovo Nordisk A/S

INFORMA II CARE TREBUIE S APAR PE AMBALAJUL SECUNDAR I PE

AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIAL A MEDICAMENTULUI

Velosulin 100 UI/ml solu ie injectabil sau perfuzabil în flacon

Insulin uman (ADNr)

2.

DECLARAREA SUBSTAN EI ACTIVE

 

1 ml solu ie con ine 100 UI (3,5 mg) insulin uman (ADNr)

 

 

 

 

3.

LISTA EXCIPIEN ILOR

autorizat

 

 

 

 

 

 

 

 

este

 

4.

FORMA FARMACEUTIC I CON INUTUL

 

 

 

Solu ie injectabil sau perfuzabil

nu

mai

 

 

 

1 x 10 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 x 10 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MODUL I CALEA(C ILE) DE ADMINISTRARE

 

 

 

Subcutanat sau intravenoas

 

 

 

 

 

A se citi prospectul înainte de utilizare

 

 

 

 

 

 

6.

ATEN IONARE SPECIAL PRIVIND FAPTUL C MEDICAMENTUL NU TREBUIE

 

 

 

 

 

medicinal

 

 

 

 

 

 

P STRAT LA ÎNDEMÂNA I VEDEREA COPIILOR

 

 

 

A nu se l sa la îndemâna i vederea copiilor

 

 

 

 

 

 

7.

ALT (E) ATEN IONARE( RI) SPECIAL (E), DAC ESTE(SUNT) NECESAR (E)

 

Produsul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DATA DE EXPIRARE

 

 

 

clorur de zinc, glicerol, metacrezol, fosfat disodic dihidrat, hidroxid de sodiu, acid clorhidric i ap pentru preparate injectabile

EXP/

În timpul utiliz rii: a se utiliza în decurs de 6 s pt mâni

9. CONDI II SPECIALE DE P STRARE

A se p stra la frigider (2°C - 8°C) A nu se congela

A se ine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumin

În timpul utiliz rii: a nu se p stra la frigider sau la temperaturi peste 25°C Poate fi inut în pompa de insulin la temperaturi de peste 37°C timp de 6 zile

 

 

Novo Allé

autorizat

10.

PRECAU II SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

 

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

 

DE MEDICAMENTE, DAC ESTE CAZUL

 

 

 

11.

NUMELE I ADRESA DE IN TORULUI AUTORIZA IEI DE PUNERE PE PIA

 

 

Novo Nordisk A/S

 

 

 

 

 

este

 

 

DK-2880 Bagsværd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danemarca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

mai

 

 

NUM RUL(ELE) AUTORIZA IEI DE PUNERE PE PIA

 

 

EU/1/02/232/001

1 x 10 ml

 

nu

 

 

 

 

EU/1/02/232/002

5 x 10 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

medicinal

 

 

 

 

SERIA DE FABRICA IE

 

 

 

 

 

Serie:

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

CLASIFICARE GENERAL PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

 

 

Medicament eliberat pe baz de prescrip ie medical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produsul

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUC IUNI DE UTILIZARE

 

 

 

 

16.

INFORMA II ÎN BRAILLE

 

 

 

Velosulin

MINIMUM DE INFORMA II CARE TREBUIE S APAR PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETA DE FLACON

1. DENUMIREA COMERCIAL A MEDICAMENTULUI I CALEA(C ILE) DE

ADMINISTRARE

Velosulin 100 UI/ml solu ie injectabil sau perfuzabil Insulin uman (ADNr)

Administrare s.c., i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP/

 

4.

SERIA DE FABRICA IE

 

mai

 

 

 

 

 

 

Serie:

 

 

nu

 

 

5.

 

 

 

 

CON INUTUL PE MAS , VOLUM SAU UNITATEA

 

10 ml

 

 

 

 

 

ALTE INFORMA II

 

 

 

7.

 

 

 

Novo Nordisk A/S

medicinal

 

 

 

 

 

 

Produsul

 

 

 

este

autorizat

 

DE DOZ

INFORMA II CARE TREBUIE S APAR PE AMBALAJUL SECUNDAR I PE

AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIAL A MEDICAMENTULUI

Velosulin 100 UI/ml solu ie injectabil sau perfuzabil în flacon

Insulin uman (ADNr)

2.

DECLARAREA SUBSTAN EI ACTIVE

 

 

1 ml solu ie con ine 100 UI (3,5 mg) insulin uman , ADNr

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA EXCIPIEN ILOR

 

autorizat

 

 

este

 

clorur de zinc, glicerol, metacrezol, fosfat disodic dihidrat, hidroxid de sodiu, acid clorhidric i ap pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTIC I CON INUTUL

maiSolu ie injectabil sau perfuzabil

1 x 10 ml

 

Aceast form de ambalare este parte integrant dintr-un ambalaj multiplu i nu se comercializeaz

 

separat

medicinal

nu

 

 

 

 

 

 

5.

MODUL I CALEA(C ILE) DE ADMINISTRARE

 

Subcutanat sau intravenoas

 

 

A se citi prospectul înainte de utilizare

 

 

 

 

 

Produsul

 

 

 

6.

ATEN IONARE SPECIAL PRIVIND FAPTUL C MEDICAMENTUL NU TREBUIE

 

 

P STRAT LA ÎNDEMÂNA I VEDEREA COPIILOR

 

A nu se l sa la îndemâna i vederea copiilor

 

 

 

 

7.

ALT (E) ATEN IONARE( RI) SPECIAL (E), DAC ESTE(SUNT) NECESAR (E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP/

În timpul utiliz rii: a se utiliza în decurs de 6 s pt mâni

9. CONDI II SPECIALE DE P STRARE

A se p stra la frigider (2°C - 8°C) A nu se congela

A se ine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumin

În timpul utiliz rii: a nu se p stra la frigider sau la temperaturi peste 25°C Poate fi inut în pompa de insulin la temperaturi de peste 37°C timp de 6 zile

 

 

Novo Allé

autorizat

10.

PRECAU II SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

 

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

 

DE MEDICAMENTE, DAC ESTE CAZUL

 

 

 

11.

NUMELE I ADRESA DE IN TORULUI AUTORIZA IEI DE PUNERE PE PIA

 

Novo Nordisk A/S

 

 

 

este

 

DK-2880 Bagsværd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danemarca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

mai

 

 

NUM RUL(ELE) AUTORIZA IEI DE PUNERE PE PIA

 

EU/1/02/232/003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medicinal

nu

 

 

 

13.

SERIA DE FABRICA IE

 

 

 

Serie:

 

 

 

 

 

 

14.

CLASIFICARE GENERAL PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

 

Medicament eliberat pe baz de prescrip ie medical

 

 

 

 

 

 

 

 

Produsul

 

 

 

 

 

15.

INSTRUC IUNI DE UTILIZARE

 

 

 

 

16.

INFORMA II ÎN BRAILLE

 

 

 

Velosulin

1 ml solu ie con ine 100 UI (3,5 mg) insulin uman , ADNr
Velosulin 100 UI/ml solu ie injectabil Insulin uman (ADNr)

INFORMA II CARE TREBUIE S APAR PE AMBALAJ

ETICHETA COLECTIV A AMBALAJELOR MULTIPLE

1. DENUMIREA COMERCIAL A MEDICAMENTULUI

sau perfuzabil în flacon

2. DECLARAREA SUBSTAN EI ACTIVE

autorizat

3. LISTA EXCIPIEN ILOR

 

clorur de zinc, glicerol, metacrezol, fosfat disodic dihidrat, hidroxid de sodiu, acid clorhidric i ap

 

pentru preparate injectabile

 

 

este

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

FORMA FARMACEUTIC I CON INUTUL

 

 

Solu ie injectabil sau perfuzabil

 

mai

 

 

 

 

 

 

5 x (1 x 10 ml)

 

nu

 

 

 

Aceast form de ambalare este parte integrant dintr-un ambalaj multiplu i nu se comercializeaz

 

separat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

medicinal

 

 

 

 

MODUL I CALEA(C ILE) DE ADMINISTRARE

 

 

Subcutanat sau intravenoas

 

 

 

 

A se citi prospectul înainte de utilizare

 

 

 

 

 

 

6.

ATEN IONARE SPECIAL PRIVIND FAPTUL C MEDICAMENTUL NU TREBUIE

 

 

P STRAT LA ÎNDEMÂNA I VEDEREA COPIILOR

 

 

Produsul

 

 

 

 

 

A nu se l sa la îndemâna i vederea copiilor

 

 

 

 

7.

ALT (E) ATEN IONARE( RI) SPECIAL (E), DAC ESTE(SUNT) NECESAR (E)

 

 

 

 

 

 

8.

DATA DE EXPIRARE

 

 

 

 

EXP/

 

 

 

 

 

În timpul utiliz rii: a se utiliza în decurs de 6 s pt mâni

9. CONDI II SPECIALE DE P STRARE

A se p stra la frigider (2°C - 8°C) A nu se congela

A se ine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumin

În timpul utiliz rii: a nu se p stra la frigider sau la temperaturi peste 25°C Poate fi inut în pompa de insulin la temperaturi de peste 37°C timp de 6 zile

 

 

Novo Allé

autorizat

10.

PRECAU II SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

 

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

 

DE MEDICAMENTE, DAC ESTE CAZUL

 

 

 

11.

NUMELE I ADRESA DE IN TORULUI AUTORIZA IEI DE PUNERE PE PIA

 

Novo Nordisk A/S

 

 

 

este

 

DK-2880 Bagsværd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danemarca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

mai

 

 

NUM RUL(ELE) AUTORIZA IEI DE PUNERE PE PIA

 

EU/1/02/232/003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medicinal

nu

 

 

 

13.

SERIA DE FABRICA IE

 

 

 

Serie:

 

 

 

 

 

 

14.

CLASIFICARE GENERAL PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

 

Medicament eliberat pe baz de prescrip ie medical

 

 

 

 

 

 

 

 

Produsul

 

 

 

 

 

15.

INSTRUC IUNI DE UTILIZARE

 

 

 

 

16.

INFORMA II ÎN BRAILLE

 

 

 

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate