Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vistide (cidofovir) – Prospectul - J05AB12

Updated on site: 10-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiVistide
Cod ATCJ05AB12
Substanţăcidofovir
ProducătorGilead Sciences International Limited

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR

Vistide 75 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Cidofovir

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament.

-

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.

 

 

-

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

-

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le

 

poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră.

 

-

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă

 

nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau

 

farmacistului.

 

autorizat

În acest prospect găsiţi:

 

1.

Ce este Vistide şi pentru ce se utilizează

 

2.

Înainte să utilizaţi Vistide

 

3.

Cum se utilizează Vistide

 

4.

Reacţii adverse posibile

este

5.

Cum se păstreazǎ Vistide

6.

Informaţii suplimentare

 

1.

Ce este Vistide şi pentru ce se utilizează

 

Vistide este utilizat pentru tratamentul unei infecţii lamainivelul ochiului numită retinită cu CMV la pacienţii cu SIDA (sindromul imunodeficienţei dobândite). Vistide nu vindecă retinita cu CMV, dar poate ameliora starea dumneavoastră prin întârzierea progresiei bolii.

Siguranţa şi eficacitatea Vistide nu au fost demo strate pentru alte boli decât retinita cu CMV la

pacienţii cu SIDA.

medicinal

nu

 

Vistide trebuie administrat de către perso alul medical (medic sau asistentă medicală) în spital.

Ce este retinita cu CMV?

Retinita cu CMV este o inf cţie oculară determinată de un virus denumit citomegalovirus (CMV), care atacă retina ochiului şi poate determina pierderea vederii şi duce, în cele din urmă, la orbire. Pacienţii

cu SIDA prezintă un risc crescut de a dezvolta retinită cu CMV sau alte forme de boală cu CMV, cum

Produsul

este colita (o boală inf amatorie a intestinului). Tratamentul retinitei cu CMV este necesar pentru

reducerea po ibilităţii de a orbi.

Visti

e este n medicament antiviral care blochează replicarea CMV prin interferarea sintezei

ADN-ului viral.

2.

Înainte să utilizaţi Vistide

Nu utilizaţi Vistide

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la cidofovir sau la oricare dintre celelalte componente ale Vistide.

dacă aţi avut vreodată o afecţiune renală.

dacă nu puteţi lua medicamentul probenecid datorită unei alergii grave la probenecid sau la alte medicamente care conţin sulfaţi (cum este sulfametoxazolul).

Utilizarea la copii

Dacă oricare dintre aceste situaţii este valabilă în cazul dumneavoastră, discutaţi cu medicul. În aceste situaţii nu trebuie să vi se administreze Vistide.

Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Vistide

Afectarea renală este principala reacţie adversă a tratamentului cu Vistide. Pentru scăderea

 

riscului de lezare a rinichilor, vi se vor administra fluide intravenos (soluţia salină izotonă)

 

înaintea fiecărei doze de Vistide şi comprimate de probenecid înainte şi după fiecare doză de

 

Vistide (pentru mai multe informaţii vezi pct. 3 de mai jos). De asemenea, medicul

 

dumneavoastră vă va sfătui să beţi multe lichide. Medicul dumneavoastră vă va evalua funcţia

 

pentru a detecta posibila apariţie a iritaţiei, inflamaţiei sau edemului la nivelulautorizatochilor. Dacă

 

renală înainte de fiecare doză de Vistide. Tratamentul dumneavoastră cu Vistide poate fi oprit

 

de către medic în cazul unor modificări ale funcţiei renale.

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă aveţi diabet zaharat. Vistide trebuie utilizat cu

 

precauţie la pacienţii diabetici, datorită riscului potenţial crescut de apariţie a presiunii scăzute

 

la nivel ocular (hipotonie oculară).

 

 

În timpul tratamentului cu Vistide trebuie să vi se facă examinări periodice ale ochilor,

 

prezentaţi durere, înroşire sau mâncărime la nivelul ochiului sau ulburări ale vederii,

 

trebuie să spuneţi imediat medicului dumneavoastră.

La animale, Vistide a determinat reducerea greutăţii test cul lor şi număr mic de spermatozoizi

 

(hipospermie). Deşi nu s-au observat în studiile cuVistide efectuateestela om, este posibil ca astfel

 

de modificări să apară la om şi să determine infertilit te. Bărbaţii trebuie să folosească metode

 

contraceptive de tip barieră în timpul tratamentului şi 3 luni după întreruperea

 

tratamentul cu Vistide.

 

mai

 

nu

Vistide nu se utilizează pentru tratamentul i

fecţiei HIV. Vistide nu împiedică transmiterea

 

medicinal

 

 

 

infecţiei HIV de la dumneavoastră la a te persoane; de aceea trebuie să continuaţi să luaţi

măsuri de precauţie pentru a evita infectarea altor persoane.

Utilizarea Vistide nu a fost stu iată la copii. De aceea, acest medicament nu trebuie utilizat la copii.

Utilizarea altor medicam nte

Spuneţi medicu ui dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală, deoarece unele medicamente pot interacţiona cu Vistide sau cu probenecidul.

ProdusulEste foarte important să spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi alte medicamente care v- ar putea afecta rinichii.

Acestea includ:

medicamente care conţin tenofovir, utilizate pentru tratamentul infecţiei cu HIV-1 şi/sau infecţiei cu virusul hepatitei B

aminoglicozide, pentamidină sau vancomicină (pentru infecţii determinate de bacterii)

amfotericină B (pentru infecţii determinate de ciuperci)

foscarnet (pentru infecţii determinate de virusuri)

adefovir (pentru infecţia cu virusul hepatitei B)

Administrarea acestor medicamente trebuie oprită cu cel puţin 7 zile înainte de a se administra Vistide.

Probenecidul poate interacţiona cu alte medicamente utilizate frecvent în tratamentul SIDA şi al bolilor asociate SIDA, cum este zidovudina (AZT). Dacă luaţi zidovudină, trebuie să discutaţi cu medicul despre posibilitatea de a întrerupe temporar tratamentul cu zidovudină sau de a scădea doza de zidovudină cu 50% în zilele în care se administrează Vistide şi probenecid.

Nu au fost studiate posibilele interacţiuni dintre Vistide şi inhibitorii de protează HIV.

Utilizarea Vistide împreună cu alimente şi băuturi

Trebuie să mâncaţi înainte de a vi se administra Vistide. Este posibil ca medicul să vă recomande să beţi multe lichide înainte de a vi se administra Vistide.

Sarcina şi alăptarea

 

 

Nu trebuie să vi se administreze Vistide dacă sunteţi gravidă. Dacă ramâneţi gravidă în

 

timpul tratamentului cu acest medicament, trebuie să informaţi imediat medicul. S-a demonstrat

 

că Vistide produce leziuni la animalele nenăscute şi nu trebuie utilizat în sarcină decât dacă

 

beneficiile potenţiale justifică riscurile pentru făt. Dacă aţi putea rămâne gr vidă, trebuie să

 

utilizaţi o metodă contraceptivă eficace care să vă împiedice să rămâneţi gr vidă în timpul

 

tratamentului cu Vistide şi timp de 1 lună după terminarea tratmen ului.

autorizat

 

 

Nu trebuie să vi se administreze Vistide dacă alăptaţi. Nu se cunoaşte dacă Vistide este

 

transmis sugarului prin laptele uman. Deoarece multe med cam nte sunt transmise prin laptele

 

uman, mamele care alăptează trebuie sfătuite să opre scă tr tamentulestecu Vistide sau să nu mai

 

alăpteze în cazul continuării tratamentului cu Vistide.

 

În general, femeile infectate cu HIV nu trebuiemaisǎ alǎpteze, pentru a evita riscul transmiterii

 

HIV, prin intermediul laptelui, la sugar.

nu

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilaje or

 

 

 

 

medicament conţine 2,5medicinalmmol (sau 57 mg) sodiu per flacon.

 

Vistide poate determina reacţii adverse de scurtă durată, cum sunt astenie sau slăbiciune. Dacă conduceţi vehicule sau folosiţi utilaje, d scutaţi cu medicul pentru a obţine recomandări privind întreruperea acestor activităţi, în funcţie de boala dumneavoastră şi gradul de toleranţă la medicament.

Informaţii importante privind unele componente ale Vistide

În cazul pacienţilor care ur ează un regim alimentar hiposodat trebuie avut în vedere faptul că acest

Produsul

3.

C m se tilizează Vistide

Visti

e este administrat prin perfuzie intravenoasă (picătură cu picătură într-o venă). Nu trebuie

administrat prin alte metode, incluzând injectarea intraoculară (injectare directă în ochi) sau administrarea topică (pe piele). Vistide trebuie administrat de către un medic sau o asistentă medicală cu experienţă în tratamentul pacienţilor cu SIDA.

Medicul sau asistenta medicală vor transfera doza corespunzătoare de Vistide din flacon într-o pungă de perfuzie conţinând 100 ml soluţie salină izotonă 0,9%. Întregul volum din pungă vă va fi perfuzat în venă, cu o viteză constantă timp de o oră, utilizând o pompă standard de perfuzie.Nu trebuie depăşite doza, frecvenţa administrării şi viteza de perfuzie recomandate. La sfârşitul acestui prospect există informaţii suplimentare pentru personalul sanitar, privind modul de administrare a Vistide.

Pentru scăderea riscului de afectare a rinichilor, fluidele (soluţia salină izotonă) administrate pe cale intravenoasă şi comprimatele de probenecid trebuie administrate în ziua în care se

perfuzează Vistide. (Vezi subpunctele „Cum se administrează medicamentul probenecid împreună cu Vistide” şi „Cum se administrează fluide pe cale intravenoasă înaintea administrării Vistide”, de mai jos.)

Doza la adulţi

Doza de care veţi avea nevoie este calculată în funcţie de greutatea dumneavoastră corporală.

Tratamentul iniţial (de inducţie)

Doza recomandată de Vistide la pacienţii cu funcţie renală normală este de 5 mg/kg, administrată o

dată pe săptămână, timp de două săptămâni consecutive.

Începând cu a doua săptămână după finalizarea tratamentului de inducţie, doza de întreţine e recomandată de Vistide la pacienţii cu funcţia renală normală este de 5 mg/kg, administrată dată la două săptămâni.

Ajustarea dozei

Tratamentul de întreţinereautorizat

Dacă prezentaţi probleme renale, este posibil ca Vistide să nu fie tratamentul potrivit pentru dumneavoastră. Vă vor fi luate probe de urină şi/sau sânge înainte de fiecare p rfuzie cu Vistide pentru a vi se testa funcţia renală. Pentru pacienţii la care se evidenţiază scăderea funcţiei renale, doza de Vistide poate fi întreruptă sau oprită, în funcţie de caz.

 

Dacă vi s-a administrat accidental o doză de Vistide mai mare decâtestecea prescrisă, spuneţi imediat

 

medicului.

 

 

 

 

 

 

Cum se administrează medicamentul probenecid împreună cu Vistide

 

Comprimatele de probenecid se administrează pe

 

mai

 

tru a reduce riscul de afectare a rinichilor.

 

Trebuie să vi se administreze 3 doze de comprimate de probenecid pe cale orală, în aceeaşi zi cu

 

Vistide, conform următorului tabel:

nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervalul de timp

 

 

 

Doză

 

3 ore înaintea începerii perfuziei u Vistide

 

 

 

2 g probenecid

 

2 ore după terminarea perfuziei cu V stide

 

 

 

1 g probenecid

 

8 ore după terminarea perfuzi i cu Vistide

 

 

 

1 g probenecid

 

Total

 

 

 

 

4 g probenecid

 

Probenecid se administrează numai în aceeaşi zi cu Vistide.

 

 

medicinal

 

 

 

 

Produsulizotonă trebuie administrat fie la începutul perfuziei cu Vistide, fie imediat după aceea, şi administrat

Cum se admini trează fluide pe cale intravenoasă înaintea administrării Vistide

Soluţia salină izotonă are rolul de a scădea riscul de afectare a rinichilor. Trebuie să vi se administreze în total un litru de soluţie salină izotonă 0,9% intravenos (picătură cu picătură într-o venă) înaintea fiecărei doze de Vistide. Soluţia salină izotonă trebuie perfuzat pe parcursul unei ore imediat înainte de perfuzia de Vistide. Dacă puteţi tolera încărcarea suplimentară cu fluide, medicul vă poate administra un al doilea litru de fluid. Dacă se administrează, al doilea litru de soluţie salină

pe durata a 1-3 ore. De asemenea, medicul dumneavoastră vă va recomanda să beţi multe lichide.

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, Vistide poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Aceste reacţii adverse dispar, în general, la oprirea tratamentului cu Vistide. Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Cea mai frecventă reacţie adversă observată în cazul administrării Vistide este afectarea renală.

Reacţiile adverse foarte frecvente

autorizat

(Acestea pot afecta 1 până la 10 pacienţi din 100)

(Acestea pot afecta mai mult de 1 pacient din 10)

 

scăderea numărului de leucocite (globule albe) din sânge, dureri de cap, greaţă, vărsătur ,

 

prezenţa proteinelor în urină, creşterea creatininei serice (un test care măsoară funcţ a enală),

 

căderea părului, erupţii pe piele, slăbiciune/astenie şi febră.

 

Reacţiile adverse frecvente

inflamaţia la nivelul ochilor, scăderea presiunii intraoculare, dificultăţi de respiraţie, senzaţia de greutate în respiraţie, diaree şi frisoane.

 

este

Orice durere, înroşire sau mâncărime a ochiului sau modificări ale acuităţii vizuale trebuie

raportate prompt medicului dumneavoastră, care vă va reevalua tratamentul.

mai

 

După punerea pe piaţă a medicamentului, au fost raportate următo rele reacţii adverse suplimentare:

insuficienţă renală, afectarea celulelor tubulare renale, infla aţia pancreasului şi tulburări ale auzului (scăderea auzului).

Reacţiile adverse frecvente, pos b l asociate cu administrarea de probenecid

(Acestea pot afecta 1 până la 10 pacienţi din 100)

Posibile reacţii adverse la probenecid

nu

 

 

Reacţiile adverse foarte frecvente, posibil sociate cu administrarea de probenecid

(Acestea pot afecta mai mult de 1 pac e t din 10)

greaţa, vărsăturile, erupţiile trecătoare pe piele şi febra.

 

medicinal

 

dureri de cap, slăbiciun /astenie, frisoane şi reacţii alergice.

ProdusulPentru a scădea riscul apariţiei greţei şi/sau vărsăturilor asociate cu administrarea probenecidului, trebuie să mâncaţi înainte de fiecare doză. Pentru a reduce reacţiile adverse determinate de

probenecid, medic l dumneavoastră vă poate sfătui să luaţi alte medicamente, cum sunt antiemetice (medicamente împotriva stării de greaţă), antihistaminice şi/sau paracetamol.

Pr beneci ul poate determina şi alte reacţii adverse, inclusiv scăderea poftei de mâncare, durere la nivelul gingiilor, înroşirea feţei, căderea părului, ameţeli, scăderea numărului de globule roşii din sânge şi urinare frecventă. De asemenea, au fost raportate reacţii alergice, cu inflamarea pielii, mâncărime, umflare şi, rar, reacţii alergice severe sau reacţii grave la nivelul pielii. Au fost raportate scăderea numărului de globule albe din sânge, toxicitate la nivelul ficatului şi rinichilor şi distrugerea globulelor roşii din sânge, precum şi scăderea totală a numărului de celule din sânge şi scăderea numărului de trombocite.

De aceea, înainte de a vi se administra probenecid, medicul dumneavoastră trebuie să consulte informaţiile curente referitoarela siguranţa probenecidului. Trebuie să citiţi de asemenea prospectul pentru probenecid.

5. Cum se păstreazǎ Vistide

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

Nu utilizaţi Vistide după data de expirare înscrisă pe etichetă.

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C. A nu se păstra la frigider sau congela.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Informaţii suplimentare

autorizat

Ce conţine Vistide

 

Substanţa activǎ din Vistide 75 mg/ml este cidofovirul. Fiecare ml conţine cidofovir anhidru 75 mg. Fiecare flacon conţine cidofovir anhidru 375 mg/5 ml.

Celelalte componente sunt

este

Hidroxid de sodiu

Acid clorhidric

Apǎ pentru preparate injectabile

Cum arată Vistide şi conţinutul ambalajului

 

Vistide este disponibil sub formă de concentrat steril pentrumaisoluţie perfuzabilă, în flacoane din sticlă

transparentă conţinând 375 mg din componenta activǎ, cidofovirul anhidru, formulat în 5 ml apă

pentru preparate injectabile, la o concentraţie de 75 mg/ml. pH-ul soluţiei este ajustat cu hidroxid de

 

 

nu

sodiu (şi acid clorhidric, dacă este neces r); so uţia nu conţine conservanţi.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe p aţă

 

Gilead Sciences International L m ted

 

Cambridge

medicinal

 

CB21 6GT

 

Marea Britanie

 

Fabricantul

 

 

 

Gilead Sciences Limited

 

IDA Busine & Technology Park

 

Carrigtohill Co. Cork

 

 

Irlan a

 

 

Pent u rice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a

deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

 

ProdusulBelgië/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium BVBA

Gilead Sciences Belgium BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 79

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 79

България

 

Magyarország

Gilead Sciences International Ltd

Gilead Sciences International Ltd

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Česká republika

Gilead Sciences International Ltd Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Eesti

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. Τηλ: + 30 210 8930 100

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Ireland

 

Gilead Sciences Ltd

medicinal

Tel: + 44 (0) 1223 897555

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

ProdusulΚύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. Τηλ: + 30 210 8930 100

Latvija

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Lietuva

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Acest prospect a fost aprobat în

Malta

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 3698

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Österreich

 

autorizat

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

Polska

 

 

 

Gilead Sciences Poland Sp. z o. o.

Tel: + 48 22 262 8702

 

Portugal

 

 

Gilead Scienc s, Lda.

 

Tel: + 351 21 7928790

 

România

este

 

 

 

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

 

mai

 

 

Slovenija

 

 

Gilead Sciences International Ltd

nu

 

 

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

 

Slovenská republika

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

United Kingdom

Gilead Sciences Ltd

Tel: + 44 (0) 1223 897555

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului http://www.ema.europa.eu/.

Următoarele informaţii sunt destinate numai personalului medical:

Flacoanele Vistide trebuie inspectate vizual înainte de utilizare. Dacă se observă particule sau modificări de culoare, flaconul nu trebuie utilizat.

Se recomandă măsuri de precauţie adecvate, incluzând utilizarea echipamentului de siguranţă adecvat

pentru prepararea, administrarea şi eliminarea Vistide. Prepararea soluţiei diluate de Vistide trebuie

doza, frecvenţa administrării şi viteza de perfuzie recomandate.

autorizat

efectuată într-o hotă de siguranţă biologică, cu flux laminar. Persoana care prepară soluţia reconsti uită

trebuie să poarte mănuşi chirurgicale, ochelari de protecţie şi un halat de tip chirurgical, închis în faţă, cu manşete strânse. Dacă Vistide vine în contact cu tegumentele, acestea trebuie spălate şi clăt te cu apă din abundenţă.

Doza corespunzătoare de Vistide trebuie transferată din flacon într-o pungă de perf zie conţinând 100 ml soluţie salină izitonă 0,9% (normal). Întregul volum din pungă trebuie să fie perf z t intravenos

pacientului, cu o viteză constantă timp de o oră, utilizând o pompă standard de perfuzie. Nu trebuie depăşite

 

este

Stabilitatea chimică a Vistide amestecat cu soluţiei salină izotonă a fo t demonstrată în flacoane din

 

mai

sticlă, pungi de perfuzie din policlorură de vinil (PVC) sau copol m r tilen/propilen şi în perfuzoare

intravenoase din PVC. Alte tipuri de perfuzoare şi seturi de perfuz e ntravenoasă nu au fost testate.

Nu a fost evaluată compatibilitatea Vistide cu soluţia Ringer, Ringer lactat sau soluţii perfuzabile

bacteriostatice.

 

Din punct de vedere microbiologic, produsul treb ie tilizat imediat.

 

medicinal

Stabilitatea chimică şi fizică în timpul uti izăriinua fost demonstrată până la 24 de ore, la 2-8°C,

atunci când diluarea s-a efectuat în co diţii controlate şi validate de asepsie. Nu se recomandă păstrarea mai mult de 24 de ore sau co gelarea. Înainte de utilizare, soluţiile păstrate la frigider trebuie lăsate să ajungă la temperatura camerei.

Vistide este disponibil în flacoane e uz unic. Flacoanele folosite parţial trebuie aruncate. Produsul

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate