Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vizarsin (sildenafil) – Etichetare - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiVizarsin
Cod ATCG04BE03
Substanţăsildenafil
ProducătorKrka, d.d., Novo mesto

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vizarsin 25 mg comprimate filmate

Sildenafil

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine sildenafil citrat echivalent cu sildenafil 25 mg.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Conține lactoză.

Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 comprimat filmat

4 x 1 comprimat filmat

8 x 1 comprimat filmat

12 x 1 comprimat filmat

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6.ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10.PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DEMEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

1 comprimat filmat: EU/1/09/551/001

4 x 1 comprimate filmate: EU/1/09/551/002

8 x 1 comprimate filmate: EU/1/09/551/003

12 x 1 comprimate filmate: EU/1/09/551/004

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Vizarsin 25 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vizarsin 25 mg comprimate filmate

Sildenafil

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

KRKA

3.DATA DE EXPIRARE

EXP:

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5.ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vizarsin 50 mg comprimate filmate

Sildenafil

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine sildenafil citrat echivalent cu sildenafil 50 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conține lactoză.

Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 comprimat filmat

4 x 1 comprimat filmat

8 x 1 comprimat filmat

12 x 1 comprimat filmat

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DEMEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

1 comprimat filmat: EU/1/09/551/005

4 x 1 comprimate filmate: EU/1/09/551/006

8 x 1 comprimate filmate: EU/1/09/551/007

12 x 1 comprimate filmate: EU/1/09/551/008

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Vizarsin 50 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vizarsin 50 mg comprimate filmate

Sildenafil

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

KRKA

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vizarsin 100 mg comprimate filmate

Sildenafil

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine sildenafil citrat echivalent cu sildenafil 100 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conține lactoză.

Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 comprimat filmat

4 x 1 comprimat filmat

8 x 1 comprimat filmat

12 x 1 comprimat filmat

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DEMEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

1 comprimat filmat: EU/1/09/551/009

4 x 1 comprimate filmate: EU/1/09/551/010

8 x 1 comprimate filmate: EU/1/09/551/011

12 x 1 comprimate filmate: EU/1/09/551/012

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Vizarsin 100 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vizarsin 100 mg comprimate filmate

Sildenafil

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

KRKA

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE Pentru ambalaj unilingv și bilingv

I 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vizarsin 25 mg comprimate orodispersabile

Sildenafil

I 2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat orodispersabil conţine sildenafil 25 mg.

I 3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conține aspartam (E951) și ulei de mentă (sorbitol (E420)).

Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

I 4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 comprimat orodispersabil

2 x 1 comprimat orodispersabil

4 x 1 comprimat orodispersabil

8 x 1 comprimat orodispersabil

12 x 1 comprimat orodispersabil

I 5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală. Dizolvaţi comprimatul în gură.

Blister cu 1 comprimat filmat:

Blister cu 4 comprimate filmate:

T

____

____

1.Apucaţi blisterul de margine şi separaţi una dintre secţiuni, prin desprindere de-a lungul perforaţiilor.

2.Apucaţi folia de margine şi îndepărtaţi-o complet.

3.Lasaţi comprimatul să cadă în palmă.

4.Plasaţi comprimatul pe limbă, imediat după scoaterea din ambalaj.

I

I

I

I

I

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP:

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30 C.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DEMEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/013

2 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/014

4 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/015

8 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/016

12 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/017

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Vizarsin 25 mg comprimate orodispersabile

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER Pentru ambalaj unilingv și bilingv

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vizarsin 25 mg comprimate orodispersabile

Sildenafil

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

KRKA

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5. ALTE INFORMAŢII

1.Rupeţi

2.Desprindeţi

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE Pentru ambalaj unilingv și bilingv

I 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vizarsin 50 mg comprimate orodispersabile

Sildenafil

I 2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat orodispersabil conţine sildenafil 50 mg.

I 3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conține aspartam (E951) și ulei de mentă (sorbitol (E420)).

Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

I 4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 comprimat orodispersabil

2 x 1 comprimat orodispersabil

4 x 1 comprimat orodispersabil

8 x 1 comprimat orodispersabil

12 x 1 comprimat orodispersabil

24 x 1 comprimat orodispersabil

I 5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală. Dizolvaţi comprimatul în gură.

Blister cu 1 comprimat filmat:

__

Blister cu 4 comprimate filmate:

1.Apucaţi blisterul de margine şi separaţi una dintre secţiuni, prin desprindere de-a lungul perforaţiilor.

2.Apucaţi folia de margine şi îndepărtaţi-o complet.

3.Lasaţi comprimatul să cadă în palmă.

I

I

I

I

I

4. Plasaţi comprimatul pe limbă, imediat după scoaterea din ambalaj.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30 C.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DEMEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/018

2 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/019

4 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/020

8 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/021

12 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/022

24 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/028

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Vizarsin 50 mg comprimate orodispersabile

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER Pentru ambalaj unilingv și bilingv

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vizarsin 50 mg comprimate orodispersabile

Sildenafil

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

KRKA

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5. ALTE INFORMAŢII

1.Rupeţi

2.Desprindeţi

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE Pentru ambalaj unilingv și bilingv

I 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vizarsin 100 mg comprimate orodispersabile

Sildenafil

I 2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat orodispersabil conţine sildenafil 100 mg.

I 3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conține aspartam (E951) și ulei de mentă (sorbitol (E420)).

Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

I 4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 comprimat orodispersabil

2 x 1 comprimat orodispersabil

4 x 1 comprimat orodispersabil

8 x 1 comprimat orodispersabil

12 x 1 comprimat orodispersabil

24 x 1 comprimat orodispersabil

I 5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală. Dizolvaţi comprimatul în gură.

Blister cu 1 comprimat filmat:

__

Blister cu 4 comprimate filmate:

1.Apucaţi blisterul de margine şi separaţi una dintre secţiuni, prin desprindere de-a lungul perforaţiilor.

2.Apucaţi folia de margine şi îndepărtaţi-o complet.

3.Lasaţi comprimatul să cadă în palmă.

I

I

I

I

I

4. Plasaţi comprimatul pe limbă, imediat după scoaterea din ambalaj.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30 C.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DEMEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/023

2 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/024

4 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/025

8 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/026

12 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/027

24 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/029

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Vizarsin 100 mg comprimate orodispersabile

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER Pentru ambalaj unilingv și bilingv

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vizarsin 100 mg comprimate orodispersabile

Sildenafil

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

KRKA

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5. ALTE INFORMAŢII

1.Rupeţi

2.Desprindeţi

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE pentru etichetare trilingvă

I 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vizarsin 25 mg comprimate orodispersabile

Sildenafil

I 2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat orodispersabil conţine sildenafil 25 mg.

I 3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conține aspartam (E951), ulei de mentă (sorbitol (E420)).

Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

I 4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 comprimat orodispersabil

2 x 1 comprimat orodispersabil

4 x 1 comprimat orodispersabil

8 x 1 comprimat orodispersabil

12 x 1 comprimat orodispersabil

I 5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

Blister cu 1 comprimat filmat:

Blister cu 4 comprimate filmate:

1.Apucaţi blisterul de margine şi separaţi una dintre secţiuni, prin desprindere de-a lungul perforaţiilor.

2.Apucaţi folia de margine şi îndepărtaţi-o complet.

3.Lasaţi comprimatul să cadă în palmă și puneţi comprimatul pe limbă.

4.Dizolvaţi comprimatul în gură.

I

I

I

I

I

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30 C.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DEMEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/013

2 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/014

4 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/015

8 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/016

12 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/017

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Vizarsin 25 mg comprimate orodispersabile

17.IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18.IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER pentru etichetare trilingvă

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vizarsin 25 mg comprimate orodispersabile

Sildenafil

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

KRKA

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5. ALTE INFORMAŢII

1.Rupeţi

2.Desprindeţi

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE pentru etichetare trilingvă

I 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vizarsin 50 mg comprimate orodispersabile

Sildenafil

I 2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat orodispersabil conţine sildenafil 50 mg.

I 3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conține aspartam (E951), ulei de mentă (sorbitol (E420)).

Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

I 4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 comprimat orodispersabil

2 x 1 comprimat orodispersabil

4 x 1 comprimat orodispersabil

8 x 1 comprimat orodispersabil

12 x 1 comprimat orodispersabil

I

24 x 1 comprimat orodispersabil

I 5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

Blister cu 1 comprimat filmat:

r:1. !c .

I1>/Y']

Blister cu 4 comprimate filmate:

rif4i ____ ____ ____

1.Apucaţi blisterul de margine şi separaţi una dintre secţiuni, prin desprindere de-a lungul perforaţiilor.

2.Apucaţi folia de margine şi îndepărtaţi-o complet.

3.Lasaţi comprimatul să cadă în palmă și puneţi comprimatul pe limbă.

4.Dizolvaţi comprimatul în gură.

I

I

I

I

I

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30 C.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DEMEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/018

2 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/019

4 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/020

8 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/021

12 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/022

24 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/028

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Vizarsin 50 mg comprimate orodispersabile

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER pentru etichetare trilingvă

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vizarsin 50 mg comprimate orodispersabile

Sildenafil

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

KRKA

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5. ALTE INFORMAŢII

1.Rupeţi

2.Desprindeţi

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE pentru etichetare trilingvă

I 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vizarsin 100 mg comprimate orodispersabile

Sildenafil

I 2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat orodispersabil conţine sildenafil 100 mg.

I 3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conține aspartam (E951), ulei de mentă (sorbitol (E420)).

Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

I 4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 comprimat orodispersabil

2 x 1 comprimat orodispersabil

4 x 1 comprimat orodispersabil

8 x 1 comprimat orodispersabil

12 x 1 comprimat orodispersabil

I

24 x 1 comprimat orodispersabil

I 5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

Blister cu 1 comprimat filmat:

r:1. !c .

I1>/Y']

Blister cu 4 comprimate filmate:

rif4i ____ ____ ____

1.Apucaţi blisterul de margine şi separaţi una dintre secţiuni, prin desprindere de-a lungul perforaţiilor.

2.Apucaţi folia de margine şi îndepărtaţi-o complet.

3.Lasaţi comprimatul să cadă în palmă și puneţi comprimatul pe limbă.

4.Dizolvaţi comprimatul în gură.

I

I

I

I

I

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30 C.

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DEMEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/023

2 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/024

4 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/025

8 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/026

12 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/027

24 x 1 comprimat orodispersabil: EU/1/09/551/029

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Vizarsin 100 mg comprimate orodispersabile

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER pentru etichetare trilingvă

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vizarsin 100 mg comprimate orodispersabile

Sildenafil

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

KRKA

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

5. ALTE INFORMAŢII

1.Rupeţi

2.Desprindeţi

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate