Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yellox (bromfenac sodium sesquihydrate) – Etichetare - S01BC11

Updated on site: 11-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiYellox
Cod ATCS01BC11
Substanţăbromfenac sodium sesquihydrate
ProducătorPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE PENTRU UN FLACON 5 ML

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Yellox 0,9 mg/ml picături oftalmice, soluţie bromfenac

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 ml de soluţie conţine 0,9 mg bromfenac (sub formă de sesquihidrat de sodiu). O picătură conţine aproximativ 33 micrograme bromfenac.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Acid boric, borax, sulfit de sodiu anhidru (E221) (pentru informaţii suplimentare vezi prospectul), tiloxapol, povidonă, edetat disodic, clorură de benzalconiu (pentru informaţii suplimentare consultaţi prospectul), apă pentru preparate injectabile, hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

picături oftalmice, soluţie 1 x 5 ml

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Utilizare oftalmică.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

A se elimina orice conţinut neutilizat după 4 săptămâni de la prima deschidere. Deschis la data de:

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25ºC.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

17000 Praha 7

Republica Cehă

12.NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/11/692/001

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Yellox

17.IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18.IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA FLACONULUI

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Yellox 0,9 mg/ml picături oftalmice, soluţie bromfenac

Utilizare oftalmică

2.MODUL DE ADMINISTRARE

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

5 ml

6.ALTE INFORMAȚII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate