Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zaltrap (aflibercept) – Etichetare - L01XX44

Updated on site: 11-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiZaltrap
Cod ATCL01XX44
Substanţăaflibercept
ProducătorSanofi-Aventis Groupe

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ZALTRAP 25 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă aflibercept

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(SUBSTANŢELOR) ACTIVE

Un flacon a 4 ml conţine aflibercept 100 mg (25 mg/ml).

Un flacon a 8 ml conţine aflibercept 200 mg (25 mg/ml).

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine, de asemenea, zaharoză, clorură de sodiu, citrat de sodiu dihidrat, acid citric monohidrat, polisorbat 20, fosfat de sodiu dibazic heptahidrat, fosfat de sodiu monobazic monohidrat, hidroxid de sodiu şi/sau acid clorhidric şi apă pentru preparate injectabile.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă

100 mg/4 ml

1 flacon

3 flacoane

200 mg/8 ml

1 flacon

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Flacon destinat unei singure utilizări

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Numai pentru administrare intravenoasă. A se utiliza numai după diluare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

Perioada de valabilitate după diluare: vezi prospectul.

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie 75008 Paris

Franţa

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/12/814/001 1 flacon (100 mg/4 ml)

EU/1/12/814/002 3 flacoane (100 mg/4 ml)

EU/1/12/814/003 1 flacon (200 mg/8 ml)

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA DE FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

ZALTRAP 25 mg/ml concentrat steril aflibercept

2.MODUL DE ADMINISTRARE

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

100 mg/4 ml

200 mg/8 ml

6.ALTE INFORMAŢII

Numai pentru administrare intravenoasă

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate