Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoely (nomegestrol acetate / estradiol) – Etichetare - G03AA14

Updated on site: 11-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiZoely
Cod ATCG03AA14
Substanţănomegestrol acetate / estradiol
ProducătorTeva B.V.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zoely 2,5 mg/1,5 mg comprimate filmate acetat de nomegestrol/estradiol

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat alb activ conţine acetat de nomegestrol 2,5 mg şi estradiol (sub formă de hemihidrat) 1,5 mg.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză monohidrat.

A se citi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

28 comprimate filmate

84 comprimate filmate

168 comprimate filmate

364 comprimate filmate

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă Teva B.V.

Swensweg 5 2031 GA Haarlem Olanda

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/11/690/001 28 comprimate filmate

EU/1/11/690/002 84 comprimate filmate

EU/1/11/690/003 168 comprimate filmate

EU/1/11/690/004 364 comprimate filmate

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

zoely

17.IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18.IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC: {număr}

SN: {număr}

NN: {număr}

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Zoely 2,5 mg/1,5 mg comprimate acetat de nomegestrol/estradiol

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Teva B.V.

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.ALTE INFORMAŢII

[Chenar pentru aplicarea etichetei cu ziua pe care scrie:] Lipiţi aici eticheta cu ziua [Numerotarea zilelor pentru fiecare comprimat în parte:] Start, 2, ..., 28

[Săgeţi ce indică ordinea comprimatelor:]

COALĂ CU ETICHETE CU ZIUA, INCLUZÂND ABŢIBILDURI FURNIZATE CU PROSPECTUL

Coală cu etichete cu ziua

Alegeţi eticheta care începe cu ziua dumneavoastră de start.

Puneţi eticheta pe blister deasupra cuvintelor „Lipiţi aici eticheta cu ziua”.

D

L

Ma

Mi

J

V

S

L

Ma

Mi

J

V

S

D

Ma

Mi

J

V

S

D

L

Mi

J

V

S

D

L

Ma

J

V

S

D

L

Ma

Mi

V

S

D

L

Ma

Mi

J

S

D

L

Ma

Mi

J

V

[A doua coală cu eticheta cu ziua pentru cutia cu 3 blistere având înscris de două ori:]

D

L

Ma

Mi

J

V

S

 

 

L

Ma

Mi

J

V

S

D

 

 

Ma

Mi

J

V

S

D

L

 

 

Mi

J

V

S

D

L

Ma

J

V

S

D

L

Ma

Mi

 

V

S

D

L

Ma

Mi

J

 

 

 

S

D

L

Ma

Mi

J

V

 

[În faţa etichetelor cu ziua pentru cel de-al doilea blister:] Blister 2 [În faţa etichetelor cu ziua pentru cel de-al treilea blister:] Blister 3

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate