Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zostavax (varicella-zoster virus (live, attenuated)) – Etichetare - J07BK02

Updated on site: 11-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiZostavax
Cod ATCJ07BK02
Substanţăvaricella-zoster virus (live, attenuated)
ProducătorMSD VACCINS

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ZOSTAVAX - Flacon cu pulbere şi flacon cu solvent - Ambalaj cu 1, 10 doze

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ZOSTAVAX pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă vaccin zona zoster (herpes zoster) (cu virus viu)

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

După reconstituire, 1 doză (0,65 ml) conţine:

Virus varicelo-zosterian, tulpină Oka/Merck (viu, atenuat) ≥ 19400 PFU

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Zahăr, gelatină hidrolizată, uree, clorură de sodiu, fosfat dihidrogenat de potasiu, clorură de potasiu, L-glutamat monosodic monohidrat, fosfat disodic, hidroxid de sodiu.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă. 1 flacon (pulbere) + 1 flacon (solvent)

10 flacoane (pulbere) + 10 flacoane (solvent)

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMNISTRARE

Administrare subcutanată sau intramusculară.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra şi transporta la frigider. A nu se congela. A se ţine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

După reconstituire, a se utiliza vaccinul imediat sau în 30 minute, dacă a fost păstrat la 20°C-25°C.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franţa

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/06/341/001 – ambalaj cu 1 doză

EU/1/06/341/002 – ambalaj cu 10 doze

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

FLACON CU PULBERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

ZOSTAVAX pulbere pentru injecție s.c./i.m.

2.MODUL DE ADMINISTRARE

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1 doză

6.ALTE INFORMAŢII

MSD VACCINS

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

FLACON CU SOLVENT

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Solvent pentru ZOSTAVAX

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1 doză

6. ALTE INFORMAŢII

MSD VACCINS

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

ZOSTAVAX - Flacon cu pulbere şi seringă preumplută cu solvent, cu ac ataşat - Ambalaj cu 1, 10 doze

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ZOSTAVAX pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă într-o seringă preumplută vaccin zona zoster (herpes zoster) (cu virus viu)

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

După reconstituire, 1 doză (0,65 ml) conţine:

Virus varicelo-zosterian, tulpină Oka/Merck (viu, atenuat) ≥ 19400 PFU

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Zahăr, gelatină hidrolizată, uree, clorură de sodiu, fosfat dihidrogenat de potasiu, clorură de potasiu, L-glutamat monosodic monohidrat, fosfat disodic, hidroxid de sodiu.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă într-o seringă preumplută 1 flacon (pulbere) 1 seringă preumplută cu ac (solvent)

10 flacoane (pulbere) 10 seringi preumplute cu ac (solvent)

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMNISTRARE

Administrare subcutanată sau intramusculară.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra şi transporta la frigider. A nu se congela. A se ţine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

După reconstituire, a se utiliza vaccinul imediat sau în 30 minute, dacă a fost păstrat la 20°C-25°C.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/06/341/003 – ambalaj cu 1 doză

EU/1/06/341/004 – ambalaj cu 10 doze

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

ZOSTAVAX - Flacon cu pulbere şi seringă preumplută cu solvent fără ac – Ambalaj cu 1, 10, 20 doze

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ZOSTAVAX pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă într-o seringă preumplută vaccin zona zoster (herpes zoster) (cu virus viu)

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

După reconstituire, 1 doză (0,65 ml) conţine:

Virus varicelo-zosterian, tulpină Oka/Merck (viu, atenuat) ≥ 19400 PFU

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Zahăr, gelatină hidrolizată, uree, clorură de sodiu, fosfat dihidrogenat de potasiu, clorură de potasiu, L-glutamat monosodic monohidrat, fosfat disodic, hidroxid de sodiu.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă într-o seringă pre-umplută 1 flacon (pulbere) + 1 seringă preumplută fără ac (solvent)

10 flacoane (pulbere) + 10 seringi preumplute fără ac (solvent) 20 flacoane (pulbere) + 20 seringi preumplute fără ac (solvent)

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMNISTRARE

Administrare subcutanată sau intramusculară.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra şi transporta la frigider. A nu se congela. A se ţine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

După reconstituire, a se utiliza vaccinul imediat sau în 30 minute, dacă a fost păstrat la 20°C-25°C.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/06/341/005 - ambalaj cu 1 doză

EU/1/06/341/006 - ambalaj cu 10 doze

EU/1/06/341/007 - ambalaj cu 20 doze

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

ZOSTAVAX - Flacon cu pulbere şi seringă preumplută cu solvent, cu un ac inclus - Ambalaj cu 1, 10, 20 doze

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ZOSTAVAX pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă într-o seringă pre-umplută vaccin zona zoster (herpes zoster) (cu virus viu)

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

După reconstituire, 1 doză (0,65 ml) conţine:

Virus varicelo-zosterian, tulpină Oka/Merck (viu, atenuat) ≥ 19400 PFU

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Zahăr, gelatină hidrolizată, uree, clorură de sodiu, fosfat dihidrogenat de potasiu, clorură de potasiu, L-glutamat monosodic monohidrat, fosfat disodic, hidroxid de sodiu.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă într-o seringă pre-umplută 1 flacon (pulbere) + 1 seringă preumplută (solvent) 1 ac

10 flacoane (pulbere) + 10 seringi preumplute (solvent) 10 ace 20 flacoane (pulbere) + 20 seringi preumplute (solvent) 20 ace

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMNISTRARE

Administrare subcutanată sau intramusculară.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra şi transporta la frigider. A nu se congela. A se ţine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

După reconstituire, a se utiliza vaccinul imediat sau în 30 minute, dacă a fost păstrat la 20°C-25°C.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/06/341/008 – ambalaj cu 1 doză

EU/1/06/341/009 – ambalaj cu 10 doze

EU/1/06/341/010 – ambalaj cu 20 doze

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

ZOSTAVAX - Flacon cu pulbere şi seringă preumplută cu solvent, cu 2 ace incluse – Ambalaj cu 1, 10, 20 doze

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ZOSTAVAX pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă într-o seringă pre-umplută vaccin zona zoster (herpes zoster) (cu virus viu)

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

După reconstituire, 1 doză (0,65 ml) conţine:

Virus varicelo-zosterian, tulpină Oka/Merck (viu, atenuat) ≥ 19400 PFU

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Zahăr, gelatină hidrolizată, uree, clorură de sodiu, fosfat dihidrogenat de potasiu, clorură de potasiu, L-glutamat monosodic monohidrat, fosfat disodic, hidroxid de sodiu.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă într-o seringă pre-umplută 1 flacon (pulbere) + 1 seringă preumplută (solvent) 2 ace

10 flacoane (pulbere) + 10 seringi preumplute (solvent) 20 ace 20 flacoane (pulbere) + 20 seringi preumplute (solvent) 40 ace

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMNISTRARE

Administrare subcutanată sau intramusculară.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra şi transporta la frigider. A nu se congela. A se ţine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

După reconstituire, a se utiliza vaccinul imediat sau în 30 minute, dacă a fost păstrat la 20°C-25°C.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Franţa

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/06/341/011 – ambalaj cu 1 doză

EU/1/06/341/012 – ambalaj cu 10 doze

EU/1/06/341/013 – ambalaj cu 20 doze

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

FLACON CU PULBERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

ZOSTAVAX pulbere pentru injecție s.c./i.m.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1 doză

6. ALTE INFORMAŢII

MSD VACCINS

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

SERINGĂ PREUMPLUTĂ CU SOLVENT

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Solvent pentru ZOSTAVAX

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

1 doză

6. ALTE INFORMAŢII

MSD VACCINS

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate