Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zypadhera (olanzapine pamoate) – Etichetare - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiZypadhera
Cod ATCN05AH03
Substanţăolanzapine pamoate
ProducătorEli Lilly Nederland B.V.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE ZYPADHERA 210 mg pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă cu eliberare prelungită

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ZYPADHERA 210 mg pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă cu eliberare prelungită Olanzapină

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Pamoat de olanzapină monohidrat echivalent cu olanzapină 210 mg. După reconstituire: olanzapină

150 mg/ml

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţii solventului sunt carmeloză sodică, manitol, polisorbat 80, apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric, hidroxid de sodiu.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Un flacon cu pulbere pentru suspensie injectabilă cu eliberare prelungită.

Un flacon a 3 ml solvent.

O seringă Hypodermic şi un ac prevăzut cu dispozitiv de siguranţă.

Trei ace Hypodermic prevăzute cu dispozitiv de siguranţă.

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare intramusculară.

A nu se administra intravenos sau subcutanat.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

Flaconul cu suspensie după reconstituire: 24 ore.

Suspensia trebuie utilizată imediat după ce a fost extrasă din flacon în seringă.

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se refrigera sau congela.

10.PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Olanda.

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/479/001

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală restrictivă.

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

17.IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMEANSIONAL

Cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18.IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC: {număr}

SN: {număr}

NN: {număr}

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETĂ FLACON ZYPADHERA 210 mg pulbere pentru suspensie injectabilă cu eliberare prelungită

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

ZYPADHERA 210 mg pulbere injectabilă cu eliberare prelungită olanzapină

i.m.

2.MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

210 mg

6.ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE ZYPADHERA 300 mg pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă cu eliberare prelungită

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ZYPADHERA 300 mg pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă cu eliberare prelungită Olanzapină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Pamoat de olanzapină monohidrat echivalent cu olanzapină 300 mg. După reconstituire: olanzapină

150 mg/ml

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţii solventului sunt carmeloză sodică, manitol, polisorbat 80, apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric, hidroxid de sodiu.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Un flacon cu pulbere pentru suspensie injectabilă cu eliberare prelungită.

Un flacon a 3 ml solvent.

O seringă Hypodermic şi un ac prevăzut cu dispozitiv de siguranţă.

Trei ace Hypodermic prevăzute cu dispozitiv de siguranţă.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare intramusculară.

A nu se administra intravenos sau subcutanat.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Flaconul cu suspensie după reconstituire: 24 ore.

Suspensia trebuie utilizată imediat după ce a fost extrasă din flacon în seringă.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se refrigera sau congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Olanda.

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/479/002

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală restrictivă.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

17.IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMEANSIONAL

Cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18.IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC: {număr}

SN: {număr}

NN: {număr}

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETĂ FLACON ZYPADHERA 300 mg pulbere pentru suspensie injectabilă cu eliberare prelungită

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

ZYPADHERA 300 mg pulbere injectabilă cu eliberare prelungită olanzapină

i.m.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

300 mg

6. ALTE INFORMAŢII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE ZYPADHERA 405 mg pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă cu eliberare prelungită

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ZYPADHERA 405 mg pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă cu eliberare prelungită Olanzapină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Pamoat de olanzapină monohidrat echivalent cu olanzapină 405 mg. După reconstituire: olanzapină

150 mg/ml

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Excipienţii solventului sunt carmeloză sodică, manitol, polisorbat 80, apă pentru preparate injectabile, acid clorhidric, hidroxid de sodiu.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Un flacon cu pulbere pentru suspensie injectabilă cu eliberare prelungită.

Un flacon a 3 ml solvent.

O seringă Hypodermic şi un ac prevăzut cu dispozitiv de siguranţă.

Trei ace Hypodermic prevăzute cu dispozitiv de siguranţă.

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare intramusculară.

A nu se administra intravenos sau subcutanat.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Flaconul cu suspensie după reconstituire: 24 ore.

Suspensia trebuie utilizată imediat după ce a fost extrasă din flacon în seringă.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se refrigera sau congela.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Olanda.

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/479/003

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală restrictivă.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Justificare acceptată pentru neincluderea informaţiei în Braille

17.IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMEANSIONAL

Cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18.IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC: {număr}

SN: {număr}

NN: {număr}

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETĂ FLACON ZYPADHERA 405 mg pulbere pentru suspensie injectabilă cu eliberare prelungită

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

ZYPADHERA 405 mg pulbere injectabilă cu eliberare prelungită olanzapină

i.m.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

405 mg

6. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETĂ FLACON

Solvent pentru ZYPADHERA

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

Solvent pentru ZYPADHERA i.m.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

3 ml

6. ALTE INFORMAŢII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate