Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Voľba jazykovej verzie

Ablavar (Vasovist) (gadofosveset trisodium) - V08CA

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuAblavar (Vasovist)
Kód ATC klasifikácieV08CA
Látkagadofosveset trisodium
VýrobcaTMC Pharma Services Ltd.
EMA/CHMP/54085/2011
EMEA/H/C/000601

Ablavar1

trinátrium gadofosveset

enou Liek Ablavar je určený na diagnostickéč použitie. Používa sa u pacientov, ktorí podstupujú magnetickú

rezonančnú angiografiuukon(MRA), o je diagnostická metóda, pri ktorej sa snímajú obrazy prietoku krvi

v tele pomocou zvláštnej s ímky, tzv. zobrazovaním magnetickej rezonancie (MRI). Liek Ablavar sa

používa na získanie jasnejšej snímky u pacientov, u ktorých existuje podozrenie na výskyt problémov

VýdajLieklieku je viazaný na lekársky predpis.

Ako sa l Ablavar užíva?

Liek Ablavar by mali používať len lekári, ktorí majú skúsenosti v odbore diagnostického zobrazovania.

Liek Ablavar sa podáva formou injekcie do žily, ktorá trvá približne 30 sekúnd. Zobrazovanie sa môže začať ihneď po podaní injekcie a môže pokračovať až jednu hodinu po podaní lieku Ablavar.

1 Predtým známy ako Vasovist.

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Ako bol liek Ablavar skúmaný?

Lekári by sa mali vyhýbať používaniu lieku Ablavar u pacientov, ktorí majú vážne problémy s obličkami alebo ktorí nedávno podstúpili alebo majú podstúpiť transplantáciu pečene. Pokiaľ je podanie lieku Ablavar nevyhnutné, títo pacienti majú dostať najviac jednu dávku lieku počas každej snímky MRI, pričom jednotlivé injekcie lieku Ablavar sa majú podávať minimálne s jednotýždňovým odstupom.

Akým spôsobom liek Ablavar účinkuje?

Účinná látka lieku Ablavar, trinátrium gadofosveset, obsahuje gadolínium, tzv. kovový prvok patriaci do skupiny vzácnych zemín. Gadolínium sa používa na zvýraznenie kontrastu, čo pomáha získať lepšie

s molekulami vody. Výsledkom tejto interakcie je, že molekuly vody vydávajú silnejší signál, čo pomáha získať jasnejší obraz. Gadolínium sa v lieku Ablavar viaže na ďalšiu chemickú l tku, takže sa tento kov neuvoľní v tele, a je pripravený naviazať sa na proteíny v krvi. To znamen , že gadolínium ostáva v krvi dostatočne dlho na získanie dobrej snímky.

snímky pomocou snímacích prístrojov pre MRI. MRI je zobrazovacia metóda využívajúca slabé magnetické polia, ktoré vytvárajú molekuly vody v tele. Gadolínium po registráciepodaní injekcie reaguje

Liek Ablavar sa skúmal v štyroch štúdiách, ktoré zahŕňali 693 pacientov. Pacientom sa vyhotovili snímky kvôli potenciálnym problémom s krvnými cievami, ktoré zásob jú krvou nohy, obličky

Aký prínos preukázal liek Ablavar v týchto štúdiách?

Najčastejšie vedľajšie účinky lieku Ablavar (pozorované u viac ako 1 pacienta zo 100) sú bolesti hlavy, parestézia (abnormálne p city, ako tŕpnutie a mravčenie), dysgeúzia (poruchy chute), pocit pálenia,

Prečo bol liek Ablavar povolený?

Výbor CHMP rozhodol, že prínos lieku Ablavar je väčší než riziká spojené s jeho užívaním, a odporučil udeliť povolenie na uvedenie lieku na trh.

Ďalšie informácie o lieku Ablavar:

Dňa 3. októbra 2005 Európska komisia vydala povolenie na uvedenie lieku Vasovist na trh platné v celej Európskej únii. Dňa 10. januára 2011 bol názov lieku zmenený na Ablavar.

Držiteľom povolenia na uvedenie na trh je spoločnosť TMC Pharma Services Ltd. Platnosť povolenia

na uvedenie na trh je časovo neobmedzená. Úplné znenie správy EPAR o lieku Ablavar sa nachádza tu. Ak potrebujete ďalšie informácie o liečbe liekom Ablavar, prečítajte si písomnú informáciu

pre používateľov (súčasť správy EPAR), alebo sa obráťte na svojho ošetrujúceho lekára, resp. lekárnika.

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 01-2011

 

 

 

 

 

ou

registrácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ť

 

 

 

 

enou

platnos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

Liek

s

ukon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis