Slovak
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) – Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Názov liekuAcomplia
Kód ATC klasifikácieA08AX01
Látkarimonabant
Výrobcasanofi-aventis
Liek s ukončenou platnosťou registrácie

A.DRŽITELIA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÍ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

Meno a adresa výrobcov zodpovedných za uvoľnenie šarže

Sanofi Winthrop Industrie, 30-36 Avenue Gustave Eiffel, BP 27166, F37071 Tours Cedex 2, Francúzsko

sanofi-aventis S.p.A., Strada Statale 17, Km 22, 67019 Scoppito (AQ), Taliansko

Tlačená písomná informácia pre používateľov lieku musí obsahovať meno a adresu výrobcu zodpovedného za uvoľnenie príslušnej šarže.

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SAregistrácieDODÁVKY A POUŽITIA,

KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA S OHĽADOM NA BEZPEČNÉ A

 

ÚČINNÉ POUŽÍVANIE LIEKU

platnos

ť

ou

 

 

Neaplikovateľné.

 

 

 

 

 

ĎALŠIE PODMIENKY

 

 

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii musí zaručiť existenciu a fungovanie systému

 

enou

 

 

 

farmakovigilancie pred uvedením lieku na trh.

 

 

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii sa zaväzuje vykonať štúdie a ďalšie aktivity súvisiace s farmakovigilanciou podrobne uvedené v Pláne farmakovigilancie.

 

 

ukon

Aktualizovaný Plán manažmentu rizikač má byť poskytnutý podľa pokynov CHMP pre systém

manažmentu rizika pre lieky na humánne použitie.

Liek

s

 

 

 

Príspevky

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nás
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    zoznam liekov na lekársky predpis